Katolsk barneblad Nr.

1–2008

Arken

Foto: ©istockphoto.com/DNY59

Innhold
Arken nr. 1–2008
Arken er Norges Unge Katolikkers blad for barn og unge i alderen 4-12 år. Norges Unge Katolikker (NUK) er en landsdekkende sammenslutning av katolske barne- og ungdomslag som har sitt utspring i de katolske menighetene i Norge. NUK er et fellesskap hvor barn og unge har sin egen plass og kan treffe andre katolikker. NUK som organisasjon baserer sitt arbeid på troskap til Kirken og arbeider i samråd med biskopene på stiftsplan, og sogneprestene i de enkelte menighetene. NUK støttes av biskopene i de tre katolske stiftene i Norge. Til grunn for alt NUKs arbeid ligger de tre nøkkelbegrepene Tro, Fellesskap og Handling, slik det er beskrevet i organisasjonens formålsparagraf.

Innhold
3 4 6 9 10 12 13 14 16 19

Kjære foreldre og foresatte...

Kjære foreldre og foresatte...

Kjære foreldre og foresatte... Barnehelg i St. Olav, Oslo (alle aldre) Oppgaver (4-7 år) Bønn (alle aldre) Tema: Den Hellige Ånd (10-12 år) Tema: Den Hellige Ånd (4-7 og 7-10 år) Sommerleir 2008 (for foreldre) Oppgaver (10-12 år) Barnebibler på norsk (for foreldre) Oppgaver (7-10 år) Quiz (alle aldre) Fasit på oppgaver (alle aldre)

For mange barn så er jula den viktigste tida i året. Jula forbinder vi med Jesus og det å gå i kirka i tillegg til veldig mye annet. Påska derimot forbindes ofte med årets siste skiturer, hytta på fjellet, sjokolade, appelsin og påskeharen. Hvor ble det av Jesus? Påska og pinsen er vel så viktige for kirka som jula er, om ikke enda mer viktig. Men det kan være vanskeligere å forklare for barn hva som skjedde i påska og i alle fall hva som skjedde i pinsen. Hvordan forklarer man Den Hellige Ånd for et barn? Jeg tror at barn forstår mye mer enn vi voksne tror. Og det å fortelle historien om Jesu siste dager til barna våre, om hans lidelse og død, og ikke minst hans oppstandelse er utrolig viktig. Hvis dere trenger hjelp til å starte en samtale så kan dere jo lese en historie fra en barnebibel. Dere finner i dette bladet ti forslag til gode barnebibler som barneutvalget anbefaler. Vi har også i dette nummeret av Arken forsøkt å forklare hva Den Hellige Ånd er med oppgaver og historier. Vi håper dette kan inspirere dere til å snakke mer med barna deres om troen vår, selv om det kan være vanskelig å forklare alt. Dere vil også her kunne lese om barnehelga i St. Olav og dere vil finne datoer for årets sommerleirer. Meld barna deres på, det kommer til å bli en uforglemmelig uke for dem! Alt godt i Kristus fra redaksjonen.

Redaksjon
Kristine G. Stiansen (redaktør) Elin Dingstad Marta Bivand Erdal Christine Maria Ottersen Torvild Oftestad Kristoffer T. Lindtveit (layout)

22 23

3

Barnehelg i St. Olav, Oslo
Andre helg i februar møttes 20 spente barn på St. Sunniva skole. Der skulle de være en helg sammen med fem ledere. Ikke alle barna kjente noen der, men det gikk ikke mange minuttene før alle hadde fått seg noen venner. Når vi kom spiste vi ostesmørbrød, lekte leker og hørte på historien om Jesus i ørkenen som Kristine Maria fortalte oss. Etterpå tegna alle sammen noe fra historien, du kan tro det ble mange flotte tegninger! Før vi la oss hadde vi aftenbønn med mye fin sang. Lørdag morgen dro alle på katekesen, og etter det var det klart for tur. Vi reiste opp til Maridalen og der grilla vi pølser, akte og hadde rebusløp. Tida gikk utrolig fort fordi vi hadde det så gøy, og når vi skulle hjem var det allerede blitt mørkt! På kvelden fikk vi se tegnefilm om de tre vise menn og vi fikk tomatsuppe, kake og kakao. Det smakte utrolig godt! Etter vi hadde spist frokost på søndag lagde vi rosenkranser. Vi tredde mange perler på en snor, ti og ti. Vi fikk alle ta med rosenkransen vi hadde lagd hjem. Så forberedte vi messen, lagde forbønner og øvde på sanger. Etter en veldig fin barnemesse, der barnekoret sang, så ba vi en bønn sammen og holdt hverandre i hendene før alle barna ble med mammaen og pappaen sin hjem. Det var en utrolig koselig helg, og vi gleder oss alle til neste gang! 4

