Você está na página 1de 3

Kozma Szilrd: a www.TRANSINDEX.ro tbbszrsen vt es!

Nem "sa abban vt lland#an a trvn$ ellen a TRANSINDEX % nem "sa azrt le&etne te&t b'ntet()vdat emelni ellene* e+$szer, -ol+ri .el/elents ala-/n* mert t0datosan &'l$1ti az olvas#it azzal* &o+$ az 2/s+1r#i stt0szban 3dol+oz#4 szl&mosai ltal0 1rt na-i s &eti &orosz #-o al* va+$is &az0+s+o al eteti az olvas#it. 5anem azrt is* mert 0+$ana or % Taln --en azrt* &o+$ a sa/t olvas#ival szembeni b,ntn$eit ezzel semle+es1t&esse ) e+$ -ro.i asztrol#+0s ellen 6A i te&t brmi or -es bebizon$1tani* &o+$ a transzinde7ese ne mil$en al/as m#don "sa-/ be az olvas#i at!8 ) ol$an al/as m#don me+.o+almazott le/ratsi "i et zlt* amel$ben az 2/s+1r# nem "sa azt &az0dta* &o+$ a &t n$ves 1r# 3R9 KATTANT4 6Ez 0+$anis a "i 1r# Si-os :oltn lelemn$es "1mszava!8 a ;0da-esti elme+$#+$szati lini on -olt &az0doz# <erle =vra* &olott a tr+$i val#s+ban 6tr+$i tn$e s az id(beli sorrendis+ szerint is!8 a dolo+ --en .ord1tva trtnt* va+$is: =>>EN* 5?<@ A: E<:AAT9AT >S:IB5I9TRIAI KE:EAT 3blo++erina4 3KATTANT R94 a C +$erme es "sald/val addi+ el n$0+odtan lde+l( D n$ves 1r#ra! De azt is &az0dta te&t a &asb#l na-i s &eti &orosz #-o at +$rt# Si-os :oltn .(szer eszt()&el$ettes* a 3Nem Bi"a&ar" ". 3"i ben4 6Az n id(mben m+* az il$en internetes mo"s olmn$o at nem szo t "i ne nevezni!8 nem "sa azt &az0dta sz+$entelen'l* &o+$ a t danos arate)mester 1r#* nem t0dni* &o+$ mit(l* de szerint' 6Ermint <erle =va s Si-os :oltn szerint!8 be+er/edvn* rmszott a -szi"&itriai n$szer -zete el 'zd( s Si-os ltal te&t "sodltan tisztelt 3na+$ blo+erre4* &anem azt is* &o+$ az 0t#bbi .el/elentst tett volna le a rend(rs+re Kozma Szilrd s az lettrsa* Fo# Gioletta ellen! Ez a ml sz/2 Si-os nev, www.transinde7.ro nev, Erdl$i &1r-ortlna az ll1t#la+os .(szer eszt(&el$ettese 6<erle =va szerint le+albb is az!8 0+$anis* ann$ira be+er/edt <erle =vna a Kolozsvri Sz1n&z el("sarno ) b'./ben si eresen el(adott na+$ bnatt#l 6Ga+$ mindssze* az a+$bete+ n(ne az 1rsai e+$i .(szere-l(/e nt i+en so at szere-eltetett 3"i"i/t(l4H8* &o+$ nem "sa * &o+$ NEE EAAENIRJ:TE AE A NI 9AAJT9SAIT =S A:?KRKA* te&t az ( verzi#/0 r#l E<@ =S E<@9ATAA9N NEE K=RDE:TE EE< A

3G9DA?TT4 Kozma Szilrdot* s(t: a msi 3vdlott4 Fo# Giolt sem* &anem azt sem* &o+$ a minden i szmra .elt,n(en e+zaltlt visel ed( n( e+$ltaln .el/elentette)e Kozma Szilrd Erdl$i 1r# % asztrol#+0st s anna a Ea+$arorsz+i lettrstH Illetve azt* &o+$ a rend(rs+ el.o+ad)e 6Komol$an vesz)eH8 il$en* zismerten t2l.,ttt .antzival rendel ez( a+$bete+ szeml$e t(l il$en /elle+, .el/elentse etH De m+ ez sem volt el+ a Si-os :oltnna a a www.transinde7.ro nev, erdl$i &1r-ortl szer eszt(ine az a admiai szinten* ne+at1v -lda nt tan1t&at# LFS9<JRKI DIAAETTANTI:EMS95?:! Nem el+ te&t* &o+$ a ma.la Si-os me+el+edett a trtnetne a minden -esz, ember szmra azonnal +$an2t elt( trtnet e+$oldal2s+val* s(t* &o+$ .o+ta ma+t s azt &az0dta a "i ben* &o+$ 3Kozma Szilrd "savart e+$et a trtneten s azt ll1t/a* &o+$ <erle =va ezdte a "iva odst4* s nem volt el+* &o+$ tn$ nt zlt e+$ nem ltez(* te&t so&a me+ nem trtnt RENDIRS=<I NEAFEAENT=ST* de enne a nem ltez( .el/elentsne az ala-/n* v+i+ 2+$ ezelte* va+$is L<@ 9AAJT?TTA ;E a 3"i ben4 Kozma Szilrd 1r#t s anna az lettrst* mint&o+$&a azo * mris e+$ b1r#s+ ltal el1tlt ;ONP:PK AENN=NEK! % Nem "sa az 2/s+1r#i eti t sze+te me+ ezzel a Si-os :oltn nev, ll1t#la+os transinde7es .(szer eszt() &el$ettes 2/s+1r#* az ltal* &o+$ EE< TA<ADTA K?:EA S:IA9RD JRKTKA A BIKK;EN TPRT=NI G=DEKE:=SI % G9AAS:AD9SI AE5ETIS=<ET* va+$is a trtnetne az ( ltala me+lt verzi#/na az elmondsi le&et(s+t* &anem a nemzet zile+ is minden "ivilizlt orsz+ban s demo r"iban -ol+ri szint, ala-szabl$ nt tiszteletben tartani me+ vetelt* 9RTATAANS9< G=AEAE=T! Ti. azt* &o+$ mindaddi+* am1+ b1r#s+i 1tlet nem sz'leti vala ir(l* azt nem szabad* illetve* azt TIA?S6!8* b,ns nt* te&t elitlt nt ezelni* arr#l* azo r#l 2+$ 1rni 6Eint Si-os :oltn!8 =s* &o+$ me ora &itele le&et anna a &1r-ortlna * amel$ne a ta+/ai Qszer eszt(i8 1+$ elbnta e+$ erdl$i 1r# % asztrol#+0ssal* a -szi"&itriai n$szer -zetei ltal +$trt* e+zaltlt b0da-esti blo++erina ellen(rizetlen r+almazsai ala-/n* az is bizon$1t/a* &o+$ azo nem volta &a/land# * sem a msi 6Kozma Szilrd8 lls-ont/t "i ben zlni 6Eert azt* &o+$ me+en+edt azt* &o+$ a "i

ommentr oldaln n is i.e/&essem az lls-ontomat* a <erle =va &t lnv al#l r ez( ".olataival szemben* nem e+$ltaln sznm me+ a szer eszt( ne e+$ il$en s2l$os sa/t#vts+ 0tn!8* sem ltal0 1rt &el$rei+az1t# "i et zlni. Fo# Giola s Kozma Szilrd