Você está na página 1de 19

3.

0 RANGKAIAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI

3.1 KONSEP ASAS RANGKAIAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI

LAN MAN WAN

Pelayan-Pelanggan Rakan Ke Rakan

Bas Bintang Gelang

192.168.0.1 TCP/IP Sistem Pengoperasian Rangkaian / Perisian pelanggan

Internet Intranet Extranet NIC / ROUTER/ HUB / MODEM ACCESS POINT

Pasangan Terpiuh Tak Bertebat , Pasangan Terpiuh Bertebat , Sepaksi dan Gentian Optik

3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.1 Definisi 3.1.1.1 Mendefinisikan rangkaian komputer

Sistem yang menyambungkan pc dengan peranti luaran. Peranti penyambungan komunikasi boleh berinteraksi antara satu sama lain dengan menggunakan perkakasan dan perisian yang telah ditetapkan cara dan peraturannya. Boleh beroperasi samada secara wayar atau tanpa wayar

3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.1 Definisi 3.1.1.2 Mendefinisikan komunikasi

Adalah berkenaan menghantar maklumat atau data daripada penghantar kepada penerima. Ia menggunakan elektrik, gelombang radio atau cahaya. Maklumat atau data boleh berupa teks, video, grafik, imej atau kombinasi kesemuanya. Penghantaran data menggunakan 2 jenis signal iaitu analog dan digital.

3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.2 Kepentingan Rangkaian Komputer 3.1.2.1 Menyatakan kepentingan rangkaian komputer dan komunikasi

Perkongsian

3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.3 Jenis-jenis Rangkaian 3.1.3.1 Mendefinisikan jenis-jenis rangkaian komputer: Rangkaian Kawasan Setempat/Rangkaian Kawasan Metropolitan/Rangkaian Kawasan Luas

Dalam lingkungan kawasan yang kecil seperti dalam makmal komputer

Koleksi kepada beberapa LAN tetapi dalam kawasan gegorafi yang besar seperi bandar.

Merupakan koleksi kepada LAN dan MAN atau kedua-duanya tetapi dalam geografi yang sangat besar iaitu satu dunia

3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.3 Jenis-jenis Rangkaian 3.1.3.1 Mendefinisikan jenis-jenis rangkaian komputer: Rangkaian Kawasan Setempat/Rangkaian Kawasan Metropolitan/Rangkaian Kawasan Luas

3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.3 Jenis-jenis Rangkaian 3.1.3.2 Membezakan antara tiga jenis rangkaian computer

Terhad Rendah (sebuah Sedikit bangunan) Tinggi Sebuah Banyak bandar

Sangat Cepat Perlahan

Pasangan Terpiuh Bertebat Pasangan Terpiuh Bertebat, Fiber optik Fiber Optik, Gelombang, Satelit

Sangat Tinggi

Sangat besar (satu dunia)

Sangat banyak

Berkait dengan jarak

3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.4 Bina Rangkaian 3.1.4.1 Mendefinisikan dua jenis seni bina rangkaian: pelayan/pelanggan & rakan ke rakan

Pelanggan (client) PC yang meminta perkhidmatan daripada server Pelayan (server) PC yang memberikan maklumat dan data kepada rangkaian pc yang dikawalnya. sesuai untuk 10 atau lebih pc. Menggunakan kabel pasangan terpiuh bertebat (twisted pair) atau coaxial cable, jika besar ia menggunakan kabel fiber optik. Ada kawalan berpusat bagi maklumat , data dan program

3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.4 Bina Rangkaian 3.1.4.1 Mendefinisikan dua jenis seni bina rangkaian: pelayan/pelanggan & rakan ke rakan

Juga dikenali sebagai rangkaian p2p. Kesemua pc boleh bertindak sebagai client and server. Data dan maklumat berterabur. Biasanya menggunakan kabel pasangan terpiuh bertebat(twisted pair) atau kabel sepaksi (coaxial) kerana ia mudah dan murah. Sesuai untuk rangkaian pc yang kurang daripada 10.

