Você está na página 1de 12

REVISTA PRESEI Prima zi a reuniunii efilor misiunilor diplomatice la Chiinu 18 iulie, 2012

Moldova 1 (Mesager): http://trm.md/ro/mesager/mesagerul-din-18-iulie-2012/ Privesc.eu http://www.privesc.eu/Arhiva/11 12/!euniunea-se"ilor-misiunilor-diplomatice-ale!epu#licii-Moldova http://www.privesc.eu/Arhiva/11 21/$eclaratiile-lui-%lad-&ilat-dupa-!euniunea-se"ilormisiunilor-diplomatice-ale-!epu#licii-Moldova-

Prime TV ,, Premierul Vlad Filat le arat din deget ambasadorilor moldo eni!" 'l a declarat ast()i* +n cadrul reuniunii ,e"ilor misiunilor diplomatice ale !epu#licii Moldova peste hotare* c( interpret(rile personale ale acestora nu vor mai "i tolerate ,i vor sanc-ionate imediat. .ltima +ntrunire de acest gen a avut loc acum / ani. Mesa0ul premierului a "ost unul pentru to-i am#asadorii moldoveni. 1n conte2t* &ilat a amintit de ca)ul "ostului am#asador +n &edera-ia !us(* care +n aprilie a "ost rechemat. 3remierul a venit ,i cu s"aturi pentru diploma-i. 3e de alt( parte* am#asadori spun c( recep-iile nu sunt pur ,i simplu petreceri. 4a reuniunea de la 5hi,in(u particip( 67 de am#asadori ,i consuli. 8 #un( parte a ,edin-ei de a)i s-a des"(,urat cu u,ile +nchise. 3rintre su#iectele a#ordate a "ost ,i cel privind gradul de conlucrare +ntre Ministerul de '2terne ,i misiunile diplomatice peste hotare. !euniunea ,e"ilor misiunilor diplomatice va continua m9ine ,i poim9ine* iar la +ntrevederi vor participa pre,edintele :icolae ;imo"ti ,i pre,edintele 3arlamentului* Marian 4upu. < http://prime.md/ro/news/am#asadorul-moldovean-de-la-moscova-a-"ost-gasit-2026221/

,, #ips de claritate pri ind iitorul ambasador $n Federa%ia &us! 3remierul %lad &ilat a anun-at ast()i c( un candidat pentru aceast( "unc-ie a "ost g(sit* +ns( numele acestuia r(m9ne* deocamdat(* o tain(. 4iderul 34* Mihai =himpu* a"irm( c( premierul &ilat a glumit c9nd a "(cut aceast( declara-ie. >:u am discutat candidaturi concrete +n Alian-(>* sus-ine ,i democratul $umitru $iacov. 3otrivit prim-ministrului* nominali)area candidatului va "i "(cut( +n perioada imediat urm(toare* de c(tre Ministerul de '2terne. Mem#rii Alian-ei spun +ns( c( nici nu au au)it despre vreun candidat concret pentru "unc-ia de am#asador al !epu#licii Moldova +n &edera-ia !us(. < http://prime.md/ro/news/premierul-vlad-"ilat-le-arata-din-deget-am#asadorilormoldoveni-20262/0/ ? 'uletinul ,,Primele (tiri") http://prime.md/ro/news/primele-stiri-18-iulie-rus-18-00-20262 /

Jurnal TV ,,Vom a ea ambasador la *osco a" $up( trei luni de c(ut(ri* guvernarea a identi"icat un diplomat pentru "unc-ia de am#asador +n &edera-ia !us(. $eclara-ia apar-ine premierului %lad &ilat* care* +ns(* re"u)( s( dea numele noului ,e" al misiunii de la Moscova. $espre e,ecurile ,i succese diploma-iei moldovene,ti se discut( ast()i la o +ntrevederea a prim-ministrului cu am#asadorii ,i consulii acredita-i +n str(in(tate. Andrei :egu-( a "ost rechemat din "unc-ia pentru declara-ii pe care le-a "(cut +n cadrul unui interviu pentru presa rus(. 'l a spus c( retragerea* +nainte de termen* a militarilor ru,i din ;ransnistria ar pune +n pericol at9t !epu#lica Moldova* c9t ,i +ntreaga regiune. 3ro"it9nd de oca)ia c( +i are la aceea,i mas( pe to-i am#asadorii* &ilat nu a rata oca)ia s(-i pre+nt9mpine c( vor "i sanc-iona-i +n ca)ul +n care vor "ace declara-ii necoordonate cu ministerul de '2terne. 5a)ul :egu-( nu este unicul ce a provocat #(t(i de cap Ministerului de '2terne. @i am#asadorul de Aashington* Bgor Munteanu a "ost la un pas de a "i demis. 4a s"9r,itul lunii ianuarie curent* la 5ongresului american* Bgor Munteanu a declarat c( +n "e#ruarie 3arlamentul de la 5hiin(u ar putea alege preedintele. $up( acest incident* primministrul %lad &ilat le-a inter)is am#asadorilor moldoveni i tuturor repre)entanilor diplomaiei !epu#licii Moldovei peste hotare s( comente)e situaia politic( din ara noastr(. http://0urnaltv.md/Cvom-avea-am#asador-la-moscova-6D8880 +urnalul orei 1,!00) http://0urnaltv.md/C0urnalul-orei-1E-00-18-iulie-6D8EE6

Info-Prim Neo ,,Filat ctre ambasadori) -ntegrarea european este obiecti ul nr! 1 pentru *oldo a" 2012-0 -1!"1#$00 FBndi"erent de locul unde v( e2ercita-i mandatul* prioritatea num(rul 1 pentru Moldova este integrarea european(. 3romovarea agendei de integrare a Moldovei +n .' constituie una din sarcinile de #a)(G* s-a adresat* miercuri* 18 iulie* premierul %lad &ilat ,e"ilor misiunilor diplomatice moldovene,ti* reuni-i la 5hi,in(u* transmite Bn"o-3rim :eo. FMul-i dintre voi repre)int( -ara noastr( de0a de mai mult de doi ani. @i +n acest sens* v( revine o misiune e2trem de important( H cea de a crea un nou tip de diploma-ie pentru !epu#lica Moldova. A-i "ost numi-i am#asadori pentru c( avem +ncredere deplin( +n capacitatea dumnevoastr( de a repre)enta ,i promova interesele -(rii. 1ns( vreau s( v( aten-ione) c( aceast( +ncredere deplin( presupune ,i ni,te a,tept(ri "oarte mari* at9t din partea cet(-enilor* c9t ,i a =uvernuluiG* a declarat %lad &ilat. %lad &ilat a preci)at c( un element important +n activitatea diplomatic( -ine de promovarea intereselor economice: atragerea investi-iilor str(ine +n Moldova* dar ,i promovarea e2porturilor. 3remierul a vor#it ,i despre Iummitul 3arteneriatului 'stic* care va avea loc la %ilnius* 4ituania* +n luna noiem#rie 2016* ,i importan-a acestuia pentru Moldova. 39n( atunci Moldova ,i-a propus s( "inali)e)e implementarea "a)ei a BB-a 3lanului privind li#erali)area regimului de vi)e ,i negocierile pe marginea cre(rii Jonei de 5omer4i#er cu .'. 3remierul s-a re"erit ,i la mesa0ele pe care le transmit diploma-ii* aten-ion9nd c( acestea tre#uie s( "ie +n strict( concordan-( cu interesele Moldovei. F!epu#lica Moldova are nevoie de o politic( e2tern( mai dinamic( ,i mai activ(* care s( dea re)ultate sim-ite de "iecare cet(-eanG* a

