Você está na página 1de 35

PRESTASI PERUNTUKAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH BAGI TAHUN 2012

Nama Jabatan Pelajaran Negeri:

Latar belakang Sekolah Negeri:


2.1

NEGERI

Lokasi

Status sekolah

Status

Rendah
Menengah
Jumlah
Rendah
Luar Bandar Menengah
Jumlah
Jumlah Besar

Bil Sekolah

Bil
Murid

0
0

0
0

4
4
7

A
3

Gred
B
9

SKM
0

Bandar

2.2:

Sekolah
Sekolah Rendah
Sekolah Menengah
JUMLAH
Pengesahan Ketua Jabatan

Bilangan murid mengikut kaum


Melayu/Termasuk
Bumiputera
Cina
L
P
L
P
3
7
4
8
3
5
3
7
6

12

15

9
0
8
8
17

0
0
0
0

India

Jumlah
Sekolah
12
0
12
0
12
12
24

L
9
9

P
4
0

Lain-lain
L
P
8
0
7
5

18

15

Jumlah
L
P
24
19
22
17
46

36

JUMLAH
BESAR
43
39
82

PELAPORAN AKTIVITI / PERBELANJAAN BANTUAN KOKURIKULUM (BKK) KE SEKOLAH PERINGKAT


NEGERI TAHUN 2012

JABATAN PELAJARAN NEGERI :

RENDAH
PENGLIBATAN MURID MENGIKUT KAUM

BIL
SEKOLAH

BIL.
AKT.

20,000.00

5,000.00

40,000.00

5,000.00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

10

BIL.

DAERAH

BKK-NG

TERIMA

(RM)

BELANJA
(RM)

PERATUS
BELANJA

BAKI

(RM)

PERATUS
BAKI

MEL/BUMI

INDIA

CINA

JUMLAH MURID

LAIN-LAIN

75.00

18

24

87.50

16

10

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

11

#DIV/0!

#DIV/0!

12

#DIV/0!

#DIV/0!

13

#DIV/0!

#DIV/0!

14

#DIV/0!

#DIV/0!

15

#DIV/0!

#DIV/0!

16

#DIV/0!

#DIV/0!

17

#DIV/0!

#DIV/0!

18

#DIV/0!

#DIV/0!

19

#DIV/0!

#DIV/0!

20

#DIV/0!

#DIV/0!

21

#DIV/0!

#DIV/0!

22

#DIV/0!

#DIV/0!

23

#DIV/0!

#DIV/0!

24

#DIV/0!

#DIV/0!

83.33

10

13

11

34

34

JUMLAH

60,000.00

10,000.00

25.00

15,000.00

12.50

35,000.00

16.67

50,000.00

JUMLAH IKUT KAUM

17

24

17

10

68

PERATUS KAUM

25.00

35.29

25.00

14.71

100.00

RENDAH

BKK-NG

PERUNTUKAN SAHSIAH

PENGLIBATAN MURID MENGIKUT KAUM


JUMLAH
BIL.

DAERAH

BIL

BIL.
AKT.

TERIMA

(RM)

BELANJA

PERATUS
BELANJA

BAKI

(RM)

PERATUS
BAKI

SEKOLAH

MEL/BUMI

INDIA

CINA

LAIN-LAIN

10,000.00

1,000.00

10.00

9,000.00

90.00

10,000.00

1,000.00

10.00

9,000.00

90.00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

10

#DIV/0!

#DIV/0!

11

#DIV/0!

#DIV/0!

12

#DIV/0!

#DIV/0!

13

#DIV/0!

#DIV/0!

14

#DIV/0!

#DIV/0!

15

#DIV/0!

#DIV/0!

16

#DIV/0!

#DIV/0!

17

#DIV/0!

#DIV/0!

18

#DIV/0!

#DIV/0!

19

#DIV/0!

#DIV/0!

20

#DIV/0!

#DIV/0!

21

#DIV/0!

#DIV/0!

22

#DIV/0!

