Você está na página 1de 7

Atestarea competenelor profesionale Informatic

2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 1
1 Scriei un program care calculeaz i afieaz pe ecran produsul cifrelor pare i suma cifrelor
impare ale unui numr natural n citit de la tastatur.
Exemplu. Pentru n = 1234, se afieaz p = 8 i s = 4
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram1t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 2
1 Scriei un program care !erific dac suma de pe poziiile impare i suma de pe poziiile pare ale
unui numr natural n citit de la tastatur sunt egale. Poziiile se numr de la dreapta la st'nga,
"ncep'nd cu poziia 1. Pe ecran se afieaz sumele i un mesa( corespunztor.
Exemplu. Pentru n = 1234), se afieaz spar = 6 si simp = 9 Nu coincid!
Pentru n = 2)*), se afieaz spar = 10 si simp = 10 Coincid!
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram2t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR )
1 Scriei un program care !erific dac dou cu!inte introduse de la tastatur +a!'nd maxim )% de
caractere fiecare, sunt rime, adic ultimele p caractere ale celor dou cu!inte coincid, unde p este
dat +2-.p-.1%,.
Exemplu. Pentru p . 2 i irurile masa i casa, se afieaz Sunt rime!, iar pentru irurile
masa i mama se afieaz Nu sunt rime!
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram)t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 4
1 Scriei un program care con!ertete un ir de caractere +maxim / caractere, "ntr0un numr "ntreg.
1on!ersia se oprete odat cu "nt'lnirea primului caracter care nu este cifr.
Exemplu. Pentru irul 2123ef342, se afieaz 123
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram4t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR *
1 Scriei un program care numr i afieaz pe ecran cu!intele dintr0un text citit din fiierul
c+,intet"t. $extul conine cu!intele separate numai printr0un spaiu, fr semne de punctuaie,
singurul semn de punctuaie fiind 3.3 de la sf'ritul textului.
Exemplu. Pentru textul 2Examenul este dificil.2 din fiier, pe ecran se afieaz 3
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram*t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR -
1 Scriei un program care construiete o matrice ptrat de ordin n, format din !alorile 1 i 2,
astfel "nc't elementele de pe diagonala principal i secundar s fie egale cu 1, iar
restul elementelor, cu 2. 4aloarea numrului natural n +2-n-23, se citete de la
tastatur, iar matricea se !a afia pe ecran, cu c'te o linie pe fiecare r'nd i cu spaii
"ntre elementele fiecrei linii.
Exemplu. Pentru n = ), se afieaz
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram-t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR .
1 Scriei un program care citete de la tastatur un ir de cel mult )% de caractere i construiete
fiierul prefi"et"t, ce conine irul i prefixele acestuia de lungime cel puin 1, fiecare pe c'te o
linie, "n ordinea descresctoare a lungimii prefixelor.
Exemplu. 5ac se citete irul 2pro6a2, "n fiier se afieaz
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram.t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n
directorul #$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR /
1 Scriei un program care citete de la tastatur un !ector x cu n elemente "ntregi i afieaz "n
fiierul primet"t toate !alorile !ectorului care sunt prime, fiecare pe c'te o linie.
Exemplu. Pentru n = ) i ! . 73, 28, *%, 9, 18:, "n fiier se afieaz
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram/t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 0
1 Scriei un program care citete de la tastatur o !aloare natural n +2;n;1%%,, construiete "n
memorie i apoi afieaz pe ecran o matrice a cu n linii i n coloane, numerotate de la 1 la n, care
conine numerele naturale, "n ordine cresctoare, de la 1 la n
2
, dispuse pe coloane, "n
ordine cresctoare. #stfel, coloana 1 !a conine numerele de la 1 la n, coloana 2
numerele de la n<1 la 2=n, coloana 3 de la 2=n<1 la 3=n si aa mai departe, ca "n
exemplu. >atricea se !a afia pe ecran, cu c'te o linie a matricei pe fiecare r'nd i
elemente separate "ntre ele prin c'te un spaiu.
Exemplu. pentru n = 4, se afieaz matricea
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram0t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 10
1 Scriei un program care afieaz cel mai apropiat numr prim fa de numrul natural n citit de la
tastatur. Programul !a conine cel puin un su6program.
Exemplu. Pentru n = 24, se afieaz 23, iar pentru n . 29, se afieaz 29
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram10t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 11
1 Scriei un program care afieaz descompunerea unui numr natural n, citit de la tastatur, "n
factori primi. Programul !a conine cel puin un su6program.