conchis prim-ministrul. !euniunea ,e"ilor misiunilor diplomatice are loc +n perioada 18-20 iulie. http://www.in"o-prim.md/K2L22MNL7D8

Moldova 1
,,.iploma%ii con oca%i $ntr/o edin% de bilan%" 1n perioada 18 H 20 iulie curent are loc !euniunea ordinar( a ,e"ilor misiunilor diplomatice ,i consulare ai !. Moldova. !euniunea este un eveniment de #ilan- ,i de de)#atere a principalelor linii de ac-iune e2tern( pentru perioada urm(toare. 3rogramul !euniunii prevede ,edin-e tematice* +n cadrul c(rora vor "i discutate su#iecte ce -in de rolul misiunilor diplomatice +n promovarea intereselor de politic( e2tern(* printre care ,i procesul de integrare european( ,i e"orturile vi)9nd reintegrarea -(rii. ;otodat(* ,e"ii am#asadelor ,i consulatelor vor discuta despre asisten-a consular( pentru cet(-enii !. Moldova a"la-i peste hotare* promovarea e2porturilor ,i atragerea investi-iilor. $iploma-ii moldoveni vor discuta ,i despre componenta parlamentar( a politicii e2terne. 1n cadrul !euniunii ,e"ii misiunilor diplomatice vor avea +ntrevederi cu conducerea -(rii* conduc(tori de ministere ,i deputa-i din 3arlament. http://www.trm.md/ro/politic/diplomatii-convocati-intr-o-sedinta-de#ilant/

TV ,, Preedintele 0imofti se $nt1lnete cu ambasadorii *oldo ei acreditai peste hotare" 3reedintele :icolae ;imo"ti se +nt9lnete cu am#asadorii !epu#licii Moldova acreditai peste hotare. Bn perioada 18 H 20 iulie are loc !euniunea ordinara a ,e"ilor misiunilor diplomatice ,i consulare ai !epu#licii Moldova. 'venimentul este un #ilan- a principalelor linii de ac-iune e2tern( pentru perioada urm(toare.3rogramul !euniunii prevede ,edin-e tematice* +n cadrul c(rora vor "i discutate
su#iecte ce -in de rolul misiunilor diplomatice +n promovarea intereselor de politic( e2tern(. 3rintre acestea sunt: procesul de integrare european(* e"orturile vi)+nd reintegrarea -(rii* asisten-a consular( pentru cet(-enii !epu#licii Moldova a"la-i peste hotare* promovarea e2porturilor ,i atragerea investi-iilor* componenta parlamentar( a politicii e2terne* etc. Bn cadrul !euniunii ,e"ii misiunilor diplomatice vor avea +ntrevederi cu conducerea -(rii* conduc(torii unui ,ir de ministere ,i deputa-ii din 3arlament. Beri* premierul %lad &ilat a averti)at ca ini-iativele ,i interpret(rile personale ale repre)entan-ilor misiunilor diplomatice ale !epu#licii Moldova +n str(in(tate nu vor mai "i tolerate ci sanc-ionate. http://www.tvD.md/ro/news/pre-edintele-timo"tise-intalne-te-cu-am#asadorii-moldovei-acredita-i-peste-hotare-171/ .html

,, -nterpretarile personale ale ambasadorilor &* nu or mai fi tolerate" Bni-iativele ,i interpret(rile personale ale repre)entan-ilor misiunilor diplomatice ale !epu#licii Moldova +n str(in(tate nu vor mai "i tolerate ci sanc-ionate. Averti)area a "ost lansat( de ,e"ul 5a#inetului de Mini,tri* %lad &ilat +n cadrul reuniunii am#asadorilor ,i consulilor care se des"(,or(* la 5hi,in(u* +n perioada 18-20 ulie. 1ntreg corpul diplomatic al !epu#licii Moldova s-a reunit* la 5hi,in(u* pentru dou( )ile. 8#iec-ia premierului &ilat a "ost trasat( de la +nceputul reuniunii. @e"ul 5a#inetului de mini,tri i-a averti)at pe am#asadori ,i consuli s( ai#( gri0( ca mesa0ele e2puse de ace,tia* +n str(in(tate* s( coincid( cu po)i-ia 5hi,in(ului. 1n ca) contrar vor "i aplicate sanc-iuni. Anul curent* c9-iva diploma-i moldoveni au +nc(lcat aceast( regul(. 3entru declara-ii politice risca s( "ie rechemat din "unc-ie am#asadorul -(rii noastre la Aashington* Bgor Munteanu. 'l s-a pronun-at pe marginea termenelor de alegere a ,e"ului statului ,i modi"ic(rii 5onstitu-iei. Munteanu a sc(pat

