Você está na página 1de 190

Queixumes dos pinos

Queixumes dos pinos


EDUARDO PONDAL

Texto extrado da Biblioteca Virtual da Real Academia Galega.


This book was produced using PressBooks.com, and PDF rendering was done by
PrinceXML.

Il est beau pour un brave de


tomber aux premiers rangs
de la bataille et de mourir en
dfendant sa patrie.
Tyrte
Duruy, Histoire des Grecs.

Contedos

10

12

14

16

18

20

22

23

25

10

26

11

27

12

28

13

31

14

32

15

36

16

37

17

39

18

40

19

43

20

45

21

47

22

49

23

50

24

52

25

54

26

58

27

61

28

62

29

64

30

66

31

72

32

74

33

75

34

77

35

80

36

81

vi

37

85

38

87

39

90

40

91

41

92

42

97

43

98

44

100

45

102

46

108

47

110

48

112

49

113

50

114

51

116

52

120

53

122

54

123

55

125

56

126

57

127

vii

58

129

59

130

60

132

61

133

62

134

63

136

64

137

65

139

66

140

67

142

68

143

69

145

70

146

71

148

72

150

73

151

74

153

75

155

76

157

77

159

78

162

viii

79

164

80

168

81

169

82

174

83

175

84

177

85

179

86

180

87

182

88

185

89

186

90

187

91

189

ix

Pol-o baixo cantando,


O bo bergantian,
Co aguillada o lombo,
E garboso ademan;
Q a Ponte-Ceso leva,
En noite de luar,
Grave o carro de tboas,
Anteposto quezis;
Por cousas que nesprica,
D un fondo e vago afan;
Mil escuras suidades,
Ceibando s ecos vi;
E da ptria a pungente servidume,
Parece recordar.
p do castro verde,
Ben os mira pasar;
Q en masa escura e informe,
Ajuntados estn,
E na nativa costa,
10

Os escuita fungar:
Parcelle que soan,
Intrpido comps,
Cuida que do combate,
Murmuran o sial;
En escadron formados,
Cal gente de Breogan,
En falange de ferro ben tecida,
Que s aprest a luitar.

11

E pois eu aborrezo
Os vulgares propsitos;
E o fin do meu traballo,
Certo he non remoto;
Antes q a comun nai,
Recruba os meus despoxos,
Deixar de min quixra,
Un radoso lstrego;
E morrer con honor como morrra,
Brsidas valeroso.
Certo eu non me resigno,
Morrer cal quase todos;
Innobre, escuramente,
No leito vergonzoso;
Eu procurar quixra,
Mais erguidos propsitos,
Que pl o fortes, vencran
O ferro riguroso;
En pr d algunha causa,
12

Q honrra os fastos nosos;


E morrer con honor como morrra
Brsidas valeroso.
Non, non est nos brandos
Regalos ocosos,
Nin nas cousas muliebres,
Nin nos afectos mrbidos,
A meta escrarecida,
Do nimo glorioso;
Mais so nas cousas fortes,
E nos frreos propsitos
E en caer con fragor como cara,
Brsidas Valeroso.

13

Pods deter un pouco,


O valente soldado,
Que torna presuroso,
Por ver os eidos ptrios,
En demanda do ledo,
Rstico albergue caro;
E preguntrlle os trances
Do combate pasado:
Mais os maravillosos,
E vagabundos bardos,
Coma todo que trgue,
O seu tempo contado,
Non intents detl os sonorosos,
Que son aves de paso.
Pods deter un pouco,
No camio apartado,
O nobre peregrino,
De longa barba, extrao;
14

Que ven de longes terras,


Do vento requeimado;
E preguntrlle as nsias
Dos pasados traballos:
Mais aqueles que punza,
A fatal lei do canto,
Cal todo que no mundo,
Anda peregrinando;
Non intents detl os vagabundos,
Que son aves de paso.
Todo detr podedes,
Un pouco voso lado;
Todo suspender pde,
O seu camio vago;
Todo, mais fugitivo,
Pde ter seu retardo;
As follas do outono,
As aras do Oceno:
Mais as que atormenta,
Un extro soberano,
Coma todo que trgue,
O seu tempo contado,
Non intents, non intents detl os,
Que son aves de paso.

15

Muitas veces nos matos nativos,


No crepsculo fusco e calado,
S escuita das aves,
O rpido paso;
Das aves aquelas,
Do pico tamao,
Que son retirarse
Dos rudos traballos,
D escollos e prayas
Do fero Oceno;
E van en ringleira,
Gritando e voando;
En demanda das illas Sisrgas,
Seu noto reparo.
Ah! quen fora com elas tan libre!
Cautivo do barro,
Con fonda tristura,
Dixrase o bardo,
Que soa antr as uces,
16

Co tempo pasado,
Quen fora tan libre,
Fugindo do trato,
Falaz, inseguro,
Dos ncios humanos!
Quen poidera vivir coma elas,
Nas prayas e bancos,
Nos baixos e furnas,
Nas sirtes e fachos,
Nos seos esquivos
Dos feros peascos!

17

Que barba non cuidada!


Que plida color!
Que vestido que longa
Noncuranza afeu!
Quezis he algun malvado,
Quezis he algun ladron
Mia madre, valdeme,
Valdeme, por Dios;
Quezis he algun minguado,
Qo juicio Ile mancou;
Oh! que vista tan brava,
Chea despanto e dor!
Non sei se me d medo,
Se me d compasin;
Parece un pino leixado do vento,
Parece botado do mar de Nions.
Singela rapaceta,
Non me teas temor;
Non son un vagamundo,
18

Non son ningun ladron:


Geroglfico ousado
Do limo soador,
Vou, e ignoto min mismo
Escuro engma eu son;
Se quezis estou tolo,
Estou tolo damor:
Por eso as boas gentes,
Pr onde vagante vou,
O ver meu abandono,
Din con admiracion:
Parece un pino leixado do vento,
Parece botado do mar de Nions.
Pensamentos insmnes
Turbulenta ambicin,
Propsitos de ferro,
O nimo nobre ousou:
De mil suidades fondas,
O trbido escadron,
Coma Luzbel privra,
Do primeiro esplendor.
Son os bardos sapientes,
Que lei fatal lanzou,
Soadores e vagos,
De sua condicion:
Por eso eu min mesmo,
Non me conozo, non;
E escraman os camios
Mesmos por onde vou:
Parece un pino leixado do vento,
Parece botado do mar de Nions.

19

Morrer en brando leito,


Entre molentes brondas,
Rodeados d amigos,
Qo pracer nos recordan;
De tmidas doncellas,
Imbeles e chorosas,
Que pra mayor dozura,
Na nosa ltima hora,
redor de nos ceiben,
Lirios e brandas rosas;
Certo he desparecer cal vrgen tmida,
Brandamente, e sin gloria.
Oh quen morrer poidera,
Coma o forte Lenidas;
Envolto en duro ferro,
Noutras rudas Thermpilas;!
Por unha ptria escura.
Descravos e dilotas;
E deixar, cal cometa,
20

Longo rastro de gloria!


E cara, non prono,
Coa faz a terra volta,
Mais as turmas conversa,
Audaz e miazosa;
Ainda apreixando o rutilante ferro,
Que verte gota gota!
De modo, qo viandante,
Vendo con gran zozobra,
Crubir a dura terra,
A cinza poderosa,
Dixra con espanto:Certamente
Este era grande cousa!

21

Das africanas prayas vecias,


Como costuman,
Retornarn,
As amabres e doces andurias;
E pol-o bardo,
Preguntarn.
Mais os curutos,
En donde os pinos
Queixrse sen,
Co vento son,
J sabedores
Dos seus destinos,
Cal quen teme decir esquiva nova,
Nada dirn.

22

N hay unha fonte,


Tan fresca e pura,
N hai unha nube
Tan vaporosa,
N hai unha estrela
Tan tembrorosa,
N hai tan explndido,
Rico color;
N hai tan alegre
Velo luxoso,
Non hay nos cmaros
Tan leda alfombra,
Non hai palmeira de tanta sombra,
Ela he a vida
Do trovador.
Nhai un deserto
Tan abrasado,
Nhai un osis
Tan delicioso,
23

24 Queixumes dos pinos

Nhai chan adusto


Tan infrutoso,
Nhai grato horto
Tan seductor;
Nhai bebedizo
Tan feiticeiro,
Nhai unha pcima
Tan homicida,
Ela he o norte, ela he a vida,
Ela he a morte
Do trovador.

De Camelle os baixos son,


Muy garridos mirar;
Nun dia craro d inverno,
Cando o vento en calma est:
O pescador desde longe,
Con doce e secreto afan,
De bruzos sobre da proa,
Os est vendo branquear.

25

10

Ou mazarico que cantas,


Trs do pinal do Marico;
Non sei que me d, se touzo,
Non cantes mis, mazarico:
Cal fero cuitelo pasante e pungente,
Mesmo na alma te sinto!

26

11

Com a debesa follosa,


Sobr a nativa e cara costa de Recemel,
Q est na sua pendente,
Calada, sin se mover,
Dobrada a frente, sedenta,
D agosto no ardente ms,
Esperando os doces aires,
Que a vean estremecer,
E o bo reso da noite,
Aguarda con nobre f;
Tal a doce rapariga,
Qa lunazon primeira non conoco tal vez,
Pr contodo, sin ser nena,
Non he de todo muller,
Aguarda aquel q adivia,
Anque non saba quen h.

27

12

Ou terra de Bergantios,
Roxa arar, nobre e testa;
Doce vista desde longe,
Donde vin a lus primeira.
Cand era rapaza nova,
Casnome en terra alla:
(Ainda meu pai n acabara,
Ben catorce sementiras.)
Cando de ti me levno,
Tomei unha boa pena:
Fn chorando p lo camio,
D unha terraxe estrangeira.
Se non te vexo cos ollos,
Bergantios, boa terra,
C os ollos do corazon,
Vexo as tuas doces veigas.
Ou terra de Bergantios,
Ben te vexo desde longe,
Cos teus trigos e os teus pinos.
28

12

Virge garrida, que tendes


Vosa capilla ben feita,
Onde fan seu nio as agas,
Sobr o alto de Ferreira,
E gozs da vosa altura,
vedes longa terra,
De Bergantios tendida
No chn dos antigos celtas:
O fin, despois de ben tempo,
Volvo ver na cume recia,
Cal branca pomba pousada,
A vosa casia leda.
Fun rapaza, agora veo,
Non moza, aunque non son vella,
E dendes d aqui contempro,
Os campos que a lus me dran.
Aquel h Ponte Dona,
Zro, Xavia e Valencia,
Corcosto e Santa Baya,
Todas, todas, boa terra:
A carballeira de Verdes,
Ben preto do rio h aquela;
Aquel h a torre de Trba,
Que desde longe branqua;
Os verdes de Coristnco,
E os altos pinos de Brtoa;
E t, castro antgo d Oca,
Ben te conozo, antr a brtoma.
Ben te vexo, Bergantios,
Desde alto de Ferreira,

29

30 Queixumes dos pinos

Cos teus trigos e os teus pinos.

13

Menia, rapaza nova,


Ou rosa de Corcosto;
Que te brandas con grcia,
Os doces sopros do vento:
S h certo que por t vivo
S h certo que por t peno;
Se tan doce dadivosa,
Como dn que s, h certo;
Crame, ou rapariga,
Estas suidades que teo:
Estas suidades da alma,
De non sei qu, que padezo;
Ti ts dos meus males a doce mancia,
Ou rosa de Corcosto.