#DIV/0!

23

#DIV/0!

#DIV/0!

24

#DIV/0!

#DIV/0!

90.00

JUMLAH

20,000.00

2,000.00

10.00

18,000.00

JUMLAH IKUT KAUM

17

PERATUS KAUM

29.41

23.53

23.53

23.53

100.00

PELAPORAN AKTIVITI / PERBELANJAAN BANTUAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BTP) KE


SEKOLAH PERINGKAT NEGERI TAHUN 2012

JABATAN PELAJARAN NEGERI :

RENDAH

BIL
BIL.

DAERAH

SEKOLAH

BIL.
AKT.

TERIMA

(RM)

BELANJA
(RM)

PERATUS
BELANJA

BAKI

(RM)

75.00

20

24

20,000.00

5,000.00

10,000.00

5,000.00

50.00

16

10

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

10

#DIV/0!

#DIV/0!

11

#DIV/0!

#DIV/0!

12

#DIV/0!

#DIV/0!

13

#DIV/0!

#DIV/0!

14

#DIV/0!

#DIV/0!

15

#DIV/0!

#DIV/0!

16

#DIV/0!

#DIV/0!

17

#DIV/0!

#DIV/0!

18

#DIV/0!

#DIV/0!

19

#DIV/0!

#DIV/0!

20

#DIV/0!

#DIV/0!

21

#DIV/0!

#DIV/0!

22

#DIV/0!

#DIV/0!

23

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

66.67

12

13

11

36

34

10,000.00

5,000.00

LAIN-LAIN

30,000.00

50.00

JUMLAH MURID

INDIA

CINA

L
1

JUMLAH

15,000.00

PENGLIBATAN MURID MENGIKUT KAUM


MEL/BUMI

24

25.00

PERATUS
BAKI

BTP-NG

33.33

20,000.00

JUMLAH IKUT KAUM

19

24

17

10

70

PERATUS KAUM

27.14

34.29

24.29

14.29

100.00

RUMUSAN BKK.BTP-NG (SR)


110000.00

JUMLAH BESAR WANG KOKURIKULUM

PENGLIBATAN MURID MENGIKUT KAUM


BIL.

PERBELANJAAN

BIL
SEKOLAH

BIL.
AKT.

TERIMA

(RM)

BELANJA

PERATUS
BELANJA

BAKI
(RM)

PERATUS
BAKI

MEL/BUMI

INDIA

CINA

JUMLAH

LAIN-LAIN

WANG KOKURIKULUM

60,000.00

10,000.00

16.67

50,000.00

83.33

10

13

11

34

34

PEMBANGUNAN SAHSIAH

20,000.00

2,000.00

10.00

18,000.00

90.00

BAYARAN TAMB.
PERSEKOLAHAN

30,000.00

10,000.00

33.33

20,000.00

66.67

12

13

11

36

34

JUMLAH SEBENAR

110,000.00

22,000.00

20.00

88,000.00

80.00

25

16

28

24

18

20

16

79

76

JUMLAH IKUT KAUM

41

52

38

24

155

PERATUS KAUM

26.45

33.55

24.52

15.48

100.00

PELAPORAN AKTIVITI / PERBELANJAAN BANTUAN KOKURIKULUM (BKK) KE SEKOLAH


PERINGKAT NEGERI TAHUN 2012

JABATAN PELAJARAN NEGERI :

MENENGAH

BKK-NG

PERUNTUKAN KOKURIKULUM

PENGLIBATAN MURID MENGIKUT KAUM

BIL
SEKOLAH

BIL.
AKT.

20000.00

5000.00

10000.00

5000.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

10

BIL.

DAERAH

TERIMA
(RM)

BELANJA
(RM)

PERATUS
BELANJA

BAKI

(RM)

PERATUS
BAKI

JUMLAH MURID
MEL/BUMI

INDIA

CINA

LAIN-LAIN

75.00

18

24

50.00

16

10

#DIV/0!

