Você está na página 1de 19

A Romk valdi eredete A cignysgnak, ennek az sszes eurpai llamban megtallhat npnek az eredetvel kapcsolatban az idk folyamn a legk

lnbzbb legendk sz lettek! "eveztk ket #ypsy$knek, #itanos$nak, %ignynak, holott valdi nev k Roma &legalbbis a legtbb csoport esetn' kisebb rsz k helyes megnevezse a (zinti)! *elen dolgozatban nem clunk ezeknek a m+toszoknak a bemutatsa, kz l k csupn egyet ragadunk ki, azt, amelyik a legltalnosabban ter,edt el, s amelyik mg ma is tart,a magt- az ll+tlagos indoeurpai eredetet! .ny, hogy a romk hossz/ vndorls utn ,utottak el 0urpba, s az is ktsgtelen, hogy ennek kiindulpont,a 1ndia volt, ez azonban nem ,elenti azt, hogy eredeti sz lhaz,uk is ez lett volna! A cignyok ll+tlagos indoeurpai eredetnek elmlete egyetlen tnyre hagyatkozik, nevezetesen a roma nyelvre! 0z az elmlet azonban nem vesz figyelembe szmos olyan kulturlis ,ellemvonst, amely sokkal fontosabb, mint a nyelvi eredet! A cignyok a roma nyelven k+v l semmilyen ms mdon nem ktdnek 1ndihoz! 2a kvetkezetesen alkalmaznnk azt az elmletet, miszerint egy np eredett nyelvnek eredete hatrozza meg, akkor az sszes szak$afrikai npet arabnak kellene tekinten nk, az askenzim zsidkat germn csoportnak, a sephard zsidkat a spanyol np egyik vallsi kisebbsgnek, az amerikai ngereket pedig, akik ma mr azt sem tud,k, hogy seik milyen nyelven beszltek, angoloknak kellene tekinten nk! 3sszefoglalva teht, a nyelv nmagban nem elegend egy np eredetnek a megllap+tshoz! A romk esetben mrpedig azt lt,uk, hogy az sszes tbbi elem st, magnak a nyelvnek is bizonyos elemei4 az indiai eredet ellen szlnak! 0gy np tag,aiban a szellemi kult/ra az, ami a leghosszabb idn t megmarad, ez pedig az illet np lelkisgben, viselkedsben, kzs tudatalatti,ban nyilvnul meg! 5olgozatomban elszr a romk eredetm+toszt szeretnm felvzolni, csak azutn trek r a konkrt tnyekre s az azokbl levonhat kvetkeztetsekre! Az idk folyamn sokan megprbltk bebizony+tani a cignyok indiai eredett, ezek a prblkozsok azonban mindig kudarcot vallottak, amikor a konkrt bizony+tkokra ker lt volna sor! 1lyen prblkozs volt 6irda7si munk,a is, amelyet ma mr senki sem vesz komolyan! Azok a npek, amelyek ll+tlag rokonsgban lltak a cignyokkal &mint pl! a dom, luri, gaduliya lohar, lambadi, ban,ara stb! npek), val,ban semmilyen kzs eredetet nem mutatnak vel k! Az egyetlen, ami kzs benn k, a nomd letmd s az ltaluk 8ztt foglalkozsok csakhogy ezek a foglalkozsok minden nomd npre ,ellemzek! 9inden ilyen elmlet kudarcnak okoz,a az, hogy eleve rossz feltevsbl indul ki, figyelmen k+v l hagy,a a cigny np szellemi kult/r,t, amely tel,esen ms eredet8, mint az indiai! Az utbbi idben meg,elent s a szakma krben nagy sikert aratott egy /, elmlet, amely azonban ugyan/gy tv/tra vezet, mint a korbbiak! (zerz,e azt ll+t,a, megtallta a romk shaz,t az indiai :ttar ;radesh tartomnybeli <annaudzs vidkn! Az /, elmlet, ha nem is ll,a meg a helyt, hiszen eleve hibs munkamdszerrel l, s tisztn nyelvszeti szempontbl vizsgl valamit, ami annl sokkal sszetettebb, legalbb rvnytelen+ti a korbbi, szintn hibs elmleteket! A nyelvi alap/ vizsglds nem elgsges egy np eredetnek a megllap+tshoz, mert figyelmen k+v l hagy olyan kulturlis ,ellemzket, amelyek sokkal relevnsabbak, s +gy rtelemszer8en nem szolgl kellen meggyz bizony+tkokkal sem! Az albbiakban idzek nhny szemelvnyt az illet szerztl, de a roma szavaknak az ltala hasznlt pontatlan s nehezen kvethet t+rst megprblom egy pontosabb s knnyebben rthet t+rssal helyettes+teni! ;l! az =rr> bet8kapcsolatnak a cigny nyelvben semmilyen fonma nem felel meg! Az =r> torokhangot szerintem ,obban visszaad,a az =rh> +rsmd, azzal a meg,egyzssel, hogy ezt a hangot nem mindegyik roma dialektus e,ti &magt a =roma> nevet is +r,k idnknt =rhoma> alakban)! A =h> bet8t hagyomnyosan bizonyos mssalhangzk e,tsekor hallhat kiegsz+t hang ,ellsre hasznl,k, de ennek ,ellsre szerintem flsleges a k lnbz kezetek s kiegsz+t ,eleknek a bonyolult hasznlata! (zemly szerint n a szlovn bct tallom a legalkalmasabbnak a roma szvegek t+rsra &kisebb mdos+tsokkal), de mivel az interneten nem mindig ,elennek meg az kezetes karakterek, maradok az elbbi t+rsnl! A fent vzolt elmlet bemutatst szerznk egyik olyan ki,elentsvel kezdem, amellyel n is egyetrtek-

?<zismert tny, hogy az 1ndiban l npek kz l egyik sem ll genetikai$rokoni kapcsolatban a romkkal! 0z igaz azokra a nomd npekre is, amelyeket egybknt szintn a =cigny> nvvel illetnek! A nvazonossg mg a tizenkilencedik szzadbl ered, a brit gyarmati rendrsg nevezte +gy az itteni nomdokat az Angliban l cignyokkal val hasonlsguk alap,n! "em vletlen, hogy a nvvel egy tt ugyanazokat a diszkriminat+v szablyokat is alkalmaztk r,uk, amit az angliai romkra! <sbb aztn a legtbb eurpai kutat abbl a tves feltevsbl indult ki, hogy a nomd letmd a roma identits egyik sarokkve, ezrt kutatsaik alap,ul a romk s az indiai nomd npekkel val sszehasonl+ts llt, anlk l azonban, hogy a rokonsg brmilyen konkrt bizony+tkt fel tudtk volna mutatni! .rtnt mindez azrt, mert makacsul ragaszkodtak ahhoz a feltevshez, hogy a romk nomd eredet8ek?! 0z valban +gy van, a kutatk eleve felll+tottak magukban egy gondolkodsi smt, s erre alapoztk a hipotziseiket! A ba, csak az, hogy szerznk sem ker li el ezt a hibt! Abbl, amit megllap+t, magtl addik a krds- 9irt nem l 1ndiban egyetlen olyan np sem, amelyik rokona lenne a romknak@ 9irt vndoroltak el 1ndibl a romk mind egy szlig, mirt nem maradt nyoma az ott tartzkodsuknak, mirt nem maradt fenn olyan rokon np, amely tan/s+tan, hogy itt ltek valamikor@ 0rre csak egy vlasz lehetsges- a romk nem indiaiak, nem errl a vidkrl szrmaznak, kult/r,uk tel,es mrtkben k lnbzik az indiaitl4 A trtnelemben csak a vallsi kisebbsgek esetn ltunk arra pldt, hogy egy csoport tel,es mrtkben emigrl egy adott ter letrl, ahol egybknt vel k azonos etnikai kzssg l! Am a vallsi kisebbsg fogalma akkoriban csak olyan vallst ,elenthetett, amelyet valahonnan mshonnan vett t az adott kzssg, nem pedig bels fe,lds eredmnye ez az indoeurpai trsgen bel l elkpzelhetetlen lett volna! A szerznk ltal is trgyalt ll+tlagos 2orezmba val emigrci, mely sorn a cignyok kivonultak 1ndibl, minden alap nlk l val, s figyelmen k+v l hagy,a a romk sokkal sibb vallst s hagyomnyait, amelyek nem is indiai, de nem is muzulmn eredet8ek &2orezm akkoriban mg nem volt mazdeista)! *elen dolgozatomban ezzel is foglalkozom a ksbbiekben! 9indezek ellenre szerznk a kvetkez ki,elentsvel lernt,a a leplet a szmtalan m+tosz egyikrl?Ami pedig a roma nyelv s bizonyos indiai nyelvek, elssorban a pandzsbi s a radzssztni nyelvek kzti hasonlsgokat illeti, nos az csak egyszer8 tr kk azon, a fent eml+tett npekhez tartoz nacionalista krk rszrl, amelyek +gy akar,k mestersgesen felduzzasztani nemzet k llekszmt?! ;ontosan +gy van! Bletlen l volt alkalmam tbb Ra,putC*at csoporttal is beszlgetni, s mindig /gy t8nt, k meg vannak gyzdve affell, hogy a romk a *at klnbl szrmaznak! 2ogy ezt ,$ vagy rosszhiszem8en tettk$e, nem tudom, de az mindig felt8nt, hogy az ehhez hasonl ki,elentseket ltalban valamilyen nacionalista felhanggal tettk, politikai cllal! Degfbb ll+tlagos bizony+tkuk az, hogy arabul a cignyokat ?Eott?$oknak nevezik, amita csak meg,elentek a <zel$<eleten, s ez a nv hasonl+t a *athoz! 0rrl csak az a vlemnyem, hogy az arab trtnet+rk beszmoli alig megb+zhatbbak s pontosabbak, mint az 0zeregy,szaka mesi! 9ost, miutn felvzoltuk a =<annaudzsi elmlet> szerz,nek nhny fontos megllap+tst, lsuk azokat az ll+tsait, amelyek hibsak, s amelyek miatt az egsz hipotzis nem ll,a meg a helyt?(zemben azzal, amit msok mondanak, az els, 0urpba rkez cignyok nagyon is tisztban voltak indiai eredet kkel! 0zt ktsget kizran igazol,a szmos korabeli, FG$FH! szzadi dokumentum is! Az egyiptomi eredetet hangoztat m+tosz csak ksbb ,elent meg! Bilgos, hogy ennek mi volt a cl,anagyobb preszt+zzsel b+rt, s elseg+tette a romknak az eurpai npek kz val integrldst! Az egyiptomi eredet hiedelme lassan elfogadott vlt s hitelesnek t8nt?! 9ieltt reaglnk erre az ll+tsra, lssunk egy msikat, amelyben szerznk ellentmond sa,t magnak?Az sszes legenda kz l az egyik legmakacsabb a romk egyiptomi eredetnek a legend,a, amelyet k maguk talltak ki s kezdtek el ter,eszteni valamikor a FH! szzadban! I!!!J 9indkt dolog, 0gyiptom preszt+zse, amely mg a Kiblibl ered, illetve azok a trtnetek, amelyek a hit k miatt kivgzett egyiptomi keresztnyekrl szltak, hozz,rult ahhoz, hogy a romk inkbb az egyiptomi szrmazst hangoztassk, semmint az indiait, mert +gy valsz+n8leg knnyebben szereztek menleveleket s a,nl leveleket a hercegektl, a kirlyoktl, st, magtl a pptl is?! &A szgletes zr,ellel ,elzett kihagyott rszre ksbb mg visszatr nk)

