Você está na página 1de 21

1

Analyse av partiprogrammer for 2013-2017


Utfrt av Morten Tnnessen (Universitetet i Stavanger/Minding Animals Norge)
For Dyreetikkonferansen 2013


I nspirert av metoder utviklet og benyttet i
Stibbe, Arran. 2012. Animals Erased: Discourse, Ecology, and Reconnection with the Natural
World. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press.

Oversikt over programmer inkludert i analysen
Arbeiderpartiets program 2013-2017
Fremskrittspartiets handlingsprogram for 2013-2017
Fremskrittspartiets prinsipprogram
Hyres stortingsvalgprogram 2013-2017
Kristelig Folkepartis Politisk program 2013-2017
Miljpartiet De Grnnes arbeidsprogram 2013-2017
Miljpartiet De Grnnes prinsipprogram
Rdts arbeidsprogram
Rdts prinsippprogram
Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017
Sosialistisk Venstrepartis arbeidsprogram for 2013-2017
Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017

For en mer saksorientert oversikt over omtale av dyrevernpolitiske saker, se Dyrevernalliansens
Tyvtitt p dyrevernpolitikken for 2013-2017.

2

Tabell 1 Kvantitativ oversikt antall treff per stikkord
Stikkord AP FrP H KrF MDG R SP SV V
Bjrn 0 0+2=2 1 4 0+0=0 0+0=0 1 1 1
Dyr 14 0+40 6 41 5+88=93 0+8=8 40 27 44
Dyreetikk,
Dyreetisk
0 1+0=1 0 0 0+0=0 0+1=1 0 1 0
Dyrevelferd 1 0+4=4 1 4 0+15=15 0+2=2 4 6 12
Dyrevern 0 0+1=1 0 0 0+8=8 0+1=1 0 2 0
Dyrevelferdsloven 0 0+0=0 0 0 0+1=1 0+1=1 0 0 0
Fisk 23 0+30=30 18 41 0+41=41 4+32=36 29 42 54
Fltt 0 0+0=0 0 0 0+0=0 0+0=0 0 0 0
Fugl 0 0+0=0 0 1 0+0=0 0+0=0 1 1 0
Gaupe 0 0+1=1 1 3 0+0=1 0+0=0 1 1 1
Gris, svin 1 0+0=0 0 0 0+1=1 0+1=1 0 0 1
Hjort 0 0+0=0 0 0 0+0=0 0+0=0 0 0 0
Hund 0 0+4=4 0 0 0+1=1 0+1=1 0 2 0
Hval 0 0+0=0 0 0 0+1=1 0+0=0 0 0 0
Hns, Fjrfe.
Kylling
0 0+0=0 0 0 0+2=2 0+0=0 0 1 0
Kjledyr 0 0+0=0 0 0 0+1+1 0+0=0 0 0 0
Kjtt 1 0+0=0 0 2 0+9=9 0+2=2 0 1 3
Ku, Kyr 0 0+0=0 0 0 0+0=0 0+0=0 0 0 0
Pelsdyr 1 0+2=2 0 1 0+5=5 0+1=1 0 3 4
Rein 9 0+12=12 7 4 0+3=3 0+13=13 8 7 6
Rovdyr 8 0+10=10 1 16 0+4=4 0+3=3 25 5 3
Sau 0 0+0=0 0 1 0+0=0 0+0=0 1 0 2
Ulv 0 0+0=0 1 7 0+0=0 0+0=0 3 1 2

3

Rangering av partiene etter antall relevante treff p dyr:
1. MDG (93)
2. V (44)
3. KrF (41)
4. FrP, SP (40)
6. SV (27)
7. AP (14)
8. R (8)
9. H (6)

Rangering av partiene etter antall treff p dyrevelferd:
1. MDG (15)
2. V (12)
3. SV (6)
4 FrP, KrF, SP (4)
7 R (2)
8. AP, H (1)

Rangering av partiene etter antall treff p dyrevern:
1. MDG (8)
2. SV (2)
3. FrP, R (1)
4. AP, H, KrF, SP, R