de sanc-iune dar nu ,i am#asadorul Moldovei +n &edera-ia !us( rechemat* pentru aceea,i a#atere +n aprilie. ;otodat(* premierul le-a cerut ,e"ilor misiunilor diplomatice s( repre)inte -ara cu demnitate peste hotare.1n cadrul reuniunii va "i evaluat( activitatea misiunilor diplomatice ,i consulare ale !epu#licii Moldova ,i trasarea priorit(-ilor +n ceea prive,te promovarea intereselor de politic( e2tern( a -(rii. I-a men-ionat c( prioritatea num(rul unu este integrarea european( ,i procesele +n care este implicat( !epu#lica Moldova +n acest conte2t. 1n conte2tul raportului de audit al 5ur-ii de 5onturi pre)entat recent* vor avea loc discu-ii ,i pe dimensiunea activit(-ii "inanciare a misiunilor diplomatice acreditate peste hotare. Auditul 5ur-ii de 5onturi a depistat mai multe nereguli "inanciare +n activitatea institu-iilor diplomatice de peste hotare. 4ider la capitolul +nc(lc(ri a "ost Am#asada !epu#licii Moldova la Moscova. Atunci* ministrul 4eanc( a declarat c( va aplica m(suri drastice de sanc-iune +n ca)ul +n care se vor adeveri +nc(lc(ri grave. !epu#lica Moldova are 2 de am#asade ,i cinci consulate acreditate peste hotare. MA!B:A I.!.5'A:.* %B;A4B' $!O=O4B: . http://www.tvD.md/ro/news/interpretarile-personale-ale-am#asadorilor-rm-nu-vor-mai-"i-tolerate171/1.html ,, Candidatura potri it pentru func%ia de 2mbasador $n Federa%ia &us a fost identificat" 5andidatura potrivit( pentru "unc-ia de Am#asador +n &edera-ia !us( a "ost identi"icat(. :umele viitorului ,e" al Misiunii $iplomatice de la Moscova va "i "(cut pu#lic +n viitorul apropiat. Anun-ul a "ost "(cut de premierul %lad &ilat. 'ste vor#a despre o persoan( cu carier( diplomatic( ,i care nu repre)int( nico "orma-iune politic(. 1n scurt timp* Ministerul A"acerilor '2terne ,i Bntegr(rii 'uropene va "ace pu#lic( identitatea viitorului Am#asador al !epu#licii Moldova la Moscova. 1n scurt timp ministerele de e2terne ale !epu#licii Moldova ,i !usiei vor pune +n discu-ie ,i pro#lema legat( de sediul Am#asadei -(rii noastre la Moscova* care a "ost transmis +n proprietate "ederal(. !epu#lica Moldova a r(mas "(r( Am#asador +n &edera-ia !us( dup( ce* +n aprilie* "ostul ,e" al misiunii diplomatice de la Moscova a "ost rechemat. 1n acest "el* Andrei :egu-( a "ost sanc-ionat pentru c( a declarat c( retragerea +nainte de termen a militarilor ru,i din regiunea transnistrean( ar putea crea pro#leme !epu#licii Moldova. MA!B:A I.!.5'A:.* %B;A4B' $!O=O4B:. http://www.tvD.md/ro/news/candidatura-potrivita-pentru-"unctia-de-am#asador-in"ederatia-rusa-a-"ost-identi"icata-17178.html

Adev%rul.md

,,.iploma%ie cu orbe calde i duuri reci! 2mbasadorii au fost chema%i la Chiinu pentru mustrri i instruc%iuni"
@e"ii misiunilor diplomatice ale !epu#licii Moldova peste hotare au "ost convoca-i la 5hi,in(u* pentru a se +ntruni cu mai-marii -(rii. 1n prima )i de ,edin-e* am#asadorii au primit un du, rece de la premierul %lad &ilat. ;imp de trei )ile* am#asadorii !epu#licii Moldova peste hotare se vor +ntruni cu conducerea -(rii* pentru a discuta despre promovarea politicii e2terne* reglementarea con"lictului transnistrean* de)voltarea economic(* re"orma +n Pusti-ie* dar ,i alte su#iecte. 1n cadrul primei ,edin-e a reuniunii ,e"ilor misiunilor diplomatice ,i consulare* am#asadorii au primit un du, rece de la premierul %lad &ilat* av9nd parte ,i de lec-ii de comportament. F3rioritatea num(rul unu a !epu#lici Moldova este integrarea european(. 3rogramul de activitate al =uvernului e cartea de c(p(t9i al "iec(rui am#asador. Bni-iativele ,i interpret(rile personale nu vor mai "i tolerate>* a declarat premierul.

PREMIER&' VREA (IP')MA*I +,R, -)MP'E.E. $e asemenea* ,e"ul =uvernului a pre)entat ,i

o#iectivele -(rii noastre pentru urm(torul an. 3otrivit acestuia* p9n( la s"9r,itul lunii noiem#rie 2016* !epu#lica Moldova ar urma s( "inali)e)e negocierile +n vederea semn(rii Acordului de 4i#er Ichim# ,i s( implemente)e "a)a a doua a planului de ac-iuni privind li#erali)area regimului de vi)e. ;otodat(* -ara noastr( ar urma s( +ncheie negocierile pe Acordul de Asociere cu .'. 3remierul le-a sugerat am#asadorilor s( ai#( mai mult( verticalitate. F'ste important s( repre)enta-i Moldova cu mai mult( demnitate* "(r( comple2e ,i "(r( percep-ia de in"erioritate>* a preci)at %lad &ilat. :u +n ultimul r9nd* ,e"ii misiunilor diplomatice li s-au cerut in"orma-ii ,i despre ultimul raport al 5ur-ii de 5onturi* pre)entat acum o s(pt(m9n(. PR)/'EME 0N 1ESTI)NAREA PATRIM)NI&'&I. 5ontrolorii au semnalat pro#leme +n managementul "inanciar al institu-iilor* nereguli +n gestionarea patrimoniului pu#lic de c(tre ,e"ii misiunilor* dar ,i datorii acumulate. Am#asadele !epu#licii Moldova din !usia* .craina* Qelgia* =ermania ,i &ran-a sunt misiunile diplomatice - pro#lem( ce "igurea)( +n raportul 5ur-ii de 5onturi. $e,i recunoa,te c( e2ist( caren-e la gestionarea unor repre)entan-e ale !epu#licii Moldova de peste hotare* ministrul de '2terne* Burie 4eanc(* spune c( multe dintre pro#leme semnalate au "ost de0a solu-ionate. $e asemenea* ,e"ul diploma-iei moldovene,ti sus-ine c( neregulile depistate la '2terne sunt nesemni"icative +n compara-ie cu alte institu-ii. FA,tept(m deci)ia "inal( a 5ur-ii de 5onturi. Aceste pro#leme sunt relativ minore. .nele nu depind de noi* cum e situa-ia cu sediul de la Moscova. 4e vom re)olva pe parcurs>* a promis Burie 4eanc(. E.P'I-A*II'E AM/ASA()RI')R. @i am#asadorii spun c( auditul 5ur-ii de 5onturi nu scoate +n eviden-( +nc(lc(ri grave ,i c( cele men-ionate pot "i e2plicate. Mihai =ri#incea* am#asadorul !epu#licii Moldova +n !egatul Qelgiei* unde 5urtea de 5onturi a semnalat nereguli la gestiunea propriet(-ii ,i Fm9)g9lituri +n registru>* spune c( pro#lema terenului -ine de neconcordan-a legisla-iei din cele dou( -(ri. F5on"orm legisla-iei moldovene,ti* terenul ,i sediul am#asadei sunt separate* lucru care nu este cerut de norma de drept #elgian(. %a tre#ui s( discut(m cu ministerul de la 5hi,in(u. 59t despre Rpro#lema m9)g9lelilorS* aceasta a "ost de0a solu-ionat(>* a"irm( am#asadorul. Argumente are ,i ,e"ul am#asadei de la 3aris* unde auditorii au constatat lipsa unor o#iecte din inventar ,i +nlocuirea lor cu altele* iar pierderile constituie 6.000 de euro. F Iunt ni,te repro,uri care -in de trecutul misiunii ,i de perioada e2ercit(rii "unc-iei de c(tre domnul :egu-(. $in p(cate* nu am putut s( d(m de urma inventarului disp(rut. 3oate "i ,i o reglare de conturi intern( a "ostei conduceri a misiunii cu cea ulterioar(. Iuma respectiv( a "ost casat(>* e2plic( 8leg Iere#rean* am#asadorul !epu#licii Moldova +n &ran-a. 5u temele preg(tite a venit ,i am#asadorul din .craina* care "igurea)( +n raport cu terenuri nedeclarate ,i nereguli la consulatul de la 8desa. FAu "ost procurate dou( cl(diri +n aceea,i curte* una pentru misiunea diplomatic(* alta pentru re,edin-a am#asadorului* plus un teren a"erent. 'le au "ost incluse pe o po)i-ie de eviden-( conta#il(* iar 5urtea ne-a aten-ionat c( tre#uie s( "ie separate. $e0a am solu-ionat aceast( pro#lem(>* men-ionea)( am#asadorul nostru +n .craina* Bon It(vil(. 1n ca)ul misiunii diplomatice din Qerlin* neregulile nu au "ost complet elucidate. F1n patru ca)uri au "ost o"erite servicii consulare* +n #a)a unei "acturi. :umai c( #anii n-au a0uns +n contul misiunii. 5eea ce este o neregul(. ;rei ca)uri au "ost solu-ionate* a mai r(mas o persoan( care re"u)( s( achite ta2a>* e2plic( Aurel 5iocoi* am#asadorul +n =ermania. Vii2orul am3asador 4n Rusia nu face 5ar2e din vreun 5ar2id. 1n cadrul ,edin-ei de ieri* premeirul %lad &ilat a anun-at c( +n cur9nd vom a"la cine va repre)enta !epu#lica Moldova +n &edera-ia !us(. FA "ost identi"icat( o persoan(* care are calit(-ile necesare pentru a e2ercita acest mandat "oarte important. 'ste un diplomat de carier(* cu e2perien-a necesar(* ,i care nu "ace parte din vreun partid>* a declara prim-ministrul* evit9nd s( dea nume. Andrei :egu-(* ultimul am#asador al Moldovei la Moscova* a "ost rechemat la s"9r,itul lunii aprilie* dup( ce provocat un scandal +n -ar(. 'l a declarat c( retragerea +nainte de termen a militarilor ru,i din regiunea transnistrean( ar putea crea anumite pro#leme. A"irma-iile lui au "ost dur criticate de conducerea -(rii. Anterior* se vehicula c( 5hiril 4ucinschi era unul dintre candida-ii care ar "i "ost propu,i pentru aceast( "unc-ie.