Az els ll+ts pontatlan, mert a romkra vonatkoz dokumentumok kz l vannak ,val korbbiak is, a FL! szzadbl, amelyek szintn =egyiptomiaknak> nevezik ket! A cignyokat gyakran az alap,n neveztk el, hogy egy adott orszgba melyik msik orszgbl rkeztek! "yugat$0urpban pldul az els roma csoportokat =bohmeknek> &Kohmia %sehorszg rgi neve) vagy magyaroknak neveztk ezek az elnevezsek mg ma is nagyon elter,edtek! Az arabok a =Eott> nvvel illettk a cignyokat, mert az 1ndus vlgyben l *at nptl szrmaztattk ket! 1ndiaiaknak azonban soha nem neveztk ket 0urpban! Dvn, hogy 0urpba 1rnon s 3rmnyorszgon kereszt l rkeztek, t a Koszporuszon, elg valsz+n8tlen, hogy t,ttek volna 0gyiptomon is nem, az egyiptomi szrmazstudat nem az 0urpba val rkezs korbl ered, hanem benne van a np trtnelemtudatban, si, kollekt+v emlkezetben! 9ire megrkeztek 0urpba, az indiai szrmazselmlet ma,dnem tel,esen feledsbe mer lt! A cignyok, mieltt biznci ter letre rkeztek volna ezt szerznk is elismeri , hosszabb idn t muzulmn ter leten ltek, az pedig elg kzismert, hogy aki egyszer az iszlm vallssal kapcsolatba ker l, nehezebben tr t a keresztnysgre! 9rpedig a romk, amikor biznci ter letre rkeztek, mr keresztnyek voltak! 6elvetdik egy rdekes krds- honnan ismertk a romk a Kiblit, mikzben muzulmn ter leten ltek@ (zerznk ezt nem tud,a megmagyarzni, lvn, hogy a romk a legutbbi idkig nem ismertk a (zent+rst, hacsak nem hallomsbl! Az egszen biztos, hogy 1ndiban, ;erzsiban, az arab orszgokban teht azokon a ter leteken, amelyeken t vndoroltak, mieltt 0urpba rkeztek volna, nem hallhattak a Kiblirl, st, valsz+n8leg mg Kizncban vagy 0urpa ms rszein sem, hiszen a (zent+rs akkoriban az tlagember szmra nem volt hozzfrhet nem is a =vulgris> nyelveken +rtk! Balsz+n8tlen, hogy a romk ismertk volna a Kiblit, hacsak nem azrt, mert a bibliai trtnetek mlyen bevsdtek a np kollekt+v emlkezetbe! 0z az emlkezet vgigk+srte ket a hossz/ indiai vndorls sorn is, olyannyira, hogy kzben semmit sem vettek t a hinduista, vagy brmilyen ms, 1ndiban fellelhet kult/rbl! 9anapsg a legtbb roma olvassa a Kiblit, s ilyenkor gyakran fel is kiltanak meglepdve- =2iszen az sszes trvny nk s szablyunk meg van +rva a Kibliban4> A zsidkon k+v l egyetlen np sem mondhat,a ezt el magrl, sem az indiaiak, sem msok! &9ost kvetkezik a fenti idzetbl kihagyott rsz) ?9indenesetre a biznci birodalomban kezdettl fogva a cigny ,vendmondkat Aigyptissai$nak &egyiptomiaknak) neveztk, s az egyhz mindenkinek megtiltotta, hogy ,soltassanak vel k! Az 0zkiel MN-LM alap,n a romkat nemcsak a Kalknon neveztk egyiptomiaknak, hanem 9agyarorszgon is, ahol rgebben nha =a fra npnek> is neveztk ket! :gyanez a helyzet "yugat$0urpban is, ahol az =egyiptomi> sz grg vltozatbl szrmaz nevekkel &AigyptIanJoi, #ypsy, #itano) illettk a roma np atlanti gt?! <ell lennie valamilyen magyarzatnak arra vonatkozan, hogy a Kiznci birodalomban mirt neveztk ket egyiptomiaknak ezt a magyarzatot azonban szerznk nem ad,a meg! A romk /gy tekintenek sa,t magukra, mint akik valamikor a tvoli m/ltban 0gyiptomban ltek! Ban egybknt mg egy grg sz, amelyet szintn a romk megnevezsre hasznltak Kizncban- ?Athinganoi? ebbl ered a cigny, tsigan, zingaro stb! nv! A biznciak a romkkal azonos+tottk az Athinganoiokat! Balban, az a kevs, amit errl a npcsoportrl tudunk, szmos tekintetben megegyezik azzal a le+rssal, ami a mai romkrl adhat! "incs persze elegend bizony+tkunk arra, hogy az Athinganoi$ok romk lettek volna, de arra sem, hogy ennek az ellenkez,t ll+tsuk! Az egyetlen ok, ami miatt az Athinganoi$oknak a romkkal val azonos+tsnak elmlete mgis megbukott, az, hogy ezt a npet mr a H! szzad ele,n eml+tik, mrpedig ekkor legalbbis a megcsontosodott indiai$eredet h+vei szerint a romk nem lehettek mg Anatliban! Az Athinganoi nevet a ritulis tisztlkodsi trvnyeik miatt kapta ez a np, mert ezek a trvnyek tiszttalan dolognak tekintettek minden testi kontaktust s ez nagyon hasonl+t a romk =gdzsk>$ra &nem$cignyokra) vonatkoz trvnyeire! Az Athinganoiok foglalkoztak mgival, ,vendmondssal, k+gyb8vlssel stb!, vallsuk pedig a Oreform$,udaizmus> s a keresztnysg &vagy esetleg a zoroastrizmus) egyfa,ta keverke! A (habat$ot s a .ra ms el+rsait kvettk, hittek az 1sten egysgben, ugyanakkor a kr lmetls szokst mr nem kvettk, viszont bemer+tkeztek &ez egybknt nem kizrlag keresztny r+tus, a t8zimd vallsok ismert aktusa is)! Az Athinganoiokkal kapcsolatban a Esid 0nciklopdia ki,elenti, hogy =zsidknak lehet ket tekinteni>! 9sik, szintn ,elents tny, hogy a romk a frakhoz ktik vndorlsuk okt, ami szintn csak a hber

npre igaz! A romknak 0urpba val rkezsvel kapcsolatos fel,egyzsek mind arrl szlnak, hogy magukat az egyiptomi frak rabszolginak vallottk! Pgy teht kt eset lehetsges- ez vagy rsze volt a romk kollekt+v trtneti tudatnak, vagy pedig egyszer8en csak azrt talltk ki, hogy ,obb sz+nben t8n,enek fel az emberek eltt ez utbbi viszont elgg valsz+n8tlen, nem t8nik a leg,obb identitsvlasztsnak, hiszen ppen ez tette ket 0urpa leggy8lltebb nemzetv! ?9egfigyelvn, hogy k egy korbbi egyiptomi kolninak a <iszsiba s a Kalknra vndorl leszrmazottai, r,ttek, hogy mg hasznuk is lehet abbl, ha azt ll+t,k, hogy egyiptomi keresztnyek, akiket a muszlimok azrt ldznek, s azrt knyszer ltek sz ntelen vndorlsra, mert hitetlenek?! 0zt a =korrekcit> a romk utlag e,tettk meg, miutn r,ttek arra, hogy az egyiptomi szolgasg hangoztatsa ngl, hiszen akkor zsidknak titull,k ket! 0z a msodik, ,av+tott vltozat az, amit szerznk /gy tekint, mint =ennek a legendnak a legkorbbi eml+tse a FH! szzadban>, holott ez val,ban ,val rgebbi eredet8! A romk soha nem ll+tottk magukrl, hogy k 1ndibl szrmaznak, mindaddig, am+g nhny, nem$roma szrmazs/ ember azt nem mondta nekik' ezek a blcs emberek ll+tlag tanulmnyoztk a cignyokat, akikrl =tudomnyosan bizony+tott tny> immr, hogy indiaiak4 (zerznk azon meggyzdse, miszerint a cignyok shaz,a <annaudzs vros krnykn keresend, puszta tallgatson alapul, nhny olyan gyenge rvre tmaszkodva, amelyek semmit nem bizony+tanak, st, amelyeket ms tnyek rgtn meg is cfolnak! 0zeket a ksbbiekben be is mutatom! 9ost olvassuk el inkbb a kvetkez hipotzist?!!!rszlet Abu "asr Al$Q:tbi &RHF$FNSN) arab krniks <itab al$Tamini &A Taminok knyve) c+m8 m8vbl, amely beszmol #hazni 9ahmud szultnnak <annaudzs vrosa elleni tmadsrl, amely ennek kifosztsval, lerombolsval s lakosainak Afganisztnba val deportlsval rt vget FNFU decemberben! Am ezek a hinyos beszmolk, amelyek csak nhny, Vszaknyugat$1ndiba val szrvnyos betrsrl szmolnak be, nem magyarzzk meg vilgosan, hogyan is trtnt ez a szm8zets! De+r,k pldul azt a betrst, amely FNFU$FNFR teln trtnt, s amely sorn a tmadk sokkal keletebbre ,utottak el, mint korbban, t/l 9althurn, el egszen a kzpkorban h+res <annaudzs vrosig, GN mrfldre szak$nyugatra <anpurtl! A FF! szzad ele,n <annaudzs &a 9ahabharatban s a Ramayanban is eml+tett korbbi <anakub,a) ngy mrfld hossz/sgban h/zdott vgig a #angesz part,n, s Vszak$1ndia ,elents kulturlis s gazdasgi kzpont,a volt! "emcsak amiatt, hogy a legtanultabb brahmanok ltalban kannaudzsi eredet8ek voltak &ez mg ma is +gy van), hanem mert ez a vros igen magas fokt rte el a civilizci olyan fokmrinek, amelyeket ma /gy neveznnk, hogy demokrcia, tolerancia, emberi ,ogok, pacifizmus, st, kumenizmus! 9gis, FNFU$FNFR teln #haznibl &ma Afganisztnban tallhat) egy rablhorda trt r <annaudzsra, a lakossgot foglyul e,tettk, ksbb pedig rabszolgaknt eladtk ket! 0z a tmads nem az els volt, amit a szultn 1ndia ellen intzett, de a korbbiak sorn csak ;ndzsbig s Rdzssztnig ,utott el! 9ost azonban <annaudzsot, ezt a tbb mint GNNNN lakos/ vrost is feld/lta, s FNFU! december LN$n a tel,es lakossgot rabsz+,ra f8zte, szegnyeket s gazdagokat, fehreket s feketket egyarnt, akik kztt szmos elkelsg, m8vsz s kzm8ves is volt! Al$Q:tbi fel,egyzsei szerint egsz csaldokat adtak el #hazni s <abul piacain! <sbb, folytat,a ugyanez a krnika, <horassan s 1rak fe,ezte be a #hazni ltal elkezdett m8vet! 5e mirt kellene nek nk mindebbl arra kvetkeztetn nk, hogy a romk eredete sszef gg ezzel a tmadssal@? (zerznkrl itt vilgosan bebizonyosodik, hogy a roma kulturlis elemeket egyltaln nem veszi figyelembe, egyetlen cl,a csupn, hogy valahol 1ndiban &ms orszg szba sem ,n nla4) megtall,a a cignyok shaz,t! 0zrt aztn szmos fontos rszlet elker li a figyelmt! Dssunk ezek kz l nhnyatWAkkoriban <annaudzsot a ;ratihara dinasztia uralta, amely nem indoeurpai volt, hanem guddzsr, egszen pontosan kazr! "yelvszeti kutatsok szerint az indoeurpai ?guddzsr? s ?gudzsrti? kife,ezsek a =kazr> megnevezsbl szrmaznak bizonyos szablyos hangtani vltozsoknak megfelelen- az indoeurpai nyelvek, tekintettel arra, hogy bell k hinyoznak a =kh> s a =z> fonmk, ezeket t+rskor g$vel s dzs$vel ,ellik! <vetkezskppen, ha a romk <annaudzs egykori lakosaitl szrmaznnak, akkor kzeli rokonsgban kellene llniuk a magyarokkal, a bolgrokkal, az askenazi zsidk egy kisebb csoport,val, a bask+rokkal, a csuvasokkal s ms, a <aukzus s a Bolga$medencben l npekkel! 2a +gy lenne, akkor vg l is a cignyokra alkalmazott =magyarok> elnevezs &amelyet a legtbb

