Você está na página 1de 5

SJK TAMIL LADANG ST HELIER ANALISA KEPUTUSAN UJIAN PENGESAHAN 1 UPSR TAHUN 6/2014 B.

MALAYSIA BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 NAMA MURID PM DHARMILA SHARVIN KEISHA KAVENESAN RUTHIRAN NEVAASHINI KALIAPAN PRASSANTH GUPREET SINGH PUANESWARY YUGESWARY DINESH KARTHIK RAO JOHSEP LETCHUMANAN TAMILARASI NANDHINI DIVENESWARY SANGGARI MATHYARASU PREVINA PAVITHIRAN JEGANESWARY SUMITRA PRISHEELA RUBY SAKTHISWARIE LOGESWARAN KAVINESH NAKIAR KRISS NAIR
87 72 80 52 67 48 42 40 67 50 48 67 50 55 40 45 32 28 45 27 32 77 40 32 32 55 42 40 35 A B A C B C C C B C C B C C C C D D C D D B C D D C C C D

BAHASA TAMIL BI MT
A B A B B C C C B C C C B C C C C C D C D C C C
C

SAINS
B B B C C C C D D D C C B C C D C D C D D D E C D D D D D 90 72 68 82 74 40 62 54 54 48 52 50 62 48 64 62 50 40 48 46 42 28 28 40
40

PENCAPAIAN
4A 3B 2A 5B 2A 5B 1A 3B 3C 5B 2C 1B 6C 3B 4C 1B 4C 2D 3B 3C 1D 1B 4C 2D 1A 6C 1A 2B 4C 4B 3C 6C 1D 2A 1B 3C 1D 3B 2C 2D 1A 1B 3C 2D 1A 1B 2C 2D 1E 2B 4C 1D 2B 2C 3D 3C 4D 2B 2C 3D 4C 2D 1E 6C 1D 4C 3D 2B 4C 1D 1B 4C 2D 4C 3D 3C 4D

PN
75 73 63 55 53 45 53 33 55 33 43 40 45 33 37 20 28 15 48 27 17 33 22 40 30 42 32 47 37 B B B C C C C D C D C C C D D D D E C D E D D C D C D C D

PM
70 83 73 63 78 58 70 60 58 75 83 68 50 48 95 78 80 80 78 68 43 78 40 55
55

PN
B A B B B C B B C B A B C C A B A A B B C B C C
C

80 80 75 70 60 75 72 52 72 52 52 80 60 50 82 60 60 60 67 62 55 42 42 47
45

A A B B B B B C B C C A B C A B B B B B C C C C
C

89 74 83 65 66 53 48 43 68 46 56 53 69 53 58 48 45 46 34 46 31 50 40 54
40

61 63 62 49 51 53 46 26 31 34 43 48 60 44 45 25 40 25 40 34 20 37 18 40 30 27 31 21 25

A B B A B C B C C C C C B C B B C C C C C D D C
C

78 68 45 50

B B C C

62 40 35 25

B C D D

43 48 51 41

C C C C

53 51 35 45

C C D C

B.MALAYSIA BIL 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 NAMA MURID PM KANESKUMARA DHINESWARY KARTHIYAINI SAKTHISWARAN PRIYAMUGHI BAWYAA KUMAR MAHALETCHUMEE RANJENI NITHIYASREE PRIYA RADHA NAVIN RAJ PRIYADARSHINI SAKTHI SAANJANAHARTHI PAVIN KUMAR THARSHINI
35 40 40 35 35 25 30 40 30 35 35 42 30 30 25 27 D C C D D D D C D D D C D D D D

BAHASA TAMIL BI MT
C C C C C D D D D D C D E D D D 24 17 27 30 23 18 30 15 20 21 21 30 18 17 16 14 D E D D D E D E D D D D E E E E

SAINS
45 35 51 20 33 51 49 25 35 23 23 29 27 21 18 21 C D C D D C C D D D D D D D E D

PENCAPAIAN
4C 3D 1B 3C 2D 1E 4C 3D 2C 5D 1B 3C 3D 2C 3D 2E 1B 3C 3D 2C 4D 1E 2C 5D 7D 1C 4D 2E 1C 6D 1C 3D 3E 5D 2E 3D 4E 4D 3E

PN
48 22 28 32 42 13 52 33 20 35 08 20 10 17 02 02 C D D D C E C D D D E D E E E E

PM
50 68 55 45 60 58 68 53 48 35 15 30 50 23 25 30 C B C C B C B C C D E D C D D D

PN
25 50 21 30 43 33 41 23 41 30 20 20 20 20 15 10 D C D D C D C D C D D D D D E E 45 46 50 56 53 34 30 38 31 31 49 29 19 29 25 20

Bil A B C D E A+B+C D+E LULUS & PERATUS GPMP LULUS PENUH & PERATUS 38 07 38 02 05 19 19

% 05 11 42 42

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil 02 07 21 01 14

% 05 16 47 02 31 67 33 67 GRED PURATA SEKOLAH

84 16 84

30 15 30

3.22

3.47

SJK TAMIL LADANG ST HELIER AKU JANJI GURU-GURU TAHUN 5 MENGIKUT MATAPELAJARAN TAHUN 5/2014 B.MALAYSIA BIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

BAHASA TAMIL BI MT SAINS PENCAPAIAN PM PN

NAMA MURID PM
NARMATHAA SHAILENDRA YANCHANA VIKNESWARAN SHARMILA KARHIGESWARY PRAVIN NANTHAKUMARAN MELISSA REENA SANCHANNA KARTHI
VIKNESWARAN GAUNDER

PN

YASHINI PRAVIN RAJ SARASWATHY THIVYA SANTHI YASHAWINI SHALINI PREETHA KISHEN RAJ ZADOK PAUL SHARMI PAVITHRA SRITARAN KUMAR HARITHRA LIILA DURGA MOHANESWAARY HARIKUMAR THURKA

B.MALAYSIA
BIL NAMA MURID

BAHASA TAMIL BI MT SAINS PENCAPAIAN PM PN

PM
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 NISHALINI RAMYA TANUSHA PUNITHA MALAR DINESHKUMAR ASHA KALIDAS ERAJESVARAN DHIVINESHWARAN DEVARAJ VIJIKUMAR KUGANESWARAN STEVEN

PN

Bil A B C D E A+B+C D+E LULUS & PERATUS GPMP LULUS PENUH & PERATUS

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

GRED PURATA SEKOLAH