Você está na página 1de 15

Analiza fundamentala a SN NUCLEARELECTRICA SA

Multiplicatorul de pret
1. Castigul pe actiune E S !Earnings per s"are # !calculat pe $aza %&C '(1)#
rofit net Nr. de actiuni comune emise

rofit net * 11(.)+,.((( lei Numar de actiuni commune emise * '1'.)-(..)- lei E S * 11(.)+,.(((/'1'.)-(..)-* (011++ lei &enitul per actiune este de (01' lei0 acest 2enit poate fi platit partial sau integral actionarilor su$ forma de di2idende sau il poate rein2esti

'. Rata de crestere a castigului per actiune


!E S1 3 E S(# E S(

E S '(1'* )-.-,+.(((/'1'.)-(..)-* (01,') E S '(1)!conform %&C#* (011++ Rata*!(011++3(01,')#/(01,') *'0'()) Rata de crestere a E S a a2ut un ni2el poziti20 crescand de la (01, lei pana la (01' lei

). Raportul /E sau retul castigului per actiune ER


ret rofit net pe actiune

ret* 110' lei !in2estitori institutionali# rofit net pe actiune* (011++ lei ER* 110'/(011++*'101ret* 11 lei !su$scrieri mari/mici# rofit net pe actiune* (011++ lei ER* '.0.1 Acest indicator ofera in2estitorilor o idee cu pri2ire la cat de mult platesc pentru capacitatea de a genera profit a unei companii. Cu cat este mai mare 2aloarea raportului /E0 cu atat in2estitorii platesc mai mult si0 in consecinta0 se asteapta ca profiturile

companiei sa fie mai mari. Se poate o$ser2a

cum in cazul pretului de 110' lei/actiune!2aloarea minimala# a2em un raport de '101- 0 iar in cazul pretului de 11 lei/actiune!2aloarea ma4imala# a2em un raport duperior de '.0.1

-. Raportul pret/2aloarea 2onta$ila /%&


ret &aloare conta$ila pe actiune

ret* 110' lei &aloarea conta$ila pe actiune* )1.'1 lei /%&* (0)1.ret* 11 lei &aloarea conta$ila pe actine* )10'1 lei /%&* (0-. Atat in cazul pretului de 110' lei cat si in cazul pretului de 11 lei raportul are o 2aloare su$unitara in consecinta compania a distrus o parte din 2aloarea pe care au adus3o actionarii0 deoarece suma pe care ar fi dispusi sa o plateasca in2estitorii din piata este mai mica decat suma pe care ar primi3o oricum acestia din lic"idarea acti2elor

1. Raportul ret/Cifra de afaceri pe actiune /S


ret Cifra de afaceri pe actiune

ret*110' lei Cifra de afaceri pe actiune* .01+ lei /S* 10),51 ret*11 lei Cifra de afaceri pe actiune* .01+ lei /S* 10.)1( Este un indicator asemanator ER3ului0 doar ca in cazul acesta este luata in calcul cifra de afaceri in locul profitului. Acest indicator este mai rele2ant deoarece cifra de afaceri este cel mai constant indicator in comparatie cu profitul care poate fi influentat atat de in2estitii ma6ore cat si de acti2itati e4ceptionale

,. Raportul E7
/E E S gro8t" rate

/E!110'#* '101- lei E S gr* '0'

E7* '1.1-/'0'* +05+ /E!11#* '.0.1 lei E S gr* '0' E7* '.0.1/'0'* 1)011 Raportul E7 are in am$ele cazuri 2aloare poziti2a0 fapt ce arata faptul ca compania are o rata de crestere mare. In2estitorii ar putea prefera raportul E7 deoarece pune in mod e4plicit o 2aloare asupra cresterii asteptate in castigurile companiei.