Ne6u7% a l%sa2 nere6uli la Moscova. 5on"orm datelor auditului 5ur-ii de 5onturi* cele mai multe nereguli au "ost depistate la repre)entan-a de la Moscova* unde p9n( +n aprilie a "ost am#asador comunistul Andrei :egu-(. Ast"el* auditorii au constatat c( ,e"ii misiunii au e"ectuate cheltuieli nera-ionale Fpentru achitarea cau-iunilor +n scopul asigur(rii cola#oratorilor cu locuin-( de serviciu* chiriei apartamentelor neutili)ate +n perioada dintre mandatele cola#oratorilor misiunilor>. $e asemenea* ei au v9ndut o ma,in( cu valoarea de 6/*6 mii de dolari* iar suma +ncasat( - 68*7 de mii lei - nu a "ost trans"erat( la #ugetul de stat. http://www.adevarul.ro/moldova/actualitate/$iplomatie-Am#asadorii-5hisinau-mustrariinstructiuniT0TD6ED2 07/.html

Jurnal TV ,, Vom a ea ambasador la *osco a" $up( trei luni de c(ut(ri* guvernarea a identi"icat un diplomat pentru "unc-ia de am#asador +n &edera-ia !us(. $eclara-ia apar-ine premierului %lad &ilat* care* +ns(* re"u)( s( dea numele noului ,e" al misiunii de la Moscova. $espre e,ecurile ,i succese diploma-iei moldovene,ti se discut( ast()i la o +ntrevederea a prim-ministrului cu am#asadorii ,i consulii acredita-i +n str(in(tate. Andrei :egu-( a "ost rechemat din "unc-ia pentru declara-ii pe care le-a "(cut +n cadrul unui interviu pentru presa rus(. 'l a spus c( retragerea* +nainte de termen* a militarilor ru,i din ;ransnistria ar pune +n pericol at9t !epu#lica Moldova* c9t ,i +ntreaga regiune. 3ro"it9nd de oca)ia c( +i are la aceea,i mas( pe to-i am#asadorii* &ilat nu a rata oca)ia s(-i pre+nt9mpine c( vor "i sanc-iona-i +n ca)ul +n care vor "ace declara-ii necoordonate cu ministerul de '2terne. 5a)ul :egu-( nu este unicul ce a provocat #(t(i de cap Ministerului de '2terne. @i am#asadorul de Aashington* Bgor Munteanu a "ost la un pas de a "i demis. 4a s"9r,itul lunii ianuarie curent* la 5ongresului american* Bgor Munteanu a declarat c( +n "e#ruarie 3arlamentul de la 5hiin(u ar putea alege preedintele. $up( acest incident* primministrul %lad &ilat le-a inter)is am#asadorilor moldoveni i tuturor repre)entanilor diplomaiei !epu#licii Moldovei peste hotare s( comente)e situaia politic( din ara noastr(. http://0urnaltv.md/Cvom-avea-am#asador-la-moscova-6D8880 8iarul de 1ard% ,,Ce le/a spus premierul ambasadorilor" 3rim-ministrul %lad &ilat a participat ast()i la lucr(rile !euniunii ordinare a ,e"ilor misiunilor diplomatice ,i consulare ai !. Moldova* care se des"(,oar( la 5hi,in(u +n perioada 18-20 iulie. 1n luarea sa de cuv9nt* premierul a spus c( aprecia)( organi)area acestui eveniment* deoarece este o oportunitate de a "ace o evaluare a situa-iei curente* dar ,i de a trasa anumite planuri de viitor. FMul-i dintre voi repre)int( -ara noastr( de0a de mai mult de doi ani. @i +n acest sens* v( revine o misiune e2trem de important( H cea de a crea un nou tip de diploma-ie pentru !. Moldova. A-i "ost numi-i am#asadori pentru c( avem +ncredere deplin( +n capacitatea $vs. de a repre)enta ,i promova interesele -(rii. 1ns(* vreau s( v( aten-ione) c( aceast( +ncredere deplin( presupune ,i ni,te a,tept(ri "oarte mari* at+t din partea cet(-enilor* c+t ,i a =uvernuluiS* a spus %lad &ialt. 3remierul a men-ionat c( o prioritate +n activitatea diplomatic( const( +n repre)entarea ,i acordarea asisten-ei necesare cet(-enilor no,tri a"la-i peste hotare. F$e capacitatea $vs. de a activa la nivelul a,tept(rilor cet(-enilor no,tri depinde la modul cel mai direct "elul +n care ace,tia percep +ntreg =uvernul !epu#licii Moldova ,i schim#(rile care au loc +n -ar(S* a preci)at %lad &B4A;. 1n conte2t* 3remierul s-a re"erit la institu-ionali)area rela-iei cu cet(-enii a"la-i peste hotare* preci)+nd c( au "ost demarate

