Você está na página 1de 7

ALERGIA LA LICHIDUL SEMINAL- CAUZ DE INFERTILITATE Raluca Gheban

Md.Rez. aler !l! "e-"#un!l! "e cl"n"c$ S%"&. Cl.'ud. de Ur en(e )S*. S%"r"d!n+ Ia,"

A-STRACT Although it might look like a joke, its a real drama for those experiencing it. In rare cases one can develop allergic reactions to seminal fluid proteins. In medical terms it is called allergy to seminal liquid. An important thing to remember is that semen allergy does not constitute a direct cause of infertility. This type of allergy has to be differentiated from reactions to latex, spermicid agents, local anesthetic reaction or lubricant components. Key words: semen allergy, allergy to semen proteins, infertility REZUMAT Aparent amu ant!, reactia alergic! la proteinele lichidului seminal repre int! o adevarata dram! pentru persoanele aflate in aceast! situaIe. "ste de reinut totui c! nu este o cau ! de infertilitate. Acest tip de alergie trebuie diferen Iat de reac ia la latex, agenii spermici i sau lubrefianI. #uvinte cheie alergia la lichidul seminal, alergia la proteinele din lichidul seminal, infertilitate.

$rimul ca de alergie la lichidul seminal a fost documentat %n &'() %n *emania. #ele mai afectate sunt femeile sub +, de ani, cu un istoric de atopie familial!. Anafilaxia la componente ale lichidului seminal nu este %ntotdeauna asociat! cu infertilitatea. -ecent, %n .,,(, s/a raportat c! anafilaxia la lichidul seminal se mai poate pre enta 0i ca 1 2 vulvar vestibulitis sindrom3 sau 2 burning semen sindrom3 4&5. 6 serie de cercetatori incriminea ! alergenii cu origine %n prostat! ca fiind cei care ar declan0a cascada de reac7ii ce duc la exprimarea simptomatologiei, cu relevan7a clinic! fiind antigeneul specific prostatic 4 $8A5. 9anifest!rile pot aparea de la primul contact sexual. :emeile cu alergie la proteinele lichidului seminal 4 8$$A 5 de volt! un r!spuns imunologic. 9ecanismul acestui tip de alergie este cu cea mai mare probabilitate tipul I de hipersensibilitate. $acientele cu 8$$A au adesea vaginite recurente 0i neresponsive la tratamentul u ual. Alergia la lichid seminal ar trebui s! intre %n diagnosticul diferen7ial al vaginitelor recurente la femeile active sexual 4&,.5. 8imptomatologia apare %n mai pu7in de o or! de la contactul cu lichidul seminal. -eac7iile locale includ prurit, sen a7ie de arsur!, eritem, edem al regiunii vulvare sau alte one care au intrat %n contact cu lichidul seminal 4;5. -eac7iile sistemice includ dispnee, urticarie, angioedem, simptome gastro/intestinale, exacerbarea ec emei atopice preexistente sau 0oc anafilactic.

<iagnosticul se ba ea ! pe anamne a amanun7it!, do are de Ig " specifice %n s=nge 0i teste cutanate 4 prick tests5. >n .,,?, la $hiladelphia %n cadrul sesiunii A#AAI dr. <avid @.-esAick, 0eful sec7iei de Alergologie a 8pitalului $resbitarian din BeA Cork afirm! c! simptomele tipice pot aparea %n mai pu7in de ;, de minute de la contactul sexual dar %n ca uri mai rare pot aparea dup! ore/ ile. "xista 0i ca uri care r!m=n nediagnosticate deoarece femeile folosesc preservative sau practic! abstinen7a 4+5. <r. -esAick afirm! c! cel mai comun tratament pentru femeile care nu au rela7ii sexuale frecvente cu partenerii lor este I8*#1 intravaginal seminal graded challenge, adic! injectarea de cantit!7i foarte mici din sperma partenerului subepidermic, %n mod repetat, pentru a preveni alergia la sperma partenerului. $entru femeile care au contact sexual frecvent cu partenerul de via7!, cel mai indicat tratament este imunoterapia. <r.-esAick explic!1 2 e0ecul tratamentului este asociat cuplurilor care nu au un numar constant de rapoarte sexuale.$acientele pot refrigera lichidul seminal pentru a se expune regulat 34(,?,D5. Infertilitatea poate fi prevenit! prin imunoterapie, inseminare artificial! 0i chiar fertili are in vitro. Caz cl"n"c :emeie %n v=rst! de ;. de ani se pre int! %n serviciul de urgen7! cu angioedem, dispnee , Ahee ing, edem vulvar 0i hipotensiune. 8/ a administrat epinefrin! subcutanat, corticosteroi i intravenos 0i antihiastaminice.

