Você está na página 1de 12

SVEUILITE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE


PAVLINSKA 2, 42000 VARADIN

Analiza obaveznih predmeta po semestrima smjerova studija - DS - 1.2

U Varadinu, 11.03.2011

Diplomski studij informatike - 1.2 - Baze podataka i baze znanja

Predmet Naziv
ECTS
obavezni
ECTS Semestar
50707 Analiza i razvoj programa 6 6 1
50710 Logiko programiranje 6 6 1
50714 Sigurnost informacijskih sustava 5 5 1
50719 Teorija baza podataka 5 5 1
50747 Didaktika 1 4 1
53376 Diskretne strukture s teorijom grafova 6 1
50711 Korporacijsko upravljanje 5 1
53385 Odabrane teme iz biometrije 4 1
50748 Opa pedagogija 4 1
50720 Operacijski sustavi 2 5 1
90010 Organizacijska teorija 4 1
50727 Osnove ope i razvojne psihologije 5 1
50717
Primjenjene metode istraivanja u drutvenim
znanostima
4 1
50713 Raunalom posredovana komunikacija 4 1
50722 Strategijski menadment 4 1
50725 Vanjskotrgovinsko poslovanje 4 1
1
22 75 U K U P N O
53388 Fiziko oblikovanje baza podataka 5 5 2
50733 Inteligentni sustavi 4 4 2
50737 Sigurnost interneta 4 4 2
50732 Skladita podataka i poslovna inteligencija 5 5 2
53381 Statistike metode za informatiare 5 5 2
50739 Elektroniko i mobilno poslovanje 5 2
53465
Interdisciplinarni pristup vizualnoj i medijskoj
kulturi
3 2
80010 Javni menadment 4 2
50730 Napredne WEB tehnologije i servisi 7 2
50728 Operacijska istraivanja 2 5 2
50741 Psihologija uenja i pouavanja 6 2
50729 Strateko planiranje informacijskih sustava 5 2
50731 Teorija odluivanja 5 2
50734 Upravljanje informatizacijom 5 2
23 68 U K U P N O
62080 Baze znanja i semantiki Web 5 5 3
62073 Modeliranje i simulacije 5 5 3
62078 Vieagentni sustavi 4 4 3
62074 ERP sustavi 5 3
62076 Kvaliteta i mjerenja u informatici 5 3
62079 Metode pretraivanja i klasifikacija informacija 4 3
50736 Mjerenje organizacijskih performansi 5 3
64696 Nenasilno rjeavanje sukoba 3 3
62081 Raunalna grafika 5 3
2
50716 Sustavi za elektroniko uenje 4 3
62075 Uzorci dizajna 5 3
14 50 U K U P N O
90001 Diplomski rad 30 30 4
90000 Struna praksa 6 6 4
36 36 U K U P N O
U K U P N O 95
3
SVEUILITE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
PAVLINSKA 2, 42000 VARADIN

Analiza obaveznih predmeta po semestrima smjerova studija - DS - 1.2

U Varadinu, 11.03.2011

Diplomski studij informatike - 1.2 - Informacijsko i programsko inenjerstvo

Predmet Naziv
ECTS
obavezni
ECTS Semestar
50707 Analiza i razvoj programa 6 6 1
53376 Diskretne strukture s teorijom grafova 6 6 1
50720 Operacijski sustavi 2 5 5 1
50714 Sigurnost informacijskih sustava 5 5 1
50747 Didaktika 1 4 1
50711 Korporacijsko upravljanje 5 1
50710 Logiko programiranje 6 1
53385 Odabrane teme iz biometrije 4 1
50748 Opa pedagogija 4 1
90010 Organizacijska teorija 4 1
50727 Osnove ope i razvojne psihologije 5 1
50717
Primjenjene metode istraivanja u drutvenim
znanostima
4 1
50713 Raunalom posredovana komunikacija 4 1
50722 Strategijski menadment 4 1
50719 Teorija baza podataka 5 1
50725 Vanjskotrgovinsko poslovanje 4 1
4
22 75 U K U P N O
50739 Elektroniko i mobilno poslovanje 5 5 2
50730 Napredne WEB tehnologije i servisi 7 7 2
50729 Strateko planiranje informacijskih sustava 5 5 2
53388 Fiziko oblikovanje baza podataka 5 2
50733 Inteligentni sustavi 4 2
53465
Interdisciplinarni pristup vizualnoj i medijskoj
kulturi
3 2
80010 Javni menadment 4 2
50728 Operacijska istraivanja 2 5 2
50741 Psihologija uenja i pouavanja 6 2
50737 Sigurnost interneta 4 2
50732 Skladita podataka i poslovna inteligencija 5 2
53381 Statistike metode za informatiare 5 2
50731 Teorija odluivanja 5 2
50734 Upravljanje informatizacijom 5 2
17 68 U K U P N O
62074 ERP sustavi 5 5 3
62076 Kvaliteta i mjerenja u informatici 5 5 3
62075 Uzorci dizajna 5 5 3
62080 Baze znanja i semantiki Web 5 3
62079 Metode pretraivanja i klasifikacija informacija 4 3
50736 Mjerenje organizacijskih performansi 5 3
62073 Modeliranje i simulacije 5 3
64696 Nenasilno rjeavanje sukoba 3 3
62081 Raunalna grafika 5 3
5
50716 Sustavi za elektroniko uenje 4 3
62078 Vieagentni sustavi 4 3
15 50 U K U P N O
90001 Diplomski rad 30 30 4
90000 Struna praksa 6 6 4
36 36 U K U P N O
U K U P N O 90
6
SVEUILITE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
PAVLINSKA 2, 42000 VARADIN