3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.5 Topologi Rangkaian 3.1.5.1 Menyatakan tiga jenis topologi rangkaian: Bas , Gelang, Bintang

3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.5 Topologi Rangkaian 3.1.5.2 Membezakan antara tiga jenis topologi rangkaian

Dalam LAN. kadangkala ada lebih server dan tiada langsung Dalam lan. Server boleh ada tetapi tidak semua berhubung dengannya dalam rangkaian Dalam lan. Mesti ada host yang boleh menjadi server(pelayan) menggunakan hub atau router

PERNYATAAN

KEBERGANTUNGAN
satu pc gagal , tidak mengganggu rangkaian
Satu pc gagal, mengganggu seluruh rangkaian Satu pc gagal, rangkaian masih ok, tetapi jika host gagal, maka seluruh rangkaian akan gagal

3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.5 Topologi Rangkaian 3.1.5.2 Membezakan antara tiga jenis topologi rangkaian

Mudah diurus. Kegagalan satu pc tidak mengganggu rangkaian, tiada gangguan jika membuat hubungan atau mengganti peranti
Mudah untuk membetulkan rangkaian. Pembetulan dan mengganti peranti, rangkaian masih berjalan Mudah diurus. Kegagalan satu pc tidak mengganggu rangkaian. Membetul dan mengganti host semudah ganti atau betulkan sahaja.

KELEBIHAN

KEKURANGAN
Jika kabel rosak, rangkaian tergganggu, kelajuan berkurang jika pc bertambah. Sukar buat pembaikan jika satu pc bermasalah Sukar diurus.kelajuan berkurang jika pc bertambah Sukar buat pembaikan dan gantian. Satu pc rosak mengganggu rangkaian. Host rosak ganggu rangkaian. Kelajuan berkurang jika pc bertambah. Host mesti dipasang dalam rangkaian

3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.6 Protokol 3.1.6.1 Mendefinisikan Protokol Kawalan Penghantaran/ Protokol Internet (TCP/IP) sebagai suatu protokol yang memudahkan komunikasi dalam rangkaian komputer

Biasanya hanya disebut sebagai IP (Protokol Internet) Tujuannya adalah untuk membolehkan komputer untuk berkomunikasi melalui rangkaian jarak jauh. Fungsi Lapisan Pertama Protokol Kawalan Penghantaran(TCP) adalah menguruskan penghantaran data di mana data ditukar kepada paket melalui internet dan apabila tiba destinasi di tukar semula ke bentuk asal. Fungsi Lapisan Kedua Protokol Internet, mengendalikan bahagian setiap alamat paket supaya ia sampai ke destinasi yang betul. Setiap node/pc mempunyai alamat protokol yang tersendiri.

3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.6 Protokol 3.1.6.1 Mendefinisikan Protokol Kawalan Penghantaran/ Protokol Internet (TCP/IP) sebagai suatu protokol yang memudahkan komunikasi dalam rangkaian komputer

3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.7 Internet, Intranet, Ekstranet 3.1.7.1 Menerangkan jenis-jenis teknologi komunikasi rangkaian: Internet , Intranet dan ekstranet

Intranet
Ekstranet

Adalah rangkaian beberapa komputer yang berlainan yang disambungkan melalui rantaian menggunakan wayar tembaga, gentian optik dan sambungan tanpa wayar terkini. Rangkaian komputer yang saling berkait di seluruh dunia, yang boleh diakses oleh orang awam. Bekerja berdasarkan penghantaran data melalui satu jenis pensuisan paket yang dikenali sebagai IP atau protokol internet.

3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.7 Internet, Intranet, Ekstranet 3.1.7.1 Menerangkan jenis-jenis teknologi komunikasi rangkaian: Internet , Intranet dan ekstranet

Internet

Ekstranet

Adalah istilah untuk koleksi rangkaian komputer dalam sesebuah organisasi.Intranet menggunakan teknologi rangkaian sebagai alat untuk memudahkan komunikasi di antara kumpulan kerja untuk meningkatkan keupayaan perkongsian data. Menggunakan perkakasan rangkaian standard dan teknologi perisian seperti Ethernet, WiFi, TCP / IP, pelayar web dan pelayan web. Intranet sesebuah organisasi biasanya termasuk akses internet tetapi perlu melalui tembok api (firewall) yang tidak boleh dicapai terus dari luar dan dalam.

3.1 Konsep Asas Rangkaian Komputer dan Komunikasi 3.1.7 Internet, Intranet, Ekstranet 3.1.7.1 Menerangkan jenis-jenis teknologi komunikasi rangkaian: Internet , Intranet dan ekstranet

Internet
Intranet

Adalah rangkaian persendirian yang menggunakan teknologi Internet dan sistem telekomunikasi awam untuk berkongsi sebahagian daripada maklumat atau operasi perniagaan dengan pembekal, vendor, rakan kongsi, pelanggan, atau perniagaan lain. Ekstranet itu boleh dilihat sebagai sebahagian daripada intranet syarikat yang diberikan kepada pengguna di luar syarikat.