Você está na página 1de 1

Lihat gambar di bawah ini dengan teliti.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang


terdapat dalam gambar di bawah ini.

1.__________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________

5.__________________________________________________________________