Indicatorii de profita$ilitate 9 :u ont


!calculati pe $aza %ilantului pe anii '(1'0 '(11 si '(1(# 2012 1. Renta$ilitatea comerciala !R;S#

EAT Sales
rofit net!EAT#* )-.-,+.((( Cifra de afaceri !Sales#* 1.,1).11,.-(, R;S* (.11++/1.,1).11,.-(,<1((* '0(.1( = '. &iteza de rotatie a acti2elor !TAT#
Sales TA

Cifra de afaceri* 1.,1).11,.-(, Total acti2e* 1(.1+5.)-5.+,, TAT* 1.,1).11,.-(,/1(.1+5.)-5.+,,* (0111+ 3. Multiplicatorul de capitaluri (EM)
TA Equit y

Total acti2e* 1(.1+5.)-5.+,, Capitaluri* '.1),..').,1( EM* 1(.1+5.)-5.+,,/'.1),..').,1(* 4,1774

4. Renta$ilitatea economica !R;A#


ROS * TAT

R;S* (0('.(1 TAT* (0111+ R;A* (0('.(1<(0111+<1((* (0-)5'= 1. Renta$ilitatea financiara !R;E#
ROA * Equit y mult iplier

R;A* (0((-)5' EM* -0155R;E* (0((-)5'<-0155-<1((* 10.',)= 2011 1. Renta$ilitatea comerciala !R;S#

EAT Sales
rofit net!EAT#* +1.(),.'5' Cifra de afaceri !Sales#* 1.1...)1).51) R;S* +1.(),.'5'/1.1...)1).51)<1((* 10+.))= '. &iteza de rotatie a acti2elor !TAT#
Sales TA

Cifra de afaceri* 1.1...)1).51) Total acti2e* 1(.1(..)++.1.' TAT* 1.5 .!5!.75!"10.50 .!##.5 2$ 0,1511 3. Multiplicatorul de capitaluri !EM#
TA Equit y

Total acti2e* 1(.1(..)++.1.' Capitaluri* '.1),..').,1( EM$ 10.50 .!##.5 2"2.5!%. 2!.%10$ 4,142! 4. Renta$ilitatea economica !R;A#
ROS * TAT

R;S* (0(1+.)) TAT* (01111 R;A* (0(1+.))<(01111<1((* (0+(-(= 1. Renta$ilitatea financiara !R;E#
ROA * Equit y mult iplier

R;A* (0((+(-( EM* -01-') R;E* (0((+(-(<-01-')<1((* )05--,= 2010 1. Renta$ilitatea comerciala !R;S#

EAT Sales
rofit net!EAT#* 1,.(+(.,11 Cifra de afaceri !Sales#* 1.11-.5'(.))1 R;S* 1,.(+(.,11/1.11-.5'(.))1<1((* 10(,''= '. &iteza de rotatie a acti2elor !TAT#
Sales TA

Cifra de afaceri* 1.11-.5'(.))1 Total acti2e* 1(.'+5.',..+5, TAT* 1.11-.5'(.))1/1(.'+5.',..+5,* (01-5( 3. Multiplicatorul de capitaluri !EM#
TA Equit y

Total acti2e* 1(.'+5.',..+5, Capitaluri* '.1),..').,1( EM$ 10.2#7.2% .#7%"2.5!%. 2!.%10$ 4,05#1 4. Renta$ilitatea economica !R;A#
ROS * TAT

R;S* (0(1(,'' TAT* (01-5 R;A* (0(1(,''<(01-5<1((* (011,1= 1. Renta$ilitatea financiara !R;E#

ROA * Equit y mult iplier

R;A* (0((11,1 EM* -0(1+1 R;E* (0((11,1<-0(1+1<1((* (0,)).= &irami'a (u&)*t S++ Sales !cifra de af# EAT !profit net# TA !total acti2e# E> !capitaluri pr# ROS (re*t ,)m) TAT (.it r)t a,t) EM (multipl ,ap) ROA (re*t e,) ROE (re*t /i*)

'(1( 1.11-.5'(.))1 1,.(+(.,11 1(.'+5.',..+5, '.1),..').,1( 1,0%220,1470 4,05#1 0,15%10,%!! -

'(11 1.1...)1).51) +1.(),.'5' 1(.1(..)++.1.' '.1),..').,1( 5,# !!0,1511 4,142! 0,#040!,744%-

