Você está na página 1de 18

Pompa de injec]ie prime[te motorina trimis\ de c\tre pompa de alimentare [i o trimite c\tre injector.

Ea are rolul de a ridica presiunea combustibilului la valoarea presiunii de injec]ie [i de a doza precis cantitatea trimis\, `n func]ie de `nc\rcarea motorului. Pompa de injec]ie cu piston [i curs\ constant\ [i Pompa de injec]ie [i distribuitor rotativ.

Pompa de injec]ie cu elemente de pomp cu piston se caracterizeaz\ prin aceea c\ pistonul este prev\zut cu un canal axial (sau lateral) care comunic\ cu o degajare elicoidal\ practicat\ pe suprafa]a pistonului. Cilindrul pompei are dou\ orificii diametral opuse prin care se fac admisia [i sc\parea combustibilului.

Pompa injectie cu elemente de pompare in linie(cu piston)

La coborrea pistonului, sub ac]iunea arcului, se deschid cele dou\ orificii [i cilindrul se umple cu combustibil. La cursa pistonului `n sens invers, curs\ determinat\ de arborele cu came, motorina este refulat\ c\tre injector, din momentul `n care e acoperit orificiul prin care s-a f\cut admisia. Refularea se face pn\ cnd degajarea elicoidal\ a pistonului ajunge `n dreptul orificiului de sc\pare. Cantitatea de motorin\ trimis\ c\tre injector va fi cu att mai mare cu ct suprapunerea ar\tat\ se face mai trziu [i invers.

Pompa de injec]ie cu pistoane [i distribuitor rotativ este alc\tuit\ din corpul pompei , `n interiorul c\reia se g\se[te distribuitorul rotativ, de form\ cilindric\. Acest distribuitor este prev\zut cu un canal axial , ce se termin\ la partea inferioar\ cu un spa]iu cilindric, `n care se g\sesc dou\ pistona[e.

Injectorul pulverizeaz\ motorina, `n camera de ardere a motorului . Pentru fiecare cilindru se prevede cte un injector, pus `n leg\tur\ cu pompa de injec]ie printr-o conduct\ de o]el rezistent\ la presiuni ridicate.

Regulatorul de turatie

Sistemul de injectie tip Common-rail La sistemul Common-Rail, generarea presiunii i injecia combustibilului sunt dou procese separate din punct de vedere constructiv. O pomp distinct produce n mod continuu o presiune constant a motorinei. Acesta este stocat ntr-o bar de distribuie comun pentru fiecare cilindru, aa-numitul Common Rail (engl. conduct principal-comun). Prin intermediul unor conducte scurte de alimentare este realizat conectarea duzelor de injecie paralel cu bara de distribuie, fiind asigurat n acest mod alimentarea cilindrilor corespunztori cu combustibil.

Sistemul de injectie pompa-injector n cadrul sistemului pomp-injector, pompa de nalt presiune, supapa de injecie i duza de injecie formeaz o unitate constructiv

Avantajele oferite de tehnica de injecie cu pomp-injector sunt reprezentate de volumul mai redus de emisii de noxe, precum i de consumul mai sczut de carburant, cu un randament superior. Prin intermediul unei came suplimentare dispuse la nivelul arborelui cu came este acionat un mic piston, aa-numitul Plunger, prin intermediul prghiei de basculator cu role i al tachetului. Cama este realizat astfel nct acest proces s se realizeze cu vitez ridicat pentru a dezvolta rapid nalta presiune dorit.

Filtrele sistemului de alimentare Att sistemul de alimentare al MAS, ct [i cel al MAC sunt prev\zute cu filtre pentru aer [i pentru combustibil, care s\ asigure purificarea aerului [i respectiv a combustibilului. Filtrele de aer ~n condi]iile grele, la care sunt supuse motoarele de tractoare, acestea absorb aprox. 500 metri cubi de aer pe or\. ~n cmp aerul con]ine aprox. 500 miligrame de impurit\]i pe metru cub.

Filtrele simple realizeaz\ cur\]irea aerului prin iner]ie, centrifugal, sau prin trecerea sa printr-un element filtrant

Filtrele combinate `ntru-nesc `n construc]ia lor dou\ sau chiar trei filtre simple astfel `nct aerul este supus unui proces dublu sau triplu de cur\]ire. Acest tip de filtru se `ntlne[te `ndeosebi la tractoarele, care lucreaz\ `n condi]ii grele.

