Você está na página 1de 59

LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I

IZDAJU NA TERET SREDSTAVA


ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
LISTA A. LEKOVI KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU
NA OBRASCU LEKARSKOG RECEPTA
LISTA B. LEKOVI KOJI SE IZDAJU NA NALOG
U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI
LISTA C. LEKOVI SA POSEBNIM REIMOM IZDAVANJA
LISTA A. LEKOVI KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU
NA OBRASCU LEKARSKOG RECEPTA
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC
Generiko ime leka
(INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
A
A01
A01A
A01AA
A01AA01
1120170 A01AA01 natrijum fluorid FLUOROGAL tabl. 250 po 0,25 mg Galenika SCG R 62.80 1.10 mg 1.10 -
1120171 A01AA01 natrijum fluorid FLUOROGAL tabl. 100 po 1 mg Galenika SCG R 57.00 1.10 mg 0.63 -
A01AB
A01AB09
2157101 A01AB09 mikonazol DAKTANOL gel 1 po 40 g 2% Galenika SCG R 110.60 - - -
A02
A02B
A02BA
A02BA02
1128680 A02BA02 ranitidine RANSANA tabl. 20 po 150 mg Habit Pharm SCG R 136.80 300 mg 13.68 25%
1128695 A02BA02 ranitidine RANITIDIN tabl. 20 po 150 mg Galenika a.d. SCG R 136.80 300 mg 13.68 25%
1128241 A02BA02 ranitidine RANITAL tabl. 20 po 150 mg Jugoremedija SCG R 136.80 300 mg 13.68 25%
1128430 A02BA02 ranitidine RANISAN tabl. 20 po 150 mg Zdravlje SCG R 136.80 300 mg 13.68 25%
1128621 A02BA02 ranitidine RANITIDIN tabl. 20 po 150 mg Zorka Pharma SCG R 136.80 300 mg 13.68 25%
1128661 A02BA02 ranitidine RANITIDIN tabl. film 20 po 150 mg Fampharm SCG R 136.80 300 mg 13.68 25%
1128642 A02BA02 ranitidine RANITIDIN tabl. film 20 po 150 mg Panfarma SCG R 136.80 300 mg 13.68 25%
1128641 A02BA02 ranitidine RANITIDIN tabl. film 30 po 300 mg Panfarma SCG R 387.60 300 mg 12.92 25%
A02BA03
1128630 A02BA03 famotidin FAMOTIDIN tabl. Film 30 po 20 mg Hemofarm SCG R 148.20 40 mg 9.88 25%
1128631 A02BA03 famotidin FAMOTIDIN tabl. Film 30 po 40 mg Hemofarm SCG R 285.00 40 mg 9.50 25%
A02BC
A02BC01
1122460 A02BC01 omeprazol OMEPROL kaps. 15 po 20 mg Zdravlje SCG R 454.10 20 mg 30.27 25%
1122845 A02BC01 omeprazol LOSEPRAZOL kaps. 14 po 20 mg LICONSA S.A: panija R 418.00 20 mg 29.85 25%
1122700 A02BC01 omeprazol OMEZOL kaps. 14 po 20 mg Alkaloid a.d. Makedonija R 419.00 20 mg 29.92 25%
Inhibitori protonske pumpe
ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
STOMATOLOKI PREPARATI
Stomatoloki preparati
Sredstva za profilaksu karijesa
natrijum fluorid
mikonazol
Antiinfektivi i antiseptici za lokalno oralnu primenu
omeprazol
LEKOVI ZA POREMEAJE ACIDITETA
famotidin
Lekovi za leenje peptikog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
Antagonisti H
2
(H
2
-histaminskih) receptora
ranitidine
INDIKACIJE:
1. Za leenje ulkusne bolesti u trajanju do 14 dana.Nastavak ili produetak terapije uz predlog interniste.
2.Dispepsija do 30 dana leenja.
INDIKACIJE:
1. Za leenje ulkusne bolesti u trajanju do 14 dana.Nastavak ili produetak terapije uz predlog interniste.
2.Dispepsija do 30 dana leenja.
Lista A - Grupa A Strana 4 od 59
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC
Generiko ime leka
(INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
A02BC02
1122752 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC tbl.film. 14 po 20 mg Altana Pharma Nemacka R 571.40 40 mg 81.63 50%
1122750 A02BC02 pantoprazol CONTROLOC tbl.film 14 po 40 mg Altana Pharma. Nemacka R 845.50 40 mg 60.39 50%
A02BX
A02BX05
1122800 A02BX05 bizmut subcitrat LESUX tabl. film. 28 po 300 mg Zdravlje SCG R 177.00 - - 25%
A03
A03F
A03FA
A03FA01
1124301 A03FA01 metoklopramid KLOMETOL tabl. 30 po 10 mg Galenika SCG R 47.90 30 mg 4.80 -
3124300 A03FA01 metoklopramid KLOMETOL sirup
1 po 100 ml (5 mg/5
ml) Galenika SCG R 45.60 30 mg 13.68 -
A03FA02
1124174 A03FA02 cisaprid CISAP tabl. 30 po 5 mg Zdravlje SCG R 99.80 30 mg 19.96 -
1124175 A03FA02 cisaprid CISAP tabl. 30 po 10 mg Zdravlje SCG R 180.50 30 mg 18.05 -
A04
A04A
A04AA
A04AA01
1124532 A04AA01 ondansetron ONDASAN tabl. film 10 po 4 mg Slaviamed SCG SZR 1,026.00 16 mg 410.40 -
1124534 A04AA01 ondansetron ONDASAN tabl. film 10 po 8 mg Slaviamed SCG SZR 1,824.00 16 mg 364.80 -
ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
Antiemetici I sredstva protiv nauzeje
Antagonisti serotonina (5HT
3
)
1.Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore (do 2 nedelje terapije), gastroezofagealnu refluksnu bolest (do 8 nedelja terapije),
na osnovu miljenja gastroenterologa i interniste.
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom na osnovu miljenja gastroenterologa i interniste
3. Nakon krvarenja iz peptikog ulkusa do dva meseca na osnovu miljenja gastroenterologa i interniste
4. Zollinger Elisonov sindrom trajno bez doplatena na osnovu miljenja gastroenterologa i interniste.
5. Dispepsija do 30 dana leenja.
ondansetron
pantoprazol
bizmut subcitrat
Ostali lekovi za leenje peptikog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
INDIKACIJE: Ponovno leenje Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i antibiotike.
INDIKACIJE: Samo za dijabetsku gastroparezu i gastroezofagusnu refluksnu bolest,uz miljenje gastroenterologa i endokrinologa.
LEKOVI KOJI REGULIU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEAJE
Propulzivi
metoklopramid
cisaprid
INDIKACIJE:
1.Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore (do 2 nedelje terapije), gastroezofagealnu refluksnu bolest (do 8 nedelja terapije),
na osnovu miljenja gastroenterologa i interniste.
2. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do deset dana dokazanu validnim testom na osnovu miljenja gastroenterologa i interniste
3. Nakon krvarenja iz peptikog ulkusa do dva meseca na osnovu miljenja gastroenterologa i interniste
4. Zollinger Elisonov sindrom trajno bez doplatena na osnovu miljenja gastroenterologa i interniste.
5. Dispepsija do 30 dana leenja.
INDIKACIJE:
Propulzivi
Lista A - Grupa A Strana 5 od 59
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC
Generiko ime leka
(INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
A05
A05A
A05AA
A05AA02
1127177 A05AA02 ursodeoksiholna kiselina URSOFALK kaps. 100 po 250 mg DrFalkPharma Nemaka R 2,558.00 0.75 gr 76.74 -
A06
A06A
A06AD
A06AD11
3127050 A06AD11 laktuloza PORTALAK sirup 1 po 500 ml (67%) Belupo Hrvatska R 417.00 6.7 gr 8.34 -
3127441 A06AD11 laktuloza LACTULOSE-MIP sirup 1 po 500 ml (67%)
Chephasaar
Chemisch
Pharmazeutische
Fabrik GmbH Nemaka R 419.63 6.7 gr 8.39 -
A07
A07A
A07AA
A07AA02
1327260 A07AA02 nistatin NYSTATIN dra. 10 po 500000 i.j. Panfarma SCG R 42.80 1.5 Mi.j. 12.84 -
2327262 A07AA02 nistatin NYSTATIN kapi
1 po 24 ml (100000
i.j./1 ml) Panfarma SCG R 52.30 1.5 Mi.j. 32.69 -
A07D
A07DA
A07DA03
2126400 A07DA03 loperamid LOPERAMID kapi 1 po 15 ml (2 mg/ml) Zdravlje SCG R 66.10 10 mg 22.03 25%
1126401 A07DA03 loperamid LOPERAMID tabl. 20 po 2 mg Zdravlje SCG R 43.30 10 mg 10.82 25%
A07E
A07EC
A07EC01
1129490 A07EC01 sulfasalazin SALAZOPYRIN-EN tabl. 100 po 500 mg
Pharmacia
Enterprises Luksemburg R 874.48 2 gr 34.98 -
A07EC02
1129300 A07EC02 mesalazin 5-ASA dra. 100po250 mg Slaviamed SCG R 682.70 1.5 gr 40.96 -
Intestinalni antiinflamatorni lekovi
mesalazin
Aminosalicilna kiselina i slini preparati
sulfasalazin
Samo za suzbijanje munina i povraanja tokom radio i hemio terapije kod onih pacijenata koji ne reaguju metoklopramid.
loperamid
Osmotski laksativi
nistatin
Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici i predloena terapija od strane gastroenterologa i primarni sklerozirajui holangitis.
laktuloza
TERAPIJA BOLESTI UNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE
ursodeoksiholna kiselina
Antipropulzivi
Laksativi
LAKSATIVI
Intestinalni antiinfektivi
Terapija bolesti unih puteva
INDIKACIJE: Spreavanje i terapija portosistemske encefalopatije.
INDIKACIJE:
INDIKACIJE:
Preparati unih kiselina
Antipropulzivi
Antibiotici
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI
Lista A - Grupa A Strana 6 od 59
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC
Generiko ime leka
(INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
5129303 A07EC02 mesalazin 5-ASA supoz. 30 po 250 mg Slaviamed SCG R 502.90 1.5 gr 100.58 -
5129472 A07EC02 mesalazin SALOFALK supozitorije 10 po 500 mg Dr. Falk Pharma Nemaka R 765.00 1.5 gr 229.50 50%
1129470 A07EC02 mesalazin SALOFALK tabl. 50 po 250 mg Dr. Falk Pharma Nemaka R 836.00 1.5 gr 100.32 50%
1129471 A07EC02 mesalazin SALOFALK tabl. 100 po 250 mg Dr. Falk Pharma Nemaka R 1,521.00 1.5 gr 91.26 50%
1129474 A07EC02 mesalazin SALOFALK tabl. 50 po 500 mg Dr. Falk Pharma Nemaka R 1,424.40 1.5 gr 85.46 50%
1129475 A07EC02 mesalazin SALOFALK tabl. 100 po 500 mg Dr. Falk Pharma Nemaka R 2,664.50 1.5 gr 79.93 50%
A09
A09A
A09AA
A09AA02
1121140 A09AA02
amilaza, lipaza, proteaza
(pankreatin) PANKREATIN dra. 50 po 125 mg Galenika SCG R 90.30 - - 50%
1121100 A09AA02
amilaza, lipaza, proteaza
(pankreatin) FESTAL N dra. 20 po 192 mg Jugoremedija SCG R 63.00 - - 50%
A10
A10A
A10AB
A10AB01
0041244 A10AB01
insulini brzog dejstva,
humani INUTRAL HM inj. 1 po 10 ml(40 i.j./1 ml) Galenika SCG R 311.00 40 i.j. 31.10 -
0041430 A10AB01
insulini brzog dejstva,
humani ACTRAPID HM 40 inj. 1po10ml(40ij/1ml) Hemofarm SCG R 311.00 40 i.j. 31.10 -
0041537 A10AB01
insulini brzog dejstva,
humani ACTRAPID HM100 inj
1 po 10 ml(100 i.j./1
ml) Hemofarm SCG R 957.00 40 i.j. 38.28
0041421 A10AB01
insulini brzog dejstva,
humani VELOSULIN HM inj. 1po10ml(100ij/1ml) NovoNordisk Danska R 1,680.40 40 i.j. 67.21 -
A10AB01
0041413 A10AB01
insulini brzog dejstva,
humani
ACTRAPID HM
PENFILL inj (karp.) 5 po 3ml(100ij/1ml) Hemofarm SCG R 2,010.00 40 i.j. 53.60 -
0041414 A10AB01
insulini brzog dejstva,
humani ACTRAPID Novo Let inj (karp.) 5 po 3ml(100ij/1ml) Novo Nordisk Danska R 2,192.00 40 i.j. 58.45 -
0041533 A10AB01
insulin brzog dejstva,
humani
INSUMAN RAPID
OPTISET inj.(karp)
5 po 3 ml (100 i.j./1
ml)
Aventis Pharma
GMBH Nemacka R 2,192.00 40 i.j. 58.45 -
0041523 A10AB01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani
INSUMAN RAPID
ZA OPTIPEN inj (karp.)
(za Optipen) 5 po 3
ml(100i.j./1 ml)
Aventis Pharma
GMBH Nemaka R 2,010.00 40 i.j. 58.45 -
amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin)
insulini brzog dejstva, humani
NAPOMENA Velosulin samo za insulinsku pumpu.
DIGESTIVI, UKLJUUJUI ENZIMSKE PREPARATE
Insulini I analozi, brzog dejstva
Digestivi, ukljuujui enzime
U terapiji Chronove bolesti kao i za bolesnike sa ulceroznim kolitisom u indikaciji neuspenosti terapije sulfasalazinskim preparatima.
Preparati sa enzimima
INDIKACIJE:
insulini brzog dejstva, humani penfili i penovi
LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)
Insulini I analozi
Lista A - Grupa A Strana 7 od 59
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC
Generiko ime leka
(INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
A10AB03
0041431 A10AB03
insulin brzog dejstva,
svinjski ACTRAPID MC inj. 1po10ml(40ij/1ml) Hemofarm SCG R 261.00 40 i.j. 26.10 -
0041243 A10AB03
insulin brzog dejstva,
svinjski INUTRAL SPP inj.
1 po 10 ml (40 i.j./1
ml) Galenika SCG R 261.00 40 i.j. 26.10 -
A10AB05
0041527 A10AB05
insulin aspart (analog
humanom)
NOVORAPID
FLEXPEN inj.
5 po 3 ml (100 i.j./1
ml) Novo Nordisk Danska R 2,782.20 40 i.j. 74.19 -
A10AC
A10AC01
0041061 A10AC01
insulin srednje dugog
dejstva, humani INSULIN LENTE HM inj.
1 po 10 ml (40 i.j./1
ml) Galenika SCG R 311.00 40 i.j. 31.10 -
0041201 A10AC01
insulin srednje dugog
dejstva, humani
ISOFAN INSULIN
HM inj.
1 po 10 ml (40 i.j./1
ml) Galenika SCG R 311.00 40 i.j. 31.10 -
0041432 A10AC01
insulin srednje dugog
dejstva, humani INSULATARD HM inj.
1 po 10 ml (40 i.j./1
ml) Hemofarm SCG R 311.00 40 i.j. 31.10 -
0041538 A10AC01
insulin srednje dugog
dejstva, humani INSULATARD HM inj.
1 po 10 ml(100 i.j./1
ml) Hemofarm SCG R 957.00 40 i.j. 38.28
0041433 A10AC01
insulin srednje dugog
dejstva, humani MONOTARD HM 40 inj.
1 po 10 ml (40 i.j./1
ml) Hemofarm SCG R 311.00 40 i.j. 31.10 -
A10AC01
0041400 A10AC01
insulin srednje dugog
dejstva, humani
INSULATARD
NOVOLET inj (pric) 5 po 3 ml(100i.j./1 ml) Novo Nordisk Danska R 2,192.00 40 i.j. 58.45 -
0041534 A10AC01
insulin srednje dugog
dejstva, humani
INSUMAN BAZAL
OPTISET inj.(karp)
5 po 3 ml (100 i.j./1
ml)
Aventis Pharma
GMBH Nemacka R 2,192.00 40 i.j. 58.45 -
0041401 A10AC01
insulin srednje dugog
dejstva, humani (izofan)
INSULATRD HM
PENFILL inj.(karp)
5 po 3 ml (100 i.j./1
ml) Hemofarm SCG R 2,010.00 40 i.j. 53.60 -
0041524 A10AC01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani
INSUMAN BAZAL
ZA OPTIPEN inj (karp.)
(za Optipen) 5 po 3
ml(100i.j./1 ml)
Aventis Pharma
GMBH Nemaka R 2,010.00 40 i.j. 53.60 -
A10AC03
0041222 A10AC03
insulin srednje dugog
dejstva, svinjski
INSULIN LENTE
SPP inj.
1 po 10 ml (40 i.j./1
ml) Galenika SCG R 261.00 40 i.j. 26.10 -
0041434 A10AC03
insulin srednje dugog
dejstva, svinjski MONOTARD MC inj.
1 po 10 ml (40 i.j./1
ml) Hemofarm SCG R 261.00 40 i.j. 26.10 -
A10AD Insulini I analozi, srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva
INDIKACIJE:
insulin aspart (analog humanom)
Za decu do 18 godina, trudnice, pacijenti sa dijabetskom retinopatijom i pacijenti koji primaju intenziviranu terapiju (4 puta na dan) na osnovu miljenja specijaliste
endokrinologa.
insulin srednje dugog dejstva, humani
insulin brzog dejstva, svinjski
INDIKACIJE:
Pacijenti na intenziviranoj konvencionalnoj insulinskoj terapiji (4 doze dnevno) sa nezadovoljavajuom glikoregulacijom prema kriterijumima iz Nacionalnog vodia
klinike prakse Diabates mellitus, na terapiji humanim insulinima na osnovu miljenja supspecijaliste.
INDIKACIJE:
Za decu do 18 godina, trudnice, pacijenti sa dijabetskom retinopatijom i pacijenti koji primaju intenziviranu terapiju (4 puta na dan) na osnovu miljenja specijaliste
endokrinologa
insulin srednje dugog dejstva, humani
insulin srednje dugog dejstva, svinjski
Insulini I analozi, srednje dugog dejstva
Lista A - Grupa A Strana 8 od 59
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC
Generiko ime leka
(INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
A10AD01
0041424 A10AD01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani MIXTARD 30HM inj.
1 po 10 ml (40 i.j./1
ml) Hemofarm SCG R 311.00 40 i.j. 31.10 -
0041536 A10AD01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani MIXTARD 30HM inj.
1 po 10 ml(100 i.j./1
ml) Hemofarm SCG R 957.00 40 i.j. 38.28 -
A10AD01
0041408 A10AD01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani
MIXTARD 10HM
PENFILL i inj (karp.)
5 po 3 ml (100 i.j./1
ml) Hemofarm SCG R 2,010.00 40 i.j. 53.60 -
0041409 A10AD01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani
MIXTARD 20 HM
PENFILL inj (karp.)
(za Novopen) 5 po 3
ml(100i.j./ml) Hemofarm SCG R 2,010.00 40 i.j. 53.60 -
0041403 A10AD01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani
MIXTARD 30 HM
PENFILL inj (karp.)