'(1' 1.,1).11,.-(, )-.-,+.((( 1(.1+5.)-5.+,, '.1),..').,1( 2,0 500,155# 4,1774 0,4!721, 2%!-

Renta$ilitatea financiara 9 R;E a inregistrat in perioada '(1(3'(11 o crestere semnificati2a de la (0, procente pana la )0.0 dar in perioada urmatoare aceasta a inregistrat o scadere a6ungand pana la 10. puncte procentuale. Renta$ilitatea economica 9 R;A a inregistrat o crestere de (051= a6ungand de la (011= la (0+(= !in perioada '(1(3'(11#0 in perioada

urmatoare aceasta a inregistrat o scadere de (0-,= a6ungand de la (0+(= la (0-)= Renta$ilitatea comerciala 9 R;S a inregistrat in perioada '(1(3'(11 o crestere rapida de la 10(,= la aproape ,=0 dar in perioada '(113'(1' a urmat o scadere a6ungand pana la ni2elul de '0(+=. In toti acesti ) indicatori se poate o$ser2a o creste generala intre anii '(1(3'(11 urmata de o scadere in perioada urmatoare respecti2 '(113'(1' In ceea ce pri2este profitul raportat la cifra de afaceri pe acesti ) ani putem 2or$i de un parado4 economic0 profitul inregistrand o crestere intre '(1(3'(110 urmata de o scadere in perioada '(113'(1'. In comparatie cifra de afaceri a inregistrat o crestere constanta in toti acesti ) ani. C"iar daca acest rezultat pro2oaca nedumerire la prima 2edere0 e4plicatia este cat se poate de simpla si reflecta inrautatirea conditiilor economice0 respecti2 cresterea c"eltuielilor0 intr3o proportie mai mare decat a 2eniturilor0 raportata la o anumita perioada. Eficacitatea managementului acti2elor e4primata prin 2iteza de rotatie a acti2elor 9 TAT0 in toti acesti ) ani a crescut0 acest lucru fiind influentat de cresterea cifrei de afaceri. Multiplicatorul de capitaluri 9 EM a intregistrat o crestere in toti acesti ) ani datorita cresterii 2alorii acti2elor raportata la o 2aloare de capital propriu ramasa constanta in toti acesti ani.

0*'i,at)ri 'e masurare a li,1i'itatii


1. Lic"iditatea curenta sau glo$ala
6i,1i'it at ea ,ure*t a $ A,t i.e ,ir,ula*t e (at )rii ,ure*t e $ +umerar2 E,1i.ale*t e 'e *umerar2 3rea*t e2 St ),uri (at )rii /at a 'e pers)*al, 4a*,i, /ur*i5)ri, st at , et ,

Acti2e circulante* 1.-,1.15..-), :atorii curente* ,1..)'1.11+ Lic"iditatea curenta* 1.-,1.15..-),/,1..)'1.11+* '0),+, Acest ni2el de '0)5 se afla in mar6a de siguranta de '?10 in consecinta se asigura acoperirea tuturor datoriilor curente prin acti2ele circulante de cel putin o data. Teoretic0 cu cat este mai mare 2aloarea acestui raport0 cu atat mai prote6ata este pozitia creditorilor companiei.

'. Lic"iditatea redusa


6i,1i'it at ea re'usa $ A,t i.e ,ir,ula*t e 7 St ),uri (at )rii ,ure*t e $ +um erar2 E,1i.ale*t e 'e *um erar2 3rea*t e (at )rii /at a 'e pers)*al, 4a*,i, /ur*i5)ri, st at , et ,

Acti2e circulante* 1.-,1.15..-), Stocuri* )5'.,(1.-11 :atorii curente* ,1..)'1.11+ Lic"iditatea redusa* 1.-,1.15..-),3)5'.,(1.-11/,1..)'1.11+* 105,,+ Acest ni2el de 1055 depaseste ni2elul de siguranta (01310 fapt ce este fa2ora$il.

