Você está na página 1de 1

Rechtsfilosofie Hoorcollege 1 4 februari 2014 Dat gedeelte van de filosofie dat concreet en normatieve vraag stelt, hoe zouden

dingen moeten zijn. Onderdeel van de praktische filosofie. Vraag naar de juiste inrichting van de samenleving. Hoe willen wij dat deze geordend, of ingericht wordt. -Belangrijkste vragen binnen de rechtsfilosofie. Waarom moeten we aan een wet gehoorzamen? Wat maakt dat die wet ook voor jou bindend is? Antwoorden ingesteld door juiste autoriteit, tot stand gekomen met de juiste procedures. Normatieve juistheid, een wet moet overeenstemmen met onze morele overtuigingen. Moet recht ook rechtvaardig zijn? Rechtvaardigheid van wetten heeft met gelijkheid te maken. UVRM structureert het denken over het rechten, omdat daar de belangrijkste rechten in zitten. Die rechten vormen een van de belangrijkste waarden van het recht. Artikel 1 EVRM, er staat wat een mens is. mensbeeld en daarnaast zit er een soort gedragsrichtlijn in. Hoe je je ten aanzien van anderen zou moeten gedragen. Wat is eigendom? Is je eigen lichaam je eigendom? Artikel 23 UVRM Wat is een rechtvaardige beloning voor het werk dat we verrichten. Werk moet beloont worden op een zodanige manier dat je een menswaardig bestaan kunt lijden. Artikel 28 UVRM Stromingen Rechtspositivisme en natuurrecht. Een wet is niet meer dan een bevel van de soeverein. Wetten die onrechtvaardig zijn, zijn geen wetten. Is het recht willekeurig gesteld, kan alles wet worden, of is wet gebonden aan eem hogere norm ,moreel of religieus? Rechstpositivisme geen noodzakelijke verband tussen recht en moraal/rechtvaarigheid, om te begrijpen wat recht is hoef je niet naar de moraal te kijken. Er is wel een verband maar dit is niet noodzakelijk. Gestolde rechtvaardigheid. Natuurrecht er is wel ene noodzakelijk verband.