Rangering av partiene etter antall treff p rovdyr:
1. SP (25)
2. KrF (16)
3. FrP (10)
4

4. AP (8)
5. SV (5)
6. MDG (4)
7. R, V (3)
9. H (1)

Analyse per stikkord:
Miljpartiet De Grnne viser hyppigst til dyr, dyrevelferd og dyrevern. Venstre er en god
nummer to i de to frstnevnte tilfellene, SV nr det gjelder dyrevern. Dyrevern er kun nevnt i fire
av de ni partienes programmer de to strste partiene AP og H er blant dem som ikke nevner ikke
dette tydeligvis radikale stikkordet, ved siden av Venstre, som ellers skiller seg ut som progressivt i
dyrevernssprsml. FrP, Rdt og SV er de eneste med treff p dyreetikk/dyreetisk.
Programmene til Miljpartiet De Grnne og Rdt er de eneste som nevner Dyrevelferdsloven.
Kun Miljpartiet De Grnne nevner kjledyr. Stikkordet rovdyr, den mest brukte
underkategorien av dyr, nevnes oftest av SP, KrF, FrP og AP. Pelsdyr, som er nevnt oftest av
Miljpartiet De Grnne, Venstre og SV, er ikke nevnt i programmene til Hyre og Senterpartiet, som i
politisk debatt har utpekt seg som de fremste forsvarerne av nringen.
Venstre utpeker seg som det partiet som nevner ord hvor fisk inngr flest ganger, foran SV, KrF og
Miljpartiet De Grnne. Samtlige partier nevner ord hvor fisk inngr minst 18 ganger. Mens fisk
nevnes i alt 314 ganger, nevnes fugl derimot kun n gang hver av KrF, SP og SV, og overhodet ikke
av de andre partiene.
Bjrn nevnes flest ganger av KrF, foran FrP. Gaupe nevnes oftest av Krf, men ikke overhodet av
AP eller Rdt. Ulv nevnes av fem partier, oftest av KrF, dernest SP.
Gris/svin er kun nevnt av AP, Miljpartiet de Grnne og Venstre og i APs tilfelle er det snakk
om grisgrendte strk, ikke dyret. Hns/Fjrfe/Kylling nevnes kun av Miljpartiet De
Grnne og SV. Ingen partiprogrammer nevner Ku/Kyr. Sau nevnes kun av Venstre, SP og
KrF. Rein, som omtales av samtlige partier minst tre ganger, nevnes oftest av Rdt og FrP.
Hval er kun nevnt n gang i ett partiprogram, nemlig Miljpartiet De Grnnes (skjnt flere partier
nevner sjpattedyr).
FrP nevner hund flest ganger, foran SV. I tillegg til servicehunder, som SV viser til, omtaler FrP
ogs politihunder og narkotikahunder (og jakthunder). I alle disse tilfellene dreier det seg alts
om hunder som er brukt som arbeidsdyr til menneskers beste.
Kjtt nevnes interessant nok kun av seks av de mindre partiene, hvorav det kjtt-kritiske
Miljpartiet De Grnne str for halvparten av tilfellene. Kjtt nevnes overhodet ikke av
Senterpartiet, FrP eller Hyre, og nevnes kun av Arbeiderpartiet i flgende kurise
partiprogrammatiske uttalelse: Reinskjtt er en arktisk delikatesse []. Dette innebrer at de tre
5

strste partiene, samt det tradisjonelle bondepartiet, overhodet ikke setter ord p kjttets rolle i det
norske samfunnet denne fremstr dermed som sterkt underkommunisert.