Dette synes Jacob om helga:
Hva gjorde dere på barnehelg? – Vi lekte, gikk på tur, grilla pølser og mye mer som jeg ikke husker. Hva var det morsomste dere gjorde? – Det var når vi lekte første kveld. Vi hadde en lek som het avisleken, der man skulle si et navn fort og hvis ikke man rakk det så ble man slått i hodet. Det var utrolig gøy! Fikk du mange venner på helga? – Ja, veldig mange. Alle var veldig snille. Vil du på barnehelg igjen? – Ja, hvis jeg får lov! Det var veldig gøy! 5

Alle foto: © Kristine G. Stiansen

Oppgaver
Oppgave 1: Klipp og pusle sammen og se hvilket dyr du får
Du behøver ikke å klippe i stykker bladet. Du kan få hjelp av enten storesøsken eller foreldre til å kopiere, eller legge et papir over for å tegne av, før det pusles sammen.

Illustrasjon: © Christine Maria Ottersen

6

7

Bønn
Oppgave 2: Prikk til prikk
Har du lært deg å telle? Da kan du følge prikk til prikk. Start ifra hvert ett-tall og se hva tegningen til slutt viser. Hva er det som er med barna selv når de leker?

Den Hellige Ånd er som en rensende vind
Det er kan være fint når bladene faller om høsten. Et gult, grønt og rødt teppe dekker bakken under løvtrærne. Du har kanskje opplevd at det har falt så mange blader på en gang at det blir vanskeligere å gå. Skrittene blir tyngre fordi man må vasse gjennom et lag med blader. Men så kan det hende det kommer en sterk vind, og alle bladene blåser vekk – igjen blir det lett å gå på bakken.

Foto: ©www.christianphotos.net

Foto: ©www.christianphotos.net

Den Hellige Ånd er en slik vind i vårt liv. Noen ganger synes vi alt er vanskelig. Kanskje vi har kranglet med noen, eller kanskje vi skal gjøre noe som vi synes virker umulig. Da kan vi be om at Den Hellige Ånd må blåse. Han renser opp slik som vinden blåste vekk bladene. Etterpå ser vi kanskje at det ikke er så vanskelig å bli venner igjen allikevel, eller det som virket så vanskelig er allikevel ikke umulig.

Slik kan du be om Den Hellige Ånd:
Kom, Hellige Ånd! eller, med flere ord: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild!
Illustrasjon: © Christine Maria Ottersen

