Você está na página 1de 17

DEFINISI AKHLAK, MORAL DAN ETIKA

KEPENTINGAN AKHLAK
KATEGORI AKHLAK
PEMBINAAN DAN PEMANTAPAN AKHLAK
ISU-ISU SEMASA AKHLAK
RASULULLAH SEBAGAI QUDWAH HASANAH

AKHLAK SEBAGAI TERAS
DEFINISI AKHLAK, MORAL DAN
ETIKA
Bhasa: asal perkataan (al-akhlaku) iaitu
kata jamak dr perkataan (al-khukuqu)
bererti tabiat, kelakuan, perangai,
tingkahlaku dsbg.

Istilah:
Ibn Miskawih : keadaan jiwa yang
mendorong ke arah melahirkan
perbuatan tanpa pemikiran dan
penelitian.
Moral: suatu bentuk perbuatan yang ada
kaitan dengan etika. Terdiri dari 2 nilai iaitu
nilai baik dan jahat.

Etika: tingkahlaku manusia yang dibentuk
oleh sikap seseorang.
KEPENTINGAN AKHLAK
Sabda Rasulullah s.a.w bertaqwalah
kepada Allah dimanapun engkau berada
dan balaslah perbuatan buruk dengan
perbuatan baik nescaya kebaikan itu
akan menutupi keburukan dan
bergaullah dengan manusia dengan
akhlak yang baik.
Sabda nabi sesuatu yang paling berat
dalam mizan ( timbangan seorang
hamba) adalah akhlak yang baik.

KATEGORi
AKHLAK
Sifat
mazmumah
Sifat
mahmudah
PEMBINAAN DAN PEMANTAPAN
AKHLAK
1. penghayatan al-quran dan al-sunnah

Al-Quran dan al-Sunnah wajib menjadi
panduan hidup muslim.

Mengandungi semua aspek kehidupan.

Menekankan akhlakyang berhubung
dengan pencipta.
2. membudayakan ilmu pengetahuan.

Manusia yang maju mempunyai ilmu
pengetahuan.

Ilmu yang diberi keutamaan dalam islam
adalah ilmu yang dapat meningkatkan
akhlak manusia.
Allah menjadikan manusia dengan
kelebihan akal. (ali-Imran: 190)
Akal berperanan untuk
mempertingkatkan iman dan amal serta
akhlak seseorang.

3. pendidikan rohani

Pendidikan rohani diperlukan selain
daripada pendidikan fizikal dan emosi.

Istilah yang sering digunakan seperti
tarbiyah, tadib, talim, irsyad dan tadris.
4. muhasabah diri.

Menimbulkan perasaan insaf.

Mengenang peristiwa silam dan tidak
mengulangi kesilapan yang pernah
dilakukan.

Sentiasa berhati-hati.

5. Wirath (keturunan)

Mempengaruhi akhlak seseorang.

Sifat diwarisi dari satu generasi ke satu
generasi.

ISU-ISU SEMASA AKHLAK
Pelbagai usaha yang dilakukan untuk
membenteras gelaja yang merosakkan akhlak
manusia.

Melarikan diri bersama teman lelaki.
Berlaku hubungan seksual sebelum nikah.
Pengguguran bayi.
Jenayah sperti pembunuhan, pencabulan,
rogol dll.
Vandelisme
Menagih dadah, meroko dsbg.
Simbah asid.
Manusia alpa dengan keadaan
sekeliling yang mengalami bnyak
perubahan.

Memberi impak posotif terhadap
ekonomi, pembangunan , perindustrian,
pelaburan, perbankan, pertanian dll.

Tetapi menjadi salah satu faktor
keruntuhan akhlak manusia. (remaja)
RASULULLAH SEBAGAI QUDWAH
HASANAH
Rasulullah mempunyai akhlak yang
terpuji dan contoh terbaik kepada
seluruh umat Islam.

1. pemaaf
Walaupun menerima pelbagai cacian
dan tomahan baginda tetap memafkan
orang tersebut.


2. tidak cepat marah.

Tidak memarahi orang yang cuba
membunuhnya malah menasihati orang
tersebut.

3. pemurah

Tidak pernah berkata tidakapabila
diminta sesuatu.
Baginda tidak takut kepada kemiskinan.
4. Tawaddu

Hanya menambah kemuliaan serta
kecintaan beliau di mata kaum muslimin.