Você está na página 1de 4

A csakrk, ahogy mr korbban emltettk olyan energiatlcsrek, amelyek a krnyezetbl prnt juttatnak be a testbe.

Ezek az energiakzpontok komolyan be olysoljk a szer!ezet m"k#st, mert a inom izikai test min#egyik rtegben megtallhat$ a ki!etlsk. A #ur!a izikai testben pe#ig a csakrknak meg elel helyen egy%egy szimpatikus i#egg$c s egy bels%el!laszts& mirigy is tallhat$. 'gy termszetesen a csakrk m"k#st a szer!ezetnk hormonhztarts!al is kapcsolatba hozzk.

A csakrk kiegyens&lyozott m"k#se nagyon ontos az egszsges test% s elmem"k#shez. Ennek enntartsa a csakrk tisztts!al s energetizls!al trtnhet. A csakrk tiszttst kz!etlenl tu#atos, mentlis olyamatokkal !agy pe#ig a j$ga egyes rszeinek meg elel gyakorls!al !gezhetjk. A j$ga gyakorlsban a prnjma lgzgyakorlatok, az szank, s a mantrk egyarnt hozzjrulnak a meg elel csakram"k#s megrzshez, illet!e helyrelltshoz.

A tra#icionlis j$gairo#alom a csakrkat olyan l$tusz!irghoz hasonltja, amelyek min#egyike klnbz szm& sziromle!llel ren#elkezik. A gykrcsakra ngy%, a sze(csakra hat%, a kl#kcsakra tz%, a sz!csakra tizenkett%, a torokcsakra tizenhat%, a homlokcsakra kett%, a koronacsakra pe#ig ezerszirm&. Az gy brzolt l$tusz!irgon helyezke#ik el az a#ott csakrt irnyt$ listen.)*+

,in#en egyes csakrt egy a#ott meta izikai elem - l#, !z, t"z, le!eg, ter s a inom izikai elemek, mint az elme, rtelem s hamis eg$. ural, s ez jellemzen megnyil!nul az a#ott csakra ltal szablyozott pszichikai s testi unkci$k termszetben is. Az egyes csakrk m"k#snek harmonizlst tbbek kztt ezen elemek mantramagjnak hangos !agy elmebeli ismtls!el, !alamint szimb$lumainak !izualizci$j!al lehet elsegteni. A csakrk jellemz szneinek s a meg elel k!eknek a hasznlata is elsegtheti ezt a olyamatot. Az Anhata csakra -/z!csakra. a sz! elett, a mellkas kzepn tallhat$. A szeretet, az rzelmek msokkal !al$ megosztsa, az nzetlensg, a megbocsts, megnyls, a rsz!t s a gon#osko#s pszichikai unkci$jrt elels. Ez a csakra sszekt hi#at kpez az als$ hrom s a els hrom, !agyis a izikai s a szellemi skok kztt, s ezrt nagyon ontos szerepet tlt be. A j$ga si szanszkrit sz!egei lerjk, hogy a llek, az ere#eti n!al$nk a sz!ben helyezke#ik el, s itt a inom s a #ur!a izikai test sszes rtege krltte koncentrl$#ik. Az als$ hrom csakra a gon#olko#s -nap onati., az rzs -nemi. s az akarat -gykr. unkci$it nyil!ntja meg, mg a els hrom ezek

szellemi skon trtn megjelenst, a tu#atossgot -korona., az intuci$t -homlok. s a parancsot -torok..

A lthat$ anyagi test szintjn a sz!, a t#, a mellkas, a !rkerings, a ht csigolyi s a br, illet!e a kezek m"k#st szablyozza. E csakra hibs m"k#se ere#mnyeknt jelentkeznek mentlis htter" betegsgek, az allergia, a csalnkits, az ekcma, a sznantha, az autoimmun betegsgek, immungyengesg, a rk min#en ajtja, illet!e a kln le sz!panaszok.

A sz!csakra szimb$luma a tizenktszirm& l$tusz, benne tallhat$ az e csakrt ural$ le!egelem jelkpe -a he(agram, kt hromszgbl ll$ hatg& orma. s a mantramagja -yam..

A 0isu##ha csakra -1orokcsakra. a torok t!ben a pajzsmirigy elett tallhat$. 2szichikai ela#ata a kommunikci$, az in ormci$csere, a tanuls, a halls utni megrts, az nki ejezs, a kreati!its, az alkalmazko#s s az nuralom. 3ibs m"k#se esetn olyan mentlis szint" problmk jelentkezhetnek, mint a gon#olatok ki ejezsre !al$ kptelensg, &j helyzetektl s krlmnyektl !al$ i#egenke#s, za!aros s kusza gon#olatok stb.

A lthat$ test szintjn a torokcsakra a szj, a nyel!, a ogak, a torok, a gge , a

hangszlak, a nyelcs, a hrgk, a nyirokren#szer, a t# s az llkapocs m"k#st szablyozza. A nem meg elel m"k#se asztmt, bronchitiszt, lproblmkat -pl. lcsengs., khgst, lgzsi nehzsgeket, man#ulagyulla#st, gyakori meg zst, nyak j#almakat, nyel!problmkat, reke#tsget, szjszagot, torok jst s t#problmkat okozhat.

A torokcsakra szimb$luma a tizenhatszirm& l$tusz, benne tallhat$ az e csakrt ural$ terelem jelkpe -a kr. s a mantramagja -ham.

Az A#zsny csakra -3omlokcsakra. a homlok kzepn helyezke#ik el. /zerepe az sztnk, az intuci$, az rtelem, a bizalom, a tisztnlts s a harma#ik szem szablyozsban !an. E csakra elels a !al$#i nnk meg elel rzkelsrt. A hamis eg$ -ahankra. letisztulsa utn az intelligencia -bu##hi. s az elme -manas. szintjn rk transzcen#entlis lnyekknt szemllhetjk magunkat. A izikai szer!ek szintjn az arc, az orr, a l, a homlok, a koponyaalap, a kisagy, a ny&ltagy, a kzponti i#egren#szer, a szemek s a homlok m"k#srt elels. A homlokcsakra m"k#snek za!arra a ej js, a klnbz ltsza!arok -ez a kl#kcsakr!al is kapcsolatban ll., mint pl#ul a t!ollts, a r!i#lts, a kthrtyagyulla#s, a kancsalsg, a torzult lts, a zl# hlyog stb., a migrn, a ntha s a mellkreg%problmk a leginkbb !issza!ezethet betegsgek.

A homlokcsakra szimb$luma a ktszirm& l$tusz, benne tallhat$ az om mantramag, mint me#itci$s trgy s hangz$. Ezt a csakrt a hrom inom izikai elem -az elme, az intelligencia s a hamis eg$. uralja.

http455666.nilamani.hu5

A csa!ar$ gyakorlatok hatsai4 ersen s rugalmasan tartjk agerincet, megsznteti a ht s nyak jt a csigolyk elcs&szsst az isiszt s j$tkony hatssal !an a porckorongsr!re ersti a ht s hasizmokat,tmasszrozza a mjat ezltal mregtelent a gyomorot a lpet a !esket gy ja!t!a a ki!lasztst a beleket mely ltal ja!ul a bl perisztaltika, tmasszrozza mg a has#nylmirigyet melynek a cukorbetegsg kezelsben jelents szerepe !an Energetizlja amhet a pete szket a prosztattr 7inom szinten ol#ja az rzelmi eszltsgeket

Ellenjavallott krnikus magasvrnyoms , vrandsg,gyomor s vkonybl fekly esetn vgezni Lzs: Bordakzi lgzs