Você está na página 1de 30

8

SATB.SATB
Edited by Lewis Jones
Juan Gutirrez de Padilla
(c.1590 - 1664)
Missa Ave Regina

Superius I
Altus I
Tenor I
Bassus I
Superius II
Altus II
Tenor II
Bassus II
Ky ri - e - e lei - son, - [Ky ri - - - e - e lei - son, -
Ky ri - e - e lei - son, - - -
Ky rie - e lei - son, - [Ky ri - e - e lei - son, - -
Ky ri - e - e lei - - son, - - -
Ky -
Ky -

,
_
,
Edited by L. Jones, 2011/12
I: Kyrie
Missa Ave Regina

,
_
,
#

,
_

,
_
,
,
_
,

,
_
,

,
_
,

,
_

,
_
,
,
_
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
,

-

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,

-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,


,
,
,
,


,


-
,
,

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Ky ri - e - e lei - son, - - Ky ri - e -
6
[Ky ri - e, - Ky ri - e -
Ky rie - e lei - son, - - Ky rie - e lei - -
[Ky ri - e - e lei - son, - e lei - - - son, - Ky rie - e -
rie - e lei - son, - [Ky - rie e lei - son, - Ky rie - e lei - -
ri - - e - e lei - son, - [Ky rie - e lei - son, - Ky -
Ky ri - e - e lei - son, - [Ky ri - e -
Ky rie - e lei - son, - [Ky rie - e lei - son, - Ky ri - e - e -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
e lei - - son, - Ky rie - e lei - son.] -
11
e lei - son, - Ky ri - e - e lei - son.] -
son, - Ky rie - e lei - son, - Ky rie - e lei - son.] -
lei son, - - - Ky ri - e - e lei - son.] -
son, Ky - - ri e - e lei - - son.] -
ri e - e lei - son, - - - Ky rie - e lei - son.] - - - -
e lei - son, - - - e lei - son.] -
lei son, - Ky ri - e - e lei - - - son.] -
_
,
_
,
_

,
#
_
,
_
,

_
,
_

,
#


_
,
_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,
, ,
,

,

-
, ,
.
,
,
, ,

-
, ,
- .
,
,

,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
-
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
, ,
,
,
,
,

.
, , ,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
- -
,
,
, ,
, ,

,
,
,
,
.

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, . ,
,
,

.
,
, ,

,
,
,

,
,
,
,
,
,

,
.
,
, , _
,

,

_
-
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, _
.
, ,
,

_-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

_
_
.
,

,
,
,
,
,
.
,

,
,

_
,
,


,
,
,
, _ _
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

.
,

_

,
,
,
,
,


,
,
,

,
,
,

_
3

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
17
Chri ste - e lei - son, - [Chri ste - e lei - -
Chri ste - e lei - son, - [Chri ste - e lei - - - - - - -
Chri ste - e lei - - - son, - [Chri ste_e - lei - son, - Chri ste_e - lei - -
Chri ste - e lei - - - son, - [Chri ste - e lei - -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Chri ste_e - lei - son, - [Chri ste_e - lei - son, - Chri ste_e - lei - son, - Chri -
20
Chri ste_e - lei - son, - [Chri ste_e - lei - son, - Chri ste_e - lei - son, - Chri -
Chri ste_e - lei - son, - [Chri ste_e - lei - son, - Chri ste_e - lei - son, - Chri
Chri ste_e - lei - son, - [Chri ste_e - lei - son, - Chri ste_e - lei - son, - Chri
son, Chri ste_e - lei - son, - Chri ste_e - lei - son, -
son, Chri ste_e - lei - son, - Chri ste_e - lei - son, -
son, Chri ste_e - lei - son, - Chri ste_e - lei - son, -
son, Chri ste_e - lei - son, - Chri ste_e - lei - son, -
_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,
- .
, ,
,
,

,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,

,
,
,
, ,
,
,
-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
. . ,
,
,
,
. .
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
. .
, ,
, ,
. .
,

, ,
, ,
, , ,
, ,
. .
,
,
,
,
. . ,

,
,
,
,
, , ,
,
,
,
. .
,
,
,
, . .
,
, . - - , ,
,
,
,
-
,
,
,
,
,
. - -
,
,
, ,
,
-
,
,
, ,
, . - -
, ,
, , -
,
,
,
,
,
. - -
,
,
, ,
,
- ,
,
,
,
4

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
ste_e lei - son, - Chri ste - e lei - son.] - - - -
24
ste_e lei - son, - Chri ste - - e lei - son.] - -
ste - e lei - son, - - e lei - son, - e lei - son.] -
ste - e lei - son, - Chri ste, - Chri ste_e - lei - son.] -
Chri ste_e - lei - son, - - Chri ste_e - lei - son.] -
Chri ste - e lei - - son.] - - - - -
Chri ste - e lei - son, - Chri ste - e lei - son.] -
Chri ste - e lei - - son, - Chri ste_e - lei - son.] -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Ky ri - e - e lei - son, - [Ky rie - e lei - son, -
28
Ky ri - e - e lei - - - - son, -
Ky ri - e - e lei - son, -
Ky ri - e - e lei - - son, -
Ky ri - e - e lei - - - son, -
Ky ri - e - e lei - son, - [Ky ri - e - e -
Ky ri - e - e - - - -
Ky ri - e -
_
,
_
,
*
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,
*Semibreve in source

,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
_
,
,
,
,
.
,

,
,
,
_
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
,
_
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
- ,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
_
-
,
,
, ,
,
,
_
-
, ,
,
, ,

,
,
,
,
, ,
,

_
-
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
_
.
,

,
,
,
,
,
,
,
,

-

,
,
,
,
,
,
,
,
,


-
- .
, ,
,
,
,
,
,

,

-
-

,
,
,
,
,
,

-

,
,
,
,
, ,
, ,
,

.
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
-

,
,
,
,
,
,
,
,
,
- .
, ,
,
, ,
,
,
5

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Ky ri - e - e lei - son, - e lei - son, -
34
[Ky ri - e - e lei - son, - Ky rie - e -
[Ky ri - e - e lei - son, - Ky rie - e -
[Ky ri - e - e lei - son, - Ky ri - e -
[Ky rie - e lei - son, - Ky rie - e lei - son, -
lei - - - - son, - - Ky ri - e -
lei - - son, - [Ky rie - e lei - son, - Ky -
e lei - son, - [Ky rie - e lei - son, - Ky -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Ky ri - e - e lei - son.] - - - - - -
38
lei son, - Ky ri - e - - - - e lei - son.] - - - -
lei son, - Ky ri - - - - e - e lei - son.] -
e lei - son, - Ky rie - e lei - son, - Ky rie - e lei - son.] -
Ky rie - e lei - son, - Ky rie - e lei - son.] -
e lei - - son, - e lei - son.] - - - - - -
ri - e - e lei - son, - Ky ri - e - e lei - son.] -
ri e - e lei - son, - Ky ri - e - e lei - - son.] -
_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
#
_

