Você está na página 1de 38

Anexa nr.

4 LISTA OFICIALA A SUBSTANTELOR SI MATERIALELOR PERICULOASE IN ORDINEA NUMARULUI DE IDENTIFICARE A SUBSTANTEI Subdiviziunea si grupa de ric 4F 1A 3O 2TC 1A 1TC 2A 2A 2F 2F 2F 2A 1O 2A 1TF 2TC 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 1TF 2TF 2F 2A 2A 2A 2A 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2TF 2F 1TOC 1A 24 21 Nr. de identificare a pericolului

Nr. de identificare ONU

Eticheta

Acetilen dizolvat Aer comprimat Aer lichefiat, refrigerat, depresurizat Amoniac anhidru Argon comprimat Trifluorur de bor Bromtrifluormetan (R13B1) R13B1, vezi bromtrifluormetan, etc Butadiene, inhibitori Butan sau amestec de butan Butilen Dioxid de carbon comprimat sau dioxid de carbon Amestecuri de dioxid de carbon si oxigen Amestecuri de dioxid de carbon si oxid de azot Monoxid de carbon Clor Monoclorodifluorometan (R22) R22, vezi monoclorodifluorometan, etc Cloropentafluoretan (R115) R115, vezi cloropentafluoretan, etc R124, vezi 1 clor1,2,2,2 tetrafluoretan, etc Clorotrifluoretan (R13) R13, vezi clorotrifluoretan, etc Gaz de ora Cianogen lichefiat sau gianogen gaz Ciclopropan lichefiat sau ciclopropan Diclorodifluorometan (R12) R12, vezi diclorodifluorometan, etc. Dicloromonofluorometan (R21) R21, vezi dicloromonofluorometan, etc. Difluoro-1,1 etan (R152a) R152a, vezi difluoro-1,1 etc. Dimetilamin, anhidr Eter dimetilic Etan comprimat sau etan Etilamin Clorur de etil (R160) R160, vezi clorur de etil, etc. Eter de etil i de metil Oxid de etilen pur sau cu azot Amestec de dioxid de carbon i oxid de etilen n procent de mai mult de 6% UN1045 Fluor comprimat sau fluor UN1046 Heliu comprimat sau heliu UN1001 UN1002 UN1003 UN1005 UN1006 UN1008 UN1009 UN1009 UN1010 UN1011 UN1012 UN1013 UN1014 UN1015 UN1016 UN1017 UN1018 UN1018 UN1020 UN1020 UN1021 UN1022 UN1022 UN1023 UN1026 UN1027 UN1028 UN1028 UN1029 UN102& UN1030 UN1030 UN1032 UN1033 UN1035 UN1036 UN1037 UN1037 UN1039 UN1040 UN1041

239 20 225 268 20 268 20 20 239 23 23 20 25 20 263 268 20 20 20 20 20 20 20 263 263 23 20 20 20 20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 263 239 2 20

3 2 2+05 6.1+8 2 6.1+8 2 2 3 3 3 2 2+05 2 6.1+3 6.1+8 2 2 2 2 2 2 2 6.1+3 6.1+3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 6.1+3 3 3+5.1 2

Clasa

Numele substantei sau articolului

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16 22 22 25 21 25 26 26 16P 15 15 20 22 26 19 24 26 26 26 26 26 26 26 19 19 15 26 26 26 26 15 15 18 15 15 18 15 15 15 19 15

Nr. fisei de siguranta

Nr. de identificare ONU

Numele substantei sau artico

UN1048 UN1049 UN1050 UN1051 UN1052 UN1053 UN1055 UN1056 UN1057 UN1058 UN1060 UN1061 UN1062 UN1063 UN1063 UN1064 UN1065 UN1066 UN1067 UN1069 UN1070 UN1071 UN1072 UN1073 UN1075 UN1076 UN1077 UN1078 UN1079 UN1080 UN1081 UN1081 UN1082 UN1082 UN1083 UN1085 UN1086 UN1086 UN1087 UN1088 UN1089 UN1090 UN1091 UN1092 UN1093 UN1098 UN1099 Nr. de identifi care ONU

Acid bromhidric anhidru Hidrogen comprimat sau hidrogen Clorur de hidrogen, anhidr Cianur hidrogenat anhidric stabilizat sau acid hidrocianic soluie apoas cu mai mult de 20% cianur hidrogenat Fluorur de hidrogen anhidr Sulfur de hidrogen lichefiat sau sulfur de hidrogen Izobutilen (izobuten) Kripton comprimat sau Kripton Brichete sau rezerve pentru brichet (igarete), ce conin gaz in Gaz lichefiat, neinflamabil ncrcat cu azot, dioxid de carbon Amestec stabilizat de metil acetilen i propadien Metilamin anhidr Bromur de metil Clorur de metil (R40) R40 vezi clorur de metil, etc. Mercaptan metilic Neon comprimat sau neon Azot comprimat sau azot Tetraoxid de azot lichefiat sau dioxid de azot lichefiat Clorur de nitrosil Oxid azotos comprimat sau oxid azotos Gaz de sond Oxigen comprimat sau oxigen Oxigen lichefiat, refrigerat Gaze de sond lichefiate sau gaz de sond lichefiat Fosgen sau difosgen Propen Gaze refrigerante, n.o.s.* Dioxid de sulf lichefiat sau dioxid de sulf Hexafluorur de sulf R1114, vezi, tetrafluoretilen, inhibitor, etc. Tetrafluoretilen, inhibitor (R1114) R1113, vezi trifluorocloretilen, inhibitor, etc. Trifluorocloretilen, inhibitor, R1113 Trimetilamin anhidr Bromur de vinil, inhibitor R1140, vezi clorur de vinil, inhibitor Clorur de vinil, inhibitor (R1140) Eter de metil i de vinil, inhibitor Acetal Acetaldehid Aceton Uleiuri de aceton Acrolein, inhibitor Acrilonitril, inhibitor Alcool alilic Bromur de alil

Numele substantei sau artico

UN1100 UN1104 UN1105 UN1106 UN1107 UN1108 UN1109 UN1110 UN1111 UN1112 UN1113 UN1114 UN1120 UN1123 UN1125 UN1126 UN1127 UN1128 UN1129 UN1130 UN1131 UN1133 UN1134 UN1135 UN1136 UN1136 UN1139 UN1143 UN1144 UN1145 UN1146 UN1147 UN1148 UN1149 UN1150 UN1150 UN1152 UN1153 UN1154 UN1155 UN1156 UN1157 UN1158 UN1159 UN1160 UN1161 UN1162 UN1163 UN1164

Clorur de alil Acetai de amil Alcooli amilici Amin amilic (amilamin) Clorur de amil n-amilen Formiat de amil Amilmetilceton Mercaptan amilic Nitrat de amil Nitrit de amil Benzen Butanoli sau alcooli butilici Acetat de butil normal n-Butilamin Bromur de n-Butil Cloruri de butil Formiat de butil normal Aldehid butilic Ulei camforat Disulfur de carbon Adezivi coninnd soluii inflamabile Clorobenzen Etilen clorhidrin Gudron mineral distilat, inflamabil (gudron de crbune) Gudron mineral distilat, inflamabil (gudron de crbune) Soluie de acoperire Crotonaldehid, stabilizator (aldehid crotonic) Crotonilen Ciclohexan Ciclopentan Decahidronaftalin Diaceton-alcool Eteri dibutilici Dicloretilen (R1130) R1130, vezi dicloretilen, etc Dicloropentane Eter dietilic de etilen-glicol Dietilamin Dietileter sau eter etilic Dietilceton Diizobutil ceton Diizopropilamin Eter diizopropilic Dimetilamin, soluie Carbonat dimetilic Dimetil diclorosilan Dimetilhidrazin, asimetric Sulfur de dimetil

Nr. de identifi care ONU

Numele substantei sau articolului

UN1165 UN1166 UN1167 UN1169 UN1169 UN1170 UN1171 UN1172 UN1173 UN1175 UN1176 UN1177 UN1178 UN1179 UN1180 UN1181 UN1182 UN1183 UN1184 UN1185 UN1188 UN1189 UN1190 UN1191 UN1192 UN1193 UN1194 UN1195 UN1196 UN1197 UN1197 UN1198 UN1199 UN1201 UN1202 UN1203 UN1204 UN1206 UN1207 UN1208 UN1210 UN1212 UN1213 UN1214 UN1216 UN1218 UN1219 UN1220 UN1221 Nr. de identificar e ONU

Dioxan Dioxolan Eter de divinil, inhibitor Soluii aromatice, extracte Soluii aromatice, extracte Etanol sau soluie de etanol Eter monoetilic de etilen-glicol Acetat de etoxi-2 Etil Etil acetat Etilbenzen Borat monoetilic Acetat de etil-2 butil 2-etilbutiraldehid Eter etil-butilic Butirat de etil Cloroacetat de etil Clorformiat de etil Etildiclorosilan Diclorur de etilen Etilenimine, inhibitor Etilenglicol monometil eter Acetat de eter monometilic de etilen glicol Formiat de etil Octil aldehid, inflamabil Lactat de etil Metil etil ceton Nitrit de etil, soluie Propionat de etil Etiltriclorosilan Extracte, prafuri, soluii Extracte, prafuri, soluii Formaldehide, soluii, inflamabile Furfural Ulei de fuzel Pcur sau combustibil pentru calorifere nr.1,2,4,5,sau 6 sau motorin Benzin sau benzin auto Nitroglicerin, soluie n alcool cu nu mai mult de 1% nitroglicerin Heptane Hexaldehid Hexane Cerneal de tiprit, inflamabil Izobutanol sau alcool izobutilic Acetat de izobutil Izobutilamin Izoocten Izopren inhibitor Izopropanol sau alcool izopropilic Acetat de izopropil Izopropilamin

Numele substantei sau articolului

UN1222 UN1223 UN1224 UN1224 UN1228 UN1229 UN1230 UN1231 UN1233 UN1234 UN1235 UN1237 UN1238 UN1239 UN1242 UN1243 UN1244 UN1245 UN1246 UN1247 UN1248 UN1249 UN1250 UN1251 UN1259 UN1261 UN1262 UN1263 UN1264 UN1265 UN1265 UN1266 UN1267

Nitrat de izopropil Kerosen Cetone, soluii, n.o.s.* Cetone, soluii, n.o.s.* Amestecuri de mercaptani, lichid n.o.s.* temperatura de inflamabilitate mai mic de 23,5 oC Oxid de mesitil Metanol sau alcool metilic Acetat de metil Acetat de metilamil Metilal Metilamin, soluie apoas Butirat de metil Cloroformiat de metil Eter clorometil-metilic Metildiclorosilan Formiat de metil Metilhidrazin Metilizobutil ceton Metil izopropil ceton, inhibitor Metacrilat de metil monomer, inhibitor Propionat de metil Metil propil ceton Metiltriclorosilan Metil vinilceton, inhibitor Nichel-carbonil Nitrometan Octani Vopsea (inclusiv vopsea, email, colorant, erlac, vermiu, luciu, lichid de umplere i lac transparent inferior) Paraaldehid Izopentan sau n-pentan n-pentan Produse de parfumerie cu solveni inflamabili Petroluri brute

UN1268 iei distilat, n.o.s.*

UN1268 UN1272 UN1274 UN1275 UN1276 UN1277 UN1278 UN1279 UN1280 UN1281 UN1282 Nr. de identificare ONU

iei distilat, n.o.s.* Ulei de pin n-propanol Aldehid propionic Acetat de propil normal Propilamin Clorur de propil Diclorur de propilen Oxid de propilen Formiat de propil Piridin

Numele substantei sau articolului

UN1286 Ulei de colofoniu

UN1287 UN1288 UN1289 UN1292 UN1293 UN1294 UN1295 UN1296 UN1297 UN1298 UN1299 UN1300 UN1301 UN1302 UN1303 UN1304 UN1305 UN1306 UN1307 UN1308 UN1309 UN1310 UN1312 UN1313 UN1314 UN1318 UN1320 UN1321 UN1322 UN1323 UN1325 UN1326 UN1328 UN1330 UN1331 UN1332 UN1334 UN1336 UN1338 UN1339 UN1340 UN1341 UN1343 UN1345 UN1346 UN1347 UN1349 UN1350 Nr. de identificare ONU

Soluie de cauciuc Ulei de argil Soluie alcoolic metilat de sodiu Silicat de tetraetil Tincturi Toluen Triclorosilan Trietilamin Trietilamin, soluie apoas Trimetilclorosilan Terebentin nlocuitor de terebentin Acetat de vinil Eter etil-vinilic, inhibitor Clorur de viniliden, inhibitor Eter izobutil-vinilic, inhibitor Viniltriclorosilan, inhibitor Lichid de conservare a lemnului Xileni (orto, meta, para) Suspensii de zirconiu n lichid Pulbere de aluminiu nemagnetizat Picrat de amoniu, hidrolizat uniform cu cel puin 10% ap Borneol Rezinat de calciu Rezinat de calciu, topit Rezinat de cobalt, precipitat Dinitrafenol, hidrolizat uniform cu cel puin 15% ap Dinitrofenolai, hidrolizat uniform cu cel puin 15% ap Dinitroresorcinol, hidrolizat uniform cu cel puin 15% ap Ferocen Solide inflamabile, n.o.s.* Pulbere de hafniu, hidrolizat Hexamin Rezinat de mangan Chibrit se aprinde oriunde Metaldehid Naftalin nerafinat sau naftalin rafinat Nitroguanidin (picrit), hidrolizat uniform cu cel puin 20% ap Fosfor amorf sau fosfor amorf rou Heptasulfur de fosfor, fr fosfor galben i alb Pentasulfur de fosfor, fr fosfor galben i alb Sesquisulfur de fosfor, fr fosfor galben i alb Trisulfur de fosfor, fr fosfor galben i alb Cauciuc sfrmat sau praf Pudr de silicon amorf Picrat de argint, hidrolizat cu cel puin 30% ap Picramat de sodiu, hidrolizat cu cel puin 20% ap Floare de sulf sau sulf

Numele substantei sau articolului

UN1352 Pulbere de titan, hidrolizat UN1354 Trinitrobenzen, hidrolizat cu cel puin 30% ap

UN1355 UN1356 UN1357 UN1358 UN1361 UN1362 UN1363 UN1364 UN1365 UN1366 UN1369 UN1370 UN1373
UN1376 UN1378 UN1379 UN1380 UN1381 UN1382 UN1384 UN1385 UN1386 UN1389 UN1389 UN1390 UN1391 UN1392 UN1393 UN1394 UN1395 UN1396 UN1397 UN1398 UN1400 UN1401 UN1402 UN1403 UN1405 UN1407 UN1408 UN1409 UN1410 UN1411 UN1413

Acid trinitrobenzoic, hidrolizat cu cel puin 30% ap Trinitrotoluen sau TNT, hidrolizat cu cel puin 30% ap Nitrat de uree, hidrolizat cu cel puin 20% ap Pulbere de zirconiu, hidrolizat Carbon de origine animal sau vegetal Carbon activ Copr (miez uscat al nucii de cocos) Deeu de bumbac uleios Bumbac hidrofil Dietilzinc p-Nitrozodimetilanilin Dimetilzinc Fibre i fire, animale, vegetale sau sintetice, n.o.s.* cu ulei
Oxid feric, inert sau burete de fier, inert Catalizator metalic hidrolizat cu exces de lichid vizibil Hrtie, ulei tratat nesaturat, uscat incomplet (incluznd hrtie carbonic) Pentaborani Fosfor alb, uscat sau fosfor alb, n soluie sau fosfor, alb imersat Sulfur de potasiu, anhidr sau sulfur de potasiu cu mai puin de 30% ap de cristalizare Ditionit de sodiu Sulfur de sodiu, anhidr sau sulfur de sodiu cu mai puin de 30% ap de cristalizare Aglomerat de cristale - 1,5% uleios i maxim 11% umed Amestecuri de metale alcaline, lichide, n.o.s.* Amestecuri de metale alcaline, solide, n.o.s.* Amiduri de metale alcaline Dispersii metalice alcaline sau dispersii metalice alcalino-pmntoase Amestecuri metalice alcalino-pmntoase, n.o.s.* Aliaje metalice alcalino-pmntoase, n.o.s.* Carbur de aluminiu Ferosiliciu de aluminiu, pulbere Pulbere de aluminiu nemagnetizat, nepiroforic Fosfur de aluminiu Pulbere de silicat de aluminiu, nemagnetizat Bariu Calciu Carbur de calciu Cianamid de calciu Siliciur de calciu Cesiu Ferosiliciu Hidruri metalice care reacioneaz cu apa, n.o.s.* Hidrur de litiu-aluminiu Hidrur de litiu-aluminiu, eteric Borhidrur de litiu