Exemplu. Pentru n = 4*, se afieaz
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram11t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 12
1 ? carte se pagineaz cu numere de la 1 la n +2%-.n-.1%%%%, n natural,. Scriei un program care,
cunosc'nd !aloarea lui n, determin c'te cifre au fost folosite la paginare.
Exemplu. Pentru o carte cu n . 1%% de pagini se folosesc 192 de cifre
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram12t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 1)
1 Scriei un program care citete de pe prima linie a fiierului text n+meret"t o !aloare natural n
+%-n-1%%%%,, iar de pe urmtoarea linie exact n !alori naturale de cel mult ) cifre fiecare,
desprite prin c'te un spaiu. Programul afieaz pe ecran cea mai mic !aloare de exact 3 cifre
care nu apare "n fiier. 5ac nu exist nici un astfel de numr, se !a afia mesa(ul E@?#@E.
Exemplu. 5ac "n fiier cele 2 linii sunt
pe ecran se afieaz 102
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram1)t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 14
1 Se consider un !ector v cu n +1-n-1%%, componente numere naturale. Scriei un program care
determin i afieaz componentele cu cei mai muli di!izori. Se !a folosi un su6program
pentru citirea !ectorului i unul pentru calculul numrului de di!izori ai unui numr.
Exemplu. Pentru n . ) i !ectorul v . 72, 4, 9, *, 1*:, se !a afia 18
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram14t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 1*
1 Se consider un ir v de n numere "ntregi. Scriei un program care !erific dac o !aloare x, citit
de la tastatur, apare sau nu "n !ector. An caz afirmati!, se !a preciza i poziia "n care !aloarea
apare "n ir. An caz contrar, se !a afia mesa(ul BC.
Exemplu.
Pentru n . ), v . 713, 12, 1, 4, 13: i x . 13 se afieaz Valoarea 13 apare n poi!ia ",
iar pentru aceleai !alori i x . 2%, se afieaz N#
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram1*t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 1-
1 Scriei un program care determin cel mai mare numr ce se poate forma cu a(utorul cifrelor
+maxim 1%, toate distincte, unui numr natural n citit de la tastatur.
Exemplu. Pentru n = 1428)9, se afieaz $6"421
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram1-t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 1.
1 Scriei un program care determin, folosind un su6program recursi!, cel mai mare di!izor comun
a dou numere "ntregi x i y citite de la tastatur i "l afieaz pe ecran.
Exemplu. Pentru x . 134)) i y . 1243), se afieaz cmmdc%134""&1243"' = 1"
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram1.t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 1/
1 Scriei un program care determin suma elementelor pare dintr0un !ector x cu n numere naturale,
folosind o funcie recursi!. Se citesc de la tastatur n i elementele !ectorului. Se afieaz
suma sau un mesa( corespunztor dac nu exist elemente pare.
Exemplu. Pentru n . ) i x . 712, /, 4), 3, 22:, se afieaz 34
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram1/t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 10
1 Scriei un program care numr literele mari dintr0un text citit din fiierul literet"t i afieaz
acest numr pe ecran.
Exemplu. Pentru textul 2Atestatul Profesional la Informatica2 din fiier, se afieaz 3
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram10t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 20
1 Scriei un program care citete de la tastaturD douD numere naturale n i m i scrie "n fiierul text
%atet"t toate numerele prime din inter!alul descEis +n,m,. Bumerele se scriu "n ordine
crescDtoare, c'te 1% numere pe fiecare linie a fiierului, numerele dintr0o linie fiind despDrite "ntre
ele prin c'te un spaiu.
Exemplu. Pentru n . *8 i m . 241, "n fiierul %atet"t se afieaz

2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram20t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 21
1 Scriei un program care citete din fiierul sec+n%art"t o matrice ptratic cu nn elemente
numere naturale, su6 forma dimensiunea matricei n, pe prima linie, iar pe urmtoarele linii
elementele matricei, i apoi elementele matricei, apoi calculeaz suma elementelor
di!izi6ile cu 8 de pe diagonala secundar a matricei. Pe ecran se !a afia rezultatul
sau un mesa( corespunztor, dac nu exist astfel de numere.
Exemplu. Pentru coninutul fiierului ca "n imagine, se afieaz 21
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram21t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n
directorul #$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 22
1 Scriei un program care calculeaz recursi! al n0lea termen al irului lui Fi6onacci, pentru un numr
natural n, citit de la tastatur. Se folosete formula recursi!