,

_
,
_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
#
_

,
#
_
,
.
,

,
,
,
,

.
,
,
,
.
,
,
,
,
,
.
,
,
,
- .
, ,
,
,
,
,


.
, , ,
.
,
,
,
,
,

. ,
,
,
.
,
,
,
,
,
, , , ,
,

-
,

,


- .
,
,
,
,
,


.
, ,
,
,
,
,
,

.
,
,
,
,
,

.
,
,
,

. ,
- .
, ,
,
,

,
,
_
,
,
.
, ,
,

,
, _
,
,

_
,
,
,
,
, ,

, ,
,
,

_
, ,
,
,

.
,

,
,

_
,
,
,
,

.
, ,
,
,
, ,
,
_
,
,
,
,
,
.
, ,
,
,
,
,

_
,
,
,
,

. ,
, ,
,
,

_
6

Superius I
Altus I
Tenor I
Bassus I
Superius II
Altus II
Tenor II
Bassus II
Et in ter ra - pax ho mi - ni - bus - bo nae - vo lun - ta - tis. - -
Et in ter ra - pax ho mi - ni - bus, - ho mi - ni - bus - bo nae - vo lun - ta - tis. -
Et in ter ra - pax ho mi - ni - bus, - ho mi - ni - bus - bo nae - vo lun - ta - tis. -
Et in ter ra - pax [ho mi - ni - bus - bo nae - vo lun - ta - tis.] -
Et in ter ra - pax ho mi - ni - bus - bo nae - vo lun - ta - tis. - Lau da - mus -
Et in ter ra - pax ho mi - ni - bus - bo nae - vo lun - ta - tis. - Lau da - mus -
Et in ter ra - pax ho mi - ni - bus - bo nae - vo lun - ta - tis. - Lau da - mus -
Et in ter ra - pax ho mi - ni - bus - bo nae - vo lun - ta - tis. - Lau da - mus -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Be ne - di - ci - mus - te. Gra ti - as - a gi - mus - ti -
6
Be ne - di - ci - mus - te. Gra ti - as - a gi - mus -
Be ne - di - ci - mus - te. Gra ti - as -
Be ne - di - ci - mus - te. Gra ti - as -
te. Ad o - ra - mus - te. Glo ri - fi - ca - mus - te.
te. Ad o - ra - mus - te. Glo ri - fi - ca - mus - te.
te. Ad o - ra - mus - te. Glo ri - fi - ca - mus - te. Gra -
te. Ad o - ra - mus - te. Glo ri - fi - ca - mus - te.
_
,
II: Gloria
_
,
_

_
,

_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,
#
,

,
, ,
, , ,

, , , ,
, , ,
_
-
,

, , ,
,
,
,
,
,
, ,

, ,
, , ,
,
,
,
-
,

,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
, -
-
, , , ,
,
,
,
,

.
, ,
,
,
,
,
-
-
,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
, . ,
,
,
-
, , , , , , , ,
, , ,
,
,
,
,
.
,
,
,
-
,

, , ,
,
,
,
, , , , , ,
,
,
.
, , ,
-
,

, , ,
,
,
,
,
, , ,
, ,
,
,
.
,
,
,
.
, , , , ,
- -
, , ,
, , ,
.
, ,
,
, ,

- - .
, , , ,
, , ,
.
, ,
,
, ,
- .
,

, ,
. , ,
,
, ,

- .
, , ,
,
. - . ,
,
, ,
, , ,
,

, _
,
. - .
, ,
,
,
,
,
,
,
,

,
_
,
. - .
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,


.
,
, . - - .
, ,
,
,
,
,
, ,
,

,
_
7

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
bi, gra ti - as - a gi - mus - ti bi - pro pter - ma gnam - glo ri - am - tu am. -
11
ti bi, - a - gi mus - ti bi - pro pter - ma gnam - glo ri - am - tu am. -
a gi - mus, - a gi - mus - ti bi - - - pro pter - ma gnam - glo ri - am - tu am. -
a gi - mus - ti bi - - - pro pter - ma gnam - glo ri - am - tu am. -
Gra ti - as - a gi - mus - ti bi - Do mi - ne - De us, - Rex coe le - -
Gra ti - as - a gi - mus - ti bi - Do mi - ne - De us, - Rex coe le - -
ti - as - a gi - mus - ti bi - - - Do mi - ne - De us, - Rex coe le - -
Gra ti - as - a gi - mus - ti bi - Do mi - ne - De us, - Rex coe le - -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
De us - Pa ter - om ni - po - - tens. -
16
De us - Pa ter, - Pa ter - om ni - po - tens. -
De us - Pa ter, - om ni - po - tens. -
De us - Pa ter - om ni - po - tens. -
stis. Do mi - ne - Fi li - u ni - -
stis. Do - mi ne - Fi li - u ni - -
stis. Do mi - ne - Fi li - u ni - ge - ni - te, - u ni - -
stis. Do - mi ne - Fi li - u ni - ge - -
_
,
_
,
b

,
_
,
b

_
,
b
_
,

_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,

, , ,
, , ,
,
,
,
,
,
, , ,
,
, ,
,
.

,
, , , , ,
,
,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
.
, , ,
, , ,


,
, ,
, ,
, , , ,
, ,
.
, ,
_
,
,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
.
.
, , , , , ,
,
. - -
, ,

,
,
,
,
,
,
.
,

, ,
, , ,
,
. - -
, ,

,
,
, ,
,
,
,
, , ,
, , ,


, . - -
,

,
, ,
, ,
,
.
, , ,
, , ,
,
. - -
,

,
,
, ,
,
,
,
- .
, ,
,
, ,
,
, ,
,
-
.
, ,
,
,
,
, ,-
.
, ,
,
,
.
,
, ,
,

-
- .
, ,
,
, ,
,


-

- . ,

, ,
, ,
,
,
,
- - .
, , , ,

.
, ,

- .
, , ,

, , ,
,
,
,
, ,

- - .
, , , ,
,
, , ,
,
,
8

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Ie su - Chri ste, - [Ie su - Chri ste.] -
21
Ie su - Chri ste, - [Ie su - Chri ste.] -
Ie su - Chri ste, - [Ie su - Chri ste.] -
Ie su - Chri ste, - [Ie su - Chri ste.] -
ge ni - te - Ie su - Chri ste. - - - Do mi - ne - De us, - A gnus -
ge ni - te - Ie su - Chri ste. - - - Do mi - ne - De us, - A gnus -
ge ni - te - Ie su - Chri ste. - Do mi - ne - De us, - A gnus -
ni - te - Ie su - Chri ste. - Do mi - ne - De us, - A gnus -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Fi li - us - Pa tris, - [Fi li - us - Pa tris, -
27
Fi li - us - Pa tris, - [Fi li - us - Pa tris, -
Fi li - us - Pa tris, - [Fi li - us - Pa tris, -
Fi li - us - Pa tris, - [Fi li - us - Pa tris, -
De i, - Fi li - us - Pa tris, - [Fi li - us -
De i, - Fi li - us - Pa tris, - [Fi li - us -
De i, - Fi li - us - Pa tris, - [Fi li - us -
De i, - Fi li - us - Pa tris, - [Fi li - us -
_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
#
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
# #
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,
-
, ,
- .
,