8

9

Tema: Den Hellige Ånd
...ta ikke fra meg din Hellige Ånd! Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd! Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg din Hellige Ånd! Salme 51,12-13
Vi tror på den Hellige Ånd, som utgår fra Faderen og Sønnen. Det sier vi hver søndag i trosbekjennelsen (credo) i messen. Men hvem er den Hellige Ånd? Vi hører om den Hellige Ånd i Bibelen. Første gangen er allerede ved skapelsen, som vi kan lese om helt først i Bibelen. Der står det at ”Guds ånd svevet over vannene”. Så hører vi om den Hellige Ånd mange ganger i det gamle testamentet, i historiene om profetene, og om Saul, Job og Esekiel, for eksempel. Kanskje du kan finne historiene om disse personene i en barnebibel sammen en voksen, og se hvilken oppgave den Hellige Ånd har? Den Hellige Ånd dukker også opp mange ganger i fortellingene i det nye testamentet. Blant annet ved bebudelsen som du kan lese om i Lukas evangelium, kapittel 1, vers 26- 36– eller i en barnebibel. (Kanskje du kan få en voksen til å vise deg hvordan du slår opp i en Bibel også?) Husker du hva bebudelsen handler om? Det er en historie du helt sikkert kjenner. Engelen kom til Maria og fortalte henne at hun skulle bli mor til Guds sønn, Jesus. Maria lurte selvfølgelig litt på hvordan det skulle skje, hun var jo ikke gift engang. Og da svarte engelen: ”Den hellige ånd skal komme over 10 deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn”. Den Hellige Ånd spilte en nøkkelrolle her. Blant alle historiene hvor den Hellige Ånd nevnes i det nye testamentet, er det tre andre som også må nevnes. Først noe som du kanskje uansett forbinder med den Hellige Ånd, nemlig dåpen. I historien om Jesu dåp er den Hellige Ånd også med, akkurat slik Han er det i enhver dåp. De fleste av oss husker ikke vår egen dåp, fordi vi var så små da vi ble døpt. Men kanskje husker du dåpen til et annet barn som er yngre enn deg? De to andre tingene om den Hellige Ånd henger litt sammen. Når vi leser om Jesu liv sammen med hans venner, og alt de gjorde sammen, hører vi mot slutten også at Jesus prøvde å forberede dem på det som skulle skje i Påsken. Med vennene til Jesus skjønte det ikke helt før det faktisk skjedde. Jesus fortalte dem også allerede da om det som skulle skje i Pinsen også. Han lovet dem at når Han ikke kunne være sammen med dem lengre på samme måte som de var vant med, så skulle Han sende den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd ville hjelpe vennene til Jesus å huske på alt Jesus hadde fortalt dem og lært dem. I fortellingen om Pinsedag, når Kirken ble til, er det ganske dramatisk. Den Hellige Ånd kommer ned over vennene til Jesus som tunger av ild. Og så kan de plutselig snakke all verdens språk, som de ikke kunne før. Fra og med denne dagen er den Hellige Ånd med oss i Kirken, og med oss alle. Den Hellige Ånd er ikke bare med oss, men Han er også i oss. Når vi er døpte og tror på Gud, tror vi også at kroppen vår er skapt av Gud, og Guds Ånd bor inne i oss. Det er nok litt rart å tenke på, og det er ikke sikkert vi klarer å forstå det helt. Mange voksne og prester lurer også på hvordan dette nøyaktig fungerer, men vi tror at det er slik. Den Hellige Ånd er alltid med oss, og vi kan be til Ham. Vi kan be Ham om hjelp til at vi trenger, til og med hjelp til å be! Fordi Ånden alltid er der, kan Han hjelpe oss og be, de gangene vi selv ikke klarer det! Ånden er en fantastisk gave fra Gud, derfor står det også i salme 51: ”...ta ikke fra meg din Hellige Ånd!” 11
Foto: ©iStockphoto/junak

Foto: ©iStockphoto/rcyoung

Tema: Den Hellige Ånd
Å forstå hva Den Hellige Ånd er, er ikke så lett. Jesus kan vi forstå hvem er. Han var et menneske som oss. Jesus var både menneske og Guds sønn. Når du skal forstå hvem Gud er går det an å tenke at han er faren vår. Når vi sier at Gud er vår far så betyr det at han er veldig glad i deg. Gud er faktisk så glad i deg at han passer på deg hver dag! Tenk på det, er det ikke fint! Gud bestemmer over jorden og alle dem som bor der. Når Gud ber oss om hjelpe han, må vi høre på han. I kirken forteller prestene oss at Gud, Jesus og Den Hellige Ånd er ett. De tre er forskjellige, men på samme tid ett. For at du skal forstå bedre kan du tenke på kroppen din. Du har et hode, og du har armer, du har hender, du har føtter, og inne i kroppen din banker hjerte ditt hver dag. Alt dette er kroppen din. Det går ikke an å ta bort hodet ditt, eller hjertet ditt for de er begge er kroppen din selv om de er ulike. Sånn er det med Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. De er ulike, men ett. Den Hellige Ånd er ikke så lett å se. I bibelen kan du lese at Gud har gitt oss Den Hellige Ånd for å hjelpe oss. Når du ble døpt fikk du Den Hellige Ånd i gave. Noen ganger vet vi ikke hva vi som er riktig å gjøre. Da kan Den Hellige Ånd hjelpe oss. Kanskje du har fått hjelp av den Hellige ånd uten at du vet det selv. Når du går til messe i kirken brenner prestene røkelse. Røkelsen skal minne oss på Den Hellig Ånd. Røkelse lukter godt, og ser ut som lysegråe skyer som flyter rundt i kirken. Følg med neste gang du er i kirken så kan du se selv!

