Você está na página 1de 4

UPUTA O LIJEKU ALEDOX 70 mg tablete acidum alendronicum Prije upotrebe lijeka pozorno proitajte ovu uputu.

Uputu nemojte baciti. Kasnije ete je moda trebati ponovo proitati. Ako trebate dodatne obavijesti, zatraite ih od svojega lijenika ili ljekarnika. Lijenik je propisao ovaj lijek samo za Vas. Nemojte ga davati nikomu drugom jer bi mu mogao nakoditi, ak i ako ima simptome jednake Vaima. Ukoliko primijetite da je neeljeni uinak lijeka postao ozbiljan ili uoite neeljeni uinak koji nije naveden u uputi, obavijestite o tome svog lijenika ili ljekarnika. SASTAV to sadri ALEDOX 70 mg tableta? Jedna tableta sadrava 70 mg alendronatne kiseline u obliku natrijevog alendronata. Pomone tvari su celuloza, mikrokristalina; laktoza, bezvodna i karmelozanatrij umreena. FARMACETSKI OBLIK I VELIINA PAKOVANJA Tablete. 4 (1 x 4) tablete u PA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji. 12 (3 x 4) tableta u PA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA/ PROIZVOAA BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica, Hrvatska NAIN I MJESTO IZDAVANJA ALEDOX se izdaje na recept, u ljekarni. U ovoj uputi moete proitati sljedee: 1. to su ALEDOX 70 mg tablete i za to se upotrebljavaju? 2. to morate znati prije nego ponete uzimati ALEDOX 70 mg tablete? 3. Kako uzimati ALEDOX 70 mg tablete? 4. Mogui neeljeni uinci 5. Rok valjanosti i uvanje ALEDOX 70 mg tableta 1. TO SU ALEDOX 70 mg tablete I ZA TO SE UPOTREBLJAVAJU? ALEDOX 70 mg tablete pripadaju skupini bifosfonata, lijekova za lijeenje bolesti kotanog sustava, a upotrebljavaju se za lijeenje osteoporoze (bolest obiljeena smanjenjem gustoe kostiju, zbog ega one postaju krhke i lomljive) u ena u menopauzi (razdoblje prestanka menstruacijskih krvarenja). ALEDOX 70 mg tablete smanjuju rizik od prijeloma kraljeaka i kuka. 2. TO MORATE ZNATI PRIJE NEGO PONETE UZIMATI ALEDOX 70 mg tablete? ALEDOX 70 mg tablete ne smijete upotrebljavati: ako imate odreene abnormalnosti jednjaka koje usporavaju njegovo pranjenje ako niste u mogunosti stajati ili uspravno sjediti tijekom najmanje 30 minuta ako ste preosjetljivi na alendronat ili bilo koji drugi sastojak lijeka ako Vam je lijenik rekao da imate smanjenu koncentraciju kalcija u krvi ako ste trudni ili mislite da ste trudni ako dojite, zbog mogueg izluivanja lijeka u majino mlijeko. ALEDOX se ne smije davati djeci. Ukoliko niste sigurni odnosi li se neto od gore navedenog na Vas, obratite se svom lijeniku. Budite posebno oprezni ako: imate poremeaj rada bubrega