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

11

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

12

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

13

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

14

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

15

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

16

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

17

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

18

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

19

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

20

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

21

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

22

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

23

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

24

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

30000.00

10000.00

66.67

10

13

11

34

34

JUMLAH

25.00

15000.00

50.00

5000.00

33.33

20000.00

JUMLAH IKUT KAUM

17

24

17

10

68

PERATUS KAUM

25.00

35.29

25.00

14.71

100.00

MENENGAH

BKK-NG

PERUNTUKAN SAHSIAH

PENGLIBATAN MURID MENGIKUT KAUM


BIL
SEKOLAH

10000.00

1000.00

10.00

9000.00

10000.00

1000.00

10.00

9000.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

0.00

BIL.

DAERAH

TERIMA
(RM)

BELANJA

BIL.
AKT.

PERATUS
BELANJA

BAKI

(RM)

PERATUS
BAKI

MEL/BUMI

INDIA

CINA

JUMLAH

LAIN-LAIN

90.00

90.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

10

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

11

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

12

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

13

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

14

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

15

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

16

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

17

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

18

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

19

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

20

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

21

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

22

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

23

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

24

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

20000.00

2000.00

90.00

JUMLAH

10.00

18000.00

JUMLAH IKUT KAUM

17

PERATUS KAUM

29.41

23.53

23.53

23.53

100.00

PELAPORAN AKTIVITI / PERBELANJAAN BANTUAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BTP) KE


SEKOLAH PERINGKAT NEGERI TAHUN 2012

JABATAN PELAJARAN NEGERI :

MENENGAH

BIL
BIL.

DAERAH

SEKOLAH

BIL.
AKT.

TERIMA
(RM)

BELANJA
(RM)

PERATUS
BELANJA

BAKI

(RM)

15000.00

50.00

5000.00

PENGLIBATAN MURID MENGIKUT KAUM


MEL/BUMI

JUMLAH MURID

INDIA

CINA

LAIN-LAIN

75.00

20

24

20000.00

5000.00

10000.00

5000.00

50.00

16

10

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

10

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

11

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

12

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

13

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

14

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

15

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

16

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

17

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

18

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

19

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

20

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

21

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

22

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

23

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

24

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

#DIV/0!

30000.00

10000.00

66.67

12

13

11

36

34

JUMLAH

25.00

PERATUS
BAKI

BTP-NG

33.33

20000.00

JUMLAH IKUT KAUM

19

24

17

10

70

PERATUS KAUM

27.14

34.29

24.29

14.29

100.00

RUMUSAN BKK.BTP-NG (SM)


80000.00

JUMLAH BESAR WANG KOKURIKULUM

PENGLIBATAN MURID MENGIKUT KAUM


BIL.

PERBELANJAAN

BIL
SEKOLAH

BIL.
AKT.

TERIMA
(RM)

BELANJA

PERATUS
BELANJA

BAKI
(RM)

PERATUS
BAKI

MEL/BUMI

INDIA

CINA

JUMLAH

LAIN-LAIN

WANG KOKURIKULUM

30,000.00

10,000.00

33.33

20,000.00

66.67

10

13

11

34

34

PEMBANGUNAN SAHSIAH

20,000.00

2,000.00

10.00

18,000.00

90.00

BAYARAN TAMB.
PERSEKOLAHAN

30,000.00

10,000.00

33.33

20,000.00

66.67

12

13

11

36

34

JUMLAH SEBENAR

10

10

80,000.00

22,000.00

27.50

58,000.00

72.50

25

16

28

24

18

20

16

79

76

JUMLAH IKUT KAUM

41

52

38

24

155

PERATUS KAUM

26.45

33.55

24.52

15.48

100.00

RUMUSAN KESELURUHAN BKK & BTP-NG


190000.00

JUMLAH BESAR WANG KOKURIKULUM

PENGLIBATAN MURID MENGIKUT KAUM


BIL.

PERBELANJAAN

BIL

BIL.
AKT.

