Você está na página 1de 1

AKTIVITI 1 – TEKA SILANG KATA

1 2 3

4 5

Melintang: Menegak:
Status hubungan antara keluarga 1 Dapat harta melaluinya
4 angkat dan anak Tidak melebihi dari satu
angkat yang dipelihara sejak kecil 2 pertiga
Diperlukan ketika pernikahan
6 seorang anak angkat 3
Pemberian kepada anak
angkat
7 Islam memeliharanya Penghargaan Islam kepada
5 bapa kandung