5 po 3 ml (100 i.j./1
ml) Hemofarm SCG R 2,010.00 40 i.j. 53.60 -
0041404 A10AD01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani
MIXTARD 10
NOVOLET inj (pric) 5 po 3 ml (100i.j./1 ml) Novo Nordisk Danska R 2,192.00 40 i.j. 58.45 -
0041406 A10AD01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani
MIXTARD 20
NOVOLET inj (pric) 5 po 3 ml (100i.j./1 ml) Novo Nordisk Danska R 2,192.00 40 i.j. 58.45 -
0041402 A10AD01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani
MIXTARD 30
NOVOLET inj (pric)
5 po 3 ml (100 i.j./1
ml) Novo Nordisk Danska R 2,192.00 40 i.j. 58.45 -
0041405 A10AD01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani B311
MIXTARD 40
NOVOLET inj (pric)
5 po 3 ml (100 i.j./1
ml) Novo Nordisk Danska R 2,192.00 40 i.j. 58.45 -
0041407 A10AD01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani
MIXTARD 50
NOVOLET inj (pric) 5 po 3 ml(100i.j./1 ml) Novo Nordisk Danska R 2,192.00 40 i.j. 58.45 -
insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani
insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani penfili i penovi
Lista A - Grupa A Strana 9 od 59
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC
Generiko ime leka
(INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
0041521 A10AD01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani INSUMAN COMB 15 inj (karp.)
(za Optipen) 5 po 3
ml(100i.j./1 ml)
Aventis Pharma
GMBH Nemaka R 2,010.00 40 i.j. 53.60 -
0041522 A10AD01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani INSUMAN COMB 25 inj (karp.)
(za Optipen) 5 po 3
ml(100i.j./1 ml)
Aventis Pharma
GMBH Nemaka R 2,010.00 40 i.j. 53.60 -
0041535 A10AD01
insulin srednje dugog
dejstva u kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani
INSUMAN COMB 25
OPTI SET inj (karp.) 5 po 3 ml(100i.j./1 ml)
Aventis Pharma
GMBH Nemaka R 2,192.00 40 i.j. 58.45 -
A10AD05
0041528 A10AD05
insulin aspart ( analog
humanom)
NOVOMIX 30
FLEXPEN inj. 5 po 3 ml (100i.j./1 ml) Novo Nordisk Danska R 2,782.20 40 i.j. 74.19 -
A10AE
A10AE04
0041530 A10AE04 insulin glargin LANTUS OPTI PEN inj. (karp)
5 po 3 ml (100 i.j. / 1
ml)
Aventis
Intercontinental Nemanka R 4,432.50 40 i.j. 118.20 -
0041531 A10AE04 insulin glargin LANTUS OPTI SET inj. (karp)
5 po 3 ml (100 i.j. / 1
ml)
Aventis
Intercontinental Nemanka R 4,175.10 40 i.j. 111.33 -
A10B
A10BA
A10BA02
1043060 A10BA02 metformin GLUFORMIN tabl. film 30 po 500 mg Hemofarm SCG R 61.80 2 gr 8.24 -
1043070 A10BA02 metformin TEFOR tabl. 30 po 500 mg Galenika SCG R 61.80 2 gr 8.24 -
1043090 A10BA02 metformin SIOFOR tabl. film 30 po 500 mg
Berlin-Chemie
Menarini Group Nemaka R 61.63 2 gr 8.22 -
1043093 A10BA02 metformin SIOFOR tabl. film 30 po 850 mg
Berlin-Chemie
Menarini Group Nemaka R 107.92 2 gr 8.46
1043107 A10BA02 metformin GLUCOPHAGE tabl. 30 po 1000 mg Merck Sante Francuska R 206.20 2 gr 13.75 50%
A10BB01
1042320 A10BB01 glibenklamid GLIBENKLAMID tabl. 30 po 5 mg Fampharm SCG R 55.10 10 mg 3.67 -
1042090 A10BB01 glibenklamid DAONIL tabl. 30 po 5 mg Jugoremedija SCG R 55.10 10 mg 3.67 -
INDIKACIJE:
Za decu do 18 godina, trudnice, pacijenti sa dijabetskom retinopatijom i pacijenti koji primaju intenziviranu terapiju (4 puta na dan) na osnovu miljenja specijaliste
endokrinologa
glibenklamid
INDIKACIJE:
Pacijenti sa nezadovoljavajuim delovanjem bazalnog insulina prema kriterijumima glikoregulacije iz Nacionalnog vodia klinike prakse Diabetes mellitus, na
terapiji humanim insulinima na osnovu miljenj supspecijaliste endokrinologa.
Insulini I analozi, dugog dejstva
Oralni antidijabetici (Lekovi koji sniavaju glukozu u krvi)
Bigvanidini
metformin
INDIKACIJE:
insulin aspart ( analog humanom)
Pacijenti na konvencionalnoj insulinskoj terapiji sa nezadovoljavajuom glikoregulacijom prema kriterijumima iz Nacionalnog vodia klinike prakse Diabates
mellitus, na terapiji humanim insulinima na osnovu miljenja supspecijaliste endokrinologa .
insulin glargin
Lista A - Grupa A Strana 10 od 59
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC
Generiko ime leka
(INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
1042332 A10BB01 glibenklamid MANINIL tabl. 30 po 3,5 mg
Berlin-Chemie
Menarini Group Nemaka R 55.66 7 mg 3.71
A10BB07
1042300 A10BB07 glipizid GLUCOTROL XL tabl. 30 po 5 mg Pfizer SAD R 430.20 10 mg 28.68 75%
1042301 A10BB07 glipizid GLUCOTROL XL tabl. 30 po 10 mg Pfizer SAD R 774.42 10 mg 25.81 75%
1042231 A10BB07 glipizid GLIBENESE tabl. 30 po 5 mg Pfizer SAD R 201.00 10 mg 13.40 50%
A10BB08
1042211 A10BB08 glikvidon BEGLYNOR tabl. 60 po 30 mg Zdravlje SCG R 218.50 60 mg 7.28 25%
A10BB09
1042076 A10BB09 gliklazid GLIKOSAN tabl. 30 po 80 mg Slaviamed SCG R 133.00 0.16 gr 8.87 -
1042070 A10BB09 gliklazid GLIORAL tabl. 30 po 80 mg Galenika SCG R 133.00 0.16 gr 8.87 -
1042061 A10BB09 gliklazid PREDIAN tabl. 30 po 80 mg Zorka Pharma SCG R 133.00 0.16 gr 8.87 -
1042060 A10BB09 gliklazid PREDIAN tabl. 60 po 80 mg Zorka Pharma SCG R 266.00 0.16 gr 8.87 -
A10BB12
1042310 A10BB12 glimepirid AMARYL tabl. 30 po 1 mg
Aventis
Intercontinental Nemaka R 319.68 2 mg 21.31 50%
1042311 A10BB12 glimepirid AMARYL tabl. 30 po 2 mg
Aventis
Intercontinental Nemaka R 504.94 2 mg 16.83 50%
1042312 A10BB12 glimepirid AMARYL tabl. 30 po 3 mg
Aventis
Intercontinental Nemaka R 731.68 2 mg 16.26 50%
1042313 A10BB12 glimepirid AMARYL tabl. 30 po 4 mg
Aventis
Intercontinental Nemaka R 975.58 2 mg 16.26 50%
A10BX
A10BX02
1341352 A10BX02 repaglinid NOVONORM tabl. 90 po 2 mg Novo Nordisk Danska R 1,252.30 6 mg 41.74 75%
A11C
A11CB
A11CB..
2052090 A11CB.. retinol,holekalciferol VITAMIN A+D3 kapi
1 po 15 ml (6000 +
6000 i.j./1ml) Galenika SCG R 69.40 - - -
A11CC
A11CC03
1050100 A11CC03 alfakalcidol ALPHA D3 kaps. 50 po0,25mcg Zdravlje SCG R 370.50 - - -
A11CC04
gliklazid
glikvidon
Vitamin A i D u kombinaciji
Samo za decu i kod odraslih za malapsorpciju.
Vitamini A i D, ukljuujui njihove kombinacije
glimepirid
glipizid
retinol (akseroftol, vitamin A) holekalciferol
Ostali oralni hipoglikemici
repaglinid
Vitamin D i analozi
alfakalcidol
kalcitriol
INDIKACIJE:
Lista A - Grupa A Strana 11 od 59
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC
Generiko ime leka
(INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
1050121 A11CC04 kalcitriol ROCALTROL kaps. 100 po 0,25 mcg
F. Hoffmann - La
Roche vajcarska R 1,043.70 1 mcg 41.75 25%
1050122 A11CC04 kalcitriol ROCALTROL kaps. 100 po 0,5 mcg
F. Hoffmann - La
Roche vajcarska R 1,818.60 1 mcg 36.37 25%
A11CC05
2050087 A11CC05 holekalciferol VIGANTOL ulje kapi 10 ml 0,5 mcg/ml Merck Nemaka R 118.80 - - -
A12
A12A
A12AA04
1053075 A12AA04 kalcijum karbonat
KALCIUM
KARBONAT tabl. 50 po 1,0g Alkaloid Makedonija R 112.20 3 gr 6.73 -
A12B
A12BA
A12BA01
1053260 A12BA01 kalijum hlorid KALIJUM HLORID tabl. 40 po 1g Sigmapharm SCG R 71.50 3 gr 5.36 -
1053240
A12BA01
kalijum hlorid REKAFARM tabl. 40 po 1g
Farmakos
Beograd SCG
R 71.50 3 gr 5.36 -
kalijum hlorid
Kalijum
kalcijum karbonat
Kalcijum
Kalijum
MINERALI
INDIKACIJE: 1.Hipoparatireoidizam, renalna distrofija i vitamin-d rezistentan rahitis kod dece na osnovu miljenja endokrinologa i nefrologa.
INDIKACIJE:
holekalciferol
1.Hipokalcemija bilo koje etiologije.
2. Osteorenalna distrofija.
3.Pojedine forme vitamin-d rezistentnog rahitisa.
Lista A - Grupa A Strana 12 od 59
Lista A - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC
Generiko ime leka
(INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
B
B01
B01A
B01AA
B01AA03
1063115 B01AA03 varfarin FARIN tabl. 30 po 5 mg Galenika SCG R 58.00 7.5 mg 2.90 -
B01AA07
1063210 B01AA07 acenokumarol SYNCUMAR tabl. 50 po 2 mg
ICN
Pharmaceuticals Maarska R 149.70 5 mg 7.48 50%
B03AC
B01AC04
1068220 B01AC04 klopidogrel PLAVIX tabl. 28 po 75 mg
Sanofi-
Synthelabo Francuska R 3,607.50 0.00 - 50%
B01AC05
1068200 B01AC05 tiklopidin TICLODIX film tbl. 30 po 250 mg Hemofarm SCG R 381.00 0.5 gr 25.40 25%
B03
B03A
B03AA
B03AA02
1060140 B03AA02 ferofumarat HEFEROL kaps. 30 po 350 mg Alkaloid Makedonija R 140.20 0.2 gr 2.67 -
B03AA07
1060090 B03AA07 gvozdje II sulfat
FERRO-
GRADUMET tabl.
30 po 105 mg (u
obliku gvozdje (II)
sulfata) Galenika SCG R 95.00 0.2 gr 6.03 -
B03AB
B03AB09
3060050 B03AB09 gvoe protein sukcinilat LEGOFER sirup
1 po 150ml (40
mg/15ml) Alkaloid Makedonija R 239.50 - - -
B03B
B03BB
B03BB01
INDIKACIJE:
1.Kod pacijenata poslije neposredno ugraenog grafta i stenta do 6 meseci.
2.Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali vie od dva vaskularna
dogaaja ),a na osnovu miljenja referentne zdravstvene ustanove.
INDIKACIJE:
NAPOMENA
ANTIANEMICI
Vitamin B
12
i folna kiselina
Folna kiselina i derivati
folna kiselina (vitamin B
11
)
acenokumarol
ferofumarat
gvoe protein sukcinilat
Trovalentno gvoe, oralni preparati
gvoe II sulfat
Preparati gvozdja
Samo kod dece.
varfarin
Dvovalentno gvoe, oralni preparati
KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
ANTITROMBOTIKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
Antitrombotika sredstva (antikoagulansi)
Antagonisti vitamina K
tiklopidin
Inhibitori agregacije trombocita, iskljuujui heparin
1.Kod pacijenata poslije neposredno ugraenog grafta i stenta do 6 meseci.
2.Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali vie od dva vaskularna
dogaaja ),a na osnovu miljenja referentne zdravstvene ustanove.
klopidogrel
Lista A - Grupa B Strana 13 od 59
Lista A - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC
Generiko ime leka
(INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
1061040 B03BB01
folna kiselina (vitamin
B11) FOLNAK tabl. 20 po 5 mg Sigmapharm SCG R 55.00 10 mg 5.50 -
1061020 B03BB01
folna kiselina (vitamin
B11) FOLAN tabl. 20 po 5 mg
Farmakos
Beograd SCG R 55.00 10 mg 5.50 -
NAPOMENA Na osnovu miljenja interniste i ginekologa.
Lista A - Grupa B Strana 14 od 59
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
C
C01
C01A
C01AA
C01AA05
1100260 C01AA05 digoksin DIGOXIN tabl. 20 po 0,25 mg Remevita SCG R 24.70 0.25 mg 1.24 -
2100251 C01AA05 digoksin DILACOR kapi 10 ml (0,75 mg/1 ml) Zdravlje SCG R 36.10 0.25 mg 1.20 -
1100252 C01AA05 digoksin DILACOR tabl. 20 po 0,25 mg Zdravlje SCG R 24.70 0.25 mg 1.24 -
C01AA08
1100501 C01AA08 metildigoksin DIMEKOR tabl. 60 po 0,1 mg Galenika SCG R 80.80 0.2 mg 2.69 -
C01B
C01BB
C01BB02
1101260 C01BB02 meksiletin MINSETIL kaps. 50 po 200 mg Zdravlje SCG R 374.80 0.8 gr 29.98 50%
C01BC
C01BC03
1101421 C01BC03 propafenon PROFENAN tabl. film 50 po 150 mg Slaviamed SCG R 209.00 0.3 gr 8.36 -
1101420 C01BC03 propafenon PROFENAN tabl. film 50 po 300 mg Slaviamed SCG R 376.20 0.3 gr 7.52 -
1101130 C01BC03 propafenon PROPAFEN tabl. film 50 po 150 mg Zorka Pharma SCG R 209.00 0.3 gr 8.36 -
1101131 C01BC03 propafenon PROPAFEN tabl. film 50 po 300 mg Zorka Pharma SCG R 376.20 0.3 gr 7.52 -
C01BD
C01BD01
1101402 C01BD01 amjodaron AMIODARON tabl. 60 po 200 mg Zdravlje SCG R 465.50 0.2 gr 7.76 -
1101440 C01BD01 amjodaron SEDACORON tabl. 50 po 200 mg
Ebewe
Arzneimittel
GmbH. Austrija R 430.00 0.2 gr 8.60 -
C01D
C01DA
C01DA02
1102100 C01DA02 gliceriltrinitrat (nitroglicerin) NITROGLICERIN ling. 40 po 0,5 mg Srbolek SCG R 43.70 2.5 mg 5.46 -
4102181 C01DA02 gliceriltrinitrat (nitroglicerin) NIRMIN mast 1 tuba po 40g 2% Zorka Pharma SCG R 67.50 5.0 mg 0.42 -
7102621 C01DA02 gliceriltrinitrat (nitroglicerin) NITROLINGUAL sprej 12.2ml/200doza PholBoskamp Nemaka R 427.25 2.5 mg 9.85 75%
7102650 C01DA02 gliceriltrinitrat (nitroglicerin) NITROPEN SPRAY sprej 4.5ml (8mg/1ml( Pharmanova SCG R 140.00 2.5 mg 9.72 75%
digoksin
Na osnovu miljenja interniste
meksiletin
Antiaritmici, grupa I i III
Antiaritmici, grupa IB
metildigoksin
KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)
TERAPIJA BOLESTI SRCA
Srani glikozidi
Glikozidi digitalisa
NAPOMENA
NAPOMENA
NAPOMENA Na osnovu miljenja interniste
Antiaritmici, grupa IC
Antiaritmici, grupa III
propafenon
Na osnovu miljenja interniste
amjodaron
Vazodilatatori u terapiji bolesti srca
Organski nitrati
gliceriltrinitrat (nitroglicerin)
Lista A - Grupa C Strana 15 od 59
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
C01DA08
1102070 C01DA08 izosorbid-dinitrat DIFUTRAT kaps. 20 po 20 mg Srbolek SCG R 60.00 20 mg 3.00 -
1102071 C01DA08 izosorbid-dinitrat DIFUTRAT kaps. 60 po 20 mg Srbolek SCG R 180.50 20 mg 3.01 -
1102060 C01DA08 izosorbid-dinitrat ISOSORB RETARD kaps. retard 60 po 20 mg Zdravlje SCG R 180.50 20 mg 3.01 -
1102082 C01DA08 izosorbid-dinitrat CORNILAT tabl. 20 po 20 mg Galenika SCG R 60.00 20 mg 3.00 -
C01DA14
1102550 C01DA14 izosorbid-5-mononitrat IZOMONIT kaps. retard 16 po 40 mg Galenika SCG R 74.20 40 mg 4.63 -
1102450 C01DA14 izosorbid-5-mononitrat MONIZOL tabl. 30 po 20 mg Zorka Pharma SCG R 65.00 40 mg 4.33 -
1102452 C01DA14 izosorbid-5-mononitrat MONIZOL tabl. 30 po 40 mg Zorka Pharma SCG R 85.60 40 mg 2.85 -
1102302 C01DA14 izosorbid-5-mononitrat MONOSAN tabl. 30 po 20 mg Slaviamed SCG R 65.00 40 mg 4.33 -
1102300 C01DA14 izosorbid-5-mononitrat MONOSAN tabl. 30 po 40 mg Slaviamed SCG R 85.60 40 mg 2.85 -
CO2
C02A
C02AB
C02AB02
1103740 C02AB02 metildopa (racemat) METILDOPA tabl. 20 po 250 mg Srbolek SCG R 83.50 1 gr 16.70 -
1103432 C02AB02 metildopa (racemat) METHYLDOPA tabl. film 20 po 250 mg Panfarma SCG R 83.50 1 gr 16.70 -
C02C
C02CA
C02CA04
1103765 C02CA04 doksazosin ALPHAPRES tabl. 30 po 1 mg Zdravlje SCG R 42.40 4 mg 5.65 -
1103766 C02CA04 doksazosin ALPHAPRES tabl. 30 po 2 mg Zdravlje SCG R 72.10 4 mg 4.80 -
C03
C03A
C03AA
C03AA03
1400410 C03AA03 hidrohlorotiazid DIUNORM tabl. 20 po 25 mg Slaviamed SCG R 42.80 25 mg 2.14 -
C03C
C03CA
C03CA01
1400472 C03CA01 furosemid FUROSEMID tabl. 10 po 40 mg Fampharm SCG R 23.80 40 mg 2.38 -
1400144 C03CA01 furosemid LASIX tabl. 10 po 40 mg Jugoremedija SCG R 23.80 40 mg 2.38 -
1400143 C03CA01 furosemid LASIX tabl. 50 po 40 mg Jugoremedija SCG R 109.30 40 mg 2.19 -
C03CA02
doksazosin
Snani diuretici (Henleove petlje)
ANTIHIPERTENZIVI
Sulfonamidski diuretici, monokomponentni
hidrohlorotiazid
Metildopa
Antiadrenergici sa perifernim delovanjem
Antagonisti alfa-adrenergikih receptora
metildopa (racemat)
Tiazidi, monokomponentni
furosemid
Antiadrenergici, centralnog delovanja
izosorbid-dinitrat
izosorbid-5-mononitrat
bumetanid
NAPOMENA Na osnovu miljenja interniste
DIURETICI
Slabi diuretici, tiazidi
Lista A - Grupa C Strana 16 od 59
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
1400460 C03CA02 bumetanid BUMENID tabl. 20 po 1 mg Galenika SCG R 68.40 1 mg 3.42 -
1400041 C03CA02 bumetanid YURINEX tabl. 20 po 1 mg Hemofarm SCG R 68.40 1 mg 3.42 -
1400435 C03CA02 bumetanid BUMETANID tabl. 20 po 1 mg Zdravlje SCG R 68.40 1 mg 3.42 -
C03D
C03DA
C03DA01
1400440 C03DA01 spironolakton SPIRONOLAKTON tabl. 40 po 25 mg Galenika SCG R 114.00 75 mg 8.55 -
1400441 C03DA01 spironolakton SPIRONOLAKTON tabl. 30 po 100 mg Galenika SCG R 296.40 75 mg 7.41 -
C03EA
C03EA..
