Você está na página 1de 2

Analiza cheltuielilor pentru obiective si actiuni economice

La aceasta categorie de cheltuieli se refera cheltuielile cu privire la finantarea


obiectivelor si activitatilor cu character economic din intreprinderile sectorului public si
la subventionarea unor intreprinderi cu proprietate private.Ponderea acestui tip de
cheltuieli din totalul cheltuierlilor publice este de circa 13 % acesta fiind mai mari cu 2
puncte procentuale decit cheltuielile privind serviciile publice generale ,ordinea publica
,apararea si securitatea statului,si cu mult mai putin decit cheltuielile de ordin social care
detin aproximativ 70 %.In urma acestei comparatii se evidentiata ,directiile in care statul
isi concentreaza cheltuielile,din pacate cheltuielile pentru obiective economice au o
importanta nesemnificativa,ceea ce dupa parerea mea nu face fata buna pentru economia
Republicii Moldova.In urma analizei efectualte asupra acestui tip de cheltuieli ,obervam
ca in anul 2009 a fost inregistrat cel mai mic nivel al ponderii cheltuielilor in total fiind
de 9.6 % in anii urmatori inregistrindu-se o crestere moderata.In marime absoluta
cheltuielile pentru obiective si actiuni economice in perioada 2008-2012,au crescut cu
circa 11.2 mlrd lei,ceea ce reprezinta o crestere de 32 %,aceasta este un motiv de bucurie
pentru Republica Moldova .Daca analizam structura grupului respective de cheltuieli
onservat ca ponderea cea mai mare reveni cheltuielilor privind transporturile,gospodaria
drumurilor ,comunicatiile si informatica 45.4 % dupa care urmeaza agricultura cu 27.6
%,desi cheltuielile privind complexul pentru combustibil su energie detine 10.6 % in
marime relative dimamica acestor cheltuieli este de 88.2 % dupa care urmeaza
cheltuielile legate de transporturi ,gospodaria drumurilor ,comunicatiile si informatica de
82.9 %,cel mai mic nivel revenindu-I agriculturii 2.3 %.Si daca ne uitam ca ponedere in
PIB ,cel mai mare % il detin transporturile comunicatiile si informatica 2.4 % si
agricultura cu 1.4 %.
Deci ca concluzie in urma anlizei efectuate putem mentiona,ca nivelul cheltuielilor de
oridin economic este mic comparativ cu alte tipuri de cheltuieli,ceea ce nu e un factor
pozitiv pentru economia nationala in ansamblu,dupa parerea mea,cheltuielile privind
agricultura nu trebuie lasate in urma din motiv ca Republica Moldova este o tara agrara si
detine 80 % de soluri ceornozim,care sunt considerate cele mai fertile,ar fi rezonabil ca
statul sa foloseasca cit mai efecient acesta resursa ,nivelul cheltuielilor in acest sent ar fi
trebuit sa creasca ,atunci si rezultatele obtinute vor fi mai mari.