Nr. de identificare ONU

Numele substantei sau articolului

UN1414 UN1415 UN1417 UN1418 UN1420 UN1421

Hidrur de litiu Litiu Silicat de litiu Pulbere de magneziu sau aliaje de magneziu, pulbere Potasiu, aliaje metalice Aliaje metalice alcaline, lichide, n.o.s.*

UN1422 UN1423 UN1427 UN1428 UN1431 UN1433 UN1435 UN1436 UN1437 UN1438 UN1439 UN1442

Aliaje de sodiu i potasiu Rubidiu Hidrur de sodiu Sodiu Metilat de sodiu Fosfuri de staniu Cenui de zinc Pulbere de zinc sau praf de zinc Hidrur de zirconiu Nitrat de aluminiu Dicromat de amoniu Perclorat de amoniu

UN1444 UN1445 UN1446 UN1447 UN1448 UN1449 UN1450 UN1451 UN1452 UN1453 UN1454 UN1455

Persulfat de amoniu Clorat de bariu Nitrat de bariu Perclorat de bariu Permanganat de bariu Peroxid de bariu Bromuri, anorganice, n.o.s.* Nitrat de cesiu Clorat de calciu Clorit de calciu Nitrat de calciu Perclorat de calciu

50

5.1

5.1

13 (b) 40

UN14 6

UN1457 UN1458 UN1459 UN1461 UN1462 UN1463 UN1465 UN1466 UN1467 UN1469 UN1470 UN1471 UN1472 UN1473 UN1474 UN1475 UN1476 UN1477 Nr. de identificare ONU

Peroxid de calciu Amestecuri de clorat i borat Amestecuri de clorat si clorur de magneziu Clorai, anorganici, n.o.s.* Clorii, anorganici, n.o.s.* Trioxid de crom, anhidru Nitrat de didim Nitrat feric Nitrat de guanidin Nitrat de plumb Perclorat de plumb Amestecuri de hipoclorit de litiu, uscat sau hipoclorit de litiu Peroxid de litiu Bromat de magneziu Nitrat de magneziu Perclorat de magneziu Peroxid de magneziu Nitrai, anorganici, n.o.s.*

Numele substantei sau articolului

UN1479 UN1481 UN1482 UN1483 UN1484 UN1485

Substane oxidante, solide, n.o.s.* Perclorai, anorganici, n.o.s.* Permanganai, anorganici, n.o.s.* Peroxizi, anorganici, n.o.s.* Bromat de potasiu Clorat de potasiu

UN1486 UN1487 UN1488 UN1489 UN1490 UN1491 UN1492 UN1493 UN1494 UN1495 UN1496 UN1498 UN1499 UN1500 UN1502 UN1503 UN1504 UN1505 UN1506 UN1507 UN1508 UN1509 UN1510 UN1511 UN1512 UN1513 UN1514 UN1515 UN1516 UN1517 UN1541 UN1544 UN1544 UN1545 UN1546 UN1547 UN1548 UN1549 UN1550 UN1551 UN1553 UN1554

Nitrat de potasiu Amestecuri de nitrat de potasiu i nitrit de sodiu Nitrit de potasiu Perclorat de potasiu Permanganat de potasiu Peroxid de potasiu Persulfat de potasiu Nitrat de argint Bromat de sodiu Clorat de sodiu Clorit de sodiu Nitrat de sodiu Amestecuri de nitrat de sodiu i nitrat de potasiu Nitrit de sodiu Perclorat de sodiu Permanganat de sodiu Peroxid de sodiu Persulfat de sodiu Clorat de stroniu Nitrat de stroniu Perclorat de stroniu Peroxid de stroniu Tetranitrometan Peroxid de uree hidrogenat Nitrit de amoniu i zinc Clorat de zinc Nitrat de zinc Permanganat de zinc Peroxid de zinc Picramat de zirconiu, hidrolizat cu cel puin 20% ap Cianhidrin de aceton, stabilizator Alcaloizi, solizi, n.o.s.* sau sruri de alcaloid, solide, n.o.s.*, toxice Alcaloizi, solizi,n.o.s.* sau sruri de alcaloid, solide, n.o.s.*, toxice Isotiocianat de alil, inhibitor Arseniat de amoniu Anilin Hidroclorur de anilin Compui de antimoniu, anorganici, solizi, n.o.s.* Lactat de antimoniu Tartrat de antimoniu i potasiu Acid arsenic, lichid Acid arsenic, solid

Nr. de identificare ONU

Numele substantei sau articolului

UN1555 UN1556 UN1556 UN1557 UN1557 UN1558 UN1559 UN1560

Bromur de arsen Compui arsenici, lichefiai, n.o.s.* Compui arsenici, lichefiai, n.o.s.* Compui arsenici, solizi, n.o.s.* Compui arsenici, solizi, n.o.s.* Arseniu Pentaoxid de arseniu Triclorur de arsen

UN1561 UN1562 UN1564 UN1565 UN1566 UN1567 UN1569 UN1570 UN1572 UN1573 UN1574 UN1575 UN1577 UN1578 UN1579 UN1580 UN1581 UN1582 UN1583 UN1585 UN1586 UN1587 UN1588 UN1588 UN1590 UN1591 UN1593 UN1593 UN1594 UN1595 UN1596 UN1597 UN1598 UN1599 UN1600 UN1601 UN1601 UN1602 UN1602 UN1603 UN1604

Trioxid de arsen Praf de arsen Compui de bariu, n.o.s.* Cianur de bariu Compui de beriliu, n.o.s.* Beriliu, pulbere Bromaceton, lichefiat Brucin Acid cacodilic Arseniat de calciu Amestecuri de arseniat de calciu i arsenit de calciu, solid Cianur de calciu Clorodinitrobenzeni Cloronitrobenzeni, lichid sau solid Hidroclorur de 4-clor-o-toluidin Cloropicrin Amestecuri de bromur de metil i cloropicrin Amestecuri de clorur de metil i cloropicrin Amestecuri de cloropicrin, n.o.s.* Acetoarseniat de cupru Arsenit de cupru Cianur de cupru Cianuri, anorganice, n.o.s.* Cianuri, anorganice, n.o.s.* Dicloraniline o-diclorbenzen Diclorometan (clorur de metilen R30) R30, vezi diclorometan Sulfat dietilic Sulfat dimetilic Dinitraniline Dinitrobenzeni Dinitro-o-crezol, solid sau soluie Soluii de dinitrofenol Dinitrotolueni, topituri Dezinfectani, solid, n.o.s.*, otrvuri Dezinfectani, solid, n.o.s.*, otrvuri Vopsele, lichid, n.o.s.* sau intermediari lichizi Vopsele, lichid, n.o.s.* sau intermediari lichizi Brom acetat de etil Etilen diamin

Nr. de identificare ONU

Numele substantei sau articolului

UN1605 UN1606 UN1607 UN1608 UN1610 UN1610 UN1611 UN1612

Dibromur de etilen Arseniat feric Arsenit feric Arseniat feros Lichide halogenante iritante, n.o.s.* Lichide halogenante iritante, n.o.s.* Tetrafosfat de haxaetil, lichid Amestecuri de tatrafosfat de haxaetil i gaz comprimat

UN1613 UN1613 UN1616 UN1617 UN1618 UN1620 UN1621 UN1622 UN1623 UN1624 UN1625 UN1626 UN1627 UN1629 UN1630 UN1631 UN1634 UN1636 UN1637 UN1638 UN1639 UN1640 UN1641 UN1642 UN1643 UN1644 UN1645 UN1646 UN1647 UN1648 UN1649 UN1650 UN1651 UN1652 UN1653 UN1654 UN1655 UN1655 UN1656

Acid cianhidric (soluie apoas de) care conine cel mult 20% acid absolut Cianur hidrogenat, soluie apoas Acetat de plumb Arseniai de plumb Arseniai de plumb Cianur de plumb Purpur londonez Arseniat de magneziu Arseniat de mercur Clorur mercuric Nitrat de mercur Cianur dubl de mercur i de potasiu Nitrat mercuros Acetai mercurici Cloruri duble de mercur i amoniu Benzoat de mercur Bromur de mercur Cianur de mercur Gluconat de mercur Iodur de mercur, solid sau soluie Nucleat de mercur Oleat mercuric Oxizi mercurici Oxicianuri mercurice Ioduri duble de mercur i potasiu Salicilat de mercur Sulfai de mercur Tiocianat de mercur Amestecuri de bromur de metil i dibromur de etilen, soluii Acetonitril Amestecuri antidetonante pentru carburani Beta-naftilamin Naftiltiouree Naftiluree Cianur de nichel Nicotin Compui nicotinici, solid, n.o.s.* Compui nicotinici, solid, n.o.s.* Hidroclorur de nicotin sau hidroclorur de nicotin, soluie

Nr. de identificare ONU

Numele substantei sau articolului

UN1657 UN1658 UN1658 UN1659 UN1660 UN1661 UN1662 UN1663 UN1664

Salicilat nicotini Sulfat nicotinic, solid Sulfat nicotinic, soluie Tartrat nicotinic Monoxid de azot (oxid nitric) Mononitranilin (orto, meta, para) Nitrobenzen Nitrofenoli (orto,meta,para) Mononitrotoluen, lichid sau solid

UN1665 UN1669 UN1669 UN1670 UN1671 UN1672 UN1673 UN1674 UN1677 UN1678 UN1679 UN1680 UN1683 UN1684 UN1685 UN1686 UN1688 UN1689 UN1690 UN1691 UN1692 UN1693 UN1693 UN1694 UN1695 UN1697 UN1698 UN1699 UN1701 UN1702 UN1704 UN1707 UN1708 UN1709 UN1710 UN1710 UN1711

Nitroxileni (orto, meta, para) Pentacloretan R120 R120, vezi pentacloretan Mercaptan metilic perclorat Fenol, solid Clorur de fenil carbilamin Fenilendiamine (orto, meta, para), solid Acetat fenilmercuric Arseniat de potasiu Arsenit de potasiu Cuprocianur de potasiu Cianur de potasiu Arsenit de argint Cianur de argint Arseniat de sodiu Arsenit de sodiu, soluie apoas Cacodilat de sodiu Cianur de sodiu Fluorur de sodiu Arsenit de stroniu Stricnin sau sruri de stricnin Substane lacrimogene, lichid, n.o.s.* Substane lacrimogene, solid, n.o.s.* Cianuri de alfa-bromobenzil Cloraceton, stabilizator Cloracetofenon, lichid sau solid Clorarsin de difenilamin Difenilclorarsin Bromur de xilil Tetracloretan Tatraetil-ditiopirofosfat Compui de taliu, n.o.s.* Toluidin, lichid sau solid Toluilendiamin-2,4 R1120, vezi tricloretilen Tricloretilen (R1120) Xilidin

UN1712 Arseniat de zinc sau arsenit de zinc sau amestecuri de arseniat de zinc i arsenit de zinc UN1713 Cianur de zinc UN1714 Fosfur de zinc Nr. de identificare ONU

Numele substantei sau articolului

UN1715 UN1716 UN1717 UN1718 UN1719 UN1719 UN1722 UN1723 UN1724

Anhidrid acetic Bromur de acetil Clorur de acetil Fosfat acid de monobutil Substane lichide, alcaline, caustice, n.o.s.* Substane lichide, alcaline, caustice, n.o.s.* Cloroformiat de alil Iodur de alil Aliltriclorosilan

UN1725 UN1726 UN1727 UN1728 UN1729 UN1730 UN1731 UN1732 UN1733 UN1736 UN1737 UN1738 UN1739 UN1740 UN1741 UN1742 UN1743 UN1744 UN1745 UN1746 UN1747 UN1748 UN1749 UN1750 UN1751 UN1752 UN1753 UN1754 UN1755 UN1756 UN1757 UN1758 UN1759 UN1759 UN1760 UN1760 UN1761 UN1762 UN1763 UN1764 UN1765

Bromur de aluminiu anhidric Clorur de aluminiu, anhidr Fluorur de amoniu, solid Amiltriclorosilan Clorur de anisoil Pentaclorur de antimoniu, soluie Pentaclorur de antimoniu, soluie Pentafluorur de antimoniu Triclorur de antimoniu, solid sau soluie Clorur de benzoil Bromur de benzil Clorur de benzil Cloroformiat de benzil Bifluoruri, soluii sau solide, n.o.s.* Clorur de bor Complex de trifluorur de bor i acid acetic Complex de trifluorur de bor i acid propionic Brom sau soluie de brom Pentafluorur de brom Trifluorur de brom Butiltriclorosilan Hipoclorit de calciu, uscat Trifluorur de clor Acid cloracetic, soluie Acid cloracetic solid Clorur de cloracetil Clorofeniltriclorosilan Acid clorosulfonic Acid cromic, soluie Fluorur cromic, solid Florur cromic, soluie Oxiclorur de crom Lichide corozive, n.o.s.* Solide corozive, n.o.s.* Lichide corozive, n.o.s.* Lichide corozive, n.o.s.* Etilendiamin de cupru, soluie Ciclohexeniltriclorosilan Ciclohexiltriclolosilan Acid dicloracetic Clorur de dicloracetil Subdiviziunea si grupa de risc 36 (b) 37 (b) 8 (b) 36 (b) 65 (b) 36 (b) 11 (c) 8 (b) Nr. de identificare a pericolului

Nr. de identificare ONU

Eticheta

UN1766 UN1767 UN1768 UN1769 UN1770 UN1771 UN1773 UN1775

Diclorofeniltriclorosilan Diclorosilan Acid difluorofosforic anhidru Difenildiclorosilan Bromur de difenilmetil Dodeciltriclorosilan Clorur feric Acid fluoroboric

X80 X 83 80 X80 80 X80 80 80

8 8+3 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8

Clasa

Numele substanei sau articolului

56 55 54 56 53 56 57 54

Nr. fisei de siguranta

UN1776 UN1777 UN1778 UN1779 UN1780 UN1781 UN1782 UN1783 UN1784 UN1786 UN1787 UN1788 UN1789 UN1790 UN1790 UN1791 UN1792 UN1793 UN1794 UN1796 UN1796 UN1798 UN1799 UN1800 UN1801 UN1802 UN1803 UN1804 UN1805 UN1806 UN1807 UN1808 UN1809 UN1810 UN1811 UN1812 UN1813 UN1814 Nr. de identificare ONU

Acid fluorofosforic anhidru Acid fluorosulfonic Acid fluosilicic sau acid hidrofluosilicic Acid formic Clorur de fumaril Hexadeciltriclorosilan Acid hexafluorofosforic Hexametilendiamin, soluie Hexiltriclorosilan Amestec de acid hidrofluoric i acid sulfuric Acid iodhidric, soluie Acid bromhidric Acid clorhidric, soluie Acid fluorhidric, soluie care conine peste 60% fluorur de hidrogen Acid fluorhidric, soluie care conine sub 60% fluorur de hidrogen Hipoclorit, soluie Monofluorur de iod Fosfat acid de monoizopropil Sulfat de plumb cu peste 3% acid liber Amestecuri de acizi de nitrare cu peste 50% acid nitric absolut Amestecuri de acizi de nitrare cu maxim 50% acid nitric absolut Acid nitroclorhidric Noniltriclorosilan Octadeciltriclorosilan Octiltriclorsilan Acid percloric care conine cel mult 50% acid absolut Acid fenolsulfonic soluie Feniltriclorosilan Acid fosforic Pentaclorur de fosfor Anhidrid fosforic Tribromur de fosfor Triclorur de fosfor Oxiclorur de fosfor (clorur de fosforil) Bifluorur de potasiu, solid sau soluie Fluorur de potasiu Hidroxid de potasiu, solid sau fulgi Hidroxid de potasiu, soluie