1401290 C03EA.. amilorid + metiklotiazid LOMETAZID tabl. 30 po10 mg + 5 mg Galenika SCG R 99.00 10mg+5mg 3.30 -
C03EA01
1400400 C03EA01 hidrohlorotiazid + amilorid HEMOPRES tabl. 40 po50 mg + 5 mg Panfarma SCG R 79.80 50mg+5mg 1.99 -
C07
C07A
C07AA
C07AA05
1107183 C07AA05 propranolol PROPRANOLOL tabl. 50 po 40 mg Galenika SCG R 61.80 0.16 gr 4.94 -
C07AB
C07AB02
1107496 C07AB02 metoprolol PRESOLOL tabl. film 30 po 100 mg Hemofarm SCG R 139.10 0.15 gr 6.95 -
C07AB03
1107170 C07AB03 atenolol PRINORM tabl. 14 po 100 mg Galenika SCG R 57.00 75 mg 3.05 -
1107520 C07AB03 atenolol PANAPRES tabl. 14 po 100 mg Panfarma SCG R 57.00 75 mg 3.05 -
1107550 C07AB03 atenolol ATENOLOL tabl. 14 po 100 mg Remevita SCG R 57.00 75 mg 3.05 -
1107500 C07AB03 atenolol ATENOLOL tabl. 14 po 100 mg Zdravlje SCG R 57.00 75 mg 3.05 -
1107350 C07AB03 atenolol ATENOLOL tabl. 14 po 100 mg
Farmakos
Beograd SCG R 57.00 75 mg 3.05 -
C07AB07
1107601 C07AB07 bisoprolol CONCOR tabl. 30 po 10 mg Merck Nemaka R 600.20 10 mg 20.00 75%
1107600 C07AB07 bisoprolol CONCOR tabl. 30 po 5 mg Merck Nemaka R 423.10 10 mg 28.20 75%
C07AG
C07AG02
1107625 C07AG02 karvedilol KARVILEKS tabl. 30 po 12.5 mg Zdravlje SCG R 244.80 37.5 mg 24.48 AH- 50%
BLOKATORI BETA-ADRENERGIKIH RECEPTORA
bisoprolol
Beta-adrenergiki blokatori, selektivni
Beta -adrenergiki blokatori
Beta -adrenergiki blokatori, neselektivni
amilorid + metiklotiazid
Diuretici koji tede kalijum
Antagonisti aldosterona
Blokatori alfa- i beta- adrenergikih receptora
hidrohlorotiazid + amilorid
spironolakton
propranolol
karvedilol
metoprolol
atenolol
Tiazidni diuretici i diuretici koji tede kalijum
Lista A - Grupa C Strana 17 od 59
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
1107660 C07AG02 karvedilol MILENOL tabl. 28 po 12.5 mg Panfarma SCG R 228.50 37.5 mg 24.48 AH- 50%
1107661 C07AG02 karvedilol MILENOL tabl. 28 po 25 mg Panfarma SCG R 262.60 37.5 mg 14.07 AH- 50%
1107641 C07AG02 karvedilol KARVEDILOL tabl. 28 po 12.5 mg HabitPharma SCG R 228.50 37.5 mg 24.48 AH- 50%
1107642 C07AG02 karvedilol KARVEDILOL tabl. 28 po 25 mg HabitPharma SCG R 262.60 37.5 mg 14.07 AH- 50%
C07AG02
1107620 C07AG02 karvedilol DILATREND tabl. 28 po 6.25 mg
F.Hoffman La
Roche vajcarska R 295.30 37.5 mg 76.58 SI-50%; AH-75%
1107621 C07AG02 karvedilol DILATREND tabl. 28 po 12.5 mg
F.Hoffman La
Roche vajcarska R 364.98 37.5 mg 43.30 SI-50%; AH-75%
1107622 C07AG02 karvedilol DILATREND tabl. 28 po 25 mg
F.Hoffman La
Roche vajcarska R 555.76 37.5 mg 32.84 SI-50%; AH-75%
1107650 C07AG02 karvedilol DILATREND tabl. 30 po 6.25 mg
F.Hoffman La
Roche vajcarska R 316.87 37.5 mg 76.42 SI-50%; AH-75%
1107651 C07AG02 karvedilol DILATREND tabl. 30 po12.5 mg
F.Hoffman La
Roche vajcarska R 391.52 37.5 mg 43.34 SI-50%; AH-75%
1107652 C07AG02 karvedilol DILATREND tabl. 30 po 25 mg
F.Hoffman La
Roche vajcarska R 593.22 37.5 mg 32.85 SI-50%; AH-75%
C08
C08C
C08CA
C08CA01
1402860 C08CA01 amlodipin MONODIPIN tabl. 20 po 5 mg Galenika a.d. SCG R 218.50 5 mg 10.93 -
1402861 C08CA01 amlodipin MONODIPIN tabl. 20 po 10 mg Galenika a.d. SCG R 362.50 5 mg 9.06 -
1402850 C08CA01 amlodipin AMLODIPIN tabl. 20 po 5 mg Remevita SCG R 218.50 5 mg 10.93 -
1402851 C08CA01 amlodipin AMLODIPIN tabl. 20 po 10 mg Remevita SCG R 362.50 5 mg 9.06 -
1402800 C08CA01 amlodipin AMLOPIN tabl. 20 po 5 mg Jugoremedija SCG R 218.50 5 mg 10.93 -
1402801 C08CA01 amlodipin AMLOPIN tabl. 20 po 10 mg Jugoremedija SCG R 362.50 5 mg 9.06 -
1402830 C08CA01 amlodipin ALOPRES tabl. 20 po 5 mg Zdravlje SCG R 218.50 5 mg 10.93 -
1402831 C08CA01 amlodipin ALOPRES tabl. 20 po 10 mg Zdravlje SCG R 362.50 5 mg 9.06 -
1402735 C08CA01 amlodipin NORVASC tabl. 30 po 5 mg Pfizer SAD R 490.00 5 mg 16.33 25%
1402865 C08CA01 amlodipin VAZOTAL tabl. 20 po 5 mg Panfarma SCG R 218.50 5 mg 10.93 -
1402866 C08CA01 amlodipin VAZOTAL tabl. 20 po 10 mg Panfarma SCG R 362.50 5 mg 9.06 -
INDIKACIJE:
1. Za leenje srane insuficijencije na osnovu miljenja kardiologa uz uee 50%.
2. U terapiji arterijske hipertenzije na osnovu miljenja interniste uz uee 75%.
INDIKACIJE:
amlodipin
BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa preteno vaskularnim delovanjem
Derivati dihidropiridina
karvedilol
1. Za leenje srane insuficijencije na osnovu miljenja kardiologa.
2. U terapiji arterijske hipertenzije na osnovu miljenja interniste uz uee 50 %.
Lista A - Grupa C Strana 18 od 59
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
C08CA05
1402482 C08CA05 nifedipin NIFELAT P retard kaps. retard 30 po 20 mg Zdravlje SCG R 57.00 30 mg 2.85 -
1402481 C08CA05 nifedipin NIFELAT retard tabl. retard 30 po 20 mg Zdravlje SCG R 57.00 30 mg 2.85 -
1402762 C08CA05 nifedipin NIPIDIN kaps. retard 30 po 20 mg Panfarma SCG R 57.00 30 mg 2.85 -
1402761 C08CA05 nifedipin NIFEDIPIN tabl. retard 30 po 20 mg Panfarma SCG R 57.00 30 mg 2.85 -
1402751 C08CA05 nifedipin NIFEDIPIN tabl. film retard 30 po 20 mg Zorka Pharma SCG R 57.00 30 mg 2.85 -
1402752 C08CA05 nifedipin NIFEDIPIN retard kaps. retard 20 po 20 mg Zorka Pharma SCG R 38.40 30 mg 2.88 -
C08CA08
1402770 C08CA08 nitrendipin STADIPIN tabl. 20 po 10 mg Galenika SCG R 40.00 30 mg 6.00 -
C08D
C08DA
C08DA01
1402700 C08DA01 verapamil VERAPAMIL dra. 30 po 40 mg Panfarma SCG R 27.60 0.24 gr 5.52 -
1402701 C08DA01 verapamil VERAPAMIL dra. 50 po 80 mg Panfarma SCG R 84.60 0.24 gr 5.08 -
1402703 C08DA01 verapamil VERAPAMIL tabl. film 30 po 40 mg Panfarma SCG R 27.60 0.24 gr 5.52 -
1402704 C08DA01 verapamil VERAPAMIL tabl. film 50 po 80 mg Panfarma SCG R 84.60 0.24 gr 5.08 -
1402243 C08DA01 verapamil VEPAMIL dra. 50 po 80 mg Srbolek SCG R 84.60 0.24 gr 5.08 -
1402176 C08DA01 verapamil VERAPAMIL dra. 50 po 80 mg Zdravlje SCG R 84.60 0.24 gr 5.08 -
1402177 C08DA01 verapamil VERAPAMIL dra. 20 po 120 mg Zdravlje SCG R 59.90 0.24 gr 5.99 -
1402721 C08DA01 verapamil IZOPAMIL tabl. film 45 po 80 mg Galenika SCG R 76.00 0.24 gr 5.07 -
1402120 C08DA01 verapamil VERAPAMIL dra. 30 po 40 mg Alkaloid Makedonija R 27.60 0.24 gr 5.52 -
1402123 C08DA01 verapamil VERAPAMIL dra. 50 po 80 mg Alkaloid Makedonija R 84.60 0.24 gr 5.52 -
C08DB
C08DB01
1402790 C08DB01 diltiazem TILZEM tabl. 30 po 60 mg Slaviamed SCG R 90.30 0.24 gr 12.04 -
1402791 C08DB01 diltiazem TILZEM tabl. 30 po 90 mg Slaviamed SCG R 133.00 0.24 gr 11.82 -
1402250 C08DB01 diltiazem
CORTIAZEM
RETARD tabl. retard 30 po 90 mg Hemofarm SCG R 133.00 0.24 gr 11.82 -
1402792 C08DB01 diltiazem ANGIAZEM retard kapsule 30 po 90 mg Galenika a.d. SCG R 133.00 0.24 gr 11.82 -
1402200 C08DB01 diltiazem
DILTIAZEM
ALKALOID tabl. 30 po 60 mg Alkaloid Makedonija R 90.30 0.24 gr 12.04 -
INDIKACIJE: 1.Angina pektoris i hipertenzija.
diltiazem
Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce
Derivati fenilalkilamina
Derivati benzotiazepina
verapamil
nitrendipin
nifedipin
Lista A - Grupa C Strana 19 od 59
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
1402203 C08DB01 diltiazem
DILTIAZEM
ALKALOID tabl. 30 po 90 mg Alkaloid Makedonija R 133.00 0.24 gr 11.82 -
C09
C09A
C09AA
C09AA02
1103632 C09AA01 kaptopril ZORKAPTIL tabl. 40 po 12.5 mg Zorka Pharma SCG R 57.00 50 mg 5.70 -
1103630 C09AA01 kaptopril ZORKAPTIL tabl. 40 po 25 mg Zorka Pharma SCG R 108.30 50 mg 5.42 -
1103631 C09AA01 kaptopril ZORKAPTIL tabl. 40 po 50 mg Zorka Pharma SCG R 188.20 50 mg 4.70 -
1103220 C09AA01 kaptopril KATOPIL tabl. 40 po 25 mg Galenika SCG R 108.30 50 mg 5.42 -
1103222 C09AA01 kaptopril KATOPIL tabl. 40 po 50 mg Galenika SCG R 188.20 50 mg 4.70 -
C09AA02
1103570 C09AA02 enalapril PRILENAP tabl. 20 po 5 mg Panfarma SCG R 45.60 10 mg 4.56 -
1103571 C09AA02 enalapril PRILENAP tabl. 20 po 10 mg Panfarma SCG R 111.70 10 mg 5.58 -
1103572 C09AA02 enalapril PRILENAP tabl. 20 po 20 mg Panfarma SCG R 165.40 10 mg 4.13 -
1103870 C09AA02 enalapril ENALAPRIL tabl. 20 po 5 mg Jugoremedija SCG R 45.60 10 mg 4.56 -
1103871 C09AA02 enalapril ENALAPRIL tabl. 20 po 10 mg Jugoremedija SCG R 111.70 10 mg 5.58 -
1103872 C09AA02 enalapril ENALAPRIL tabl. 20 po 20 mg Jugoremedija SCG R 165.40 10 mg 4.13 -
1103177 C09AA02 enalapril ENALAPRIL tabl. 20 po 10 mg Zdravlje SCG R 111.70 10 mg 5.58 -
1103175 C09AA02 enalapril ENALAPRIL tabl. 20 po 20 mg Zdravlje SCG R 165.40 10 mg 4.13 -
C09AA03
1103560 C09AA03 lizinopril LORIL tabl. 20 po 5 mg Srbolek SCG R 93.50 10 mg 9.35 -
1103562 C09AA03 lizinopril LORIL tabl. 20 po 10 mg Srbolek SCG R 167.40 10 mg 8.37 -
1103561 C09AA03 lizinopril LORIL tabl. 20 po 20 mg Srbolek SCG R 221.20 10 mg 5.53 -
1103875 C09AA03 lizinopril LIZINOPRIL tabl. 20 po 5 mg Jugoremedija SCG R 93.50 10 mg 9.35 -
1103876 C09AA03 lizinopril LIZINOPRIL tabl. 20 po 10 mg Jugoremedija SCG R 167.40 10 mg 8.37 -
1103877 C09AA03 lizinopril LIZINOPRIL tabl. 20 po 20 mg Jugoremedija SCG R 221.20 10 mg 5.53 -
C09AA04
1103860 C09AA04 perindopril PREXANIL tabl. 30 po 4 mg Servier LL Francuska R 876.90 4 mg 29.23 75%
C09AA05
1103722 C09AA05 ramipril TRITACE tabl. 28 po 2, 5 mg
Aventis
Intercontinental Francuska R 566.13 2.5 mg 20.21 25%
1103723 C09AA05 ramipril TRITACE tabl. 28 po 5 mg
Aventis
Intercontinental Francuska R 840.00 2.5 mg 15.00 25%
CO9AA06 kvinapril
LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
Inhibitori angiotenzin konvertujueg enzima (ACE), monokomponentni
Inhibitori ACE, monokomponentni
enalapril
lizinopril
ramipril
perindopril
kaptopril
Lista A - Grupa C Strana 20 od 59
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
1103731 CO9AA06 kvinapril HEMOKVIN tabl. film 20 po 10 mg Hemofarm SCG R 273.60 15 mg 20.52 25%
1103732 CO9AA06 kvinapril HEMOKVIN tabl. film 20 po 20 mg Hemofarm SCG R 497.80 15 mg 18.67 25%
C09AA08
1103702 C09AA08 cilazapril PRILAZID tabl. film 30 po 2,5 mg Galenika SCG R 456.00 2.5 mg 15.20 -
1103704 C09AA08 cilazapril PRILAZID tabl. film 30 po 5 mg Galenika SCG R 617.50 2.5 mg 10.29 -
C09AA09
1103810 C09AA09 fosinopril MONOPRIL tabl. 28 po 10 mg
Bristol-Myers
Squibb vajcarska R 379.00 15 mg 20.30 25%
1103811 C09AA09 fosinopril MONOPRIL tabl. 28 po 20 mg
Bristol-Myers
Squibb vajcarska R 517.50 15 mg 13.86 -
C09BA02
1401502 C09BA02 enalapril + hidroklorotiazid PRILENAP H tabl.
1 po 20( 10mg +
25mg) Panfarma SCG R 116.40 10mg+25mg 5.82 -
1401500 C09BA02 enalapril + hidroklorotiazid PRILENAP HL tabl.
1 po 20( 10mg +
12.5mg) Panfarma SCG R 112.80 10mg+12,5mg 5.64 -
C10
C10A
C10AA
C10AA01
1104510 C10AA01 simvastatin CHOLIPAM tabl. film. 20 po 10mg Hemofarm SCG R 432.00 15 mg 32.40 75%
1104511 C10AA01 simvastatin CHOLIPAM tabl. film. 20 po 20mg Hemofarm SCG R 590.00 15 mg 22.13 60%
C10AA05
1104460 C10AA05 atorvastatin SORTIS tabl. film. 30 po 10mg Pfizer SAD R 1,462.80 10 mg 48.76 75%
1104462 C10AA05 atorvastatin SORTIS tabl. film. 30 po 20mg Pfizer SAD R 2,409.30 10 mg 40.15 75%
C10AB
C10AB04
1104300 C10AB04 gemfibrozil BOLUZIN kaps. 56 po 300mg Galenika A.D. SCG R 356.00 1.2 gr 25.42 25%
1104200 C10AB04 gemfibrozil SINELIP tabl. film 30 po 450mg Hemofarm SCG R 237.50 1.2 gr 21.11 25%
C10AB08
1104470 C10AB08 ciprofibrat LIPANOR kaps. 30 po 100 mg
Sanofi Winthrop
International Francuska R 820.00 0.1 gr 27.33 50%
enalapril + hidroklorotiazid
cilazapril
fosinopril
INDIKACIJE: Sekundarna prevencija infarkta miokarda i mozga na osnovu konzilijarnog miljenja referentne zdravstvene ustanove.
Inhibitori HMG CoA reduktaze
simvastatin
atorvastatin
INDIKACIJE: Sekundarna prevencija infarkta miokarda i mozga na osnovu konzilijarnog miljenja referentne zdravstvene ustanove.
ciprofibrat
INDIKACIJE: Na osnovu miljenja interniste i neurologa ako nakon tromesene dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
INDIKACIJE: Na osnovu miljenja interniste i neurologa ako nakon tromesene dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
Fibrati
gemfibrozil
SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)
Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida
Lista A - Grupa C Strana 21 od 59
Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
D
D01
D01A
D01AA
D01AA01
4157201 D01AA01 nistatin NYSTATIN mast
1 po 5 g (100.000 i.j./1
g) Panfarma SCG R 28.50 - - -
4157202 D01AA01 nistatin NYSTATIN mast
1 po 20 g (100.000
i.j./1 g) Panfarma SCG R 91.20 - - -
D01AC
D01AC02
4157100 D01AC02 mikonazol DAKTANOL krem 1 po 30 g 2% Galenika SCG R 97.00 - - -
D01AC08
4157580 D01AC08 ketokonazol MYCOSEB krem 30g (2%) Zorka Pharma SCG R 97.00 - - -
4157581 D01AC08 ketokonazol MYCOSEB ampon 100ml (2%) Zorka Pharma SCG R 182.40 - - -
D05
D05B
D05BB
D05BB02
1155512 D05BB02 acitretin NEOTIGASON kaps. 30 po 25 mg
F. Hoffmann - La
Roche vajcarska R 2,798.18 35 mg 130.58 -
1155511 D05BB02 acitretin NEOTIGASON kaps. 100 po 10 mg
F. Hoffmann - La
Roche vajcarska R 4,474.48 35 mg 156.60 -
D06
D06A
D06AX
D06AX01
4150023 D06AX01 fusidinska kiselina STANICID mast 10 g (2%) Hemofarm SCG R 266.60 - - 50%
D06AX04
7150251 D06AX04 bacitracin, neomicin ENBECIN praak sprej
1 po 200 g (62,5 +
825 i.j.)/1 g Galenika SCG R 265.10 - - 25%
4150250 D06AX04 bacitracin, neomicin ENBECIN
mast (za oi i
kou)
1 po 5 g (500 + 3300
i.j.)/1 g Galenika SCG R 34.20 - - -
4150041 D06AX04 bacitracin, neomicin BIVACYN praak
1 po 5 g (250 + 3500
i.j.)/1 g Jugoremedija SCG R 36.10 - - -
7150046 D06AX04 bacitracin, neomicin BIVACYN praak sprej
1 po 150 ml (12500
i.j. + 16500 i.j.) Jugoremedija SCG R 265.10 - - 25%
D06AX07
4150400 D06AX07 gentamicin GENTAMICIN mast
1 po 15 gr 0,1 % ( 1
mg/1 gr ) Galenika SCG R 51.40 - - -
D06B
INDIKACIJE: Na osnovu miljenja specijaliste dermatologa I kao nastavak bolnickog lecenja
Hemioterapeutici za lokalnu primenu
gentamicin
LEKOVI ZA LEENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI)
Antipsorijatici za sistemsku primenu
Retinoidi za terapiju psorijaze
ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOKU PRIMENU
acitretin
Antibiotici za lokalnu primenu
Ostali antibiotici za lokalnu primenu
Derivati imidazola i triazola
KOA I POTKONO TKIVO - LEKOVI ZA LEENJE BOLESTI KOE I POTKONOG TKIVA(DERMATICI)
ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOKU PRIMENU
Antimikotici za lokalnu primenu
Antibiotici
nistatin
mikonazol
ketokonazol
fusidinska kiselina
bacitracin, neomicin
Lista A - Grupa D Strana 22 od 59
Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
D06BA
D06BA01
4151050 D06BA01 sulfadiazin srebro SANADERM krem 1 po 50 g 1% Zdravlje SCG R 114.00 - - -
D06BB
D06BB03
4139180 D06BB03 aciklovir ACIKLOVIR mast 1 po 5g 5 % Remevita SCG R 91.20 - - -
4139160 D06BB03 aciklovir ACIKLOVIR mast 1 po 5g 5 % Zdravlje SCG R 91.20 - - -
D06BX
D06BX01
4159340 D06BX01 metronidazol COLPOCIN T gel 30gr(0,75%) Demo SA Grcka R 246.67 - - 50%
D07
D07A
D07AA
D07AA02
4152501 D07AA02 hidrokortizon (kortizol) HIDROKORTIZON krem 1 po 15 g (1%) Galenika SCG R 114.00 - - -
4152075 D07AA02 hidrkortizon (kortizol) HYDROCORTISON mast 1 po 5 g 2,5% Galenika SCG R 47.50 - - -
D07AB
D07AB10
4152104 D07AB10 alklometazon dipropionat AFLODERM krem 20 g (0.5mg/1g) Belupo Hrvatska R 200.00 - - 50%
4152100 D07AB10 alklometazon dipropionat AFLODERM mast 20 g (0.5mg/1g) Belupo Hrvatska R 200.00 - - 50%
D07AC
D07AC03
4152255 D07AC03 dezoksimetazon ESPERSON mite krem 1 po 30 g 0,05% Jugoremedija SCG R 83.00 - - -
4152254 D07AC03 dezoksimetazon ESPERSON krem 1 po 30 g 0,25% (M) Jugoremedija SCG R 310.00 - - -
4152253 D07AC03 dezoksimetazon ESPERSON M mast 1 po 30 g 0,25% (M) Jugoremedija SCG R 310.00 - - -
D07AC04
4152192 D07AC04 fluocinolonacetonid SINODERM gel 1 po 30 g 0,025% Galenika SCG R 66.50 - - -
4152190 D07AC04 fluocinolonacetonid SINODERM krem 1 po 15 g (0.025%) Galenika SCG R 49.40 - - -
4152191 D07AC04 fluocinolonacetonid SINODERM mast 1 po 15 g (0.025%) Galenika SCG R 49.40 - - -
4152410 D07AC04 fluocinolonacetonid PANOLON krem 1 po 15 g (0.025%) Panfarma SCG R 49.40 - - -
4152411 D07AC04 fluocinolonacetonid PANOLON mast 1 po 15 g (0.025%) Panfarma SCG R 49.40 - - -
D07C
D07CC
D07CC02
4153220 D07CC02 fluocinolonacetonid, neomicin SINODERM N krem
1 po 15 g (0,025% +
3300 i.j./g) Galenika SCG R 61.60 - - -
Ostali hemioterapeutici
metronidazol
Kortikosteroidi, jakog delovanja, kombinacije sa antibioticima
fluocinolonacetonid, neomicin
Kortikosteroidi, jakog delovanja (grupa III)
dezoksimetazon
fluocinolonacetonid
alklometazon dipropionat
Kortikosteroidi, monokomponentni
kortikosteroidi, slabog delovanja (grupa I)
Sulfonamidi
KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOKI PREPARATI
Kortikosteroidi, srednje jakog delovanja (grupa II)
hidrokortizon (kortizol)
Kortikosteroidi, kombinacije sa antibioticima
Antivirusni lekovi
sulfadiazin srebro
aciklovir
Lista A - Grupa D Strana 23 od 59
Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
4153221 D07CC02 fluocinolonacetonid, neomicin SINODERM N mast
1 po 15 g (0,025% +
3300 i.j./g) Galenika SCG R 61.60 - - -
D08
D08A
D08AG
D08AG02
4156155 D08AG02 povidon jod POVIDON JOD mast 40g (10%) Zorka Pharma SCG R 107.40 - - -
4156450 D08AG02 povidon jod ARUCID rastvor 1 po 100 ml (1%) Hemofarm SCG R 56.10 - - -
4156153 D08AG02 povidon jod POVIDON JOD rastvor 1 po 100 ml (1%) Zorka Pharma SCG R 67.30 - - -
4156302 D08AG02 povidon jod POVIDON JOD rastvor 1 po 100ml (1%) Zdravlje SCG R 67.30 - - -
4156460 D08AG02 povidon jod POVIDON JOD mast 20gr (10%) Remevita SCG R 80.00 - - -
4156463 D08AG02 povidon jod POVIDON JOD rastvor 1 po 100 ml (1%) Remevita SCG R 67.30 - - -
D09
D09A
D09AA
D09AA02
9150024 D09AA02 fusidinska kiselina STANICID gaza
10 po 10 cm (impregn.