nyugati orszgban mg ma is hasznlnak) nem is volna olyannyira helytelen, de legalbbis pontosabb volna, mint az =indiai> mins+ts! W2a igaz lenne az, amit szerznk ll+t, vagyis hogy a cignyok egszen a FF! szzadig 1ndiban ltek, akkor valsz+n8leg felvettk volna a brahmanizmust, amely annak a trsgnek a legelter,edtebb vallsa, de legalbbis szmos kulturlis elemet t kellett volna venni k k lnsen, ha azt is figyelembe vessz k, hogy akkoriban nem akrmilyen c+m volt az, ha valaki kannaudzsi brahminnak tarthatta magt4 0zzel szemben azt lt,uk, hogy a cigny kult/rban, szellemi letben nyoma sincs a brahmanizmusnak! 0llenkezleg, semmi nem ll tvolabb a ?Romaimzs?$tl &roma szellemisgtl), mint a hinduizmus, ,ainizmus, szikhizmus, vagy brmilyen ms, indiai eredet8 =izmus>! WA #hazni szultn ktsgk+v l muzulmn valls/ volt! Az ltala deportlt embereket Afganisztnban, 2orezmban s 1rn ms ter letein telep+tettk le! 0z a helyzet egyltaln nem tette volna lehetv, hogy a cignyok mazdeista kulturlis elemeket vegyenek t, mrpedig ennek ,elenlte nyilvnval a mai roma kult/rban! A t8zimdkat a muzulmnok ma,dnem tel,esen kiirtottk, termszetes teht, hogy egy am/gy is szm8zetsben l np nem fog tvenni egy tiltott vallst, kockztatva ezzel, hogy is hasonl sorsra ,ut! 9indebbl teht arra kvetkeztethet nk, hogy a romk irni fldn ltek, mr ,val az iszlm meg,elense eltt, amikor mg a t8zimd valls volt a dominns! A cignyok, mieltt 1ndiba ker ltek volna, 1rn ter letn ltek, kult/r,uk pedig akkorra mr tel,es mrtkben kialakult! Ban egy msik np, amelynek sorsa nagyon hasonl+t a romkra- a (zamriai kirlysg izraeliti, akiket 9diba szm8ztek, s br megtartottk mzesi hagyomnyaikat, nhny elemet tvettek a 9gi vallsbl is! Az egyetlen dolog, amit nem tartottak meg, az a nyelv k ez a dli zsidkra is pp/gy igaz! 0gszen FRSU$ig, 1zrel llam megalakulsig a zsidk nem beszltk a hber nyelvet! Az identitst nem felttlen l a nyelv hatrozza meg! Az indiai zsidk hindu nyelven beszlnek, mgis zsidknak szm+tanak, nem indo$ eurpaiaknak! 9ost pedig, miutn rviden rvilg+tottunk a kannaudzsi eredet elmletnek gyenge pont,aira, vizsgl,uk meg azt is, mi indokol,a va,on szerznk llspont,t?A krnikban szerepl =fehrek s feketk> meg,egyzs megmagyarzn azokat a brsz+nbeli eltrseket, amelyek valban megvannak a k lnbz cigny csoportok kztt $ mert akkor ezek szerint az eredeti np is mr vegyes brsz+n8 volt! <annaudzsban valsz+n8leg sok rdzsputi is lt! 0z a np nem tartozott az slakokossghoz, de rdemeik miatt a <shatrias c+mre emeltk ket! 0z megmagyarzn azt, hogy kik lettek volna a fent eml+tett =feketk>!? 0z egy tudshoz nem mlt, naiv ki,elents! 1smert tny, hogy a romk, hossz/ vndorlsuk sorn szmos nppel keveredtek! :gyanez a helyzet a zsidkkal is! 0lg, ha egyszer elltogat az ember 1zrelbe, s mris lthat,a, hogy a zsidk kztt vannak feketk, szkk, magasak, alacsonyak stb! 0gyesek az indiaiakra hasonl+tanak, msok a k+naiakra vagy az eurpaiakra! A szerznk ltal idzett le+rs semmi mst nem mond, mint hogy <annaudzs lakossga nem volt homogn, nem egyetlen etnikumhoz tartozott! 2a a vros valban olyan kozmolita volt, amilyennek eml+tik, akkor tel,esen termszetes, hogy ltek ott rdzsputok, gudzsrtik s szmos ms np! 5e ez egyltaln nem bizony+t,a azt, hogy a cignyok <annaudzsban ltek volna! ?Az, hogy a rabszolgnak elhurcolt lakossg soraiban a legk lnbzbb trsadalmi poz+ci,/ embereket tall,uk, kzt k elkel sz lets8eket is, megmagyarzza, hogy amikor 0urpba rtek, hogyan tudtak a romk olyan knnyen fontos s befolysos emberek &kirlyok, csszrok, ppk) kegyeibe frkzni! Vpp amiatt, mert a romk kztt ott voltak <annaudzs egykori elkelsgeinek a leszrmazottai is! Douis 6rdric francia indolgus is megers+ti azt, hogy <annaudzs lakossga elkelkbl, m8vszekbl, kzm8vesekbl s katonkbl llt!!? 0z tiszta spekulci! A romk ltalban ,l hangz, elkel c+meket tula,don+tottak maguknak, hogy +gy elnykre tegyenek szert, menlevlhhez ,ussanak stb! 0zt pl! szz vvel ezeltt is gyakoroltk, amikor 5l$Amerikba rkeztek, s olyan c+meket vettek fel, mint pl! =0gyiptom hercege> stb! 0gy id utn persze a hatsgok gyanakodni kezdtek, miutn ennyi herceg meg ms elkelsg rkezett az orszgba! 0gy tnyt szerznk mindenesetre figyelmen k+v l hagy- korbban azt ll+totta, hogy <annaudzs h+res brahmanista kzpont volt' akkor meg hogyan lehetsges az, hogya romk kztt nincs papi kaszt@ 9i

trtnt az ll+tlagos =cigny brahmanokkal>@ 9inden indoeurpai npnek megvan a maga papi kaszt,a, de ugyan+gy a md$perzsknak &mgiknak), ill! a smi npeknek, kivve egynek- az szaki izraelitknak! 0zek, miutn */dt elhagytk, htrahagytk a lvitkat is, s innentl kezdve nem volt a vallsrt k ln felel trzs k! 0lkelsgek, m8vszek, kereskedk, katonk, a legk lnbzbb rend8$rang/ emberek voltak az izraelitk kztt de papok nem voltak! Vs ami mg nagyon rdekes, a zsid elkelsgeket nagyra tartottk a pogny kirlyok udvaraiban is, s mivelhogy sokan proftikus kpessgekkel rendelkeztek, voltak kzt k, akik ;erzsiban mgusokk, ,vendmondkk, varzslkk lettek! "e fele,ts k el, hogy a cignyok ltal leggyakrabban 8ztt mgia a tarokk, amely a zsidknl t8nik fel elszr! ?Az eredeti, deportlt lakossg trsadalmi soksz+n8sge lehet annak az oka, hogy a roma nyelv a kivonuls utn is folyamatosan fennmaradt, immr kzel ezer ve! (zociolingvistk rmutattak arra, hogy trsadalmilag minl soksz+n8bb egy emigrciban l nemzet, annl ,obban s hosszabb ideig rzi meg eredeti nyelvt!? 0z az ll+ts semmit nem ,elent a mi eset nkben, k lnben is nagyon krdses, hiszen szmos ellenplda is van r- trtnelmileg hiteles tny, hogy a szm8zetsben l zsid trsadalom a legk lnbzbb rtegekbl llt, mgis viszonylag rvid id alatt feladtk sa,t nyelv ket, inkbb azokat a nyelveket vettk t, amelyekkel a vndorls sorn tallkoztak! A mizrachi zsidk pldul mg mindig assz+r$armiai nyelven beszlnek, a sephardi zsidk ladino nyelven &ez egy kzpkori spanyol dialektus, amelyet a zsidk hat vszzaddal azutn is riznek, hogy szm8ztk ket (panyorszgbl)! Az ashekenazi zsidk ,iddis l beszlnek, a romk pedig romani nyelven mindkt np azt a nyelvet, amelyet szm8zetse sorn vett t! 5e ms pldk is vannak olyan npekre, amelyek k lnbz trsadalmi rtegekbl lltak, s amelyek szm8zetsbe, vagy legalbbis nagyobb arny/ emigrciba knyszer ltek, ezrt rvid id alatt feladtk nyelv ket pl! az amerikai, braz+liai s karibi feketk, a msodik$harmadik genercis olaszok, arabok Amerikban, Argent+nban, :ruguayban, Kraz+liban stb! 9s npek ersebben ktdnek a nyelv k irnt pl! rmnyek, romk, zsidk! A trsadalmi sszettel s a nyelv megrzse kztt nincs olyan egyrtelm8 megfelels, mint ahogyan azt szerznk ll+t,a! ?Annak a vidknek a fldra,zi egysge, ahonnan a romk sei szrmaznak, a roma nyelv indiai elemeinek felt8n koherenci,t is ,elzi, tekintettel arra, hogy a k lnbz roma dialektusok kzti k lnbsgek a nyelvnek nem az indiai komponensben ,elentkeznek, hanem a szkszletnek abban a rtegben, amely mr az eurpai itt tartzkods sorn alakult ki!? 9indez nem ,elenti azt, hogy a cignyok shaz,a 1ndiban lett volna! Az igaz, hogy a romani nyelv eredetileg indo$eurpai krnyezetben alakult ki, de az indiai szkszlettel megegyez szavak kzsek a tbbi olyan npvel is, amelyek a szubkontinensen k+v l, egszen pontosan 9ezopotmiban ltek! A hurri nyelveket tart,k a indiai nyelvek legvalsz+n8bb snek elg megvizsglni a rgi mitanni fel,egyzseket, hogy lssuk- a szanszkrit nyelv is ebben a rgiban alakult ki! A <zel$<elet ,elents rszn, +gy 1zrael ter letn is a szanszkrittal rokon nyelveket beszltek! A bibliai horik &hurrik) "egevben, ,eb/zban s avban ltek, kt hurri trzs pedig */deban s #alileban! Az szak$izrelieket az assz+rok =2alban s 2borban a #zn foly mellett s a 9dek vrosaiban telep+tette le> &L<irlyok FX-H) pontosan ez a hurrik fld,e! "inive eleste utn a legtbb hurri, a szm8ztt zsidk egy rszvel egy tt kelet fel vndorolt s megalap+totta 2orezmet, ahonnan tovbbhaladva ksbb gyarmatos+tottk az 1ndus vlgyt s a 6els$#angesz vidkt! Vrdekes, hogy bizonyos szavak a romani nyelvben hber s armiai eredet8ek, ezeket semmikppen sem vehettk t akkor, amikor a <zel$<eleten t vndorolva 0urpa fel tartottak, hanem mg trtnelm k nagyon korai szakaszban, mg az 1ndiba val rkezs k eltt! 1tt van pldul a romk sa,t magukra vonatkoz megnevezse &maga a roma nv), amellyel az indiai eredet elmletnek h+vei sohasem foglalkoztak! 0z a megnevezs semmilyen szanszkrit fel,egyzsben nem szerepel! 9aga a sz =ember>$t ,elent, s csupn egyetlen nyelvben van megfelel,e- az egyiptomi =rom> sz, melynek hasonl a ,elentse! A Kiblia szerint az szak$izraeli dialektus k lnbztt a */daitktl, s sokkal inkbb ktdtek az egyiptomi kult/rhoz, semmint a knanithoz! Az izraeli valls, miutn elszakadt *udtl, tvett bizonyos elemeket az egyiptomibl &pl! a tehn$imdatot)! "em lehetetlen teht, hogy az =ember> ,elents8 egyiptomi szt az szak$izraeliek is hasznltk, a 2anigalbatba s az Arrapkba

val szm8zets utn is, st, ksbb is! .ekintettel azonban arra, hogy egy np eredett a nyelv eredetn kereszt l nem lehet megllap+tani, ezt a tmt nem is boncolgatom tovbb! ?0z az rv tel,es mrtkben hiteltelen+ti azt az elmletet, miszerint a romk k lnbz dm trzsek egyszer8 keveredsbl &vagy valamilyen ms csoportbl) szrmaznak! Vrdemes megeml+ten nk azt is, hogy mr (ampson is fel,egyezte- a romk =;erzsiba egysges, egy nyelvet beszl csoportknt rkeztek!? 0zzel tel,es mrtkben egyetrtek! :gyanakkor fontos meg,egyezni, hogy a =dm$elmlet> volt tuds berkekben a hivatalos llspont egszen a legutbbi idkig, s mivelhogy megdlt, kider lt, hogy szmos ms, hozz ktd, az indiai eredetet vall elmlet rossz nyomon ,r, s semmi mshoz nem vezetett, mintvget nem r, egymsnak ellentmond kutatsokhoz! ?<annaudzsban valsz+n8leg nagyszm/ 5homba m8vsz lt, mint ahogy egybknt minden civilizlt vrosban akkoriban! <annaudzs, mint Vszak$1ndia leg,elentsebb szellemi$intellektulis kzpont,a, ktsgk+v l vonz volt a m8vszek szmra, akik kztt szmos 5homba is volt &lehet, hogy a mai 5homb$ok seirl van sz)! Amikor a <annaudzsi lakossg sztszrdott 2orezmben s krnykn, a 5homba m8vszek valsz+n8leg tvettk a helyi lakossg szellemi rksgt $ sokkal inkbb, mint az elkelsgek s a kzm8vesek! 0z megmagyarzn azt, hogy mirt ter,esztettk ki a =5homba> megnevezst az sszes <annaudzsi idegen csoportra! <sbb alkalmazhattk ezt a megnevezst nmagukra is &szemben a sokkal ltalnosabb =indiai> ,elents8 (indIhJY, ;erzsa, 2indY, ,n #r! 1ndhY nvvel $ amibl taln a Q(intoQ nv is szrmazik, az YndY $nek YntY$v val paradoZlis fe,ldse ellenre, amit ,elen esetben mgis valsz+n8s+ten nk kell! "hny roma nyelv,rsban, mint pl! a magyarorszgi, osztrk, szlovniai, /gy t8nik, tnylegesen le is ,tszdott ez a hangtani fe,lds!? 9ivel szerznk nem tall megnyugtat magyarzatot a =roma> elnevezs eredetre vonatkozan, mindenfle spekulcikra, r gyekre tmaszkodik! *ellemz a szhasznlat is- =valsz+n8leg>, =taln>, =esetleg>, =/gy t8nik> stb! Az egsz koncepci, amin ez az elmlet alapszik, sszeomlik, mert nem tud vlaszt adni azokra a kulturlis s spiritulis ,ellemvonsokra, amelyek minden roma emberben kzsek, msrszt az olyan ll+ts, miszerint =lehetsges, hogy tvettk a 5hom nevet nmaguk megnevezsre>, azt is elrul,a, hogy az egsz elmlet tves! (zerznk ellentmond nmagnak, hiszen korbban azt ll+totta, hogy =a <annaudzsiak kz l sokan elkel szrmazs/ak voltak>, ksbb pedig azt felttelezi, hogy ugyanezek az elkelsgek felvettk egy nluk alacsonyabb kaszt, a 5homba m8vszek megnevezst! ?Az, hogy a proto$roma lakossg vrosi krnyezetbl szrmazik, s hogy elssorban elkelsgekbl, m8vszekbl s kzm8vesekbl lltak, taln azt is megmagyarzza, mirt van az, hogy nagyon kevs cigny ember dolgozik mind a mai napig a mezgazdasgban! "oha =a fld azon a vidken gazdag volt, a terms bsges, az gha,lat pedig meleg>, ahogy [un E\ng k+nai zarndok &cignyosan neveztk 2s an .sang$nak is) fel,egyzi, = mgis kevesen foglalkoztak mezgazdasggal>! Balban, mr az korban is inkbb csak virgokat termesztettek, azokat is elssorban vallsi cllal!? "oha ez az ll+ts nem bizony+t ere,8, inkbb azt a hipotzist ers+ti meg, hogy a romk nem 1ndibl szrmaznak! 2a alaposan sszehasonl+t,uk ket a zsid nppel, akkor ugyanerre az eredmnyre ,utunk, hiszen a zsidk is, noha a legk lnbzbb trsadalmi rtegekbl lltak, soha nem foglalkoztak mezgazdasggal, mindig is vrosokban ltek &ez a mai diaszprban is igaz)! 1lyen tevkenysggel csak a leg/,abb idkben, 1zrel llamban kezdtek el foglalkozni, hiszen sz ksg volt r a nemzet fe,ldse rdekben! 0gyrtelm8 bizony+tkok vannak arra, hogy a cignyok, amikor 1ndiba rkeztek, mr nagy,bl olyanok voltak, mint ma! Az szak$assz+rok s a babiloni assz+rok deportltk 1zrel s */dea npt, mint ahogyan a Kibliban is olvashat,uk- =Vs elhurcolta az egsz *eruzslemet, sszes fe,edelmeit s minden vitzeit, t+zezer foglyot, az sszes mesterembereket s lakatosokat, /gy hogy a fld szegny npn k+v l senki sem maradt ott! Vs elhurcolta *okint is Kabilniba, s a kirly any,t, s a kirly felesgeit s udvariszolgit, s az orszg ers vitzeit fogsgba hurcolta *eruzslembl Kabilniba! Vs az sszes elkel frfiakat, htezeret, s a mesterembereket s a lakatosokat, ezeret, s az sszes ers, harcra termett frfiakat fogva vitte Kabilniba Kabilnia kirlya> &L<irlyok LS-FS$FH) =A fld npnek csak a szegnybl hagyott ott a vitzek hadnagya szlm+veseket s sznt$vet embereket> &L<irlyok LG-FL)! :gyanezt tette az Vszaki <irlysggal Assz+ria kirlya is FLN vvel korbban! Azok a fldm8vesek, akiket