80 88 80 80 80 X80 80 80 X80 886 80 80 80 886 86 80 80 80 80 885 80 80 X80 X80 X80 85 80 X80 80 80 80 X80 668 X80 86 60 80 80 Nr. de identificare a pericolului

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8+6.1 8 8 8 8+6.1 8+6.1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6.1+8 8 8+6.1 6.1 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6.1 8 8

8 (b) 8 (a) 8 (b) 32 (b) 35 (b) 36 (b) 8 (b) 53 (b) 36 (b) 7 (a) 5 (b) 5 (b) 5 (b) 7 (a) 7 (b) 61 (b,c) 12 (b) 38 (c) 1 (b) 3 (a) 3 (b) 3 36 (b) 36 (b) 36 (b) 4 (b) 34 (b) 36 (b) 17 (c) 11 (b) 16 (b) 12 (b) 67 (a) 12 (b) 9 (b) 63 (c) 41 (b) 42 (b) Subdiviziunea si grupa de risc 25 (b) 37 (b) 12 (b) 12 (b) 42 (b,c) 41 (b) 42 (b) 41 (b)

54 37 54 53 56 56 54 53 56 57 54 54 57 57 57 54 57 53 54 57 57 57 56 56 56 40 53 56 54 37 37 37 37 37 54 54 54 54 Nr. fisei de siguranta 32 55 37 56 54 54 54 57

Eticheta

UN1815 UN1816 UN1817 UN1818 UN1819 UN1823 UN1824 UN1825

Clorur de propionil Propiltriclorosilan Clorur de pirosulfuril Tetraclorur de siliciu Aluminat de sodiu, soluie Hidroxid de sodiu sau sod caustic, solid sau fulgi Hidroxid de sodiu, soluie Monoxid de sodiu

338 X83 X80 X80 80 80 80 80

3+8 8+3 8 8 8 8 8 8

3 8 8 8 8 8 8 8

Clasa

Numele substantei sau articolului

UN1826 UN1826 UN1827 UN1828 UN1829 UN1830 UN1831 UN1832 UN1833 UN1834 UN1835 UN1836 UN1837 UN1838 UN1839 UN1840 UN1841 UN1843 UN1846 UN1846 UN1847 UN1848 UN1849 UN1851 UN1858 UN1858 UN1859 UN1860 UN1860 UN1862 UN1863

Amestec de acid de nitrare, rezidual, cu peste 50% acid nitric Amestec de acid de nitrare, rezidual, cu maxim 50% acid nitric Clorur stanic, anhidr Clorur de sulf Clorur de sulf Acid sulfuric Acid sulfuric fumans Acid sulfuric rezidual Acid sulfuros Clorur de sulfuril Hidroxid de tetrametil amoniu Clorur de tionil Clorur de tiofosforil Tetraclorur de titan Acid tricloracetic Clorur de zinc, soluie Acetaldehid amoniacal (RL-50) Dinitro-o-cresolat de amoniu Tetraclorur de carbon (R10) R10, vezi tetraclorur Sulfur de potasiu care conine cel puin 30% ap de cristalizare Acid propionic Sulfur de sodiu care conine cel puin 30% ap de cristalizare Medicamente, lichide, toxice, n.o.s.* Hexafluoropropilen (R1216) R1216, vezi hexafluoropropilen Tetrafluorur de siliciu R1141, vezi fluorur de vinil, inhibitor Fluorur de vinil (R1141) Etilcrotonat Combustibil pentru motoare de avioane cu reacie Rin, soluie inflamabil Decaboran Magneziu Borhidrat de potasiu

885 80 X80 X88 X88 80 X886 80 80 X88 80 X88 X80 X80 80 80 90 60 60 60 80 80 80 60 20 20 268 239 239 33 33

8+05 8 8 8 8 8 8+6.1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 6.1 6.1 6.1 8 8 8 6.1 2 2 6.1+8 3 3 3 3

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 6.1 6.1 6.1 8 8 8 6.1 2 2 2 3 2 3 3

3 (a) 3 (b) 12 (b) 12 (a) 1 (a) 1 (b) 1 (a) 1 (b) 1 (b) 12 (a) 51 (b) 12 (a) 12 (b) 12 (b) 31 (b) 5 (c) 31 (c) 12 (b) 15 (b) 15 (b) 45 (b) 32 (c) 45 (b) 90 (b) 2A 2A 1TC 2F 2F 3 (b) 1 (a), 2 (a,b), 3 (b) 31 (C) 16 (b) 13 (C) 16 (a) Subdiviziunea si grupa de risc 14 (b) 29 (c) 3 (a) 60 (c) 12 (b) 15 (b) 15 (c) 15 (c) 15 (c)

57 57 37 37 37 37 37 37 54 37 53 37 57 37 53 54 71 41 51 51 53 32 53 51 26 26/16P 25 26 16P 29 28

UN1866 UN1868 UN1869 UN1870

30 46 40 40 Nr. de identificare a pericolului

3 4.1+6.1 4.1 4.3

3 4.1 4.1 4.3

27 34 38 38

Nr. de identificare ONU

Eticheta

UN1871 UN1872 UN1873 UN1884 UN1885 UN1886 UN1887 UN1888 UN1888

Hidrur de titan Dioxid de plumb Acid percloric care conine ntre 50-72% acid absolut Oxid de bariu Benzidin Clorur de benziliden Bromoclorometan Cloroform (R20) R20, vezi cloroform

40 56 558 60 60 60 60 60 60

4.1 6.1+6.1 5.1+8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

4.1 5.1 5.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6:1

Clasa

Numele substantei sau articolului

70 41 43 57 53 56 60 51 51

Nr. fisei de siguranta

UN1889 UN1891 UN1892 UN1894 UN1895 UN1897 UN1898 UN1902 UN1903 UN1905 UN1906 UN1907 UN1908 UN1912 UN1913 UN1914 UN1915 UN1916 UN1917 UN1918 UN1919 UN1920 UN1921 UN1922 UN1923 UN1928 UN1929 UN1931 UN1932 UN1935 UN1938 UN1939 UN1940 UN1941 UN1942 UN1944 UN1945 UN1950 UN1950 UN1950

Bromur de cianogen Bromur de etil Etildiclorarsin Hidroxid de fenil mercuric Nitrat de fenil mercuric Tetracloretilen sau percloretilen Iodur de acetil Acid fosfat de diizooctil Dezinfectani corozivi, lichizi, n.o.s.* Acid selenic Acid sulfuric rezidual Calce sodat cu peste 4% hidroxid de sodiu Soluie de clorit de sodiu cu peste 5% clor pur Amestecuri de clorur de metil i clorur de metilen Neon, lichefiat, refrigerat Propionat(i) de butil Ciclohexanon Eter dicloro-2,2 etilic Acrilat de etil, inhibitor Izopropil benzen Acrilat de metil, inhibitor Nonan Propilen-imin, inhibitor Pirolidin Ditionit de calciu Bromur de metilmagneziu n eter etilic Ditionit de potasiu Ditionit de zinc Deeu de zirconiu Cianuri, soluii, n.o.s.* Acid bromacetic Oxibromur de fosfor Acid tioglicolic Dibromodiflouorometan Nitrat de amoniu Chibrituri de siguran (cutie tip carte, tip plic) Chibrituri Aerosoli, coninnd oxigen comprimat Aerosoli, inflamabili Aerosoli, inflamabili, coninnd substane n clasa 8, grupa II de ambalare

668 60 66 60 60 60 80 80 80 88 80 80 80 23 22 30 30 63 339 30 339 30 336 338 40 X323 40 90 40 60 80 80 80 90 50 40 40 25 23 268

6.1+8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8 8 8 8 8 8 8 3 2 3 3 6.1+3 3 3 3 3 3+6.1 3+8 4.2 4.3+3 4.2 9 4.2 6.1 8 8 8 9 5.1 4.1 4.1 2+05 3 6.1+8

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8 8 8 8 8 8 8 2 2 3 3 6.1 3 3 3 3 3 3 4.2 4.3 4.2 9 4.2 6.1 8 8 8 9 5.1 4.1 4.1 2 2 2

27 (a) 15 (b) 34 (a) 33 (b) 33 (b) 15 (c) 35 (b) 38 (c) 66 (b) 16 (a) 1 (b) 41 (c) 61 (b,c) 2F 3A 31 (c) 31 (c) 16 (b) 3 (b) 31 (c) 3 (b) 31 (c) 12 23 (b) 13 (b) 3 (a) 13 (b) 32 (c) 12 (c) 41 (b) 31 (b) 11 (b) 32 (b) 33 (c) 21 (c) 2 (c) 2 (c) 5O 5F 5C

57 31 51 51 51 60 56 53 53 54 53 54 54 15 20 30 27 52 29P 31 29P 28 31P 32 35 35 35 71 35 57 56 37 53 59 40 33 33 26 26 26

Subdiviziunea si grupa de risc 5C 5T 5T 5TC

Nr. de identificare a pericolului

Nr. de identificare ONU

Eticheta

Aerosoli, inflamabili, coninnd substane n clasa 8, grupa III de ambalare UN1950 Aerosoli, inflamabili, coninnd substane n diviziunea 6.1, grupa II UN 1950 Aerosoli, inflamabili, coninnd substane n diviziunea 6.1, grupa III UN1950 Aerosoli, inflamabili, coninnd substane n diviziunea 6.1, grupa III i substane n clasa 8, grupa II UN1950 Aerosoli, inflamabili, coninnd substane n diviziunea 6.1, grupa III i substane n clasa 8, grupa III UN1950

268 26 26 268 268

6.1+8 6.1 6.1 6.1+8 6.1+8

2 2

Clasa

Numele substantei sau articolului

26 26

2 2

26 26

Nr. fisei de siguranta

UN1950 UN1950 UN1950 UN1950 UN1950 UN1950 UN1950 UN1951 UN1953 UN1954 UN1955 UN1956 UN1957 UN1958 UN1958 UN1959 UN1959 UN1960 UN1961 UN1962 UN1963 UN1964 UN1965 UN1966 UN1967 UN1968 UN1969 UN1970 UN1971 UN1972 UN1973

Aerosoli, neinflamabili Aerosoli, neinflamabili, coninnd substane din clasa 8, grupa II Aerosoli, neinflamabili, coninnd substane din clasa 8, grupa III Aerosoli, neinflamabili, coninnd substane n diviziunea 6.1, grupa II Aerosoli, neinflamabili, coninnd substane n diviziunea 6.1, grupa III Aerosoli, neinflamabili, coninnd substane n diviziunea 6.1, grupa III i substane n clasa 8, grupa II Aerosoli, neinflamabili, coninnd substane n diviziunea 6.1, grupa III i substane n clasa 8, grupa III Argon lichefiat, refrigerat Gaze comprimate, toxice, inflamabile, n.o.s.* Gaze comprimate sau lichefiate, inflamabile, n.o.s.* Gaze comprimate sau lichefiate, toxice, n.o.s.* Gaze comprimate sau lichefiate, n.o.s.* Deuteriu Diclorotetrafuoroetan (R114) R114, vezi diclorotetrafuoroetan Difluoro-1,1 etilen (R1132) R1132, vezi difluoro-1,1 etilen Butelie de gaz pentru motoare Etan lichefiat, refrigerat Etilen comprimat sau etilen Heliu lichefiat, refrigerat Hidrocarburi gazoase, comprimate, n.o.s.* sau amestecuri de hidrocarburi gazoase, comprimate, n.o.s.* Hidrocarburi gazoase, lichefiate, n.o.s.* sau amestecuri de hidrocarburi gazoase, lichefiate, n.o.s.* Hidrogen, lichefiat, refrigerat Insecticide gazoase, toxice, n.o.s.* Insecticide gazoase, n.o.s.* Amestecuri de izobutan Kripton lichefiat, refrigerat Metan comprimat sau metan sau gaz natural, comprimat (cu un coninut mare de metan) Metan lichefiat, refrigerat sau gaz natural lichefiat, refrigerat (cu un coninut mare de metan) Amestec azeotrop de cloropentafluoretan i monoclorodifluoroetan (R502)

20 268 268 26 26 268 268 22 263 23 26 20 23 20 20 239 239 223 23 22 23 23 223 26 20 23 22 23 223 20

2 6.1+8 6.1+8 6.1 6.1 6.1+8 6.1+8 2 6.1+3 3 6.1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 6.1 2 3 2 3 3 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5TC 5 5C 5C 5T 5T 5TC 3A 1TF 1F 1T 1A 1F 2A 2A 2F 2F 3F 1F 3A 1F 2F 3F 2T 2A 2F 3A 1F 3F 2A

26 26 26 26 26 26 26 20 19 15 23 26 15 26 26 16P 16P 15 15 16P 20 15 15 15 23 26 15 20 15 15 26

Subdiviziunea si grupa de risc 2A 2A 2A 2TOC 2A 2A 3A 2F

Nr. de identificare a pericolului

Nr. de identificare ONU

Eticheta

UN1973 UN1974 UN1974 UN1975 UN1976 UN1976 UN1977 UN1978

R502, vezi amestec azeotrop de cloropentafluoretan i 20 monoclorodifluoroetan Monoclorodifluoromonobromometan (R12 B1) 20 R12 B1, vezi monoclorodifluoromonobromometan 20 Amestecuri de oxid nitric i tetraoxid de diazot 258 Octafluorociclobutan (RC318) 20 RC318, vezi octafluorociclobutan 20 Azot, lichefiat, refrigerat 22 Propan 23

2 2 2 5.1+8 2 2 2 3

2 2 2 2 2 2 2 2

Clasa

Numele substantei sau articolului

26 26 26 24 26 26 20 15

Nr. fisei de siguranta

UN1979 UN1980 UN1981 UN1982 UN1982 UN1983 UN1983 UN1984 UN1984 UN1986 UN1987 UN1988 UN1989 UN1991 UN1992 UN1992 UN1993

Amestecuri de gaze rare Amestecuri de gaze rare i oxigen Amestec de gaze rare i azot R14, vezi tetrafluorometan Tetrafluorometan (R14) Monocloro-1-trifluoro-2,2,2-etan (R133a) R133a, vezi monocloro-1-trifluoro-2,2,2-etan R23, vezi trifluorometan Trifluorometan, R23 Alcooli, toxici, n.o.s.* Alcooli Aldehide toxice, n.o.s.* Aldehide, n.o.s.* Cloropren Lichide inflamabile, toxice, n.o.s.* Lichide inflamabile, toxice, n.o.s.* Lichide inflamabile, n.o.s.*

20 20 20 20 20 20 20 20 20 336 33 336 33 336 36 336 33

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3+6.1 3 3+6.7 3 3+6.1 3+6.1 3+6.1 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

UN1993 UN1994 UN1999 UN2001 UN2003 UN2004 UN2005 UN2008 UN2009 UN2010 UN2011 UN2014 UN2015 UN2016 UN2017 UN2018 UN2019 UN2020 UN2021

Lichide inflamabile, n.o.s.* 30 Fier-pentacarbonil 663 Gudroane i produsele lor de distilare 30 Naftenai de cobalt, pulbere 40 Alchil de metal, n.o.s.*, sau arili de metal, n.o.s.* X333 Diamid de magneziu 40 Pulbere de zirconiu uscat X333 Zirconiu uscat 40 Zirconiu uscat, foaie de tabl, traif sau fir spiralat (cu 40 grosime maxim de 18 micrometri) Hidrur de magneziu 423 Fosfur de magneziu 423 Peroxid hidrogenat, soluie apoas 58 Peroxid hidrogenat, stabilizator, soluie apoas 559 Munitie, toxica, neexploziva, nu se topeste 60 Munitie lacrimogena, neexploziva, nu se topeste 60 Monocloranilin, solid 60 Monocloranilin, soluie 60 Cloro-3 fenol, solid 60 Diclorofenol, soluie 60 Nr. de identificare a pericolului

3 6.1+3 3 4.1 4.2+4.3 4.2 4.2+4.3 4.2 4.2 4.3 4.3 5.1+8 5.1+8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

3 6.1 3 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 5.1 5.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