2%masti) Hemofarm SCG R 199.50 - - 50%
D10
D10B
D10BA
D10BA01 izotretinoin
1155442 D10BA01 izotretinoin ROACCUTANE kaps. 30 po 10 mg
Hoffmann La
Roche vajcarska SZR 1,263.22 30 mg 126.32 -
Antiseptici i dezinficijensi
ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI
PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU
fusidinska kiselina
Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima
lekoviti zavoji
LEKOVITI ZAVOJI
povidon jod
Proizvodi sa jodom
INDIKACIJE: Nodulo cistine akne po nalogu dermatologa
Preparati protiv akni za sistemsku primenu
Retinoidi za leenje akni
Lista A - Grupa D Strana 24 od 59
Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
G
G01
G01A
G01AF
G01AF01
6137081 G01AF01 metronidazol ORVAGIL vagitorije 10 po 500 mg Galenika SCG R 97.00 0.5 gr 9.70 -
G01AF04
6137225 G01AF04 mikonazol GINO DAKTANOL vaginalete 7 po 200 mg Galenika SCG R 102.60 0.1gr 7.32 -
G02
G02A
G02AB
G02AB01
2141136 G02AB01 metilergometrin
METHYLERGOMET
RIN kapi 10 ml (0,25 mg/1 ml) Panfarma SCG R 66.50 0.2 mg 5.32 -
G03
G03A
G03AA
G03AA07
1135240 G03AA07 etinilestradiol, levonorgestrel LEGRAVAN tabl.
1 po 21 (0,03
mg+0,15 mg) Galenika SCG R 67.30 - - -
1135094 G03AA07 etinilestradiol, levonorgestrel STEDIRIL 30 dra.
1 po 21 (0,03
mg+0,15 mg)
Wyeth-Lederle
Pharma Austrija R 218.00 - - 75%
G03AA09
1135180 G03AA09 etinilestradiol, dezogestrel FRILAVON tabl.
1 po 21 (0,03 mg+
0,15 mg) Zorka Pharma SCG R 105.50 - - -
1135231 G03AA09 etinilestradiol, dezogestrel MERCILON tabl.
1 po 21 (0,020 mg +
0,15 mg) Organon Holandija R 290.00 - - 75%
G03AA10
1135270 G03AA10 etinilestradiol, gestoden LOGEST dra
1 po 21 (0,020 mg +
0,.75 mg) Schering A.G. Nemaka R 367.00 - - 50%
G03B
G03BA
G03BA03
1048110 G03BA03 testosteron undekanoat ANDRIOL kaps. 60 po 40 mg Organon Holandija R 1,109.20 0.12 gr 55.46 -
G03C
G03CA
G03CA57
etinilestradiol, dezogestrel
testosteron undekanoat
estrogeni konjugovani
Estrogeni
Prirodni I polusintetski estrogeni, monokomponentni
Androgeni
Derivati 3-oksoandrostena
etinilestradiol, gestoden
GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)
Ergot alkaloidi
Ginekoloki antiinfektivi i antiseptici
Antiinfektivi i antiseptici, iskljuujui kombinacija sa kortikosteroidima
Derivati imidazola
metronidazol
mikonazol
OSTALI GINEKOLOKI LEKOVI
Preparati za kontrakciju uterusa
metilergometrin
POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu
Gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije
etinilestradiol, levonorgestrel
NAPOMENA Na osnovu miljenja ginekologa i endokrinologa.
NAPOMENA Na osnovu miljenja ginekologa i endokrinologa.
Lista A - Grupa G Strana 25 od 59
Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
1048932 G03CA57 konjugovani estrogen PREMARIN dra. 1 po 28 (0,625 mg)
Wyeth-Lederle
Pharma Austrija R 212.70 - - -
G03D
G03DB
G03DB01
1048292 G03DB01 didrogesteron DABROSTON tabl. 30 po 10 mg Belupo Hrvatska R 617.90 10 mg 20.60 25%
G03F
G03FA
G03FA01
1048146 G03FA01 estradiol, noretisteron ACTIVELLE tabl.
1 po 28 (1 mg + 0,5
mg) Novo Nordisk Danska R 552.30 - - 10%
1048145 G03FA01 estradiol, noretisteron KLIOGEST tabl.
1 po 28 (2 mg + 1
mg) Novo Nordisk Danska R 532.50 - - 10%
G03FB
G03FB01
1048781 G03FB01 estradiol, valeat, norgestrel
CYCLO-
PROGYNOVA dra
1 po 21 (1belih + 10
smeih) Schering A.g Nemaka R 330.00 - - -
G03FB05
1048140 G03FB05 estradiol, noretisteron TRISEQUENS tabl.
28 po (12 plavih(2
mg+0)+10 belih(2
mg+1 mg)+6
crvenih(1 mg+0) Novo Nordisk Danska R 449.70 - - 10%
G03G
G03GB
G03GB02
1048871 G03GB02 klomifen KLOMIFEN tabl. 10 po 50 mg Belupo Hrvatska R 137.00 9 mg 2.46
1048877 G03GB02 klomifen CLOMIFENE tabl. 10 po 50 mg Remedica Ltd. Kipar R 139.00 9 mg 2.50
G03H
G03HA
G03HA01
1048331 G03HA01 ciproteron ANDROCUR tabl. 50 po 50 mg Schering A.G Nemaka R 3,012.00 0.1 gr
G03HB
G03HB01
1048176 G03HB01
ciproteron acetate + etinil
estradiol DIANE 35 tabl.
1 po 21 mg (2mg +
0.035 mg) Schering A.G Nemaka R 410.20 - - 10%
G03HB01
1048720 G03HB01
estradiol valeat, ciproteron
acetate CLIMEN tabl. 1 po 21 Schering A.G Nemaka R 507.00 - - 10%
NAPOMENA Prema savetovalitu za menopauzu.
ciproteron acetat, estradiol
INDIKACIJE: Idiopatski hirzutizam uz dismenoreju kod ena generativne dobi i ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju.
Gestageni
ciproteron acetat, etinilestradiol
Antiandrogeni i estrogeni
Derivati pregnadiena
Gestageni i estrogeni u kombinacije
estradiol, noretisteron
estradiol, noretisteron
Gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije
Gestageni i estrogeni, sekvencijalni preparati
estradiol, valeat, norgestrel
didrogesteron
klomifen
ciproteron
Gonadotropini I drugi stimulatori ovulacije
Simulatori ovulacije, sintetski
Antiandrogeni
Antiandrogeni, monokomponentni
Lista A - Grupa G Strana 26 od 59
Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
G04CB
G04CB01
1134215 G04CB01 finasterid PROSTANORM tabl. 30 po 5 mg Galenika SCG R 1,492.00 5 mg 49.73 50%
INDIKACIJE: Benigna hiperplazija prostate na osnovu miljenja urologa.
finasterid
Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze
Lista A - Grupa G Strana 27 od 59
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
H
H01
HO1A
H01AC
H01AC01
0044304 H01AC01 somatropin
NORDITROPIN
Simplexx inj (karp.) 1 po 1,5 ml/5 mg Novo Nordisk Danska SZR 11,211.20 2 i.j. 1,494.82 -
0044305 H01AC01 somatropin
NORDITROPIN
Simplexx inj (karp.) 1 po 1,5 ml/10 mg Novo Nordisk Danska SZR 22,422.30 2 i.j. 1,494.82 -
0044306 H01AC01 somatropin
NORDITROPIN
Simplexx inj (karp.) 1 po 1,5 ml/15 mg Novo Nordisk Danska SZR 33,633.45 2 i.j. 1,494.82 -
0044242 H01AC01 somatropin GENOTROPIN inj (karp.) 1 po 16i.j. sa rastv.
Pharmacia
Enterprises Luksemburg R 10,901.30 2 i.j. 1,362.66 -
0044241 H01AC01 somatropin GENOTROPIN inj (karp.)
5 po 16 i.j.(5,3 mg/1
ml)
Pharmacia
Enterprises Luksemburg R 56,913.84 2 i.j. 1,422.84 -
0044307 H01AC01 somatropin
NORDITROPIN
NordiLet inj.(pric) 1 po 5 mg/1,5ml Novo Nordisk Danska R 11,211.20 2 i.j. 1,494.82 -
0044308 H01AC01 somatropin
NORDITROPIN
NordiLet inj.(pric) 1 po 10 mg/1,5 ml Novo Nordisk Danska R 22,422.30 2 i.j. 1,494.82 -
0044309 H01AC01 somatropin
NORDITROPIN
NordiLet inj.(pric) 1 po 15 mg/1,5ml Novo Nordisk Danska R 33,633.45 2 i.j. 1,494.82 -
H01B
H01BA
H01BA02
7045080 H01BA02 dezmopresin MINIRIN nazalni sprej
1 po 5ml (10mcg/doza
) Ferring vedska R 3,251.60 25 mcg 162.58 -
1045081 H01BA02 dezmopresin MINIRIN tabl. 30 po 0,2mg Ferring vedska R 3,458.80 0.4 mg 230.58 -
H02
H02A
H02AB
H02AB02
1047143 H02AB02 deksametazon DEXASON tabl. 50 po 0,5 mg Galenika SCG R 79.80 1.5 mg 4.78 -
H02AB04
1047210 H02AB04 metilprednizolon LEMOD tabl. 20 po 4 mg Hemofarm SCG R 104.50 7.5 mg 9.80 -
1047177 H02AB04 metilprednizolon NIRYPAN tabl. 20 po 4 mg Jugoremedija SCG R 140.60 7.5 mg 13.18 -
INDIKACIJE: Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim luenjem ili izostankom luenja hormona rasta, Turner-ov sindrom ali samo kod dece, kao produetak bolnikog leenja.
Glukokortikoidi
deksametazon
metilprednizolon
HORMONI ZADNJEG RENJA HIPOFIZE
Vazopresin i analozi
HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUUJUI POLNE HORMONE I INSULINE
Somatropin i analozi
KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni
HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI
Hormoni prednjeg renja hipofize i analozi
somatropin
dezmopresin
Lista A - Grupa H Strana 28 od 59
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
1047180 H02AB04 metilprednizolon NIRYPAN tabl. 20 po 8 mg Jugoremedija SCG R 323.00 7.5 mg 15.14 -
1047230 H02AB04 metilprednizolon MEDROL tabl. 50 po 16 mg
Pharmacia
Enterprises Luksemburg R 778.54 7.5 mg 7.30 -
1047231 H02AB04 metilprednizolon MEDROL tabl. 20 po 32 mg
Pharmacia
Enterprises Luksemburg R 617.46 7.5 mg 7.24 -
H02AB07
1047632 H02AB07 prednizon PRONISON tabl. 20 po 20 mg Galenika SCG R 102.60 10 mg 2.56 -
1047555 H02AB07 prednizon PREDNIZON tabl. 20 po 5 mg Jugoremedija SCG R 42.10 10 mg 4.21 -
1047556 H02AB07 prednizon PREDNIZON tabl. 20 po 20 mg Jugoremedija SCG R 102.60 10 mg 2.56 -
1047551 H02AB07 prednizon PREDNISON tabl. 20 po 5 mg
Farmakos
Beograd SCG R 42.10 10 mg 4.21 -
H02AB09
1047411 H02AB09 hidrokortizon (kortizol) HYDROCORTISON tabl. 20 po 20 mg Galenika SCG R 95.00 30 mg 7.13 -
H03
H03A
H03AA
H03AA01
1040050 H03AA01 levotiroksin natrijum TIVORAL tabl. 50 po 100 mcg Galenika SCG R 51.40 150mcg 1.54
1040080 H03AA01 levotiroksin natrijum LETROX tabl. 50 po 50 mcg
Berlin-Chemie
Menarini Group Nemaka R 91.80 150mcg 5.50 50%
1040081 H03AA01 levotiroksin natrijum LETROX tabl. 50 po 100 mcg
Berlin-Chemie
Menarini Group Nemaka R 114.80 150mcg 3.44 50%
1040082 H03AA01 levotiroksin natrijum LETROX tabl. 50 po 150 mcg
Berlin-Chemie
Menarini Group Nemaka R 147.70 150mcg 2.95 50%
1040230 H03AA01 levotiroksin natrijum EUTHYROX tabl. 50 po 25 mcg Merck Nemaka R 67.45 150mcg 8.10
1040231 H03AA01 levotiroksin natrijum EUTHYROX tabl. 50 po 50 mcg Merck Nemaka R 78.95 150mcg 4.73 40%
1040232 H03AA01 levotiroksin natrijum EUTHYROX tabl. 50 po 75 mcg Merck Nemaka R 93.20 150mcg 3.73 40%
1040233 H03AA01 levotiroksin natrijum EUTHYROX tabl. 50 po 100 mcg Merck Nemaka R 106.55 150mcg 3.20 40%
1040234 H03AA01 levotiroksin natrijum EUTHYROX tabl. 50 po 125 mcg Merck Nemaka R 118.80 150mcg 2.85 40%
1040235 H03AA01 levotiroksin natrijum EUTHYROX tabl. 50 po 150 mcg Merck Nemaka R 130.30 150mcg 2.61 40%
H03B
H03BA
H03BA02
1040190 H03BA02 propiltiouracil PTU tabl. 20 po 50 mg Alkaloid Makedonija R 137.70 0,1 gr 13.77 -
prednizon
hidrokortizon (kortizol)
Antitireoidni preparati
Tiouracili
TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEJE
Preparati tireoideje
Tireoidni hormoni
levotiroksin natrijum
propiltiouracil
NAPOMENA Euthyrox tbl 50 po 25 mcg samo za decu bez uea.
Lista A - Grupa H Strana 29 od 59
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
1040192 H03BA02 propiltiouracil PTU tabl. 45 po 100 mg Alkaloid Makedonija R 554.80 0,1 gr 12.32 -
H03BB
H03BB02
1040120 H03BB02 tiamazol TIASTAT tabl. 20 po 20 mg Bosnalijek B i H R 147.00 10 mg 3.67 -
H03C
H03CA
H03CA..
1040220 H03CA.. kalijum jodid KALIUMIODID tabl.
50 po 262 mcg (200
mcg joda)
Berlin-Chemie
Menarini Group Nemaka R 141.00 - - -
H04
H04A
H04AA
H04AA01
0341340 H04AA01
glukagon
GLUCAGEN 1mg
HYPOKIT inj.
