Você está na página 1de 1

SENARAI PEMBANTU AM PEJABAT N1/N4, PEMANDU GRED R3/R6,PEMBANTU RENDAH AWAM GRED R1/R4 MENGIKUT DAERAH

PADA 1 NOVEMBER 2013 DI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH.


Disediakan oleh, Disahkan oleh,
.
.
(ANDY WILLIAM) (CHONG POI TAY)
P.TADBI N!" G## B$%A %&'(C)
%T.P$T$
T$LIPO'
BI
L
NAMA/NO.K
P
TEMPAT
BERTUG
AS
JAWATAN/GR
ED
NO. FAIL
JABATAN
TARAF
JAWATAN
TETAP/KONTR
AK
/SEMENTARA!
TARIKH
LANTIKA
N
TARIKH
SAH
JAWATA
N
JAWATAN
DISANDA
NG
TARIK
DISANDA
NG
OPS"E
N
BERSA
RA
SIJIL
AKADEM
IK
#ATATA
N
()
.
%APAIN BIN
BA%I
(*+,+-.!/.
,-!"
%&'(C)
%T.P$T$

T$LIPO'
P$MBANT#
AM P$&ABAT 0
N!
&P(%B)0'TBM0,1
+1
T$TAP
+!.+1./++
+
+!.+*./++
/
P$MBANT
# AM
P$&ABAT
+!.+1./+++ (+ %P
GAJI
POKOK$
16%3.41