1A 1A 1A 1A 1A 2A 2A 2A 2A 17 (a) 2 (b) 17 (a) 2 (b) 16 (a) 32 (c) 19 (a,b) 1(a), 2 (a-b), 3 (b), 5(c) 31(c) 3 31(c) 12 (c) 31(a) 16 (b) 31 (a) 12 (b) 12(c) 16 (a) 18 (a) 1(b) 1(a) 25 (b) 27 (b) 12 (b) 12 (b) 17(c) 17(c) Subdiviziunea si grupa de risc 27 (b) 16 (b) 52 (a) 52 (b) 52 (a) 52 (b) 33 (a) 33 (b) 51 (b) 36 (b)

21 22 21 26 26 26 26 26 26 31 27 31 29 31 P 31 31 28

28 31 30 33 35 35 35 35 35 38 39 40 43 51 59 52 52 53 53

Nr. de identificare ONU

Eticheta

UN2022 UN2023 UN2024 UN2024 UN2025 UN2025 UN2026 UN2026 UN2027 UN2029

Acid crezilic Epiclorhidrin Compui mercurici, lichid, n.o.s.* Compui mercurici, lichid, n.o.s.* Compui mercurici, solid, n.o.s.* Compui mercurici, solid, n.o.s.* Compui fenilmercurici, n.o.s.* Compui fenilmercurici, n.o.s.* Arsenit de sodiu, solid Hidrazin anhidr

68 63 66 60 66 60 66 60 60

6.1+8 6.1+3 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8

Clasa

Numele substantei sau articolului

53 31P 51 51 51 51 51 51 51 32

Nr. fisei de siguranta

UN2030 UN2031 UN2032 UN2033 UN2034 UN2035 UN2035 UN2036 UN2038 UN2044 UN2045 UN2046 UN2047 UN2048 UN2049 UN2050 UN2051 UN2052 UN2053 UN2054 UN2055 UN2056 UN2057 UN2058 UN2059 UN2067 UN2068 UN2069 UN2070 UN2071 UN2072 UN2073 UN2074 UN2075 UN2076 UN2077 UN2078 UN2079 Nr. de identificare ONU

Hidrazin, soluie apoas Acid nitric altul dect cel rou fumans Acid nitric fumans rou Monoxid de potasiu Hidrogen, amestecuri de hidrogen cu metan R143a, vezi trifluoretan comprimat etc. Trifluoretan, comprimat (R143a) Xenon Dinitrotolueni, soluii sau solide 2,2-dimetilpropan Izobutiraldehid sau izobutilaldehid Cimene Dicloro-1,3 propen Diciclopentadien Dietilbenzen Diizobutilen, compui izomerici Dimetiletanolamin Dipepten Metil izobutil carbinol Morfolin Stiren, monomer, inhibitor Tetrahidrofuran Tripropilen

86 885 856 80 23 23 23 20 60 23 33 30 30 30 30 33 83 30 30 30 39 33 33

8+6.1 8+05 8+05+6.1 8 3 3 3 2 6.1 3 3 3 3 3 3 3 8+3 3 3 3 3 3 3 3 3 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 2 6.1 6.1 6.1+8 6.1 6.1 8 Nr. de identificare a pericolului

8 8 8 8 2 2 2 2 6.1 2 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 5.1 5.1 5.1 5.1 9 5.1 2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8

44 (b) 2(a) 2(a) 41(b) 1F 2F 2F 1A 12(b) 2F 3(b) 31(c) 31(c) 31(c) 31(c) 3(b) 54 (b) 31(c) 31(c) 31(c) 31(c) 3(b) 3(b) 3(b) 4 (a,b) 21(c) 21(c) 21(c) 21{c) 21(c) 21(c) 4A 12 (c) 17(b) 27 (b) 12 (c) 19(b) 53 (b)

53 57 57 54 15 15 15 21 52 15 29 30 32 29 30 27 32 28 29 32 28P 27 28 29 27 40 40 40 43 40 40 25 53P 53 53 53 56 54

Valeraldehid 33 Nitroceluloz, soluie inflamabil 33 ngrminte care conin nitrat de amoniu, tip A1 50 ngrminte care conin nitrat de amoniu, tip A2 50 ngrminte care conin nitrat de amoniu, tip A3 50 ngrminte care conin nitrat de amoniu, tip A4 50 ngrminte care conin nitrat de amoniu 50 ngrminte care conin nitrat de amoniu, n.o.s.* 50 Amoniac dizolvat n ap cu mai mult de 35% i mai puin 20 de 50% amoniac Acrilamid 60 Cloral, anhidr, inhibitor 60 Crezoli (orto, meta, para) 68 Alfa-naftinamin 60 Diizocianat de toluilen 60 Dietilentriamin 80

Subdiviziunea si grupa de risc 5(b) 2A 2TF 2TFC 2T 2TF 1A 1A 2TC

Eticheta

UN2081 UN2187 UN2188 UN2189 UN2191 UN2192 UN2193 UN2193 UN2195

Peroxid de acetil i de benzoil Dioxid de carbon, soluie sau refrigerat Arsin Diclorosilan Fluorur de sulfuril Germaniu Hexafluoretan (R116) R116, vezi hexafluoretan Hexafluorur de telur

50 20 263 262 26 2 20 20 268

5.2 2 6.1+3 6.1+05+8 6.1 6.1+3 2 2 6.1+8

5.2 2 2 2 2 2 2 2 2

Clasa

Numele substantei sau articolului

47 20 19 19 23 19 26 26 25

Nr. fisei de siguranta

UN2196 UN2197 UN2198 UN2199 UN2200 UN2201 UN2202 UN2203 UN2204 UN2205 UN2206

UN2207 UN2208 UN2209 UN2211 UN2212 UN2213 UN2214 UN2215 UN2217 UN2218 UN2219 UN2222 UN2224 UN2225 UN2226 UN2227 UN2228 UN2229 UN2232 UN2233 UN2234 UN2235 UN2236 UN2237 UN2238

Hexafluorur de tungsten Iodur hidrogenat anhidr Pentafluorur de fosfor Fosfin Propadien, inhibitor Oxid azotos lichefiat, refrigerat Seleniur de hidrogen, anhidr Silan Sulfur de carbonil Adiponitril Izooctani izocianai, n.o.s.* sau soluii de izocianat, n.o.s.*, cu punct de aprindere mai mare de 61 5C i punctul de fierbere mai mic de 300 5C Izocianai, n.o.s.* sau soluii de izocianat, n.o.s.* cu punct de fierbere peste 300 5C Amestecuri uscate de hipoclorit de calciu Formaldehid, soluie Poliesteri expansibili Azbest albastru Paraformaldehid Anhidrid ftalic cu peste 0,05% cianhirur maleic Anhidrid maleic, solid sau topitur sau acid maleic
Aglomerat de cristale - 1,5% uleios i maxim 11% umed

268 268 268 268 239 225 263 23 263 60 60

6.1+8 6.1+8 6.1+8 6.1+8 3 2+05 6.1+3 2 6.1+3 6.1 6.1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 6.1 6.1

2TC 2TC 1TC 2TF 2F 30 2TF 1F 2TF 12 (c) 19(b)

25 25 25 19 16P 22 17 16 19 53 55

60 50 80 90 90 40 80 80 40 839 30 30 60 80 80 39

6.1 5.1 8 9 4.1 8 8 4.2 8+3 3 3 6.1 8 8 3 6.1 6.1 6.1 6.1 3 6.1 6.1 6.1 3

6.1 5.1 8 9 9 4.1 8 8 4.2 8 3 3 6.1 8 8 3 6.1 6.1 6.1 6.1 3 6.1 6.1 6.1 3

19(c) 15(c) 63 (c) 4(c) 1(b) 6(c) 31(c) 31(c) 2(c) 32 (b) 31(c) 31 (c) 12 (b) 35 (c) 66 (b) 31(c)

55 40 32 33 71 33 56 56 35 32P 29 27 52 56 56 29P 53 53 53 52 30 53 56 53 30

Acid acrilic Eter de alilglicidilic Anisol (eter metil-fenilic) Benzonitril Clorur de benzen sulfonil Triclorometilbenzen Metacrilat de n-butil Fenoli butilici, lichid Fenoli butilici, solid Cloracetaldehid Cloranisidin Clorobenzotrifluoruri Cloruri de clorobenzil Izocianat de cloro-3 metil-4 fenil Cloronitraniline Clortolueni

66 60 30 60 60 60 30 Nr. de identificare a pericolului

17(a) 17(c) 31(c) 17(c) 19(b) 17(0 31(c) Subdiviziunea si grupa de risc 17(c) 1(a) 3(b) 3(b) 31(c) 31(c) 31(c) 2(b) 31(c) 54(b) 19(b)

Nr. de identificare ONU

Eticheta

UN2239 UN2240 UN2241 UN2242 UN2243 UN2244 UN2245 UN2246 UN2247 UN2248 UN2250

Clorotoluidin, soluie sau solid Acid cromsulfuric Cicloheptan Ciclopenten Acetat de ciclohexil Ciclopentanol Ciclopentanon Ciclopenten n-decan Dibutilamin, normal Izocianat de diclorofenil

60 88 33 33 30 30 30 33 30 83 60

6.1 8 3 3 3 3 3 3 3 8+3 6.1

6.1 8 13 13 13 I3 3 3 13 8 16.1

Clasa

Numele substantei sau articolului

53 54 28 28 30 29 27 28 28 32 56

Nr. fisei de siguranta

UN2251 UN2252 UN2253 UN2254 UN2256 UN2257 UN2258 UN2259 UN2260 UN2261 UN2262 UN2263 UN2264 UN2265 UN2266 UN2267 UN2269 UN2270 UN2271 UN2272 UN2273 UN2274 UN2275 UN2276 UN2277 UN2278 UN2279 UN2280 UN2281 UN2282 UN2283 UN2284 UN2285 UN2286 UN2287 UN2288 UN2289 UN2290 UN2291 UN2293 Nr. de identificare ONU

2,5-norbornadien sau biciclo -2,2,1-hepta-2,5-dien Dimetoxi-1,2 etan N, N-dimetilanilin Chibrituri, tamburi Ciclohexen Potasiu 1,2-propilendiamin Etilentetramin Tripropilamin Xilenoli Clorur de dimetilcarbomoil Dimetilciclohexani Dimetilciclohexilamin N, N-dimetilformamid Dimetil-n-propilamin Clorur de dimetiltiofosforil Iminodipropilamin 3,3 Etilamin, soluie apoas Etilamilceton N-etilanilin 2-etilanilin N-etil N-benzilanilin 2-etilmetanol Etil-2 hexilamin Etilmetacrilat Heptene Hexaclorobutadien Hexametilendiamin, solid Diizocianat de hexametilen Hexanoli Metacrilat de izobutil Nitril izobutilic Izocianatobenzotrifluoruri Pentametil heptan Izohepten Izohexen Izoforondiamin Diizocianat de izoforon Compui de plumb 4-metoxi-4-metilpentan-2-on

339 33 60 40 33 X423 83 80 38 60 80 33 83 30 338 68 80 338 30 60 60 60 30 38 339 33 60 80 60 30 39 336 63 30 33 33 80 60 60 30 Nr. de identificare a pericolului

3 3 6.1 4.1 3 4.3 8+3 8 3+8 6.1 8 3 8+3 3 3+8 6.1+8 8 3+8 3 6.1 6.1 6.1 3 3+8 3 3 6.1 8 6.1 3 3 3+6.1 6.1+3 3 3 3 8 6.1 6.1 3 Eticheta

3 3 6.1 4.1 3 4.3 8 8 3 6.1 8 3 8 3 3 6.1 8 3 3 6.1 6.1 6.1 3 3 3 3 6.1 8 6.1 3 3 3 6.1 3 3 3 8 6.1 6.1 3

3(b) 3(b) 12(b) 2(c) 3(b) 11(a) 54(b) 53(b) 33(c) 14(b) 35(b) 3(b) 54(b) 31(c) 22(b) 27(b) 53(c) 22(b) 31(c) 12(c) 12(c) 12(c) 31(c) 33(c) 3(b) 3(b) 15(c) 52(c) 19(b) 31(c) 31(c) 11(b) 18(b) 31(c) 3(b) 3(b) 53(c) 19(c) 62(c) 31(c) Subdiviziunea si grupa de risc 12(c) 16(a) 3(b) 31(c) 3(b) 17(c) 12(c) 3(b) 31(c) 31(c) 5

27P 27 53 33 30 38 32 53 32 53 56 28 32 29 32 56 53 32 27 53 53 53 29 32 29P 28 51 53 56 29 30P 31 56 28 28 28 53 56 51 27 Nr. fisei de siguranta 53 55 28 27 28 55 53 27 27 28 33

UN2294 UN2295 UN2296 UN2297 UN2298 UN2299 UN2300 UN2301 UN2302 UN2303 UN2304

N-metilanilin Cloracetat de metil Metilciclohexan Metilciclohexanon Metilciclopentan Dicloracetat de metil 2-metil-5-etilpiridin 2-metilfuran 5-metilhexan-2-on Izopropenilbenzen Naftalin n stare topit

60 663 33 30 33 60 60 33 30 30 44

6.1 6.1+3 3 3 3 6.1 6.1 3 3 3 4.1

6.1 6.1 3 3 3 6.1 6.1 3 3 3 4.1

Clasa

Numele substantei sau articolului

UN2305 UN2306 UN2307 UN2308 UN2309 UN2310 UN2311 UN2312 UN2313 UN2315 UN2316 UN2317 UN2318 UN2319 UN2320 UN2321 UN2322 UN2323 UN2324 UN2325 UN2326 UN2327 UN2328 UN2329 UN2330 UN2331 UN2332 UN2333 UN2334 UN2335 UN2336 UN2337 UN2338 UN2339 UN2340 UN2341 UN2342 UN2343 Nr. de identificare ONU

Acid nitrobenzen sulfonic Trifluoruri de nitrobenzilidin Fluorur de nitro-3 cloro-4 benzilidin Sulfat acid de nitrosil Octadien-10 Pentan-2,4-dion Fenetidine Fenol, topitur Picoline Bifeniliperclorinai sau produse coninnd bifenilperclorinai (PCB) Cuprocianur de sodiu, solid Cuprocianur de sodiu, soluie Hidrosulfur de sodiu cu mai puin de 25% ap de cristalizare Terpene hidrocarbonate, n.o.s.* Tetraetilen pentamin Triclorobenzeni, soluie Triclorobuten Fosfit de trietil Triizobutilen Trimetil-1,3,5 benzen Trimeticiclohexilamin Trimetilhexametilendiamine Diizocianat de trimetilhexametilen Fosfit trimetilic Undecan Clorur de zinc, anhidr Acetaldehid oxim Acetat de alil Alilamin Eter de alil i de etil Formiat de alil Tiofenol Benzotrifluorur 2-bromobutan Eter de 2-bromoetil i de etil 1-brom-3-metilbutan Bromometilpropani 2-bromopentan

80 60 60 80 33 36 60 60 30 90 i66 66 40 30 80 60 60 30 30 30 80 80 60 30 30 80 30 336 663 336 336 663 33 33 33 30 33 33 Nr. de identificare a pericolului

8 6.1 6.1 8 3 3+6.1 6.1 6.1 3 9 6.1 6.1 4.2 3 8 6.1 6.1 3 3 3 8 8 6.1 3 3 8 3 3+6,1 6.1+3 3+6.1 3+6.1 6.1+3 3 3 3 3 3 3 Eticheta

8 6.1 6.1 8 3 3 6.1 6.1 3 9 6.1 6.1 4.2 3 8 6.1 6.1 3 3 3 8 8 6.1 3 3 8 3 3 6 3 3 6.1 3 3 3 3 3 3

34(b) 12(b) 12(b) 1(b) 3(b) 32(c) 12(c) 24(b) 31(c) 2(b) 41(a) 41(a) 13(b) 31(c) 5(c) 15(c) 15(b) 31(c) 31(c) 31(c) 5(c) 53(c) 19(c) 31(c) 31(c) 11(c) 31(c) 17(b) 7(a) 17(b) 17(a) 20(a) 3(b) 3(b) 3(b) 31(c) 3(b) 3(b) Subdiviziunea si grupa de risc 3(b) 3(b) 3(b) 31(c) 3(b) 3(b) 3(b) 25(b) 16(b) 2(a) 54(b)