Analyse per parti:
AP Er blant partiene som nevner fisk oftere enn dyr, og da overveiende i betydning fiske, fiskeri
dette er typisk for en tenkning hvor dyr frst og fremst er ressurser. Rovdyr str for over
halvparten av henvisningene til dyr. Sammen med Hyre og Rdt blant de partiene som har klart
frrest henvisninger til dyr inkludert fisk. Topper ikke rangeringen p noe stikkord.
FrP Er midt p treet i antall henvisninger til dyr og dyrevelferd samt dyrevern, og nevner
dyreetikk/dyreetisk som ett av tre partier i prinsipprogrammet, ellers er det ingen henvisninger
til dyr der under skeordene i denne analysen. Rangert som nr. tre i antall treff p rovdyr, og nevner
bjrn og gaupe, men ikke ulv. Nest flest henvisninger til rein, flest henvisninger til hund
av alle partier.
H Er blant partiene som nevner fisk oftere enn dyr, og da overveiende i betydning fiske, fiskeri
dette er typisk for en tenkning hvor dyr frst og fremst er ressurser. Sammen med AP og Rdt blant de
partiene som har klart frrest henvisninger til dyr inkludert fisk og rein. Topper ikke
rangeringen p noe stikkord.
KrF Nevner fisk nyaktig like mange ganger som dyr, og da overveiende i betydning fiske,
fiskeri dette er typisk for en tenkning hvor dyr frst og fremst er ressurser. Er det partiet som har
flest henvisninger til bjrn, gaupe og ulv, og har nest flest henvisninger til rovdyr. Skiller
seg ellers ut som partiet med frrest henvisninger til rein.
MDG Er det partiet som vier mest plass til omtale av dyr, dyrevelferd og dyreetikk. Det eneste partiet
som nevner kjledyr. Nevner dyr mer enn dobbelt s mange ganger som fisk. Det eneste
partiet som nevner dyr i prinsipprogrammet. Str delvis utenfor paradigmet hvor dyr frst og fremst
er ressurser. Ved siden av Rdt alene om nevne Dyrevelferdsloven. Nevner pelsdyr flest ganger av
alle partier, og er det eneste partiet som nevner hval. Ved siden av SV det eneste partiet som nevner
Hns/ Fjrfe/Kylling.
R Er blant partiene som nevner fisk oftere enn dyr, faktisk fire-fem ganger s hyppig, og da
overveiende i betydning fiske, fiskeri dette er typisk for en tenkning hvor dyr frst og fremst er
ressurser. Ord hvor fisk inngr er ogs nevnt flere ganger i prinsipprogrammet, derimot ikke dyr.
Nevner dyreetikk/dyreetisk som ett av tre partier, og er ved siden av Miljpartiet De Grnne
alene om nevne Dyrevelferdsloven. Sammen med AP og Hyre blant de partiene som har klart
frrest henvisninger til dyr inkludert fisk og rein til tross for vre det partiet som nevner
rein flest ganger.
SP Overlegent mest opptatt av rovdyr, som str for klart over halvparten av henvisningene til dyr.
Utenom rovdyr nevner SP kun dyr 15 ganger, dvs. noe mer enn de aller minst dyreinteresserte
partiene AP, Hyre og Rdt, men mindre enn de andre fem partiene. Nevner verken gris, fjrfe eller
kyr og heller ikke pelsdyr. Nevner dyrevelferd noen ganger, men verken dyrevern eller dyreetikk.
SV Er blant partiene som nevner fisk oftere enn dyr, og da overveiende i betydning fiske, fiskeri
dette er typisk for en tenkning hvor dyr frst og fremst er ressurser. Nevner dyreetikk/dyreetisk
6

som ett av tre partier. Ved siden av Miljpartiet De Grnne det eneste partiet som nevner
Hns/Fjrfe/Kylling.
V Er blant partiene som nevner fisk oftere enn dyr, og da overveiende i betydning fiske, fiskeri
dette er typisk for en tenkning hvor dyr frst og fremst er ressurser. Nest flest henvisninger til
dyrevelferd. Utpeker seg som det partiet som hyppigst nevner fisk samt sau.

