Você está na página 1de 4

BIL 1. 2. 3. 4. 5.

TARIKH 26.4.2014

PENILAIAN AMALI PPG SEM 4 AMBILAN KHAS CIPTAAN DAN ENSEMBEL I MZU3113 NAMA MASA Ainon Binti Yusof 8.00 Pagi-8.15 Pagi Azidah Binti Mohd Noor 8.15 Pagi-8.30 Pagi Nor Hayati Binti Bahsin@Zakaria 8.30 Pagi-8.45 Pagi Norshamsilawati Binti Samsuddin 8.45 Pagi-9.00 pagi Siti Azwa Binti Syed Shaharuddin 9.00 Pagi-9 15 pagi

TANDATANGAN

PENSYARAH PENILAI EN. MUBIN BIN MD NOR EN SAMSI BIN IJAI

Disediakan Oleh ! "AS#$ B$N HA%$ &H' MA()

Disemak Oleh:

Disahkan Oleh: !!

"MOHD *AMA+ B$N MA( Y,SO-)

"NO#'HAN B( M,HAMMAD)

PENILAIAN AMALI PPG SEM 3 AMBILAN KHAS

VOKAL III MZP3115V BIL 1. 2. 3. 4. 5. TARIKH NAMA Siti Azwa Binti Syed Shaharuddin Norshamsilawati Binti Samsuddin Nor Hayati Binti Bahsin@Zakaria Azidah Binti Mohd Noor Ainon Binti Yusof MASA 3.30-3.45 ptg 3.45-4.00 ptg 4.00-4.15 ptg 4.15-4.30 ptg 4.30-4.45 ptg TANDATANGAN PENSYARAH PENILAI PN HANI AH B! ABDU" BAHAR EN. ASRI BIN HAJI #HE MA!

26.4.2014

Disediakan Oleh ! "AS#$ B$N HA%$ &H' MA()

Disemak Oleh:

Disahkan Oleh: !!

"MOHD *AMA+ B$N MA( Y,SO-)

"NO#'HAN B( M,HAMMAD)

BIL 1. 2. 3. 4.

TARIKH 2$.4.2014

PENILAIAN AMALI PPG SEM 6 VOKAL V MZP3121V NAMA MASA TANDA TANGAN NO#-A+$ANA B$N($ MOHAMMAD 9.00 Pagi MOHD SHA#$MAN B$N ZA$+$ 9.15 Pagi MOHD *HA$#,+ H$SHAM B NO#D$N 9.30 Pagi MOHD AZM$+ MOHAM'D MO*H(A# 9.45 Pagi

PENSYARAH PENILAI PN HANI AH B! ABDU" BAHAR EN SAMSI BIN IJAI

5. 6. $. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1$. 18. 19.

MOHD AZMA# B$N ZA*A#$A MOHAMAD -A*HZAN B M! NA-$ MOHAMAD -A$#OS ABD #AHMAN %,#A$M$ B$N ZAM#$ REHAT $#N$ -A#$ZA B$N($ HA(,N HA$DA BA$Z,#A B( (A%,DD$N &H'AH A$ +$N S,ZANA.A($ MOHAM'D $D#$S SHA-A#$NA B$N($ SHAHA#D$N SA$-O+ B H,SS'$N #OSN$DA B( MD NAH #'B'&&A A/0 (HAN1A0AND$ OO$ 2$N +' NO# S,ZA+$MA B( AB 1HAN$ NOO#NAZ#''N B$N($ MD NADZ$#

10.00 pagi 10.15 pagi 10 30 pagi 10.45 pagi 11.00-11.30 pagi 11.30 pagi 11.45 pagi 12.00 t%&ga'a(i 12.15 t%&ga'a(i 12.30 t%&ga'a(i 12.45 t%&ga'a(i 1.00 t%&ga'a(i 1.15 t%&ga'a(i 1.30 t%&ga'a(i 1.45 t%&ga'a(i 2.00 p%ta&g

PN HANI AH B! ABDU" BAHAR EN SAMSI BIN IJAI

Disediakan Oleh ! "AS#$ B$N HA%$ &H' MA()

Disemak Oleh: ! "MOHD *AMA+ B$N MA( Y,SO-)

Disahkan Oleh: !! "NO#'HAN B( M,HAMMAD)

BIL 1. 2. 3. 4.

TARIKH 2$.4.2014

NAMA %AMA+$AH MD BAHS$ HASNA(,N NOO# M SAB#$ HASMA.A($ HA#,N HAS+$ZA MOHAMAD HASSAN

PENILAIAN AMALI PPG SEM 6 VOKAL V MZP3121V MASA TANDA TANGAN 9.00 Pagi 9.15 Pagi 9.30 Pagi 9.45 Pagi

PENSYARAH PENILAI EN MUBIN BIN MD NOR EN. ASRI BIN HAJI #HE MA!

5. 6. $. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1$. 18.

BAS*A#AN A/+ S,B#AMAN$AM AHMAD NAS#$ B! D$N AZ+AN B$N D#AMAN AZ$ZAN B$N (AHA REHAT AN,A# B$N MD $B#AH$M ANN$SA B( SAHA#,D$N SHA#$NA AZ$#A MD AN,A# #OHAN$ H,SS'$N #$ZA+ 'MB#AN #$SNAH B( #$SAM+$H 0A#3A(HY A/0 S$NN$AH NAZ#$ B$N MA( NO#AZAH MOHAMAD NOO#SH$AH SHAMS,D$N

10.00 pagi 10.15 pagi 10 30 pagi 10.45 pagi 11.00-11.30 pagi 11.30 pagi 11.45 pagi 12.00 t%&ga'a(i 12.15 t%&ga'a(i 12.30 t%&ga'a(i 12.45 t%&ga'a(i 1.00 t%&ga'a(i 1.15 t%&ga'a(i 1.30 t%&ga'a(i 1.45 t%&ga'a(i

EN MUBIN BIN MD NOR EN. ASRI BIN HAJI #HE MA!

Disediakan Oleh

Disemak Oleh:

Disahkan Oleh:

! "AS#$ B$N HA%$ &H' MA()

! "MOHD *AMA+ B$N MA( Y,SO-)

!! "NO#'HAN B( M,HAMMAD)