3. Lic"iditatea rapida
6i,1i'it at ea rapi'a $ A,t i.e ,ir,ula*t e 7 St ),uri 7 3rea*t e (at )rii ,ure*t e $ +um erar2 E,1i.ale*t e 'e *umerar (at )rii /at a 'e pers)*al, 4a*,i, /ur*i5)ri, st at , et,

Acti2e circulante* 1.-,1.15..-), Stocuri* )5'.,(1.-11 Creante* 1,).1+'.1-1 :atorii curente* ,1..)'1.11+ Lic"iditatea rapida* 1.-,1.15..-),3)5'.,(1.-1131,).1+'.1-1/,1..)'1.11+* 101()( &aloarea acestei rate se poate considera normala deoarece se afla apro4imati2 la ni2elul 1. Conceptul c"eie in acest indicator este testarea gradului de colectare a datoriilor curente in cazul unei crize ma6ore0 presupunand ca stocurile detinute de compania creditata nu au nici o 2aloare

4. Ciclul de con2ersie al numerarului

333 $ (R3 2 (RS 7 (R(


:RC * durata de recuperare creante !da@s sales outstanding# :RS * durata de rotatie stocuri !da@s in2entor@ outstanding# :R: * durata de ram$ursare datorii !da@s pa@a$les outstanding#

:RC* !Creante/Cifra de afaceri#<),( Creante* 1,).1+'.1-1 Cifra de afaceri* 1.,1).11,.-(, :RC*!1,).1+'.1-1/1.,1).11,.-(,#<),(* )101)51 i. Acest indicator indica ritmul incasarii creantelor0 potri2it 2alorii de ), zile0 putem spune ca ritmul de incasare al companiei este relati2 rapid :RS* !Stocuri/Cifra de afaceri#<),( Stocuri* )5'.,(1.-11 Cifra de afaceri* 1.,1).11,.-(, :RS* !)5'.,(1.-11/1.,1).11,.-(,#<),(* .101-(1 ii. Acest indicator arata numarul necesare pentru ca compania sa isi reinnoiasca stocul :R:* !:atorii totale/Cifra de afaceri#<),( :atorii totale*'.,)..,+).(). Cifra de afaceri* 1.,1).11,.-(, :R:* !'.,)..,+).()./1.,1).11,.-(,#<),(* 15-0,11, iii. &aloarea de 151 de zile este o 2aloare relati2 mare0 fapt ce arata incapacitatea companiei de a3si ac"ita rapid datoriile catre terti CCC* )101)51A.101-(1315-0,11,* 3-150+)5, Aceasta lic"iditate metrica e4prima durata in zile pe care o companie o utilizeaza pentru a 2inde stocul0 pentru a3si incasa creantele si de a3si ac"ita datoriile comerciale. &aloarea finala0 negati2a0 este data de raportul :R:.

5. Rotatia capitalului de lucru

R)t at ia ,apit alului 'e lu,ru $

3i/ra 'e a/a,eri A,t i.e ,ir,ula*t e 7 (at )rii ,ure*t e

Cifra de afaceri* 1.,1).11,.-(, Acti2e circulante* 1.-,1.15..-), :atorii curente* ,1..)'1.11+ Rotatia capitalului de lucru* 1.,1).11,.-(,/!1.-,1.15..-),3,1..)'1.11+#* 10+1'1

rin aceasta se e4prima necesarul de finantare pe termen scurt pe care compania il are. Cu cat este mai mare 2aloarea acestui indicator0 cu atat este mai $ine0 deoarece acest lucru inseamna ca acea companie este generatoare de o multime de 2anzari0 comparati2 cu $anii pe care ii foloseste pentru a finanta acele 2anzari. Raportul indica un ni2el de apro4imati2 ' ?10 ceea ce este un lucru fa2ora$il

,. Rotatia acti2ului total

R)t at ia a,t i.ului t )t al $

3i/ra 'e a/a,eri T)t al a,t i.e

Cifra de afaceri* 1.,1).11,.-(, Total acti2e* 1(.1+5.)-5.+,, Rotatia acti2ului total* 1.,1).11,.-(,/1(.1+5.)-5.+,,* (0111+ Acest indicator arata de cate ori sunt transformate acti2ele in 2anzari pe parcursul unui an0 sau mai simplu cifra de afaceri la 1 leu acti2e. Cu cat acest indicator este mai mare cu atat este mai $un. In acest caz ni2elul este unul foarte mic de (0110 sau mai e4act 11= din acti2e sunt transformate in 2anzari