Tabell 2a Opplisting av treff p dyr, fisk, rein AP
Stikkord AP
Dyr
Dyr
Dyrevelferd
Pelsdyrnring
Rovdyrforvaltning
Rovdyrpolitikk
Rovdyrstamme
Fisk
Ferskfiskstrategi
Fiskeavhengig
Fisk
Fiske
Fiskere
Fiskeressurs
Fiskerettigheter
Fiskerstoff
Fiskeri/havbruk
Fiskeriinteresser
Fiskerimyndighetene
Fiskeri- og havbrukssektoren
Fiskeriressurs
Fiskerivirksomhet
Rfiskloven
7

Rein
Reindrift
Reindriftsloven
Reindriftspolitikk
Reindriftspolitiske virkemidler
Reinskjtt
Reintall

Analyse: Dyr nevnes i et flertall av tilfellene i forbindelse med rovdyr, og unntaksvis som dyr i
nring landbruket. Fisk omtales utelukkende i betydningen fiske, fiskeri som en nringsgren som
forvaltes av offentlige myndigheter. Selv ordet fisk viser til noe som skal bearbeides i Norge i
strst mulig grad, ikke til fisk som levende vesener. Fisk er her forst som en ressurs og et rstoff,
som det er knyttet menneskelige interesser til. Rein omtales tilsvarende i betydningen reindrift.
Det nrmeste AP kommer omtale reinsdyr som levende vesener, eller individer, er gjennom
betegnelsen reintall rein er alts noe man kan (og br) telle, en kvantifiserbar strrelse og noe
som ender opp som reinskjtt.

Tabell 2b Opplisting av treff p dyr, fisk, rein FrP
Stikkord FrP
Dyr
Dyr
Dyreetisk
Dyrehelsepersonell
Dyrehold
Dyreliv
Dyrepoliti
Dyrevelferd
Dyrevern
Reinsdyr
Rovdyr
Rovdyrangrep
Rovdyrforvaltning
8

Rovdyrsone
Sjpattedyr
Skalldyr
Fisk
Fisk
Fiske
Fiskebestand
Fiskebteier
Fiskebtrederier
Fiskeflte
Fiskeindustrien
Fiskekort
Fisker
Fiskeressursene
Fiskeri
Fiskeridepartmenetet
Fiskerikontroll
Fiskerinring
Fiskesalslagslova
Rfiskloven
Rein
Rein
Reindrift
Reindriftsavtalen
Reindriftsnring
Reineier
Reinsdyr
Reinstamme

9

Analyse: FrP gjr bruk av et ganske vidt spekter av ord som inneholder dyr. Flere av dem, som
dyrehelsepersonell og dyrepoliti, peker til progressive politiske standpunkter p dyrevernfeltet.
Partiet nevner ogs verdiladede begreper som dyreetisk og dyrevern, og viser til dyreliv.
Omtalen av fisk og rein fremstr derimot som fullstendig nringsrettet. Her er det vekt p
fiskebteiere og reineiere, fiskeindustri og reindriftsnring. Fisk og reinsdyr som riktignok er
nevnt fremstr ikke som levende vesener med behov og fleevne, men som konomiske objekter
man kan eie og forvalte i trd med menneskesamfunnets interesser.

Tabell 2c Opplisting av treff p dyr, fisk, rein H
Stikkord H
Dyr
Beitedyr
Dyreart
Dyregrav
Dyretragedie
Dyrevelferd
Rovdyrforvaltning
Fisk
Fisk
Fiske
Fiskeflte
Fiskekvote
Fiske- og oppdrettsressursene
Fiske- og rekreasjonsomrder
Fiskeprodukter
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
Fiskerinring
Fiskeri- og havbruksnring
Fiskeri- og kystdepartement
Rfisklov
Turistfiske
10

Villfiskbestand
Rein
Reindrift
Reineier
Reindriftslov
Reindriftsnring
Tamrein

Analyse: Hyre nevner det verdiladede begrepet dyretragedie, og det objektivt beskrivende
dyreart, men er samtidig det partiet som nevner dyr aller minst. Fisk og fiske omtales som kilde
til nring og rekreasjon, som fiskeprodukter og turistfiske. Rein dreier seg om drift, eierskap,
lovgivning og nring. Villfiskbestand og tamrein nevnes, men innenfor samme perspektiv, s
vidt det fremgr av teksten ikke med tanke p dyrenes livsvilkr.