MOTORUL CU APRINDERE PRIN SCNTEIE


Asem\n\ri: Ambele tipuri de motoare (Otto [i Diesel) se `ncadreaz\ `n categoria motoarelor cu ardere intern\, deci, transform\ energia termic\ `n energie mecanic\ prin arderea unui combustibil `n interiorul unor camere de ardere; La ambele tipuri se `ntlne[te aceia[i diversitate constructiv\ `n ceea ce prive[te a[ezarea [i num\rul cilindrilor; Constructiv, vom g\si acelea[i piese la ambele motoare (arbore cotit, biele, cilindrii, pistoane, bloc motor, chiulas\, etc.) [i dispuse `n aceea[i pozi]ie [i ordine; Sistemele de r\cire [i de ungere sunt identice pentru ambele tipuri de motoare [i pot prezenta aceia[i diversitate constructiv\; Mecanismul de distribu]ie este identic pentru ambele tipuri de motoare; Ambele tipuri pot fi dotate cu elemente pentru supraalimentare (turbine de aer, r\citoare de aer); Pn\ la un anumit punct [i sistemele de alimentare sunt foarte asem\n\toare (rezervor, filtre de combustibil, filtre de aer, pompe de alimentare); Ideile de baz\ ce trebuiesc re]inute `n cazul acestor motoare sunt urm\toarele la aceste motoare amestecul carburant se aprinde datorit\ scnteii produs\ de c\tre bujie iar la timpul de admisie, `n interiorul cilindrului este aspirat amestec carburant (aer + benzin\) care se formeaz\ la nivelul carburatorului.

AERUL + PIC|TURI DE BENZIN| (AMESTEC CARBURANT) ESTE ASPIRAT ~N INTERIORUL CILINDRULUI

AMESTECUL CARBURANT ESTE COMPRIMAT ~N INTERIORUL CILINDRULUI AMBELE SUPAPE SUNT ~NCHISE

Admisia

Compresia

TIMPUL MOTOR ENERGIA TERMIC| ESTE TRANSFORMAT| ~N ENERGIE MECANIC|

PISTONUL ~MPINGE AFAR| GAZELE ARSE SUPAPA DE EVACUARE ESTE DESCHIS|

Detenta

Evacuarea

Sistemul de alimentare
Din acest sistem de alimentare fac parte: rezervorul, pompa de alimentare, carburatorul, regulatorul de tura]ie, filtrul pentru aer [i filtrele pentru combustibil.

Schema carburatorului: 1-camera de nivel constant; 2-camera de amestec; 3-plutitorul; 4-cuiul obturator; 5-admisia carburantului; 6-canal de leg\tur\; 7-jiclor; 8-admisia aerului; 9-galeria de admisie; 10-clapeta de aer; 11-clapeta de accelera]ie; 12-prghia regulatorului de tura]ie; 13-difuzor; 14-supap\ de admisie; 15-chiulas\; 16-cilindru; 17-piston.

Func]ionarea carburatorului
Jiclorul de mers `n gol alimenteaz\ motorul cu o cantitate mic\ de benzin\, cnd acesta func]ioneaz\ la tura]ie sc\zut\. El debiteaz\ benzina numai cnd clapeta de accelera]ie este `nchis\, iar aerul necesar form\rii amestecului carburant intr\ `n carburator printr-un orificiu (sau conduct\) prev\zut cu [urub de reglaj. Jiclorul principal intr\ `n func]iune atunci cnd se deschide clapeta de accelera]ie [i debiteaz\ benzin\ pentru mersul motorului la tura]ie normal\. Jiclorul compensator debiteaz\ combustibil numai `n intervalul de trecere de la mersul cu tura]ie sc\zut\, la mersul cu tura]ie normal\ cnd, datorit\ iner]iei benzinei, jiclorul principal nu poate asigura cantitatea de combustibil necesar\. Pentru a porni u[or, `ndeosebi pe timp rece, motorul trebuie alimentat cu amestec carburant bogat `n benzin\. ~n acest scop, carburatoarele se prev\d cu o clapet\ pentru aer (obturator pentru aer), numit\ [i [oc de aer, montat\ la cap\tul exterior al camerei de amestec,`nspre filtrul de aer. Prin aducerea acesteia `n pozi]ie de `nchidere se mic[oreaz\ cantitatea de aer ce intr\ `n amestec [i astfel se ob]ine un amestec carburant bogat `n benzin\. Obi[nuit, [ocul de aer se ac]ioneaz\ manual [i trebuie deschis complet imediat ce motorul a intrat `n tura]ie normal\. ~n caz contrar, surplusul de benzin\, ce nu arde din lips\ de aer, se prelinge pe pere]ii cilindrului, spal\ uleiul [i, astfel va avea loc o ungere necorespunz\toare a motorului, fapt care poate duce la griparea motorului.