- .
, ,
,
.
,
_

- .
, , ,


-
- .
, , ,
-
,
,
,


,
,

,
,
- - .
, , ,
,
,
,
,
, ,
,
.
,
,
, ,
,
,

- - .
, , , ,
,

, , ,
,
,

,
,

,
, ,

- - .
, , ,
,
,
,
,
,
,

-


,

- - . , , ,
,
,
,
,
.
, ,

,
,
,
. . , , , ,
,
,
,
.
.
, ,

,
,
, . .
, , ,
,
, ,
,
.
.
,

,
,
,
, ,
. .
, , , ,
, , .
. ,

,
,
,
,
,
. .
, , ,
,
, ,
,
.
,
,
-
,

,
,
,
, ,
-
,

,
,
,
, ,
-
,
,

,
,
,
- ,

,
,
,
,
,
- ,

,
,
,
,
, -
,

,
,
,
,
, -
,

, ,
,
,
-
, ,
,
,
9

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Fi li - us - Pa tris, - - - Fi li - us - Pa tris.] - -
30
Fi li - us - Pa tris, - Fi li - us - Pa tris.] - -
Fi li - us, - Fi li - us - Pa tris, - Fi li - us - Pa tris.] - -
Fi li - us - Pa tris, - Fi li - us, - Fi li - us - Pa tris.] - -
Pa tris,] - Pa tris, - [Fi li - us - Pa tris, - Pa tris.] - -
Pa tris, - Fi li - us - Pa tris, - Pa tris.] - -
Pa tris,] - Pa tris, - - - - Fi li - us - Pa tris. -
Pa tris, - - - - - - Fi li - us, - Fi li - us - Pa tris.] - -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
mi se - re - re - no bis. - su sci - -
34
mi se - re - re - no bis. - su sci - -
mi se - re - re - no bis. - su sci - -
mi se - re - re - no bis. - [su sci - -
Qui tol lis - pec ca - ta - mun di, - [Qui tol lis - pec ca - ta - mun di,] -
Qui tol lis - pec ca - ta - mun di, - [Qui tol lis - pec ca - ta - mun di,] -
Qui tol lis - pec ca - ta - mun di, - [Qui tol lis - pec ca - ta - mun di,] -
Qui tol lis - pec ca - ta - mun di, - [Qui tol lis - pec ca - ta - mun di, -
_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,

,
,
,
,
,
,
,
.
, , ,
,
,
,
, _
.
, ,

,
,

,
,

,

_
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
.
, , ,

_
. ,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
, ,

_
,
, ,
,

, ,

,
,
, ,

,
,
,
_
,
,
.
, ,
,
,
,
, _
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,

,

,
, ,
,
,
,

_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

,
,
, ,

_
- . , , ,
,
,
,
, ,
,
- ,

,
- .
, ,
,
, ,
,
,
,
-
,

,
- .
, , ,
, ,
, ,
-
,

,
- .
, ,
,
, ,
,
,
,
-
, ,

, , ,
,
,
,
, - .
,
, , ,
,
, , ,
-

, , ,
,
, , ,
- .
, , , , ,
,
,
,
-
, , , , ,
, ,
,
- . ,
, , ,
,
,
,
,
-

, , ,
,
,
,
,
- .
,
, , ,
,
,
,
, -
10

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
pe de pre - ca - ti - o - nem - no - - stram. Qui se -
39
pe de pre - ca - ti - o - nem - no stram. - - Qui se des - ad dex te - ram -
pe de pre - ca - ti - o - nem - no stram, - no stram. - Qui se des - ad dex te - ram -
pe de pre - ca - ti - o - nem - no stram. - - - - Qui se des - ad dex te - -
su sci - pe - de pre - ca - ti - o - nem - no stram. -
su sci - pe - de pre - ca - ti - o - nem - no stram. - - -
su sci - pe - de pre - ca ti - o - nem - no stram. -
su sci - pe - de pre - ca - ti - o - nem - no stram. - - -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
des ad dex te - ram - Pa tris, - - mi se - re - re - no bis. -
44
Pa tris, - mi se - re - re - no bis, - mi se - re - re - no bis. -
Pa tris, - - - mi se - re - re - no bis. - -
ram Pa tris, - ad dex te - ram - Pa tris, - mi se - re - re - no bis. -
Quo ni - am - tu
Quo ni - am - tu so lus - San -
Quo ni - am - tu
Quo ni - am - tu so lus -
_
,
_
,
b
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,

, , ,
, ,


,

,
- .
,

, , ,
, ,
.
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , ,

. , ,
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
,

,
,
, , ,
, ,
, ,

,
,

, ,

, ,
, ,
,
,

, , , ,
, , ,


,
. -
, ,
,
, ,
, ,
,
,
_ ,
. -
, ,
, , ,
, ,

, ,
, ,
. -
,

,
, , ,
, ,
, ,
,
,

,
. -
, ,
,

,
,
,


,
,
,
,


-
, ,
,
.
, ,
,
,
, ,
,
, ,
, , ,
,
-
,
,
,

,


.

,
,
,

,

-
,
,

.
,
,

,
,
,
,
, ,
,
,
,
,

-
-
,

,
,
, ,
,

,
,
,
,
,
,
-
,

,
,
,
,
.
, ,
,
,
,
,
,
11

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Tu so lus - Do mi - nus. - Tu so lus, - [tu so lus,] - tu so lus - Al tis - si - mus, - Ie su - Chri -
49
Tu so lus - Do mi - nus. - Tu so lus, - [tu so lus,] - tu so lus - Al tis - si - mus, - Ie su -
Tu so lus - Do mi - nus. - Tu so lus, - [tu so lus,] - tu so lus - Al tis - si - mus, - Ie su - Chri -
Tu so lus - Do mi - nus. - Tu so lus, - tu so lus, - tu so lus - Al tis - si - mus, - Ie su - Chri -
so lus - San ctus. - Tu so lus, - [tu so lus,] - tu so lus - Al tis - si - mus, - Al tis - si - mus, -
ctus. - Tu so lus, - tu so lus, - [tu so lus] - Al tis - si - mus, -
so lus - San ctus. - Tu so lus, - [tu so lus,] - tu so lus - Al tis - si - mus, - Al tis - si - mus, -
San ctus. - Tu so lus, - tu so lus, - tu so lus - Al tis - si - mus, - Al tis - si - mus, -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
ste, - Ie su - Chri ste. - In glo ri - a - De i - Pa tris. - A -
54
Chri ste, - Ie su - Chri ste. - In glo ri - a, - in glo ri - a - De i -
ste, - Ie su - - Chri ste. - In glo ri - a - De i - Pa tris. - A -
ste, - Ie su - Chri ste. - In
Ie su - Chri ste. - - - Cum San cto - Spi ri - tu -
Ie su - Chri ste. - - - Cum San cto - Spi ri - tu -
Ie su - Chri ste. - Cum San cto - Spi ri - tu -
Ie su - Chri ste. - - - Cum San cto - Spi ri - tu -
_
,
_
,
# #
_

,
# # #
_
,
_
,

_
,
# #

,
# #

_
,

_
,
_
,
#
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,

-
,
,
, ,

,

, , ,

,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
, ,
,
,
, ,
-
, , ,
, ,

,

,

,
,
,

, , ,

, ,
, , ,
, ,
.
,

- ,
,
,
, ,
,
,

,
,
,

,
,
,

,
, , ,
,

,
,
, ,
,
,

-
,
,
,
, ,

, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
, , ,
,
, . .
, , ,

,
,
,

,
,
, ,
, , ,
,
, ,
,

,
,
,
.
,
,
,
,
. .
,
,
,

, , ,

,
, ,

,
,
,

,
.
,
,
,
,
,
. .
,
,
,

,
,
,

, ,
, ,
,

, ,
,
,

,
.
,
,
,
. . ,
,
, ,
,
, ,
, , ,
, ,

, ,
,

,
.
,
,
,
,


, . .
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,

,
. .
,
,

,

,
,
, , ,
, ,

,
,
,
,
,
, ,
. .
,
, , ,
, ,
,
, ,

, ,


,
. - - .
,
.
,
,

,
, ,
,
,

,
.