31

14

Salvage val de Branta,


En terra de Bergantios;
Ou val, amado dos celtas,
E dos fungadores pinos:
Cando Gundar prob e scuro,
Sea d este mundo ido;
No teu seo silencioso,
Concdelle, val amigo,
Sepulcro a modo dos celtas,
Tan s de ti conocido.
Qu hai tempo que n este mundo,
Anda o bardo peregrino,
Deseando chegar cabo,
D un traballo escurecido;
E somente repousar,
Desa do seu camio.
N h a vellez a que causa
O fondo dolor que sinto;
32

14

Pois que son do tempo voso,


Carballos de Carballido:
Suidades de non sei qu,
Recordos quezis do esprito,
D aIgunha perdda ptria,
Ou d antigo ben perdido,
N esta peregrinacin
Mia, van sempre comigo;
E son os meus compaeiros,
No traballoso camio,
Suspiros por non sei qun,
E por non si qu suspiros.
Salvage val de Branta,
Ptria do forte Cou-d-lndo;
Ond a garrida Rentar,
Trougo o paso fugitivo,
Os corzos, co curvo arco,
Animosa perseguindo;
Na tua soed recebe,
Este bardo peregrino;
Ou valle das vagas brtomas,
E dos rumorosos pinos.

Nobre Gundar, fillo d Ouco,


Fillo de Celt, de Rou fillo;
Ou bardo dos negros ollos,
De nobre andar e garrido
Escudo, de voz gemente,
D un acento nunca odo;
O rumor asomellante,

33

34 Queixumes dos pinos

Do vento nos altos pinos:


Teus vagos e doces cantos,
Certo non desconocidos
Me son, e non veces poucas,
Os teo quezis odo;
Ben no m acordo s agora,
Ou quezis en tempo antigo;
Mais cos odos da alma,
Que cos corpreos oidos.
Un bardo que tan ben canta,
Non debe tem-l-o olvido;
Ou cantor dos nobres celtas,
Os de corpos ben cumpridos,
Que na terra de Brigndsia,
Pol-a ptria sucumbino!
Esa indecisa inquietude,
Cando me vs, bardo amigo,
Suidades son d unha ptria,
Q un dia a alma perdo;
Son misteriosas lembranzas,
Do desterrado afrigido,
Que s acorda da sua terra,
En terra alla cautivo;
E quer volver outra vez,
s ptrios eidos amigos.
Os bardos son nobre cousa
E grande, e non comprendidos
Soen asaz ser dos fillos

14

Dos homes, e duros casos


Muitos, proban os divinos.
Tan s t, soedade agreste,
Asilo s dos bardos digno!
E pois que qus repousar,
No meu seo verdecido,
Repousars, sin que turbe
Ningun rumor teus oidos;
Refrescando cas suas augas,
Tua frente, doce olvido;
(Non pra memoria dos homes,
Mais pra olvido de ti mismo;
Q he doce home olvidar
O pesar e o ben perdido).
Antr as uces de Brigndsia,
Cabo do dlmen amigo,
Da fugitiva Rentar,
E do esforzado Cou-d-lndo,
FilIa do moreno Ourens,
E do nobre Lugar fillo.

35

15

Penedos de Pasarela,
Cando vos vexo, penedos,
Suspiro damor por ela.

36

16

Eu non sei por que terra esquiva e dura,


Cal dun decreto frreo lanzado;
Con un escuro lstrego na frente,
Iba o sublime e vago.
El vai cal vai nubrado vagabundo,
Q empuxa impetoso cerzo helado;
Cal vai en busca de mais doce crima,
Fugaz ave de paso.
Fillo dun siglo rudo, que no tempo
Cumpre tan so dura epopeya, escura
Ed de ferro, l fuge do seu siglo
As sanguinosas luitas.
Paruse o vago; e palidez siniestra,
Dimproviso nubrou sua frente pura;
Lbrega tempest, nube sombra,
De mortales angustias.

37

38 Queixumes dos pinos

E ci no ermo; e a nobre, ardida frente,


Qo vento do deserto requeimu,
Apoya o melanclico instrumento,
Amigo e soador.
Quezis ay! dun homrico combate,
Cao cansado no deserto adusto;
Non doutro modo ci nardente ara,
Gladiador moribundo.
Non jace volto chan o vagoroso;
Mais como sempre o alto pensamento,
Buscra outra region; o rostro nobre
Ten ceo converso.
Non dun home sin fama o sello escuro,
Na sua sublime faz, ostenta o vago;
Mais na grande runa, he somellante
A luceiro apagado.
E cruza acaso un home pasageiro,
E o sepulta, e pranto non lle nega;
Baixo a gigante sombra misterosa,
Dantiga e alta selva.

17

Q teu peito h menos branca,


Ou nena, neve que cra,
Al no ms de Janeiro,
As ces do rio Marza.
ces da terra de Xallas,
ces, deixdea pasar;
Ela he filla de Santiago,
Nonst afeita vos tratar.
ces da ponte Aranton,
Non toqu-l-s seus vestidos,
Q eles para vos non son.

39

18

Vmos, mi buena Rentar,


Deja una vez tus tristezas;
Ests ya convaleciente,
De tu penosa dolncia;
Nada te falta; en la casa
De los condes de Sansuea,
Sobra todo, y te est hablando,
Quien hereda su nobleza:
Mi palacio es tu palacio,
Aqu el bienestar alberga;
No vieron nada los ojos
Mejor, ni nadie recran,
Como estas, ricas alfombras,
Donde se goza y se suea.
Bajo estos techos habitan,
La alegra y la riqueza;
Hay cuartelados blasones,
Y hay criados con librea,
Y hay coches donde tu sueles
Ser llevada la carrera..
40

18

De abandonar Madrid,
Rentar, la idea desecha;
Y por tu dulce Galicia,
No truques la mansin rgia
Que habitas, donde te juro,
Ser tu amiga, no tu duea.
Esa tu triste nostlgia,
Oh, quien distraer pudiera,
Y volverte la alegria.
(El doctor, aparte y en voz baja).
Preguntdla por su tierra.
Pues bien, oh Rentar, tu pueblo,
Cmo se llama, recuerdas?
Al oir nombrar su ptria,
Estremecise la bella,
Cual si un repentino fuego,
Discurrira por sus venas;
Y sus labios animando,
Sonrisa dulce y serena,
ExcIam con entusasmo,
A nueva vida despierta:
O meu lugar he Gundar,
Cabo da veira da terra
De Xallas; mais coma Xallas,
N he terra tan agre e estrea;

41

42 Queixumes dos pinos

Prto dareosa Lage,


Non longe de Pasarela:
As suas casas son brancas,
E unhas pombas asomellan,
Sobr un tarro pousadas,
No tempo da sementeira;
E cara o sol cando nace,
Tn as ventanas ben feitas.
As suas augas son doces;
E diante tn unha veiga,
Que quen contempra un pouco,
Suidades dixano e penas.
Al deixi que alma,
Non recorda sin tristeza;
Os meus, aquel que foi causa,
Da mia pena primeira
Vamos, oh dulce Rentar,
Tu triste llanto refrena.
Ou terra de San Simon
De Nande, vizosa terra;
Morra eu primeiro sin vrte,
Antes que de ti me esqueza.

19

Paroleira anduria,
Sobr o balcon pousada,
Singela vageira,
Chea de doce gracia;
Do rei Tero esposa,
Triste dantiga mgoa:
Suspende, oh vaga Prgne,
Tua quixosa charla;
Non cantes mais, o pico
Cobixa baixo d ala;
E do teu longo canto,
Un pouquio descansa.
Non turbes da formosa,
A sosegada cmara,
Ca tua canzon, q acaso,
Fala d ardente Africa:
Oh! permite que durma,
Do amor fatigada,
43

44 Queixumes dos pinos

Baixo dos ledos prgues,


Do pabelln de grana:
Non desprtel os ecos
Que repousan en calma,
Pol-a esplndida e rica teitume,
Antre das follas anchas.

20

Adusto, solitario e silencioso


Est, e a punta sin cesar branqua;
E de duro combate e de sufrida
Derrota, sin cantor, n escond a afrenta:
Sombro jace desolado e alto,
Quezis na rota oprobosa pensa.
Triste st o cabo; muy axado e escuro,
O rostro tn o denodado atleta;
O huracan co seu ardente spro,
Arrebatull as indigentes breas;
E n oculta do rayo vengativo,
N altiva frente, eterna e negra fenda!
De Luzbel compaeiro na derrota,
Compre quezis unha fatal condena.
Testigo de naufrgios e combates,
Pensa quezs envolto nas suas brtomas,
Con pungentes recordos saudosos,
45

46 Queixumes dos pinos

No resprandor da doce ed primeira;


Cand principio, cheo d hermosura,
Brotu do seo mrbido da Terra.
Can demudado est d aqueles dias
Da juventude, o denodado atleta!
As nos alma; cando as alegras,
A son abandonar da ed primeira,
Axada poI-o vento impetoso,
Das pesadumes e infortunios queda;
E o corazon tamen cando perdmos,
Aquela q recordo he lava intensa!

21

Rio Langelle, rio Langelle,


Ben se v q s da montaa;
Ou feo fillo das brtomas,
E das uces desleiradas.
Cando te vexo de longe,
Atravesando nnha gandra,
Non sei se sinto suidades,
S h que sinto na alma;
Solo sei que estou de mais,
Donde me pn mala cara,
Q en montas, cortesa,
Est por demais buscla.
Ou aires de Troitosende,
Terra, donde m eu crira;
Levad esta filla vosa,
Lev d esta terra estraa!
Os rios da mia terra,
Non tn cara tan brava,
47

48 Queixumes dos pinos

Nin parece qu ninguen


Neguen unha sede d auga;
Nin teen, en vez de frores,
Tan solamente uces altas.
Co teu esquivo caraute,
E receosas miradas,
Pareces, Langelle, un lobo,
Que, por non ver gente, escapa.
As tuas ribeiras son
Ben soas ben escravas;
Donde no medio do vrn,
S se v pousada garza.
Rio Langelle, rio Langelle,
Ben se v que s da montaa;
Ou feo fillo das brtomas,
E das uces desleiradas!

22

Ibas gozando no meu tormento,


Ibas fugindo,
Por medo a min;
Levuch a faldra curioso o vento
Vllam os ceos,
Ay o q eu vin!
Dndesd aquela, sempro sofrindo,
O doce sono,
Non conocin;
Se durmo, en soos, estou decindo:
Vllam os ceos,
Ay o q eu vin!
Espera un pouco, doce enemiga,
Se non qus q esto,
Salla de min;
S a todos cra, nn qus que diga:
Vllam os ceos,
Ay o q eu vin!
49

23

Cando as doces andurias,


Baixo un aleiro pousadas,
Descansan do seu camio,
En busca da ardente Africa;
As amantes viageiras,
Co pico baixo da ala,
N aquel garrido silencio,
En qu pensan?Na sua ptria.
Cand eu era estudante,
E doce albergue tornaba,
Lento cruzando cabalo,
A fea terra de Xallas:
atravesar silencioso,
As soas esquivas gandras,
As rendas abandonando,
O impulso das vagas auras,
PoI agreste soedade,
Pensativo camiaba.
50

23

En qu iba pensando estonces,


Decde, ventos de Xallas:
Sempr iba pensando nla,
N aquela doce rapaza,
Q era filla de Santiago,
Branca, garrida fidalga.