Bli med på sommerleir 2008!
Tradisjonen tro arrangerer Norges Unge Katolikker også i år flere forskjellige sommerleire. I år står følgende sommerleire på programmet for barn: Barneleir Nord-Norge (8-11 år): 21. – 28. juni Barneleir Midt-Norge (8-11 år): 21. – 28. juni Barneleir Sør-Norge (8-11 år): 30. juni – 7. juli, på Stella Maris, Mandal Barneleir Oslo/Østlandet (8-11 år): 21. – 28. juni, på Mariaholm Vestlandsleir (8-14 år): 24. juni – 1. juli, på Fredtun, Karmøy Familieleir (for barnefamilier): 24. – 28. juli, på Mariaholm Pris er 1800,- for NUK-medlemmer og 2200,- for ikke-medlemmer. NUK-leirene har en ordning med reiserefusjon, der NUK bortsett fra en egenandel på 350 kr dekker reiseutgifter til og fra leiren opp til 1500 kr for dem som bor i Midt-Norge og NordNorge og opp til 1000 kr for andre. Vi har også søskenrefusjon på 300 kr pr. søsken som deltar på leir samme sommer (trenger ikke være samme leir). Påmelding skjer på NUKs internetsider www.nuk.no. Mer informasjon (leirsjefer, leirprester osv.) kommer på www.nuk.no etter hvert som dette blir klart. Vi skal også sende ut en leirfolder til menighetene med praktisk informasjon om hver enkelt sommerleir.

Foto: ©iStockphoto/assalve

Foto: © Kristoffer T. Lindtveit

12

13

Oppgaver
Ord fra oppstandelsen
Her er en liste med ord som kommer fra fortellingene om Jesu oppstandelse. Kan du finne dem blant de andre bokstavene i rutenettet? Graven Tom Magdalena Søndag Engel Gartner Salve Peter Sten Fred Oppstanden O P P S T A N D E N R G U Ø A E J P K S K R H N M N L Y S T M A G D A L E N A E Å V N A S S P H L N V E N G E L E U V C D N N G A R T N E R T O M R D Æ E O L B P Ø W I T F R E D G

Lag et helikopter
Klipp ut tre strimer av papir, ca.15 cm. lange, og farvelegg dem i forskjellige farver. Brett så strimene over på midten.

Flett de tre strimene i hverandre så de danner en trekant

Illustrasjon: © Torvild Oftestad

Hjelp Klara å finne veien til lyset

Trekk forsiktig i strimene slik at trekanten til sist blir en knute på midten.
Illustrasjon: © Torvild Oftestad

Slipp ”helikopteret” fra en høyde og la det dale ned.

Illustrasjon: © Torvild Oftestad

Illustrasjon: © Torvild Oftestad

14

15

Barnebibler på norsk: et mangfold av muligheter!
Forberedt av Barneutvalget.

Babyens første bibel
Passer for babyer. Boken inneholder utvalgte historier fra Bibelen, fra skapelsen til oppstandelsen. Med vinduer til å se gjennom. Boken har håndtak og ”lås” i plast. Hermon forlag.

bibelhistorier fra det gamle og det nye testamentet. Har bibelhenvisninger. Spektrum forlag.

Bibel for barn
Passer for barn fra 3- 9 år. Bibelen er full av spennende fortellinger! Her får de møte Gud, de forstår hvem Jesus er og de møter mange bibelske personer som har erfart Guds nærvær. Bibel for barn inneholder like mange fortellinger fra Det gamle og Det nye testamentet. Den kjente svenske illustratøren Ulf Löfgren har gjennomillustrert boka. Teksten er bearbeidet for barn i førskole- og småskolealder, men lagt nær opp til bibelteksten. Utgitt i samarbeid med IKO- Forlaget. Oversatt fra svensk av Oskar Stein Bjørlykke. Utgitt i et samarbeid mellom IKO- Forlaget og Verbum/Bibelselskapet.