,
, , , ,
, ,

,
- .
, ,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
. ,,
, ,
,
, ,
,
,
12

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
men, A men, - A men, - A men, - A men, - A men, -
58
Pa tris. - A men, - A men, - A men. - In glo ri - a, -
men, A men, - A men, - A men, - A men, - A men, -
glo ri - a - De i - Pa tris. - A men, - A men. - In glo ri - a, -
A men, - A men. - In glo ri - a, - in glo ri - a - De i - Pa -
A men, - A men, - A men, - A men. - In glo ri - a - De i - Pa tris. -
A men, - A men, - A men. - In glo ri - a - De i - Pa tris. - A men, - A -
A men, - A men, - A men. - In glo ri - a, - in glo ri - a -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
A men, - A men, - A men, - A -
62
A men. - In glo ri - a - De i - Pa tris. - A -
A men, - in glo ri - a - De i - Pa -
A men. - In glo ri - a, - in glo ri - a - De i - Pa -
tris. A men, - A men, - A men. - In glo ri - a - De i - Pa tris. -
A men, - A men, - A men, - A men, - A men. - In glo ri - -
men, A men, - A men, - A men. - In glo ri - a - De i -
De i - Pa tris. - A men, - A men, - A men, - A men, - A men. - In
_
,
_
,
_

,
_
,

_
,

_
,
#
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
# #
_
,

_
,
#
_
,
_

,
_
,
b
,

, ,
, ,
,

,
,
,
,
,
,
-
,
,
,
,
,
,

,
,

,
, ,

,
-
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,

, ,
, ,
-
, , ,
, ,
,
, ,
,
,
,

,
,

,
,
,
-

,
,
,
,

,
, ,
,
,

,
, , ,
, ,
,

,
,

,
,

, ,

,
,
,
, , ,
, ,
,
,

, ,

, ,

,
,
,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,
, ,
, , ,
,
, - ,
, , ,
.
,
,
,
,

, ,
,
.
,
,
,
, , ,
, ,
,
,

,
.
,
,

,
, ,
,
,
,

,
.
,
,
,
, ,
,
,
,
,

,
,
, , ,
,
,

,
,
, ,
,
,
,
,
,

, ,
.
, , ,

, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
,

,
,

,
,
,
,
,
.
,
,
, ,
,
,
.
, , ,

, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
, ,
13

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
men, A men, - A men. - In glo ri - - a - De i -
65
men, A men, - A men, - A men, - A men, - A - -
tris, in glo ri - a - De i - Pa tris. - - A men. - De -
tris, in glo ri - a - De i - Pa tris. - A men. - Pa tris. - A men, -
A men, - A men, - A men, -
a A men, - A men, - A men, - A -
Pa tris. - A men, - A men, -
glo ri - a - De i - Pa tris. - A men, - A men, -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Pa - tris. A men. - - - - - -
67
men, A men, - A men. -
- i Pa tris. - A men, - A men. - [A men,] - A men. -
A men. - De i - - Pa tris. - A men, - A men.] -
A men. - - De i - Pa tris. - A men, - A men. -
men, A men, - A men. - -
A men, - A men. - -
A men, - A men, - A men, - A men.] - - - -
_
,
_
,
_

,
_
,
b
_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,

_
,

_
,

_
,
_

,
_
,
,

, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,

, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,

,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,

, , ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, . -


,
,
, ,
.
,
,
,
,
,

, , ,
,
. -
,

,
,
,
, ,
,
, ,
,
.
,
,
,
,
,
,
,

,
_

.
,
.
,
_
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
_
, ,
,
,
,
,

,
,
,

,
,
, ,
_

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
_
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
_
14

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Pa trem om ni - po - ten - tem, - fac to - rem - cae li, - cae li - et
Pa trem - om ni - po - ten - tem, - om ni - po - ten - tem, - fac to - rem - cae li, - cae li - et
Pa trem - om ni - po - ten - tem, - om ni - po - ten - tem, - fac to - rem - cae li - et ter -
Pa trem - om ni - po - ten - tem, - [om ni - po - ten - tem, - fac to - rem - cae li, - cae li - et
Pa trem, - Pa trem - - om ni - po - ten - tem, - fac to - rem - cae li - et
Pa trem, - Pa trem - om ni - po - ten - tem, - fac to - rem - cae li - et
Pa trem, - [Pa trem] - - om ni - po - ten - tem, - fac to - rem - cae li, - cae li - et
Pa trem, - [Pa trem - - om ni - po - ten - tem, - fac to - rem - cae li, - cae li - et
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
ter rae, - Et in u num - Do mi - num - Ie sum - Chri -
7
ter rae, - Et in u num - Do mi - num - Ie sum - Chri -
rae, Et in u num - Do mi - num - Ie sum - Chri -
ter rae, - Et in u num - Do mi - num - Ie sum - Chri -
ter rae, - vi si - bi - li - um - om ni - um - et in vi - si - bi - li - um. -
ter rae, - vi si - bi - li - um - om ni - um - et in vi - si - bi - li - um. -
ter rae, - vi si - bi - li - um - om ni - um, - om ni - um - et in vi - si - bi - li - um. -
ter rae, - vi si - bi - li - um - om ni - um - et in vi - si - bi - li - um. -
_
,
III: Credo
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

_
,

_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,

,
_ _
.
, , , ,
, ,
,
,
,
,
, , ,
_ , ,
,
,


.
,
,
,

, , , ,
, ,

, ,
,


, , , ,


.
, , , , , , ,
, , ,


,
,
,
,


. ,
,
,

, , , ,
,
,
,
, ,
,

-


,
,
,
,

,

, , ,
, ,
,
,-
,
,
,
,
,
,

,

, , ,
, ,

,

,

-


,
,
,
,
,

,
, ,
,
,
,
, , ,-

, ,
,
,

, ,
, ,
,
, ,
, ,
,
, - , , ,
,
,

,
,
,
,
,
,
-
, , ,
,
, ,

,

,
, ,
,

-
, , , ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
-
, , ,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
. , , ,
, , ,
,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
. -
, ,

, ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

,
. -
,
,
, ,
,

,
,
,
, ,
,
, , ,

,
,
,
,
,
, ,

,
. -
,
,

, ,
, , ,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
. -
15

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
stum, Et ex Pa tre -
12
stum, Et ex Pa tre -
stum, Et ex Pa tre - na -
stum, Et ex
Fi li - um - De i - u ni - ge - ni - tum, - u ni - ge - ni - tum. -
Fi li - um - De i - u ni - ge - ni - tum, - u ni - ge - ni - tum. -
Fi li - um - De i - u ni - ge - ni - tum, - u ni - ge - ni - tum. -
Fi li - um - De i - u ni - ge - ni - tum, - u ni - ge - ni - tum. -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
na tum, - - - na tum - - - - an te - om ni - a -
17
na tum, - - - - na tum - an te - om ni - a -
tum, na tum - - - - - - - an te - om ni - a -
Pa tre - - - na tum - - - - an te - om ni - a -
an te - om ni - a -
an te - om ni - a -
an te - om ni - a -
an te - om ni - a -
_
, -