1 po 1 mg (1 i.j.) sa
rastv. Novo Nordisk Danska R
1,310.80 1 mg 1,310.80 -
Glikogenolitiki hormone
tiamazol
Derivati imidazola sa sumporom
PANKREASNI HORMONI
Glikogenolitiki hormone
kalijum jodid
glukagon
Terapija jodom
Preparati joda
Lista A - Grupa H Strana 30 od 59
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
J
J01
J01A
J01AA
J01AA02
1022510 J01AA02 doksiciklin DOVICIN kaps. 5 po 100 mg Galenika SCG R 30.90 0.1 gr 6.18 -
1022515 J01AA02 doksiciklin DOKSICIKLIN kaps. 5 po 100 mg Panfarma SCG R 30.90 0.1 gr 6.18 -
1022530 J01AA02 doksiciklin DOKSICIKLIN kaps. 5 po 100 mg Zdravlje SCG R 30.90 0.1 gr 6.18 -
1022500 J01AA02 doksiciklin DOKSICIKLIN tabl. 5 po 100 mg Jugoremedija SCG R 30.90 0.1 gr 6.18 -
J01C
J01CA04
2021147 J01CA04 amoksicilin SINACILIN kapi 20 ml (100 mg/1 ml) Galenika SCG R 73.00 1 gr 36.50 -
1021145 J01CA04 amoksicilin SINACILIN kaps. 16 po 250 mg Galenika SCG R 54.70 1 gr 13.67 -
1021148 J01CA04 amoksicilin SINACILIN kaps. 16 po 500 mg Galenika SCG R 79.80 1 gr 9.98 -
3021146 J01CA04 amoksicilin SINACILIN sirup
1 po 100 ml (250 mg/5
ml) Galenika SCG R 62.70 1 gr 12.54 -
1021961 J01CA04 amoksicilin AMOKSICILIN kaps. 16 po 250 mg Panfarma SCG R 54.70 1 gr 13.67 -
1021965 J01CA04 amoksicilin AMOKSICILIN kaps. 16 po 500 mg Panfarma SCG R 79.80 1 gr 9.98 -
3021969 J01CA04 amoksicilin AMOKSICILIN sirup
1 po 100 ml (250
mg/5 ml) Panfarma SCG R 62.70 1 gr 12.54 -
J01CE
J01CE02
3020185 J01CE02 fenoksimetilpenicilin CLIACIL sirup
1 po 150 ml (300000
i.j./5 ml) Jugoremedija SCG R 191.00 3000000 i.j. 63.66 -
1020183 J01CE02 fenoksimetilpenicilin CLIACIL tabl. 20 po 600000 i.j Jugoremedija SCG R 118.00 3000000 i.j. 29.50 -
1020184 J01CE02 fenoksimetilpenicilin CLIACIL tabl. 20 po 1200000 i.j. Jugoremedija SCG R 285.00 3000000 i.j. 35.62 -
1020312 J01CE10 benzatin fenoksimetilpenicilin BIMEPEN kaps.. 15 po 1.000.000i.j. Galenika SCG R 152.00 3000000 i.j. 30.40 -
3020316 J01CE10 benzatin fenoksimetilpenicilin BIMEPEN sirup
150 ml(1000000 i.j./6
ml) Galenika SCG R 285.00 3000000 i.j. 34.20 -
J01CR
J01CR02
1021600 J01CR02
amoksicilin,klavulanska
kiselina PANKLAV tabl. film 15 po (250 + 125 mg) Panfarma SCG R 302.20 1 gr 53.72 25%
1021601 J01CR02
amoksicilin,klavulanska
kiselina PANKLAV tabl. film 20 po (500 +125 mg) Panfarma SCG R 495.00 1 gr 39.60 25%
ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

Tetraciklini
amoksicilin
fenoksimetilpenicilin
Tetraciklini
Penicilini sa spektrom delovanja benzilpenicilina
INDIKACIJE:
Infekcija gornjih i donjih respiratornih puteva (akutni i recidivirajui bronhitis, bronhopneumonija), sinusitis, otitis, infekcije urogenitalnog trakta i infekcije eluca i
dvanaestopalanog creva sa Helicobacter pylori.
amoksicilin, klavulanska kiselina
Kombinacije penicilina, ukljuujui i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze
doksiciklin
Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini
Lista A - Grupa J Strana 31 od 59
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
3021606 J01CR02
amoksicilin,klavulanska
kiselina PANKLAV forte sirup
100 ml (250 + 62,5
mg/5 ml) Panfarma SCG R 244.20 1 gr 39.07 -
3021602 J01CR02
amoksicilin,klavulanska
kiselina PANKLAV sirup
1 po 100 ml (125 +
31,25 mg/5 ml) Panfarma SCG R 155.80 1 gr 49.86 -
3021614 J01CR02
amoksicilin,klavulanska
kiselina AMOKSIKLAV sirup
1 po 100 ml (125 +
31,25 mg)/5 ml Jugoremedija SCG R 155.80 1 gr 49.86 -
3021618 J01CR02
amoksicilin,klavulanska
kiselina AMOKSIKLAV 2X sirup
1 po 70 ml(400+57
mg) 5ml Jugoremedija SCG R 312.40 1 gr 48.82 -
3021615 J01CR02
amoksicilin,klavulanska
kiselina AMOKSIKLAV sirup
1 po 100 ml (250 +
62,5 mg)/5 ml Jugoremedija SCG R 244.20 1 gr 39.07 -
1021612 J01CR02
amoksicilin,klavulanska
kiselina AMOKSIKLAV tabl. 15 po (250 + 125 mg) Jugoremedija SCG R 251.80 1 gr 44.76 25%
1021613 J01CR02
amoksicilin,klavulanska
kiselina AMOKSIKLAV tabl. 15 po (500 + 125 mg) Jugoremedija SCG R 371.50 1 gr 39.63 25%
1021616 J01CR02
amoksicilin,klavulanska
kiselina AMOKSIKLAV 2X tabl. 10 po (500 + 125 mg) Jugoremedija SCG R 336.40 1 gr 53.82 25%
1021617 J01CR02
amoksicilin,klavulanska
kiselina AMOKSIKLAV 2X tabl. 10 po (875 + 125 mg) Jugoremedija SCG R 485.60 1 gr 48.56 25%
J01D
J01DA
J01DA01
3321875 J01DA01 cefaleksin PALITREX sirup
1 po 100 ml (250 mg/5
ml) Galenika SCG R 116.90 2 gr 46.76 -
1321870 J01DA01 cefaleksin PALITREX kaps. 16 po 250 mg Galenika SCG R 106.40 2 gr 53.20 -
1321872 J01DA01 cefaleksin PALITREX kaps. 16 po 500 mg Galenika SCG R 146.30 2 gr 36.58 -
3321719 J01DA01 cefaleksin CEFALEKSIN sirup 100 ml (250 mg/5 ml) Panfarma SCG R 116.90 2 gr 46.76 -
1321710 J01DA01 cefaleksin CEFALEKSIN kaps. 16 po 250 mg Panfarma SCG R 106.40 2 gr 53.20 -
1321711 J01DA01 cefaleksin CEFALEKSIN kaps. 16 po 500 mg Panfarma SCG R 146.30 2 gr 36.58 -
1321920 J01DA01 cefaleksin CEFALEKSIN kaps. 16 po 500 mg Tomekos Pharma SCG R 146.30 2 gr 36.58 -
1321010 J01DA01 cefaleksin CEFALEXIN kaps. 16 po 500 mg Alkaloid Makedonija R 146.30 2 gr 36.58 -
3321012 J01DA01 cefaleksin CEFALEKSIN sirup 100 ml (250 mg/5 ml) Alkaloid Makedonija R 116.90 2 gr 46.76 -
JO1DA08
3321193 J01DA08 cefahlor ALFACET sirup
1 po 60 ml (125 mg/5
ml) Galenika SCG R 171.00 1 gr 114.00 -
INDIKACIJE: Infekcija respiratornog, urinarnog i bilijarnog trakta, infekcije uzronicima koji ne reaguju na polusitetske peniciline (E. coli, H. influeze, proteus)
cefahlor
NAPOMENA
cefaleksin
Na osnovu miljenja specijaliste.
Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi
Cefalosporini i srodni lekovi
Lista A - Grupa J Strana 32 od 59
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
3321194 J01DA08 cefahlor ALFACET sirup
1 po 60 ml (250 mg/5
ml) Galenika SCG R 294.50 1 gr 98.16 -
1321190 J01DA08 cefahlor ALFACET kaps.. 16 po 250 mg Galenika SCG R 313.50 1 gr 78.37 25%
1321195 J01DA08 cefahlor ALFACET kaps.. 16 po 500 mg Galenika SCG R 579.50 1 gr 72.43 25%
JO1DA09
1321905 JO1DA09 cefadroksil GALADROX kaps. 12 po 500mg Galenika SCG R 279.00 2 gr 93.00 25%
3321906 JO1DA09 cefadroksil GALADROX sirup
1 po 60ml
(250mg/5ml) Galenika SCG R 220.00 2 gr 146.67 -
J01E
J01EE
J01EE01
3026210 J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim BACTRIM sirup
1 po 100 ml (200 + 40
mg)/5 ml Galenika SCG R 66.50 - - -
1026211 J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim BACTRIM tabl.
20 po 480mg (400 +
80 mg) Galenika SCG R 59.90 - - -
3026132 J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim TRIMOSUL sirup
1 po 100 ml (200 + 40
mg)/5 ml Panfarma SCG R 66.50 - - -
1026130 J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim TRIMOSUL tabl.
20 po 480 mg (400
mg + 80 mg) Panfarma SCG R 59.90 - - -
1026500 J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim TRIMOSAZOL tabl.
20 po 480 mg(400 mg
+ 80 mg)
Farmakos
Beograd SCG R 59.90 - - -
1026300 J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim BAKTIMOL tabl.
20 po 480 mg(400 mg
+ 80 mg) Habit Pharm SCG R 59.90 - - -
1026151 J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim BIOPRIM tabl.
20 po 120 mg(100
mg + 20 mg) Zdravlje SCG R 23.80 - - -
1026150 J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim BIOPRIM tabl.
20 po 480 mg (400
mg + 80 mg) Zdravlje SCG R 59.90 - - -
J01F
J01FA
J01FA01
3325520 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN sirup
1 po 100 ml (200 mg/5
ml) Zdravlje SCG R 318.30 1 gr 79.58 -
3325150 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN sirup
1 po 60 ml (200 mg/5
ml) Zorka Pharma SCG R 217.70 1 gr 90.70 -
3325151 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN sirup
1 po 100 ml (200 mg/5
ml) Zorka Pharma SCG R 318.30 1 gr 79.58 -
1325152 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN tabl. film 20 po 250 mg Zorka Pharma SCG R 152.00 1 gr 30.40 -
1325550 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN tabl. film 16 po 250 mg Jugoremedija SCG R 122.00 1 gr 30.50 -
eritromicin
INDIKACIJE:
INDIKACIJE:
cefadroksil
Infekcija respiratornog, urinarnog i bilijarnog trakta, infekcije uzronicima koji ne reaguju na polusitetske peniciline (E. coli, H. influeze, proteus)
Makrolidi, linkozamidi i streptogramini
Sulfonamidi i trimetoprim
Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, ukljuujui derivate
Makrolidi
Jednostavne infekcije urogenitalnog i respiratornog trakta, profilaksa i leenje infekcija sa PNEUMOCYSTITIS CARINII kod imunosuprimiranih bolesnika
sulfametoksazol, trimetoprim
Lista A - Grupa J Strana 33 od 59
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
1325551 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN tabl. 16 po 500 mg Jugoremedija SCG R 213.80 1 gr 26.73 -
3325552 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN sirup
1 po 100 ml (125 mg/5
ml) Jugoremedija SCG R 273.00 1 gr 109.20 -
3325553 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN sirup
1 po 100 ml (250 mg/5
ml) Jugoremedija SCG R 457.00 1 gr 91.40 -
3325140 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN sirup 1 po 60 ml (125 mg/ 5 m Srbolek SCG R 152.00 1 gr 101.33 -
1325141 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN tabl. 16 po 500 mg Srbolek SCG R 213.80 1 gr 26.73 -
1325153 J01FA01 eritromicin ERITROMICIN tabl. 20 po 500 mg Zorka Pharma SCG R 267.00 1 gr 26.70 -
J01FA06
1325300 J01FA06 roksitromicin ROXIMISAN tabl. 10 po 150 mg
Slaviamed,
Beograd SCG R 236.00 0.3 gr 47.20 25%
1325200 J01FA06 roksitromicin RUNAC tabl. 10 po 150 mg Jugoremedija SCG R 236.00 0.3 gr 47.20 25%
J01FA10
1325480 J01FA10 azitromicin HEMOMYCIN kaps. 6 po 250 mg Hemofarm SCG R 360.10 0.3 gr 72.02 25%
1325482 J01FA10 azitromicin HEMOMYCIN tabl.film 3 po 500 mg Hemofarm SCG R 360.10 0.3 gr 72.02 25%
3325483 J01FA10 azitromicin HEMOMYCIN sirup
1 po 20 ml
(koncentracija 100 mg
na 5 ml) Hemofarm SCG R 127.00 0.3 gr 95.25 -
3325481 J01FA10 azitromicin HEMOMYCIN sirup
1 po 20 ml
(koncentracija 200 mg
na 5 ml) Hemofarm SCG R 248.90 0.3 gr 93.34 -
J01FF
J01FF01 klindamicin
1326043 J01FF01 klindamicin KLINDAMICIN kaps. 16 po 150 mg Hemofarm SCG R 114.00 1.2 gr 57.00 25%
1326220 J01FF01 klindamicin CLINDAMYCIN-MIP tabl. 30 po 150 mg
Chephasaar
GmbH Nemaka R 176.20 1.2 gr 46.99 25%
J01M
J01MA
J01MA01
1329350 J01MA01 ofloksacin VISIREN tabl. 10 po 200 mg Jugoremedija SCG R 403.60 0.4 gr 80.72 -
INDIKACIJE:
Indikacije: infekcija respiratornog sistema, infekcija sa gram pozitivnim uzronicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin, profilaksa reumatske groznice kod
pacijenata preosetljivih na penicilin, nespecifini uretritisi, streptokokne infekcije mekog tkiva.
Hinolonski antibakterijski lekovi
ofloksacin
Linkozamidi
roksitromicin
Infekcije respiratornog trakta, otitis media, infekcije koe i mekih tkiva, negonokokni uretritis ili cervicitis, infekcije izazvane Clamydia-ma
Fluorohinolon
INDIKACIJE:
INDIKACIJE:
azitromicin
Indikacije: infekcija respiratornog sistema, infekcija sa gram pozitivnim uzronicima kod bolesnika preosetljivih na penicilin, profilaksa reumatske groznice kod
pacijenata preosetljivih na penicilin, nespecifini uretritisi, streptokokne infekcije mekog tkiva.
Lista A - Grupa J Strana 34 od 59
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
J01MA02
1329450 J01MA02 ciprofloksacin CIPROFLOKSACIN tabl. 10 po 250 mg Jugoremedija SCG R 250.80 1 gr 100.32 25%
1329452 J01MA02 ciprofloksacin CIPROFLOKSACIN tabl. 10 po 500 mg Jugoremedija SCG R 490.20 1 gr 98.04 25%
1329451 J01MA02 ciprofloksacin CIPROFLOKSACIN tabl. 20 po 250 mg Jugoremedija SCG R 490.20 1 gr 98.04 25%
1329453 J01MA02 ciprofloksacin CIPROFLOKSACIN tabl. 20 po 500 mg Jugoremedija SCG R 820.80 1 gr 82.08 25%
1329430 J01MA02 ciprofloksacin CIPROFLOKSACIN tabl. 10 po 250 mg Habit Pharm SCG R 250.80 1 gr 100.32 25%
1329431 J01MA02 ciprofloksacin CIPROFLOKSACIN tabl. 10 po 500 mg Habit Pharm SCG R 490.20 1 gr 98.04 25%
1329410 J01MA02 ciprofloksacin MAROCEN tabl. 10 po 250 mg Hemofarm SCG R 250.80 1 gr 100.32 25%
1329190 J01MA02 ciprofloksacin CIPROCINAL tabl. 10 po 250 mg Zdravlje SCG R 250.80 1 gr 100.32 25%
1329191 J01MA02 ciprofloksacin CIPROCINAL tabl. 20 po 250 mg Zdravlje SCG R 490.20 1 gr 98.04 25%
1329192 J01MA02 ciprofloksacin CIPROCINAL tabl. 10 po 500 mg Zdravlje SCG R 490.20 1 gr 98.04 25%
1329193 J01MA02 ciprofloksacin CIPROCINAL tabl. 20 po 500 mg Zdravlje SCG R 820.80 1 gr 82.08 25%
1329400 J01MA02 ciprofloksacin CITERAL tabl. 10 po 250 mg Alkaloid Makedonija R 231.40 1 gr 92.56 25%
1329401 J01MA02 ciprofloksacin CITERAL tabl. 10 po 500 mg Alkaloid Makedonija R 449.60 1 gr 89.92 25%
J01MB
J01MB04
1132320 J01MB04 pipemidinska kiselina PIPEM kaps. 20 po 200 mg Zorka Pharma SCG R 114.00 0.8 gr 22.80 -
1132300 J01MB04 pipemidinska kiselina PIPEGAL kaps. 20 po 200 mg Galenika SCG R 114.00 0.8 gr 22.80 -
J02
J02A
J02AB
J02AB02
1327130 J02AB02 ketokonazol MYCOSEB tabl. 20 po 200 mg Zorka Pharma SCG R 216.60 0.2 gr 10,83, -
J02AC
J02AC01
1327350 J02AC01 flukonazol DIKONAZOL kaps. 1 po 150 mg Galenika SCG R 273.50 0.2 gr 364.67 -
1327302 J02AC01 flukonazol FLUKONAZOL kaps. 1 po 150 mg Jugoremedija SCG R 273.50 0.2 gr 364.67 -
1327300 J02AC01 flukonazol FLUKONAZOL kaps. 7 po 50 mg Jugoremedija SCG R 408.60 0.2 gr 233.50 -
1327301 J02AC01 flukonazol FLUKONAZOL kaps. 7 po 100 mg Jugoremedija SCG R 544.20 0.2 gr 155.50 -
1327356 J02AC01 flukonazol FLUCONAL kaps. 1 po 150 mg Hemofarm SCG R 273.50 0.2 gr 364.67 -
ketokonazol
Derivati imidazola
Derivati triazola
Ostali hinoloni
pipemidinska kiselina
Propisuje se iskljuivo uz antibiogram na osnovu miljenja specijaliste kao I za lecenje genitourinarnih infekcija uzrokovanih klamidijom i micoplazmom.
Antimikotici za sistemsku primenu
flukonazol
ciprofloksacin
ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Propisuje se iskljuivo uz antibiogram na osnovu miljenja specijaliste kao I za lecenje genitourinarnih infekcija uzrokovanih klamidijom i micoplazmom
INDIKACIJE:
INDIKACIJE:
Lista A - Grupa J Strana 35 od 59
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
1327355 J02AC01 flukonazol FLUCONAL kaps. 7 po 50 mg Hemofarm SCG R 408.60 0.2 gr 233.50 -
J02AC02
1327402 J02AC02 itrakonazol KANAZOL kaps. 10 po 100 mg
Slaviamed,
Beograd SCG R 581.40 0.2 gr 116.28 25%
J04
J04A
J04AB
J04AB02
1025100 J04AB02 rifampicin RIFTAN kaps. 16 po 300 mg Hemofarm SCG R 125.40 0.6 gr 15.67 -
1025857 J04AB02 rifampicin RIFAMOR kaps. 104 po 150 mg Galenika SCG R 513.00 0.6 gr 19.73 -
1025859 J04AB02 rifampicin RIFAMOR kaps. 16 po 300 mg Galenika SCG R 125.40 0.6 gr 15.67 -
1025858 J04AB02 rifampicin RIFAMOR kaps. 104 po 300 mg Galenika SCG R 775.20 0.6 gr 14.90 -
J04AC
J04AC01
1025270 J04AC01 izoniazid ISONIAZID tabl. tabl. 100 po 50 mg Panfarma SCG R 61.80 300 mg 3.71 -
J04AK
J04AK02
1025651 J04AK02 etambutol MYAMBUTOL tabl. 100 po 400 mg Zdravlje SCG R 239.40 1.2 gr 7.18 -
J05
J05A
J05AB
J05AB01
1328230 J05AB01 aciklovir ACIKLOVIR tabl. 25 po 200 mg Zdravlje SCG R 389.50 4 gr 311.60 -
1328635 J05AB01 aciklovir ACIKLOVIR tabl. 25 po 200 mg Remevita SCG R 389.50 4 gr 311.60 -
1328636 J05AB01 aciklovir ACIKLOVIR tabl. 25 po 400 mg Remevita SCG R 467.00 4 gr 186.80 -
J05AE
J05AE01
1328371 J05AE01 sakvinavir FORTOVASE kaps. 180 po 200 mg
F. Hoffmann - La
Roche vajcarska SZR 11,166.81 1.8 gr 558.34 -
J05AE..