ac-iunile privind crearea unei structuri care s( se ocupe de rela-iile cu diaspora. %lad &B4A; a preci)at c( un element important +n activitatea diplomatic( -ine de promovarea intereselor economice H atragerea investi-iilor str(ine +n !. Moldova* dar ,i promovarea e2porturilor. F.n o#iectiv important al =uvernului este integrarea european( a !. Moldova. 3romovarea agendei de integrare a Moldovei +n .' constituie una din sarcinile $vs. de #a)(S* a spus 3remierul. %lad &B4A; s-a re"erit* +n conte2t* la Iummit-ul 3arteneriatului 'stic* care va avea loc la %ilnius* +n luna noiem#rie* l 2016 ,i importan-a acestuia pentru !. Moldova. 3remierul a speci"icat c(* p+n( atunci Moldova ,i-a propus s( "inali)e)e implementarea "a)ei BB a planului privind li#erali)area regimului de vi)e ,i s( "inali)e)e negocierile pe marginea cre(rii Jonei de comer- li#er cu .'. 3remierul s-a re"erit ,i la mesa0ele pe care le transmit diploma-ii* aten-ion+nd c( acestea tre#uie s( "ie +n strict( concordan-( cu interesele -(rii noastre. F!epu#lica Moldova are nevoie de o politic( e2tern( mai dinamic( ,i mai activ( care s( dea re)ultate sim-ite de "iecare cet(-eanS* a conchis 3rim-ministrul. 3rogramul !euniunii ordinare a ,e"ilor misiunilor diplomatice ,i consulare ai !epu#licii Moldova*prevede ,edin-e tematice* +n cadrul c(rora vor "i discutate su#iecte ce -in de rolul misiunilor diplomatice +n promovarea intereselor de politic( e2tern(* printre care U procesul de integrare european(* e"orturile vi)+nd reintegrarea -(rii* asisten-a consular( pentru cet(-enii !epu#licii Moldova a"la-i peste hotare* promovarea e2porturilor ,i atragerea investi-iilor* componenta parlamentar( a politicii e2terne* etc. $e asemenea* +n cadrul !euniunii ,e"ii misiunilor diplomatice vor avea +ntrevederi cu conducerea -(rii* conduc(torii unor ministere ,i deputa-ii din 3arlament. http://www.)dg.md/stiri/ce-le-a-spus-premierul-am#asadorilor

Pu3li9a TV ,, #ista misiunilor diplomatice ale *oldo ei i scandalurile $n care au fost implica%i diploma%ii" Vara noastr( are 2D de am#asade* dintre care 18 se a"l( +n state mem#re ale .niunii 'uropene. 5ele cinci consulate ale Moldovei sunt deschise la &ranW"urt* Qologna* Bstan#ul* 8desa ,i Ba,i. Moldova mai are o misiune pe l9ng( .niunea 'uropean(* o repre)entan-( permanent( pe l9ng( :a-iunile .nite* una la 8"iciul 8:. la =eneva ,i o repre)entan-( pe l9ng( 5onsiliul 8:.. $e la +nceputul anului* mandatele unor diploma-i moldoveni au "ost marca2e de scandaluri. $e e2emplu* am#asadorul +n Itatele .nite*I6or Mun2eanu* a riscat s( "ie rechemat pentru declara-ii politice. Munteanu a spus* la +nceputul anului* c( la mi0locul lunii "e#ruarie deputa-ii moldoveni vor alege ,e"ul statului* iar doi ani mai t9r)iu ar putea "i modi"icat( 5onstitu-ia. $up( o discu-ie +ntre premierul %lad &ilat ,i ministrul de '2terne* Burie 4eanc(* Bgor Munteanu nu a "ost sanc-ionat* dar i s-a recomandat s( se a#-in( de la declara-ii politice. -onsulul Moldovei la +ran9fur2: (umi2ru Socolan* a "ost implicat +ntr-un accident rutier* iar presa din =ermania scria c( ar "i condus +n stare de e#rietate. 1n urma unei anchete de serviciu* Ministerul de '2terne de la 5hi,in(u a in"irmat acest "apt. 5onsulul urma s( "ie* totu,i* sanc-ionat disciplinar. Acum dou( luni* am#asadorul Moldovei la Moscova* Andrei :egu-a* a "ost rechemat pentru c( a spus* +ntr-un interviu* c( retragerea +nainte de termen a militarilor ru,i din ;ransnistria repre)int( un pericol pentru Moldova. Am#asada noastr( la Moscova a a0uns ,i +n vi)orul 5ur-ii de 5onturi de la 5hi,in(u. 1n urma unui audit pentru 2011* inspectorii au raportat* acum o s(pt(m9n(* nereguli de sute de mii de lei. '2ist( o pro#lem( ,i +n leg(tur( cu sediul am#asadei +n &edera-ia !us(. Agen-ia !ia :ovosti a scris c( 3rim(ria Moscovei a