hely kn hagytak, a mai szamriaiak sei! A legtbb izraelita =elveszett> a sz lfld szmra, nagy valsz+n8sggel 1ndia fel kezdtek el vndorolni! ?]gy t8nik, a romk egy rsze a #angesz vizn elmenek lt a had,rat ell, s Kenares fel indult, ahonnan a bennsz ltt lakossg ellensges magatartsa miatt tovbb kellett vndorolniuk a Ranchee vidke fel! 0zek az emberek (adri nyelven beszltek, egy sa,tos indiai nyelven, amelyet elssorban a k lnbz trzsek kztt kommunikcira hasznltak! Vrdemes megeml+teni, hogy a (adri nyelv t8nik az sszes indiai nyelv kz l a legalkalmasabbnak arra, hogy a romani nyelven beszlkkel szt rtsenek!? (zerznk megint csak egy spekulat+v elmletre hagyatkozik, amely a cignyok s egy indiai trzs kzti rokonsgot ismt csak valami ltszlagos nyelvi azonossgokra p+ti, de nem veszi figyelembe a roma kult/rt, szellemisget, trvnyeket s hagyomnyokat, radsul trtnelmi bizony+tkokat sem tud felhozni! A nyelvi rokonsg mindig nagyon relat+v a npek szrmazsa tekintetben, s gyakran flrevezet is, hiszen olyan npek kztt is leza,lik nyelvcsere, amelyek nem llnak rokonsgban egymssal! ]gy t8nik, szerznk nem ismeri azokat a furcsa eseteket, mint pldul a kvetkez- van Argentinban egy (antiago del 0stero nev8 rgi, ahol mg mindig beszlnek egy, a gyarmatos+ts eltti idkbl szrmaz bennsz ltt nyelvet, a <echut, amely az inkk nyelve volt! A furcsa az, hogy azok nagy rsze, akik ezt a nyelvet ma beszlik, nem slakosok, hanem sz+riai$libanoni arabok, akik kr lbel l egy vszzaddal ezeltt telepedtek le itt! 2a valamilyen katasztrfa miatt megsemmis lnnek a dl$ amerikai arab bevdorlkrl ksz lt fel,egyzsek, akkor a LG! szzad tudsai valsz+n8leg arra a kvetkeztetsre ,utnnak, hogy ezek az arabok az egykori inka civilizci utols, letben maradt leszrmazottai! Amit viszont nem tudnnak megmagyarzni, az az, hogy ezek az =inkk> mirt ortodoZ valls/ak egy rmai katolikus orszgban, noha a kt valls s szoksrendszer sokkal kzelebb ll egymshoz, mint a roma kult/ra az indiaihoz! 9sik, hasonl plda magukkal a cignyokkal kapcsolatos- Vszaknyugat$^laszorszgban a helyi piemonti nyelv,rst a nem roma szrmazs/ lakossg mr alig beszli, legfel,ebb csak nhny ids szemly, a gyerekek mr csak olaszul beszlnek! A nyelv,rs mgis fennmaradt, mghozz a helybeli romknak ksznheten, akik azt sa,t cigny nyelv knek tekintik! 0gy, a fentihez hasonl helyzetben a ,vbeni tudsok valsz+n8leg arra a kvetkeztetsre ,utnnak, hogy ;iemont slakosai a cignyok!!! ?.ovbb, szoks a (adrieknl, hogy bizonyos ceremnik alkalmval egy kis vizet ntenek ki a fldre, mieltt innnak, s kzben azt mond,k- =testvreinkre, akiket a hegyeken t/li hideg szl vitt> &ez a Rzm8ves 9elindval val szemlyes beszlgets alkalmval hangzott el)! .aln 9ohamed foglyai voltak ezek a =testvrek>, akiket eml+t! .ny, hogy a (adri l beszlkkel kapcsolatban mg tovbbi kutatsokra van sz ksg!? ],abb, nem konkrt tnyeken alapul spekulci! A deportlsok akkoriban meglehetsen gyakoriak voltak, s azt ll+tani, hogy a fenti mondat a romkra vonatkozik, enyhn szlva elhamarkodott! Ami ebben a (adri szoksban sokkal fontosabb, az az, hogy =a hegyek mgtti hideg szl> aligha utalhat egy nyugati irny/, a folyn t/li deportlsra, sokkal inkbb egy szaki, a 2imal,a mgtti ter letre! ?A kannaudzsiak vdistenn,e <ali volt, aki a romk kztt ma is nagyon npszer8!? 0z elg furcsa ki,elents olyanvalakinek a sz,bl, aki a roma kult/rt kutat,a, lvn, hogy a cignyok kztt nemhogy npszer8 <ali indiai istenn, de mg csak h+rbl sem ismerik! "em tudom, nem egyszer8en azrt sz/rta$e be ezt a tves ki,elentst szerznk, hogy az elmlett altmassza, de n b+zom a ,hiszem8sgben! %saldi emlkeim kztt semmi olyasmire nem emlkszem, amely azt bizony+tan, hogy ez a hagyomny valaha is ltezett volna, de ugyan+gy nyilatkozott az a szmos roma s szinti csald is, akikkel n a vilg legk lnbzbb t,ain tallkoztam, ^roszorszgtl (panyolorszgig, (vdorszgtl ^laszorszgig, az 0gyes lt Allamoktl a .8zfldig &Argentina dli cs cskig), akik kztt a legk lnbzbb cigny csoportok voltak, a kalderashaCchuraryaClovarytl a spanyol kalig, az estraZharyaCeftavagarya szintiktl a finn kalig, a mcs7aytl a dl$amerikai khoraZhanig! Krki megkrdezheti a romktl, ki volt <ali azt fog,k vlaszolni, hogy egy fekete asszony, mert a =kali> a =fekete> ,elents8 =kal> sznak a ni nem8 pr,a de ezt nem azrt fog,k mondani, mert tudnk, hogy a szban forg indiai blvny is ppensggel fekete! 1smerem a vilgon a legfontosabb cigny csaldok nagy rszt, s ,avaslom szerznknek, ltogassa meg az argentinai cignyokat, mert az ottani, kalderash$ roma kult/ra, bizonyos okok miatt, sokkal eredetibb formban maradt fenn, mint brhol msutt!

Az egyes csoportoknl tapasztalhat ?(ara kali?$tisztelet &pl! %amargue$ban) rmai katolikus szertartsi eredet8, nem hinduista! 9a,dnem minden katolikus orszgban &mg Dengyelorszgban is) vannak =fekete sz8zek>! (ara =kali>$t azrt h+v,k +gy, mert fekete n, akinek a neve, vletlen l$e vagy sem, a zsid np any,nak a nevvel egyezik meg! .aln ez az oka annak, hogy Rma t is a szentek sorba avatta! ?(t, <anakub,a vrosnak korbbi neve, amelyet grg forrsok <anogyznak is eml+tenek, =p/pos, nyomork sz8zet> ,elentett! 0nnek a furcsa nvnek az eredete Balmiki Ramadzsandzsnak egyik bekezdsben keresend- <usmabha megalap+totta 9ahodadzsa &"agy Ksg) vrost! Bolt szz szp lenya s egy nap, amint azok ppen ,tszottak a palota kert,ben, B\dzsu, a szlisten bel, k szeretett, s szerette volna ket felesg l venni! 5e kikosaraztk s ezrt d hben mindegyiket p/poss vltoztatta, innen ered a vros neve! 0gy msik vltozat szerint <rishna egyik nyomork h+vnek <ana <ub,a volt a neve, s <rishna, hlbl azrt, mert a nyomork olyan buzgn megkente az lbt, p testet adott neki! Bal,ban a =p/pos sz8z> 5urgnak, a hbor/ istenn,nek, <ali msik alakvltozatnak volt a c+me! 0zt teht azt ,elenti, hogy prhuzamot lehet vonni kana kub,a &=p/pos sz8z>) $5urga$ <ali kztt! Ra,ko 5,uric rmutatott nhny hasonlsgra a roma kult/rban meglv Kibia$ vagy <ali Kibi$kultusz s a hindu <ali$m+tosz kztt!? 0z megint csak tiszta spekulci, amit semmi sem tmaszt al! Az ehhez hasonl trtnetek nagyon hasonlak a <zel$<eleten &,avaslom szerznknek, hogy olvassa el az 0zeregy,szaka mesit, ha ,obban akar dokumentldni)! <zismert tny, hogy a cignyok szmos mest tvettek arrl a ter letrl, ahol ppen tartzkodtak, s a sa,t fantzi,uk szerint alkalmaztk azokat! .ny az is, hogy a legtbb roma mest zsid mesnek is tart,k egyben, mindkett azt ll+t,a, hogy v az eredeti vltozat! A cigny szbeli kult/rban tovbb perzsa, rmny s arab mesk is megtallhatk! "em rtem, mirt nem eml+ti meg szerznk azt, hogy milyen npszer8 1lls ;rfta szmos roma kzssgen bel l! Balsz+n8leg azrt, mert kptelen volna ennek a trad+cinak az indiai eredett megmagyarzni! 1lls ugyanis az szaki 1zreli <irlysg ;rft,a volt! ?Az az idszak, amit a romk 2orezmben tltttek &egy$kt vszzad) megmagyarzza azt is, hogyan ker lt be a romani nyelvbe olyan sok perzsa eredet8 szt &mintegy XN, a RNN hindu s a LLN grg szt mellett), hiszen 2orezm perzsa nyelvter lethez tartozott!? %sakhogy ugyanez a szably vonatkozik az 1ndiban eltlttt idszakra is4 Ahogy a szmos perzsa sz nem bizony+t,a a perzsa eredetet, a hindu szavak sem igazol,k az indiai szrmazst, csupn egy hossz/ tv/ egyms mellett lst! (zerznk albbi okfe,tse pusztn nyelvszeti alap/, s habr rvnyes igazsgokat mond, nem igazol,a a <annaudzsi eredetet, amint azt az albbiakban meg is figyelhet, k?9sik felt8n dolog a roma s a kannaudzsi nyelvek hrom ,ellemz,nek a hasonlsga, mely alap,n ki,elenthet, k, hogy a cigny nyelv kizrlag, vagy legalbbis leginkbb ezzel a nyelvvel rokon+that$ az sszes mai indoeurpai nyelv kz l csak a bradzs &nevezik bradzs bhakhnak is, mintegy FG millian beszlik <annaudzstl nyugatra) s a romani k lnbztet meg kt nemet a szemlyes nvms egyes szm harmadik szemly8 alak,ban- ,o vagy vo a bradzsban &az bradzsban valsz+n8leg o) s ov, vov vagy ,ov a romaniban a h+mnem8, illetve ,a vagy va a bradzsban s o,, vo, vagy ,o, a nnem8 vltozat, m+g az sszes tbbi indoeurpai nyelvben egyetlen alak szerepel, ltalban y vagy v mindkt nemre vonatkozan! 0zek a nvmsok ma is hallhatak <annaudzs utcin! $ az sszes mai indoeurpai nyelv kz l csak a <annaudzs krnyki dialektusokban, egyes bradzs s nepli nyelvekben &"epl csak hatvan mrfldre van <annaudzstl) van a h+mnem8 fneveknek s mellkneveknek k ln vgzds k- Yo &vagy Yau _ Yo)! :gyanez megfigyelhet a romaniban is, ahol szintn Yo a vgzds- purano Qsi, rgiQ &ms indoeurpai nyelvekben purana, a romaniban purano), taruno QfiatalQ &a tbbi nyelvben taruna, a szintoban tarno, a romaniban terno)! Az idkzben le,tszdott magnhangz$vltozsok &pl! az Ya$nak Yo$v vlsa) miatt egybknt a szablyok mg bonyolultabbak, amelyek tisztzsa mg tovbbi kutatsokat ignyel! $ vg l, de nem utols sorban, az sszes indoeurpai nyelv kz l csak az A7adhiban &<annaudzstl keletre mintegy LN millian beszlik) s a romaniban van hossz/ alakvltozata a birtokos nvutnak! "emcsak az alakvltozatok meglte kzs a kt nyelvben, hanem maguk a nvutk is azonosak- a rvid alak &Yka, Yki Yke) mellett, amelyek az sszes indoeurpai nyelvben kzsek, az A7adhiban van egy hossz/ vltozat is- Ykar&a), Ykeri, Ykere, pontosan /gy, mint ahogyan szmos si romani nyelv,rsban is,