Analiza obaveznih predmeta po semestrima smjerova studija - DS - 1.2

U Varadinu, 11.03.2011

Diplomski studij informatike - 1.2 - Informatika u obrazovanju

Predmet Naziv
ECTS
obavezni
ECTS Semestar
50747 Didaktika 1 4 4 1
50748 Opa pedagogija 4 4 1
50727 Osnove ope i razvojne psihologije 5 5 1
50717
Primjenjene metode istraivanja u drutvenim
znanostima
4 4 1
50707 Analiza i razvoj programa 6 1
53376 Diskretne strukture s teorijom grafova 6 1
50711 Korporacijsko upravljanje 5 1
50710 Logiko programiranje 6 1
53385 Odabrane teme iz biometrije 4 1
50720 Operacijski sustavi 2 5 1
90010 Organizacijska teorija 4 1
50713 Raunalom posredovana komunikacija 4 1
50714 Sigurnost informacijskih sustava 5 1
50722 Strategijski menadment 4 1
50719 Teorija baza podataka 5 1
50725 Vanjskotrgovinsko poslovanje 4 1
7
17 75 U K U P N O
50749 Didaktika 2 4 4 2
50742 Metodika nastave informatike 1 6 6 2
50741 Psihologija uenja i pouavanja 6 6 2
50737 Sigurnost interneta 4 4 2
53466 kolska praksa 1 5 5 2
50739 Elektroniko i mobilno poslovanje 5 2
53388 Fiziko oblikovanje baza podataka 5 2
50733 Inteligentni sustavi 4 2
53465
Interdisciplinarni pristup vizualnoj i medijskoj
kulturi
3 2
80010 Javni menadment 4 2
50730 Napredne WEB tehnologije i servisi 7 2
50728 Operacijska istraivanja 2 5 2
50732 Skladita podataka i poslovna inteligencija 5 2
53381 Statistike metode za informatiare 5 2
50729 Strateko planiranje informacijskih sustava 5 2
50731 Teorija odluivanja 5 2
50734 Upravljanje informatizacijom 5 2
25 83 U K U P N O
53467 Metodika nastave informatike 2 4 4 3
53470 Praksa u posebnim uvjetima 4 4 3
53468 Psihologija razrednog odjeljenja 4 4 3
53469 kolska praksa 2 3 3 3
50716 Sustavi za elektroniko uenje 4 4 3
62080 Baze znanja i semantiki Web 5 3
8
62074 ERP sustavi 5 3
62076 Kvaliteta i mjerenja u informatici 5 3
62079 Metode pretraivanja i klasifikacija informacija 4 3
50736 Mjerenje organizacijskih performansi 5 3
62073 Modeliranje i simulacije 5 3
64696 Nenasilno rjeavanje sukoba 3 3
62081 Raunalna grafika 5 3
62075 Uzorci dizajna 5 3
62078 Vieagentni sustavi 4 3
19 65 U K U P N O
90001 Diplomski rad 30 30 4
90000 Struna praksa 6 6 4
36 36 U K U P N O
U K U P N O 97
9
SVEUILITE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
PAVLINSKA 2, 42000 VARADIN

Analiza obaveznih predmeta po semestrima smjerova studija - DS - 1.2

U Varadinu, 11.03.2011

Diplomski studij informatike - 1.2 - Organizacija poslovnih sustava

Predmet Naziv
ECTS
obavezni
ECTS Semestar
50707 Analiza i razvoj programa 6 6 1
53376 Diskretne strukture s teorijom grafova 6 6 1
50714 Sigurnost informacijskih sustava 5 5 1
50722 Strategijski menadment 4 4 1
50747 Didaktika 1 4 1
50711 Korporacijsko upravljanje 5 1
50710 Logiko programiranje 6 1
53385 Odabrane teme iz biometrije 4 1
50748 Opa pedagogija 4 1
50720 Operacijski sustavi 2 5 1
90010 Organizacijska teorija 4 1
50727 Osnove ope i razvojne psihologije 5 1
50717
Primjenjene metode istraivanja u drutvenim
znanostima
4 1
50713 Raunalom posredovana komunikacija 4 1
50719 Teorija baza podataka 5 1
50725 Vanjskotrgovinsko poslovanje 4 1
10
21 75 U K U P N O
50739 Elektroniko i mobilno poslovanje 5 5 2
50732 Skladita podataka i poslovna inteligencija 5 5 2
50729 Strateko planiranje informacijskih sustava 5 5 2
50731 Teorija odluivanja 5 5 2
53388 Fiziko oblikovanje baza podataka 5 2
50733 Inteligentni sustavi 4 2
53465
Interdisciplinarni pristup vizualnoj i medijskoj
kulturi
3 2
80010 Javni menadment 4 2
50730 Napredne WEB tehnologije i servisi 7 2
50728 Operacijska istraivanja 2 5 2
50741 Psihologija uenja i pouavanja 6 2
50737 Sigurnost interneta 4 2
53381 Statistike metode za informatiare 5 2
50734 Upravljanje informatizacijom 5 2
20 68 U K U P N O
62074 ERP sustavi 5 5 3
50736 Mjerenje organizacijskih performansi 5 5 3
62073 Modeliranje i simulacije 5 5 3
62080 Baze znanja i semantiki Web 5 3
62076 Kvaliteta i mjerenja u informatici 5 3
62079 Metode pretraivanja i klasifikacija informacija 4 3
64696 Nenasilno rjeavanje sukoba 3 3
62081 Raunalna grafika 5 3
50716 Sustavi za elektroniko uenje 4 3
11
62075 Uzorci dizajna 5 3
62078 Vieagentni sustavi 4 3
15 50 U K U P N O
90001 Diplomski rad 30 30 4
90000 Struna praksa 6 6 4
36 36 U K U P N O
U K U P N O 92
12