0*'i,at)ri 8ra' 'e i*'at)rare


2012 1. 7radul de indatorare general
9i $ (at )rii t )t ale A,t i.e t )t ale $ (at )rii t )t ale (at )rii t )t ale 2 3apit aluri pr)prii $ (at )rii t )t ale &asi.e t )t ale

:atorii totale*'.,)..,+).(). Total acti2e* 1(.1+5.)-5.+,, 7i* '.,)..,+).()./1(.1+5.)-5.+,,* (0'-.+ '. Sta$ilitatea financiara

S; $

(at )rii pe t erme* lu*8 3apit al i*.est it

(at )rii : 1a* (at )rii : 1a* 2 3apit aluri pr)prii

:atorii pe termen lung*1.++(.-.1.1(( Capital in2estit* 1.++(.-.1.1((A5.+1..,1-.+'.* +.+-+.1-(.-'. SB*1.++(.-.1.1((/+.+-+.1-(.-'.* (0'

). Autonomia financiara glo$ala


A/8 $ (at )rii t )t ale 3apit aluri pr)prii

:atorii totale*'.,)..,+).(). Capitaluri proprii* 5.+1..,1-.+'. Afg* '.,)..,+).()./5.+1..,1-.+'.* (0))11 -. Autonomia financiara la termen
A/t $ (at )rii pe t erm e* lu*8 3apit aluri pr)prii

:atorii pe termen lung*1.++(.-.1.1(( Capitaluri proprii* 5.+1..,1-.+'. Aft* 1.++(.-.1.1((/5.+1..,1-.+'.* (0'1(1 1. arg"ia financiara
&; $ A,t i.e t )t ale 3apit aluri pr)prii

Total acti2e* 1(.1+5.)-5.+,, Capitaluri proprii* 5.+1..,1-.+'. B* 1(.1+5.)-5.+,,/5.+1..,1-.+'.* 1.))11 ,. Le2ierul financiar
6; $ (at )rii /i*a*,iare 3apit aluri pr)prii $ 3re'it e 4a*,are 3apit aluri pr)prii

:atorii financiare* 1.++(.-.1.1(( Capitaluri proprii* 5.+1..,1-.+'. LB* 1.++(.-.1.1((/5.+1..,1-.+'.* (0'1(1 5. Rata do$anzii efecti2e
R' e/e,t i.e $ 31elt uiala ,u ')4a*'a (at )rii /i*. pt ,are s7 au plat it ')4a*5i i* peri)a'a a*ali5at a

* 100

C"eltuiala cu do$anda* )+.+5,.5'' :atorii fin* 1.++(.-.1.1(( Rd efecti2e* )+.+5,.5''/1.++(.-.1.1((<1((* '.(1=

.. Rata de acoperire a do$anzii


RA( $ E<0 T 31elt uieli ,u ')4a*5i

E%IT!Total 2enituri3Total c"eltuieli#* .1.5,+.)11 C"eltuieli cu do$anzile* )+.+5,.5'' RA:* .1.5,+.)11/)+.+5,.5''* '01-1+. Sol2a$ilitatea glo$ala

S9 $

A,t i.e t )t ale (at )rii t )t ale

Total acti2e* 1(.1+5.)-5.+,, :atorii totale*'.,)..,+).(). S7* 1(.1+5.)-5.+,,/'.,)..,+).().* -0(1,1 1(. Sol2a$ilitatea patrimoniala

S& $

3apit aluri pr)prii A,t i.e t )t ale

Capitaluri proprii* 5.+1..,1-.+'. Total acti2e* 1(.1+5.)-5.+,, S * 5.+1..,1-.+'./1(.1+5.)-5.+,,* (0511( 2011 1. 7radul de indatorare general
9i $ (at )rii t )t ale A,t i.e t )t ale $ (at )rii t )t ale (at )rii t )t ale 2 3apit aluri pr)prii $ (at )rii t )t ale &asi.e t )t ale