1328620 J05AE.. lopinavir + ritonavir KALETRA kaps.
180 po (133.3mg
+33.3mg)
Abbott
Laboratories vajcarska R 31,715.40 - - -
lopinavir + ritonavir
INDIKACIJE: Imunodeficijentne pacijenti,herpes zoster oftalmicum,na osnovu miljenja dermatologai oftalmologa
NAPOMENA Kao nastavak bolnickog lecenja na osnovu miljenja infektologa,hematologa I ginekologa
sakvinavir
Inhibitori HIV-proteinaze (inhibitori proteaze)
itrakonazol
aciklovir
Nukleozidi I nukleotidi, iskljuujui inhibitore reverzne transkriptaze
Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse
Hidrazidi
Lekovi za terapiju tuberkuloze
ANTITUBERKULOTICI
rifampicin
Antibiotici
ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
INDIKACIJE:
Onychomycosis-pulsna terapija,tinea corporis disseminata, tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije,pityriasis versicolor iskljucivo na osnovu miljenja
dermatologa
etambutol
Ostali lekovi za terapiju tuberkuloze
izoniazid
Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Klinikog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije)
Lista A - Grupa J Strana 36 od 59
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
J05AE02
1328441 J05AE02 indinavir CRIXIVAN kaps. 180 po 400 mg
Merck Sharp and
Dohme vajcarska R 24,374.40 2,4 gr 812.48 -
J05AE04
1328430 J05AE04 nelfinavir VIRACEPT tabl. 270 po 250 mg
F. Hoffmann - La
Roche vajcarska SZR 21,531.73 2.25 gr 717.24 -
J05AF
J05AF01
1328411 J05AF01 zidovudin ZIDOSAN kaps. 100 po 100 mg
Slaviamed,
Beograd SCG SZR 3,247.20 1 gr 324.72 -
1328301 J05AF01 zidovudin RETROVIR kaps. 40 po 250 mg GlaxoSmithKline Engleska SZR 9,298.20 1 gr 929.82 75%
J05AF02
1328504 J05AF02 didanozin VIDEX EC kaps. 30 po 200 mg
Bristol-Myers
Squibb vajcarska SZR 6,964.84 0.4 gr 464.32 -
1328506 J05AF02 didanozin VIDEX EC kaps. 30 po 250 mg
Bristol-Myers
Squibb vajcarska SZR 8,583.50 0.4 gr 457.80 -
1328505 J05AF02 didanozin VIDEX EC kaps. 30 po 400 mg
Bristol-Myers
Squibb vajcarska SZR 13,297.40 0.4 gr 443.24 -
J05AF04
1328512 J05AF04 stavudin ZERIT kaps. 56 po 30 mg
Bristol Myers
Squibb vajcarska SZR 12,454.20 80 mg 593.05 -
1328513 J05AF04 stavudin ZERIT kaps. 56 po 40 mg
Bristol Myers
Squibb vajcarska SZR 12,896.80 80 mg 460.60 -
J05AF05
1328376 J05AF05 lamivudin ZEFFIX tabl. 28 po 100 mg GlaxoSmithKline Engleska R 5,148.60 0.3 gr 551.63 -
lamivudin
Inhibitori nukleozidne i nukleotidne reversne transkriptaze
Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Klinikog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije)
Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Klinikog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije)
didanozin
zidovudin
Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Klinikog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije) INDIKACIJE:
Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Klinikog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije)
stavudin
INDIKACIJE:
INDIKACIJE:
INDIKACIJE:
INDIKACIJE:
nelfinavir
indinavir
Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Klinikog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije)
Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Klinikog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije)
INDIKACIJE:
Lista A - Grupa J Strana 37 od 59
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
J05AF05
1328375 J05AF05 lamivudin EPIVIR tabl. 60 po 150 mg GlaxoSmithKline Engleska R 11,375.90 0.3 gr 379.19 -
J05AF06
1328530 J05AF06 abakavir ZIAGEN tabl. 60 po 300 mg GlaxoSmithKline Engleska R 18,293.60 - - -
J05AF30
1328640 J05AF30 zidovudin + lamivudin COMBIVIR tabl.
60 po (300 mg +
150mg) GlaxoSmithKline Engleska SZR 26,898.50 - - 25 %
1328600 J05AF30 abakavir zidovudin + lamivudin TRIZIVIR tabl.
60 po (300 mg + +300
mg + 150mg) GlaxoSmithKline Engleska SZ 45,907.90 - - 25 %
J05AG
J05AG01
3328381 J05AG01 nevirapin VIRAMUNE sirup
1 po 240 ml (50 mg/5
ml)
Boehringer
Ingelheim GmbH Austrija R 3,784.10 0.4 gr 630.68 -
1328380 J05AG01 nevirapin VIRAMUNE tabl. 60 po 200 mg
Boehringer
Ingelheim GmbH Austrija R 17,135.50 0.4 gr 571.18 -
J05AG03
1328393 J05AG03 efavirenz STOCRIN tabl. film 30 po 600mg
Merck Sharp and
Dohme vajcarska SZR 23,150.60 600 mg 771.68 -
abakavir
lamivudin
INDIKACIJE: Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Klinikog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije)
INDIKACIJE:
efavirenz
nevirapin
Inhibitori nenunkleozidne reverzne transkriptaze
Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Klinikog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije)
Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Klinikog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije)
Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Klinikog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije)
zidovudin + lamivudin
INDIKACIJE:
Hepatitis B:
-teke forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni), svi oblici hroninih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i
HBeAg- : hronini hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroze jetre, prevenciji HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+
a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci
b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma)
c) biohemijski poviena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti
d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na Zeffix
e) Doza i trajanje leenja: deca starija od 12 godina i odrasli 100 mg dnevno 52 nedelje (moe se primeniti i do 5 godina), deca mlaa od 12 godina 3 mg/kg
telesne mase najkrae 52 nedelje.
Lek se daje na osnovu miljenja infektologa ili hepatologa.
Kod osoba obolelih od HIV infekcije a uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Klinikog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije)
INDIKACIJE:
INDIKACIJE:
INDIKACIJE:
Lista A - Grupa J Strana 38 od 59
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
L
LO1
LO1A
LO1AA
L01AA02
1031133 L01AA02 hlorambucil LEUKERAN tabl. 25 po 2 mg GlaxoSmithKline Engleska SZR 357.00 - - -
L01AA03
1031171 L01AA03 melfalan ALKERAN tabl. 25 po 2 mg GlaxoSmithKline Engleska SZR 303.90 - - -
L01AB
L01AB01
1031070 L01AB01 busulfan MYLERAN tabl. 100 po 2 mg GlaxoSmithKline Engleska SZR 938.30 - - -
L01B
L01BA
L01BA01
1034330 L01BA01 metotreksat METHOTREXAT tabl. 50 po 2,5 mg
Ebewe
Arzneimittel
GmbH Austrija SZR 539.00 - - -
1034190 L01BA01 metotreksat METHOTREXAT tabl. 100 po 2,5 mg Lachema eka SZR 932.96 - - -
L01BB
L01BB02
1034110 L01BB02 merkaptopurin PURI-NETHOL tabl. 25 po 50 mg GlaxoSmithKline Engleska SZR 746.80 - - -
L01C
L01CB
L01CB01
1030031 L01CB01 etopozid VEPESID kaps. 20 po 50 mg
Bristol Myers -
Squibb vajcarska SZR 13,838.80 - - -
L02
L02A
L02AB
L02AB02
1048160 L02AB02 medroksiprogesteron DUGEN tabl. 100 po 100 mg Hemofarm SCG SZR 1,838.30 1 gr 183.83 -
L02B
L02BA
L02BA01
1039310 L02BA01 tamoksifen TAMOXIFEN tabl. 30 po 10 mg
Ebewe
Arzneimittel
GmbH Austrija R 297.00 20 mg 19.80 -
1039311 L02BA01 tamoksifen TAMOXIFEN tabl. 30 po 20 mg
Ebewe
Arzneimittel
GmbH Austrija R 480.00 20 mg 16.00 -
ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
Antineoplastici
Alkilirajuci antineoplastici
Antimetaboliti
Analozi folne kiseline
ENDOKRINOLOKA TERAPIJA
Hormoni I srodni lekovi
Azotni plikavci
Alkilsulfonati
hlorambucil
melfalan
merkaptopurin
etopozid
Analozi purina
busulfan
metotreksat
tamoksifen
Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi
Derivati podofilotoksina
Gestageni
medroksiprogesteron
Hormonski antagonisti i srodni lekovi
Anti-estrogeni
Lista A - Grupa L Strana 39 od 59
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
1039010 L02BA01 tamoksifen NOLVADEX tabl. 30 po 10 mg AstraZeneca Engleska R 285.00 20 mg 19.00 -
1039011 L02BA01 tamoksifen NOLVADEX tabl. 30 po 20 mg AstraZeneca Engleska R 589.60 20 mg 19.65 -
1039395 L02BA01 tamoksifen TAMOXFEN tabl. 30 po 10 mg Remedica Kipar R 259.00 20 mg 17.27 -
1039396 L02BA01 tamoksifen TAMOXFEN tabl. 30 po 20 mg Remedica Kipar R 419.00 20 mg 13.97 -
L04
L04A
L04AA
L04AA01
3014999 L04AA01 ciklosporin A
SANDIMMUN
NEORAL rastvor
1 po 50 ml (100 mg/1
ml) Novartis vajcarska SZR 12,058.30 0.25 gr 602.91 5%
1014991 L04AA01 ciklosporin A
SANDIMMUN
NEORAL kaps. 50 po 100 mg Novartis vajcarska SZR 12,364.93 0.25 gr 618.24 5%
1014992 L04AA01 ciklosporin A
SANDIMMUN
NEORAL kaps. 50 po 50 mg Novartis vajcarska SZR 6,173.78 0.25 gr 617.38 5%
1014120 L04AA01 ciklosporin A CICLORAL kaps. 50 po 25 mg Hexal Nemaka SZR 2,706.40 0.25 gr 541.28 -
1014121 L04AA01 ciklosporin A CICLORAL kaps. 50 po 50 mg Hexal Nemaka SZR 5,243.20 0.25 gr 524.32 -
1014122 L04AA01 ciklosporin A CICLORAL kaps. 50 po 100 mg Hexal Nemaka SZR 10,563.30 0.25 gr 528.16 -
3014123 L04AA01 ciklosporin A CICLORAL rastv.
1 po 50 ml (100 mg/1
ml) Hexal Nemaka SZR 10,199.40 0.25 gr 509.97 -
L04AA05
1014250 L04AA05 takrolimus PROGRAF kaps. 60 po 1 mg Fujisawa Irska R 13,419.20 5 mg 1,118.26 -
1014251 L04AA05 takrolimus PROGRAF kaps. 30 po 5 mg Fujisawa Irska R 32,610.40 5 mg 1,087.01 -
L04AA06
1014080 L04AA06 mikofenolna kiselina CELLCEPT kaps. 100 po 250 mg
Hoffmann - La
Roche vajcarska SZR 9,103.29 2 gr 728.26 -
1014081 L04AA06 mikofenolna kiselina CELLCEPT kaps. 300 po 250 mg
Hoffmann - La
Roche vajcarska SZR 27,309.88 2 gr 728.26 -
1014083 L04AA06 mikofenolna kiselina CELLCEPT kaps. 150 po 500 mg
Hoffmann - La
Roche vajcarska SZR 27,309.88 2 gr 728.26 -
L04AA10
1014270 L04AA10 sirolimus RAPAMUNE film tablete 30 po 1 mg
Wyeth-Lederle
Pharma Austrija SZR 10,116.90 - - -
INDIKACIJE:
Imunosupresivi
Selektivni imunosupresivi
Samo za bolesnike nakon transplatacije i iskljuivo za najtee autoimune bolesti rezistentne na druge naine leenja na osnovu miljenja konzilijuma koga ine
reumatolog,nefrolog i kliniki imunolog.
takrolimus
ciklosporin A
sirolimus
mikofenolna kiselina
INDIKACIJE:
Lek se primenjuje kod bolesnika sa povienim imunolokim rizikom, transplatacija bubrega, kod starijih donora i starijih recipijenata, te kod bolesnika sa poremeenim
metabolizmom lipida i neregulisanom hipertenzijom
IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
INDIKACIJE:
Lek se primenjuje kod imunoloki rizinih transplatcija, retransplatacija,starijih donora i starijih pacijenata, te kod bolesnika sa ponovljenim krizama odbacivanja, teke
forme lupusnog nefritisa koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida ( uz konzilijarno miljenje sa referentne klinike) i teke forme sistemskog vaskulitisa.
Lista A - Grupa L Strana 40 od 59
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
L04AX
L04AX01
1014020 L04AX01 azatioprin IMURAN tabl. 100 po 50 mg GlaxoSmithKline Engleska R 1,747.20 0.15 gr 52.41 50%
1014065 L04AX01 azatioprin IMUPRIN tabl. 20 po 50 mg Remedica Kipar R 300.00 0.15 gr 45.00 25%
1014066 L04AX01
azatioprin IMUPRIN tabl. 100 po 50 mg Remedica Kipar R
1,165.00 0.15 gr 34.95 -
Ostali imunosupresivi
azatioprin
INDIKACIJE:
Lek se primenjuje kod bolesnika sa povienim imunolokim rizikom, transplatacija bubrega, kod starijih donora i starijih recipijenata, te kod bolesnika sa poremeenim
metabolizmom lipida i neregulisanom hipertenzijom
Lista A - Grupa L Strana 41 od 59
Lista A - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
M
M01
M01A
M01AB
M01AB05
1162485 M01AB05 M01AB05 diklofenak RAPTEN-K 10 po 50 mg Panfarma SCG R 31.90 0.1 gr 6.38 25%
5162194 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK supoz. 10 po 25 mg Panfarma SCG R 46.50 0.1 gr 18.60 25%
5162195 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK supoz. 10 po 50 mg Panfarma SCG R 66.50 0.1 gr 13.30 25%
1162190 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK tabl. film 20 po 50 mg Panfarma SCG R 42.80 0.1 gr 4.28 25%
1162193 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK tabl. retard 20 po 100 mg Panfarma SCG R 91.20 0.1 gr 4.56 25%
5162445 M01AB05 diklofenak DIKLOFEN supoz. 10 po 50 mg Galenika SCG R 66.50 0.1 gr 13.30 25%
1162441 M01AB05 diklofenak DIKLOFEN tabl. 20 po 50 mg Galenika SCG R 42.80 0.1 gr 4.28 25%
1162442 M01AB05 diklofenak DIKLOFEN tabl. retard 20 po 100 mg Galenika SCG R 91.20 0.1 gr 4.56 25%
1162540 M01AB05 diklofenak DIKLOFENAK tabl. 20 po 50 mg Habit Pharm SCG R 42.80 0.1 gr 4.28 25%
1162570 M01AB05 diklofenak
DICLOFENAC DUO
BMS kaps. pelete
30 po (25 mg + 50
mg )
Bristol-Myers
Squibb vajcarska R 301.50 0.1 gr 13.40 25%
M01AB15
1162520 M01AB15 ketorolak ZODOL tabl. film 10 po 10 mg Zorka Pharma SCG R 171.00 30 mg 51.30 50%
M01AC
M01AC01
1161160 M01AC01 piroksikam ROXIKAM tabl. 20 po 20 mg Zdravlje SCG R 68.40 20 mg 3.42 25%
M01AC06
1161020 M01AC06 meloksikam MOVALIS tabl. 20 po 7.5 mg
Boehringer
Ingelheim Austrija R 501.80 15 mg 50.18 75%
1161021 M01AC06 meloksikam MOVALIS tabl. 20 po 15 mg
Boehringer
Ingelheim Austrija R 685.60 15 mg 34.28 75%
M01AE
M01AE01
1162031 M01AE01 ibuprofen BRUFEN dra. 30 po 400 mg Galenika SCG R 80.80 1.2 gr 8.10 -
3162033 M01AE01 ibuprofen BRUFEN sirup
1 po 100 ml (100
mg/5 ml) Galenika SCG R 85.50 1.2 gr 51.30 -
1162032 M01AE01 ibuprofen BRUFEN tabl. film 30 po 600 mg Galenika SCG R 116.90 1.2 gr 7.79 -
3162482 M01AE01 ibuprofen IBUPROFEN sirup
1 po 100 ml(100
mg/5 ml) Panfarma SCG R 85.50 1.2 gr 51.30 -
1162488 M01AE01 ibuprofen IBUPROFEN tabl. film 30 po 400 mg Panfarma SCG R 80.80 1.2 gr 8.10 -
diklofenak
piroksikam
ibuprofen
ketorolak
Oksikami
Derivati propionske kiseline
meloksikam
MIINO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIINO-KOSTNOG SISTEMA)
ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI
Nesteroidni antiinflamatorni I antireumatski lekovi
Derivati siretne kiseline I srodne supstance
INDIKACIJE:
1. Bolesnici sa upalnim reumatskim bolestima ( reumatoidni artritis, psorijatini artritis ) i verifikovanom ulkusnom bolesti na osnovu miljenja reumatologa.
2. Bolesnici sa infarktom miokarada, cerebrovaskularnim oboljenjima i verifikovanom ulkusnom bolesti na osnovu miljenja reumatologa.
Lista A - Grupa M Strana 42 od 59
Lista A - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
1162510 M01AE01 ibuprofen IBUPROFEN tabl. retard 20 po 300 mg Srbolek SCG R 105.50 1.2 gr 21.10 -
1162531 M01AE01 ibuprofen IBUPROFEN tabl. film 30 po 400 mg Remevita SCG R 80.80 1.2 gr 8.10 -
1162532 M01AE01 ibuprofen IBUPROFEN tabl. film 30 po 600 mg Remevita SCG R 116.90 1.2 gr 7.79 -
M01AE02
1162471 M01AE02 naproksen NAPROXEN tabl. 20 po 375 mg Srbolek d.d. SCG R 100.70 0.5 gr 6.71 25%
1162470 M01AE02 naproksen NAPROXEN tabl. 50 po 375 mg Srbolek d.d. SCG R 251.80 0.5 gr 6.71 25%
5162422 M01AE02 naproksen NAPROKSEN supoz. 10 po 500 mg Zorka Pharma SCG R 82.10 0.5 gr 8.21 25%
1162423 M01AE02 naproksen NAPROKSEN tabl. film 20 po 375 mg Zorka Pharma SCG R 100.70 0.5 gr 6.71 25%
1162560 M01AE02 naproksen NAKSETOL tabl. film 20 po 550 mg Zorka Pharma SCG R 129.20 0.5 gr 5.87 25%
M01AE09
1162050 M01AE09 flurbiprofen FLUGALIN dra 30 po 50 mg Galenika SCG R 84.60 200 mg 11.28 25%
1162051 M01AE09 flurbiprofen FLUGALIN dra 30 po 100 mg Galenika SCG R 143.50 200 mg 9.57 25%
M01AE11
1162220 M01AE11 tiaprofenska kiselina TURGANIL tabl. 20 po 300 mg Jugoremedija SCG R 159.60 600 mg 15.96 50%
M03B
M03BX
M03BX02
1165122 M03BX02 tizanidin SIRDALUD tabl. 30 po 4 mg Novartis vajcarska R 866.80 12 mg 86.68
M03BX07
1071810 M03BX07 tetrazepam MYOLASTAN tabl.film 20 po 50 mg Sanoffi Francuska R 484.00 50 mg 24.20
M04
M04A
M04AA
M04AA01
1168089 M04AA01 alopurinol ALOPURINOL tabl. 40 po 100 mg Zorka Pharma SCG R 52.40 0.4 gr 5.24 -
1168090 M04AA01 alopurinol ALOPURINOL tabl. 30 po 300 mg Zorka Pharma SCG R 53.20 0.4 gr 2.36 -
M05
M05B
M05BA
M05BA04
1059075 M05BA04 alendronat ALENDRONAT tabl. 20 po 10 mg Zdravlje SCG R 103.70 10 mg 5.18 -
INDIKACIJE:
Za leenje osteoporoze (DXA T vrednosti u L 1-4 <= 2.5 ili <= -2.5 u Total/Neck) na osnovu miljenja specijaliste (internista, fizijatar, ortoped, ginekolog),
osteoporoza nakon preloma.
Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem
PREPARATI ZA LEENJE GIHTA
Preparati za leenje gihta
Lekovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju
alendronat
Inhibitori sinteze mokrane kiseline
LEKOVI U TERAPIJI OBOLENJA KOSTIJU
Bifosfonati
naproksen
tizanidin
NAPOMENA Sirup samo kod dece
alopurinol
Miorelaksansi sa centralnim delovanjem
tiaprofenska kiselina
flurbiprofen
tetrazepam
Lista A - Grupa M Strana 43 od 59
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
N
N01
N01B
N01BB
N01BB02
4081225 N01BB02 lidokain LIDOKAIN-HLORID gel 30 g (2%) Galenika SCG R 91.20 - - -
N02
N02A
N02AA
N02AA01
1087600 N02AA01 morfin M - ESLON kaps. retard 20 po 10 mg
Grunenthal
GMBH Nemaka SZR 401.70 0.1 gr 200.85 -
1087601 N02AA01 morfin M - ESLON kaps. retard 50 po 10 mg
Grunenthal
GMBH Nemaka SZR 1,104.00 0.1 gr 220.80 -
1087603 N02AA01 morfin M - ESLON kaps. retard 20 po 30 mg
Grunenthal
GMBH Nemaka SZR 775.80 0.1 gr 129.30 -
1087604 N02AA01 morfin M - ESLON kaps. retard 50 po 30 mg
Grunenthal
GMBH Nemaka SZR 1,819.30 0.1 gr 121.28 -
1087606 N02AA01 morfin M - ESLON kaps. retard 20 po 60 mg
Grunenthal
GMBH Nemaka SZR 1,159.50 0.1 gr 96.58 -
1087607 N02AA01 morfin M - ESLON kaps. retard 50 po 60 mg
Grunenthal
GMBH Nemaka SZR 2,665.70 0.1 gr 88.85 -
1087609 N02AA01 morfin M - ESLON kaps. retard 20 po 100 mg
Grunenthal
GMBH Nemaka SZR 1,776.70 0.1 gr 88.83 -
1087610 N02AA01 morfin M - ESLON kaps. retard 50 po 100 mg
Grunenthal
GMBH Nemaka SZR 4,086.30 0.1 gr 81.72 -
N02AB
N02AB03
9087565 N02AB03 fentanil DUROGESIC tts 5 po 2.5 mg/10 cm2 Jansenn Cilag Belgija R 2,413.02 0.6 mg 115.82 25%/75%
9087566 N02AB03 fentanil DUROGESIC tts 5 po 5 mg/20 cm2 Jansenn Cilag Belgija R 4,361.19 0.6 mg 104.66 25%/75%
9087567 N02AB03 fentanil DUROGESIC tts 5 po 10 mg/40 cm2 Jansenn Cilag Belgija R 7,419.39 0.6 mg 89.03 25%/75%
NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM)
ANESTETICI
Anestetici, lokalni
ANALGETICI
Amidi
Derivafi fenilpiperidina
morfin
lidokain
Opioidi
Prirodni alkaloidi opijuma
fentanil
Lista A - Grupa N Strana 44 od 59
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
N02AX
N02AX02
2087535 N02AX02 tramadol TRAMADOL kapi 10ml (100 mg/ml) Panfarma SCG R 130.00 0.3 gr 39.00 -
1087530 N02AX02 tramadol TRAMADOL kaps. 20 po 50 mg Panfarma SCG R 117.50 0.3 gr 35.25 -
2087406 N02AX02 tramadol TRODON kapi
1 po 10 ml (100
mg/1 ml) Zorka Pharma SCG R 130.00 0.3 gr 39.00 -
1087405 N02AX02 tramadol TRODON kaps. 20 po 50 mg Zorka Pharma SCG R 117.50 0.3 gr 35.25 -
5087407 N02AX02 tramadol TRODON supoz. 5 po 100 mg Zorka Pharma SCG R 63.80 0.3 gr 38.28 -
1087451 N02AX02 tramadol TRODON tbl. 10 po 100mg Zorka Pharma SCG R 126.60 0.3 gr 37.98 -
1087452 N02AX02 tramadol TRODON tbl. retard 30 po 100mg Zorka Pharma SCG R 379.20 0.3 gr 37.92 -
1087104 N02AX02 tramadol SINTRADON kaps. 20 po 50 mg Zdravlje SCG R 117.50 0.3 gr 35.25 -
N02B
N02BE
N02BE01
3086695 N02BE01 paracetamol PARACETAMOL sirup
1 po 100 ml (120
mg/5 ml) Galenika SCG R 51.40 3 gr 64.25 -
3086871 N02BE01 paracetamol SANICET sirup
1 po 100 ml (120
mg/5 ml) Sanitarija, SCG R 42.80 3 gr 53.50 -
3086870 N02BE01 paracetamol PARACETAMOL sirup
1 po 100 ml (120
mg/5ml) Sanitarija SCG R 42.80 3 gr 53.50 -
3086106 N02BE01 paracetamol FEBRICET sirup
1 po 100 ml (120
mg/5 ml) Panfarma SCG R 51.40 3 gr 64.25 -
INDIKACIJE:
1. Za leenje hroninog,umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. treoj analgetikoj stepenici
(ne sme se koristiti u akutnim pogoranjima hroninog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku leenja oralnim morfinom razvila neeljena dejstva koja se teko kontroloiu
i nisu prihvatljiva za bolesnika;
-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemoguavaju oralnu primenu morfina
(esto povraanje, kompletna mehanika opstrukcija creva, disfagija);
-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje spreavaju primenu morfina
i oteavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( munina, povraanje, opstipacija,nekompletna mehanika opstrukcija creva);
-kao opioid prve linije kod bolesnika sa oteenjem bubrene funkcije.
