Você está na página 1de 1

T.O.

C FL FL FL FL

( ( (

C ) C ) C )

VI=

Va Va Va
VI= C )

Kt Kt Kt

N MI
ALL

S= TE
TEMP ELEV AD ( ) C FT AUTONOMIA / ABASTECIMENTO

ALT MD TEMP MED (

Va

Kt

TRECHO

DIST

VA

TEV

CONSUMO

ABAST.

D V
X

CONSUMO
TREC RV ACD PV DMG PM DB PB VENT VA VS DST TEV ETO PARC TOT

Va Va Va
VI=

Kt Kt Kt

( ( (

C) FL C) FL C) FL

T.O.D

TE D= M IN
) C TEMP ELEV AD C FT

ALT MD
Kt

Va

TEMP MED (

ALL

FL