Você está na página 1de 1

www.komunalna-oprema.com Postovani, Ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete strucnom predavanju na temu: "RAD MALIH BIOLO !

IH PR"#I $A#A % PRA! I" Predavanje ce pratiti video przentacija i pre&stavl'an'e BR mo&ula nemacko( proi)vo&'aca Rewatec, nakon cega ce biti moguce postavljanje pitanja predavacima. Predavaci: te*an +orko univ. dipl.ing. ,oran Brankovic direktor preduzeca "A -IMP"! " -AL."-O

"A -IMP"! " -AL."-O je zastupnik i serviser u Srbiji za vodee Evropske proizvodace uredjaja za zbrinjavanje otpadnih voda. Pre&avan'e ce se o&r)ati u HALI /A Beo(ra&sko( sa'ma, &ana /0./1.21/1.(. sa pocetkom u /1,31 casova. Ukoliko posetu sajmu planirate za drugi dan posetite nas na standu !"!" u #$%& ! gde cemo izloziti deo nase ponude. Prisustvo na pre&avan'u 'e 4esplatno, a ukoliko ste )ainteresovani molimo &a nam u o&(ovoru na ova' email potvr&ite &ola)ak, kako 4i o4e)4e&ili &ovol'an 4ro' mesta. S` postovanjem,

"AS-IMPEKS" d.o.o.
Preduzece za proizvodnju, promet i usluge ul. Boska Stojanovica bb 14000 Valjevo tel.: '()! !" *") )() +a,: '()! !" *") "() e-mail: in*o5asimpeks.com &nternet: www.asimpeks.com www.komunalna-oprema.com