Tabell 2d Opplisting av treff p dyr, fisk, rein KrF
Stikkord KrF
Dyr
Beitedyr
Dyr
Dyreart
Dyreforsk
Dyrehelse
Dyrehold
Dyrevelferd
Husdyr
Husdyrhold
Husdyrproduksjon
Pelsdyrnring
Rovdyr
Rovdyrart
Rovdyrberrte omrder
11

Rovdyrbestand
Rovdyrforlik
Rovdyrforvaltning
Rovdyrpolitikk
Rovdyrregistrering
Rovdyrskade
Sjpattedyr
Skadedyr
Fisk
Fisk
Fiske
Fiskeforekomst
Fiskefusk
Fiskeressurser
Fiskerfradrag
Fiskeri
Fiskeriforvaltning
Fiskerihensyn
Fiskerinring
Fiskeri- og havbruksnring
Fiskeripolitikk
Fiskeriressurser
Fiskerivirksomhet
Havfiskeflte
Kystfiskeflte
Kystfisker
Innlandsfiske
Laksefiske
12

Matfisk
Oppdrettsfisk
Rfiskloven
Rein
Rein
Reindrift
Reindriftsloven

Analyse: Dyr viser i KrFs program hovedsakelig til husdyr eller rovdyr problemindivider i
sistnevnte kategori omtales som skadedyr som m tas ut raskt. Rovdyr fremstr som dyr som
forvolder skade, og m registreres og forvaltes av hensyn til rovdyrberrte omrder. Det er ellers
henvisninger til dyreart og rovdyrart, til dyreforsk og dyrehelse. Til tross for flere
progressive dyrevernstandpunkter fremstr KrF med et overordnet antroposentrisk perspektiv hvor dyr
enten produseres eller m kontrolleres. Fiske omtales som en positiv aktivitet, mens fiskeri- og
havbruksnringen sies skape enorme verdier. Ordet fisk nevnes i anledning fersk [dvs. dd]
fisk og som noe som i strst mulig grad br videreforedles i Norge. Fisk er med andre ord
utelukkende et produkt, en ressurs. Det vises til fiskens gytetid og vandringsmnster men kun
under tittelen Olje og gass. Rein nevnes f ganger.

Tabell 2e Opplisting av treff p dyr, fisk, rein MDG
Stikkord MDG
Dyr
Dyr
Dyrefr
Dyreforsk
Dyregenetiske ressurser
Dyrehold
Dyremishandling
Dyrerase
Dyretetthet
Dyretilsyn
Dyretransport
Dyrevelferd
13

Dyrevelferdsloven
Dyrevelferdstiltak
Dyrevern
Dyrevernforsvarlig
Dyrevernhensyn
Dyrevernproblem
Familiedyr
Havpattedyr
Husdyr
Husdyrgjdsel
Husdyrnring
Husdyrslag
Kjledyr
Landbruksdyr
Pelsdyr
Pelsdyrnring
Pelsdyroppdrett
Rovdyr
Rovdyrart
Rdyrkalv
Fisk
Fisk
Fiske
Fisker
Fiskeflte
Fiskefr
Fiskegjdsel
Fiskeomsetning
14

Fiskeoppdrett
Fiskeproduksjon
Fiskeressurs
Fiskeri
Fiskeriallmenning
Fiskerinring
Fiskerisamvirke
Havfiskeflte
Kystfiske
Kystfiskeflte
Kystfiskeutvalget
Matfisk
Oppdrettsfisk
Rfiskloven
Underfiske
Ungfisk
Rein
Reindrift
Reindriftsnring