_
, -

, -

_
,
-

_
,

_
,

_
,

_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
#
_
,

,
. - -

_

,
. - -


_

,
. - -


,

, . - -

, ,

,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
- -

, ,

,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
, ,
- -

,
,
, ,
,
,
,
,
.
,

,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
- -
,

,
,
,
,
,

,
,
, ,
,
, ,
,
,
,

,
,

- -
_
,
,
,
,
,
,

,

_
_,


,
,
,
,


,

,
,
,
,


,
,


,
-


,
-


,
-

,

-

,
16

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
sae cu - la. - lu men - de lu mi - ne, - De um - ve rum - de De o - ve -
21
sae cu - la. - lu men - de lu mi - ne, - De um - ve rum - de De o - ve -
sae cu - la. - lu men - de lu mi - ne, - De um - ve rum - de De o - ve -
sae cu - la. - lu men - de lu mi - ne, - De um - ve rum - de De o - ve -
sae cu - la. - De um - de De o, - De um - ve rum - de De o - ve ro. -
sae cu - la. - De um - de De o, - De um - ve rum - de De o - ve ro. -
sae cu - la. - De um - de De o, - De um - ve rum - de De o - ve ro. -
sae cu - la. - De um - de De o, - De um - ve rum - de De o - ve ro. -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
ro. Ge ni - tum, - non fa ctum, - con sub - stan - ti - a - lem - Pa tri: -
25
ro. Ge ni - tum, - non fa ctum, - con sub - stan - ti - a - lem - Pa tri: -
ro. Ge ni - tum, - non fa ctum, - con sub - stan - ti - a - lem - Pa tri: -
ro. Ge ni - tum, - non fa ctum, - con sub - stan - ti - a - lem - Pa tri: -
Ge ni - tum, - non fa ctum, - con sub - stan - ti - a - lem - Pa tri: - per quem om ni - a - fa cta - sunt, fa -
Ge ni - tum, - non fa ctum, - con sub - stan - ti - a - lem - Pa tri: - per quem om ni - a - fa cta - sunt,
Ge ni - tum, - non fa ctum, - con sub - stan - ti - a - lem - Pa tri: - per quem om ni - -
Ge ni - tum, - non fa ctum, - con sub - stan - ti - a - lem - Pa tri: - per quem, per quem om ni - a -
_
,

_
,
_

,
_
,

_
,

_
,
#

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,

_
, . . ,
,
,
, ,
,
, , , ,
,
,
, , , ,
_ ,
. .
,
,
, ,

,

, ,
,
,

, ,
,

_
,
. .
, , ,
, , ,
,
,

, , , ,
,
,
,
,

_
,
. .
,
,
,
, ,

,

, ,
,
,

,
,
,
,
_ ,
,
,
,
,
, - , , ,
,
, ,
,
,
,
, .

_
, ,
,
, , ,
-
, ,
,
,

,
,
,
,
,
.

_
,
, , ,
, ,
,
-
, , , ,

, , , , ,
.

_
,
,
,
,
,
,
-
, ,
,
,

,
,
,
,
,
.
,
, ,
,
, ,
, ,


, ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,


, ,
,

, ,
, ,
,

,
, ,

, ,
,
,
,
,


,
,
,

, , ,
,
,
,
,
,
, ,

, ,
,


, ,
, , ,
,
, ,
,
,
,

,
,
, ,
,
,

,
,
,

,
,
, , , ,
,
, , , ,
, ,
,
,
,

, ,
, ,

, , , ,

, ,
, ,
,

,
.
,
, ,

,
,
,
,
,

,
,
, , ,
,
, ,
,

,
,
, ,
, , -
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,

, ,
, ,
,
, ,
, , ,

,
,
. ,
, , ,
,
,
17

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
et pro pter - no stram - sa lu - tem - de scen - dit - - de cae -
29
Qui pro pter - nos ho mi - nes - et pro pter - no stram - sa lu - tem -
Qui pro pter - nos ho mi - nes - et pro pter - no stram - sa lu - tem - de scen - -
Qui pro pter - nos ho mi - nes - et po pter - no stram - sa lu - tem - de -
cta - sunt. Qui pro pter - nos ho mi - nes - et pro pter - no stram - sa lu - -
fa cta - sunt. Qui pro pter - nos ho mi - nes - et pro pter - no stram - sa -
a fa cta - sunt. Qui pro pter - nos ho mi - nes - et pro pter - no stram - sa lu - -
fa cta - sunt. Qui pro pter - nos ho mi - nes - et pro pter - no stram - sa lu - -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
lis, [de scen - dit - de cae lis,] - de cae lis, - de -
32
de scen - dit - - de cae lis, - de scen - dit, - de scen - dit - de cae -
- dit, de scen - dit - de cae lis, - [de scen - dit - de cae lis,] - de scen - -
scen dit - - de cae lis, - - de scen - dit - de cae lis, - de -
tem de scen - dit, - de scen - dit, - de scen - dit - de cae lis, - de scen - -
lu tem - de scen - dit - de cae lis, - de scen - dit - de cae lis, - de scen - dit, - -
tem de scen - dit - - de cae lis, - de scen - dit - de cae lis, -
tem de scen - dit, - de scen - dit - - de cae lis, - de scen - - -
_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,
-
,
, , ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
.
,
, , ,
,

, ,
, , ,
, , , ,
.
.
, , , ,
,

,
,
, , ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
.
,
, , ,
,

,

, , ,
, , , ,
,

,
,
,
, ,

,
,
,
,
,
, , , ,
, , ,
, ,
,
,
,


,
, , ,
,

, ,
, , ,
, ,
,
,
,
,

,
, , ,
,

,

, , , ,
, , ,
,
,
,
, ,
, , ,
, ,

,

, , ,
, , , ,

, ,
, ,
,
,
, , ,
.
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,

, ,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,

,
,
, ,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
, .
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

, ,
,
, ,
,
, ,
,
,

, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,


, ,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, , ,
,
,

,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
18

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
scen dit - - - de cae lis, - de cae lis. - -
35
- lis, de scen - dit - de cae lis. - - - -
dit - - de cae lis, - [de scen - dit - de cae lis.] -
scen dit - de cae lis, - de cae lis, - de scen - dit - de cae lis.] -
dit, [de scen - dit] - de cae lis, - - - de cae lis. - -
de scen - dit - de cae lis, - de cae lis. - -
de scen - dit, - [de scen - dit] - de cae lis. - -
dit - de cae lis, - de cae lis, - de cae lis.] - -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Et in car - na - tus - - - - - est
38
Et in car na - tus - - est
Et in car - na - tus - est de Spi ri - tu - San cto -
Et in car - na - tus - [est
de Spi ri - tu - San - -
de Spi ri - tu - San - -
de Spi ri - tus - San -
de Spi ri - tu -
_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
#

_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, _
,
, ,
,
,

, ,
,

,
,
,
_
,
,
,
,
, , ,
,

,
,
,
,
,
,
,
_
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
_
,
, ,
, ,
,

,
,
,

,
,
, ,
,
,
,
_

,
,
, , ,
,

, _

,
,
,
, ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
_
, ,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
_

