Você está na página 1de 3

ANALIZA GEGOGRAFICA A CARTIERULUI

Comuna Ulmi este situate in partea de nord a judetului Giurgiu.Se invecineaza la vest cu Comuna
Floresti Stoinesti,la sud cu Bolintin-Vale si Comuna Bolintin-Deal,la est cu Comuna Joita,iar la nord cu
comuna Brezoaiele.Fata de Bucuresti,localitatea Ulmi se afla la 25 km,iar fata de Giurgiu in functie de
traseul ales la 80Km(prin Ghimpati) sau 100 km(variant centurii Bucurestiului).
Satul Ulmi care este centru de comuna,are principalele functii social-economice,administrative la
nivel de comuna,de cazare a fortei de munca din teritoriu.
Conform datelor statistice avute la dispozitie,populatia comunei Ulmi se prezinta astfel:numarul
total ed locuitori ai comunei Ulmi este de 7755.Structura populatiei pe structura de varsta se
prezenta la 01.01.2001 astfel:
persoane %
Total
din care:
7755 100,00
0-14 ani 792 10,20
15-59 ani 5586 72,20
60 ani si peste 1377 17,60

In teritoriul judetului Giurgiu,comuna Ulmi se afla intr-o zona de scadere demografica remarcata
prin studiul comunelor din imediata apropiere.Putem considera evolutia demografica aproape
linear(stagnare),fapt datorat mai multor factori:
-potentialul economic care nu poate asigura ocuparea resurselor de munca;
-numarul celor care parasesc comuna este comparabil cu numarul celor care sosesc annual pentru a
se stabili in comuna.
Prin analiza spatiului construit putem observa ca in Comuna Ulmi predomina un habitat pavilionar
de tip traditional.
Cladirile cu caracter public in comuna sunt urmatoarele:
-Scoala Generala Trestieni cu clasele I-VIII
-Primaria Ulmi
-Caminul Cultural
-Dispensarul Trestieni
-Stadion
-Dispensari Poenari
Cladirile cu caracter economic in comuna sunt urmatoarele:
-magazine alimentare
-depozite de material
-farmacii
-spatii social-economice
Trama stradala este una neregulata,deoarece nu s-a tinut cont de anumite reguli de constructie,
datand inca de la inceputurile comunei,ulterior fiind modernizate(asfaltate),dar ramanand aceeasi
pozitionare.
Comuna Ulmi,in afara localitatii resedinta,mai cuprinde sapte sate component:Mosteni,Poenari,
Ghionea,Icoana,Trestieni,Cascioarele,Draganeasca.



1.Elemente ale cadrului natural
1.1.Relieful

Teritoriul administrative al comunei Ulmi se incadreaza in partea de sud-vest a Campiei Vlasiei,in
subdiviziunea denumita Capul Cotroceni-Berceni,la contactul cu lunca Arges-Sabar.
Relieful dominant este cel de campie malta,ondulata si inclinata de la nord-vest spre sud-est,cu
altitudini cuprinse intre 120m si 90m,denivelarile fiind marcate de prezenta albiilor de rauri.
Geomorfologic,cadrul natural al comunei este caracterizat de o terasa extinsa in zona de albie
majora a paraurilor Ciorogarla si Sabar.Fragmentarea reliefului este redusa avand valorile de 1.0-1.50
km/km2 si pante line.
Patura de loess care acopera campia in cadrul teritoriului studiat este groasa de circa 10m,ceea
ce face ca prezenta crovurilor sa fie frecvent remarcata.Altitudinea medie in zona construita este de
circa 110m.

1.2.Hidrologia

Reteaua hidrografica este alcatuita din doua rauri si cateva acumulari mici de apa.In sud se
remarca trecerea Raului Sabar(in lungime de 6 km,latime medie 6m,adancime medie 1,2m) pe langa
satele Poenari si Mosteni,iar la nord Raul Ciorogarla(lungime 8km,latime medie 8m,adancime medie
1,5m) prin satul Draganeasca.Pe intreg teritoriul administrative reteaua ocupa 11,8ha.

1.3.Clima

Teritoriul apartine climei temperat-continentale cu nuante excesive.Regimul climatic general
este caracterizat prin veri foarte calde si uscate,iar iernile geroase,marcate de viscole puternice.
Circulatia generala a atmosferei se caracterizeaza prin advectii lente de aer termperat-oceani din
V si NV,mai ales in semestrul cald si prin advectii de aer temperat continental din E si Ne,mai ales in
semestrul rece.(Conform datelor furnizate de statia meteorological Bucuresti-Filaret)
Temperatura medie anuala a aerului este de 10,9 grade C,media lunii celei mai calde(iulie)
inregistreaza 22,9 grade C,iar media lunii celei mai reci(ianuarie) inregistreaza -2,8 grade C.


2.Activitatile economice

Comuna Ulmi este prin traditie o comuna cu un pronuntat caracter agricol.In urma aparitiei Legii
nr. 18/1991 se observa o reinvigorare a activitatii de crestere a animalelor in gospodariile proprii.
Modul de asigurare cu produse animaliere a polulatiei judetului este superior celui pe tare.
Suprafata terenului se prezinta astfel:
-suprafata terenului agricol:3362,09ha
-suprafata terenului arabil:3322,17ha.
Fertilitatea buna a cernoziomurilor si relieful cu pante domoale,au determinat folosirea in
agricultura pe scara mare a fondului funciar si caracterul predominant cerealier al agriculturii,asociat
in suprafete mici cu cel viticol si pomicol.

Concluzii
In ultimii ani populatia comunei a inregistrat usoare scaderi,dar nesemnificative,incadrandu-se in
reteaua de localitati cu scaderi mici de populatie intre 0,0 si 9,9%(2,83%).
In ceea ce priveste densitatea populatiei,comuna Ulmi se situeaza in categoria de 100-99
loc./km.Comuna Ulmi prezinta un spor migratoriu anual negative de 0,5-1,5 persoane/1000 locuitori.
Sub aspectul populatiei active ocupate,comuna Ulmi prezinta o medie buna cu un procent de
72,21% din totalul populatiei.Din datele privind ponderea populatiei ocupate in sectoarele socio-
economice se constata dominatia secotrului secundar(activitati industrial) cu 35,9% si al activitatilor
din sectorul primar(activitati agricole) cu 26,8%.