transmis cl(direa +n proprietate autorit(-ilor "ederale. 3re,edintele 5omisiei pentru 3olitic( '2tern(* Bgor 5orman* a recunoscut c( acesta este un su#iect de negocieri de lung( durat(. 3e de alt( parte* Ministerul de '2terne de la 5hi,in(u nu a con"irmat in"orma-ia din presa de la Moscova. :ici am#asada noastr( din capitala !usiei nu a reac-ionat. ;225$""<<<.5u3li9a.md"lis2a-misiunilordi5loma2ice-ale-moldovei-si-scandalurile-in-care-au-fos2-im5lica2i-di5loma2ii=>?@ !1.;2ml ,,Filat) 2mbasadorul *oldo ei la *osco a a fost identificat" %iitorul am#asador al Moldovei la Moscova a fos2 iden2ifica2* iar candidatura acestuia urmeaA% s% fie nominaliAa2% de c(tre Ministerul de '2terne. 5el pu-in a,a a"irm( premierul %lad &ilat* care a evitat s( divulge numele persoanei. 59t despre am#asada !epu#licii Moldova +n &edera-ia !us(* prim-ministrul sus-ine c( sun2 5ro3leme 4n ceea ce 7ine de sediu ,i c( acestea vor "i discutate de ministerele de e2terne ale celor dou( -(ri. >Acest su#iect va "i pus pe ordinea de )i la toamn( +n dialogul ministerelor de e2terne. Itatutul sediului actualei am#asade a !epu#licii Moldova la Moscova nu este determinat. Am#asada +,i des"(,oar( activitatea* dar raportul de proprietate nu este de"initivat>* a men-ionat premierul. Am#asadorul care ne va repre)enta interesele la Xremlin nu va fi o 5ersoan% im5lica2% 5oli2ic* promite &ilat.>Ministerul de '2terne va "ace nominali)area candidatului la "unc-ia de am#asador +n !usia. 3ersoana identi"icat( are calit(-ile necesare pentru a e2ercita acest mandat "oarte important. A,a cum am convenit* el nu va "i un repre)entant al unui partid politic. 'ste diplomat de carier( ,i are e2perien-a necesar(>* a declarat ,e"ul '2ecutivului. Pu3li9a.md aminte,te c( ,i Marian 4upu a declarat c( am#asadorul Moldovei la Moscova va "i o 5ersoan% 5rofesionis2%: f%r% a2aBamen2e 5oli2ice. ;otu,i* 4upu a preci)at c( nu au avut loc discu-ii >prea energice> pe marginea acestui su#iect ,i nici nu s-a discutat vreo anumit( persoan(. IpeaWerul a men-ionat c( am#asadorul ar putea "i numit la toamn( pentru c( deputa-ii nu vor reu,i s( audie)e candida-ii. Mai amintim c(* ultimul am#asador al Moldovei la Moscova* Andrei :egu-(* a "ost rechemat de =uvern la s"9r,itul lunii aprilie* dup( ce diplomatul a declarat c( retragerea +nainte de termen a militarilor ru,i din regiunea transnistrean( ar putea crea anumite pro#leme. 1ntre timp* +n pres( s-a vehiculat numele mai multor persoane* care ar putea s( +i ia locul. 3rintre ace,tia se num(r( Mi;ai (iacov* veri,orul democratului $umitru $iacov* deputatul li#eral-democrat -;iril 'ucinsc;i sau viceministrul de '2terne Andrei Po5ov. 3reci)(m c(* audierea candida-ilor pentru "unc-ia de am#asador +n str(in(tate tre#uie s( "ie "(cut( de c(tre 5omisia parlamentar( politic( e2tern( ,i integrare european(. (eciAia final% a5ra7ine 5reBedin2elui 7%rii: care acredi2eaA% ,i recheam( repre)entan-ii diplomatici ai !epu#licii Moldova +n str(in(tate. http://www.pu#liWa.md/"ilat--am#asadorul-moldovei-la-moscova-a-"ost-identi"icatTE7D121.html ,,#a patru ace, dar cu salarii modeste! Cum triesc ambasadorii &epublicii *oldo aC Meseria pe care o pro"esea)( +i impune s( "ie +m#r(ca-i mereu la patru ace. 'ste vor#a de am#asadorii moldoveni acredita-i peste hotare* care* de,i sus-in c( au salarii modeste* optea)( pentru costumecroite +n str(in(tate. 5u toate acestea* unii ,e"i ai misiunilor diplomatice nu au renun-at la hainele con"ec-ionate +n Moldova. $iploma-ii moldoveni spun c( le"urile pe care le primesc sunt modeste +n compara-ie cu salariile minime din -(rile de re,edin-(. >Ar "i #ine s( "ii +m#r(cat con"orm protocolului. Ialariul nu ne permite s( avem haine ra"inate ,i scumpe. 4ea"a este de 1/00 -2000 ,i asta +ntr-o capital( +n care salariul minim este de 1700. !espectiv* avem salariul

unei "emei de serviciu>* a men-ionat am#asadorul !epu#licii Moldova +n &ran-a8leg Iere#rian. 5hiar dac( ridic( un salariu modest* am#asadorul -(rii noastre +n I.A nu-,i aminte,te dac( are +n gardero#a sa costume con"ec-ionate +n Moldova. >Ialariul este cel care se atri#uie "unc-ionarilor din serviciul diplomatic. 'ste destul de re)ona#il ,i modest +n acela,i timp. ;re#uie s( corespundem modei din -ara respectiv( ,i de posi#ilit(-ile "inanciare de care dispunem. :u-mi aduc amintesc dac( am un costum fa3rica2 4n Moldova* dar nici nu pot a"irma c( am pre"erin-e "a-( de o companie de tricota0 sau de alta>* a relatat ama#asadorul !M +n I.A* Bgor Muntean. 8 solu-ie convena#il( a g(sit am#asadorul Moldovei +n 'stonia. >Yainele pe care le avem din !M le p(str(m* le asort(m +ntr-un "el sau altul. 'ste vor#a ,i de hainele procurate +n statele de re,edin-(>* a preci)at ,i am#asadorul !epu#licii Moldova +n 'stonia %ictor =u)un. 1n pre)ent* un diplomat are un salariu de p9n( la 7 mii de lei ,i indemni)a-ii lunare de la 1.D00 p9n( la 2./00 de euro. ;225$""<<<.5u3li9a.md"la-5a2ru-ace--dar-cu-salarii-modes2e--cum-2raiesc-am3asadoriire5u3licii-moldova=>? !?1.;2ml Emisiunea ::+a3ri9a" ,,3i reprezint imaginea *oldo ei peste hotare! 2mbasadorii orbesc despre acti itatea lor"
(.3$A;' 22./6) Bgor Munteanu: 8amenii care g9ndesc po)itiv tr(iesc mai mult. &aptul c( !. Moldova a "ost s(ltat( +n raportul &reedom Youse pentru anul 2012 +n mare parte se datorea)( ,i e"orturilor castei de 0urnali,ti. (.3$A;' 22.7E) 8leg Iere#rian: @i +n &ran-a* ,i +n I.A presa e "oarte critic(* e "iresc s( "ie a,a. :u putem "i mul-umi-i de tot ce se +nt9mpl(. I( nu uit(m despre cea de a doua Moldov(* at9t de des uitat( aici. Moldova pe care noi* am#asadorii* o vedem +n "iecare )i. 5irca un million de cet(-eni moldoveni activi* care sunt cu g9ndul la !. Moldova. Ace,ti oameni se g9ndesc s( revin(* ei lucrea)(* +nva-(* dar mul-i tr(iesc cu speran-a c( vor avea su"iciente resurse* e2perti)a necesar(* de care va "i nevoie +n Molodova. A doua Moldov(* Moldova cea de dincolo prive,te cu ochi mult mai optimi,ti ceea ce se +nt9mpl( la 5hi,in(u ,i +,i leag( multe speran-e de li#erali)area regimului de vi)e* acordul de schim# li#er apro"undat. Asta e istoria de succes a !. Moldova. Ace,ti oameni o +n-eleg ca atare* ei nu-,i pierd speran-a. 5eea ce v(d deseori +n ,tiri* anali)e* e acest pesimism care devine male"ic* e o #oal(. (.3$A;' 22.77) Bgor Munteanu: .' +ntotdeauna sus-ine prin condi-ionalit(-i. 8rice pas de progres +nregistrat +n ultimele luni* s-a negociat din greu la acordul cu privire la li#er schim# ,i la capitolul li#erali)area vi)elor. (.3$A;' 22.61) Bgor Munteanu: 5redi#ilitatea demersului -ine nu doar de am#asadori* dar ,i de oamenii de a"aceri* studen-ii moldoveni sunt mesagerii Moldovei. $oar cu energia negativ( de a critica ce "ace un =uvern pe intern nu vom reu,i s( ne atingem scopul* tre#uie s( anga0(m ,i mediul ur#an ,i pe cel rural +n acest proces. @i societatea civil( are un rol e2trem de important* nu poate "i +n a"ara acestui proces. (.3$A;' 22.2/) Ale2ei ;ul#ure: &iind am#asador am insistat ca s( "ie "(cute presiuni asupra 5hi,in(ului. Asisten-a e2tern(* chiar prin lu(ri de po)i-ie* prin presiuni* este e2trem de important(. (.3$A;' 22.26) Bgor Qo-an: Mesa0ul real* ,i nu unul +mpopo-onat* )or)onat* pot a0uta mult mai mult !. Moldova pe calea integr(rii europene. (.3$A;' 22.21) Bgor Munteanu: 59nd cere-i de la noi miracole* nu o s( le g(si-i* deoarece suntem aceea,i cet(-eni ,i ne con"runt(m cu acelea,i pro#leme. 5a ,i alte institu-ii din acest stat* tr(im drama tran)i-iei. %9slim +n aceea,i direc-ie* spre direc-ia unei prosperit(-i mai mari ,i a instituirii unor institu-ii de drept. (.3$A;' 22.1D) Ale2ei ;ul#ure: Iunt "oarte indulgent "a-( de am#asadori* dar nu pot "i indulgent "a-( de premierul &ilat* care pe parcursul a trei ani ne poveste,te c9t de r(u tr(im. 4umea +,i pierde ultima pic(tur( de +ncredre +n 'uropa* care era un "actor de deci)ie pe plan intern. Aceast( AB' prin o a,a calitate a guvern(rii*