Bibelen for småbarn
Passer for småbarn. En barnebibel full av liv og moro! Den mest solgte bibelhistorieboka i vår tid - over 5 millioner solgte! Bibelen for små barn introduserer barna for Bibelens fortellinger og personer med denne populære barnebibelen. Oppdatert og med klare og morsomme tegninger, tekst og fortellinger, blir mer enn 90 av favoritthistoriene fra Bibelen levende, noe som gjør Bibelen for små barn perfekt for de små. De vil sette pris på de fargerike illustrasjonene der Noah hjelper elefantene inn i arken, Jona ber inni den store fiskens buk og mange, mange flere. Hermon forlag.

Hva er Bibelen?
Passer for barn fra 8 år og oppover. Hvorfor er Bibelen så viktig for den kristne tro? Hvem skrev den? Når levde de? Hva forteller denne boka oss? Dette og mye mer prøver ”Hva er Bibelen?” å gi et svar på. Boka kan brukes som oppslagsverk for hjem, menighet og skole. Oversatt av Ivan Chetwynd. IKO- forlaget.

Bibelboka mi
Passer for barn fra 1-5 års alderen. Denne bibelboka inneholder 16 korte fortellinger fra skapelsen til den nye himmel og den nye jord. Til hver fortelling er det en illustrasjon, en sang og en kort bønn. IKO-forlaget.

Min barnebibel
Passer for barn fra 8-12 år. Hvem bygde arken? Hvem slåss mot en stor kjempe? Hvem ga brød og fisk til mange sultne mennesker? Finn svarene ved å lese disse tidløse historiene fra Bibelen. Boken inneholder utvalgte historier fra Bibelen, enkelt gjenfortalt og illustrert. Lunde forlag.

Min første aktivitetsbibel
Passer for barn fra 3 år og oppover. Tidløse bibelhistorier våkner til liv i denne underholdende aktivitetsboken som er full av interaktive gjøremål for barna i hver eneste historie. Barna kan snurre hjulet rundt og se regnbuen, trekke i håndtaket så Moses deler havet, og mye mer. På den siste dobbelsiden vil sprett- opp- figuren fange barnas oppmerksomhet og gjøre at de vil høre historiene om og om igjen. Hermon forlag.

Bibelen i tekst og bilder
Passer for barn fra 8-14 år. Gjenfortelling av det gamle og det nye testamentet med fargeillustrasjoner. Boka inneholder sitater fra den nye bibeloversettelsen med henvisning til kapittel og vers. For hele familien. Med navne- og stikkordregister. Gyldendal Tiden forlag.

Min første store barnebibel
Passer for barn fra 3 - 8 år. Boken inneholder gjenfortellinger av 16

17

Oppgaver
Bibelen som tegneserie
Passer for eldre barn og ungdom. Denne storslåtte gjengivelsen av Bibelen bringer liv inn i de oppsiktsvekkende fortellingene i Det Gamle testamentet og den fascinerende beretningen om Jesu liv i Det Nye testamentet. Bibelen er full av drama og lidenskap. Her er det store temaer om begynnelse og kosmiske krefter, om offer, tap og gjenløsning, om den tidløse kampen mellom godt og ondt, om helter og skurker, kjærlighet og krig. Lunde forlag. Bøkene kan bestilles på IKO-forlaget på www.iko.no, fra Verbum forlag www.verbumforlag.no, fra Hermon forlag www.hermon.no, fra Lunde forlag www.lundeforlag.no eller kjøpes i bokhandel. Vestbok www.vestbok.no og Bok og Media www.bokogmedia.no er to kristne bokhandler. St Olav katolske bokhandel fører også noen gode barnebibler og andre kristne barnebøker www.stolavbok.no. Maximilian forlag har også en spennende serie barnebøker, ”På Evangeliets veier”, kan bestilles på max.katolsk.no.