, ,
,
,


,
, ,
,

-

,
,, ,
,
,

, ,
, ,

-
, ,
,
,


- .
,
,
,
,
,
,
,
,
,

- .
,

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
- . ,
,
,

19

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
ex Ma ri - a - Vir gi - - - - ne:
44
ex Ma ri - a - - Vir gi - - - ne: -
ex Ma ri - a - Vir gi - ne: -
ex Ma ri - a - - Vir gi - - - ne: -
cto - - - ex Ma ri - a - Vir - - - - gi ne: -
cto - - - ex Ma ri - a - Vir gi - ne: -
cto ex Ma ri - a - Vir gi - - - ne: -
San cto - - - [ex Ma ri - a - Vir gi - ne: -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Et ho mo - fa ctus - - est, fa ctus - est.
49
Et ho mo - fa ctus - - est, fa ctus - est.
Et ho mo, - et ho mo - - - fa ctus - est.
Et ho mo - fa ctus - - est, est ho mo - fa ctus - est.
Et ho mo - fa ctus - - - est.
Et ho mo - fa ctus - est, fa ctus - est.
Et ho mo - fa ctus - est, [et ho mo - fa ctus - est.]
Et ho mo - fa ctus - - - - - est.
_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,

- .
, , ,


,
.
,
,

,
_
- .
, , ,

.
,
,
,
,


, ,
,
, , ,
,
,
,
,
, ,
,

,

,

.
, , ,

,
,


_
.
,


_
_
_
.
,
, ,.
,
,
,
, ,

.
,
_ _

,
,

, ,
_
.

,
_

. ,

,
,
_

,
,
, ,
,
,

,
,

_

,
,

,
_
_
.
,
, ,
,
,
,
,
,
_ _
, ,
,
,
,
, , ,
,
,
_
,
,
,


,

,

_
20

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
54
Cru ci - fi - xus - e ti - am - pro no bis: - sub Pon ti - o - Pi la - to - pas sus - et se pul - tus -
Cru ci - fi - xus - e ti - am - pro no bis: - sub Pon ti - o - Pi la - to - pas sus - et se pul - tus -
Cru ci - fi - xus - e ti - am - pro no bis: - sub Pon ti - o - Pi la - to - pas sus - et se pul - tus -
Cru ci - fi - xus - e ti - am - pro no bis: - sub Pon ti - o - Pi la - to - pas sus - et se pul - tus -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Et re sur - re - xit - ter ti - a - di e, - se cun - dum - Scrip tu - ras. -
58
Et re sur - re - xit - ter ti - a - di e, - se cun - dum - Scrip tu - ras. - -
Et re sur - re - xit - ter ti - a - di e, - se cun - dum - Scrip tu - ras. -
Et re sur - re - xit - ter ti - a - di e, - se cun - dum - Scrip tu - ras. -
est. Et a scen - dit - in
est. Et a scen - dit - in coe -
est. Et a scen - -
est.
_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
#

_
,

_
,
_
,
_

,
_
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
, , ,
, , ,
, ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
.
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

,
,
,
,
, , , , ,
, ,
,
,

,
,
,

,
,
,

, ,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
. - - .
,
,
,
,
,
,
. - - .
,
,
,

,
,

,

,
,
. - .
,
,
,
, . -
21

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Et i te - rum - ven tu - -
62
Et i te - rum - ven tu - rus - est cum
Et i te - rum - ven tu - rus - est, ven -
Et i te - rum - ven tu - rus - est, ven tu - -
coe lum, - in coe lum: - se det - ad dex te - ram - Pa tris. -
lum, et a scen - dit - in coe lum: - se det - ad dex te - ram - Pa tris. -
dit in coe lum, - et a scen - dit - in cae lum: - se det - ad dex te - ram - Pa tris. -
Et a scen - dit - in coe lum: - se det - ad dex te - ram - Pa tris. -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
rus - est cum glo ri - a, - [cum glo ri - a,] - iu di - ca - re, - iu di - ca - re - vi vos - et mor -
66
glo ri - a, - cum glo ri - a, - [cum glo ri - a,] - iu di - ca - re - vi vos - et mor tu - -
tu rus - est cum glo ri - a, - cum glo ri - a, - iu di - ca - re, - iu di - ca - re - vi vos - et mor tu - -
rus - est cum glo ri - a, - iu di - ca - re, - iu di - ca - re - vi vos - et mor -
cum glo ri - a, - iu di - ca - re - vi vos - et mor tu - os, -
cum glo ri - a, - iu di - ca - re - vi vos - et mor - tu os, -
cum glo ri - a, - iu di - ca - re - vi vos - et mor tu - os, - et
cum glo ri - a, - iu di - ca - re - vi vos - et mor - tu os, -
_
,
_
,
_

,
_
,

b
_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
b b
_
,
b
_

,
_
,
b b
_
,
_
,
_

,
_
,

-
,
,
,
,
,
. ,
,
,
,
,
-
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
- ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
-
,
, , ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
, ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, .
,
,
,
, , ,
,
,
,

,
, , , ,
,
.
, ,
,
, ,
,
, , ,
,
,
, , , ,
, ,
,
,
,
,
,
, .

,
,
,

,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
, , , ,

,
.
,
,
,
,
,

,
,
, ,
, , ,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
-
, , ,

,
, ,

,
,

, ,
, ,

, , ,

-
, ,
, , ,
,
,
,
,
,

,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
- ,
, ,
, ,
, ,
,
,
,

,
, , ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
. -

,
,

.
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,

.
,
, ,

,
,
, , , ,
,
,
, ,

.
, , ,

,
, ,
,
,
,
, , ,

,
,
.
,
,

,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
22

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
tu - os: - - cu - ius re gni - non e rit - fi nis. - Et in Spi ri - tum -
71
os, et mor tu - os: - cu ius - re gni - non e rit - fi nis. - Et in Spi ri - tum -
os, et mor tu - os: - cu ius - re gni - non e rit - fi nis, - fi nis. - Et in Spi ri - tum - San -
tu - os: - - cu ius - re gni - non e rit - fi nis, - fi nis. - Et in Spi ri - tum - San -
et mor tu - os: - cu ius - re gni - non e rit - fi nis. -
et mor tu - os: - cu ius - re gni - non e rit - fi nis. -
mor tu - os: - cu ius - re gni - non e rit - fi
et mor tu - os: - cu ius - re gni - non e rit - fi nis. -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
San ctum, - Do mi - num - et vi vi - fi - can - tem: - qui ex Pa tre - Fi li - o - que - pro ce - dit. -
76
San ctum, - Do mi - num - et vi vi - fi - can - tem: - qui ex Pa tre - Fi li - o - que - pro ce - dit. -
ctum, Do mi - num - et vi vi - fi - can - tem: - qui ex Pa tre - Fi li - o - que - pro ce - dit. -
ctum, Do mi - num - et vi vi - fi - can - tem: - qui ex Pa tre - Fi li - o - que - pro ce - dit. -
qui ex Pa tre - Fi li - o - que - pro ce - dit. - Qui cum Pa -
qui ex Pa tre - Fi li - o - que - pro ce - dit. - Qui cum Pa -
qui ex Pa tre - Fi li - o - que - pro ce - dit. - qui cum Pa -
qui ex Pa tre - Fi li - o - que - pro ce - dit. - Qui cum Pa -
_
,
b
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,