prin ceea ce numesc succese* suntem convin,i c( se -ine la putere numai mul-umit( acestei sus-ineri necondi-ionate din partea I.A ,i .'. $ac( vom a0unge la situa-ia c( va +nceta aceast( sus-inere ,i cei de acolo se vor +ntre#a: unde se duc milioanele noastre* acolo unde atacurile raider au loc mai des dec9t nu ,tiu ce* de ce tre#uie s( aliment(m* s( sus-inem un regim criminalK (.3$A;' 22.10) 8leg Iere#rian: 4egat de li#ertatea noastr( de e2presie care ar "i +ngr(dit(. &aptul acesta e in"irmat de venirea noastr( la 3u#liWa. :u am primit declara-iile lui &ilat ca pe un avertisment. 1n orice -ar(* am#asadorul e dator s( spun( care e po)i-ia statului* el e repre)entantul acestui stat. 3o-i +ntr-adev(r s( nu "ii de acord cu ce se +nt9mpl( +n -ar(* dar dac( e at9t de mare contradic-ia* +-i po-i da demisia. Am#asadorii &ran-ei* care e o -ar( democratic(* niciodat( nu vor vor#i +n pu#lic lucruri necoordonate +n preala#il* mai ales la nivel intern. :u ne pute-i cere s( "im comentatori politici* nici de politic( intern(* nici de politic( e2tern(. 4egat de povestea de succes: v()ut( din Aashington ,i din capitalele europene* !. Moldova e o poveste de succes pe "undalul e2-sovietic* chiar pe "undal sud-est european* cu toate pro#lemele care sunt* inerente tran)i)i-iei ,i cri)ei economice. 3re)entarea !. Moldova ca poveste de succes e datoria mea ca ,i cet(-ean* nu doar ca am#asador. Mul-i politicieni de-a lungul anilor au alimentat aceast( imagine negativ( a !. Moldova. (.3$A;' 21./7) Bgor Qo-an: Iunt m9ndru c( +n pre)ent* !. Moldova are un corp de diploma-i care sunt la cel mai +nalt nivel. 4e dau cea mai +nalt( apreciere pentru c( ei sunt am#asadorii pove,tii de success a !. Moldova* care anga0ea)( responsa#ilitatea =uvernului de la 5hi,in(u. Am#asadorii au "(cut e"ortul* acum ei pot transmite mesa0ul =uvernului: dac( vre-i o politic( e2tern( puternic(* da-i-ne o politic( intern( puternic(. Anul viitor* c9nd se va a0unge la acordul de asociere* atunci va "i important( ,i vocea capitalelor* ,i atunci vom vedea e"icien-a am#asadorilor. $ac( aceast( guvernare va a0unge la s"9r,it de guvernare cu acordul de asociere semnat* atunci va "i un succes la care au contri#uit ,i am#asadorii. (.3$A;' 21.7D) Ale2ei ;ul#ure: 5ompar diploma-ia noastr( cu energia alternativ(. %in impulsuri "oarte puternice din a"ar(* dar ele nu pot "i recep-ionate. ' necesar( comunicarea +ntre central( ,i am#asadori. Am avut deseori situa-ii ,i +n perioada AB' ,i a comuni,tilor* c9nd au "ost tensiuni +ntre central( ,i am#asadori. Am "ost personal +n situa-ia de a "i nevoit s( ac-ione) peste capurile unor ,e"i responsa#ili de direc-ia mea. 8pinia am#asadorilor este e2trem de important(. Bar c9nd opinia lor e di"erit( de cea a centrului* tot nu e normal. (.3$A;' 21.70) Bgor Munteanu: ' "oarte important pentru noi ca un e2erci-iu de evaluare s( "ie e"ectuat ,i cred c( acesta va aduce mai mult( disciplin( +n cadrul comunit(-ii diplomatice a !. Moldova. $epinde cine prive,te* autorit(-ile "rance)e dau note "oarte #une !. Moldova* cet(-enii "rance)i de r9nd +ncep s( repere)e pe harta 'uropei locul +n care se a"l( !. Moldova. :u putem spune c( ma0oritatea cet(-enilor "rance)i cunosc "oarte multe despre !. Moldova* dar constat un interes din ce +n ce mai mare pentru spa-iul est european* -(rile "ostei .!II* mai ales +n r9ndurile 8:=-urilor* 0urnali,tilor. &rance)ii de r9nd sunt preocupa-i mai mult de cri)(* de pro#leme cotidiene. Ipre marea mea satis"ac-ie* at9t autorit(-ile "rance)e centrale* c9t ,i cele locale care au o cooperare cu !. Moldova au o p(rere destul de #un( +n compara-ie cu -(rile vecine din spa-iul e2-sovietic. (21.2/) 'i repre)int( imaginea -(rii peste hotare. 'i "ac lo##N pentru interesele na-ionale +n capitalele str(ine. 5el pu-in* ar tre#ui s( "ac( acest lucru. .nora le reu,e,te cu #rio* altora - mai pu-in* +ns( ,i unii* ,i al-ii au posi#ilitatea unic( de a pune Moldova pe harta lumii sau* invers* de a aduce restul lumii +n Moldova. Adeseori ne +ntre#(m de ce acest lucru nu le reu,e,te a,a cum ne-am dori. 3entru c( nu sunt destul de e"icien-iK Iau pentru c( n-au instrumentele necesareK $oar pentru compara-ie: o am#asad( str(in( +ntr-o -ar( european( ar putea avea p9n( la 00 de anga0a-i* am#asada Moldovei - doar c9-iva* printre care un ,o"er ,i o secretar(.5um ar putea "i sporit( e"icien-a misiunilor noastre diplomaticeK 5are vor "i priorit(-ile politicii noastre e2terne pentru urm(torii c9-iva aniK @i ce p(rere despre aceste politici au oamenii care le vor reali)aK A"la-i ast()i* la &a#riWa.Bnvita-ii din aceast( sear( sunt am#asadorul !epu#licii Moldova +n I.A* Bgor Munteanu* am#asadorul !epu#licii Moldova +n &ran-a* 8leg Iere#rian* "ostul am#asador al !epu#licii