53 52 52 57 28P 27 53 53 30 39 57 57 35 28 53 53 52 29 28 29 53 53 56 29 28 54 29 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 Nr. fisei de siguranta 32 27 30 29P 27 29 27P 32 31 29 32

UN2345 UN2346 UN2347 UN2348 UN2350 UN2351 UN2352 UN2353 UN2354 UN2356 UN2357

3-bromopropin, stabilizator Butandion Mercaptan butilic Acrilat de butil Eter de butil i metil Nitrii de butil Eter de butil i vinil, inhibitor Clorur de butiril Eter de clorometil i etil Cloro-2 propan Ciclohexilamin

33 33 33 39 33 33 339 338 336 33 83

3 3 3 3 3 3 3 3+8 3+6.1 3 8+3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8

Clasa

Numele substantei sau articolului

UN2358 UN2359 UN2360 UN2361 UN2362 UN2362 UN2363 UN2364 UN2366 UN2367 UN2368 UN2370 UN2371 UN2372 UN2373 UN2374 UN2375 UN2376 UN2377 UN2378 UN2379 UN2380 UN2381 UN2382 UN2383 UN2384 UN2385 UN2386 UN2387 UN2388 UN2389 UN2390 UN2391 UN2392 UN2393 UN2394 UN2395 UN2396 UN2397 UN2398 Nr. de identificare ONU

Ciclooctatetraen Dialilamin Eter dialilic Diizobutilamin Dicloro-1,1 etan (R150a) R150, vezi dicloro-1,1 etan Mercaptan etilic n-propilbenzen Dietilcarbonat Alpha-metilvaleraldehid Alpha-pinen 1-hexen Izopentene 1,2-di-(dimetilamino)etan Dietoximetan 3,3-dietoxipropen Sulfur de dietil 2,3-dihidropiran 1,1-dimetoxietan 2-dimetilamino-acetonitril 1,3-dimetilbutilamin Dimetildietoxisilan Disulfur de dimetil Dimetilhidrazin, simetric Dipropilamin Eter dipropilic Izobutilat de etil 1-etilpiperidin Fluorobenzen Florotolueni Furan 2-iodobutan Iodometilpropani Iodopropani Formiat de izobutil Propionat de izobutil Clorur de izobutiril Metilacrolein 3-metilbutan-2-on Eter de metil i ter butil

33 338 336 38 33 33 33 30 30 33 30 33 33 33 33 33 33 33 33 336 338 33 33 663 338 33 33 338 33 33 33 33 33 30 33 33 338 336 33 33 Nr. de identificare a pericolului

3 3+8+6.1 3+6.1 3+8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3+6.1 3+8 3 3 6.1+3 3+8 3 3 3+8 3 3 3 3 3 3 3 3 3+8 3+6.1 3 3 Eticheta

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6.1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3(b) 27(b) 17(b) 33(c) 3(b) 3(b) 2(a) 31(c) 31(c) 3(b) 31(c) 3(b) 1(a) 3(b) 3(b) 3(b) 3(b) 3(b) 3(b) 11(b) 22(b) 3(b) 3(b) 7(a) 22(b) 3(b) 3(b) 23(b) 3(b) 3(b) 1(a) 3(b) 3(b) 31(c) 3(b) 3(b) 25(b) 17(b) 3(b) 3(b) Subdiviziunea si grupa de risc 23(b) 3(b) 54(a) 3(b) 3(b) 11(b) 31(c) 3(b) 10(a) 3(b) 3(b)

28P 32 31P 32 30 15/30 30 27 27 30 27 28 28 29 27 27 29 27 27 31 32 27 30 31 32 27 29 32 30 30 27 29 29 29 32 29 32 31P 27 27 Nr. fisei de siguranta 32 30 32 30 29P 31 29 31 55 29 29

UN2399 UN2400 UN2401 UN2402 UN2403 UN2404 UN2405 UN2406 UN2407 UN2409 UN2410

1-metilpiperidin Metilizovaleriat Piperidin Propantioli Acetat de izopropenil Propionitril Butirat de izopropil Izobutirat de izopropil Cloroformiat de izopropil Propionat de izopropil 1,2,3,6-tetrahidropiridin

338 33 883 33 33 336 30 33 60 33 33

3+8 3 8+3 3 3 3+6.1 3 3 6.1 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 6.1 3 3

Clasa

Numele substantei sau articolului

UN2411 UN2412 UN2413 UN2414 UN2416 UN2417 UN2418 UN2419 UN2420 UN2422 UN2424 UN2424 UN2426 UN2427 UN2428 UN2429 UN2430 UN2431 UN2432 UN2433 UN2434 UN2435 UN2436 UN2437 UN2438 UN2439 UN2440 UN2441 UN2442 UN2443 UN2444 UN2445 UN2446 UN2447 UN2448 UN2451 UN2452 UN2453 UN2453

Butironitril Tetrahidrotiofen tetrapropilortotitanat Tiofen Borat trimetilic Fluorur de carbonil Tetrafluorur de sulf Bromotrifluoretilen Hexafluoraceton Octafluorobut-2-en Octafluoropropan (R218) R218, vezi octafluoropropan, etc. Nitrat de amoniu, lichid (soluie concentrat fierbinte) Clorat de potasiu, soluie Clorat de sodiu, soluie apoas Clorat de calciu, soluie Alchilfenol, solid (termeni n lan de la C2 pn la C8) Anisidin N, N-dietilanilin Cloronitrotolueni, soluii sau solid Dibenzildiclorosilan Etilfenildiclorosilan Acid tioacetic Metilfenildicolosilan Clorur de trimetilacetil Fluorur de sodiu, solid sau soluie Clorur stanic pentahidratat Triclorur de titan Clorur de tricloracetil Oxitriclorur de vanadiu Tetraclorur de vanadiu Alcilai de litiu Nitrocrezol Fosfor alb, topitur Sulf n stare turnat Trifluorur de azot Etilacetilen, inhibitor Fluorur de etil (R161) R161, vezi Fluorur de etil, etc.

336 33 30 33 33 268 268 23 268 20 20 20 59 50 50 50 88 60 60 60 X80 X80 33 X80 663 80 80 40 X80 80 X88 333 60 446 44 25 239 23 23

3+6.1 3 3 3 3 6.1+8 6.1+8 3 6.1+8 2 2 2 5.1 5.1 5.1 5.1 8 6.1 6.1 6.1 8 8 3 8 6.1+3+8 8 8 4.2 8 8 8 4.2+4.3 6.1 4.1+6.1 4.1 2+05 3 2 3

3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5.1 5.1 5.1 5.1 8 6.1 6.1 6.1 8 8 3 8 6.1 8 8 4.2 8 8 8 4.2 6.1 4.2 4.1 2 2 2 2

11(b) 3(b) 31(c) 3(b) 3(b) 1TC 2TC 2F 2TC 2A 2A 2A 20 11(b) 11(b) 11(b) 139(a) 112(c) 12 (c) 17(c) 36 (b) 36(b) 3(b) 36(b) 10(a) 9(b) 11(c) 15(a) 35(b) 12(b) 12(a) 31(a) 12(c) 22 15 10 2F 2F 2F Subdiviziunea si grupa de risc 2F 2F 1(a) 3(b) 3(b) 1(a) 2(b) 3(b) 16(a) 29(b) 26(b)

31 29 28 30 29 25 25 16 25 26 26 26 40 40 40 40 53 53 53 52 56 56 29 56 32 54 54 35 56 37 37 35 53 33 22 16P 15 15

Nr. de identificare a pericolului

Nr. de identificare ONU

Eticheta

UN2454 UN2454 UN2456 UN2457 UN2458 UN2459 UN2460 UN2461 UN2463 UN2464 UN2465

Fluorur de metil (R41) R41 vezi Fluorur de metil, etc. Cloro-2 propen 2,3-dimetilbutan Hexadien Metil-2 buten 1 Metil-2 buten 2 Metilpentadien Hidroxid de aluminiu Nitrat de beriliu Sruri de acid diclorizocianuric

23 23 33 33 33 33 33 33 40 56 50

3 3 3 3 3 3 3 3 4.3 5.1+6.1 5.1

2 2 3 3 3 3 3 3 4.3 5.1 5.1

Clasa

Numele substantei sau articolului

15 15 30P 28 30 27 27 27 38 41 41

Nr. fisei de siguranta

UN2467 UN2468 UN2469 UN2470 UN2471 UN2473 UN2474 UN2475 UN2477 UN2478 UN2482 UN2483 UN2484 UN2485 UN2486 UN2487 UN2488 UN2490 UN2491 UN2493 UN2495 UN2496 UN2498 UN2501 UN2502 UN2503 UN2504 UN2505 UN2506 UN2507 UN2508 UN2509 UN2511 UN2512 UN2513 UN2514 UN2515 UN2516 UN2517 Nr. de identificare ONU

Percarbonai de sodiu Acid triclorizocianuric, uscat Bromat de zinc Fenilacetonitril, lichefiat Tetraoxid de osmiu Arsanilat de sodiu Tiofosgen Triclorur de vanadiu Izotiocianat de metil Izocianai, n.o.s.* sau soluii de izocianai, n.o.s.*, punct de inflamare 23,5 oC Izocianat de n-propil Izocianat de izopropil Izocianat de butil, teriar Izocianat de butil, normal Izocianat de izobutil Izocianat de fenil Izocianat de ciclohexil Eter diclorizopropilic Etanolamin i soluiile sale Hexametilenimin Pentafluorur de iod Anhidrid propionic 1,2,3,6-tetrahidrobenzaldehid Trietilen-fosforamid, soluie Clorur de veleril Tetraclorur de zirconiu Tetrabrometan Fluorur de amoniu Sulfat de amoniu Acid cloroplatinic Pentaclorur de molibden Sulfat de potasiu Acid cloro-2 propionic Aminofenoli (orto,meta,para) Bromur de bromacetil Brombenzen Bromoform Tetrabromur de carbon R142, vezi difluoro-1,1 monocloro-1-etan

50 50 50 60 66 60 60 80 663 336 663 336 663 663 336 663 663 60 80 338 568 80 30 60 83 80 60 60 80 80 80 80 80 60 X80 30 60 60 23 Nr. de identificare a pericolului

5.1 5.1 5.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8 6.1+3 3+6 6.1+3 3+6.1 6.1+3 6.1+3 3+6.1 6.1+3 6.1+3 6.1 8 3+8 5.1+6.1+8 8 3 6.1 8+3 8 6.1 6.1 8 8 8 8 8 6.1 8 3 6.1 6.1 3 Eticheta

5.1 5.1 5.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8 6.1 3 3 3 6.1 6.1 3 6.1 6.1 6.1 8 3 5.1 8 3 6.1 8 8 6.1 6.1 8 8 8 8 8 6.1 8 3 6.1 6.1 2

19(c) 26(b) 16(c) 12(c) 56(a) 34(c) 21(b) 11(c) 20(a) (a) 6(a) 14(a) 6(a) 6(a) 14(b) 18(a) 18(a) 17(b) 53(c) 23(b) 5 32(c) 31(c) 23(b) 35(b) 11(c) 15(c) 63(c) 13(b) 16(c) 11(c) 13(b) 32(c) 12(c) 35{b) 31(c) 15(c) 15(c) 2F Subdiviziunea si grupa de risc 25(c) 31(c) 13(a) 12(b) 31(c) 14(c) 33(c) 31(c) 31(c) 33(c) 33(c)

40 41 40 52 54 54 57 57 31 55 55 55 55 55 55 55 55 53 53 32 44 56 32 52 32 37 59 54 54 54 56 54 53 52 56 29 59 51 15 Nr. fisei de siguranta 53 30P 31 P 53P 29 56 32 30P 29 32 32

UN2518 UN2520 UN2521 UN2522 UN2524 UN2525 UN2526 UN2527 UN2528 UN2529 UN2530

Ciclododecatrien-1,5,9 Ciclooctadiene Diceten, inhibitor Metacrilat de dimetilaminoetil Ortoformiat de etil Oxalat de etil Furfurilamin Acrilat de izobutil Izobutirat de izobutil Acid izobutiric Anhidrid izobutiric

60 30 663 69 30 60 38 39 30 38 38

6.1 3 6.1+3 6.1 3 6.1 3+8 3 3 3+8 3+8

6.1 3 3 6.1 3 6.1 3 3 3 3 3

Clasa

Numele substantei sau articolului

UN2531 UN2533 UN2534 UN2535 UN2536 UN2538 UN2541 UN2542 UN2545 UN2546 UN2547 UN2552 UN2554 UN2558 UN2560 UN2561 UN2564 UN2565 UN2567 UN2570 UN2570 UN2571 UN2572 UN2573 UN2574 UN2576 UN2577 UN2578 UN2579 UN2580 UN2581 UN2582 UN2583 UN2584 UN2585 UN2586

Acid metacrilic inhibitor Tricloracetat de metil Metilclorosilan Metilmorfolin Metiltetrahidrofuran Nitronaftalen Terpinolen Tributilamin Pulbere de hafniu, uscat Pulbere de titan, uscat Superoxid de sodiu Hidrat de hexafluoraceton Clorur de metilalil Epibronhidrin 2-metilpentan-2-ol Metil-3 buten 1 Acid tricloracetic, soluie Diciclohexilamin Pentaclorofenat de sodiu Compui de cadmiu, n.o.s.* Compui de cadmiu, n.o.s.* Acid etilsulfuric Fenilhidrazin Clorat de taliu Fosfat tricrezilic care conine mai mult de 3% izomer orto Oxibromur de fosfor, topitur Clorur de fenilacetil Trioxid de fosfor Piperazin Bomur de aluminiu, soluie Clorur de aluminiu, soluie Clorur feric, soluie Acizi alchilsulfonici coninnd mai mult de 5% acid sulfuric liber Acizi arilsulfonici coninnd mai mult de 5% acid sulfuric liber Acid alchil, aril sau toluen sulfonic, solid cu mai puin de 5% acid sulfuric liber Acid alchil, aril sau toluen sulfonic, soluie cu mai puin de 5% acid sulfuric liber

89 60 238 338 33 40 30 60 40 40 50 60 33 663 30 33 80 80 60 60 60 80 60 56 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

8 6.1 6.1+3+8 3+8 3 4.1 3 6.1 4.2 4.2 5.1 6.1 3 6.1+3 3 3 8 8 6.1 6.1 6.1 8 6.1 5.1+6.1 6.1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 6.1 2 3 3 4.1 3 6.1 4.2 4.2 5.1 6.1 3 6.1 3 3 8 8 6.1 6.1 6.1 8 6.1 5.1 6.1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

32(c) 17(c) 2-TFC 23(b) 3(b) 6(c) 31(c) 12(b) 12(b) 12(b) 25(a) 17(b) 3(b) 16(a) 31(c) 1(a) 31(b) 53(c) 17(b) 61(a) 61(b) 34(b) 12(b) 29(b) 23(b) 15 35(b} 16(c) 52(c) 5(c) 5(c) 5(c) 1(b) 1(b) 34(c) 34(c)

53P 56 19 32 27 33 28 53 35 35 43 51 29P 31 29 27 53 53 54 54 54 56 53 41 51 37 56 57 53 54 54 54 53 53 53 53

Subdiviziunea si grupa de risc 14(b) 73(a) 73(b) 16(b) 1(c) 3A 2A 2A

Nr. de identificare a pericolului

Nr. de identificare ONU

Eticheta

UN2587 UN2588 UN2588 UN2589 UN2590 UN2591 UN2599 UN2599

Benzochinon Pesticide, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide, solide, toxice, n.o.s.* Cloracetat de vinil Azbest alb (crisotil, actinolit, antofilit, tremolit) Xenon lichefiat, refrigerat Amestec azeotrop de clorotrifluoro metan i trifluorometan (R503) R503, vezi amestec azeotrop de clorotrifluoro metan i trifluorometan