_

,

_
,
_
,
_
,
_

,
_
,
_
,

_
,
_

,
_
,, , , , ,
,
.
, , , ,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,

, , , ,
,
.
, , ,
,
,
,

,
, ,

.
,
, ,
,

, , , , ,
.
,
,
,
,
, , ,
,

,
,
,
, ,
,
,,

, , , ,
, . ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,

, , ,
. -
, , ,
,
,
,
, , ,
. -
.
,
, , ,
,
,
. -
, , ,
,
,
,
,
,
,
. -
, ,
,
,

, . -
, , ,
,
,
,
,

,
,
. -

.
,

,
. - , , ,
,
,
,
,
,
, . -
,
,

, ,
, , ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,

,
,
, , , , ,
-
,
,

, ,
,

, ,
, , , ,
, , , ,
, , , , , , ,
-
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,
,
-
,
,
, ,
,
,
,
,

,
,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
,
-
-
, ,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
-
, ,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
,
-
, , , ,
, , ,
,
,
,
,
, , ,
-
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
23

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Qui cum Pa tre - et Fi li - o - si mul - ad o - ra - tur - et con glo - ri - fi - ca - tur: - qui lo cu - tus - est per
80
Qui cum Pa tre - et Fi li - o - si mul - ad o - ra - tur - et con glo - ri - fi - ca - tur: - qui lo cu - tus - est per
Qui cum Pa tre - et Fi li - o - si mul - ad o - ra - tur - et con glo - ri - fi - ca - tur: - qui lo cu - tus - est
Qui cum Pa tre - et Fi li - o - si mul - ad o - ra - tur - et con glo - ri - fi - ca - tur: - qui lo cu - tus - est per
tre et Fi li - o - si mul - ad o - ra - tur - et con glo - ri - fi - ca - tur: -
tre et Fi li - o - si mul - ad o - ra - tur - et con glo - ri - fi - ca - tur: -
tre et Fi li - o - si mul - ad o - ra - tur - et con glo - ri - fi - ca - tur: -
tre et Fi li - o - si mul - ad o - ra - tur - et con glo - ri - fi - ca - tur: -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Pro phe tas. - et a po - sto - li - cam - Ec cle - si - am. - Con fi - te - -
84
Pro phe tas. - et a po - sto - li - cam - Ec cle - si - am. - Con fi - te - -
per Pro phe tas. - et a po - sto - li - cam - Ec cle - si - am. - Con fi - te - -
Pro phe tas. - et a po - sto - li - cam - Ec cle - si - am. -
Et u nam - san ctam - et a po - sto - li - cam - Ec cle - si - am. -
Et u nam - san ctam - ca tho - li - cam - et a po - sto - li - cam - Ec cle - si - am. -
Et u nam - san ctam - ca tho - li - cam - et a po - sto - li - cam - Ec cle - si - am. -
Et u nam - san ctam - ca tho - li - cam - et a po - sto - li - cam - Ec cle - si - am. -
_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
b
_
,
_

,
_
,
_
,


_
,
_

,
_
,

_
,
# #
_
,
_

,
#
_
,
, ,
,
, ,
,

,
,
,
, ,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,

,

,
,
, , ,
,
,
, , ,

, , , ,
, ,
,
,
,
,
, , , , ,
,

,
,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, , ,
, ,
, ,
,
, ,
,

, ,
,
, ,
,
, ,
,

,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
.
, ,

,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. -
,
.
, , ,

,
,
, , ,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
. -
,
.
,
,

,

, ,
,
,
, , ,
,
,

,
,
,
,
. -
, . ,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
. -
,
,
,
, .
, ,
,
, ,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
.
, ,
,
, ,

,

, ,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
.
,
,
, ,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
, ,
,
,
. ,
, ,
, ,

, ,
,
, ,
, .
- ,
,
,
,
, .
,
, ,
,

,
,
,
,
, ,
,
,
. -
-
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, , , ,

,

, ,
, ,
. -
-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
, ,
,
,
, ,

,
. -
- .
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
, ,
, ,
,
, ,
,

,
,
,
. -
24

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
or u num - bap tis - ma - in re mis - si - o - nem - pec ca - to - - rum.
88
or u num - bap tis - ma - in re mis - si - o - nem - pec ca - to - rum. -
or u num - bap tis - ma - in re mis - si - o - nem - pec ca - to - rum. -
in re mis - si - o - nem - pec ca - to - rum. -
Et ex spe - cto - re sur - -
Et ex spe - cto - re sur - -
Et ex spe - cto - re sur - -
Et ex spe - cto - re sur - -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
Et vi tam - ven tu - ri - sae cu - li. - A men, - A men, -
93
Et vi tam - ven tu - ri, - ven tu - ri - sae cu - li. - A men, - A men, -
Et vi tam - ven tu - ri - sae cu - li. - A men, - A men, -
Et vi tam - ven tu - ri - sae cu - li. - A men, - A men, -
re cti - o - nem - mor tu - o - rum. - A men, - A men. -
re cti - o - nem - mor tu - o - rum. - A men, - A men. - Et
re cti - o - nem - mor tu - o - rum. - A men, - A men. - Et
re cti - o - nem - mor tu - o - rum. - A men, - A men. - Et
_
,
#

_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
#
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,

_
,

_
,

_
,
_

,
_
,
,
,
,
,
,

,
, , , , , ,
,
,
, , ,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
,

.
, , ,
, , ,
,

, , ,
.
,
,
,
,
,
,
,
, , , , ,
,
,


,
.

, , , , ,
,
,
,
,

,
.
-
, ,
,
,
, ,
,
-
,
,

,
, ,
- ,
,

,
,
,
-
,
,
,
,
,
,

,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

,
,

,
,
, ,
,
,
, ,
,
,

,

, ,

,
,
,
,
,
.
,
,
,
, , ,
,
,

,
,

, ,
- ,
,
, ,
, ,
, ,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
, , ,
,
. - - .
,
,
, ,
.
, ,
, ,
,

,
,
. - - .
,
,

,
,

,
,
,
,
,
,


, . - - .
, ,

,
,

,
,
,
,
,
, ,


,
. - - . ,
,

,
,

,
25

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
A men, - et vi tam - ven tu - ri, - ven -
98
A men, - et vi tam - ven tu - ri, - et vi -
A men. - et vi tam - cen tu - ri - sae cu - -
A men. - et vi tam - ven tu - ri -
Et vi tam - ven tu - ri - sae cu - li. - A men, - A men. - ven -
vi tam - ven tu - ri - sae cu - li. - A men. - sae cu - li. - A men. - ven -
vi tam - ven tu - ri - sae cu - li. - A men. - sae cu - li. - A men. - ven -
vi tam - ven tu - ri - sae cu - li. - A men, - A men. - sae cu - li. - A men. - ven -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
tu ri - sae cu - li. - A men, - [A men,] -
102
tam ven tu - ri - sae cu - li. - A men, - A -
li. - A men, - A men, - A men, - A men, -
sae cu - li. - A men, - A men, - A men. - ven -
tu ri - sae cu - li. - A men. - - - et ven tu - ri - -
tu ri - sae cu - li. - A men. - sae cu - li, - et vi - tam ven -
tu ri - sae cu - li. - A men. - sae cu - li. - A men, - A -
tu ri - sae cu - li. - A men, - A men, - et vi tam - - ven -
_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,
b #
_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,
.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