Lek u terapiju uvode lekari specijalisti u slubi kunog leenja uz uee osiguranika 25 %
2. Za leenje tekog neuropatskog bola (postherpetika i postraumatska neuralgija,trigeminalna neuralgija, dijabetika amiotrofija,
bolna oftalmoplegija,kauzalgija, spondilodiscitis, poliomiozitis) koji se tokom dvomesene primene drugih analgetikih sredstava
(tricikliki antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz uee osiguranika 75%.
Ostali opioidi
Ostali analgetici i antipiretici
Anilidi
tramadol
paracetamol
Lista A - Grupa N Strana 45 od 59
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
3086523 N02BE01 paracetamol PARACETAMOL sirup
1 po 100 (
120mg/5ml) Remevita D.o.o. SCG R 51.40 3 gr 64.25 -
3086483 N02BE01 paracetamol MIRALGIN sirup
1 po 100 ml (120
mg/5 ml) Zorka Pharma SCG R 51.40 3 gr 64.25 -
3086280 N02BE01 paracetamol PARACET sirup
1 po 100 ml (120
mg/5 ml) Zdravlje SCG R 51.40 3 gr 64.25 -
5086107 N02BE01 paracetamol FEBRICET supoz. 5 po 200 mg Panfarma SCG R 53.20 3 gr 159.60 -
5086482 N02BE01 paracetamol MIRALGIN supoz. 10 po 120 mg Zorka Pharma SCG R 63.90 3 gr 159.75 -
5086912 N02BE01 paracetamol EFFERALGAN supoz. 10 po 150 mg
Bristol Myers-
Squibb vajcarska R 99.00 3 gr 198.00 -
N03AA
N03AA02
1084600 N03AA02 fenobarbital (fenobarbiton) FENOBARBITON tabl. 30 po 100 mg Galenika SCG R 111.20 0.1 gr 3.71 -
1084210 N03AA02 fenobarbital (fenobarbiton) PHENOBARBITON tabl. 30 po 15 mg Panfarma SCG R 25.70 0.1 gr 5.71 -
1084521 N03AA02 fenobarbital (fenobarbiton) PHENOBARBITON tabl. 30 po 100 mg Panfarma SCG R 111.20 0.1 gr 3.71 -
N03AD
N03AD01
3084513 NO3AD01 etosuksimid SUXINUTIN sirup
1 po 200 ml
(250mg/5ml) Pfizer SAD R 299.70 1.25 gr 37.46 -
N03AE
N03AE01
1084402 N03AE01 klonazepam RIVOTRIL tabl. 30 po 2 mg Galenika SCG R 90.30 8 mg 12.04 -
N03AF
N03AF01
1084070 N03AF01 karbamazepin KARBAMAZEPIN tabl. 50 po 200 mg Galenika SCG R 123.50 1 gr 12.35 -
1084060 N03AF01 karbamazepin KARBAPIN tabl. 50 po 200 mg Panfarma SCG R 123.50 1 gr 12.35 -
3084532 N03AF01 karbamazepin TEGRETOL sirup
1 po 250 ml (100
mg/5ml) Novartis vajcarska R 345.31 1 gr -
1084530 N03AF01 karbamazepin TEGRETOL CR tabl. retard 30 po 400 mg Novartis vajcarska R 421.23 1 gr 50%
N03AG
N03AG01
Derivati karboksamida
Derivati masnih kiselina
karbamazepin
klonazepam
valproinska kiselina (natrijum valproat)
NAPOMENA Sirup samo za decu
Derivati benzodiazepina
NAPOMENA Sirup samo za decu
NAPOMENA Kod dece na osnovu miljenja neurologa.
etosuksimid
Derivati cukcinimida
fenobarbital (fenobarbiton)
Barbiturati i derivati
Lista A - Grupa N Strana 46 od 59
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
3084501 N03AG01 natrijum valproat EFTIL sirup
1 po 150ml ( 5,764
g/100 ml ) Zorka Pharma SCG R 355.80 1.5 gr 61.73 -
1084500 N03AG01
natrijum valproat, valproinska
kiselina EFTIL RETARD 500 tabl.retard film
30 po (333 mg + 145
mg) Zorka Pharma SCG R 612.20 1.5 gr 64.03 -
N03AX
N03AX09
1084550 N03AX09 lamotrigin LAMICTAL tabl. 30 po 25 mg GlaxoSmithKline Engleska R 775.50 0.3 gr 310.29 -
1084551 N03AX09 lamotrigin LAMICTAL tabl. 30 po 50 mg GlaxoSmithKline Engleska R 1,325.50 0.3 gr 265.10 -
1084552 N03AX09 lamotrigin LAMICTAL tabl. 30 po 100 mg GlaxoSmithKline Engleska R 2,210.80 0.3 gr 221.08 -
N03AX..
1084700 N03AX.. topiramat TOPAMAX tabl. 28 po 25 mg JansenCilag Belgija R 645.80 0.3 gr 276.77 -
1084701 N03AX.. topiramat TOPAMAX tabl. 28 po 50 mg JansenCilag Belgija R 1,292.60 0.3 gr 276.98 -
1084702 N03AX.. topiramat TOPAMAX tabl. 28 po 100 mg JansenCilag Belgija R 2,584.20 0.3 gr 276.87 -
1084703 N03AX.. topiramat TOPAMAX tabl. 28 po 200 mg JansenCilag Belgija R 5,169.40 0.3 gr 276.93 -
N04
N04A
N04AA
N04AA01
1085070 N04AA01 triheksifenidil ARTANE tabl. 100 po 2 mg Hemofarm SCG R 79.80 10 mg 3.99 -
1085072 N04AA01 triheksifenidil ARTANE tabl. 100 po 5 mg Hemofarm SCG R 165.00 10 mg 3.30 -
N04AA02
1085320 N04AA02 biperiden MENDILEX tabl. 50 po 2 mg Alkaloid Makedonija R 171.80 10 mg 17.18 50%
N04B
N04BA
N04BA02
1085213 N04BA02 levodopa, benzerazid MADOPAR HBS kaps.
100 po 125 mg (100
mg + 25 mg) Galenika SCG R 558.60 0.6 gr 26.81 -
Antiholinergiki lekovi
Tercijarni amini
Dopaminergiki lekovi
Dopa I derivati dope
triheksifenidil
biperiden
levodopa, benzerazid
topiramat
Ostali antiepileptici
ANTIPARKINSONICI
lamotrigin
INDIKACIJE: Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike na osnovu konzilijarnog miljenja referentne zdravstvene ustanove ( neurolog ili pedijatar)
INDIKACIJE: Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike na osnovu konzilijarnog miljenja referentne zdravstvene ustanove ( neurolog ili pedijatar)
Lista A - Grupa N Strana 47 od 59
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
1085212 N04BA02 levodopa, benzerazid MADOPAR tabl.
100 po 250 mg (200
mg + 50 mg) Galenika SCG R 1,140.00 0.6 gr 27.36 -
1085305 N04BA02 levodopa, benzerazid MADOPAR Roche kaps.
100 po 250 mg (200
mg + 50 mg)
F. Hoffmann - La
Roche vajcarska R 1.322.17 0.6 gr 31.73 10%
1085307 N04BA02 levodopa, benzerazid MADOPAR Roche tabl.
100 po 250 mg (200
mg + 50 mg)
F. Hoffmann - La
Roche vajcarska R 1,524.09 0.6 gr 36.58 10%
N04BB
N04BB01
1085350 N04BB01 amantadin sulfat PK MERZ tabl. 30 po 100 mg
Merz
Pharmaceuticals
GmbH Nemaka R 548.40 0.2 gr 36.56 -
N04BC
N04BC01
1149040 N04BC01 bromokriptin BROMOKRIPTIN tabl. 30 po 2,5 mg Zdravlje SCG R 159.60 40 mg 85.12 -
1149041 N04BC01 bromokriptin BROMOKRIPTIN tabl. 30 po 10 mg Zdravlje SCG R 501.60 40 mg 66.88 -
N04BD
N04BD01
1085230 N04BD01 selegilin JUPRENIL tabl. 50 po 5 mg Zorka Pharma SCG R 205.20 5 mg 4.10 -
N05
N05A
N05AA
N05AA01
1070056 N05AA01 hlorpromazin LARGACTIL tabl. 50 po 25 mg Galenika SCG R 80.80 300 mg 19.39 -
N05AB
N05AB02
1070850 N05AB02 flufenazin METOTEN dra. 25 po 1 mg Hemofarm SCG R 34.20 10 mg 13.68 -
1070851 N05AB02 flufenazin METOTEN dra. 25 po 5 mg Hemofarm SCG R 68.40 10 mg 5.47 -
1070891 N05AB02 flufenazin FLUFENAZIN dra. 25 po 1 mg Zdravlje SCG R 34.20 10 mg 13.68 -
N05AC
N05AC02
1070860 N05AC02 tioridazin TRIXIFEN dra. 50 po 25 mg Hemofarm SCG R 85.60 0.3 gr 20.54 -
N05AD
selegilin
Fenotiazini sa piperazinskom strukturom
tioridazin
amantadin sulfat
Fenotiazini sa piperidinskom strukturom
Derivati butirofenona
flufenazin
hlorpromazin
PSIHOLEPTICI
Antipsihotici
Fenotiazini sa alifatinim bonim lancem
INDIKACIJE: Parkinsonova bolest
Agonisti dopamina
inhibitori monoamino oksidaze tipa B (MAO-B)
bromokriptin
Lista A - Grupa N Strana 48 od 59
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
N05AD01
2070842 N05AD01 haloperidol HALOPERIDOL kapi
1 po 10 ml (2 mg/1
ml) Hemofarm SCG R 47.50 8 mg 19.00 -
2070802 N05AD01 haloperidol HALOPERIDOL kapi
1 po 10 ml (2 mg/1
ml) Zdravlje SCG R 47.50 8 mg 19.00 -
1070841 N05AD01 haloperidol HALOPERIDOL tabl. 30 po 10 mg Hemofarm SCG R 62.80 8 mg 1.67 -
1070840 N05AD01 haloperidol HALOPERIDOL tabl. 25 po 2 mg Hemofarm SCG R 40.00 8 mg 6.40 -
1070800 N05AD01 haloperidol HALOPERIDOL tabl. 25 po 2 mg Zdravlje SCG R 40.00 8 mg 6.40 -
1070801 N05AD01 haloperidol HALOPERIDOL tabl. 30 po 10 mg Zdravlje SCG R 62.80 8 mg 1.67 -
N05AH
N05AH02
1070605 N05AH02 klozapin LEPONEX tabl. 50 po 25 mg Novartis vajcarska R 602.64 0.3 gr 144.63 75%
1070606 N05AH02 klozapin LEPONEX tabl. 50 po 100 mg Novartis vajcarska R 1,454.11 0.3 gr 87.24 25%
1070965 N05AH02 klozapin CLOZAPINE tabl. 50 po 100 mg Remedica Kipar R 1,150.00 0.3 gr 69.00 -
N05AN
N05AN01
1070885 N05AN01 litijum (karbonat)
LITIJUM
KARBONAT kaps. 100 po 300 mg Srbolek d.d. SCG R 285.00 1800 mg 17.10 -
N05AX
N05AX08
1070935 N05AX08 risperidon RISSAR tabl.film. 20 po 1 mg Alkaloid Makedonija R 304.69 5 mg 76.25 -
1070928 N05AX08 risperidon RISSAR tabl.film. 20 po 2 mg Alkaloid Makedonija R 570.00 5 mg 71.25 -
1070929 N05AX08 risperidon RISSAR tabl.film. 20 po 3 mg Alkaloid Makedonija R 844.00 5 mg 70.33 -
1070920 N05AX08 risperidon RISPOLEPT tabl.film. 20 po 1 mg JansennCilag Belgija R 340.00 5 mg 85.00 15%
1070921 N05AX08 risperidon RISPOLEPT tabl.film. 20 po 2 mg JansennCilag Belgija R 680.00 5 mg 85.00 15%
1070922 N05AX08 risperidon RISPOLEPT tabl.film. 20 po 3 mg JansennCilag Belgija R 1,020.00 5 mg 85.00 15%
1070923 N05AX08 risperidon RISPOLEPT tabl.film. 20 po 4 mg JansennCilag Belgija R 1,360.00 5 mg 85.00 15%
haloperidol
klozapin
INDIKACIJE: Samo za pacijente rezistentne na druge neuroleptike kao zadnja linija terapije na osnovu miljenja psihijatra sa Instituta.
Litijum
litijum (karbonat)
Diazepini, oksazepini I tiazepini
risperidon
Ostali antipsihotici
Lista A - Grupa N Strana 49 od 59
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
2070924 N05AX08 risperidon RISPOLEPT
rastvor za
oralnu primenu 100 ml/1mg na ml JansennCilag Belgija SZR 4,450.00 5 mg 222.50 50%
2070936 N05AX08 risperidon RISPOLEPT
rastvor za
oralnu primenu 30 ml/1mg na ml JansennCilag Belgija SZR 1,335.00 5 mg 222.50 50%
N05B
N05BA
N05BA01
5071845 N05BA01 diazepam DIAZEPAM klizme 5 po 5 mg/2,5ml
Apotekarska
ustanova
Beograd SCG R 80.40 10 mg 32.16 -
1071770 N05BA01 diazepam SEDABENZ tabl. 30 po 5 mg Fampharm SCG R 34.20 10 mg 2.28 -
1071800 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 2 mg
Farmakos
Beograd SCG R 23.80 10 mg 3.97 -
1071801 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 5 mg
Farmakos
Beograd SCG R 28.50 10 mg 1.90 -
1071120 N05BA01 diazepam BENSEDIN tabl. 30 po 2 mg Galenika SCG R 28.60 10 mg 4.76 -
1071121 N05BA01 diazepam BENSEDIN tabl. 30 po 5 mg Galenika SCG R 34.20 10 mg 2.28 -
1071122 N05BA01 diazepam BENSEDIN tabl. 30 po 10 mg Galenika SCG R 45.60 10 mg 1.52 -
1071790 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 5 mg Habit Pharm SCG R 34.20 10 mg 2.28 -
1071791 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 10 mg Habit Pharm SCG R 45.60 10 mg 1.52 -
1071700 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 2 mg Panfarma SCG R 28.60 10 mg 4.76 -
1071701 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 5 mg Panfarma SCG R 34.20 10 mg 2.28 -
1071702 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 10 mg Panfarma SCG R 45.60 10 mg 1.52 -
1071785 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 2 mg Remevita D.o.o. SCG R 28.60 10 mg 4.76 -
1071786 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 30 po 5 mg Remevita D.o.o. SCG R 34.20 10 mg 2.28 -
INDIKACIJE:
1. Deca i adolescenti,rezistentni na terapiju klasinim antipsihoticima (bez terapijskog odgovora najmanje 4 nedelje na klasinim antipsihoticima).
2. Kod osoba sa izraenim neeljenim dejstvom na klasine antipsihotike (neeljena dejstva koja ne mogu da se podnose , posebno u odnosu na ekstrapiramidalni
sindrom ).
Anksiolitici
INDIKACIJE:
1. Deca i adolescenti,rezistentni na terapiju klasinim antipsihoticima (bez terapijskog odgovora najmanje 4 nedelje na klasinim antipsihoticima).