Analyse: Miljpartiet De Grnne gjr bruk av et rikholdig vokabular som inneholder dyr. Det vises
til Dyrevelferdsloven og til dyrevelferdstiltak, til dyrevern og dyrevernhensyn. Videre gjres
det bruk av objektivt beskrivende begreper som dyrerase, familiedyr og husdyrslag. Fiske
omtales i mer konvensjonelle termer, i et antroposentrisk nringsperspektiv, men med pstander om at
fiskeressursene kan utnyttes bedre, og utsagn som disse: Fiskeoppdrett utgjr dessuten et betydelig
dyrevernproblem og fisk kan kjenne smerte. I sistnevnte tilfelle omtales faktisk fisk som levende
vesener med fleevne. Rein nevnes f ganger, men ogs her gjres det en kobling til etikken, i
flgende utsagn: Reindrifta m [] innrettes slik at hensynet til [] dyrevelferd ivaretas.

Tabell 2f Opplisting av treff p dyr, fisk, rein R
Stikkord R
15

Dyr
Dyr
Dyrevelferd
Husdyrgjdsel
Pelsdyrindustri
Rovdyr
Rovdyrbestand
Rovdyrforlik
Skalldyr
Fisk
Fisk
Fiske
Fisker
Fiskebestand
Fiskekvote
Fiskeoppdrett
Fiskeressurs
Fiskeri
Fiskerinring
Fiskeriressurs
Fritidsfiske
Havfiskeflte
Kystfiske
Kystfiskeflte
Kystfiskeutvalget
Overfiske
Villfisk
Villfiskbestand
Rein Reindrift
16

Reinflokk
Reinprodukt
Reindriftsnring
Reindriftspolitikk

Analyse: Rdt nevner dyr nest sjeldnest, bare sltt av Hyre, og kun fem ganger utover omtale av
rovdyr. Referansene er overveiende knyttet til nring og forvaltning. Vokabularet som inneholder
fisk er konvensjonelt og nringsrettet. Ordet fisk er brukt to ganger det dreier seg da om
henholdsvis rundfrossen fisk fra fryselagrene og sikring av oppvekstomrdene for fisk rundt
Svalbard det nrmeste partiet kommer vise til fiskens livsbetingelser. Ogs omtalen av rein er
gjennomfrt nringsrettet det dreier seg om reinprodukter, skjnt store reinflokker omtales som
noe som br reduseres.

Tabell 2g Opplisting av treff p dyr, fisk, rein SP
Stikkord SP
Dyr
Beitedyr
Dyr
Dyreart
Dyrehelse
Dyreholder
Dyrevelferd
Rovdyr
Rovdyrangrep
Rovdyrbestand
Rovdyrforlik
Rovdyrpolitikk
Rovdyrproblematikk
Rovdyrtetthet
Skadedyr
Fisk Fisk
17

Fiske
Fiskeflte
Fiskeindustri
Fiskenring
Fisker
Fiskereid
Fiskerfradrag
Fiskerettigheter
Fiskeri
Fiskerihavn
Fiskerinring
Fiskeri- og havbruksnring
Fiskeri- og havbrukspolitikk
Fiskeripolitikk
Fiskeriressurs
Fiskernes organisasjoner
Havfiskeflte
Matfiskanlegg
Rfiskloven
Settefiskproduksjon
Rein
Rein
Reindrift
Reinprodukt
Reintall

Analyse: Senterpartiets program er preget av partiets rovdyrmotstand. Rovdyr omtales gjennomfrt
som problematiske, knyttet til rovdyrangrep p beitedyr. Om dyrehelse heter det at [n]orsk
plante- og dyrehelse er god, og dyrevelferd fremstilles som eierens og nringens ansvar. Ogs her
nevnes ordet fisk kun i sammenheng med videreforedling. Omtalen av fisk er gjennomfrt
18

nringsrettet, men kanskje skiller partiet seg ut med strre fokus p fiskere. Fiskerettigheter viser
selvsagt ikke til fiskens rettigheter, men retten til fiske. Rein omtales i liten grad, og
gjennomgende som noe som driftes, produseres og telles. Perspektivet til SP er med andre ord
gjennomfrt nringsrettet og antroposentrisk.