,
.
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
. ,
,
.
,
,
,
,
,
, ,
, ,
. ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
, ,
. - .
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
. - .
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,

,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
. - .
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
. - .
,
, ,

,
,
,

, , ,
, -
,
, ,
,
,

,
, ,
.
,
,
,
,
,
,

, , ,
,
-
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
, ,

,
, ,
,

, , ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,

, , ,

,
,
,
,
, ,
,
,
, ,

,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
26

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
A men, - - [A men,] - A men. - - -
104
men, A men. - ven tu - ri - sae cu - li. - A men, - A men. -
et vi tam - ven tu - ri - sae cu - li. - A men. -
tu ri - - sae cu - li. - A men, - A men.] - - -
sae cu - li. - A men, - A men. - - -
tu ri - sae cu - li. - A men. -
men. sae cu - li. - A men, - A men, - A men. -
tu ri - sae cu - li, - sae cu - li. - A men, - A men.] - - -
Superius I
Altus I
Tenor I
Bassus I
Superius II
Altus II
Tenor II
Bassus II
San ctus, - - [San - -
San ctus, - - - [San ctus,] - - - - San -
San ctus, - - [San ctus, - San - - -
[San ctus, - - San ctus, - San - - - -
_
,

_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,
b
_
,
IV: Sanctus
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,

.
,
,

,
,
,
,


_
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
, ,
,

, ,
,
_
.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,

_
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,


_
,
,
,
,
,
_
, ,

,
, _

_
,
,
,
,
,
, .
,


_
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,

,
,
,


_-

,

,
, ,
,

,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,


,

,
_
.
,
,
,
,
,

,
,
,

27

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
ctus] Do mi - nus - De us - Sa ba - oth. - Ple ni - sunt
6
ctus - Do mi - nus - De us - Sa ba - oth. - Ple ni - sunt
ctus] - Do mi - nus - De us - Sa ba - oth. - Ple ni - sunt
ctus - Do mi - nus - De us - Sa ba - oth. - Ple ni - sunt
Do mi - nus - De us - Sa ba - - oth, - Sa ba - oth. - Ple ni -
Do mi - nus - De us - Sa ba - oth, - Sa ba - oth, - Sa ba - oth. - Ple ni -
Do mi - nus - De us - Sa ba - oth, - - Sa ba - oth. - Ple ni -
[Do mi - nus - De us - Sa ba - oth, - De us - Sa ba - oth. - Ple ni -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
coe li - et ter ra - glo ri - a - tu a. - O san - na, - O san - na - in ex cel - sis. - Be ne - -
10
coe li - et ter ra - glo ri - a - tu a. - O san - na, - O san - na - in ex cel - sis. - Be ne - -
coe li - et ter ra - glo ri - a - tu a. - O san - na, - O san - na - in ex cel - sis. - Be ne - -
coe li - et ter ra - glo ri - a - tu a. - O san - na, - O san - na - in ex cel - sis. - Be ne - -
sunt coe li - et ter ra - glo ri - a - tu a. - O san - na - in ex cel - sis, in ex cel - sis. -
sunt coe li - et ter ra - glo ri - a - tu a. - O san - na - in ex cel - sis, in ex cel - sis. -
sunt coe li - et ter ra - glo ri - a - tu a. - O san - na - in ex cel - sis, - in ex cel - sis. -
sunt coe li - et ter ra - glo ri - a - tu a. - O san - na - in ex cel - sis, - in ex cel - sis. -
_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
# #
_

,

_
,
_
,
_
,
_

,
_
,


,
,

,
,
,
, ,
, ,
, ,

,
,


,

, ,
, ,
, , ,
, ,, ,
,
,
,
, , ,
,
, ,, ,

,
,
,
, ,
,
, ,

- ,

,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
.
, ,
-
,

,
,
,
,
,
,
, ,

,
,


, ,
-
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,


,
,
- .
, , , ,
,
,
,
,
, , ,
,
,
,


, ,

, , ,
, ,
, , ,
,
,
, , ,
,
.
, ,
,
, ,
,
, , ,

, ,
,
,
, , , ,
,
,
, , ,
,
.
, , , , , , , , ,

, ,
,
,
,
,
, , , ,
,
,
,
, ,
,
.
, ,
,
, ,
,
,
, ,

, , ,
,
, , , ,
,
,
,
, ,
,
.
, ,
,
, ,
,
, , ,
, , ,
,
,
,
, , , , , ,
.
, ,
,
, , ,
,
, ,
,
, .
, , , ,
, , , , , , , ,
.
, ,
, , , ,
, , ,
,
,
.
, , , , ,
, , , ,
,
,
,
.
, , ,
, , ,
, , ,
,
,
.
, , , ,
,
, , , ,
,
,
,
.
, ,
, , , ,
, , ,
,
,
.
28

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
di ctus - qui ve nit - in no mi - ne - Do mi - ni. -
14
di ctus - qui ve nit - in no mi - ne - Do mi - ni. -
di ctus - qui ve nit - in no mi - ne - Do mi - ni. -
di ctus - qui ve nit - in no mi - ne - Do mi - ni. -
O san - na -
O san - na - in ex -
O san - na -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
O san - na - in ex cel - sis, - - O san - -
18
O san - na - in ex cel - sis, - - - O san - -
O san - na, - O san - na - in ex cel - - -
O san - na - in ex cel - sis, - - in ex cel - -
O san - na - in ex cel - sis, - -
in ex cel - sis, - in ex cel - sis, - -
cel sis, - - - O san - na - in ex cel - sis, - -
in ex cel - sis, - O san - na - in ex cel - sis, - -
_
,

_
,

_
,

_
,

_
,

_
,

_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,

,
, ,

,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
- -
,
, ,
,
,

,
,
,

,
,
,

,
,

- -
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,

- -
, ,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
- -
-


,
,
,
,

-
-

,
,
,
,

-_

-


-

,
,
,
,-_
-
_


,

-

,
,
,
,

_

_

,
,
_
- -


_

,
,
,_
,
,


_

29

S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
na in ex cel - sis, - - - - in ex -
23
na in ex cel - sis, - - - [O san - - na - in ex -
sis, O san - na - in ex cel - sis, - O san - -
sis, O san - na - in ex cel - sis, - - - in ex -
O san - na - in ex -
O san - -
O san - na - in ex -
O san - na - in ex -
S.
A.
T.
B.
S.
A.
T.
B.
cel sis, - - in ex cel - - - sis. - - - -
27
cel sis,] - in ex cel - sis. - -
na in ex cel - sis. - - - - - - - -
cel sis, - - in ex cel - sis.] - - - -
cel sis, - - in ex cel - sis. - - - -
na in ex cel - sis, - - - in ex cel - sis. -
cel sis, - - in ex cel - sis. - - - -
cel sis, - - in ex cel - sis.] - -
_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,

_
,
_
,
_

,
_
,
_
,
_
,
_

,
_
,


,
,


__

_

,
,
,
,

,

,
_
-

-


-

-
_

, _
_

_
,
,

_
_
_


,
,
,
_
_
_

-


_
_
_

-


_
_

,

,
,
, ,
,

, _
_

-


_
_
_


,
, ,
,

_
_
30