<in discu7ia cu pacienta s/a putut afla c! aceasta este c!s!torit!, c! a n!scut %n urm! cu + luni, c! nu a mai avut rela7ii sexuale cu so7ul ei de c=teva luni 0i c! imediat dup! contactul sexual a sim7it prurit 0i a aparut edem la nivel vulvar. Bu pre int! istoric de atopie, nu a urmat tratament contraceptiv cu anticoncep7ionale orale 0i nici nu a folosit dispo itive intrauterine . >nainte de pre entarea la camera de urgen7! pacienta s/a adresat in7tial medicului ginecolog care a diagnosticat/o cu vaginit! nespecific! 0i i/a recomandat un tratament sub care simptomatologia nu s/a ameliorat, dimpotriv! starea acesteia s/a agravat 4)5. <iagnosticul po itiv de alergie la lichidul seminal al so7ului s/a pus pe ba a anamne ei, test!ri cutanate 0i do are de Ig" specifice. Test!rile cutanate, prick test s/au efectuat pentru +, de alergene alimentare comune 0i (, de alergeni inhalatori comuni pentru a diferen7ia de alte posibile reac7ii alergice. Acestea au dat re ultate negative. 8/au efectuat test!ri cutanate prick 0i pentru evaluarea alergiei la lichidul seminal al so7ului. Eichidul seminal a fost centrifugat timp de ;, de minute la ;,,, de rota7ii pe minut dup! care s/au efectuat dilu7ii seriate %n ,,'F solu7ie salin!. -e ultatele au fost po itive1 la dilu7ii de &1&,, papule cu diametrul de . mm x . mm iar la dilu7ie de &1&, papule cu diametrul de ? mm x ( mm. #onduita terapeutic! a fost recomandarea evit!riii contactului cu alergenul 0i %n ca de urgen7! autoadministrarea de epinefrina. $acienta 0i so7ul acesteia si/au exprimat %ns! dorin7a de a mai ob7ine o sarcin! pe cale natural! 0i au optat pentru desensibili area local!

cu dilu7ii seriate din lichidul seminal de la &1& la &1 &,,,, la care se asocia ! antihistaminice ca premedica7ie. <esensibili area s/a efectuat sub stricta monitori are a pacientei. 8/a introdus cate &ml de dilu7ie la interval de +( de minute. $rimul simptom constand %n prurit local a ap!rut la dilu7ia &1&,, f!r! a se %nregistra 0i alte reac7ii sistemice. <up! primul contact sexual derulat %n iua urm!toare, prima i postdesensibili are nu au ap!rut manifest!ri locale sau sistemice. $entru men7inerea efectelor desensibili !rii pacientei i s/a recomandat raport sexual cel pu7in o dat! pe s!pt!m=n! pentru a avea contact cu lichidul seminal iar %n ca de urgen7! autoinjectarea de epinefrin!. >n interval de ? luni de supraveghere clinic! pacienta nu a mai pre entat manifest!ri de tip alergia 4D,)5. D".cu("". Gipersensibilitatea la proteinele lichidului seminal este un fenomen extreme de rar %nt=lnit. $acienta poate pre enta manifest!ri alergice %nc! din timpul coitului sau la ;, de minute dup! finali area lui.8e recomand! evitarea complet! a alergenului %ns! problema este c! astfel de manifest!ri apar la femei fertile, active sexual, care %0i doresc cel pu7in o sarcin!. Acest lucru se poate reali a cu succes 0i %n deplin! siguran7! prin inseminare artificial!. >n ca ul de fa7! pacienta suferea manifest!ri locale p=n! la sistemice %ntr/o manier! progresiv!. <ac! reac7iile sistemice nu ar fi ap!rut, diagnosticul corect nu ar fi fost descoperit %ntrucat manifest!rile locale durea ! p=n! la c=teva ore dup! care cedea !.

$rovocarea intravaginal! cu lichid seminal facilitea a diagnosticarea definitiv! %ns! test!rile cutanate prick sunt mult mai sigure. Acest ca a fost tratat cu suces prin desensibili are local! cu lichid seminal la cererea pacientei. <ac! expunerile ulterioare nu pot fi evitate se ia %n considerare o nou! desensibili are local! 0i men7inerea acesteia.

Hibliografie1 &. Eee/Iong 9., #ollins @, Bo ad #, -esAick <@. <iagnosis and treatment of human seminal plasma hypersensitivity,6stet *ynecol .,,) febJ &&&1 (;)/;'. .. *lasertudmon H. Guman seminal plasma protein allergy1 A <iagnosis -arely #onsidered.@urnal of 6bsetric, *ynecologic and Beonatal Bursing. Kol..), issue +, pg. ;('/;?;, .,,?. ;. Iinter L9, Garth I, Trendler T et colab . Guman seminal plasma allergy type I.,Gautar t .,,), Aug.J ('4)51 ?+'/(.. +. Ieidinger 8, -ing @, Mohn I.Ig " 9ediated Allergy against Guman 8eminal $lasma, #hem Imunology/Allergy. Hasel, Morgen, .,,(, vol.)), pg.&.)/&;). (. Tomotaka A, 8u uki M, Akamatsu G et colab. Anaphylaxis to human seminal plasma, Allergy .,,., (D1 &,)&/&,).. ?.AAA.ncbi.nlm.nih.gov D.AAA.mayoclinic.com ). Eee @., Mim 8., Mim 9. "t colab. Anaphylaxis to husbands seminal plasma and treatment by local desensiti ation, @eju, Morea,.,,)1