51

24

Ten o seu punto,


A fresca rosa,
De ser collida,
A encantadora:
Cand inda tmida,
Sua testa asoma,
Quase escondida,
Na verde roupa,
Non dice nada,
Por vergonzosa:
Mais cando apenas,
Mostra as suas follas,
Est decindo:
Agora, agora.
Cando ceibando,
Todas suas follas,
Desnudo o seo,
Mostra orgullosa;
52

24

Chgase tarde,
A calquer hora,
Por qos ventetes,
Que a namoran,
J lle roubaron,
Seu doce aroma.
Mais cando apenas,
Mostra as suas follas,
Est decindo:
Agora, agora.

53

25

Dous rapaces, non sei onde,


Ben non me podo acordar;
Do vento mouros, garridos,
De tenro corpo lanzal,
Cal dous follentes brabdigos,
Da terra de Breogan;
N un sitio vougo, areoso,
Se puxeron a cantar:
Decide, ventos da Cra
O q oches sin tardar:
D unha lancha branca vela,
Da negra altura tornar,
Parece, toda encurvada,
Da virazon xorogal,
Unh ala d unha gaivta,
Que mais alta qu outra vai.
Que garrida he branca vela,
Cando se v bandear!
54

25

De bolina, tesa escota,


Que os ventos subar fan,
O courel debaixo da agua
Que gusto vla avanzar!
Que garrida vay lancha,
Ca espuma que redor fai
Que dicha h ser pescador,
Que ten por seu todo mar!
Os Cass estn ben ss,
Sempre calados estn,
E tan ss, que seu silencio,
Solo soen perturbar,
Algun corvo, ou vaga gralla,
Que al se pousan quezis:
Son vougos, sin gente, mouros,
S de longe ven mar;
Son ermos, non ten verdes,
E stn, cara vendabal,
O p do monte da Croa,
Nun regueiro que ali fai
A ara que move vento,
E duira que soe baixar,
N aquel tempo en que ao lume,
H doce quentl-as mans.
Nos Casas estse ben,
O home al seguro est,
Sin que ningunha triganza,
Seu peito vea turbar.

55

56 Queixumes dos pinos

De longe, ben prontamente,


Se conocen os Cass,
No aroso reguero,
Por uns valados que hai,
Que cal mallas d un tramallo,
Entretecidos estn.
H certo que un pouco esquivos
Son de caris, he verd;
Din que son un pouco mouros,
E hastra vougos por demais;
He certo, mais son alegres,
Pra quen os sabe mirar;
Os Cass estn ben ss,
S de longe ven mar.
Cadiz, h unha vila grande,
E garrida sin igual;
Conocida en todo o mundo,
Por linda, e reina do mar:
A das brancas azotas,
A fada de leve van,
A dos lindos miradores,
A do gracioso mirar;
A saudosa, a gentil,
Maravillosa lanzal.
Cando ven os marieiros,
Desde longe branquear,
Quedan un pouco calados,
O ver un encanto tal.

25

Al home que vai novo,


Mil praceres gozu j,
E da vellez non probou,
O noxoso grave mal.
Basilveiro h verde fresco,
Non h vila nin lugar;
Al non hai diversions,
Al palacios non hai;
Mais probe e todo com h,
Non me deixa dagradar.
Ten unhas augas correntes,
Q escuitlas genio d;
E diante uns prados vizosos,
Con uns cantos avelns,
Que soen fungar co vento,
Con un garrido comps.
Al home sen cuidados,
Os seus dias trague en paz;
E de vello vai cas cabras,
Como fixo de raps.

57

26

O abrigo de vento crcio,


Sentada p dos valados
Q hai nos Cass de Nemia,
Os cabelos pieitando,
C un lindo pieite d ouro,
Que deslumbraba mirlo;
Cantaba fada Rouriz,
Cousas do tempo pasado:
Eran Manoel Leis e Baa,
Barrentos, Lastres os Paz;
Eran Pieiro e Leis Busto,
Ruiz, Canosa Currs;
Arxomil, da Redonda,
(Nunca se m esquencern)
Pedro Rodriguez, O campo,
Lourenzo, Castro Romai;
Francisco de Castieira,
Cristobo, morto en agraz;
Mauro Fernandez, Menecho,
58

26

Manoel Romero Pon al.


Esta parte do seu canto,
Ben non se poido escoitar:
(Sopraba aire muy recio,
Nos valados dos Cass)
E, cal son de doce corda,
O longe foi espirar.
Lastres, era de Muga,
A aresa, seca, triste:
Leis, era de Suxo, Ocampo,
Da terra de Villarmide:
Leis Busto, de Coucieiro:
Barrentos de Morpeguite;
De Corcubion os outros,
Non eran fora dos lindes:
Os outros, ou Bergantia,
Todos t nacl-os viches.
Estes foran os rapaces,
Que nunca me sahirn
Da memoria, porque un tempo,
Soan ben alegrar,
Estes lugares q agora,
Muy ss tristes estn.
Ou rapacetes rebertes,
De tenro corpo lanzal;
E tan libres, com os corvos,
Do facho de Tourian!

59

60 Queixumes dos pinos

Nas clunas do meu pulacio,


Que baixo da terra est,
Os vosos nomes garridos,
Para sempre hei de grabar.

27

Oh quen poidera,
Pillrte soa,
No seo amigo,
D escura cova!
E como edra,
Que cenguidora,
Branca coluna,
Premente enrosca;
Cos brazos drche,
Mil tenras voltas;
Decrch o oido,
Mil terras cousas;
E o trmino atopar da esquiva ruta,
En breve hora!

61

28

Ou mozos, que camiantes,


Por ese camio des;
Vinde abrigrvos un pouco,
Se h que mollados vindes.
Teo bo vio rosquillas
De Cero Rececinde;
Teo unha prfia d neto,
Mais comprida no na viches;
Tom; probdemo un pouco,
E logo sin pagar de.
O vio he bo certamente,
Mais, millor he quen mide;
Qu he tan doce tan garrida,
Com as rosas de Frexilde.
O voso vestir, ou mozos,
Anque compaeiros ides
De viage, d qu en terra
Ben diferente naciches.
62

28

T, do sombreiro de palla,
Ou mozo de cara triste;
Do chaleque de ln branca,
Calzon de ln moura firme,
Tn aberto poI-os lados,
Que mais calzoncillos pide:
Anqu h moito preguntar,
De donde s has de decrme.
Son montas, non-o nego,
De terra ben soa triste;
Son de Xallas, nai das uces,
S algunha vez d ela oches.
T, da chaqueta vermella.
Tua terra dichosa dime;
O meu vestir ben o d,
A todos que ben me miren:
Do alegre chan da Maria,
E doce terra de Bribes.

63

29

Ou Castro de Remesende,
Que te ts por tan fidalgo,
Pois din que dos teus mayores,
Os res amparo buscno:
Do castro de Remesende,
Seor, por pleito heredado;
E do castelo que sergue
Sobre del, ben adornado,
Cos seus adrves e torres,
Todo redor almenados:
Ou Castro, ben se conoce,
Que naceches desleirado,
Entre soldados muros,
E calabozos escravos.!
As deca Hermesinda
De Barcala, desleirado;
(Que do solar de seus pis,
Preto pasaba cabalo)
Limpando as vgoas garridas,
64

29

Con un lindo pano branco.

65

30

En trbia noche de invierno,


La luna su rayo tmido
Lanza acaso, y centellen
Los bellos cascos bruidos,
De Cairbr y Gundariz,
Os de corpo ben comprido;
Que Tura, ciudad de Ullin,
Estaban poniendo sitio.
Los dos hroes esforzados,
Semejan dos altos pinos,
Que estn en pendiente inculta,
Por niebla medio escondidos.
Los guerreros de Cairbar,
Del comun sufrir rendidos,
Yacen en profundo sueo,
En brazos del dulce olvido.
Mas los nobles extranjeros,
66

30

En silencio, no dormidos,
Sus recuerdos en secreto,
Envan al ptrio nido;
y ven pasar sus ojos,
Los dulces campos nativos.
Con un acento armonioso,
Al murmullo parecido,
De las olas, en las rocas
De la costa de Barizo;
Cuando los vientos reposan,
En bella noche de esto,
Dijo Cairbar:
Gundariz,
De orgen esclarecido;
Oh nieto de Gondomil,
Y del noble Curban, hijo;
Ora que nuestros aceros,
Al cio estn convertidos,
Y que la dormida tierra,
Envuelve un silencio amigo;
Oh! cuntanos de tu ptria,
Los recuerdos que ya han sido:
Un extranjero relato,
Es tan grato mis oidos,
Como de acorde instrumento,
El melodioso gemido.
Y Gundarz el prudente,
En estas palabras dijo:
Con una voz dulce y suave,
Y misterioso rudo;

67

68 Queixumes dos pinos

Cual en las tardes de invierno,


El lamentar indeciso,
Del viento en las hojas secas,
De los robles de Lourido:
Cairbar, de noble estatura,
Como esbelto y alto pino,
De la gandra; y solo en esto,
A Gundariz parecido:
Los acentos de mi ptria,
Son tristes y fugitivos;
De tl modo, que si acaso,
Los oye el atento espritu,
Suelen dejar melanclico,
Al mortal que los ha oido.
Tomil, toma a tua arpa,
Ou bardo do nobre andar,
D ollos negros como a ala
Do corvo do cabo Ougal;
Os suidosos recordos,
Canta da doce Finian.
Splendor dos pasados tempos,
Cal receoso estrelar,
Dos vagos dias que fno,
E que j non volvern:
Da mia escura memoria,
Ven brtoma alumbrar.
Os nobres fillos dos celtas,
Hlle doce recordar,

30

Os eidos da doce ptria,


Cando en terra allea estn.
Amado dos nobres celtas,
Vello pinal de Froxn;
Os teus arbres, j encurvados,
O vento fai rebramar;
E musgo que os cubra,
Roto, lonxe caer vai.
En fria tarde de inverno,
He doce celta escoitar,
Apoyado na sua lanza,
Como funga huracan,
Nas tuas ramas antigas,
Q rfaga encurvar fai.
Os teus pinos desde longe,
Na pendente do Brumar,
Son parecidos s celtas,
Qu en orden de guerra estn.
Da pasada mocedade,
Can diferente ora ests
Os verdes anos primeiros,
Fogen como vento son,
Do esquivo cabo Nariga,
Antr espeso matorral.
O alegre corno dos celtas,
Ora non fai resoar,
A tua sombria bveda,
Chea de nobre beld.

69

70 Queixumes dos pinos

Agora redor de ti,


Reina olvido e soed,
E un silencio que tan so,
Soe as veces perturbar,
Algunha pola q estala,
S vento sopra quezis.
O cervo salvage entonces,
Que no escuro mato est,
Amedrentado levanta,
En vigilante ademn,
A alta e gentil cornamenta
E pnse atento escoitar,
Tua salvage armona,
C un doce secreto afan:
E seu sobresalto esquece,
Pol-o teu doce fungar.
Un reguero mpetoso,
Q antre espesos matos cai,
A cabo de t rebrama,
C unha triste voz lanzal.
Regueiro de Belouride!
Os dias da verde ed,
Cas tuas augas pasno,
E outra ves non volvern!
Amado dos nobres celtas,
Vello pinar de Froxn;
Os nosos antepasados,
Compaeiros da tua ed,
Non longe de ti repousan,
Mais nunca despertarn;

30

E os seus sepulcros antigos,


Alumbra branco luar.
Gundariz, (dijo Cairbar)
Entre mil el distinguido,
Oh nieto de Gondomil,
Y del noble Curban hijo:
Los acentos de tus bardos,
No s donde los he oido;
Vuestra ptria es una ptria,
Cuya hermosa faz he visto;
Y me traen remembranzas,
De otros tiempos que ya han sido;
No s como, ni s donde,
Mas cuyas notas percibo.
Dijo; y Gundariz el fuerte,
De recuerdos conmovido;
Por disimular el llanto,
Que al ojo asom furtivo;
Con la visera del casco,
Cubri su rostro divino.

