Você está na página 1de 2

INVITATIE

SC EXPERT RECRUITERS SERVICE SRL,


VA INVITA IN ZILELE DE 31.05.2014 SI 01.06.2014-orele 10-17,
IN UCURESTI,LA !"TELUL IIS-N"RD
#l$%&$ &$r$ 'e %or'(.
LA TAR)UL DE *"URI PENTRU +AREA RITANIE,SC"TIA
INTRAREA )RATUITA CU INVITATIE#-. $-e$/0$ 1%210$01e(.
PR")RA+UL CUPRINDE3
PREZENTAREA PR")RA+EL"R PENTRU CETATENII R"+ANI IN CAUTAREA UNUI
L"C DE +UNCA IN +AREA RITANIE
Pe/0e 10 4ro&r$5e 'e 1%0er%/614 7 0r$1%ee l$ A%&$8$0or1 'e T"P '1% U9 ,SC"TIA.
PRESELECTIE DUPA CV, PENTRU INDUSTRIA !"TELIERA
,RESTAURANTE,PITZERII,+UNCIT"RI P"LICALI:ICATI,CALI:ICATI SI
NECALI:ICATI,RECEPTIE,STA::,DESERVIRE CLIENTI,ASISTENTI DE IN)RI*IRE
C"PII ,PERS"ANE IN VARSTA LA D"+ICILIU,SPITALE SAU AZILE,DEP"ZITE,
CA+ERISTE,+ENA*ERE,LUCRAT"RI IN INDUSTRIA CURATENIEI,ETC...
AVANTA*3EXPERIENTA,NIVEL C"NVERSATI"NAL DE LI+A EN)LEZA,PER+IS DE
C"NDUCERE.
:"R+ALITATILE SI PR"CEDURILE PENTRU "CUPAREA L"CULUI DE +UNCA PRI+IT
SI ACCEPTAT DE APLICANT,DUREAZA INTRE 2-; SAPTA+ANI.
SALARIUL +INI+ INCEPE DE LA <6.31 ,"RA .
C"NTRACTELE SE INC!EIE PE +INI+ 12 LUNI DAR P"T :I SI PER+ANENTE.
EVALUAREA PENTRU "CUPAREA UNUI *".
INTREARI SI RASPUNSURI DESPRE PR")RA+E SI "P"RTUNITATI.
Pe%0r. $ $4l1-$ l$ 4o=1011le 'e/-61/e /1 $ '1/-.0$ -. $%&$8$0or11,/e 'e4.%e -2 -$re 4o$0e >1 /-r1/
1% l15?$ ro5$%$ /$. e%&le=$#$2$%0$8(,
/$. 1l 4.0e01 -o54le0$ /1 'e4.%e 1% 0154.l 4re=e%0$r11 1$r re4re=e%0$%0.l -o54$%1e1 1l 2$
1%re&1/0r$ /1 1% 0154 re$l 2$ 1%0r$ 1% ?$=$ 'e '$0e $ -o54$%1e1 4e%0r. -$ 1% 5$@15 7 =1le /$
4r15101 r$/4.%/ 4e%0r. 4re/ele-01e /1 8o?.l 4r1510 1% U9 ,SC"TIA ..
PENTRU ALTE IN:"R+ATII DAR SI PENTRU INSCRIERE,PARTICIPARE,APLICATII ETC,
IN:".TEL30737357432.
PUTETI TRIMITE CV.PENTRU PRESELECTIE PE ADRESA DE
E.MAIL3e@4er0.0$r&'e8o?.r1AB$6oo.-o5
#-61$r '$-$ 'or101 /$ >101 4re=e%0 /$. 'or101 /$ 4$r01-14$01 l$ 4re/ele-01e 'o$r 4r1% 4o/0$re$ .%.1 -2.(
VA RUGAM SA CONFIRMATI PARTICIPAREA PENTRU A FI TRECUT PE TABELUL INVITATILOR LA
EVENIMENT.
SC EXPERT RECRUITERS SERVICE SRL ,