Você está na página 1de 1

澹泊以明志,寧靜以致遠

【大紀元 2 月 19 日訊】
夫君子之行,靜以修身,儉以養德,非澹泊無以明志,非寧靜無以致遠。
夫學須靜也,才須學也。非學無以廣才,非志無以成學。淫慢則不能勵精,
險躁則不能治性。年與時馳,意與日去,遂成枯落,多不接世,悲守窮廬,
將復何及!──引自《請葛亮集誡子書》
(註釋)
註釋)
1.澹泊:同淡泊,意為清靜寡欲。
2.淫慢:放縱、懶散。
3.險躁:冒險急躁。
4.窮廬:貧者居捨。
(譯文)
譯文)
高尚君子的行為,以寧靜來提高自身的修養,以節儉來培養自己的品
德。不恬靜寡欲無法明確志向,不排除外來干擾無法達到遠大目標。學習必
須靜心專一,而才幹來自於學習。所以不學習就無法增長才幹,沒有志向就
不能使學習有所成就。放縱懶散就不能振奮精神,冒險急躁就不能陶冶性
情。年華隨時光而飛馳,意志隨歲月而流逝,最終枯敗零落,大多不接觸世
事、不為社會所用,只能悲哀地坐守著那窮困的居捨,其時悔恨又怎麼來得
及。
(簡評)
簡評)
諸葛亮(181一234年),三國蜀漢傑出的政治家、軍事家。字孔
明,人稱臥龍,琅邪陽都(今山東沂南)人。東漢未,隱居隆中(今湖北襄
陽西)躬耕攏畝,善計謀,通兵法,留心世事。建安十二年(公元207年),
經劉備“三顧茅廬”聘召,出任劉備主要謀士。在聯孫攻曹、取得赤壁大捷
之後,又乘機佔領荊、益,建立蜀漢政權,形成三國鼎立之局面,因功拜丞
相。劉備死後,受遺詔輔佐劉禪,封為武鄉侯。他勵精圖治,任人唯賢,賞
罰必信,並推行屯田,對蜀漢政治、經濟的發展,起了很大的促進作用。著
作被後人纂編為《諸葛亮集》。他的家教思想的核心是勉志力行。本文是諸
葛亮寫給他兒子諸葛瞻的家信節錄。告誡兒子修身、養德等做人的根本道
理,還論述了才、學、志三者的辯證關係。此文言簡意賅,字字珠鞏,堪稱
家訓中的傳世名篇,對後世訓誡文章,諸如《顏氏家訓》
等有較大的影響。

【明心網】