71

31

Engaosa Morpeguite,
Fada do doce mrar;
Filla ligeira da brtoma,
De corpo leve e lanzal;
Presurosa compaeira,
Da virazon da mian:
Lvenm os demos, s agora
M has de volver a escapar;
Nin outra vez, com angua,
Te m has d escorrer das mans.
Mira, stte quedo Mouco,
Mouco non me fagas mal;
Se me soltas che prometo,
M obrigo de che contr,
Quen repousa n Arca d Ogas,
Desd a nosa antiga ed;
Non me prndal a faldra de brtoma,
Dixame, Mouco, vagar.

72

31

Fora lria As tuas mentiras,


Cansado estou d escuitar;
En t curari forza,
As suidades d aquel mal,
Que deixas na alma, cando,
Correndo soes pasar.
Hei de fartrme de t,
Ch o juro por mia nai;
Coma un oso q atopa famento,
De mel un doce panal.

73

32

Correndo fui o arume,


A hora en que cantan as rs;
Soia e leda, os pinales
De Mors.
Volvo descabelada,
Decaida y sin zols;
Era noite, ss os pinos,
De Mors.
Desde entonces tornu alba,
Algo estanta quezis;
Que lle pasra, pinales,
De Mors

74

33

A hora en q o doce luceiro,


Comnzase de fundir;
As ben cornudas cabras montesas,
Levando diante de s,
O pastor celta Temunde,
Volva o doce redil;
So, cantando pol-a gandra
De Xallas, d uces nutriz;
E estremecendo a vaga soedade,
Seu cantar deca as:
Arca antiga da Posa,
O vento q he triste oir,
Funga nas esquivas uces,
Q estn o redor de t;
E pasa antr elas bruando,
Con un dorido gemir:
Debaixo das tuas antes,
St o valente Brandomil;
Non no olvido, mais nos brazos
75

76 Queixumes dos pinos

Do eterno e doce dormir:


Ten o seu lado dereito,
O elmo dourado e gentil,
O escudo, e a dura lanza
Ond o sol, soa ferir;
E con pracer os celtas contempraban,
De Xallas no ermo confin.
Ou valente fillo d Ogas,
E da doce e nobre Eiriz;
Para sempre quedar,
Longa memoria de t:
E cando o fillo dos celtas,
No tempo que est por vir,
Pensativo camiante,
Pase quezis por aqu;
Cando no tempo en que gia,
Se vexa a luna lucir,
Dir verte desde longe:
O valente Brandomil,
Sado da gentil e boa raza
Dos celtas, repousa al.

34

Esquiva rapaceta,
Coma do toxo a fror,
Tan pura com as frescas
Augas de Riobo;
(Rio de Bergantios,
Gentil e soador,
Cando da Bayabosa,
Sae con rouco ton,
Antre miudos seixos,
De branca e leda cor,
Buscando o brando seo,
Do seu mayor Anllons)
D onde tirche, nena,
Tan dura condicion?
Non negues, non, menia,
O que pra drse, dou;
Cata ben q ofendido,
Non te castigue Amor:
O trigo he para a fouce aguzada,
O rbedo verde ten sua zazon.
77

78 Queixumes dos pinos

Chgase o doce figo.


Pol-o seu tempo bo,
Baixo a materna flla,
De prcido verdor;
E d aquel que ten fame,
En fugir non pensu;
E ben furtrse deixa,
Do natural ladron:
A mazan no seu rbre,
Soa c un furtador:
Non fuxas, rapaceta,
Tenros abrazos, non;
Non negues de natura
O que pra drse dou;
Non evites esquiva,
As doces leis d amor:
O trigo he para a fouce aguzada,
O rbedo verde ten sua zazon.
Non foge a vaga poldra,
Que da ponte Aranton,
Pace na esquiva gandra,
O novo toxo mol;
Cando de longe sente,
A penetrante voz,
(Que lle chega hastr os osos)
Do seu doce amador;
E espera a quen a busca,
Pero non foge, non;
Nin nega o que natura
Pra non negrse, dou,

34

Mas jugo se rende,


Do caro vencedor:
Negar he cruza,
Ceder he razon:
O trigo he para a fouce aguzada,
O rbedo verde ten sua zazon.

79

35

Cando no escarpado cabo,


Sae a fror da caramia,
cazador anunciando,
A leda estacion garrida;
Cando da doce Suvia,
s doces prayas amigas,
En nobelo gentil ajuntadas,
Chegan as ligeiras pllaras;
Entonces d bardo o esprito,
Que soa antr as uces hirtas;
No formoso instrumento apoyado,
En donde o vento suspira;
Mentras os fillos dos celtas,
Cumpren serva e innobre vida;
Entonces o esprito invade do bardo,
Escura melancola.

80

36

sombra tecida,
D espeso zreixal,
Muy ledo e folloso,
No tempo do vran;
En donde se sente,
Un doce zols,
S o vento antr as follas,
Asopra quezis;
(Tan ledo, que sempre
Frescura al hai);
A garrida Ousinde,
Alegre sin par,
Rapaceta nova,
De tan curta ed,
Que segas catorce,
Non pode contar;
s nios andando,
C o deo de Jan,
Dill ste a menia,
81

82 Queixumes dos pinos

C un doce mirar,
De pillo raposo:
Que de zreixas hai,
Que lindas, vermellas,
E ledas estn!
Agora he o tempo
Das zreixas pillar.
E dxolle rindo,
A tenra beld;
Pois sube abrangulas,
Se che gusto dan.
Non podo, estou coxo,
Non podo aganchar;
Subir t puderas,
Que ests muy ben san,
Ligeira e gordecha,
Com un pas-palls;
E ts uns cachetes,
Com unhas mazans.
Eu subo, pr mira,
Non has de mirar
E Jan lle contesta;
Corrente, ben sta;
E logo o gran pillo,
Tumbuse no chan.
J sobe a menia,
Ligeira sin par,
J toca a espesura
Do alto zreixal;
E cando mais leda,
Na faena est,

36

Collendo cereixas,
C un doce cantar,
C os ollos lagartos,
O deo de Jan,
Non sei para donde,
Se puxo a mirar.
Mais clleo a rapaza,
No furto desleal,
E pndose acesa,
Como unha mazan,
Chorando e sorrindo,
Con grcia sin par,
Lle d incomodada:
Tte quedo, Jan,
Non pois ten juicio,
Pois n has de mirar:
Mira, eso non serve,
Pois eso non val.
Pois vaya, non miro,
Lle dixo o raps
Con sorna
Pois juro,
Que n has de mirar
Bofellas juro,
Plo santo San Joan..
Mentira, pois tapa
Os ollos cas mans.
E por compracla,
Aquel taleigan,
Tapou obedente,

83

84 Queixumes dos pinos

Os ollos cas mans.


As zreixas a nena,
Volva a pillar,
Apartando as follas,
C a pequena man;
Mais, sin qu ela o vise,
O diao raps,
Entrabrindo os dedos,
D entrambas as mans,
Astuto, as furtadas,
Volvo mirar.
Mais ela collendo,
No furto desleaI,
Lle dixo pondose,
Acesa ainda mais,
E linda, qu as zreixas,
Que tia na man;
E c unha corraxe,
Donosa en verd,
(Acaso deverias,
Fingido quezis.)
Fltache a palabra
Tte quedo, Jan;
Non pois ten juicio;
Non has de mirar
Mira, eso non serve,
Pois eso non val.
E toda asaada,
Baixu do zreixal.

37

Castaos de Dorme,
Os de corpo ben comprido,
De gracosa estatura,
Dobrados e ben seguidos:
Ou castaos, somellantes
s celtas nosos antigos;
A quen as edras demostran
Amor, con abrazo amigo:
Os arrebatados ventos,
Do ms bretumoso e frio,
De Janeiro, entre vos fungan,
Dando doentes suspiros:
E o musgo dos vosos gallos,
Ermos e desgornecidos,
impulso das duras rfagas,
Vai longe car rompido.
Cuando juntos nos crimos,
Era outro tempo, e o recinto
Da vosa inda curta sombra,
85

86 Queixumes dos pinos

N era grande; que menio


Daba eu tanta coma vos,
No doce prado nativo.
Por fin, na nosa vellz,
Despois do b tempo ido,
Juntos volvmos a vrnos;
Mais con difrente destino.
Pois o embalsamado sopro,
Do temprado e novo esto,
s vosas erguidas frentes,
Volver, doce e garrido,
Coa verde e leda pompa,
O nobre esplendor perdido.
Mais cabeza do bardo,
De pesar escurecido,
Co a alegre primavera,
Non volve o verdor antigo;
Nin retorna corazon,
O doce amor que foi ido.
As deca Lugar,
Entre mil o distinguido;
Que despois de longa ausencia,
O eido volvo nativo:
Mais con todo, anq era forte,
O ver o seu nio antigo,
Nubruselle frente, e os ollos
Rcias vgoas Ile crobiron.

38

Un lindo zagalexo,
Promtesme, seor;
Tan lindo, que mirlo
Ser unha perdicion;
Algo curto, ben feito,
De roxa, leda cor,
Con gorchetes de prata,
No estreito cinturon;
Que cando os aires viren
A folla catasoI,
Far garridos prgues,
De min o rededor.
Ese zagalexo,
Certo ser bo;
Pr non digo tanto,
Da tua intencion:
O teu zagalexo,
Non cho quero, non.

87

88 Queixumes dos pinos

Collome no prado,
Via de cazador,
Mil palabras ardentes,
No oido me sopru;
Dxome q era linda,
C un aire burlador,
E dxome que tia
Corpo robusto bo,
Brazos firmes, redondos,
Seo comprido e mol,
Arrengote demo,
Que cousas m al armu!
Cousas que m l dixo,
Con melosa voz!
Eu non sei que faga,
Se ch o cra ou non.
O teu zagalexo,
Non ch o quero, non.
Fnlle pedir a vrge
Da Consolacion,
Que do peito me tire,
Sua meiga voz:
Cando m atopo soa,
N un sitio tentador,
Teo medo, e n esprico
Por que turbada estou;
Fugir quero e non podo,
D un estrao temor

38

Mia Virge Santa,


Pois que tola estou,
Trame do peito,
Esta turbacion.
O teu zagalexo,
Non ch o quero, non.

89

39

A hora en q a luz do luceiro,


Sobr o cabo loce tmida;
E negra furna pando,
Recllense as breves pllaras;
A hora en q o raposo vagamundo,
Sae da sua manida;
E caza d escarabellos,
Vai pol-a ruda marina;
A quela hora en q a campana,
D humilde porto dorida;
rudo pescador que ven d altura,
Fai decir: Ave Maria;
Entonces triste bardo,
Que soa antr as uces hirtas,
Na gentil arpa apoyado,
En donde o vento suspira;
Entncel- bardo, cal vago fantsma,
Visita a melancola.
90

40

Agora, meu corazon,


Agora po-la noitia,
Po-la miancia, non.
Ningun nos pde estorbar
H ben soparada e soa,
Esta gandra de Gundar.