:atorii totale* '.1+...51.5.Total acti2e* 1(.1(..)++.1.' 7i* '.1+...51.5.-/1(.1(..)++.1.'* (0'-5) '. Sta$ilitatea financiara

S; $

(at )rii pe t erme* lu*8 3apit al i*.est it

(at )rii : 1a* (at )rii : 1a* 2 3apit aluri pr)prii

:atorii pe termen lung* '.1,(.','.(15 Capital in2estit* '.1,(.','.(15A5.+(-.(.-.-55* 1(.(,-.)-,.-+SB* '.1,(.','.(15/1(.(,-.)-,.-+-* (0'1-,

). Autonomia financiara glo$ala


A/8 $ (at )rii t )t ale 3apit aluri pr)prii

:atorii totale*'.1+...51.5.Capitaluri proprii* 5.+(-.(.-.-55 Afg* '.1+...51.5.-/5.+(-.(.-.-55* (0)'.. -. Autonomia financiara la termen
A/t $ (at )rii pe t erm e* lu*8 3apit aluri pr)prii

:atorii pe termen lung* '.1,(.','.(15 Capitaluri proprii* 5.+(-.(.-.-55 Aft* '.1,(.','.(15/5.+(-.(.-.-55* (0'5)) 1. arg"ia financiara
&; $ A,t i.e t )t ale 3apit aluri pr)prii

Total acti2e* 1(.1(..)++.1.' Capitaluri proprii* 5.+(-.(.-.-55 B* 1(.1(..)++.1.'/5.+(-.(.-.-55* 1.)'+,. Le2ierul financiar
6; $ (at )rii /i*a*,iare 3apit aluri pr)prii $ 3re'it e 4a*,are 3apit aluri pr)prii

:atorii financiare* '.1,(.','.(15 Capitaluri proprii* 5.+(-.(.-.-55 LB* '.1,(.','.(15/5.+(-.(.-.-55* (0'5)) 5. Rata do$anzii efecti2e
R' e/e,t i.e $ 31elt uiala ,u ')4a*'a (at )rii /i*. pt ,are s7 au plat it ')4a*5i i* peri)a'a a*ali5at a

* 100

C"eltuiala cu do$anda* -,.51).5++ :atorii fin * '.1,(.','.(15 Rd efecti2e* -,.51).5++/'.1,(.','.(15<1((* '01,=

.. Rata de acoperire a do$anzii


RA( $ E<0 T 31elt uieli ,u ')4a*5i

E%IT!Total 2enituri3Total c"eltuieli#* 11+.,'(.,+1 C"eltuieli cu do$anzile* -,.51).5++ RA:* 11+.,'(.,+1/-,.51).5++* '01,(5 +. Sol2a$ilitatea glo$ala

S9 $

A,t i.e t )t ale (at )rii t )t ale

Total acti2e* 1(.1(..)++.1.' :atorii totale* '.1+...51.5.S7* 1(.1(..)++.1.'/'.1+...51.5.-* -0(-)1(. Sol2a$ilitatea patrimoniala

S& $

3apit aluri pr)prii A,t i.e t )t ale

Capitaluri proprii* 5.+(-.(.-.-55 Total acti2e* 1(.1(..)++.1.' S * 5.+(-.(.-.-55/1(.1(..)++.1.'* (051'1

0*/)rmatii /i*a*,iare
Acti2e imo$ilizate Acti2e circulante C"eltuieli in a2ans Acti2e totale :atorii pe termen scurt :atorii pe termen lung :atorii totale Capitaluri proprii :atorii financiare 3cr $ancar pe termen lung rofit $rut!E%IT# rofit net!EAT# rofit din e4ploatare!; # C"eltuieli cu do$anzile Rata do$anzii efecti2e!Rd# Rec*; /TA Rec*E%IT/Capitaluri proprii C* rata imp/pr de 1,= Rf*DRecA!Rec3Rd#<LB#<!13C#