bolujete od alergijskih reakcija imate problema s gutanjem ili probavom imate nisku koncentraciju kalcija u krvi imate bolest desni trebate izvaditi zub. Trebate obaviti pregled kod zubara prije poetka lijeenja ALEDOXOM ako: bolujete od karcinoma primate kemoterapiju ili radioterapiju uzimate kortikosteroide ne obavljate redovite preglede kod zubara imate bolest desni. Odgovarajue preventivne mjere koje Vam preporui Va zubar trebate provoditi tijekom lijeenja. Vane informacije o nekim sastojcima ALEDOXA ALEDOX sadri laktozu. Ako Vam je Va lijenik rekao da imate intoleranciju na neke eere, konzultirajte Vaeg lijenika prije uzimanja ovog lijeka. Istodobna primjena drugih lijekova, hrane i pia ALEDOX moe stupiti u interakcije (meusobno djelovanje) s hranom, piima i drugim lijekovima. Vrlo je vano da se pridravate uputa navedenih u poglavlju 3. KAKO UZIMATI ALEDOX 70 mg tablete. Trebate obavijestiti Vaeg lijenika o svim lijekovima koje uzimate ili planirate uzimati, ukljuujui i one koje ste dobili bez lijenikog recepta. Upravljanje vozilima i strojevima ALEDOX 70 mg tablete ne bi trebale utjecati na Vau sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. 3. KAKO UZIMATI ALEDOX 70 mg tablete? ALEDOX 70 mg tablete uzimaju se jedanput tjedno. Trebate se tono pridravati sljedeih uputa pri uzimanju ALEDOX tableta: Izaberite jedan dan u tjednu koji Vam najvie odgovara. Svakog tjedna uzmite jednu ALEDOX 70 mg tabletu na izabrani dan. ALEDOX tablete trebate uzeti ujutro nakon ustajanja, najmanje pola sata prije prvog dnevnog obroka, pia ili lijeka, s punom aom obine vode (ne manje od 200 ml). Nemojte uzimati ALEDOX tablete s drugim piima kao to su mineralna voda, kava, aj ili sok. Nemojte vakati tabletu ili otapati tabletu u ustima. Nakon uzimanja tablete ne smijete lei. Ostanite uspravni (moete sjediti, stajati ili etati) najmanje 30 minuta nakon uzimanja tablete. Nakon toga moete uzeti prvi dnevni obrok, nakon ega moete lei. Nemojte uzimati ALEDOX tablete prije spavanja ili ujutro prije ustajanja. Ako se pojave potekoe ili bol pri gutanju, bol u grudima te garavica koja se javlja prvi put ili se pogorava, prestanite uzimati ALEDOX tablete i obratite se lijeniku. Nakon uzimanja ALEDOX tablete, priekajte najmanje 30 minuta do uzimanja prvog dnevnog obroka, pia ili drugih lijekova, ukljuujui antacide, nadomjestke kalcija i vitamine. Bolesnice s poremeajem rada bubrega Ako bolujete od tekog poremeaja rada bubrega molimo Vas da se posavjetujete sa svojim lijenikom prije poetka primjene ovog lijeka. Djeca mlaa od 18 godina Ne preporua se primjena ALEDOX 70 mg tableta u djece mlae od 18 godina.