Oppgave 1: Kall til familie eller prest?
Det var da Gud trengte flere prester i landet, og sendte et kall til 30 gutter. 15 ifra st. Halvard i hvitt, og 15 ifra st. Olav menighet i rødt. Alle sammen så hadde de alltid sett for seg at de skulle få sin egen familie, hus, bil og gjerne en båt da de ble voksne. ”Spar oss ifra st. Olav” sa guttene i rødt. ”Nei, spar oss ifra st. Halvard,” sa de i hvitt. ”Da trekker jeg lodd, sa Gud. ”Still dere i ring, så går jeg rundt i ringen og teller, og hver 9. av dere skal jeg velsigne med en vakker kone, og et lykkelig ekteskap med mange barn, det lover jeg.” Nå var dem ifra st. Halvard veldig lure. De stilte seg opp slik tegningen viser, og da Gud skulle begynte å telle, pekte de på en fyr i fra st. Olav og sa: ”Begynn å telle med ham, og gå med klokka.” Det gjorde Gud, og da viste det seg at alle ifra st. Halvard ble velsignet med et lykkelig ekteskap. Hvor begynte Gud å telle?

NUKs Barneutvalg
NUK ønsker å støtte opp om gode aktiviteter for og med katolske barn rundt om i menighetene. Barneutvalget forsøker å gjøre dette bl.a. ved å tilby ressursdager for barneledere, barnekateketer og foreldre i interesserte menigheter. Opplegget skreddersys lokale ønsker, men inkluderer f.eks. å lære flere gode kristne barnesanger, morsomme barneleker, bibelformidling for barn m.m. Vi håper at denne oversikten over noen av de mange barnebiblene som finnes på norsk kan være en inspirasjon til å lese mer i bibelen sammen med barna. God fornøyelse! Ønsker du å ta kontakt med Barneutvalget, send en e-post til barn@nuk.no.

Illustrasjon: © Christine Maria Ottersen

18

19

Oppgave 2: Hvor mye penger gir mannen?
Denne mannens ansikt består av bare tall. Det morsomme er at mannen gir like mange kroner i kollekt i messen en dag, som summen av de tallene han er tegnet av. Hvor mye penger har han da gitt?

Oppgave 3: Dobbelt så stort vindu??
En menighet hadde vokst seg så stor at de ønsket å utvide kirken, for å få plass til alle inne i kirka i søndagsmessen! Da ønsket da samtidig å gjøre vinduene større slik at det kom mer dagslys inn i rommet. Vinduet var først 1m bredt og 1m høyt. De utvidet vinduet slik at det ble dobbelts å stort som det først var. Etter at vinduet var blitt dobbelt så stort så var det fremdeles 1m høyt og 1m bredt! Hvordan går det an?? La 1m i virkeligheten være 10 cm på arket ditt, og tegn hvordan vinduet så ut før og etter de bygde ut kirken.

Illustrasjon: © Christine Maria Ottersen

Illustrasjon: © Christine Maria Ottersen

20

21

Quiz
Oppgave 1 – puslespill:

Fasit på oppgaver

1. Hvor mange barn var det på barneleiren i St. Olav? 2. Hvilken fugl tegnes ofte Den Hellige Ånd som? 3. Er Den Hellige Ånd Gud?
Illustrasjon: © Christine Maria Ottersen

4. Hva synes Jacob var morsomst på barnehelg? 5. Hva handler sangen i Arken om? 6. Hvor mange barneleirer om sommeren har NUK? 7. Finnes det mer enn en barnebibel? 8. Hva betyr røkelsen i kirka? Oppgave 2 – vindusmaleri:

Oppgave 1 – kall til familie eller prest:

Kan du alle svarene? Send inn til arken@nuk.no.
Illustrasjon: © Christine Maria Ottersen Illustrasjon: © Christine Maria Ottersen

Oppgave 2 - hvor mye penger gir mannen:
Da mannen består av 3 ettall, 1 totall, 2 syvtall og 2 åttetall, vil det si at han gir 56 kroner i kollekt.

22

23

B-blad Ettersendes ikke ved varig adresseforandring men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adressen Returadresse: NUK, Akersveien 16a 0177 Oslo

24

Foto: ©istockphoto.com/DNY59