mint pldul 9acedniban, Kulgriban &Y`oro, Y`iri s Y`ere), (zlovkiban s ^roszorszgban &Y`ero, Y`eri, Y`ere)' a szinto nyelv,rsokban ez a forma lervid lt &Y`ro, Y`ri, Y`re)! 0mellett egy nemrg, a helysz+nen, <annaudzs krnyki falvakban vgzett kutats egy eddig fel nem trt szkszlet ,elenltt is kimutatta, amely nagyon hasonl+t a romani szkszlethez &tikni QkicsilQ, da, QanyaQ Ikzs a 2indi QbbaQ szvalJ, ghoro QkancsQ, larika QlegnyQ Ilsd 2indi larhkaJ stb!!!)! 9indez altmaszt,a 1an 2ancock professzor ll+tst, miszerint Qa romanihoz legkzelebb ll nyelv a nyugati hindiQ, ismertebb nevn bradzs nyelv, amellyel legtbb ,ellemz,e kzs!? 9int ahogy az elbb is eml+tettem, az rvels rdekes, csakhogy nem bizony+t semmit, mgpedig a kvetkez okok miattW9indaz, amit szerznk felsorolt, azt ,elzi, hogy a romani nyelv grammatikailag sszetettebb, mint a legtbb ma beszlt indiai nyelv, ez pedig azt ,elenti, hogy akkoriban, amikor a cignyok 1ndiban ltek, nagy valsz+n8sggel volt egy sokkal homognebb alapnyelv, amely mg nem differencildott! Az +gy kialakult nyelvek grammatik,a ltalban egyszer8bb szokott lenni, mint az alapnyelv! :gyanez a helyzet pldul a latinnal, amelyet nagy ter leten beszltek "yugat$0urpban, s amelybl ksbb kialakult az olasz, spanyol, portugl, kataln, okszitn, romn stb! nyelv, melyek mindegyiknek egyszer8bb a nyelvtana, mint a latinnak! W<vetkezskppen, mint az mr elhangzott, az sszes nyugat$indiai nyelv valaha egy kzs nyelv volt, amelyikbl a romani nyelv korai stdiumban vlt ki! 0z ,elentheti akr mg a 2urri korszakot is, amikor a cignyok mg nem is voltak 1ndiban &de ez csak felttelezs)! Ami biztos, az az, hogy az egsz nyugat$ hindi nyelvcsald, vagyis az 1ndus vlgyben s a Radzssztnban beszlt nyelvek kzvetlen leszrmazottai az /gynevezett kannaudzsi nyelvnek, s ez egyben azt is ,elenti, hogy a romknak nem felttlen l volt kapcsolata magval <annaudzsdzsal, hanem csak magval a nyelvter lettel, amely <ashmirtl #udzsartig, (infhtl :ttar ;radeshig ter,edt! WAz is bizonyos, hogy a fent eml+tett ter letet, ahonnan a romk valsz+n8leg szrmaznak, akkoriban nem indoeurpai npek laktk, hanem a szk+to$szarmatk, amelyek az 1ndus vlgyben s (zakasztnban ltek, <annaudzsot is belertve &ezt akkoriban a gudzsrti dinasztia vezette)! 0zekben a npekben volt valami kzs- mindannyian nyugatrl ,ttek4 (zmtalan bizony+tk van arra, hogy az 1ndus vlgyben l npek szakk, nem pedig hindi eredet8ek ennek trgyalsa azonban nem cl,a ennek a dolgozatnak! W Az, hogy a kannaudzsi rgiban mai napig megvannak ennek az si nyelvnek a nyomai, egyltaln nem ,elenti azt, hogy egy/ttal ez volna az shaz,a is, hiszen a nyelvtrtnet szmtalan hasonl pldt ismer$ a kelta nyelv pldul elter,edt szinte egsz 0urpban, ma viszont csak a Krit szigetek egyes rszein lelhet fel $ pedig nem ez a rgi volt a keltk shaz,a! $ ma a latinhoz legkzelebb ll nyelv nem az olasz, hanem a romn, amelynek nyelvter lete messze helyezkedik el attl a ter lettl, ahol a latin nyelv sz letett! $ valaha a mai :kra,na ter letn magyarul s a vele rokon nyelveken beszltek, kzel ngy vszzadon t &az Attila s Arpd uralkodsa kzti idben), ma viszont :kra,nban mr nem beszlnek magyarul , csak 9agyarorszgon, 0rdlyben s nhny krnyez ter leten beszlik! &fordit meg,)! A mai :kra,na ter letn mg lteznek magyar kzssgek, de csak azokon a rszeken, amelyek valaha az ^sztrk$ 9agyar 9onarchia rszt kpeztk, azaz <rptal,n! Az :kra,nban hasznlatos hivatalos nyelv ellenben , rtheten az ukrn!) $ ugyan+gy a trkt sem beszltk <iszsiban a kzpkor vgig, ma pedig ford+tva, az hazban nem beszlik, <iszsiban viszont igen! $ bizony+tott tny, hogy a baszk &euskara) nyelv kaukzusi eredet8, amely 0urpa ellenkez vgben van ahhoz kpest, ahol ma a baszk nyelvet beszlik! (emmi nyoma nem maradt annak, hogyan vndoroltak t a baszkok "yugat$0urpba, nem tudunk semmit az tmeneti korszakrl, s a <aukzusban sem ltezik olyan ter let, ahol ezt a nyelvet beszlnk, legfel,ebb nhny rokon nyelvet! $ az egyetlen np, amely ma is el tud,a olvasni a viking (agkat azon a nyelven, amelyen +rtk ket, az izlandiak s a 6arer$szigetek laki, m+g a svdek, a norvgok s a dnok, ahol a (agkat +rtk, alig rtik meg azokat! $ az sumr nyelvet csak a mai magyar nyelv seg+tsgvel lehetett megfe,teni, ami szintn ,elzi azt, mennyire knnyelm8en ,runk el akkor, ha egy nyelvet annak a ter letnek a tbbi nyelvvel rokon+tunk,

ahol ma az illet nyelvet beszlik! A felsoroltakon k+v l mg sok ms plda is van, de taln elg lesz ennyi! 6oglalkozzunk inkbb azzal a krdssel, amelyet szerznk t8z ki maga el?Ami a kivonuls kronolgi,t illeti, az egybeesik 9ahmud ide,vel, lvn, hogy az semmikpp sem trtnhetett korbban, mint a FN! szzad! A romani nyelv grammatik,nak van kt fontos ,ellemvonsa, amelyek az els vezred vgn alakulhattak ki! 0zek a kvetkezka) a nvutrendszer, szemben az $ s kzphindu flektlsval' b) a semlegesnem elt8nse' a korbbi semlegesnem8 fnevek talakultak h+m$ vagy nnem8ekk! Dvn, hogy ezeknek a fneveknek nagy rsze ugyan/gy alakult t h+m$, illetve nnem8v, mint a hindu nyelvben &lsd 2ancock LNNF-FN), azt a kvetkeztetst vonhat,uk le, hogy ez a ,elensg akkor ment vgbe, amikor a cignyok mg 1ndiban ltek! A tbbi indiai nyelvtl val elszakadsuk +gy teht csak ezutn kvetkezett be!? Amit szerznk nem vesz figyelembe, az az, hogy mr akkoriban sem volt egy egysges hindu nyelv, szmos tekintetben k lnbztek egymstl a szk+to$szarmata s az hindi nyelvek! .ovbba) a nvutrendszer a szk+to$szarmata nyelvekben nagyon elter,edt' b) az ind nyelv 1ndus vlgyi vltozatban csak h+m$ s nnem ltezett' ksbb a brahminoknak siker lt egsz 1ndit, vagy legalbbis annak nagy rszt egyes+teni k, s ez egyet ,elentett a nyelv egysges+tsvel is! Bilgos, hogy az egysges nyelv kialak+tsban mindkt nyelvcsoportnak rsze volt, de az is, hogy idvel a knnyebbik kerekedett fel l, +gy aztn a semleges nem elt8nt az hindibl! 0gyltaln nem biztos, hogy a cignyok mg 1ndiban voltak akkor, amikor a nyelvi egysges+ts megtrtnt! A <annaudzsi eredet elmlett vall szerznk dolgozata a tovbbiakban mr nem a romk szrmazsval foglalkozik, hanem <annaudzs trtnelmvel, ami nem tartozik ehhez a tmhoz, ezrt most megprblom sszefoglalni az hipotzisvel kapcsolatos szrevteleimet, azutn pedig felvzolom a tma ms aspektusait, amelyek nem a nyelv, hanem a kult/ra fell kzel+tik meg a krdst, s mint ilyen, szerintem sokkal relevnsabbak! R akarok vilg+tani, hogy a romk sem a m/ltban, sem pedig a ,elenben semmilyen rokonsgban nem lltak a hindu npekkel! 9indazt, amit a tovbbiakban felvzolok, nem is lehet megmagyarzni a hindu$eredet elmlet fell nzve! A cigny np kultur,val s szellemi letvel kapcsolatos tnyezket kt f kategriba lehet sorolniF) A zsidkval rokon hiedelmek, trvnyek, szablyok s gyakorlatok' ezek a roma kzssgi letben kapnak nagyon fontos szerepet! L) A t8zimd$vallssal kapcsolatos ritulk, vallsi elemek' ezek fleg a nem$roma kzssgekkel val kapcsolattartsban fontosak! 9ieltt ezeket felvzolnm, sz ksgesnek tartank egy rvid trtneti ismertett, hogy az olvas ,obban megrtse, hogyan s mirt ker ltek egy bizonyos idszakban a romk 1ndiba, s honnan tud,uk mgis azt, hogy nem onnan szrmaznak! A cignyok =strtnete> 9ezopotmiban kezddik, az 0ufrtesz als folysnl! =atrtnet k> a "+lus als folysnl s a mai 1zrael ter letn! A smi npeknek a <zel$<eleten val ter,eszkedsvel prhuzamosan egy akkd npcsald indult el a sumrok fld,rl <nan, s ksbb 0gyiptom fel, ahol mind szmuk, mind pedig ,elentsg k megntt az idk folyamn! ^lyannyira, hogy kivltottk az egyiptomi trsadalom tbbi npnek gy8llett, s rabszolgasgba tasz+tottk ket, m+gnem aztn el,tt a szabaduls ide,e, elhagytk 0gyiptomot, hogy a mai 1zrel ter letn teleped,enek le! 0kkoriban tizenhrom trzsbl lltak, amelyek kz l az egyik foglalkozott a vallsi gyekkel, a msik tizenkett pedig az egyszer8 =np>$et alkotta 1zrel npt! 0zt a npet minden ms nemzettl megk lnbztette az a sa,tsga, hogy egyetlen 1stenben hitt! (zmtalan trvnyt, szablyt, hitttelt kellett betartaniuk a mindennapi trsadalmi letben, s a tbbi nptl val les elk ln ls k, a ritulis tisztasggal s tiszttalansggal kapcsolatos trvnyeik, illetve ms sa,tsgaik egyniv, minden ms nptl k lnbzv tette ket! <zs trtnelemtudatukban ott volt az, hogy szm8zetsben ltek 0gyiptomban, s hogyha nem tart,k be mindazokat a trvnyeket, amelyek szerint

eddig is ltek, akkor ismt szm8zetsre lesznek +tlve, de most mr nemcsak 0gyiptomban, hanem szerte a vilgban! 9indazonltal, miutn elfoglaltk a ksbbi 1zrel fld,t, a vezet trzs s a tbbi trzs kzti ellenttek egyre nyilvnvalbb lettek, m+gnem aztn a kirlysg kettszakadt- az szaki trzsek ,obban ktdtek az egyiptomi kult/rhoz, s az elk ln ls ,eleknt az 0gy 1sten brzolsra a tehnalak/ egyiptomi blvnyt vlasztottk &emellett ms, kisebb isteneket is imdtak)' a papi trzset elutas+tottk, akik +gy a dli kirlysghoz, */dehoz csatlakoztak! Az szaki trzsben a mgival, ,vendmondssal kapcsolatos tiltott praktikkat is 8ztk! <r!e! XLL$ben az assz+rok leigztk a ter letet, s szinte a tel,es lakossgot szm8ztk, csak a fldm8veseket hagytk a hely kn! A lakossg tbbi rszt egy msik, az assz+rok ltal korbban meghd+tott ter leten telep+tettk le- a rgebbi 2anigalbat$9itanni kirlysgban, ahol egy, a romanihoz nagyon kzelll nyelvet beszltek, a kt fisten pedig 1ndra s Baruna volt! 0z a ter let nem 1ndiban volt, hanem 9ezopotmia szaki rszn! Az itt l npet a trtnelem hurri nven ismeri! 0gy rvid kitr keretben szeretnm bemutatni ezt a npet, mieltt a romk trtnett tovbb folytatnnk! A hurrik $ si hindu np