91

41

Despois do duro combate,


Q o nobre celta Folgar,
Contra do esquivo romano,
Libru de Xallas no chan;
En que tantos esforzados,
Perdno a luz xogoral;
No medio da esquiva gandra,
Asomellante estrelar,
Que s apaga receoso,
Do monte Meda detrs;
Morra a linda Maroas,
D unha ferida mortal
No branco peito, cal rosa
Cortada do vento son.
Maroas, vrgen intrpida,
De magestoso andar;
A cual os brandos adornos,
Desdeu da tenra ed;
E do escudo, e grave yelmo,
92

41

Cenguo o corpo lanzal:


E dend os mais tenros anos,
Se compraca en dobrar
O arco, seguindo os corzos,
Da gandra no esquivo chan.
Das fillas dos nobres celtas,
A mais valente, en verd;
Quixo la do seu amado,
Ao lado peler,
Sin que rogos fixsen
Ceder, nin volver atrs.
Mil veces o curvo arco,
Brandra con forza tal,
Que muitos a luz garrida
Do dia, non vran mais;
Cando unha frecha arribando,
Unha dura frecha audaz,
Cravuse no branco peito,
Onde amor soe aniar;
E cao cal tenro pino,
Das uces no escuro val.
Mais antes que dse o esprito,
O arco ainda firme na man,
Esto dixo Margaride,
Bardo da voz sin igual:
Doce e tenro Margaride,
Do gracoso mirar;
A quen inda a dura lanza,

93

94 Queixumes dos pinos

Non encalleco as mans;


Tan garrido e brando, como
O doce toxo molar,
Que crece na escura gandra,
No seu tempo xogoral;
Ou Margaride, a tua arpa
Hme muy doce escuitar
Dixo a valente Maroas;
Con voz do vento soan
Parecida, cando sopra
Por entr as uces quezis:
E esto dixo Margaride,
Bardo da voz sin igual:
Maroas, boa Maroas,
Ou vrgen do seo albar,
Com a escuma das Basontas,
Cando sinten tempest;
Tan lixeira com os corzos,
Que fxen no carballal;
Cal pino da costa d Ures,
D esbelto e dereito van;
A valente antr os valentes,
A quen ben as armas stn:
Teus tristes presentimentos,
He de razon olvidar;
Mais o son da mia arpa,
Se che prace, escuitars.
E as cantou Margaride,

41

Bardo da voz singular:


A fror garrida da gandra,
Que no doce mato est;
No seu tallo randendose,
sopro do vento son;
abrigo das hirtas uces,
Nais a sua tenra ed;
Que da tollente giada,
Acougo doce lle dan;
Dichos la, s inda nova,
Cand inda apuntando est
Do abrocho, unha doce causa
A corta amiga en agraz;
Antes que vellez escura,
Ou lodo a vea a manchar!..
Dixo; e son das doces cordas,
Maroas perdendo vai,
A doce cor, e quedu
Com apagado estrelar;
Sin luz, e descolorida,
De Xallas no esquivo chan.
E Margaride, antr as uces,
Erguida tumba lle d,
A modo dos nobres celtas,
C unhas antes por sinal;
Para que fsen memoria
Doce da futura ed.
Desde entonces, ou Maroas,

95

96 Queixumes dos pinos

De Xallas probe lugar:


Tomche o nome garrido,
Da valente sin rival;
Pois no teu escuro eido,
Maroas descansa en paz.

42

Os pinos fan doce son;


N esta doce soedade,
Aprtas o corazon.
Non te poas a tembrar,
Menia, non teas medo,
Que ningun te quer matar

97

43

Rei dos castros, castro forte,


Garrido castro Nemenzo;
O das uces montesias,
E dos carballos cerqueiros:
O da boa parecenza,
O dos altos parapetos;
Cheos de frores no vran,
E esquivas uces no inverno;
O dos fosos ben compridos.
E ben fondos e ben feitos;
Das rmpras en caracl,
E camios encubertos;
Doce a vista desde longe,
Castro bo, castro compreto,
Ou castro, amigo dos celtas,
Antr os castros o primero:!
Coma un celta forte e armado,
Desde longe te contempro;
C o teu escudo embrazado,
98

43

Con que defndel o peito;


Eu non sei por qu, na alma,
O que sinto non comprendo;
Cal vrgen que o seu amado,
mira c un placer secreto.
As a tua formosura,
Respete o futuro tempo;
E na tua nobre frente,
Consrves o nobre sello,
Q he propio tan s dos fortes,
Q tempo non se rendeno:
E seas doce lembranza,
Dos dias que feneceron,
D aqueles qu inda virn,
A povoar noso edo,
E pasado tempo antigo,
Chamarn noso tempo.
Tal son d arpa gemente,
Cantaba a doce Maymendos,
Filla do boo Contemunde,
Entre os fortes o primeiro:
Que do eido do seus mayores,
No Tmara, estaba vendo,
O grande castro garrido,
N un dia escuro d inverno,
En que as uces montesas,
Se domeaban co vento;
E a voz da doce menia,
base o longe perdendo.

99

44

Aquela mia leda compaeira,


Presurosa e lanzal;
Aquela doce meiga,
Gracosa e sin par;
Que sempre me segua,
PoI agreste soed;
Que seu corra, corra;
Seu paraba dandar,
Tamen ela paraba
O seu paso fugaz:
A roupa curta e leda,
Das cores da mian;
Cunhas alas garridas,
Coma fada Baltar;
Unhas leves sandlias
Nos ps, q envidia dn
A neve, c unhas cintas
Que desde o calcaal,
As pernas, com a Dfne, lle tecan,
100

44

Con gracia singular:


Todo leve, impalpabre,
Para millor andar
Pl a sua donosura,
Conocl-a quezis?
Vchela por acaso,
Presurosa cruzar,
Por antr as vosas uces,
Ou, braas d Armer?

101

45

Boandanza, sade,
Raza de Breogn;
Teus groriosos destinos,
Certo he doce agoirar:
Raza nobre, anque ruda,
Forte no soportar;
A de boa estatura,
E de corpo lanzal:
Asomellante s pinos,
Ben compridos que estn,
Sobr a materna, rpida pendente,
Do monte de Brumar.
Raza, q antigamente,
Ben soa levar,
A brillante armadura,
De flgido metal;
E o arco curvo forte,
Muy rcio de dobrar;
E o casco que ceibaba
102

45

Un resprandor igual,
A aquel que ceiba trs do escuro monte,
A estrella da mian.
Antr as espesas brtomas
Do tempo que foi j;
E nos dias dichosos
Q inda mundo virn;
Oh! cantas cousas nobres
Vexo, que comprir,
A estirpe generosa
Que no cltico chan,
Fende o molente seo
Da boa terra natal;
E aquela q emigrante,
Deixa o nativo clan;
Como soen as pllaras
Do noso litoral,
Garridas vagamundas,
Cando en bandadas van,
Rasando as ledas prayas,
Con presuroso afn;
En tecidas compaas sonorosas,
Virndose vor.
Os teus fillos sin conto,
Certo en nmero igual
As aras da ruda
Praya de Barraan;
Que dispersos povan,
Con forte vaguar,
A espaciosa Colmbia,

103

104 Queixumes dos pinos

A da forma longal,
Que sobrbia s estende
De un a outro mar,
Coma inmensa bala,
De corpo colosal,
Que despois de naufragio,
Sobre da praya est;
Desde os salvages toldos,
De mudbre acampar;
Hastra os ingentes cornos
Do rpido Uruguay;
Desde a illa q h erma
E nota as prlas fan;
Hastra o frio gandreiro,
Onde os Andes sn star,
Como negros ferreiros,
Q en fera rolda estn;
E cos rudos martelos,
O val fan resoar;
Forxando nas suas negras e altas covas,
O precioso metal;
O lazo rcio e forte
E garrido sern,
Q os fillos reconclien,
C antiga e comun nai;
E os bs povos ibricos
Dispersos, juntarn.
Cal vario e radoso,
De monte a monte est,
O ledo e curvo iris,
Sobre de verde val;

45

E seus formosos cornos,


Soe ufano amostrar,
Aos fillos da terra,
Proftico sinal;
Tal t, nobre e comprida,
Boa raza lanzal,
Nos dias da futura,
Boa edade sers,
Atamento garrido,
Forte no sin rival,
Ponte de ledos arcos,
Q he doce contemprar;
E os bs fillos do Luso,
E os fortes hirmans,
N un s no, fortemente,
Os dous constringirs;
Tal he a somellanza sonorosa
Do garrido falar!
S dos fillos do Luso,
Q apartados estn,
Por real estulticia
Da grorosa nai;
O pastor, bo e forte,
AIgun dia sers,
Q a tribu vagorosa,
Ao deixado clan,
O descarriado gando,
Q agora errando est,
Ao redil antigo,
Gloriosa volvers.

105

106 Queixumes dos pinos

E aquela nobre plyade,


De fortes no loitar,
Q a constancia heredaran,
Dos bos e fortes pis;
E nos frreos propsitos,
Non consenten rival:
Que levan no sembrante,
A palidz lanzal,
Do turbulento insmnio,
E do rudo pensar:
Soldados valerosos,
D afanoso ideal,
Somellantes aqueles
Que con ousado afan,
Na ruda Zernagora,
De fortes, forte ni,
Amostrar fan as presurosas prantas,
A caterva d Agar.
Estes a terra verde,
Do olvido tirarn;
E os cativos ultrges
Do estrao desleal;
C o garrido instrumento,
Q he nobre gobernar,
(Quezis antigo adorno
D algun cisne lanzal)
A prevencion ignava,
A estultcia cerval,
E as palabras de ferro injurosas
Da ptria, vingarn.

45

Oh! canta luz eu vexo,


Que na futura ed,
Da tua frente se,
Gente de Breogn!
Como se antr as brtomas,
A luz do cabo Ougal,
Que cos seus Iongos cornos,
Centelleando est:
E s ousados e vagos navegantes,
He seguro sinal!

107

46

Cando te vexo m acordo,


De quen non podo olvidar;
Ou figueiredo de Mrdomo,
De Mrdomo, ou figueiral:
A tua garrida sombra,
Al no medio do vran,
Vista de longe, parece
Que d frescura e zols.
Debaixo das tuas follas,
Hai un garrido areal,
Cunhas aras tan brancas,
Que vn da veira do mar;
Qa quen te mira, convidan
sono e outras cousas mais.
Reina dentro do teu so,
Silencio tan xogoral,
Que tan so de cando en cando,
S oi o garrido comps,
108

46

Das tuas follas compridas,


Ca doce brisa do mar;
Ou o pio, se s ofrece,
D un paxario quezis,
O cansado camiante,
Que vai co calor do vrn,
verte de lonxe, d:
De Mrdomo o figueiral.
E pasa adiante, ben triste,
Porque non pode parar.
Non, non h na sua casa,
Nin vsta de seus pis,
Onde se buscan as nenas,
Para con elas falar;
Mais debaixo das tuas follas,
Onde testigos non hai:
Ou figueiredo de Mrdomo,
De Mrdomo, ou figueiral!