60 66 60 63 90 22 20 20

6.1 6.1 6.1 6.1+3 9 2 2 2

6.1 6.1 6.1 6.1 9 2 2 2

Clasa

Numele substantei sau articolului

53 51 51 55 71 20 26 26

Nr. fisei de siguranta

UN2600 UN2601 UN2602 UN2602 UN2603 UN2604 UN2605 UN2606 UN2607 UN2608 UN2609 UN2610 UN2611 UN2612 UN2614 UN2615 UN2616 UN2617 UN2618 UN2619 UN2620 UN2621 UN2622 UN2624 UN2626 UN2627 UN2628 UN2629 UN2630 UN2642 UN2643 UN2644 UN2645 UN2646 UN2647 UN2648 UN2649 UN2650 UN2651 Nr. de identificare ONU

Amestecuri de monoxid de carbon cu hidrogen Ciclobutan Amestec azeotrop de dicloro-difluorometan i difluoroetan (R500) R500, vezi amestec azeotrop de dicloro-difluorometan i difluoroetan Cicloheptatrien Trifluorur de bor i dietileter Izocianat de metoximetil Ortosilicat de metil (tetrametoxisilan) Acrolein dimer, stabilizator Nitropropani Eborat trialilic Trialilamin Propilen clorhidrin Eter metil-propilic Alcool metalilic Eter de etil i propil Borat de triizopropil Metilciclohexanoli,punct de inflamare mai mic de 61,5 oC Viniltoluen, inhibitor, amestecuri izomere Benzil dimetilamin Butirai de amil Acetil metil carbinol Glicid aldehid Siliciur de magneziu Acid clorhidric, soluie Nitrii, anorganici, n.o.s.* Fluoroacetat de potasiu Fluoroacetat de sodiu Seleniai sau selenii Acid fluoracetic Bromacetat de metil Iodur de metil Bromur de fenacil Hexaclorociclopentadien Malononitril Dibrom-1,2 butanon-3 Cicloraceton 1,3 Dicloro-1,1 nitro-1 etan Diaminodifenilmetan-44

263 23 20 20 336 883 336 663 39 30 60 38 63 33 30 33 30 30 39 83 30 30 336 423 50 50 66 66 66 66 60 66 60 66 60 60 60 60 60 Nr. de identificare a pericolului

6.1+3 3 2 2 3+6.1 8+3 3+6.1 6.1+3 3 3 6.1 3+8 6.1+3 3 3 3 3 3 3 8+3 3 3 3+6.1 4.3 5.1 5.1 6,1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 Eticheta

2 2 2 2 3 8 3 6.1 3 3 6.1 3 6.1 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 4.3 5.1 5.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

1TF 2F 2A 2A 19(b) 33(a) 14(a) 8(a) 31(c) 31(c) 14(c) 33(c) 16(b) 2(b) 31(c) 3 (b) 31(c) 31(c) 31(c) 54(b) 31(c) 31(c) 17(b) 12(b) 4(b) 23(b) 17(a) 17(a) 55(a) 17(a) 17(b) 15(a) 17(b) 15(a) 12(b) 17(b) 17(b) 17(b) 12(c) Subdiviziunea si grupa de risc 15(b) 64(c) 12(c) 55(b) 17(c) 12(c) 17(c) 14(c) 15(c) 25(c)

19 15 26 26 31 32 55 55 29P 29 56 32 31 27 29 27 29 29 30P 32 30 27 31P 38 40 40 51 51 51 56 55 51 53 51 53 54 53 53 53 Nr. fisei de siguranta 56 51 54 53 51 53 53 53 60 31

UN2653 UN2655 UN2656 UN2657 UN2659 UN2660 UN2661 UN2662 UN2664 UN2667

Iodur de benzil Fluorosilicat de potasiu Quinolin Bisulfur de seleniu Cloracetat de sodiu Nitrotoluidine (mono) Hexacloraceton Hidrochinon Dibromometan Butiltolueni

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

Clasa

Numele substantei sau articolului

UN2668 UN2669 UN2670 UN2671 UN2672 UN2673 UN2674 UN2676 UN2677 UN2678 UN2679 UN2680 UN2681 UN2682 UN2683 UN2684 UN2685 UN2686 UN2687 UN2689 UN2690 UN2691 UN2692 UN2693 UN2698 UN2699 UN2705 UN2707 UN2708 UN2709 UN2710 UN2713 UN2714 UN2715 UN2716 UN2717 UN2719 UN2720 UN2721 Nr. de identificare ONU

Nitril monocloracetic 63 Clorocrezoli, soluie sau solid 60 Clorur cianuric 80 Aminopiridine (o-, m-, p-) 60 Soluie de amoniac cu cel puin 10% i cel mult 35% 80 amoniac 2-amino-4-clorfenol 60 Fluorosilicat de sodiu 60 Stibiu 263 Hidroxid de rubidiu, soluie 80 Hidroxid de rubidiu 80 Hidroxid de litiu, soluie 80 Hidroxid de litiu monohidrat 80 Hidroxid de cesiu, soluie 80 Hidroxid de cesiu 80 Sulfur de amoniu, soluie 86 Dietilaminopropilamin 38 N, N-dietiletilen diamin 83 Dietilaminoetanol 83 Nitrit de diciclohexilamoniu 40 Glicerol alfa-monoclorhidrin 60 N,n-butil imidazol 60 Pentabromur de fosfor 80 Tribromur de bor Bisulfit anorganic, soluie apoas, n.o.s.* Anhidrid tetrahidroftalic Acid trifluoracetic Pentanol-1 Dimetildioxani Butoxil Butilbenzeni Dipropilceton Acridin pan de zinc pan de aluminiu 1,4-butindiol Camfor sintetic Bromat de bariu Nitrat de crom Clorat de cupru X88 80 80 88 80 33 30 30 30 60 40 40 60 40 56 50 50 Nr. de identificare a pericolului

6.1+3 6.1 8 6.1 8 6.1 6.1 6.1+3 8 8 8 8 8 8 8+6.1+3 3+8 8+3 8+3 4.1 6.1 6.1 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 6.1 4.1 4.1 6.1 4.1 5.1+6.1 5.1 5.1

6.1 6.1 8 6.1 8 6.1 6.1 2 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 4.1 6.1 6.1 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 6.1 4.1 4.1 6.1 4.1 5.1 5.1 5.1

11(b) 14(b) 39(b) 12(b) 43(c) 12(b) 64(c) 2TF 42(b) 41(b) 42(b) 41(b) 42(b) 41(b) 45(b) 33(c) 54(b) 54(b) 11(c) 17(c) 12(b) 11(b) 12(a) 17(c) 3(b) 32(a) 66(b) 3(b) 31(c) 31(c) 31(c) 12(c) 12(c) 12(c) 14(c) 6(c) 29(b) 22(c) 11(b)

31 52 57 53 54 51 54 19 54 54 54 54 54 57 32 32 32 32 53 53 52 37 57 54 56 54 53P 28 27 28 27 53P 33 33 53 33 41 41

Subdiviziunea si grupa de risc 22(c) 11(b) 22(c) 22(c) 23(c) 68(b) 22(c) 15(c) 12(c)

Eticheta

UN2722 UN2723 UN2724 UN2725 UN2726 UN2727 UN2728 UN2729 UN2730

Nitrat de litiu Clorat de magneziu Nitrat de mangan Nitrat de nichel Nitrit de nichel Nitrit de taliu Nitrat de zirconiu Hexaclorobenzen Nitroanisol, lichid sau solid

150 50 50 50 50 65 50 60 60

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 6.1+05 5.1 6.1 6.1

5.1 5.1 5,1 5.1 5.1 6.1 5.1 6.1 6.1

Clasa

Numele substantei sau articolului

40 40 40 40 40 41 40 52 52

Nr. fisei de siguranta

UN2732 UN2733 UN2733 UN2734 UN2734 UN2735 UN2735 UN2738 UN2739 UN2740 UN2741 UN2742 UN2743 UN2744 UN2745 UN2746 UN2747 UN2748 UN2749 UN2750 UN2751 UN2752 UN2753 UN2754 UN2757 UN2757 UN2758 UN2759 UN2759 UN2760 UN2761 UN2761

Nitrobrombenzen, lichid sau solid Alchilamine, n.o.s.* sau polialchilamine, n.o.s.*, inflamabile, corozive Alchilamine, n.o.s.* sau polialchilamine, n.o.s.*, inflamabile, corozive Alchilamine, n.o.s.* sau polialchilamine, n.o.s.*, corozive, inflamabile Alchilamine, n.o.s.* sau polialchilamine, n.o.s.*, corozive, inflamabile Alchilamine, n.o.s.* sau polialchilamine, n.o.s.*, corozive Alchilamine, n.o.s.* sau polialchilamine, n.o.s.*, corozive N-Butilanilin Anhidrid butilic Cloroformiat de n-propil Hipoclorit de bariu Cloroformiat, n.o.s.*, punct de inflamare mai mic de 23,5oC Cloroformiat de n-butil Cloroformiat de ciclobutil Cloroformiat de clorometil Cloroformiat de fenil Cloroformiat de ter-butilciclohexil Cloroformiat de etil-2 hexil Tetrametilsilan Dicloro-1,3 propanol-2 Clorur de dietiltiofosforil 1,2-epoxi-3-etoxipropan N-etilbenziltoluidine N-etiltoluidine Carbamai pesticide, solide, toxice, n.o.s.* Carbamai pesticide, solide, toxice, n.o.s.* Carbamai pesticide, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.*, punct de inflamare mai mic de 23,5 oC Pesticide cu arsen, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide cu arsen, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide cu arsen, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.*, punct de inflamare mai mic de 23,5 oC Pesticide cu cloruri organice, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide cu cloruri organice, solide, toxice, n.o.s.*

60 338 38 883 83 88 80 60 80 668 56 638 638 638 68 68 60 68 33 60 80 30 60 60 66 60 336 66 60 336 66 60

6.1 3+8 3+8 8+3 8+3 8 8 6.1 8 6.1+8+3 5.1+6.1 6.1+3+8 6.1+3+8 6.1+3+8 6.1+8 6.1+8 6.1 6.1+8 3 6.1 8 3 6.1 6.1 6.1 6.1 3+6.1 6.1 6.1 3+6.1 6.1 6.1

6.1 3 3 8 8 8 8 6.1 8 6.1 5.1 6.1 6 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 3 6.1 8 3 6.1 6.1 16.1 6.1 3 6.1 6.1 3 6.1 6.1

12(c) 22(a) 33(c) 54(a) 54(b) 53(a) 53(b) 12(b) 32(c) 28(a) 29(b) 28(b) 28(b) 28(b) 27(b) 27(b) 17(c) 27(b) 1(a) 17(b) 35(b) 31(c) 12(c) 12(b) 73(a) 73(b) 41(a) 73(a) 73(b) 41(a) 73(a) 73(b)

52 32 32 32 32 53 53 53 56 55 41 55 55 55 57 56 56 56 30 53 55 27 53 53 51 51 31 51 51 31 51 51

Eticheta

UN2762 UN2763 UN2763 UN2764 UN2765 UN2765 UN2766

Pesticide cu cloruri organice, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.* Pesticide cu triazin, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide cu triazin, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide cu triazin, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.*, punct de inflamare mai mic de 23,5 oC Pesticide cu fenoxid, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide cu fenoxid, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide cu fenoxid, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.*

336 66 60 336 66 60 336

3+6.1 6.1 6.1 3+6.1 6.1 6.1 3+6.1

3 6.1 6.1 3 6.1 6.1 3

Clasa

Numele substantei sau articolului

4(a,b) 73(a) 73(b) 41(a,b) 73(a) 73(b) 43(a,b)

31 51 51 31 52 52 31

Nr. fisei de siguranta

Nr. de identificare a pericolului

Nr. de identificare ONU

Subdiviziunea si grupa de risc

UN2767 UN2767 UN2768 UN2771 UN2771 UN2772 UN2773 UN2773 UN2774 UN2775 UN2775 UN2776 UN2777 UN2777 UN2778 UN2779 UN2779 UN2780 UN2781 UN2781 UN2782 UN2783 UN2783 UN2784 UN2785 UN2786 UN2786 UN2787 UN2788 UN2788

Pesticide cu feniluree, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide cu feniluree, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide cu feniluree, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.*, punct de inflamare mai mic de 23,5 oC Pesticide cu ditiocarbamat, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide cu ditiocarbamat, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide cu ditiocarbamat, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.* Pesticide cu derivai ftalimidici, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide cu derivai ftalimidici, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide cu derivai ftalimidici, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.* Pesticide pe baz de cupru, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide pe baz de cupru, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide pe baz de cupru, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.* Pesticide pe baz de mercur, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide pe baz de mercur, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide pe baz de mercur, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.* Pesticide pe baz de substitueni de nitrofenol, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide pe baz de substitueni de nitrofenol, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide pe baz de substitueni de nitrofenol, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.* Pesticide cu bipiridiliu, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide cu bipiridiliu, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide cu bipiridiliu, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.* Pesticide pe baz de fosfuri organice, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide pe baz de fosfuri organice, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide pe baz de fosfuri organice, inflamabile, toxice, n.o.s.* Tia-4-pentanal Pesticide organice pe baza de staniu, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide organice pe baza de staniu, solide, toxice, n.o.s.* Pesticide organice pe baza de staniu, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.* Compusi organici pe baza de staniu, lichizi, n.o.s.* Compusi organici pe baza de staniu, lichizi, n.o.s.*

66 60 336 66 60 336 66 60 336 66 60 336 66 60 336 66 60 336 66 60 336 66 60 336 60 66 60 336 66 60 Nr. de identificare a pericolului

6.1 6.1 3+6.1 6.1 6.1 3+6.1 6.1 6.1 3+6.1 6.1 6.1 3+6.1 6.1 6.1 3+6.1 6.1 6.1 3+6.1 6.1 6.1 3+6.1 6.1 6.1 3+6.1 6.1 6.1 6.1 3+6.1 6.1 6.1

6.1 6.1 3 6.1 6.1 3 6.1 6.1 3 6.1 6.1 3 6.1 6.1 3 6.1 6.1 3 6.1 6.1 3 6.1 6.1 3 6.1 6.1 6.1 3 6.1 6.1

85(a) 85(b) 55(a,b) 73(a) 73(b) 41(a-b) 84(a) 84(b) 54(a,b) 73(a) 73(b) 41(a,b) 73(a) 73(b) 41(a) 73(a) 73(b) 41(a,b) 73(a) 73(b) 41(a) 73(a) 73(b) 41(a) 21(c) 73(a) 73(b) 41(a,b) 32(a) 32(b) Subdiviziunea si grupa de risc 32(b) 32 (b) 12(c) 81(c) 81(c) 1(b) 42(b) 35(b) 35(b)

51 51 31 51 51 31 51 51 31 51 51 31 51 51 31 53 53 31 51 51 31 52 52 31 52 53 53 31 53 53

Nr. de identificare ONU

Eticheta

UN2789 UN2790 UN2793 UN2794 UN2795 UN2796 UN2797 UN2798 UN2799

Acid acetic glacial i soluii apoase de acid acetic coninnd mai mult de 80% acid absolut Acid acetic care conine ntre 10-80% acid absolut pan din metal feros, rzturi, achii sau tieturi n forme capabile de autoaprindere Baterii, umede, umplute cu soluie acid Baterii, umede, umplute cu soluie alcalin Lichid de baterie acid Lichid de baterie alcalin Diclorur de fenil i de fosfor sau diclorur de benzen i de fosfor Tiodiclorur de fenil i de fosfor sau tiodiclorur de benzen