A hindu nyelv ltezsrl a legkorbbi nyom nem 1ndibl szrmazik, hanem a .igris$0ufrtesz$ medenc,bl, kb! <r!e! FHNN$bl! Abban az idben a 9itanni birodalom volt itt, amely a 6ldkzi$tenger part,tl a Eagros$hegysgig h/zdott! Az 0ufrtesz foly feletti hatalom kiter,esztse miatt a hurrik sz ntelen hbor/skodsban lltak nyugaton a hettitkkal, dlnyugaton pedig 0gyiptommal! 9itanni nyelve a hurri volt! <orabeli dokumentumok vilgosan ,elzik, hogy ez a nyelv hindu eredet8 szavakat hasznlt?ila$ni mi$it$ra asQ$sQi$il ila$ni u$ru 7a!na$asQsQi$el &egy msik szvegben a!ru$na$asQ!sQi$il) in!dar &msik szvegben- in$da!ra) ila$ni na$sQa$at$ti$ya$an$na? &cf! binckler, 9itteilungen der 5eutschen ^rient$ #esellschaft "o! MG, FRNX, p! GF, s! Koghazkoi$(tudien B111, Deipzig FRLM, pp! ML f!, GS f!) A Rigveda ;! egyik himnuszban &RB! FN!FLG!F) mind a ngy fisten nevt megtall,uk! .hieme bebizony+totta, hogy a 9itanni istenek tula,donkppen vda istenek, Barun!a s 9itra, illetve 1ndra s "$ satyau c sokig /gy tudtk, nev k ebben a formban csak a vdkban ,elenik meg, most pedig, +me, kider lta hurri dokumentumokban is +gy maradtak fenn4 9itanni s a hettitk kzti egyezmnyben a mitanni kirly a kvetkezkre esk szik- 9i$it$ra &a hindu 9itra), Aru$na &Barun!a), 1n$da$ra &1ndra) s "a$sa$at$tiya &"asatya vagy AsQ7ins)! 0gy 9itannibl szrmaz, <ikkuli nev8 ember ltal hettita nyelven +rt szveg, amely a harci szekerekrl s a lovak kikpzsrl szl, hindu szmneveket hasznl annak megnevezsre, hogy hny kanyart tesz meg egy harci szekr a plyn- aika &hindu eka QegyQ), tera &tri QhromQ), panza &panca QtQ), satta &sapta QhtQ) s na &nava QkilencQ)! 0gy "uzibl szrmaz hurri szveg hindu szavakat hasznl a lovak sz+nre, pl! babru &hindu babhru QbarnaQ), parita &palita Qsz rkeQ) s pinkara &pingala QvrsesQ)! A mitanni ha,tkat ?marya?$nak h+vtk &a hindu$vdban marya Qharcos, fiatalemberQ)! 0zen k+v l egy sor mitanni nemesember, arisztokrata neve egyrtelm8en hindu eredet8! 9a mr a legtbb, a tmval foglalkoz szakember egyetrt abban, hogy a <zel$<eleten az r,a nyelv nyomai nem irni, hanem indoeurpai eredet8ek, s +gy ezek a nyelvek nem egy harmadik, nll gat kpviselnek a nyelvcsaldon bel l' tves tovbb az az elmlet is, amely ezeket a nyelveket proto$ indoeurpainak tula,don+totta! 0zt a tmt magban foglal,a 9! 9ayrhofernek a tmrl szl bibliogrfi,nak a c+me is- 5ie 1ndo$Arier im Alten Borderasien &biesbaden, FRHH) c ma mr ezt az elmletet tekinthet, k a legelfogadottabbnak! Azon a tnyen alapszik, hogy ahol k lnbsg mutatkozik az irni s az indoeurpai nyelvek kztt, ott a kzel$keleti +rsos emlkek mindig az indo$eurpaival egyeznek meg! A proto$indoeurpai nyelvnek kt gra, az indoeurpaira s az irnira val sztvlsa mg azeltt be kellett, hogy kvetkezzk, mieltt ezek a nyelvek k ln$k ln kialakultak volna! A folyamat teht nem /gy ,tszdott le, hogy elbb fizikailag vltak szt, vagyis az indoeurpaiak 1ndiban, az irniak pedig 1rnban telepedtek le, a kt nyelv pedig csak azutn divergldott a nyelvek termszetes fe,ldse sorn,

hanem mg az egy ttls ide,n bekvetkezett a nyelvi sztvls! 0zt a kvetkeztetst csak akkor lehetne megcfolni, ha siker lne bebizony+tani, hogy a vda$hinduk, miutn eredeti haz,ukbl ;ndzsbba telepedtek t, visszamentek, ma,d egy msodik vndor/t folyamn ker ltek volna el a <zel$<eletre! 0rre semmi bizony+tk nincs, de k lnben is, olyan bonyolultnak t8nik, hogy nyugodtan elfele,thet, k ezt a feltevst!!! 1nkbb arra kvetkeztethet nk mindabbl, hogy a proto$indoeurpai korszakot idben ,val korbbra kell tenn nk, mint ahogy eddig hitt k, legksbb <r!e! LNNN$re! "zz nk meg nhny fldra,zi elnevezst- (arasvati a proto$indoeurpaiban egy irni foly neve, amit a npvndorls utn egy indiai folyra kezdtek alkalmazni! 1rni neve, 2araZvaiti proto$indoeurpai klcsnsz, h$Cs$ hangvltakozssal, ami egybknt a 2indC(indhu$ban is elfordul! 9sik ilyen eset a (arayu foly neve, amely az irni 2araiva$C2aro$yu$bl alakult ki, s ksbb egy Vszak$nyugat$indiai foly megnevezsre hasznltk, ksbb pedig <elet$1ndiban a #angesz egyik mellkfoly,t illettk vele! Rgi sumr k+rsos emlkek &taCibira c =rzm8ves) alap,n felttelezhet, hogy a hurrik sidktl kezdve ,elen voltak a <zel$<eleten, amihez mg egy msik meggyz, hurri nyelv8 forrst is hozz lehet tenni &^tten FRUS, bilhelm FRUU)! Atal$sQen az egyik, egybknt ismeretlen (Qatar$mat finak ll+t,a magt, akinek a neve szintn hurri eredet8! Atal$sQen trvnyeirl nem lehet egszen pontosan megllap+tani, hogy mikori eredet8ek, de valsz+n8leg a #uti korszak vgn keletkezett &kb! <r!e! LNRN$LNSU), vagy pedig az :r 111 korszak els vtizedeiben &<r!e! LNSX$FRSN)! Az :r 111 korbl szrmaz fel,egyzsek arrl tan/skodnak, hogy a .igris s az 0ufrtesz vlgytl szakra s nyugatra elter l hegyes vidket akkoriban hurri nyelven beszl np lakta, akik idkzben a keleti .igris birodalmat szak fel 5iya$ln t/lra is kiter,esztettk! A (Qulgi hbor/ eredmnyekpp &<r!e! LNLR$FRUL), nagyszm/ hurri fogoly ker l sumr fldre, ahol olcs munkaerknt alkalmaztk ket! 0zrt tallunk az :r 111 korszakban 5l$ 9ezopotmiban olyan sok hurri nev8 embert! 0gyes nevek etimolgi,a valsz+n8leg vagy szinte bizonyosan indo$eurpai, pl! Artatama _ vda r!ta$dha$man Qr!ta lakhely8Q, .usQratta &.uisQeratta) _ vda tves!a$ratha Qakinek a harci szekere nagyon megindulQ, (atti7aza _ indoeurpai sadti$vad,a QzskmnyszerzQ, vda va$,a$sa$ti QzskmnyszerzsQ &9ayrhofer FRXS- LM$LG)! A hurri nyelvet <r!e! a FS! szzadban egszen a <zp$(z+riig &eatnig, esetleg eadeshig) elter l rszen beszltk c ennek oka valsz+n8leg a lakossg mozgsval magyarzhat, amely 9itanni felemelkedse korban ,elents volt! Az istenek kztt, akiket 9itanni kirlyai mg a <r!e! FS! szzad vgn is nagy tisztelettel veznek, ott tall,uk a 9itra$, Barun!a$, 1ndra$ s "a$satya$ikreket, amelyeket egybknt a vdkbl, a legrgebbi hindu versekbl ismer nk! Az 1ndiba vezet hossz/ /t

Bisszatrve a romk trtnetre, a fent le+rt orszg az a ter let, ahol <r!e! XLL$ben tall,uk ket! 0kkor kezddtt /, nyelv knek a kialakulsa, illetve ekkor kezdtk korbbi identitsukat elfele,teni! Abbl csupn annyi maradt meg, hogy k egy sa,tos, minden ms nptl &goyimtl g,ok , a ksbbi gdzsktl) k lnbz np! Bannak bizonyos trvnyeik, amelyekrl sohasem fognak lemondani c pl! a purista szablyok, vagy az 0gy 1stenben val hit, abban, aki meg+grte nekik s be is tartotta a szavtismt szm8zetsre knyszer lnek, taln rkre!!! .bb mr nem fog,k ket =1zrel>$nek nevezni, egyszer8en csak embereknek &romknak), ahogyan seik egymst neveztk az egyiptomi szm8zetskor! Az assz+r uralom utn a babilniaiak a romk dli testvreit is deportltk, de ezek meg riztk identitsukat, trsadalmi strukt/r,ukat s a papi trzset, ma,d pedig XN v m/lva visszatrtek <nan fld,re, ahol tovbbra is zsidknak ismertk el ket! Biszonylag rvid ide,8 szm8zets k sorn siker lt az szaki testvreik egy rszt is visszaszerezni k, de a nagyobbik rsz tovbbra is szm8zetsben maradt! Kabilon hatalmt megtrte egy /,, feltrekv birodalom, a 9d$;erzsa llam, amelynek laki br nem smik, szorosan ktdtek a hurriCmitanni nphez! (a,tos vallsuk volt, amely magba olvasztotta a t8zimdst s a mgit is c papi kaszt,ukat 9ginak neveztk! A szm8ztt np, akiket azeltt izraelitknak, most pedig egyszer8en csak embereknek &romknak) neveztek, igen tehetsgesek voltak ilyen tren, s r,ttek, hogy ennek gyakorlsa hasznos lesz szmukra! 0zeket a vallsi elemeket +gy teht