109

47

Pillina antr os pinos soa,


Alba de medo tornu;
Quixo fugir, mais non pudo,
(Que sabe que peixe eu son.)
Rograme de rodillas,
De rodillas me rogu;
Tembru como vara verde,
Q estremece a virazon.
Cal quen teme ser oda,
Dixo:Pdocho por Dios!
Ests fresca! lle contesto,
Vnte min con oracions:
Non solta nunca o raposo,
A galia que pillu;
Hastra zugrlle o mel todo,
Non solta a fror o abellon;
110

47

Nin branca e doce pomba,


Larga o monteso azor.

111

48

Cal soe arboladura,


De nave poderosa,
Facer negro valume,
Sobre as tendidas olas;
E do vasto cruzmen,
Fai orgullosa mostra,
Co laberinto ousado,
Das atesadas cordas;
Onde os aires pasantes arrncan,
Enrgicas notas:
Tal alma do bardo,
H soberbia e grandiosa;
Tal na mquina ousada,
Todas cousas resan;
Deixando mil suspiros,
En mil salvages notas;
Quen pode as rapsdias decir do sobrbio
Poma q entan!

112

49

Gandra esquiva de Moureda;


Quen poidr antr as tuas hirtas uces,
Falar a soas con ela!

113

50

O escuro Brandoas,
E o roxo Porcar,
Dous fillos dos celtas,
D ed tenra e igual,
Na lanza apoyados,
Cal dous avelans,
Q estn incrinados,
Do vento quezis,
Con vgoas quentes dos ollos falaban,
Da doce Baltar.
Cal vara garrida,
Anda noval,
Dereita e follosa,
Que soe tembrar,
C un ventete mino,
No tempo do vrn,
A sombra da fraga
Nativa sua nai;
Tal era a maneira graciosa e molente,
114

50

Da doce Baltar.
O vento q asopra
C a fresca mian,
Levball as faldras,
C un ledo comps:
Cand ela corra,
De Xallas no chan,
Seguindo dos corzos,
O paso fugaz,
Decan as uces: s pasos graciosos,
Da doce Baltar!..

115

51

Fada garrida de leves alas,


Que leda voas,
No doce abril;
Rompendo a brtoma,
Con lindas galas,
Desconocida, presta e gentil:
Fada q as veces,
No espacio culto,
Dos ptrios agros costumas voar;
E as veces no aire,
Do monte inculto,
Te soes sin trazas evaporar:
Das tuas alas o doce ruido,
E dos teus pasos,
O grato son;
Que n o percibe o atento odo,
Mais que s o sente,
On mil veces na mia infancia,
116

51

Nos ptrios montes,


Da verde Erin;
Sentn tua engebre,
Doce fragncia,
Cando pasabas por junta min.
Non te conozo;
Nin sei a donde,
Ou vas ou tornas, nin por qu lei;
Nin sei se antes,
Nin como ou onde,
Nin en q antigo tempo t hachi.
Se fui na gandra de Carboiro,
Nos verdes d Oca,
Ou de Buxn;
Se nas alturas de Portomiro,
Se nas areas
De Barran.
N os verdexantes cmaros do Esto,
No val de Brntuas,
Ou d Angeriz;
Ou nas pendentes
De Corcosto,
Ou sobr o cume do Gomariz.
Se dos curutos,
Na vaga bruma,
De prado verde na branda cor;
De negro baixo,
Na branca escuma,
De casta estrela no resprandor.

117

118 Queixumes dos pinos

Nas negras copas armonosas,


Dos altos pinos,
Q hai en Cartel;
Se fui nas gandras espacosas,
Nas correduiras
De Recemel.
Non sei mais levo tua doce historia;
Non sei tampouco,
Quen m a insinu;
Nin sei de certo,
Porq a memoria,
Doces lembranzas de ti gardu.
Quezis celeste
Reminiscencia,
s d outra vida que pasi j;
Quezis presagio,
D outra existencia
Misterosa q inda vir.
Vrgen dos celtas d amigos astros,
Dos nobres celtas,
Fortes e bos;
Quezis habitas nos verdes castros,
Genio dos nosos
Grandes avos.
E pois no crzle q home encerra,
Pracer non hacha,
Trgua ou solaz;
Detn un pouco,
Na escura terra,
O teu gracioso paso fugaz.

51

E m apreixando,
Dos teus garridos,
Graciosos velos de ledo tul,
Nos perdermos,
Do van collidos,
Dos ptrios ceos no brando azul.

119

52

Eu sei donde moran,


Eu sei donde estn;
As vira de longe,
Seu golfo cruzar.
O corpo ostentaban,
De roxo coral,
As testas d ancre,
Lostregando estn;
Os lbios ardentes d esplndido lzuli,
Q encanta mirar.
Estaban sentadas,
Con gran magest;
En tronos de prlas,
Cal reinas do mar.
Mirinas, mirnome,
Con mgico afan,
C unha forte, pungente mirada,
120

52

Color verdemar:
Oh Dios, que decrme
Seus ollos querrn!..

121

53

Abonda j d oracion
Porque de min non te libran,
Nin Dios nin o demo, non.

122

54

Eu sei donde mran,


Eu sei donde estn;
sesgo das augas,
As vin fulgurar.
Conozo o seu golfo,
Sua sirte natal;
Al nos profundos,
Abismos do mar.
Mui bellas, mui grandes,
De tamao igual;
Das testas ceibando mil ris sobrbios,
Color verdemar.
Eu sei donde mran,
Eu sei donde estn.
lri en leve gndola,
Con amoroso afan;
Rastreari con redes,
123

124 Queixumes dos pinos

Sua praya maternal:


E s inda as non podo,
Meu deseo alcanzar,
Improvisado buzo,
Novo tritn audaz,
Penso fondo Oceno,
Seu tesouro arrancar.
Se na luita sucumbo,
A mia insnia intrpida escus.

55

San Pedro de Brandomil,


Na probe terra de Xallas,
Canto hai que non te vin!

125

56

Carballos de Carballido,
Cand era rapaz deixivos;
Vin despois de muitos anos;
J vmos vellos.
Pasronse as alegras,
Que trougura o tempo ledo;
A moced fui pasada;
J vmos vellos.
Eu teo os cabelos brancos,
Vos tndel os gallos secos;
Os nosos dias pasno;
J vmos vellos.

126

57

Da alma n o fondo,
Eu levo unhas cordas,
Que cada momento,
Soando estn soas:
S estou vigilando,
Ocpanme as horas;
S en prcido sono,
Os membros repusan,
Agtanse insmnes,
J doces, j roucas.
En vano febrnto,
Nas luitas recnditas,
O nimo ousado,
En vano s esforza;
Por domar o tumulto sublime,
As frvidas notas,
Soberbias, agrestes,
Salvages, grandiosas;
Que ay! n o profundo
127

128 Queixumes dos pinos

Dos bardos repousan;


Cal repousan as chispas que drmen,
Nas altas curotas!

58

Cando jzan do cisne,


Os febrentos despoxos,
Sobre do verde da ribeira escura,
E j non s ouza canto armonoso;
Ddelle sepultura,
No promontorio aquel areoso e vougo,
Onde Anllons, seu nativo rio,
(Qu l mais amu de todos)
D a peregrinacion antiga sua,
E do longo traballo hacha repouso.
Que diga marieiro,
Rudo fillo do Osmo,
entrar pol-a Barra,
Volvendo o escuro rostro:
Al jz o que fra,
N outro tempo cantor do eido noso.

129

59

Sobr o gallo do pino,


Sin cuidar do destino,
O azor co fero grito o aire inunda;
E fatigado da diuturna rzzia,
Descansa da sua vida vagamunda.
Pasado o tempo ledo,
Baixo o rudo penedo,
O lagarto descansa debuxado;
E da necesid dura e pungente,
S esquece, e do traballo j pasado.
Tdol-os feros brutos,
Escamosos e hirsutos,
Fital-as cruas, sanguinosas probas,
Hachan repouso nas profundas augas,
Descanso atopan nas salvages covas.
Mais do genio mudabre,
O nimo indomabre,
130

59

N hacha descanso, non;


Quezis s agita n l o esprto insmne,
Do ngel da primeira rebelion!

131

60

Ou da terra de Xallas, feros corvos,


Que vagantes ands;
Sin pensar no destino,
Sin hoxe nin manan;
Quen poidra ser voso compaeiro,
Pol agreste soed!

132

61

Monte-Branco, Monte-Branco,
Cando te vexo de longe,
Verto a soas triste pranto.
Pois as nosas alegras,
s dous nos fno fallando;
A t, das tuas aras,
Os ventos te despoxno;
A min, tamen me fallecen,
Aqueles gustos pasados:
T negras, y eu teo a cabeza
Cha de cabelos brancos!

133

62

Feros corvos de Xallas,


Que vagantes ands;
En salvage compaa,
Sin hoxe nin maan;
Quen poidera ser voso compaeiro,
Pol-a gndra longal!
Algo de vago e fero,
Do meu ser no profundo
Eu levo, com as brtomas
Dos curutos escuros;
E unha ruda e salvage
Incrinacion dos seres vagamundos.
Algo do rudo vento
Q azouta o cabo Ougal;
Do salvage miato,
Que leva o vento son;
E con nobre ufana,
O esquivo mato registrando vai!
134

62

Algo das vagas brtomas,


Algo das uces altas,
Algo dos libres corzos,
E das feras bandadas
Dos corvos vagamundos,
Ques espallan de Xllas pol-as gandras.

135

63

Das quentes prayas,


E non jocundas,
Cal sempre sen,
Retornarn,
As leves e graciosas vagamundas,
E poI-o bardo,
Preguntarn.
E en torno frmide,
Vougo e pendente,
ndo e volvendo,
Voltas darn;
E cal quen doces
Suidades sente,
Do instrumento nos formosos cornos,
Se pousarn.

136

64

Oh t, radioso e forte,
Ser oculto e inmortal,
Que dches sn s pinos,
E cores a mian;
E s ligeiros ventos,
O seu vrio roldar;
Que consolche o msero,
No inmundo muladar;
A quen j duramente aconsellran,
Eliphz e Baldad.
E pois h meu traballo,
Non poder olvidar
Nunha cousa convrteme,
Insensibre e cerval;
Convrteme n un rudo
Facho, por ped
Brreme da memoria,
Este soar audaz,
137

138 Queixumes dos pinos

Arrncame da alma
O imaginar lanzal;
Fndeme cal penedo,
No profundo do mar;
Lvame nas ardentes
Alas d un huracn
Cal arsta que leva
O rudo vendabal
Cal luceiro apagado,
Que cruza a inmensid
Longe, mui longe d esta praya, donde
Non poida recordar!..

65

Canta, bergantian, canta,


Qo vspero apareco;
E dudoso centella,
Por antros dereitos pinos;
E costumado facho,
Retranse os mazaricos;
Canta, canta, son do carro,
Pr antros calados e altivos:
Eu non sei que suidades estraas,
Padezo cando te sinto!

139

66

Cal o fulgente Srius,


Radoso e inmortal;
N unha noite profunda,
Centelleando est;
Y he maravilla e psmo,
De quen o contemprar:
Tal do meu ser no fondo,
Levo unha luz lanzal;
Que d un orgen grande,
Me dice que fun j;
E m obriga e espolea,
A fantasa audaz,
En pos do grande e ignoto,
Por unha lei fatal;
E c unha forza ingente,
Me compele a cantar,
Dos fillos do deserto,
O gloroso afan;
E os ibricos peitos esforzados,
140

66

Que con fe sin rival,


Do Oceno os campos espaciosos,
Ousran libertar.