83 80 40 80 80 80 80 80 80

8+3 8 4.2 8 8 8 8 8 8

8 8 4.2 8 8 8 8 8 8

Clasa

Numele substantei sau articolului

32 53 70 54 54 57 54 37 37

Nr. fisei de siguranta

UN2800 UN2801 UN2802 UN2803 UN2805 UN2806 UN2809 UN2810 UN2810 UN2811 UN2811 UN2813 UN2814 UN2815 UN2817 UN2818 UN2819 UN2820 UN2821 UN2822 UN2823 UN2826 UN2829 UN2830 UN2831 UN2831 UN2834 UN2835 UN2837 UN2838 UN2839 UN2840 UN2841 UN2842 UN2844 UN2845 UN2846 UN2849 Nr. de identificare ONU

i fosfor Baterii, umede, fr posibilitate de a fi formatate 80 Vopseluri lichide, n.o.s.* 80 Clorur de cupru 80 Galiu 80 Hidrur de litiu, solid, topit 423 Nitrur de litiu 423 Mercur 80 Lichide toxice, n.o.s.* 66 Lichide toxice, n.o.s.* 60 Solide toxice, n.o.s.* 66 Solide toxice, n.o.s.* 60 Substane care reacioneaz cu apa, solide, n.o.s.* 423 Substane infecioase care afecteaz omul (grad de risc IV, 606 III sau II) N-aminoetilpiperazin 80 Fluorur de amoniu hidrogenat, soluie 86 Polisulfur de amoniu, soluie 86 Acid amilfosfat 80 Acid butilic 80 Soluie de fenol 60 2-cloropiridin 60 Acid crotonic, lichid sau solid 80 Clorotioformiat de etil 80 Acid caproic sau acid hexanoic 80 Ferosiliciu de litiu 423 R140a, vezi tricloro-1,1,1 etan 60 Tricloro-1,1,1 etan, R140a 60 Acid fosforos 80 Hidrur de sodiu i aluminiu 423 Sulfat hidrogenat de sodiu, soluie 80 Vinilbutirat, inhibitor 339 Aldol (beta hidroxi butil aldehid) 60 Butiraldoxim 30 di-n-amilamin 36 Nitroetan 30 Siliciur de mangan i calciu 423 Lichide piroforice, n.o.s.* 333 Solide piroforice, n.o.s.* Cloro-3 propanol-1 60 Nr. de identificare a pericolului

8 8 8 8 4.3 4.3 8 6.1 6.1 6.1 6.1 4.3 6.2 8 8+6.1 8+6.1 8 8 6.1 6.1 8 8 8 4.3 6.1 6.1 8 4.3 8 3 6.1 3 3+6.1 3 4.3 4.2 4.2 6.1 Eticheta

8 8 8 8 4.3 4.3 8 6.1 6.1 6.1 6.1 4.3 6.2 8 8 8 8 8 6.1 6.1 8 8 8 4.3 6.1 6.1 8 4.3 8 3 6.1 3 3 3 4.3 4.2 4.2 6.1

81(c) 66(b) 11(c) 65(c) 16(b) 17(a) 66(c) 25(a) 25(b) 25(a) 25(b) 20(b) 3(b) 53(c) 7(b) 45(c) 38(c) 32(c) 14(b) 12(b) 31(c) 64(b) 32(c) 12(b) 15(c) 15(c) 16(c) 16(b) 1(b,c) 3(b) 14(b) 31(c) 32(c) 31(c) 12(c) 6(a) 5(a) 17(c) Subdiviziunea si grupa de ric 31(c) 10(b) 64(c) 64(c) 64(c) 64(c) 6 13(c) 58(b) 58(b)

54 54 54 72 38 38 72 53 53 54 54 38 58 53 54 54 53 53 53 53 53 55 53 39 15/60 60 54 38 54 29P 53 29 32 29 38 35 35 53 Nr. fisei de siguranta 28 57 51 51 51 51 26 70 54 51

UN2850 UN2851 UN2853 UN2854 UN2855 UN2856 UN2857 UN2858 UN2859 UN2861

Propilen tetramer 30 Trifluorur de bor - dihidrat 80 Fluorosilicat de magneziu 60 Silicofluorur de amoniu 60 Silicofluorur de zinc 60 Silicofluoruri, n.o.s.* 60 Maini frigorifice coninnd gaze lichefiate, neinflamabile, 20 netoxice i necorozive Zirconiu, uscat 40 Metavanadat de amoniu 60 Polivanadat de amoniu 60

3 8 6.1 6.1 6.1 6.1 2 4.1 6.1 6.1

3 8 6.1 6.1 6.1 6.1 2 4.1 6.1 6.1

Clasa

Numele substantei sau articolului

UN2862 UN2863 UN2864 UN2865 UN2869 UN2870 UN2871 UN2872 UN2873 UN2874 UN2875 UN2876 UN2878 UN2879 UN2880 UN2881 UN2900 UN2901 UN2902 UN2902 UN2903 UN2903 UN2904 UN2905 UN2906 UN2907 UN2920 UN2920 UN2921 UN2921 UN2922 UN2922 UN2923 UN2923 UN2924

Pentaoxid de vanadiu Vanadat de amoniu i sodiu Metavanadat de potasiu Sulfat de hidroxilamin Amestecuri de triclorur de titan Borhidrur de aluminiu sau borhidrur de aluminiu n dispozitive Pulbere de antimoniu Dibromocloropropan Dibutilaminoetanol Alcool furfurilic Hexaclorofen Rezorcinol Granule de titan spongios sau pulberi de titan spongios Oxiclorur de seleniu Hipoclorit de calciu, hidratat 50 Catalizator metalic, uscat Substane infecioase care afecteaz numai animalele Clorur de brom Pesticide, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.*, punct de inflamare mai mare de 23,5oC Pesticide, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.*, punct de inflamare mai mare de 23,5oC Clorofenai, lichide Clorofenai, solide Triizocianatoizocianurat de izoforonediizocianat, soluie 70% din mas Amestec de dinitrat de izosorbit cu minim 60% lactoz, manoz, amidon, fosfat acid de calciu Lichide corozive, inflamabile, n.o.s.* Lichide corozive, inflamabile, n.o.s.* Solide corozive, inflamabile, n.o.s.* Solide corozive, inflamabile, n.o.s.* Lichide corozive, toxice, n.o.s.* Lichide corozive, toxice, n.o.s.* Solide corozive, toxice, n.o.s.* Solide corozive, toxice, n.o.s.* Lichide inflamabile, corozive, n.o.s.*

60 60 60 80 80 X333 60 60 60 60 60 60 40 X886 50 40 606 265 66 60 663 63 80 80 30 40 883 83 884 84 886 86 886 86 338

6.1 6.1 6.1 8 8 4.2+4.3 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 4.1 8+6.1 5.1 4.2 6.2 6.1+05+8 6.1 6.1 6.1+3 6.1+3 8 8 3 4.1 8+3 8+3 8+4.1 8+4.1 8+6.1 8+6.1 8+6.1 8+6.1 3+8

6.1 6.1 6.1 8 8 4.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 4.1 8 5.1 4.2 6.2 2 6.1 6.1 6.1 6.1 8 8 3 4.1 8 8 8 8 8 8 8 8 3

58(c) 58(b) 58(b) 16(c) 11(b) 17(a) 59(c) 15(c) 12(c) 14(c) 17(c) 14(c) 13(c) 12(a) 15(b) 12(b) 3(b) 2TOC 71(a) 71(b} 72(a) 72(b) 62(c) 62(c) 31(c) 23(b) 68(a) 68(b) 67(a) 67(b) 76(a) 76(b) 75(a) 75(b) 26(a) Subdiviziunea si grupa de risc 33(c) 8(b) 7(b) 27(a) 27(b) 27(a) 27(b) 26(a) 26(b) 26(a)

51 54 51 54 57 35 70 59 53 53 51 53 70 57 40 35 58 24 51 51 31 31 54 54 27 33 32 32 34 34 54 54 54 54 32

Nr. de identificare a pericolului

Nr. de identificare ONU

Eticheta

UN2924 UN2925 UN2926 UN2927 UN2927 UN2928 UN2928 UN2929 UN2929 UN2930

Lichide inflamabile, corozive, n.o.s.* Solide inflamabile, corozive, n.o.s.* Solide inflamabile, corozive, toxice, n.o.s.* Lichide toxice, corozive, n.o.s.* Lichide toxice, corozive, n.o.s.* Solide toxice, corozive, n.o.s.* Solide toxice, corozive, n.o.s.* Lichide toxice, inflamabile, n.o.s.* Lichide toxice, inflamabile, n.o.s.* Solide toxice, inflamabile, n.o.s.*

38 48 46 668 68 668 68 663 63 664

3+8 4.1+8 4.1+6.1 6.1+8 6.1+8 6.1+8 6.1+8 6.1+3 6.1+3 6.1+4.1

3 4.1 4.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 b.'l

Clasa

Numele substantei sau articolului

32 34 34 54 54 54 54 31 31 34

Nr. fisei de siguranta

UN2930 UN2931 UN2933 UN2934 UN2935 UN2936 UN2937 UN2940 UN2941 UN2942 UN2943 UN2945 UN2946 UN2947 UN2948 UN2949 UN2950 UN2952 UN2953 UN2954 UN2955 UN2965 UN2966 UN2967 UN2969 UN2972 UN2973 UN2977 UN2978 UN2979 UN2980 UN2981 UN2983

Solide toxice, inflamabile, n.o.s.* Sulfat de vanadil Metil-2-cloropropionat Izopropil-2- cloropropionat Etil-2- cloropropionat Acid tiolactic Alcool alfa-metilbenzil 9-fosfabiciclononan sau hidrogen fosforat de ciclooctadien Fluoroanilin 2-trifluorometilanilin Tetrahidrofurfurilamin N-metilbutilamin 2-amino-5-dietilaminopentan Izopropilcloroacetat 3-trifluorometilanilin Hidrogenosulfur de sodiu care conine cel puin 25% ap de cristalizare Granule de magneziu, acoperit, dimensiune particule minim 149 micrometri Azodiizobutironitril 2,2-azodi-(2,4-dimetilvaleronitril) 1,1-azodi-(hexahidrobenzonitril) 2,2-azodi-(2,4-dimetil-4-metilat de valeronitril) Eterat dimetilic de trifluorur de bor Tioglicol Acid sulfamic Boabe sau fin sau turte sau fulgi de ricin N,N-tetramin de dinitrozopentanmetilen maxim 82% cu flegmatizor N,N-dinitrozo-N,N-dimetiltetraftalamid maxim 72% sub form de past Hexafluorur de uraniu, fisionabil coninnd mai mult de 1,0% uraniu 235 Hexafluorur de uraniu, nefisionabil Uraniu metal, piroforic Soluie nitrat hexahidrat de uranil Nitrat de uranil, solid Amestecuri de oxid de etilen i oxid de propilen, cu maxim 30% oxid de etilen

64 60 30 30 30 60 60 40 60 60 30 338 60 30 60 80 423 44 44 44 44 382 60 80 90

6.1+4.1 6.1 3 3 3 6.1 6.1 4.2 6.1 6.1 3 3+8 6.1 3 6.1 8 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.3+3+8 6.1 8 9

6.1 6.1 3 3 3 6.1 6.1 4.2 6.1 6.1 3 3 6.1 3 6.1 8 4.3 4.1E 4.1 4.1 4.1 4.3 6.1 8 9 4.1E 4.1E

26(b} 58(b) 31(c) 31(c) 31(c) 21(b) 14(c) 5(b) 12(c) 12(c) 31(c) 22(b) 12(c) 31(c) 17(b) 45(b) 11(c) 26(b) 26(b) 26(b) 26(b) 2(a) 21(b) 16(c) 35(c)

34 51 32 32 32 53 53 35 53 53 29 32 53 55 53 54 38 50 50 49 50 39. 53 54 7 49 49 66 66 62 62 62 29P

7 7 7 7 7 3+6.1

7 7 7 7 7 3

336

17(a)

Nr. de identificare ONU

Nr. de identificare a pericolului

Subdiviziunea si grupa de risc 1(c) 21(b) 37(b) 36(b) 1(a) 11(b) 6 72(a)

Eticheta

UN2984 UN2985 UN2986 UN2987 UN2988 UN2989 UN2990 UN2991

Peroxid de hidrogen, soluie apoas Clorsilani, n.o.s.* punct de inflamare mai mic de 23,5 oC Clorsilani, n.o.s.* punct de inflamare mai mare de 23,5 oC Clorsilani, n.o.s.* Clorsilani, n.o.s.* care reacioneaz cu apa Fosfit dibazic de plumb Aparate cu autoumflare pentru salvarea vieii Carbamai pesticide, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* punct de inflamare minim de 23,5oC

50 338 X83 80 X338 40 90 663

5.1 3+8 8+3 8 4.3+3+8 4.1 9 6.1+3

5.1 3 8 8 4.3 4.1 9 6.1

Clasa

Numele substantei sau articolului

40 55 55 56 39 33 71 31

Nr. fisei de siguranta

UN2991 UN2992 UN2992 UN2993 UN2993 UN2994 UN2994 UN2995 UN2995 UN2996 UN2996 UN2997 UN2997 UN2998 UN2998 UN2999 UN2999 UN3000 UN3000 UN3001 UN3001 UN3002 UN3002 UN3005 UN3005 UN3006 UN3006 UN3007 UN3007 UN3008 UN3008 UN3009 UN3009

Carbamai pesticide, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* punct de inflamare minim de 23,5oC Carbamai pesticide, lichid, toxic, n.o.s.* Carbamai pesticide, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide cu arsen, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* punct de inflamare minim de 23,5oC Pesticide cu arsen, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* punct de inflamare minim de 23,5oC Pesticide cu arsen, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide cu arsen, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide organoclorice, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* Pesticide organoclorice, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* Pesticide organoclorice, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide organoclorice, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide cu triazin , lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* punct de inflamare minim de 23,5oC Pesticide cu triazin, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* punct de inflamare minim de 23,5oC Pesticide cu triazin, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide cu fenoxi, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* Pesticide cu fenoxi, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* Pesticide cu fenoxi, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide cu fenoxi, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide cu feniluree Pesticide cu feniluree Pesticide cu feniluree, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide cu feniluree, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* Pesticide, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* Pesticide cu ditiocarbamat, lichid, toxic,inflamabil,n.o.s.* Pesticide cu ditiocarbamat, lichid,toxic, inflamabil,n.o.s.* Pesticide cu derivai de ftalimid, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* Pesticide cu derivai de ftalimid, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* Pesticide cu derivai de ftalimid, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide cu derivai de ftalimid, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide pe baz de cupru, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* Pesticide pe baz de cupru, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.*

63 66 60 663 63 66 60 663 63 66 60 663 63 66 60 663 63 66 60 663 63 66 60 663 63 66 60 663 63 66 60 663 63 Nr. de identificare a pericolului

6.1+3 6.1 6.1 6.1+3 6.1+3 6.1 6.1 6.1+3 6.1+3 6.1 6.1 6.1+3 6.1+3 6.1 i6.1 6.1+3 6.1+3 6.1 6.1 6.1+3 6.1+3 6.1 6.1 6.1+3 6.1+3 6.1 6.1 6.1+3 6.1+3 6.1 6.1 6.1+3 6.1+3

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

72(b) 71(a) 71(b) 72(a) 72(b) 71(a) 71(b) 72(a) 72(b) 71(a) 71(b) 72(a) 72(b) 71(a) 71(b) 73(a) 73(b) 73(a) 73(b) 8(a) 8(b) 85(a) 85(b) 72(a) 72(b) 71(a) 71(b) 84(a) 84(b) 84(a) 84(b) 72(a) 72(b) Subdiviziunea si grupa de risc 71(a) 71(b) 72(a) 72(b) 71(a) 71(b) 72(a) 72(b)

31 51 51 31 31 51 51 31 31 51 51 31 31 51 51 31 31 52 52 31 31 51 51 31 31 51 51 31 31 51 51 31 31

Nr. de identificare ONU

Eticheta

UN3010 UN3010 UN3011 UN3011 UN3012 UN3012 UN3013 UN3013

Pesticide pe baz de cupru, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide pe baz de cupru, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide pe baz de mercur, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.*, punct de inflamare minim de 23,5 oC Pesticide pe baz de mercur, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.*, punct de inflamare minim de 23,5 oC Pesticide pe baz de mercur, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide pe baz de mercur, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide cu substitueni de nitrofenol, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* Pesticide cu substitueni de nitrofenol, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.*

66 60 663 63 66 60 663 63

6.1 6.1 6.1+3 6.1+3 6.1 6.1 6.1+3 6.1+3

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

Clasa

Numele substantei sau articolului

51 51 31 31 51 51 31 31

Nr. fisei de siguranta

UN3014 UN3014 UN3015 UN3016 UN3016 UN3017 UN3017 UN3018 UN3018 UN3019 UN3019 UN3020 UN3020 UN3021 UN3022 UN3023 UN3024 UN3025 UN3025 UN3026 UN3026 UN3027 UN3027 UN3028 UN3030 UN3048 UN3049 UN3050 UN3051 UN3052