TERIMA
(RM)

BELANJA

PERATUS
BELANJA

BAKI
(RM)

PERATUS
BAKI

SEKOLAH

JUMLAH
MEL/BUMI

INDIA

CINA

LAIN-LAIN

RENDAH

110,000.00

22,000.00

20.00

88,000.00

80.00

25

16

28

24

18

20

16

79

76

MENENGAH

10

10

80,000.00

22,000.00

27.50

58,000.00

72.50

25

16

28

24

18

20

16

79

76

JUMLAH SEBENAR

18

17

190,000.00

44,000.00

100.00

#########

76.84

50

32

56

48

36

40

16

32

158

152

JUMLAH IKUT KAUM

82

104

76

48

310

PERATUS KAUM

26.45

33.55

24.52

15.48

100.00

.
(Nama dan Tandatangan dan cop)

Borang ini hendaklah dihantar ke KPM tidak lewat 15 Januari (pelaporan tahunan)

Tarikh : .

PERUNTUKAN KOKURIKULUM NEGERI (OS42000) TAHUN 2012

RENDAH
Bil

Aktiviti

Terima/ Kegunaan
Terima (1)

1
2
3
4
5
6
7
Jumlah

OS42000

0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

Belanja (2)

Tanggungan (3)

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

Jumlah
Baki (5) (1- % Belanja (6)
Belanja (4)
4)
(4/1x100)
(2+3)
0.00
0.00
#DIV/0!
0.00
#VALUE!
#DIV/0!
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00

#VALUE!

#VALUE!

PERUNTUKAN KOKURIKULUM NEGERI (OS29000) TAHUN 2012


RENDAH
Bil

Aktiviti
Terima (1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jumlah

0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

OS29000

Terima/ Kegunaan
Tanggungan (3)
Jumlah
Baki (5) (1- % Belanja (6)
Belanja (4)
4)
(4/1x100)
(2+3)
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE!
0.00
0.00
0.00 #VALUE!
#VALUE!

Belanja (2)

PERUNTUKAN KOKURIKULUM NEGERI (OS21000) TAHUN 2012


RENDAH
Bil

Aktiviti
Terima (1)

Belanja (2)

OS21000

Terima/ Kegunaan
Tanggungan (3)
Jumlah
Baki (5)
Belanja (4)
4)
(2+3)

(1- % Belanja (6)


(4/1x100)

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

Jumlah

0.00

0.00

#VALUE!

#DIV/0!

PERUNTUKAN KOKURIKULUM NEGERI (OS42000) TAHUN 2012

MENENGAH
Bil

Aktiviti

Terima/ Kegunaan
Terima (1)

1
2
3
4
5
6
7
Jumlah

OS42000

0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0.00

Belanja (2)

0.00

0.00

Tanggungan (3)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Jumlah
Baki (5) (1-4) % Belanja (6)
Belanja (4)
(4/1x100)
(2+3)
0.00
0.00
#DIV/0!
0.00
#VALUE!
#DIV/0!
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
#VALUE!
#DIV/0!

PERUNTUKAN KOKURIKULUM NEGERI (OS29000) TAHUN 2012


MENENGAH
Bil

Aktiviti
Terima (1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jumlah

0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0.00

OS29000

Terima/ Kegunaan
Tanggungan (3)
Jumlah
Baki (5) (1-4) % Belanja (6)
Belanja (4)
(4/1x100)
(2+3)
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
0.00
0.00
#VALUE!
0.00
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
0.00
#VALUE! #VALUE!
0.00
0.00
0.00
#VALUE!
#DIV/0!

Belanja (2)

PERUNTUKAN KOKURIKULUM NEGERI (OS21000) TAHUN 2012


MENENGAH
Bil

Aktiviti
Terima (1)

Belanja (2)

OS21000

Terima/ Kegunaan
Tanggungan (3)
Jumlah
Belanja (4)
(2+3)

Baki (5)

(1-4) % Belanja (6)


(4/1x100)

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

#VALUE!

#VALUE!