141

67

Non cantes tan tristemente,


Probe e desolada nai;
Non lle cantes cantos brandos,
Pr adormecer o rapaz;
Onde st a cova do sono,
No cltico carballal;
Cntalle cantos ousados,
Q esforzado o peito fn;
Cntalle o que j cantra,
O nobre bardo Gundar:
A luz vr para a caduca lbria,
Dos fillos de Breogn!..

142

68

Cal o ngel rebelde,


Q audaz atravesando,
Con poderosas alas,
O cego, antigo caos;
Asomellante a un Ieo,
De grande porte, ousado,
Q en busca d outros climas,
O mar anda cortando:
Q unhas veces dudoso,
Sobre os audaces pasos
Volvra, e outras veces
Sin vacilar voando,
Por arribar a bella luz perdida,
O abismo espanta co audaz traballo:
Tal por ergur o feito,
D aqueles celebrados,
Q o ignoto redimran,
Coas ardidas nos;
As sublimadas rutas,
143

144 Queixumes dos pinos

Anduvra tentando,
C unha nobre ousada,
O nimo esforzado!

69

Non en presentes
Cousas pensando,
doce eido,
Quezis irn;
E o lar escuro,
Vougo mirando,
Pol-o bardo dos servos e ilotas,
Preguntarn.
Da Barra as brisas,
Que no pendido,
Deixado frmide,
Repousarn;
Con un profundo,
Longo gemido,
Suspirando nas cordas de ferro,
Respondern.

145

70

As almas escravas,
D ideas non grandes,
Van pensando mil cousas femneas,
Molentes e infmes.
Mil soos forjando,
Q o nimo agobian;
Arrastrando infamantes cadas,
Cal brandos iltas.
Espritos brandos,
Esprtos muliebres;
Sedentrios, que lenta consme,
E mrbida frebe.
Mais alma do bardo,
Enrgica, ousada,
Q audaz libertade,
Tan so soa e ama;
Vai pensando en propsitos frreos,
146

70

Q erguran a ptria!

147

71

Sin caber nos pelxos,


Muy cheo de s mismo,
Pasra, e con fachenda,
Miroume e fise rindo.
E para o seu chaleque,
Eu sei q o mui ladino,
Cho d un extro homrico,
Iba pra s decindo:
Certo est h dos pequenos,
Bafas e catvos;
E com os poucos que no mundo somos,
Non era dos distintos.
Mentres eu con espanto,
Pr o meu capote digo:
Certo est home h dos grandes,
Q atopa o mundo exguo;
S he certo que transmigra,
No mundo o noso esprito,
Debe de ser o mesmo Epaminondas,
148

71

Ou o forte Anaxbios.

149

72

Fra abondo co oprobio pasado,


D un brando servir;
Madre escura d escuros ilotas,
Mesnia infeliz.
A Pitia convulsa,
Dixra de ti;
O orculo dixo:
Qun serve, ese h vil.
Ser forte ou escravo,
Morrer ou vivir;
Cingue o peito d esforzo e de ferro,
Spartco ch o d;
Esnca na frente de quen ch o lanzra,
O estgma servil!

150

73

Coroados de frores,
En alegre banquete;
Sobre do verde cmaro da vida,
O corpo recrinado brandamente;
Fcil h ser magnnimos,
E amist prometerse;
Pero cando a fortuna,
Que constancia non teve,
Cas usadas promesas,
Injusta nos fallece;
Entonces os convivas,
Que boas leis non reteen,
Pol-o pracer afeminado e brando,
Unidos tan somente;
J concluido o bquico alborozo,
E canzons alegres,
E vacas as copas,
Do seu licor fervente;
Entregar soen o cobarde olvido,
O q a lngua femnea promete.
151

152 Queixumes dos pinos

O caso est na ruda


Adversidade urgente;
Diante da dura proba,
Mostrar o peito engebre;
E sustentar magnnimos,
Noso ideal ardente.
So nos traballos duros,
Q o nimo ennobrcen,
Sbese canto valen,
Aqueles que reteen,
As leis do honor difzle,
No momento solemne:
Non coroados de saves frores,
En alegre banquete;
O peligro afrontando e o duro ferro,
As h, as h como se vence!
Agurdovos na esquiva e dura proba;
Quezas en tempo breve;
Non cenguidos de frores,
En aIegre banquete;
Mais nos duros traballos,
Q o nimo ennobrcen;
Ante o transfgio infame,
Q o honor compromete;
O peligro afrontando e o duro ferro,
As h, as h como se vence!

74

Cal cara o radiante,1


E valeroso fillo de Pantho;
Cos soberbios argvos,
En ousada tenzon;
(En donde o craro Smois,
Corre, nobre e veloz,
A parte en que natura,
Primeiro o obrigu)
Na sua pompa garrida,
Envolto como un Dios;
E resoran as brillantes armas,
Con temeroso son;
E morrendo, de s rastro sublime,
O famoso deixu:
Tal no rudo combate,
Andrs, lanzal e bo,
1. A Andrs Muruis

153

154 Queixumes dos pinos

Asomellante forte,
Q honrra o genitor,
Caches, o sembrante
Non volto terra, non;
Mais a donde sublime,
Natura o levantu;
Na man ind apreixando,
O ferro brillador;
O comprido despoxo opco e escuro,
Mais o teu nome, non.

75

A voluntade homrca,1
E propsitos frreos,
De facer bs libres,
Os espaoles peitos;
Dos novos ideles,
O nobre forte empeo;
Non se compren somente,
Nos lmites estritos,
Da ptria desmedrada,
Po-los antigos erros;
Nin deben, non, morrer escuramente,
Nos j minguados e cativos eidos.
Mais ajudando aqueles,
Do futuro sedentos;
Q o ideal, raza,
Levan nos fortes peitos;
con nosoutros parten,
1. A Carvajal

155

156 Queixumes dos pinos

Os bs campos ibricos,
E nos son somellantes,
No sonoroso acento,
no bogar lexano,
nos groriosos feitos:
Quebrantmos da serva Lusitnia,
Tamen os duros e oprobiosos ferros!
Nos esquivos combtes,
nos fortes empeos,
Q hai que ter po-Ios nobres
Ideales ibricos,
Non detal a pranta,
Nos lmites estreitos,
Non sigas os hispnicos
Polticos pigmos;
Non olvides oh forte!
Os galicos intentos;
Quebrantmos da serva Lusitnia,
Tamen os duros e oprobiosos ferros!

76

Cando os duros machdos,


Feren os altos pinos;
E cen con estrondo,
No chan de Bergantios;
Non cen, non, en vano,
Cal gigantes erguidos;
Sin glora, e sin renme,
Non seus eidos bravos:
Mais car, ceibando,
Os ulidores pios,
S espallan na debesa,
Po-Io mato nativo;
E da semente s rguen.
Descendentes altivos.
As, cando caran,
Aqueles destemidos;
De nobres ideles,
Os bos peitos enchidos:
157

158 Queixumes dos pinos

Non caran en vano,


En oprobioso olvido;
Coma o vulgo dos homes,
N escuridade estintos.
Mais o chan empapando,
Do sangre escrarecido,
Os campos de Suvia,
Dos celtas nobre asilo;
Non cedran a morte,
E deixran altivos,
Perdurabre semente,
De vingadores fillos.
Dspotas insenstos,
Forx, forxde grillos;
Pode oprimir ferro,
Un corpo enfraquecido;
Mais as nobres idas,
E gloriosos instintos
Eses non pode, non, o duro ferro,
Nin a morte, extingulos!

77

Quen brando vegta,1


En cio agradabre,
No seo da escura,
Nativa ciudade;
E mente envilece,
Con causas non graves;
E vida molente,
E lnguida trgue;
Botndose colo,
Mil lazos amantes;
Non si que d imbele,
Descravo e d infame,
Despede dos membros,
Molentes e suaves:
Que doce sorrindo,
Quen preto d l pase,
Dir:Certo est home,
Non pensa ou combte;
1. A Castelar

159

160 Queixumes dos pinos

Nin leva grabado,


Na testa radiante,
Cal surco do rayo na cima d un facho,
O sello dos grandes.
Mais, cal metero,
Sacerta que pase,
Un home com este,
Formoso trunfante;
Qostenta na testa,
O surco que bren,
Os grandes insmnios,
Propsitos grandes;
Os rudos empeos,
Do grego Canris;
Os soos ousados,
E bos ideales,
De Prnell e OcnnelI,
E Marco Botzris;
Entonces o home,
Q o lado seu pase,
Dir, con acento,
De quen pensar sabe:
Certo, este h dos fortes,
Que nobres combten;
E leva grabado,
Na testa radiante,
Cal fero lostrgo, grandioso e sublime,
O sello dos grandes.
Non dixes, oh forte,
No rudo combte,

77

O povo que luita,


Plos seus ideles;
Qa boa Zernagora,
Hirmans seus nos chame;
E jefe dos fortes,
Os fortes t acrmen;
Qa libre Boyana,
De nos ouza e fale;
E digan os castros,
E digan os vales,
E os pinos de Suevia,
Qos cfiros branden:
Certo, este h dos fortes,
Que nobres combten;
E leva grabado,
Na testa radiante,
Cal fero lostrgo, grandioso e sublme,
O sello dos grandes.

161

78

A lngua tivran,
Por lngua d escravos;
Esquecran os ptrios acentos,
Suidosos e brandos.
Dos propios acentos,
Tivran vergonza;
De cautivos falran palabras,
De srvos e ilotas.
Deixran os doces
Acentos jocundos,
Por estraas palabras de srvos,
Ignros e escuros.
A nai afrigida,
Da escura misria,
Os propios tomra,
Por gente estrangeira;
E espantada escuitra dos fillos,
162

78

A pltica serva.

163

79

E t, campana d Anllons,
Que vagamente tocando,
Derramas nos corazons,
Un blsamo triste e brando,
De pasadas ilusins.
Al nos pasados ventos,
Primeiros da mia vida,
Oyo os teus vagos concentos,
Rel dos tristes momentos,
Da mia ptria querida.
Cntas veces te lembru,
O que marchu para a guerra,
Cando sa nai deixu;
E partindo estraa terra,
De Baneira t escuitu!
Cntas do mar africano,
Cautvo bergantian;
164

79

Oo n hun soo tirano,


O teu tocar soberano,
Al nas tardes do vran!
Cando te sinto tocar,
Campana d Anllons doente,
N unha nuite de lunar..
Rompo triste a suspirar,
Por cousas d un mal ausente.
Cando doda tocabas,
PoI-as tardes oracion,
Campana, sempre falabas,
Palabras con que cortabas,
As cordas do corazon.
Estabas contando s ventos,
Cousas do meu mal presente;
Os meus futuros tormentos,
Que dabas con sentimentos,
Segun tocabas doente.
Campana, se pol-o vrn,
Ves lumiar na Ponte-Ceso,
A cachla de San Joan;
Dlle a todos que estu preso,
Nos calabozos dOrn.
E a aquela rula inocente,
Que me morra d amor,
No regazo docemente,
Tembrando com unha fror,

165

166 Queixumes dos pinos

Sobre escondida corrente;


Dirslle, que unha de ferro,
Arrastro, rouca cada,
Castigo atroz do meu erro;
E que dentro d este encerro,
O seu amor me aluma.
E t, golondrina errante,
Dos longos campos d Argel;
S a mia terra distante,
Te leva o voxo constante,
DlIe o meu penar cruel.
S algun por min preguntar,
Dille que estou en prisins;
E unha nuite de lunar,
Irste unha vs pousar,
No campanario d Anllons.
As triste en terra alla,
Al nas prisions d Orn,
Cantaba un mozo d alda;
E nos grillons da cada,
Levaba comps ca man.
Oh nai da mia vida,
Adios, adios, meu pai;
Prenda de min querida,
Adios, oh mia nai:
Sombras dos meus avs,
Ro da Ponte-Ceso,

79

Pinal de Tella espeso,.