tvettk, de inkbb csak a tbbi np, a gdzsk miatt m8veltk! A ;erzsa Kirodalom hatalmas volt, (indhen t/l, egsz (zakasztnig h/zdott! %sb+tnak t8nt a lehetsg szmukra, /gy lttk, ez az idelis orszg ahhoz, hogy /, letet kezd,enek, s hogy elfele,tsk az assz+riai szm8zetst! Az utbbi vekben egy <ulanu &,elentse 9indannyian) nev8 nemzetkzi zsid szervezet azt a clt t8zte ki maga el, hogy megtall,a az si 1zrael elveszett trzseit! 0z a trekvs eredmnyesnek is bizonyult! Ban egy rsze a vilgnak, ahol szmos elveszett trzs nyomaira rbukkantak c ez a hely nem ms, mint 1ndia! 0nnek az orszgnak minden rszben lehet tallni az assz+rok ltal szm8ztt izraelitk leszrmazottait, <ashmirtl <eralig, Assamtl Afganisztnig! Azonos+tsuk ,elenleg is tart c ez azonban nem nyelvi alapon trtnik, hiszen ezeknek a trzseknek a nyelve a hindu, hanem kulturlis s egyb ,ellemzk seg+tsgvel! 9indezidig egyik knl sem tudtak olyan sok hber elemet kimutatni, mint a cignyoknl4 2a ,l megnzz k azt a helyet, ahol az elveszett izraeli trzsek kz l az ismertebbek letelepedtek, akkor szmos bizony+tk alap,n azt lt,uk, hogy nagy rsz k 1ndiban lt a perzsa s a macedn hatalom korban! Deginkbb a szk+to$szarmata vidket kedveltk, vagyis az 1ndus vlgyt, <ashmirt, Radzsasztnt s a #angesz fels folysnak vidkt! 0zek a trzsek termszetesen nem kpeztek egysges egszt, hiszen k lnbz csoportokban vndoroltak, k lnbz orszgrszekben telepedtek le, s +gy idvel /, etnikai ,ellemvonsokra is szert tettek! A romk teht azon izraeli trzsek egyikt alkottk, akik addigra mr elfeledtk eredet ket! Abban k lnbznek mgis a tbbi trzstl, hogy k ksbb visszatrtek nyugatra, 0urpba! A tbbiek keleten maradtak, elfeledve, s valsz+n8leg a legtbb olyan ,ellemz, ket elvesz+tve, amelyek alap,n mg azonos+tani lehetne ket! 0zeket a romk viszonylag ,l megriztk! A cignyok eredett vizsgl kutatk ltalban nem veszik figyelembe 1ndia korabeli etnikai soksz+n8sgt, s /gy tesznek, mintha a lakossg egyetnikum/, monolitikus ,elleg8 indoeurpai np lett volna! 0z azonban risi tveds! A sz8kebb rtelemben vett indoeurpai rgi :ttar ;radeshtl dlkeletre, Radzsasztn$#udzsarttl pedig keletre h/zdott, m+g a fent eml+tett ter leteket, valamint az azoktl nyugatra elhelyezked tartomnyokat szk+to$szarmata, irni, st grg npek laktk, tovbb az izraeli szm8zttek! Az 1ndia szaknyugati rszn, valamint az 1rn ter letn l npeket, trzseket vizsglva azt lt,uk, hogy ma,dnem mindegyik k &de az is lehet, hogy kivtel nlk l mindegyik) vallsban, hagyomnyaiban nyugati rksget hordoz, bevndorlsuk okt tekintve pedig vagy a szm8ztt izraelitkkal egy tt rkeztek, vagy pedig "agy (ndor deportlsai rvn ker ltek ide! 0gyes pastu klnok, illetve a kashmiri trzsek nagy rsze izraeli eredet8nek vall,a magt, egyik$msik csald egyenesen (aul kirlytl szrmaztat,a magt! A nurisztni kalash$ok, akik sok szempontbl emlkeztetnek a cignyokra, ugyanezt vall,k! Az assz+r$hber szm8zttek a szk+to$szarmata npek kztt tolerancit, megrtst tapasztaltak, ezrt ezt az orszgot sokkal sz+vesebben vlasztottk lakhely l, mint a sokkal t relmetlenebb indoeurpai npek otthont! :gyanez trtnt zsid testvreikkel is! *ellemz tny az is, hogy a legtbb zsid s roma vszzadokon t 0urpnak a szk+to$szarmata npek ltal lakott rszben, <elet$0urpban, k lnsen 9agyarorszgon s ^roszorszgban lt! A romani nyelv ,formn el is t8nt volna, ha a cignyok nem ezekben az orszgokban laknak! Kizony+tott tny, hogy a romani nyelvtan s az eredeti szkszlet ,elents rsze <zp$ s "yugat$0urpban, az ottani gyakori ldztetsek s szm8zetsek miatt elveszett az idk folyamn! A cignyoknak ugyan/gy megtiltottk kult/r,uk szabad gyakorlst, mint ahogyan a zsidknak azt, hogy zsidknak vall,k magukat ne fele,ts k el persze azt, mit ,elentett volna a romknak, ha (hoahC;orha,msz alap,n indoeurpaiaknak tartottk volna ket! 9indkt np esetben a <elet$0urpban eltlttt idszak meghatroz ,elleg8 volt nhny ter leten c pl! ltzkds! A legtbb mai ortodoZ askenzi zsid ltal hordott ,ellegzetes ltny s kalap pldul a ks$ kzpkori s az azutni lengyel s balti nemesek viselete volt! 0z az ltzet nem sokban k lnbzik a =legortodoZabb> cigny csoportok frfiainak viselettl sem! 0zen k+v l a cigny frfiak gyakran viselnek pofaszakllt, ami a zsid p,esz egyfa,ta helyettes+t,nek is felfoghat! 0lfelttelek egy hipotzishez-

WA romk szellemi s kulturlis ,ellemvonsai kizrlag az hber kult/rval mutatnak rokonsgot'

WA cigny trsadalomban a t8zimd valls elemeinek ,elenlte azt mutat,a, hogy viszonylag hosszabb idt tltttek ;erzsiban, de mindenkppen az iszlm uralom eltt, teht az 1ndiba val rkezs k eltt is egyben' WA nyelven k+v l az egyetlen fennmaradt ,ele annak, hogy 1ndiban is ltek, az a szoksaikban megfigyelhet nhny korai szk+to$szarmata rksg! 0z azt is ,elzi egyben, hogy 1ndinak egy nem indoeurpaiak ltal lakott rszn telepedtek le! A fent eml+tett elemek ebbl a korszakbl szrmaznak s nem ksbbrl, mert a szk+to$szarmata kult/ra nagyobb mrv8 tvtele mr a szlv s a magyar civilizci rvn trtnt, a <elet$0urpba val megrkezs utn' WAmi pedig a nyelvet illeti, nagyon valsz+n8, hogy a romk mr az indiai szubkontinensre val megrkezs k eltt is egy hindu nyelvet beszltek, a hurrit! 0zt a nyelvet vndorlsuk els vszzadai sorn vettk t 9itanni fld,n! A tnyek A romkkal kapcsolatban van nhny ktsgtelen tny, amelyek seg+tenek feltrni valdi szrmazsukat, rekonstrulni trtnelm ket! A tovbbiakban szeretnk ezek kz l nhnyat bemutatni! 2it A romk hite a kvetkezkkel ,ellemezhetW(zigor/an monoteista, az egyesek ltal felttelezett utpoliteizmus vagy panteizmus legkisebb ,ele nlk l! WA szemlyes istenkp- 1sten elrhet, rvelseknl hivatkoznak r &,ellegzetes hber felfogs)' ms monoteista vallsokban az 1sten vagy megkzel+thetetlen &Allah), vagy pedig csak rszben megkzel+thet &keresztny istenkp), ezrt a vele val szemlyes kapcsolathoz sz ksg van valamilyen kzvet+tre! W*ellegzetes hber elem a szellemi vilgban val hit is, amely tiszta s tiszttalan szellemekbl ll' ezek a ,t s a rosszat ,elkpezik, amelyek harcolnak egymssal! 0bben a hber koncepciban kimutathat zarathusztrai hats is, amely az assz+rCbabilniaiCperzsa szm8zets korbl val! 2asonl mdon alakult ki, mint a kabalisztikus ,udaizmus, hasonl krnyezetben, s nagy,bl vele egyidben! WA hall vgs tmenet a szellemi vilgba &ez is hber elem), a reinkarnciba vetett hit legkisebb ,ele nlk l! WA halott ember tiszttalan, am+g lelke /tban van a szellemi vilg fel &/,abb hber elem), st, az sszes trgy, ami kapcsolatos a hallval, illetve a gysz ide,e alatt a rokonok is tiszttalannak mins lnek! 0rrl tovbbi rszleteket a kvetkez tmakr, a =marim> alatt tallunk! WA romk halluk utn a mennyorszgba ker lnek' egy gdzs viszont csak akkor nyer megvltst, ha ,l viselte magt a cignyokkal szemben c lsd a zsidk =tisztessges g,ok> felfogst! 0zeket az elveket minden roma magnak vall,a, f ggetlen l attl, hogy =hivatalosan> milyen vallst kvet! Altalban kiegsz+t ,elleg8en, r+tusok form,ban van ,elen abban a vallsban, amelyet tvettek, s amelyet ltalban nagyon ltvnyosan, mly tisztelettel kvetnek &pl! az ortodoZ halotti tor szoksa)! 9s, a termszetfltti vilggal kapcsolatos kiegsz+t elemek is kimutathatk, amelyek az perzsa t8zimd vallsbl erednek! 0gyes szoksokat mai napig is tartanak, pl! a hzban ,,el$nappal, tlen$nyron g a t8z! A konzervat+vabb csaldoknl ez vltozatlan formban maradt fenn, msoknl a t zet felvlt,a valamilyen ,elkpes =t8z> c pl! a telev+zi, amely llandan be van kapcsolva, akkor is, amikor ppen senki sem nzi! 9s szoksokat, mint pl! ,vendmonds, tenyr,sls, tarokk stb!, amelyeket mg az perzsa 9gi vallsbl s az alk+mibl tanultak el, mra csak k lssgeiben tartottk meg! 0zek spiritulis hatalmban nem hisznek a cignyok, viszont 8zik ezeket a praktikkat, mert +gy egy kis pnzt h8znak ki a gdzsk zsebbl! Ban okunk azt felttelezni, hogy a cignyok mr az F! szzadtl kezdve keresztnyek voltak c ez egybeesik az 1ndiba val rkezs k ide,vel, vagy az ott tlttt idszak els rszvel! 0zzel magyarzhat az, hogy nem vettek t hinduista elemeket! ]gy t8nik, amikor 0urpba megrkeztek, mr nagyon is tisztban voltak a keresztnysg lnyegvel, holott nem volt honnan ismerni k a Kiblit! Ban valami misztikus a roma spiritulis letben, nem vletlen taln, hogy az utbbi vtizedekben olyan kzel ker ltek a neoprotestns irnyzatokhoz, amelyek kzelebb llnak a ,udaizmushoz, mint a tbbi keresztny

irnyzat, szentek s kpimdat nlk l! 0z a folyamat tovbb tart, sokan egyenesen mr a zsid vallst kvetik! "incs mg egy np a vilgon, amely ilyen rvid id alatt ilyen nagy szmban trt meg! Vs ami mg rdekesebb ebben, hogy ez a folyamat nem a hittr+tk munk,a rvn indult be, hanem spontn, nkntes alapon &a gdzsk aligha vllalkoznnak arra, hogy megtr+tsk a cignyokat, akik szerint k csak az okkultizmusra s a boszorknysgra ha,lanak)! .el,esen valsz+n8tlen l br, de a vilg k lnbz t,ain l, egymssal kapcsolatot nem tart romk nagy,bl egyidben ttrtek s elkezdtk olvasni a Kiblit! A misszionrius munkt k maguk vgzik! 0nnek megrtshez tudni kell azt, hogy a roma szellemisgben van valami si szablyozottsg, amely egysges a vilg minden t,n! 9ra a legtbb roma felhagyott az si t8zimd vallsi elemekkel, a .ra ltal tiltott praktikkkal, mint pl! a halotti tor, ,sls stb! "em lehetetlen &de ez csak tallgats), hogy a romk els tallkozsa a keresztny hittel a bibliai mgi vallssal kapcsolatos, amely tisztelte a gyermek nzreti Teshua! "yilvnval, hogy a romk a t8zimd valls gyakorlsban nem mentek el addig, mint a ;erzsk, k hittek a 9essis el,vetelben! fk, az szaki 1zraeli <irlysg npe a zarathusztrai kultusz vonzskrbe is beleker ltek, vrva np k megvltst! .rtnelmi fel,egyzsek szlnak arrl, hogy az F! szzadban tmeges megtrsek voltak Assz+riban, ahov az apostolok azrt mentek, hogy megtr+tsk 1zrel hznak =elveszett brnyait>! "hny apostol /t,a sorn 1ndiig is el,utott! A legmeglepbb a dologban az, hogy a nemrg felfedezett indiai zsid trzsek ma,dnem valamennyien keresztny valls/ak voltak, nem hinduistk vagy msok! 9indenesetre nem lehet vletlen, hogy a roma szellemi gyakorlatbl tel,essggel hinyoznak a hinduista elemek! A ritulis tisztasgi trvnyek a =marim>

A roma =marim>$koncepci a zsid =kser>$felfogs tkletes ellentte! Az elbbi a ritulis tiszttalansgot, az utbbi a ritulis tisztasgot ,elzi! 2a eltekint nk ettl a nzpontbeli k lnbsgtl, akkor azt lt,uk, hogy a kt dolog ugyanaz &olyan, mintha azt mondannk, hogy a pohr flig res, vagy flig tele van)! Ami egy cigny szmra marim, az egy zsid szmra nem kser, s k lnbz lpseket tesznek azrt, nehogy beszennyezd,enek az ilyen dolgok ltal, ha pedig elker lhetetlen az azokkal val fizikai rintkezs, akkor bizonyos ritulkat kell kvetni k azrt, hogy ismt megtisztul,anak! :gyan/gy, ahogy a zsidknl a kashrut, a romknl a marim$szablyok a trsadalom alapvet rtkrend,t kpezik, amelyek szablyozzk a trsadalmi s spiritulis kapcsolatokat, viselkedsmdot, valamint a k lvilggal &a gdzskkal) val kapcsolattartst! A romk mindent kt csoportba sorolnak- vannak =vuzh> &_kser, tiszta) s =marim> &tiszttalan) dolgok! 0z az osztlyozs elssorban az emberi testre vonatkozik, de hasznl,k tgabb rtelemben is, szellemi dolgokra, a hz, a tbor trgyaira, llatokra stb! WAz emberi test- azok a szablyok, amelyek arra vonatkoznak, mi szm+t tiszttalannak az emberi testtel kapcsolatban, sz szerint egybeesnek a mzesi .ra el+rsaival &M9zes FG! rsz)! 0lszr is tiszttalannak mins lnek a nemi szervek, hiszen tiszttalan folyadkokat ,uttatnak ki a szervezetbl a k lvilgba, tovbb a test als rsze, mivelhogy a nemi szervek alatt helyezkednek el! A test fels rsze tiszta, elssorban is a sz,! A kz tmeneti, hiszen az egyszerre kpes tiszta s tiszttalan cselekedetekre, ezrt ennek a rendszeres mossa k lnsen fontos! 2a pl! valakinek azutn kell ennie, hogy felh/zta a cip,t, vagy felkelt az gybl &az gy is tiszttalannak szm+t, mert rintkezik a test als rszvel), ilyenkor a kz beszennyezdik, s meg kell mosni! A kezeket mindig k ln szappannal kell mosni, s k ln trlkzvel megtrlni, ahhoz, hogy ismt tisztk legyenek! A test fels s als rszre am/gy is mindig k ln szappant s trlkzt kell hasznlni, ezeket nem szabad egyms kztt felcserlni! WRuhk- ezeket is alaposan megk lnbztetik egymstl, hiszen k ln ednyben mossk ket! A tiszttalan dolgokat a marim kdban, a tisztkat egy msikban, az abroszt s a konyharuhkat megint k ln! A felstest ruhit, valamint a gyermekruhkat a vuzh kdban mossk, az als test ruhadarab,ait a marim kdban! 9enstruci ide,n a n sszes ruh,a tiszttalannak szm+t, s ilyenkor a tbbi tiszttalan dologgal mossk egy tt! A romkon k+v l egyetlen np van, amelyik ezeket a mossi szablyokat betart,a c a zsidk! WA tbor- az utbbi idk erszakos urbanizci,a eltt a cignyok inkbb tborokban laktak, semmint