Exemplu. Pentru n = 4, se afieaz 3
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram22t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 2)
) Scriei un program care !erific dac un numr natural n citit de la tastatur este numr perfect
+este egal cu suma di!izorilor si, exclusi! el "nsui,, folosind un su6program recursi!. Se !a afia
pe ecran un mesa( corespunztor.
Exemplu. Pentru n = 9, se afieaz Num(rul este per)ect!
Pentru n = 1%, se afieaz Num(rul nu este per)ect!
4 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram2)t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 24
1 Scriei un program care sorteaz cresctor elementele unui !ector de numere "ntregi v citit de la
tastatur folosind una din metodele de sortare "n!ate un su6program care implementeaz una din
metodele de sortare "n!ate +care !a fi precizat "ntr0un comentariu,. 4ectorul se citete su6
forma dimensiunea !ectorului n i apoi elementele sale. 4ectorul sortat se !a afia pe ecran.
Exemplu. Pentru n . 9 i v . 7), 3, 23, 11, /, 9:, se afieaz 3 " 6 9 11 23
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram24t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 2*
1 Scriei un program care citete elementele unui !ector v de la tastatur su6 forma dimensiunea
!ectorului n i apoi elementele sale, numere naturale. S se in!erseze elementele "n !ector,
utiliz'nd un su6program care nu folosete un !ector intermediar, i s se afieze !ectorul astfel
o6inut.
Exemplu. Pentru n = ) i v . 72, /, ), 8, 1/:, se afieaz 19 $ " 9 2
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram2*t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 2-
1 Se citete de la tastatur un ir de n +n-1%, numere naturale. Scriei un program care !erific
dac numrul format din primele cifre ale elementelor din ir este palindrom +are aceeai
!aloare citit din am6ele sensuri, i afieaz numrul respecti! i un mesa( care s precizeze
dac el este sau nu palindrom.
Exemplu. Pentru n=) i numerele 123, 435, 92, 4002, 10, se afieaz 14941 este palindrom,
iar pentru n = ) i numerele 123, 435, 92, 4002, 30, se afieaz 14943 nu este palindrom
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram2-t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 2.
1 Se citete de la tastatur un numr real poziti! nr. Scriei un program care determin i
afieaz numrul o6inut prin rotun(irea prii "ntregi a lui nr la cel mai apropiat "ntreg di!izi6il
cu 1%
p
, unde p este o cifr din 6aza 1%. Se consider c numrul de cifre ale lui nr este mai
mare dec't p.
Exemplu. Pentru numrul nr . 13%*8.3 i p . 2, se afieaz 13100.3
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram2.t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 2/
1 Se citete de la tastatur un numr natural n de cel mult * cifre. Scriei un program care scrie
numrul citit ca sum format doar din termeni egali cu 3 sau ) i afieaz aceast sum sau, "n
caz c ea nu se poate forma, mesa(ul 2G>P?SGHGI2.
Exemplu. Pentru n = 19, se afieaz 16="*"*3*3, iar pentru n . 8, se afieaz +,-.S+/+0
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram2/t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR 20
1 Se citete de la tastatur un ir de n numere naturale. Scriei un program care determin i
afieaz fracia su6unitar ireducti6il care se poate forma din numrul minim i numrul
maxim din ir.
Exemplu. Pentru n = 4 i numerele 3, 2, ), *, se afieaz 114
2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram20t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&
Atestarea competenelor profesionale Informatic
2014
Proba practic PROGRAMARE (C/C++ sau Pascal)
SUBIECTUL NR )0
1 Se citete de la tastatur un numr natural n. Scriei un program care afieaz pe ecran n
caractere 3=3, aezate su6 forma unui triungEi isoscel sau a unui trapez, iar "n cazul "n care acest
lucru nu este posi6il, afieaz mesa(ul 2G>P?SGHGI2. Se impune ca primul r'nd afiat s
conin unul sau cel mult dou caractere, iar fiecare linie s difere de precedenta prin exact
dou caractere.
Exemplu. Pentru n . 19 n . 12 n . ) se afieaz

2 Sal!ai sursa cu titlul pro!ram)0t"t "n directorul cu numele !ostru, creat "n directorul
#$ES$#$ 2%14 de pe des&top.
#re$e%inte& 'em(ri&