Acordvos d hun preso,
Como l o fai de vs:
Campana de Anllons,
Noites de lunar,
Luna que te ps,
Detrs do pinar;
Adios..
Adioos..
Adiooos..

167

80

Muy brancas, muy brancas,


Muy brancas estn;
Con esa brancura,
Q o retiro d;
Q o insmnio produce,
Ou o rezo quezis.
Muy negros, muy negros,
Cal negro pesar,
Estn seus vestidos,
Seus velos estn.
Mais, anque son negros,
Seus velos asz,
Suas almas son brancas,
Cal fror d azahar.
Y he tal sua pureza,
Sua brancura tal,
Q a neve excramra:
Non teen rival!

168

81

Virgen vlme! Un cadvre!


Neste oscuro camio;
p desta debesa,
De vellos e altos pinos;
Que levados e penzos,
De tollente corisco,
Dan, refregando as polas,
Medrosos estalidos:
Cal se fsen de meigas,
Ou penados espritos,
A quen non apoubguen temerosas,
As oracions dos vvos.
Que triste soedade!
Que sitio tan esquivo,
Que sombriza pranura,
Que toxles tan hirtos;
Que terrxe de lobos,
Famentos e malinos!
Nesta gandra agoreira,
169

170 Queixumes dos pinos

Sente corazon fro;


E eses corvos que brran,
Mesmo tllen o esprito
jQue riguroso e escuro desamparo,
D un ser humano extinto.. !
Recmos po-la alma
D este, que pelegrino
Foi un dia da terra,
E doce luz perdo:
Quezis foi home bo,
No mundano camio;
Quezis fi un ladron ousado e vago,
Quezis un asesino
Mais eu non sei que vexo,
Neste corpo comprido;
Nestes membros fidalgos,
Nest hbito distinto;
Non, non foi este home,
En baixeza nacido
Neste despoxo oscuro,
Algo d insgne eu miro;
Nl vexo, un non sei qu,
De grande e de divino;
Cal astro que tuvra antigamente,
Un resprandor altivo;
Algo de somellante n l contempro,
A un luceiro extinguido..
Esto pasar ora,
A boa Bergantios;

81

Fada gentil, garrida,


Dos pasos fugitivos;
Q en voar se comprace,
Sobre dos verdes trigos;
Que de ll abrir volva
s aires matutinos,
A porta da alta cova,
Cos seus dedos garridos;
Dos aires, con que soan,
Tan ben os altos pinos!
E con un triste acento,
Save e parecido,
que ergue antr as uces,
Rstico pelegrino,
Un agoiro verde,
N un sitio monteso;
Cando gemendo sai da sua furoca,
A o noto destino,
Encantando co son caminante,
Estas palabras dixo:
Este q aqu contempras,
s corvos ofrecido,
Non fi, non, vagamundo,
Nin vulgar asesino;
Por mais que a intonsa barba,
E o ademan esquivo,
Amostren a rudeza
Do seu longo camio;
Mais un bardo quen dra,
A ptria trato indino;
E a quen os propios seus,

171

172 Queixumes dos pinos

Deran duro martirio;


Escuros ignorantes,
Da luz d este divino.
Certo non lle cenguran,
Rosas nin brandos lirios;
Mais punzante cora,
S de feros espios.
As tratan os povos,
En baixeza sumidos,
Cando rudos ignoran,
Os seus grandes destinos,
A aqueles que lle insinan esforzados,
Os groriosos camios.
Non, non tollra o ferro,
A este peregrino;
Mais as cras triganzas,
De que fora nutrido;
Cando peregrinra,
Po-lo astro mesquio.
Raza escura galica,
De rsticos instintos;
Que injusta sacrficas,
Os teus millores fillos;
Madrasta deslerada,
De desgnios cativos;
Prognie ignava e inculta,
Q aborrces teus nclitos;
Da polvorosa gleba,
Povo tan so engreido;
E s cousas incrinado,

81

Dos escuros sentidos;


Ay de t, dura raza,
De proceder esquivo;
Ay de t, que as tratas,
Teus profetas divnos!
A quen t, ncia, debes,
Sair d oscuro olvido,
Dura raza, senon estes videntes,
Nobres e peregrinos?

173

82

Non somente do promo asoviante,


O home he interfecto;
Nin somente do arco caribe,
O dardo gemendo
Arriba, e o curare
Derrama no peito.
Cantas veces dos homes alves,
No trato non recto,
As risas cuidando,
Presentes ingnuos;
Unha dobre palabra ceibada,
Con prfido intento,
Nos pasa de sbito,
Cal folla de ferro,
Que fora temprada,
Nas augas do inferno!

174

83

Com aquel qua j fora,


Espanto de Oriente;
De quen Sion ruinosa,
Parece q inda teme;
Prsago do terrible,
Escuro soo leve;
Q andivra espantando,
Mesmo as aves agrestes,
En bruto convertido,
Pacendo campo verde;
E dixran os montes:
H este aquel luceiro refulgente?
Tal do meu triste estado,
De noncuranza clebre;
vrme roto, escuro,
Por glorosa frebe,
Estanto, insensibre,
Como penedo ingente,
Cal solitario facho,
175

176 Queixumes dos pinos

Cal baixo de Camelle;


Do meu caso espantadas,
Escramran as gentes:
Uns ousados e nobres pensamentos,
Canto poidran n este!

84

Topnome medio morto,


Con unha crua ferida,
No esquerdo costado, mortal e profunda,
Pr onde inda o folgo respira.
Preguntranm os pasantes,
Q iban pl a deserta va;
Preguntranme quen fra,
O crudo que me ferra.
Eu contesti sin alento,
Como quen lle foge a vida:
Seores, quen me matu,
Fui unha fror de Muas.
St tolo, se dixno,
Este prob home delira;
As frores teen puales,
Pra poder tirl-a vida?
E deixnome al so,
177

178 Queixumes dos pinos

Na mia triste agona.


Civiles, non a prenddes,
Porque estonces perdo a vida;
Se prenddes esa fror,
Cortades vida mia;
Para as vosas duras cordas,
Ten as lindas mans muy finas;
Q a doce e garrida q a morte me dra,
He causa da mia vida!

85

Soando est o bardo,


C un vago soar;
A veira do facho,
Que vrtigo d;
Que s ergue sublime,
Por cima do mar;
E os baixos contempra,
Que rompendo estn.
E vnll a memoria,
Con mgico afan,
A brancura das faldras garridas,
Da doce Rentar
E triste e pensoso,
Suspira quezis

179

86

Cando so me mirno,
Absorto, indiferente,
Coma quen non se cuide,
Do q a todos empece;
Distraido, estanto,
Coma do mundo ausente;
Mais, en cousas pensando,
Fermosas e non leves;
E buscar coma ongro salvage,
Os parages agrestes;
Probe!, decan pasando,
As hipcritas gentes;
Nacra vagamundo,
Perdio luz da mente:
Certo a nai magoada,
Compadecrse debe,
Que nas suas illrgas,
Trougo un fillo com este:
Millor fora que morto nacra,
180

86

Que non que fra imbcil!

181

87

Silvasmouras, silvasmouras,
Que nas fondas correduiras,
Star sos de Bergantios,
Dependuradas e escuras:
Non me mirs con espanto,
Nin vos fagdes preguntas;
O combate fora rudo,
Fran as tristezas muitas:
Non fran deshonras, non fran oprbios,
Fran cousas da ventura.
Se j non me conocdes,
Certo non vos poo culpa;
Os camios fono longos,
A tormenta fra crua,
As esperanzas non certas,
E as decepcions seguras;
Os insmnios fono grandes,
Homrica e fera a luita:
Non son vagamundo, non son un bandido,
182

87

Fran cousas da ventura.


Non vos espants se teo,
Alba a cor, a frente escura,
Longa a barba e non cuidada,
Cal quen de s non se cuida;
Non fugra d un presidio,
Cada infamante e dura;
Non stu tolo, non stu tolo,
Nin son ladron, q a espesura
Anda buscando dos bosques,
E esquividade segura;
Non son vagamundo, non son un bandido,
Fran cousas da ventura.
Pasrase o tempo ledo,
Das infantiles dozuras,
Cando juntos nos crimos,
Nas nativas correduiras:
Non me mirs con espanto,
Nin vos fagdes preguntas;
Fran muitos os traballos,
Fran as tristezas muitas;
A escoria do duro ferro,
Sai do lume fea e escura:
Non fran deshonras, non fran oprbios,
Fran cousas da ventura.
Silvasmouras, silvasmouras;
Da grande runa escura,
Certo non vos estrades,
Nin vos fagdes preguntas:

183

184 Queixumes dos pinos

Non pregunts por qu causa,


O fero mar desfigura,
Co eterno e duro combate,
De Nariga a ruda punta:
Non son vagamundo, non son un bandido,
Fran cousas da ventura.

88

Das africanas
Prayas vecias,
Como costuman,
As peregrinas,
lar amado,
Virn un dia.
Vern a casa,
Tan doce e ntima,
p dos pinos,
Escurecida;
E morndoa, unhas gentes estraas,
Hirtas e esquivas.
Mais logo erguendo,
Seu voxo axia,
Darn mil rpidas,
Voltas compridas;
E emprendern con pngidas lembranzas,
Triste partida.
185

89

As mofas bafas,
Os odios minguados;
E do stiro as focas sonrisas,
Perecern;
Mais s viriles
Rtmos ousados,
Que ceibran as cordas de ferro,
Non morrern!

186

90

Pol-o alto cantando,


O sonoroso vi;
Coa aguillada lombo,
E garboso ademan;
Tardo conducindo,
En nuite de luar,
Grave o carro de tboas,
Anteposto quezis;
E cal quen non se cuide,
Q o poidan escuitar;
Por cousas que n esprica,
D un sudoso afan,
Mil pungentes recordos,
Se prace en espallar;
Mil vagas sudades,
Ceiband os ecos vai;
E da pequena ptria a servidume,
Parece recordar
p do noto castro,
187

188 Queixumes dos pinos

Ben os mira pasar;


Q en masa escura e infrme,
Ajuntados estn;
E na nativa costa,
Os escuita fungar:
Parcelle que soan,
Intrpido comps,
Cuida que do combate,
Murmuran o sial;
En escadron formados,
Cal gente de Breogn,
En falange de ferro ben tecida,
Que s aprest a luitar.

91

Da ruda pendente,
Soantes e altivos;
Eu ben sei o que dn vosos vagos,
Montonos rtmos.
Os vosos agudos,
Arpados arumes,
D un poema as ardentes estrfas,
Parece que zumben.
Cal rcios acentos,
D escura sibila;
De pasados, futuros destinos,
A alma adivia.
Asi como cousas,
Da boa Zernagra;
Dos aprbios da serva Mesnia,
Dos prias e ilotas.

189

190 Queixumes dos pinos

Dos servos da glba,


Dos povos ignros;
De nobres vinganzas,
Do rudo Espartaco;
Da fatal servidume da terra,
Dos eidos escravos!

Interesses relacionados