2011
+.1+1.--1.1.( 1.)1(.51..11, ,.'((.'-, 1(.1(..)++.1. ' -11.(+(.).'.1,(.','.(15 '.1+...51.5.5.+(-.(.-.-55 '.1,(.','.(15 '.1,(.','.(15 11+.,'(.,+1 +1.(),.'5' 1,'.,)+..(-,.51).5++ '01, 1011011 (01, 1011

2012
+.1'-.'+,..1+ 1.-,1.15..-), 5..5'.,51 1(.1+5.)-5.+,, ,1..)'1.11+ 1.++(.-.1.1(( '.,)..,+).(). 5.+1).'11.,(5 1.++(.-.1.1(( 1.++(.-.1.1(( .1.5,+.)11 )-.-,+.((( 11'.551.1(( )+.+5,.5'' '0(1 10-10(5 (01, 10(+

310(1= 101'= 10'5= 10(1= 10-+= 310(1= 10('= 1.(1= 310(+= 310(+= 310)+= 3'05,= 310(,= 31015= 310(5= 310(5= 310-1= 1 310(,=

0*'i,at)rii 8ra' 'e i*'at)rare


7radul de indatorare !7i# Sta$ilitatea financiara !SB# Autonomia finan glo$ala !Afg# Autonomia finan la term !Aft# arg"ia financiara ! B# Le2ierul financiar !LB# Rata de acop a do$ !RA:# Sol2a$ilitatea glo$ala !S7# Sol2a$ilitatea patrimoniala !S #

2011
'1= '1= ))= '5= 10)) '5= '01, -0((051

2012
'1= '(= ))= '1= 10)) '1= '0(1 -0(' (051

9ra'ul 'e i*'at)rare(9i) 3 Acti2ul total al companiei este finantat din alte surse decat cele proprii in proportie de '1=0 acest ni2el indica si o rezer2a in apelarea de credite si imprumuturi. Sta4ilitatea /i*a*,iara(S;) 9 Acest indicator a indicat o usoara scadere de la '1= la '(=0 moti2ul este dat de faptul ca datoriile societatii au scazut in '(1' in comparatie cu '(11 Aut)*)mia /i*a*,iara 8l)4ala(A/8) 9 Ni2elul acestui indicator a ramas constant in cei doi ani analizati0 respecti2 ))=0 acest ni2el arata faptul ca afacerea depinde intr3o treime de creditorii sai Aut)*)mia /i*a*,iara la terme*(A/t) 9 In comparatie cu cel anterior acest indicator ia in calcul doar datoriile pe termen lung0 ni2elul este mai mic de '5= in anul '(11 si '1= in anul '(1'0 acest ni2el indica faptul ca la finele anului '(1' afacerea companiei depindea in o proportie de E de datoriile pe termen lung. &ar81ia /i*a*,iara(&;) 9 A ramas constanta la ni2elul de 10)) in am$ii ani0 o 2aloare ce arata un grad de indatorare relati2 accepta$il 6e.ierul /i*a*,iar(6;) 3 onderea datoriilor financiare in capitalurile proprii0 e4primata prin le2ierul financiar0 este redusa atat in '(11 cat si in '(1'. Rezultatul este su$unitar. Rata 'e a,)perire a ')4a*5iil)r(RA() 9 Atat in '(11 !'01,# cat si in '(1'!'0(1# compania a o$tinut destul profit pentru a3si acoperii do$anzile. Cu toate acestea am$ele ni2ele se afla su$ ni2elul minim de F)G. S)l.a4ilitatea 8l)4ala(S9) 9 osi$ilitatea acoperiri datoriilor totale din acti2e este posi$ila atat in '(11 cat si in '(1'. Am$ele ni2ele sunt supraunitare respecti2 -0(- si -0('. S)l.a4ilitatea patrim)*iala(S&) 9 &alorile raportului sunt egale in am$ii ani respecti (051. Aceasta 2aloare indica o capacitatea de autofinantare si un grad de independenta ridicat.