hzakban! A tbor a ter let tisztasgnak sttust lvezi, ezrt a testi sz ksgleteket, a higinival kapcsolatos cselekvseket a tboron k+v l kell elvgezni! 0zt szintn egy zsid trvny +r,a el &lsd G9zes LM-FL)! A szemetet szintn csak a tbortl egy bizonyos tvolsgra szabad eldobni! W(z lets- a gyerek sz letse tiszttalan dolognak mins l, ezrt annak, ha lehetsges, a tboron k+v l lv, de annak kzvetlen szomszdsgban ll storban kell megtrtnnie! A gyerek sz letse utn az anya negyven napig tiszttalannak szm+t, leginkbb az els hten! 0z a szably szintn egybecseng a mzesi .rval &M9z FL-L$S)! 0zalatt az id alatt az asszonynak nem szabad tiszta dolgokat megrintenie, sem semmilyen kzssgi cselekvsben rsztvennie &pl! fzs vagy a nyilvnossg eltt val meg,elens), k lnsen nem idsebbek ,elenltben! Ballsos szertartsokra sem szabad ,rnia ebben az idszakban! (zmra k ln ednyek, csuprok s tkszlet ,r ilyenkor, melyeket a negyven nap eltelte utn ellknek! 0kkorra az asszony /,ra megtisztul! A negyven napig viselt ruhit, illetve az gyat, amin aludt, elgetik, ugyan/gy a stort is, amelyben ezalatt lakott! 0zek a szablyok a romkon s a zsidkon k+v l minden ms npnl ismeretlenek! W2all- a zsid trvnyekhez hasonlan, valakinek a halla tiszttalansgot hoz mindenre s mindenkire, amiCaki a meghalt szemllyel valamilyen kapcsolatban volt! A halottas hzban lv sszes telt el kell dobni, s az egsz csald tiszttalann vlik hrom napig! 0rre az idszakra k ln szablyok vonatkoznak, pl! mosakodni csak v+zzel szabad, szappant nem szabad hasznlni, azrt, hogy az ember ne csinl,on habot, tilos fs lkdni s borotvlkozni, tovbb sepregetni, gdrt sni, +rni, festeni, fnykpezni stb! A t krket erre az idre letakar,k! A tborhelyet, ahol a halleseet bekvetkezett, ott hagy,k s /, helyet keresnek maguknak, ha pedig hzban trtnt, akkor elad,k azt! 2it k szerint a meghalt lelke ezalatt a hrom nap alatt bolyong, mieltt megtisztul s megtall,a vgs nyughelyt! 0z a hber szent+rsban ugyan nincs meg+rva, bizonyos zsid misztikus hagyomnybl ered! Az a felfogs, miszerint a halott testtel val rintkezs tiszttalansgot okoz, semmilyen ms si hagyomnyban nem tallhat meg, csak az aszvetsgben &M9zes LF-F)! 0z azt is el+r,a, hogy a halottat el kell temetni, nem szabad elgetni! W.rgyak- lehetnek termszet szerint tiszttalanok, azz vlhatnak a hasznlat sorn vagy vletlen l is megfertzdhetnek! 9inden, ami rintkezik a test als rszvel, tiszttalan, pl! cip, szk stb!, m+g az asztal pldul tisztnak mins l! Az ezzel kapcsolatos el+rsok 9zes 111! knyvnek FG! rszben szerepelnek, de a (zent+rs ms rszeiben is tallunk ide vonatkoz rszeket! WAllatok- ezek is lehetnek tisztk s tiszttalanok! 2ogy mi alap,n trtnik az osztlyozs, az k lnbzik a zsidktl! ;ldul a kutya s a macska tiszttalan, mert nyal,a magt, a l, a szamr, s ltalban minden llat, amire az ember r l, szintn tiszttalan stb! A tiszttalan llatokat nem szabad megenni! W(zellemek- a gonosz szellemek tiszttalanok c ez szintn zsid eredet8 felfogs! 2zassgi szablyok

Az el,egyzs s az esk v ugyan/gy za,lik le a romknl, mint a rgi zsidknl! 9indkt fl sz lei fontos szerepet ,tszanak a menyasszony hozomnynak az sszell+tsban, maga a szertarts pedig kizrlag a cigny kzssgen bel l za,lik le, a nem$roma intzmnyek tel,es kizrsval! Abban az esetben, ha a lny a sz lk beleegyezse nlk l szkik meg a vlegnyvel, a kzssg akkor is hzasfeleknek tekinti ket, de a vlegny csald,nak ktrr+tst kell fizetnie a lny sz leinek, ltalban a hozomny rnak a ktszerest! 0zt a krtr+tst ?keparnak? h+v,k, ugyanazt ,elenti, mint a hber ?kfar? kife,ezs &G9zes LL-LU$LR)! A hozomnyt a fi/ sz lei fizetik a lny sz leinek &ez si, a Kibliban el+rt szably), ellenttben a hindu npekkel, ahol ez ppen ford+tva trtnik! Ban egy sa,tos szably, amit be kell tartani ahhoz, hogy a hzassgot megers+tsk- az els szeZulis rintkezs utn az egsz kzssg eltt be kell mutatni a sz8zessget igazol ruhadarabot! 0zt a szablyt szintn a .ra +r,a el &G9zes LL-FG$FX)! .ermszetesen megszktetett lny esetn ez a szably trgytalan, s mint ilyen, nem is tart,k be! .rsadalmi viszonyok

A zsidkhoz hasonlan a romknl is k ln szablyok hatrozzk meg a kzssgen bel li viselkedsi

szablyokat s a tbbi npcsoporttal val rintkezs feltteleit! "yugodtan ki,elenthet, k, hogy a romaCgdzs viszonyokat ugyanazok, vagy ma,dnem ugyanazok a normk hatrozzk meg, mint a zsidCgoyim relcikat! 9ivelhogy a gdzsk nem ismerik a marimval kapcsolatos szablyokat, ezrt rluk azt felttelezik, hogy tiszttalanok, kvetkezskppen egy roma soha nem szll meg egy gdzs hzban, s nem tkezik vele! 0gyes romk mg be sem lpnek az ilyen hzba c ez a szoks a rgi 1zrelben is megvolt, az ortodoZ zsidk pedig mg ma is tart,k! Azt a gdzst, akit a cignyok bart,uknak tekintenek, beengedik a hzukba, amennyiben tiszteletben tart,a a legfontosabb szablyokat, s nem srti meg a romk rzkenysgt! Az ilyen embernek egyfa,ta =bizalmi teszten> is t kell esnie! Ami a gdzsk intzmnyeit illeti c nos, azok =szabadv+znek> szm+tanak, ahol tiszttalan tevkenysgeket is nyugodtan lehet vgezni &tipikus pld,a ennek a krhz, ahol nem kell k ln strat elhelyezni a gyereksz lshez)! Az elzkenysg, a tisztelet s a vendgszeretet ktelez a roma kzssgen bel l! Amikor kt roma dvzli egymst, akkor rdekldni k kell egyms csaldtag,ainak hogylte fell, ldst krve re,uk! 0z mg akkor is +gy van, ha a kt fl most tallkozik elszr, s nem ismerik egyms csald,t! Kemutatkozskor el kell mondani a sz lk, nagysz lk stb, neveit, ki hny genercit tud nv szerint felsorolni! A polgri nvnek s a vezetknvnek ebben a helyzetben nincs ,elentsge! A cignyoknl a megnevezs ugyan/gy trtnik, mint a rgi 1zrelben- K fia A, % fia K fia A stb! 0z egybknt szmos keleti npre igaz, de a romk nvalak+tsnak a md,a a Kibliban le+rtakhoz hasonlan trtnik! A peres gyek elintzse a romknl a vnek tancsnak a feladata &lsd mzesi trvnyek)! 0zt =krisz>$ nek h+v,k, s tnyleg /gy m8kdik, mint a b+rsg! A vnek tancsnak az +tlett el kell fogadni, aki ezt nem teszi, azt kizr,k a kzssgbl! A dolgok ltalban nem olyan s/lyosak, hogy ne lehetne azokat b+rsggal elintzni, mint ahogy azt a .ra is elrendeli &L9zes LF-LL, LL-R, G9zes LL-FH$FR)! (ok ms, kevsb ,elents szably is rvnyben van a kzssgen bel l, amelyek mind a rgi 1zrael szoksaira s trvnyeire emlkeztetnek! 0zek sa,nos ma mr kiveszflben vannak &akrcsak a zsid kzssgen bel l), az /, generci kezd lemondani rluk! A modern trsadalom lesz8k+ti az egyn s az =eZotikus> kzssgek mozgstert! 1gaz, az utbbi idben a roma kult/rt, letrzst kezdik /,rafelfedezni, mint valami olyasmit, ami si pszicholgiai rksget ad t genercirl genercira, ntudatlanul is br, de mindig az igazi gykerekhez visszatrve! A cignyok pldul semmi vonzalmat nem reznek a hindu kult/ra s zene irnt &a cigny nknek egybknt ltalban magas hang,uk van, ellenttben az indiaiakkal' lehet, hogy ennek nincs ,elentsge, de mi van, ha mgis@)! A kzel$keleti zent annl ,obban kedveltk mindig is! <elet$0urpban a legtbb npdal$mot+vum zsid vagy cigny eredet8! A =<lezmorim> egy ttesek zen,t pldul a romk gyakran egy tt szereztk a zsidkkal, de az eurpai ,azzt is ltalban cignyok s zsidk ,tszottk! A flamenco valsz+n8 a spanyolorszgi zsidktl ered, mg mieltt szm8ztk volna ket az orszgbl! <sbb a (panyolorszgban maradt romk fe,lesztettk tovbb! Ami pedig a kereskedelmi rzket illeti, a romk nem llnak rosszul e tren, s megfigyelhet , ha zleti partnerre van sz ksg k, akkor a zsidkat rszes+tik elnyben! 2a a gdzsk szmra kell valamit elvgeznie egy romnak, tbbnyire olyan munkt vllal, amivel a zsidk is foglalkoznak &ez taln a tisztasgi rendszablyokkal ll sszef ggsben, amelyek nem engednek meg brmifle munkt)! Bg l, de nem utols sorban, a cignyok k lnbsget tesznek az egyszer8 gdzs s a zsid kztt' az utbbiakat nem tekintik tel,esen idegeneknek, sa,tos, tmeneti sttusuk van, hiszen megtart,k a tisztasgi szablyokat, s ezrt vel k kapcsolatban nem mer l fel a marim gyan/,a! <vetkeztetsek0nnek a rvid dolgozatnak a cl,a az volt, hogy felvzol,a egy /,, az eddigieknl sokkal pontosabb s komolyabb kutatsnak a krvonalait a romk eredetvel kapcsolatban, szak+tva azzal a hagyomnnyal, amely eddig csupn nyelvi alapon vizsglta ezt a krdst! A felsorolt tnyek nem zr,k ki annak lehetsgt, hogy <annaudzsban, vagy brhol msutt 1ndiban laktak volna romk c noha legvalsz+n8bbnek e tekintetben az 1ndus vlgye t8nik az indiai szubkontinensen bel l! %lunk az volt, hogy megmutassuk, a romk nem tartoznak a hindu &s k lnsen nem az indoeurpai) npek kz,

hanem smi t+pus/, egszen pontosan hber eredet8 np! Az izraeli csoportok kz l sok el,utott 1ndiba is, s c amennyiben szak+tunk a nyelvcentrikus nzponttal, hiszen ezek a npek ma mr mind hindu nyelven beszlnek c akkor nhnynak a ,elenlte, eredete mg ma is kimutathat! 0gy ilyen kutatsnak a kulturlis ,ellemzkre kell koncentrlnia! 0zek a ,ellemzk az 1ndiban l izraeli szrmazs/ trzsek esetben nehezebben mutathatk ki, a romknl azonban viszonylag ,l megrzdtek, olyannyira, hogy k bizony+thatan izraeli eredet8ek! (ndor Avraham