2. Kod osoba sa izraenim neeljenim dejstvom na klasine antipsihotike (neeljena dejstva koja ne mogu da se podnose , posebno u odnosu na ekstrapiramidalni
sindrom ).
diazepam
Derivati benzodiazepina
Lista A - Grupa N Strana 50 od 59
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
1071820 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 20 po 2 mg Zdravlje SCG R 19.40 10 mg 4.85 -
1071821 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 20 po 5 mg Zdravlje SCG R 22.80 10 mg 2.28 -
1071822 N05BA01 diazepam DIAZEPAM tabl. 20 po 10 mg Zdravlje SCG R 30.80 10 mg 1.54 -
N05BA06 lorazepam
1071603 N05BA06 lorazepam LORAM tabl. 20 po 2,5 mg Jugoremedija SCG R 43.30 2.5 mg 1.50 -
1071710 N05BA06 lorazepam LORAZEPAM tabl. 30 po 1 mg Zorka Pharma SCG R 38.80 2.5 mg 3.23 -
1071711 N05BA06 lorazepam LORAZEPAM tabl. 20 po 2,5 mg Zorka Pharma SCG R 43.30 2.5 mg 2.16 -
N05BA08
1071720 N05BA08 bromazepam BROMAZEPAM tabl. 30 po 1,5 mg Zorka Pharma SCG R 34.20 10 mg 7.60 -
1071721 N05BA08 bromazepam BROMAZEPAM tabl. 30 po 3 mg Zorka Pharma SCG R 45.60 10 mg 5.06 -
1071722 N05BA08 bromazepam BROMAZEPAM tabl. 20 po 6 mg Zorka Pharma SCG R 37.70 10 mg 3.14 -
N05BA12
1071750 N05BA12 alprazolam KSALOL tabl. 30 po 0,25 mg Galenika SCG R 34.20 1 mg 4.56 -
1071751 N05BA12 alprazolam KSALOL tabl. 30 po 0,50 mg Galenika SCG R 45.60 1 mg 3.04 -
1071752 N05BA12 alprazolam KSALOL tabl. 30 po 1,0 mg Galenika SCG R 68.40 1 mg 2.28 -
1071760 N05BA12 alprazolam ZAXAN tabl. 30 po 0,25 mg Hemofarm SCG R 34.20 1 mg 4.56 -
1071761 N05BA12 alprazolam ZAXAN tabl. 30 po 0,50 mg Hemofarm SCG R 45.60 1 mg 3.04 -
N05C
N05CD
N05CD08
1071461 N05CD08 midazolam FLORMIDAL tabl. 30 po 15 mg Galenika SCG R 370.50 15 mg 12.35 -
N05CF
N05CF02
1077151 N05CF02 zolpidem STILNOX tabl.film 20 po 10 mg Sanofi Sintelabo Francuska R 339.70 10 mg 17.00 50%
N06
N06A
Lekovi srodni benzodiazepinima
PSIHOANALEPTICI
Hipnotici i sedativi
Derivati benzodiazepina
Antidepresivi
zolpidem
NAPOMENA Na osnovu miljenja neuropsihijatra.
bromazepam
NAPOMENA Na osnovu miljenja neuropsihijatra.
midazolam
alprazolam
Lista A - Grupa N Strana 51 od 59
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
N06AA
N06AA04
1072740 N06AA04 klomipramin ANAFRANIL dra. 30 po 25 mg Novartis vajcarska R 231.38 0.1 gr -
N06AA21
1072730 N06AA21 maprotilin MAPROTILIN tabl. 30 po 25 mg Zdravlje SCG R 58.90 0.1 gr 7.85 -
1072731 N06AA21 maprotilin MAPROTILIN tabl. 30 po 50 mg Zdravlje SCG R 125.40 0.1 gr 8.36 -
1072720 N06AA21 maprotilin MAPROTIN tabl. film 30 po 25 mg Hemofarm SCG R 58.90 0.1 gr 7.85 -
1072721 N06AA21 maprotilin MAPROTIN tabl. film 30 po 50 mg Hemofarm SCG R 125.40 0.1 gr 8.36 -
N06AB
N06AB03
1072700 N06AB03 fluoksetin FLUNIRIN kaps. 30 po 20 mg Galenika SCG R 1,092.50 20 mg 36.42 -
1072930 N06AB03 fluoksetin FLUNISAN tabl. 30 po 20 mg Zorka Pharma SCG R 948.00 20 mg 31.60 -
N06AB06
1072790 N06AB06 sertralin ZOLOFT tabl.film 28 po 50 mg Pfizer SAD R 1,102.00 50 mg 39.35 50%
1072791 N06AB06 sertralin ZOLOFT tabl.film 28 po 100 mg Pfizer SAD R 2,199.00 50 mg 39.26 50%
N06AG
N06AG02
1072141 N06AG02 moklobemid AUROMID tabl. 60 po 150 mg Galenika SCG R 997.50 0.3 gr 33.25 25%
N06AX
N06AX03
1072031 N06AX03 mianserin MIANSAN tabl. film 14 po 30 mg Zorka Pharma SCG R 122.60 60 mg 17.51 -
1072032 N06AX03 mianserin MIANSAN tabl. film 30 po 60 mg Zorka Pharma SCG R 524.40 60 mg 17.48 -
1072033 N06AX03 mianserin MIANSAN tabl. film 28 po 30mg Zorka Pharma SCG R 245.00 60 mg 17.50 -
1072034 N06AX03 mianserin MIANSAN tabl. film 20 po 60 mg Zorka Pharma SCG R 350.00 60 mg 17.50 -
INDIKACIJE:
1, Opsesivno-kompulzivni poremeaj kod dece( bez uea za decu ) i odraslih a na osnovu miljenja psihijatar/neuropsihijatar
2. Depresija major na osnovu miljenja psihijatar/neuropsihijatar.
3. Posttraumatski stresni poremeaj (PTSP ) na osnovu miljenja psihijatar/neuropsihijatar..
4. Panini poremeaj sa ili bez agorafobije i socijalne fobije na osnovu miljenja psihijatar/neuropsihijatar..
Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina
klomipramin
sertralin
Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
Ostali antidepresivi
moklobemid
mianserin
Inhibitori monoaminooksidaze tipa A (MAO-A)
maprotilin
fluoksetin
NAPOMENA Na osnovu miljenja specijaliste psihijatra/neuropsihijatra.
Lista A - Grupa N Strana 52 od 59
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
N06AX16
1072836 NO6AX16 venlafaksin EFECTIN ER kaps 30 po 37,5 mg
Wyeth-Lederle
Pharma Austrija R 1,112.40 - - 50%
1072828 NO6AX16 venlafaksin EFECTIN ER kaps 28 po 75 mg
Wyeth-Lederle
Pharma Austrija R 1,887.72 - - 50%
1072832 NO6AX16 venlafaksin EFECTIN ER kaps 28 po 150 mg
Wyeth-Lederle
Pharma Austrija R 3,450.20 - - 50%
N07
N07A
N07AA
N07AA02
1088055 N07AA02 piridostigmin MESTINON tabl. 150 po 60 mg
ICN
Pharmaceuticals Maarska R 2,390.00 0.18 gr 47.80 -
N07B
N07BB
N07BB01
1075091 N07BB01 disulfiram ESPERAL tabl. 20 po 500 mg Sanofi Francuska R 231.60 - - -
N07BC
N07BC02
2087310 N07BC02
metadon METADON kapi
1 po 10 ml (10
mg/ml) Hemofarm SCG R
85.60 25 mg 21.40 -
Ostali lekovi koji deluju na nervni sistem
venlafaksin
metadon
Lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti
disulfiram
PARASIMPATIKOMIMETICI
Antiholinesteraze
LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U BOLESTIMA ZAVISNOSTI
piridostigmin
Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti
Lista A - Grupa N Strana 53 od 59
Lista A - Grupa P. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
P
P01A
P01AB
P01AB01
1029080 P01AB01 metronidazol ORVAGIL tabl. 20 po 250 mg Galenika SCG R 68.40 2 gr 27.36 -
1029082 P01AB01 metronidazol ORVAGIL tabl. 20 po 400 mg Galenika SCG R 79.80 2 gr 19.95 -
1029083 P01AB01 metronidazol ORVAGIL D tabl. 20 po 400 mg Galenika SCG R 79.80 2 gr 19.95 -
P01AX
P01AX10
1029785 P01AX10 tenonitrozol ATRIKAN kaps. 8 po 250 mg
Innotech
International Francuska R 236.00 - - 50%
P02
P02C
P02CA
P02CA01
3028300 P02CA01 mebendazol SOLTRIK sirup
1 po 30 ml (100
mg/5 ml) Galenika SCG R 52.30 0.2 gr 17.43 -
1028331 P02CA01 mebendazol MEBENDAZOL tabl. 6 po 100 mg Zdravlje SCG R 51.40 0.2 gr 17.13 -
P02CA03
1028123 P02CA03 albendazol BIMENAL tabl. 6 po 200 mg Alkaloid Makedonija R 210.40 0.4 gr 70.13 -
1028124 P02CA03 albendazol BIMENAL tabl. 60 po 200 mg Alkaloid Makedonija R 1,621.40 0.4 gr 54.04 -
P03
P03A
P03AB
P03AB02
4158130 P03AB02 lindan GAMEX gel 1 po 50 g 0,3% Zorka Pharma SCG R 66.50 - - -
4158131 P03AB02 lindan GAMEX losion 1 po 95 ml 0,3% Zorka Pharma SCG R 100.70 - - -
9158132 P03AB02
lindan GAMEX ampon 1 po 50 ml 1% Zorka Pharma SCG R
58.00 - - -
lindan
ANTIPARAZITNI PROIZVODI, INSEKTICIDI I SREDSTVA ZA ZATITU OD INSEKATA
ANTHELMINTICI
Lekovi protiv nematoda
Derivati benzimidazola
mebendazol
Amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama
Derivati nitroimidazola
Proizvodi koji sadre hlor
Lekovi protiv ektoparazita i skabijesa
Lekovi protiv ektoparazita, skabicidi, insekticidi i sredstva za zatitu od insekata
metronidazol
INDIKACIJE: Za ehinokokozu i cisticerkozu.
albendazol
INDIKACIJE: Infekcije trihomonasom, infekcije usta (peri i paradentalni apcesi, gingivitis), amebiaza i Helicobacter pylori.
tenonitrozol
Lista A - Grupa P Strana 54 od 59
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
R
RO1
RO1A
RO1AD
R01AD01
7110021 RO1ADO1 beklometazon BECONASE nasal spray
1 po 200doza (
50mcg/doza ) GlaxoSmithKline Engleska R 260.20 400 mcg 10.40 25%
R03
R03A
R03AC
R03AC02
7114480 R03AC02 salbutamol SALBUTAMOL aerosol
1 po 10 ml (200 doza
po 0,1 mg) Jugoremedija SCG R 94.70 0,8 mg 3.78 -
7114462 R03AC02 salbutamol SPALMOTIL rastv. za inh. 1 po 10 ml (5 mg/ ml) Galenika SCG R 57.00 10 mg 11.40 -
7114152 R03AC02 salbutamol ALOPROL rastv. za inh. 1 po 10ml(5 mg/1ml) Panfarma SCG R 57.00 10 mg 11.40 -
7114550 R03AC02 salbutamol VENTOLIN aerosol
10ml (200 doza po
0,1 mg) GlaxoSmithKline Engleska R 236.89 0.8 mg 9.48 -
R03AC12
7114590 R03AC12 salmeterol SEREVENT aerosol
1 po 60 doza (25 mcg
po dozi) GlaxoSmithKline Engleska R 928.20 0.1 mg 61.88 25%
R03AK
R03AK03
7114725 R03AK03 fenoterol, ipratropijum bromid BERODUAL N aerosol
10 ml 200 inh. (0,05
+ 0,02 mg)/1 doza)
Boehringer
Ingelheim Austrija R 616.10 - - -
R03B
R03BA
R03BA01
7114560 R03BA01 beklometazon BECOTIDE aerosol
1 po 200 doza(50
mcg/doza) GlaxoSmithKline Engleska R 260.20 0.8 mg 20.80 -
7114562 R03BA01 beklometazon BECLOFORTE aerosol
1 po 200 doza (250
mcg/1 doza) GlaxoSmithKline Engleska R 418.70 0.8 mg 11.16 -
R03BA05
7114597 R03BA05 flutikazon propionate FLIXOTIDE aerosol
1 po 120 doza (50
mcg/1 doza) GlaxoSmithKline Engleska R 846.60 0.6 mg 84.66 50%
7114595 R03BA05 flutikazon propionate FLIXOTIDE aerosol
1 po 60 doza (125
mcg/1 doza) GlaxoSmithKline Engleska R 812.30 0.6 mg 64.98 50%
beklometazon
Glukokortikoidi
LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUNOJ BOLESTI
Adrenergici, inhalacioni
INDIKACIJE:
1. Leenje astme kod dece i odraslih.
2. Hronina opstruktivna bolest plua kod odraslih za umereno teke i teke ( II i III stadijum ) bolesti na osnovu konzilijarnog miljenja referentne zdravstvene
ustanove uz preporuku pulmologa,imunologa, pedijatra, interniste i pneumoptiziologa u slubi pulmologije prema GINA ( Globalna inicijativa za leenje astme ).
flutikazon propionate
RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
Nazalni preparati
Dekongestivi I ostali nazalni preparati za lokalnu primenu
Kortikosteroidi
Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora
salbutamol
beklometazon
salmeterol
fenoterol, ipratropijum bromid
Ostali lekovi za opstruktivne plune bolesti, inhalacioni
Adrenergici I drugi lekovi za opstruktivne plune bolesti u kombinaciji
Lista A - Grupa R Strana 55 od 59
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
7114596 R03BA05 flutikazon propionate FLIXOTIDE aerosol
1 po 60 doza (250
mcg/1 doza) GlaxoSmithKline Engleska R 1,480.10 0.6 mg 59.20 50%
R03C
R03CC
R03CC02
3114460 R03CC02 salbutamol SPALMOTIL sirup
1 po 200 ml (2 mg/5
ml) Galenika SCG R 97.00 12 mg 14.55 -
1114461 R03CC02 salbutamol SPALMOTIL tabl. 60 po 2 mg Galenika SCG R 97.00 12 mg 9.70 -
3114151 R03CC02 salbutamol ALOPROL sirup
1 po 100 ml (2 mg/5
ml) Panfarma SCG R 51.40 12 mg 15.42 -
1114150 R03CC02 salbutamol ALOPROL tabl. 60 po 2 mg Panfarma SCG R 97.00 12 mg 9.70 -
1114481 R03CC02 salbutamol SALBUTAMOL tabl. 60 po 2 mg Jugoremedija SCG R 97.00 12 mg 9.70 -
R03D
R03DA
R03DA04
1114220 R03DA04 teofilin DUROFILIN kaps. retard 40 po 125 mg Zdravlje SCG R 77.00 0.4 gr 6.16 -
1114221 R03DA04 teofilin DUROFILIN kaps. retard 40 po 250 mg Zdravlje SCG R 114.00 0.4 gr 4.56 -
R03DA05
1114292 R03DA05 aminofilin AMINOFILIN tabl. retard 20 po 350 mg Srbolek d.d. SCG R 85.60 0,6 gr 7.33 -
R05
R05C
R05CB
R05CB13
7112250 R05CB13 dornaze alfa PULMOZYME inj. 6 po(2,5 mg/2,5 ml)
Hoffmann La
Roche Francuska R 11,425.10 2.5 mg 380.83 -
R05D
R05DA
R05DA04
1115220 R05DA04 kodein KODEIN FOSFAT tabl. 10 po 30 mg Fampharm SCG R 56.10 0.1 gr 18.70 -
R06
R06A
R06AD
INDIKACIJE: Za leenje cistine fibroze plua sa forsiranim vitalnim kapacitetom veim od 40% na osnovu miljenja pulmologa u referntnom centru za cistinu fibrozu.
Antitusici, iskljuujui kombinacije sa ekspektoransima
LEKOVI PROTIV KALJA I PREHLADE
1. Umereno jak bol kod malignih bolesti u kombinaciji sa blagim analgeticima
2. Suzbijanje podraajnog kalja kod zloudnih bolesti disajnih organa na osnovu miljenja specijaliste
INDIKACIJE: 1.Kod dece za leenje bronhijalne astme ( III i IV stepena ) uz preporuku pedijatra pulmologa i pedijatra u slubi pulmologije.
aminofilin
kodein
dornaze alfa
ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antihistaminici za sistemsku primenu
Derivati fenotiazina
Adrenergici za sistemsku primenu
INDIKACIJE:
salbutamol
Ksantini
Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plunim bolestima
Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora
teofilin
Alkaloidi opijuma I derivati
Ekspektoransi, iskljuujui kombinacije sa antitusicima
Mukolitici
Lista A - Grupa R Strana 56 od 59
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN)
Zatieno ime
leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
R06AD02
1058273 R06AD02 prometazin PHENERGAN dra. 50 po 25 mg Galenika SCG R 71.30 25 mg 1.43 -
3058272 R06AD02 prometazin PHENERGAN sirup
1 po 100 ml (5 mg/5
ml) Galenika SCG R 52.30 25 mg 13.08 -
R06AX
R06AX13
1058240 R06AX13 loratadin LORADIN tabl. 10 po 10 mg Srbolek d.d. SCG R 106.00 10 mg 10.60 50%
1058290 R06AX13 loratadin LORATADIN tabl. 10 po 10 mg Jugoremedija SCG R 106.00 10 mg 10.60 50%
1058291 R06AX13 loratadin LORATADIN tabl. 20 po 10 mg Jugoremedija SCG R 203.00 10 mg 10.15 50%
3058292 R06AX13 loratadin LORATADIN sirup
1 po 120 ml( 5mg /
5ml) Jugoremedija SCG R 165.70 10 mg 13.81 50%
3058293 R06AX13 loratadin LORATADIN suspenzija
1 po 120 ml( 5mg /
5ml) Jugoremedija SCG R 165.70 10 mg 13.81 50%
1058281 R06AX13 loratadin PRESSING tabl. 10 po 10 mg Hemofarm SCG R 106.00 10 mg 10.60 50%
3058282 R06AX13 loratadin PRESSING sirup
1 po 120 ml (5mg /
5ml) Hemofarm SCG R 165.70 10 mg 13.81 50%
R06AX17
1114451 R06AX17 ketotifen GALITIFEN tbl. 30 po 1 mg Galenika SCG R 57.00 2 mg 3.80 -
3114450 R06AX17 ketotifen GALITIFEN sirup 100 ml (1mg/5ml) Galenika SCG R 66.50 2 mg 6.65 -
Ostali antihistaminici za sistemsku upotrebu
INDIKACIJE: Samo kod alergijskog rinitisa i hronine vazomotorne urtikarije
ketotifen
loratadin
prometazin
Lista A - Grupa R Strana 57 od 59
Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN) Zatieno ime leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
S
S01
S01A
S01AA
S01AA01
4090121 S01AA01 hloramfenikol
CHLORAMPHENICO
L mast za oi 5g 1% Galenika SCG R 45.60 - - -
4090815 S01AA01 hloramfenikol HLORAMKOL mast za oi 5g 1% Hemomont SCG R 45.60 - - -
4090816 S01AA01 hloramfenikol HLORAMFENIKOL mast za oi 5g 1% Alkaloid Makedonija R 39.40 - - -
S01AA11
7090801 S01AA11 gentamicin GENTOKULIN kapi za oi 10 ml 0,3% Hemomont SCG R 68.40 - - -
S01AD
S01AD03
4090290 S01AD03 aciklovir ZOVIRAX mast za oi 4,5g 3% GlaxoSmithKline Engleska R 359.90 - - 50%
S01B
S01BA
S01BA02
4090620 S01BA02 hidrokortizon HYDROCORTISON mast za oi 1 po 5g (1%) Galenika SCG R 42.80 - - -
S01BC03
7099150 S01BC03 diklofenak UNICLOPHEN kapit za oi 10 ml (0.1%) Unimed Pharma
Slovaka
Republika R 232.46 - - 50%
S01C
S01CA
S01CA01
7090790 S01CA01 deksametazon, neomicin
DEXAMETHASON-
NEOMYCIN kapi za oi 5ml (0,1% 0,5%) Galenika SCG R 60.80 - - 50%
7090813 S01CA01 deksametazon, neomicin NEODEKSACIN kapi za oi 10 ml (0,1%0,5%) Hemomont SCG R 125.40 - - 50%
S01E
S01EB
S01EB01
7094031 S01EB01 pilokarpin MIOKARPIN kapi za oi 1 po 10 ml 1% Hemomont SCG R 64.60 0.4 ml 2.59 -
7094033 S01EB01 pilokarpin MIOKARPIN kapi za oi 1 po 10 ml 2% Hemomont SCG R 66.50 0.4 ml 2.66 -
S01EC
S01EC01
1096090 S01EC01 acetazolamid DIAMOX tabl. 25 po 250 mg Hemofarm SCG R 90.30 0.75 gr 10.84 -
S01ED
S01ED01
Beta-adrenergiki blokatori
acetazolamid
Parasimpatikomimetici
Inhibitori karboanhidraze
timolol
Lekovi kod glaukoma i miotici
Antiinflamatorni lekovi u kombinaciji sa antiinfektivima
Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji
pilokarpin
aciklovir
Antiinflamatorni lekovi
Kortikosteroidi, monokomponentni
deksametazon, neomicin
SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO
LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
Antiinfektivi
diklofenak
Antibiotici
hloramfenikol
gentamicin
Antivirusni lekovi
hidrokortizon
Lista A - Grupa S Strana 58 od 59
Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL ATC Generiko ime leka (INN) Zatieno ime leka FO
Pakovanje i doza
leka
Proizvoa
leka
Drava
proizvodnje
leka RI
Cena za
orig. pak.
Leka DDD Cena DDD
Uee
osiguranih lica
7093030 S01ED01 timolol TIMADREN kapi za oi 1 po 5 ml 0,25% Hemomont SCG R 91.20 0.2 ml 3.64 -
7093031 S01ED01 timolol TIMADREN kapi za oi 1 po 5 ml 0,5% Hemomont SCG R 102.60 0.2 ml 4.10 -
7093071 S01ED01 timolol GLAUMOL kapi za oi 1 po 5 ml 0,5% Galenika SCG R 102.60 0.2 ml 4.10 -
7093010 S01ED01 timolol TIMOLOL kapi za oi 1 po 5 ml 0,5% Alkaloid Makedonija R 99.00 0.2 ml 3.96 -
7093020 S01ED01 timolol UNITIMOLOL kapi za oi 1 po 10 ml 0,5% Unimed Pharma
Slovaka
Republika R 118.60 0.2 ml 2.37 -
S01EX
S01EX03
7099140 S01EX03 latanoprost XALATAN kapi za oi 1 po 2.5 ml 0,005% Pfizer SAD R 1,059.50 0.1 ml 42.38 50%
S01F
S01FA
S01FA01
7095071 S01FA01 atropin ATROPIN kapi za oi 1 po 10 ml 0,5% Hemomont SCG R 51.40 0.1 ml 0.51 -
7095073 S01FA01 atropin ATROPIN kapi za oi 1 po 10 ml 1% Hemomont SCG R 68.40 0.1 ml 0.68 -
S01H
S01HA
S01HA03
7097030 S01HA03
tetrakain TETRAKAIN kapi za oi 1 po 10 ml 0,5% Hemomont SCG R 68.40
0.1 ml 0.68 -
tetrakain
Lokalni anestetici
Lokalni anestetici
Midrijatici I cikloplegici
Antiholinegici
atropin
Ostali preparati u terapiji glaukoma
latanoprost
Lista A - Grupa S Strana 59 od 59