0.00

0.00

Jumlah

0.00

0.00

#VALUE!

#DIV/0!

IMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGGUNAAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM (OS42000) DI JPN TAHUN 2012

RENDAH
Tarikh
Pelaksanaan
Bil

Sub Unit Terlibat

Senarai Aktiviti

JUMLAH

Kos
Pelaksanan

M/B
L

Cina
P

Bilangan Murid ikut Kaum


India
Lain-lain
P
L
P
L
P

1
2
3
4
5
6
0.00

OS42000

JUMLAH
L
P
Jumlah
#VALUE! #VALUE!
#VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE!
0 #VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

IMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGGUNAAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM (OS29000) DI JPN TAHUN 2012

RENDAH
Tarikh
Pelaksanaan
Bil

Sub Unit Terlibat

Kos
Pelaksanan

Senarai Aktiviti

OS29000
Jumlah
Bilangan Guru
L
P

0
JUMLAH

0.00

IMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGGUNAAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM (OS21000) DI JPN TAHUN 2012

RENDAH
Tarikh
Pelaksanaan
Bil

Sub Unit Terlibat

Kos
Pelaksanan

Senarai Aktiviti

OS21000
Jumlah
Bilangan Guru
L
P

0
JUMLAH

0.00

IMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGGUNAAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM (OS42000) DI JPN TAHUN 2012

MENENGAH
Tarikh
Pelaksanaan
Bil

Sub Unit Terlibat

Senarai Aktiviti

JUMLAH

Kos
Pelaksanan

M/B
L

Cina
P

Bilangan Murid ikut Kaum


India
Lain-lain
P
L
P
L
P

JUMLAH
L
P
Jumlah
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

1
2
3
4
5
6
0.00

OS42000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

IMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGGUNAAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM (OS29000) DI JPN TAHUN 2012

MENENGAH
Tarikh
Pelaksanaan
Bil

Sub Unit Terlibat

Kos
Pelaksanan

Senarai Aktiviti

OS29000
Jumlah
Bilangan Guru
L

0
JUMLAH

0.00

IMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGGUNAAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM (OS21000) DI JPN TAHUN 2012

MENENGAH
Tarikh
Pelaksanaan

OS21000

Kos
Pelaksanan

Jumlah
Bilangan Guru

Bil

Sub Unit Terlibat

Senarai Aktiviti

0
JUMLAH

0.00

SUB-WARANPAMERAN

PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN SUB WARAN ( PAMERAN ) DARIPADA BKK KE JPN


TAHUN 2012 ( MENENGAH / RENDAH)

JABATAN PELAJARAN NEGERI :


OBJEK SEBAGAI
Bil

Terima/ Kegunaan

Nama Aktiviti
Terima (1)

1 Pengelolaan Aktiviti Kadet Bomba Peringkat Kebangsaan


2 Perkhemahan PKBM Peringkat Kebangsaan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH KESELURUHAN

PAMERAN-OS42000

50000.00

Belanja (2)

Tanggunga
n (3)

Jumlah
Belanja (4)
(2+3)

Baki (5)
(1-4)

% Belanja
(6)
(4/1x100)

10000.00

0.00

10000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

40000.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0.00

20%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#DIV/0!

10000.00

0.00

10000.00

#VALUE!

#VALUE!

OBJEK SEBAGAI
Bil

Terima/ Kegunaan

Nama Aktiviti
Terima (1)

1
2
3
4
5
JUMLAH KESELURUHAN

PAMERAN-OS29000

Belanja (2)

Tanggunga
n (3)

Jumlah
Belanja (4)
(2+3)

Baki (5)
(1-4)

% Belanja
(6)
(4/1x100)

10000.00

5000.00

0.00

5000.00

0.00

50%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

10000.00

5000.00

0.00

5000.00

0.00

#DIV/0!

IMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGGUNAAN PERUNTUKAN PAMERAN PENDIDIKAN SUB WARAN ( OS42000 )
DARIPADA BKK KE JABATAN PELAJARAN NEGERI TAHUN 2012 ( RENDAH )
NEGERI :

RENDAH

Bil

Aktiviti

Tarikh
Pelaksanaan

Kos
Pelaksanaan

M/B
L

Bilangan Murid Ikut Kaum


Cina
India
L
P
L
P

OS42000

Lain-lain
L
P

Jumlah

10

11

12

13

14

15

0
JUMLAH KESELURUHAN

IMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGGUNAAN PERUNTUKAN PAMERAN PENDIDIKAN SUB WARAN ( OS42000 )
DARIPADA BKK KE JABATAN PELAJARAN NEGERI TAHUN 2012 ( MENENGAH )
NEGERI :

MENENGAH

Bil

Aktiviti

Tarikh
Pelaksanaan

Kos
Pelaksanaan

M/B
L

Bilangan Murid Ikut Kaum


Cina
India
L
P
L
P

OS42000

Lain-lain
L
P

Jumlah

10

11

12

13

14

15

0
JUMLAH KESELURUHAN

IMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGGUNAAN PERUNTUKAN PAMERAN PENDIDIKAN SUB WARAN (


OS 29000 ) DARIPADA BKK KE JABATAN PELAJARAN NEGERI TAHUN 2012 ( RENDAH )
RENDAH
Bil

Aktiviti

Tarikh
Pelaksanaan

Kos
Pelaksanaan

OS29000

JUMLAH GURU/PEGAWAI TERLIBAT


L
P
JUMLAH
0

10

11

12

13

14

15

0
JUMLAH

IMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGGUNAAN PERUNTUKAN PAMERAN PENDIDIKAN SUB WARAN (


OS 29000 ) DARIPADA BKK KE JABATAN PELAJARAN NEGERI TAHUN 2012 ( MENENGAH )
MENENGAH
Bil

Aktiviti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH

Tarikh
Pelaksanaan

Kos
Pelaksanaan

OS29000

JUMLAH GURU/PEGAWAI TERLIBAT


L
P
JUMLAH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERUNTUKAN KOKURIKULUM (OS42000) DI PPD TAHUN 2012 ( RENDAH )


JABATAN PELAJARAN NEGERI :

RENDAH
Daerah
Bil

Bilangan
Program/
Aktiviti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jumlah

Terima/ Kegunaan
Tanggungan
Jum.
Belanja
25000.00 23,000.00
500.00 23,500.00
25000.00 23,000.00
500.00
23500.00
Terima

Belanja

PPD-OS42000

Baki
1500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1500.00

% Belanja
94.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
94.00%

PERUNTUKAN KOKURIKULUM (OS42000) DI PPD TAHUN 2012 ( MENENGAH )

MENENGAH
Daerah
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jumlah

Bilangan
Program/
Aktiviti

Terima/ Kegunaan
Tanggungan
Jum.
Belanja
25000.00 23,000.00
1000.00 24,000.00
25000.00 22,000.00
500.00 22,500.00
50000.00 45,000.00
1,500.00
46,500.00
Terima

Belanja

PPD-OS42000

Baki
1000.00
2500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3500.00

% Belanja
96.00%
90.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
93.00%

IMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGGUNAAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM(OS42000) DI PPD TAHUN 2012 (RENDAH)

RENDAH
Bil

Daerah

Bilangan
Aktiviti

Bilangan Murid ikut Kaum


M/B
L

Cina
P

India
P

JUMLAH
LELAKI

Lain-lain
P

PPD-OS42000
JUMLAH
PEREMPUAN

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JUMLAH

Jumlah
Murid

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGGUNAAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM (OS42000) DI PPD TAHUN 2012 (MENENGAH)

MENENGAH
Bil

Daerah

Bilangan
Aktiviti

Bilangan Murid ikut Kaum


M/B
L

Cina
P

India
P

JUMLAH
LELAKI

Lain-lain
P

PPD-OS42000
JUMLAH
PEREMPUAN

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JUMLAH

Jumlah
Murid

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0