Tabell 2h Opplisting av treff p dyr, fisk, rein SV
Stikkord SV
Dyr
Dyr
Dyreart
Dyreetisk
Dyreforsk
Dyreliv
Dyreplankton
Dyretestet
Dyrevelferd
Dyrevelferdssituasjon
Dyrevernregel
Dyreverntilsyn
Husdyrhold
Pelsdyrproduksjon
Rovdyr
Fisk
Fisk
Fiske
Fiskebestand
Fiskefr
Fiskeindustri
Fiskeolje
Fiskeoppdrett
Fiskeri
19

Fiskerinasjon
Fiskerinring
Fiskeriressurser
Fiskerisektor
Fiskeproduksjon
Fisketorg
Fisketradisjon
Fiskevelferd
Havfiskeflte
Kystfiskeutvalget
Rfisklov
Villfisk
Rein
Reindrift
Reindriftsnring
Reineier
Reintall
Villrein

Analyse: SVs omtale av dyr rommer flere verdiladede uttrykk som viser hen mot progressive
dyrevernstandpunkter, inkludert dyreetisk, dyrevelferdssituasjon og dyrevernregel. Dessuten
nevnes ordet dyreliv. Omtalen av fisk og fiske er derimot gjennomfrt antroposentrisk og
nringsrettet, som knyttes til vr fisketradisjon og vr stilling som fiskerinasjon skjnt partiet
viser til fiskevelferd, som SV mener det br forskes og fokuseres mer p. Rein omtales lite og
hovedsakelig i konvensjonelle termer, skjnt partiet fremholder at Norge har ansvar for sikre den
europeiske villreinen [] gode leveomrder. Hensynet later imidlertid til vre til biologisk
mangfold snarere enn de enkelte dyrene.

Tabell 2i Opplisting av treff p dyr, fisk, rein V
Stikkord V
Dyr Beitedyr
20

Dyr
Dyreforsk
Dyrevern
Dyretransport
Dyrevelferd
Dyrevelferdshensyn
Dyrevelferdsmelding
Dyrevelferdstilsyn
Husdyr
Husdyrgjdsel
Husdyrhold
Pelsdyrbransje
Pelsdyrfarm
Pelsdyroppdrett
Rovdyr
Sjpattedyrbestand
Fisk
Fisk
Fiske
Fiskebestand
Fiskeflte
Fiskekvote
Fiskeoppdrett
Fiskeprodukt
Fisker
Fiskerfradrag
Fiskeri
Fiskeriaktivitet
21

Fiskerikonflikt
Fiskerimottak
Fiskerinring
Fiskeri- og sjmatnring
Fiskeripolitikk
Fiskeriprodukt
Fiskeriressurs
Fiskevelferd
Nedfisking
Oppdrettsfisk
Rfiskloven
Turistfiske
Villfisk
Yrkesfiske
Rein
Reinbestand
Reindrift
Reindriftsnring
Reintall

Analyse: Venstres omtale av dyr er orientert mot dyrevelferd og nringshensyn pekere mot
progressive dyrevernstandpunkter inkluderer dyrevelferdsmelding (som Venstre vil ha en ny av) og
dyrevelferdstilsyn (som Venstre vil opprette). Med unntak av bruk av begrepet fiskevelferd,
knyttet til oppdrettsnringen, er omtalen av fisk gjennomfrt antroposentrisk og nringsrettet.
Ordet fisk er brukt fem ganger, men det dreier seg da om leveringsplikt av fisk til lokale
fiskerimottak, utkast av fisk, handelshindringer for fisk og utfrselskviten av fisk, alts i alle
tilfeller kommersielle anliggender. Ved ett tilfelle er det imidlertid snakk om gyte- og
oppvekstmiljer for fisk igjen i forbindelse med mulig oljevirksomhet. Rein er omtalt i liten grad
og i konvensjonelle former.

MT 14Aug2013