Você está na página 1de 1

Fakultet za medije i komunikaciju

Predmet: Psihologija komunikacija

Student: Ana Petrović III 60/07

Tema: KONGITIVNE STRATEGIJE

Svest o sebi stvaramo u okviru socijalnih odnosa.. U zavisnosti od toga u kakvom


smo okruženju i sa kakvim osobama smo u kontaktu, mi doživljavamo sebe. Međutim, ne
zavisimo u potpunosti od okruženja. I pored svih promena u našem okruženju, ne
padamo uvek i u potpunosti pod uticaj istih i uspevamo da zadržimo svoj identitet,
osećanja i mišljenje. U zaavisnosti od karaktera promena u nekoj sredini, promene u
opažnju ličnosti se dele na evolutivne i involutivne, tj. razvojno progresivne i razvojno
regresivne.

Ljudi teže da mišljenje o sebi svedu na jednu celinu koja je kompaktna, koja za
njih ima smisla, koja je oličenje njihovih misli i osećaja i time usvajaju i razvijaju
kongitivne strategije. Potpuno je svakodnevno da svi mi o sebi imamo pozitivno
mišljenje, čak šta više, mi tražimo uvek i dokaze da je naše mišljenje ispravno. Otuda se
stvara osnovna strategija, a to je traganje za informacijama na osnovu kojih možemo da
proverimo tačnost sudova, ocena i pretpostavki koje imamo o sebi. Ovoj strategiji se
prilazi na dva načina, koja su dosta pristrasna. U prvom slučaju, prihvatamo uglavnom
informacije koje nam se sviđaju, a one koje su nam manje simpatične, interpretiramo
onako kako nam se čini da nas ne ugrožavaju, a u drugom, sami biramo ili čak stvaramo
neke situacije u kojima bi naše tvrdnje bile istovetne sa predstavom koju imamo o sebi.
Ukoliko pak ne možemo da zaobiđemo neka saznanja do kojih smo došli, mi odbijamo da
u njih verujemo ili ih «upakujemo» onako kako nam odgovara. Ali, sve je to iz jednog
prostog razloga, a to je što većina ljudi uzdiže na pijadestal svoje pozitivne strane i tada
dolazi do preterivanja.

Šta reći na kraju sem da, svaki čovek, kroz ceo svoj život, vodi računa i brine o
svome JA. Ljudi konstantno biraju koje osobine će njih «krasiti» i veoma su istrajni u
čuvanju istih. Svi težimo za sigurnošću i to je ono što nas navodi da pojam JA menjamo
samo u slučaju ako se menjanje odvija u skladu sa određenim pravilima, a zlatno pravilo
promene JA je promena koja može samo da doprinese unapređenju lične kompetentnosti.