Pesticide cu substitueni de nitrofenol, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide cu substitueni de nitrofenol, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide cu bipiridiliu, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.*, punct de inflamare minim de 23,5oC Pesticide cu bipiridiliu, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide cu bipiridiliu, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide organofosforoase, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.* Pesticide organofosforoase,lichid, toxic, inflamabil,n.o.s.* Pesticide organofosforoase, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide organofosforoase, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide organice pe baza de staniu, lichide, toxice, inflamabile, n.o.s.* Pesticide organice pe baza de staniu, lichide, toxice, inflamabile, n.o.s.* Pesticide organice pe baza de staniu, lichide, toxice, n.o.s.* Pesticide organice pe baza de staniu, lichide, toxice, n.o.s.* Pesticide, lichid, inflamabil, toxic, n.o.s.*, punct de inflamare mai mic de 23,5oC 1,2-Oxid de butilen, stabilizat Tert-octilmercaptan Pesticide de derivai de cumarin, lichid, inflamabil, toxic, n.o.s.*, punct de inflamare mai mic de 23,5oC Pesticide de derivai de cumarin, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.*, punct de inflamare de minim 23,5 oC Pesticide de derivai de cumarin, lichid, toxic, inflamabil, n.o.s.*, punct de inflamare de minim 23,5oC Pesticide de derivai de cumarin, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide de derivai de cumarin, lichid, toxic, n.o.s.* Pesticide de derivai de cumarin, solid, toxic, n.o.s.* Pesticide de derivai de cumarin, solid, toxic, n.o.s.* Baterii, uscate, coninnd hidroxid de potasiu solid 2,2-azodi-(2-metilbutironitril) Pesticide cu fosfur de aluminiu Metal alchilhalogenat, n.o.s.* sau Metal arilhalogenat , n.o.s.* Metal alchilhidrur, n.o.s.* sau Metal arilhidrur , n.o. s.* Alchili de aluminiu Alchilihalogenai de aluminiu

66 60 63 66 60 663 63 66 60 663 63 66 60 336 339 663 336 663 63 66 60 66 60 80 44 642 X333 X333 X333 X333 Nr. de identificare a pericolului

6.1 6.1 6.1+3 6.1 6.1 6.1+3 6.1+3 6.1 6.1 6.1+3 6.1+3 6.1 6,1 3+6.1 3 6.1+3 3+6.1 6.1+3 6.1+3 6.1 6.1 6.1 6.1 8 4.1 6.1 4.2+4.3 4.2+4.3 4.2+4.3 4.2+4.3

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 3 3 6.1 3 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8 4.1 6.1 4.2 4.2 4.2 4.2

71(a) 71(b) 72(a) 71(a) 71(b) 72(a) 72(b) 71(a) 71(b) 72(a) 72(b) 71(a) 71(b) 41(a) 3(b) 20(a) 41(a) 72(a) 72(b) 71(a) 71(b) 73(a) 73(b) 81(c) 26(b) 43(a) 32(a) 32(a) 31(a) 32(a) Subdiviziunea si grupa de risc 31(a) 31(c) 53(c) 31(c) 2TC 6 31(c) 3(b) 66(b,c)

53 53 31 51 51 31 31 52 52 31 31 53 53 31 27P 31 31 31 31 51 51 51 51 54 50 57 38 38 35 35

Nr. de identificare ONU

Eticheta

UN3053 UN3054 UN3055 UN3056 UN3057 UN3064 UN3065 UN3065 UN3066

Alchil de magneziu Mercaptan ciclohexil 2-(2-aminoetoxi)etanol n-heptaldehid Clorur de trifluoroacetil Soluie de nitroglicerin n alcool, cu mai mult de 1% dar nu mai mult de 5% nitroglicerin Buturi alcoolice coninnd mai mult de 24% dar nu mai mult de 70% alcool n volum Buturi alcoolice coninnd mai mult de 70% alcool n volum Vopsea (inclusiv vopsea, lac, email, grund, ellac, varni,

X333 30 80 30 268

4.2+4.2 3 8 3 6.1+8

4.2 3 8 3 2 3 3 3 8

Clasa

Numele substantei sau articolului

35 31 53 29 25 27 27 27 53

30 33 80

3 3 8

Nr. fisei de siguranta

UN3070 UN3071 UN3072 UN3073 UN3076 UN3077 UN3078 UN3079 UN3080

UN3082 UN3083 UN3084 UN3084 UN3085 UN3086 UN3086 UN3087 UN3088 UN3089 UN3090 UN3091 UN3092 UN3093 UN3093 UN3094 UN3095 UN3095 UN3096 UN3098 UN3099 UN3101 UN3102 UN3103 UN3104 Nr. de identificare ONU

poli, diluant ?) sau materiale pentru vopsit (lac, diluant) Amestecuri de diclordifluormetan i oxid de etilen Mercaptan, lichid, n.o.s.*, sau mercaptan amestec lichid, n.o.s.* cu punct de aprindere nu mai mic de 235C Instalaii de salvare, cu excepia produselor periculoase auto expandante Vinilpiridine, inhibitori Hidrur de alchil aluminiu Substante periculoase pentru mediul nconjurator, solide, n.o.s.* Ceriu, achii sau praf nisipos Metacrilonitril, inhibitori Izocianai, n.o.s.* sau soluii de izocianuri n.o.s.* cu punctul de aprindere ntre 235-615C i punctul de fierbere mai mic de 300,5C Substane periculoase din mediu, lichid Fluorur de percloril Solide corozive, oxidani, n.o.s.* Solide corozive, oxidani, n.o.s.* Substane oxidante, solide, corozive, n.o.s.* Solide toxice, oxidante Solide toxice, oxidante Substane oxidante, solide, toxice n.o.s.* Substane autonclzitoare Pulberi metalice, inflamabile n.o.s.* Baterii cu litiu Baterii cu litiu coninute n echipamente 1-metoxi-2 propanol Lichide corozive, oxidante, n.o.s.* Lichide corozive, oxidante, n.o.s.* Lichide corozive, reactivi apoi, n.o.s.* Solide corozive, autonclzitoare, n.o.s.* Solide corozive, autonclzitoare, n.o.s.* Solide corozive, reactivi apoi, n.o.s.* Substane oxidante, lichide, corozive, n.o.s.* Substane oxidante, lichide, toxice, n.o.s.* Peroxid organic tip B, lichid, n.o.s.* Peroxid organic tip B, solid, n.o.s.* Peroxid organic tip C, lichid, n.o.s.* Peroxid organic tip C, solid, n.o.s.*

20 60 90 639 X333 90 423 336 63

2 6.1 9 6.1+3+8 4.2+4.3 9 4.3 3+6.1 6.1+3

2 6.1 9 6.1 4.2 9 4.3 13 6.1

2A 20(b) 7 11(b) 32(a) 12(c) 13(b) 11(a) 18(b)

26 31 71 31P 38 71 38 31P 55

90 265 885 85 58 665 65 56 40 40 90 90 30 885 85 823 884 84 842 58 56 50 50 50 50 Nr. de identificare a pericolului

9 6.1+05 8+05 8+05 5.1+8 J6.1+05 6.1+05 5.1+6.1 4.2 4.1 9 9 3 8+05 8+05 8+4.3 8+4.2 8+4.2 8+4.3 5.1+8 5.1+6.1 5.2 5.2 5.2 5.2

9 2 8 8 5.1 6.1 6.1 5.1 4.2 4.1 9 9 3 8 8 8 8 8 8 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2

11(c) 2TO 73(a) 73(b) 31(b.c) 68(a) 68(b) 29(b) 5(b,c) 13(b) 5 5 31(c) 74(a) 74(b) 72(a) 69(a) 69(b) 71(a) 32(a-c) 30(a-c) 1(b) 2(b) 3(b) 4(b) Subdiviziunea si grupa de risc

71 24 40 40 41 41 41 41 35 70 38 38 29 40 40 38 36 36 38 40 42 46 46 46 46 Nr. fisei de siguranta 45 45 45 45 45 45 48 48

Eticheta

UN3105 UN3106 UN3107 UN3108 UN3109 UN3110 UN3111 UN3112

Peroxid organic tip D, lichid, n.o.s.* Peroxid organic tip D, solid, n.o.s.* Peroxid organic tip E, lichid, n.o.s.* Peroxid organic tip E, solid, n.o.s.* Peroxid organic tip F, lichid, n.o.s.* Peroxid organic tip F, solid, n.o.s.*

50 50 50 50 50 50

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

Clasa

Numele substantei sau articolului

5(b) 6(b) 7(b) 8(b) 9(b) 10(b) 11(b) 12(b)

Peroxid organic tip B, lichid, temperatur controlat, 50 n.o.s.* Peroxid organic tip B, solid, temperatur controlat, n.o.s.* 50

UN3113 UN3114 UN3115 UN3116 UN3117 UN3118 UN3119 UN3120 UN3122 UN3122 UN3123 UN3124 UN3124 UN3125 UN3126 UN3128 UN3129 UN3129 UN3130 UN3130 UN3131 UN3132 UN3134 UN3135 UN3136 UN3138 UN3139 UN3140 UN3140 UN3141

Peroxid organic tip C, lichid, temperatur controlat, n.o.s.* Peroxid organic tip C, solid, temperatur controlat, n.o.s.* Peroxid organic tip D, lichid, temperatur controlat, n.o.s.* Peroxid organic tip D, solid, temperatur controlat, n.o.s.* Peroxid organic tip E, lichid, temperatur controlat, n.o.s.* Peroxid organic tip B, solid, temperatur controlat, n.o.s.* Peroxid organic tip F, lichid, temperatur controlat, n.o.s.* Peroxid organic tip F, solid, temperatur controlat, n.o.s.* Lichide toxice, oxidante, n.o.s.* Lichide toxice, oxidante, n.o.s.* Lichide toxice, reactivi apoi, n.o.s.* Solide toxice, autonclzitoare, n.o.s.* Solide toxice, autonclzitoare, n.o.s.* Solide toxice, reactive apoase, n.o.s.* Substane autonclzitoare, solide corozive, n.o.s.* Substane autonclzitoare, solide toxice, n.o.s.* Substane reactive apoase, lichide corozive, n.o.s.* Substane reactive apoase, lichide corozive, n.o.s.* Substane reactive apoase, lichide toxice, n.o.s.* Substane reactive apoase, lichide toxice, n.o.s.* Substane reactive apoase, solide corozive, n.o.s.* Substane reactive apoase, solide inflamabile, n.o.s.* Substane reactive apoase, solide toxice, n.o.s.* Substane reactive apoase, solide autonclzitoare, n.o.s.*

50 50 50 50 50 50 50 50 665 65 623 664 64 642 48 46 X382 382 X362 362 482 462

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 6.1+05 6.1+05 6.1+4.3 6.1+4.2 6.1+4.2 6.1+4.3 4.2+8 4.2+6.1 4.3+8 4.3+8 4.3+6.1 4.3+6.1 4.3+8 4.3+6.1

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 2 2 5.1 6.1 6.1 6.1

13(b) 14(b) 15(b) 16(b) 17(b) 18(b) 19(b) 20(b) 68(a) 68(b) 44(a,b) 66(a) 66(b) 44(b,c) 9(b) 7(b,c) 25(a) 25(b) 23(a) 23(b) 24(b) 22(b)

48 48 48 48 48 48 48 48 42 42 39 36 36 39 36 36 38 38 39 39 38 38 39 38 20 16 40 51 51 57

Trifluormetan, lichid refrigerat 22 Etilen, acetilen i polipropilen n amestec, lichid 223 refrigerat Substane oxidante, lichide, n.o.s.* 50 Alcaloid, lichid, n.o.s.* sau sruri de alcaloid, lichid, 66 n.o.s.*, toxici Alcaloid, lichid, n.o.s.* sau sruri de alcaloid, lichid, 60 n.o.s.*, toxici Compui de antimoniu, anorganic, lichid, n.o.s.* 60

2 3 5.1 6.1 6.1 6.1

3A 3F 28(a-c) 90(a) 90(b) 59(c)

Subdiviziunea si grupa de risc 25(a) 25(b) 25(a) 25(b) 90(a) 90(b) 40(a) 32(a) 32(b) 65(a)

Nr. de identificare a pericolului

Nr. de identificare ONU

Eticheta

UN3142 UN3142 UN3143 UN3143 UN3144 UN3144 UN3145 UN3146 UN3146 UN3147

Dezinfectani, lichid, n.o.s.*, toxici 66 Dezinfectani, lichid, n.o.s.*, toxici 60 Colorani, solid, n.o.s.* sau colorani intermediari, solid, 66 n.o.s.*, toxici Colorani, solid, n.o.s.* sau colorani intermediari, solid, 60 n.o.s.*, toxici Compui nicotinici, lichid, n.o.s.* 66 Compui nicotinici, lichid, n.o.s.* 60 Fenoli alchilici, lichid, n.o.s.* (C2-C8 omologi) 88 Compui organici, solid, n.o.s.* 66 Compui organici, solid, n.o.s.* 60 Colorani, solid, n.o.s.* sau colorani intermediari, solid, 88

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8 6.1 6.1 8

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8 6.1 6.1 8

Clasa

Numele substantei sau articolului

51 51 51 51 51 51 53 53 53 54

Nr. fisei de siguranta

UN3148 UN3148 UN3149 UN3151 UN3152 UN3153 UN3154 UN3155 UN3156 UN3157 UN3158 UN3159 UN3165

UN3170 UN3171 UN3172 UN3172 UN3175 UN3182 UN3220 UN3243 UN3244 UN3245 UN3248 UN3249 UN3268

UN3320

n.o.s.*, corozivi Substane reactive apoase, lichide, n.o.s.* Substane reactive apoase, lichide, n.o.s.* Amestecuri de peroxid de hidrogen i acid peroxiacetic Bifenili polihalogenai, lichizi sau terfenili polihalogenai lichizi Bifenili polihalogenai, lichizi sau terfenili polihalogenai solizi Eter perfluorometilvinil Eter perfloretilvinil Pentaclorofenol Gaz comprimat, oxidant, n.o.s.* Gaz lichefiat, oxidant, n.o.s.* Gaz, lichid refrigerat, n.o.s.* Tetrafluoretan-1,1,1,2 Rezervor de combustibil pentru unitatea de alimentare hidraulic (coninnd amestec de hidrazin anhidr i metilhidrazin)(combustibil M86) Aluminiu rezultat din prelucrare Scaun cu rotile, electric cu baterii Toxine extrase din surse vii, n.o.s.* (care nu conin substane infectate) Toxine extrase din surse vii, n.o.s.* (care nu conin substane infectate) Solide care conin lichide inflamabile, n.o.s.* Hidruri metalice inflamabile, n.o.s.* Pentafluoretan Solide care conin lichide toxice, n.o.s.* Solide care conin lichide corozive, n.o.s.* Microorganisme modificate genetic Medicamente, lichide, inflamabile, toxice, n.o.s.* Medicamente, solide, toxice, n.o.s.* Pompe pentru airbag-uri sau module pentru airbag-uri sau centuri de siguran dinamice sau module de centuri de siguran Borhirur de sodiu

X323 323 58 90 90 23 23 60 25 25 22 20 30

4.3 4.3 5.1+8 9 9 3 3 6.1 2+05 2+05 2 2 3

4.3 4.3 5.1 9 9 2 2 6.1 2 2 2 2 3

21(a) 21(b) 1(b) 2(b) 2(b) 2F 2F 17(b) 1 2 3A 2A 28

38 38 40 71 71 15 15 54 22 22 20 26 31

423 66 60 40 40 20 60 80 9 30 60 90

4.3 6.1 6.1 4.1 4.1 2 6.1 8 9 3 6.1 9

4.3 9.1 6.1 6.1 4.1 4.1 2 6.1 8 9 3 6.1 9

13(b) 90(a) 90(b) 4(c) 14(b) 2A 65(b) 65(b) 13(b) 19(b) 90(b) 8(c)

38 54 53 53 33 70 26 51 54 71 31 51 71

80

42(b)

57

n.o.s.* =

nespecificat n alt parte n aceast anex