to morate poduzeti ukoliko ste uzeli previe ALEDOX 70 mg tableta? Ukoliko ste sluajno uzeli vie ALEDOX 70 mg tableta nego to Vam je lijenik propisao, popijte punu au mlijeka i o tome obavijestite svojeg lijenika ili ljekarnika. Nemojte izazivati povraanje i nemojte lei. Ponesite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom k ako bi zdravstveni djelatnici kojima se obratite znali tono koji ste lijek uzeli. Simptomi predoziranja ukljuuju nuspojave (neeljene uinke) na gornjem probavnom sustavu kao to su nadraaj eluca, garavica, upala jednjaka, gastritis (upala eluane sluznice) ili ulkus (vrijed). Na to treba obratiti panju ako ste zaboravili uzeti ALEDOX 70 mg tabletu? Ukoliko ste propustili uzeti ALEDOX tabletu u Vae odreeno vrijeme, uzmite jednu tabletu sljedee jutro. Nemojte uzeti dvije tablete u istom danu. Nakon toga vratite se na raspored uzimanja jedne tablete tjedno u izabranom danu, prema prvobitnom rasporedu. Na to treba obratiti panju ako prekinete lijeenje ALEDOX 70 mg tabletama? Vrlo je vano da nastavite uzimati ALEDOX tablete toliko dugo koliko odredi Va lijenik. ALEDOX moe lijeiti osteoporozu samo ako tablete uzimate kontinuirano. 4. MOGUI NEELJENI UINCI Veina bolesnika nema neeljene uinke prilikom uzimanja ALEDOX 70 mg tableta. Meutim, poput svih lijekova, ALEDOX 70 mg tablete mogu izazvati neeljene uinke kod nekih bolesnika. Sljedee nuspojave prema uestalosti javljanja su bile zabiljeene tijekom klinikih studija ili post-marketinke primjene: esto (nuspojava se pojavljuje u 1 ili vie od 1 bolesnika na 100 bolesnika koji uzimaju lijek, nuspojava se pojavljuje u manje od 1 bolesnika na 10 bolesnika koji uzimaju lijek), manje esto (nuspojava se pojavljuje u 1 ili vie od 1 bolesnika na 1000 bolesnika koji uzimaju lijek, nuspojava se pojavljuje u manje od 1 bolesnika na 100 bolesnika koji uzimaju lijek), rijetko (nuspojava se pojavljuje u 1 ili vie od 1 bolesnika na 10000 bolesnika koji uzimaju lijek, nuspojava se pojavljuje u manje od 1 bolesnika na 1000 bolesnika koji uzimaju lijek), vrlo rijetko (nuspojava se pojavljuje u manje od 1 bolesnika na 10000 bolesnika koji uzimaju lijek ukljuujui izolirane sluajeve). Poremeaji imunolokog sustava Rijetko: reakcije preosjetljivosti ukljuujui utrikariju (koprivnjaa) i angioedem (oticanje lica, usana, jezika i/ili grla koje moe prouzroiti potekoe pri disanju ili gutanju). Poremeaji metabolizma i prehrane Rijetko: simptomatska hipokalcemija (smanjena koncentracija kalcija u krvi), esto udruena s predisponirajuim stanjima (smanjena funkcija titnjae, manjak vitamina D, slaba apsorpcija kalcija). Poremeaji sredinjeg ivanog sustava esto: glavobolja. Poremeaji oka Rijetko: uveitis, skleritis, episkleritis. Poremeaji probavnog sustava esto: bol u abdomenu, dispepsija (loa probava), konstipacija (problemi s pranjenjem crijeva), proljev, flatulencija (nadutost, vjetrovi), ulkus (vrijed) jednjaka, potekoe pri gutanju, nadutost abdomena, regurgitacija eluane kiseline. Manje esto: munina, povraanje, gastritis (upala sluznice eluca), upala i erozije sluznice jednjaka, crna stolica i/ili krvava stolica. Rijetko: strikture jednjaka, ulceracije sluznice usta i drijela, perforacije, ulkusi i krvarenje u gornjem probavnom sustavu.

Poremeaji koe i potkonog tkiva Manje esto: osip, svrbe, crvenilo. Rijetko: osip s fotosenzitivnom reakcijom. Vrlo rijetko i izolirani sluajevi: izolirani sluajevi ozbiljnih konih reakcija ukljuujui StevensJohnsonov sindrom i toksinu epidermalnu nekrolizu. Poremeaji miino-kotanog sustava esto: bol u miiima, kostima ili zglobovima. Rijetko: osteonekroza eljusti je zabiljeena u bolesnika lijeenih bifosfonatima. Osteonekroza je openito povezana s vaenjem zuba i/ili s lokalnom infekcijom (ukljuujui osteomijelitis). Dijagnoza karcinoma, kemoterapija, radioterapija, primjena kortikosteroida i slaba oralna higijena takoer se smatraju imbenicima rizika; jaka bol u miiima, kostima i zglobovima. Opi poremeaji i stanja povezana s primjenom lijeka Rijetko: prolazni simptomi kao to je akutna reakcija (bolovi u miiima, opa slabost i rijetko, vruica), obino povezana s poetkom primjene lijeka. U sluaju nuspojave, obratite se lijeniku ili ljekarniku! 5. ROK VALJANOSTI I UVANJE ALEDOX 70 mg TABLETA Rok valjanosti je otisnut na pakovanju. Lijek ne smijete primijeniti nakon isteka roka valjanosti! Lijek uvajte u originalnom pakovanju pri temperaturi do 25C. Lijek uvajte izvan dohvata djece!