Moldova la 5onsiliul 'uropei ,i 8:. Ale2ei ;ul#ure ,i analistul politic Bgor Qo-an.

http://www.pu#liWa.md/ei-repre)inta-imaginea-moldovei-peste-hotare--am#asadorii-vor#esc-despreactivitatea-lor--la-"a#riWa-live-te2tTE781 1.html &nimedia.md ,,Filat) Candidatura noului ambasador al &* la *osco a a fost identificat"
5andidatura noului am#asador al !epu#licii Moldova la Moscova a "ost identi"icat( ,i +n viitorul apropiat urmea)( a "i anun-at( de Ministerul A"acerilor '2terne. $eclara-ia a "ost lansat( de premierul %lad &ilat* ast()i* 18 iulie.FMA' va "ace nominali)area candidatului la "unc-ia de am#asador al !epu#licii Moldova +n &edera-ia !us( +n perioada imediat urm(toare. 3ersoana a "ost identi"icat(* are calit(-ile necesare pentru a e2ercita acest mandat "oarte importantG* a sigurat &ilat. 3otrivit prim-ministrului* noul am#asador este

diplomat de carier( ,i nu "ace parte din vreun partid politic. .:BM'$BA aminte,te c( -ara noastr( a r(mas "(r( am#asador +n &edera-ia !us(* dup( ce Andrei :egu-a a "ost rechemat +n prim(vara acestui an. Anterior* ,i lidertul 3artidului $emocrat* Marian 4upu* a declarat c( noul am#asador tre#uie s( "ie un diplomat de carier(* care ar putea la cel mai +nalt nivel s( promove)e interesele !epu#licii Moldova la Moscova i s( asigure o #un( de)voltare a relaiilor #ilaterale.
http://unimedia.md/KmodLnewsMidL/00 1

,,Filat le/a amintit ambasadorilor de cazul lui 4egu%a) 5piniile personale nu or mai fi tolerate6" 3remierul %lad &ilat le-a "(cut din deget diploma-ilor moldoveni* ast()i* +n cadrul reuniunii ,e"ilor misiunilor diplomatice ,i consulare ai !epu#licii Moldova. @e"ul '2ecutivului i-a averti)at c( transmiterea opiniilor personale +n calitate de mesa0 o"icial din partea -(rii noastre va "i sanc-ionat(. FBndi"erent de locul unde munci-i* mesa0ul urmea)( s( "ie unul coerent ,i unic. 'u m-am re"erit nu odat( la acest su#iect* ini-iative* interpret(ri personale care reiese din op-iuni sau din +n-elegeri* nu vor "i tolerate mai departe. 3rogramul de activitate a =uvernului este cartea de c(p(t9i a "iec(rui am#asador ,i cu instruc-iuni "oarte clare de la MA' atunci c9nd se vor transmite mesa0e* nu din partea am#asadorului* ci din partea !M. %( aten-ione) c( mai departe situa-ii de genul cum s-au mai +nt9mplat* cu e2puneri de opinii personale nu vor "i tolerate ,i vor "i sanc-ionate imediat. 5red c( am demonstrat aceast( atitudine +n cel pu-in un ca) ,i vreau s( "ie e2emplu pentru toat( lumeaG* a declarat &ilat +n de#utul reuniunii. 3rim-ministrul moldovean a mai venit cu o solicitare c(tre diploma-i* cer9ndu-le s( "ie mai insisten-i ,i s( dea dovad( de mai mult( demnitate +n activitatea lor. F%reau ca "iecare am#asador* cola#orator al misiunilor diplomatice* s(-,i +ndrepte po)i-ia* vor#esc la modul direct* pentru c( "oarte des se atest( comportament de in"erioritate* care mul-i +ncearc( s(-l pre)inte ca pe o modestie tradi-ional( moldoveneasc(. !epu#lica Moldova e un stat independent ,i suveran* care are capacitatea de a-,i atinge o#iectivele de interes na-ional. :u e rug(minte* e o cerin-( - cu demintate ,i insisten-(G* i-a +ndemnat premierul pe am#asadori. .:BM'$BA aminte,te c( am#asadorul !M +n &edera-ia !us(* Andrei :egu-a* a "ost rechemat dup( ce a declarat +n cadrul unui interviu c( retragerea +nainte de termen a militarilor ru,i din regiunea transnistrean( ar pune +n pericol at9t !epu#lica Moldova* c9t ,i +ntreaga regiune. .lterior* Ministerul A"acerilor '2terne ,i Bntegr(rii 'uropene a cali"icat drept regreta#il interviul acordat de diplomatul moldovean. 3otrivit sursei* declaraia lui :egu( nu re"lect( po)iia o"icial( a !. Moldova. 1nsu,i :egu-a sus-ine c(

declara-iile sale au "ost interpretate* iar rechemarea a venit ca urmare a e2pir(rii mandatului s(u. http://unimedia.md/KmodLnewsMidL/00/8