Você está na página 1de 18

Kazuo Tsuchiya / 1997

Kazuo Tsuchiya / 1997


Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
1
APLIKASI AMALAN 5S
DI MAKMAL
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
2
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
1. 1. Definasi Definasi Seiri Seiri - - Sisih Sisih
Seiri Seiri Seiton Seiton
Seiso Seiso Seiketsu Seiketsu
Shitsuke Shitsuke
SEIRI - Menyisih dan
membuang barang yang
tidak perlu di tempat
kerja.
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
3
Cara Amalan SISIH Di tempat Kerja
SISIH
Item
Tak Diperlukan
Yang
Mana
???
Ada nilai dan
boleh dijual
Kategori
Tiada nilai tapi kos
pelupusan tinggi
Tiada nilai dan
senang di buang
Tindakan
Cari pembeli dengan-
harga tinggi
Lupus dengan kos
Rendah dan selamat
Buang dengan segera
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
4
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
2. 2. Definasi Definasi Seiton Seiton - - Susun Susun
Seiri Seiri Seiton Seiton
Seiso Seiso Seiketsu Seiketsu
Shitsuke Shitsuke
SEITON - Menyusun dan
menyimpan barang dengan
kemas, mudah diambil dan
disimpan.
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
5
Bagaimana SUSUN Tempat Kerja
SUSUN
Kategori
Item
tak diguna tapi
perlu disimpan
Item
Jarang digunakan
Item
Selalu digunakan
Tindakan yg perlu
Mesti disimpan
berasingan tapi
mudah dicari
Diletakkan jauh dari
tempat kerja
Mesti diletak dekat
dengan tempat kerja
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
6
Seiton
TUJUH (7) PRINSIP SUSUN
Ikut kaedah masuk dulu keluar dulu (FIFO)
untuk menyimpan sesuatu.
Wujudkan tempat khas untuk setiap barang
supaya mudah letak semula
Semua item dan tempatnya mesti di tunjuk
dengan label yang jelas.
Barangan dikelaskan mengikut saiz dan jenis
Mudah dilihat supaya mudah dikesan.
Mudah dicapai dan diambil.
Masa pencarian fail/alatan dikurangkan
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
7
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
3. 3. Definasi Definasi Seiso Seiso - - Sapu Sapu
Seiri Seiri Seiton Seiton
Seiso Seiso Seiketsu Seiketsu
Shitsuke Shitsuke
SEISO - Membersihkan
tempat kerja dengan rapi
supaya tiada habuk di lantai,
mesin dan peralatan.
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
8
Clean
me !
Seiso
AMALAN BAIK SEISO

Amalkan SEISO 5-10 minit setiap hari.
Wujudkan ownership ruang
Gabungkan pembersihan (Seiso) dgn.
pemeriksaan.
Tempat kerja bersih dan selesa
Kos selenggara peralatan berkurangan
Meningkatkan imej organisasi
Anjurkan Gotong Royong Perdana
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
9
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
4. Definasi Seiketsu 4. Definasi Seiketsu - - Seragam Seragam
Seiri Seiri Seiton Seiton
Seiso Seiso Seiketsu Seiketsu
Shitsuke Shitsuke
SEIKETSU- Seragamkan @
memelihara kebersihan dan
penyusunan sepanjang masa serta
mudah mengamalkan Seiri-Seiton-
Seiso.
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
10
Kepentingan Seragam
Memastikan 3S dilakukan secara berterusan
Mewujudkan kawalan secara visual melalui warna
dan gambar
Mewujudkan jadual kerja yang teratur dan
sistematik
Mewujudkan keseragaman melalui peraturan dan
tatacara kerja (Standard Operating Procedure)
Membantu dalam mengurangkan kesilapan dan
kecuaian ketika berkerja

Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
11
Seiketsu
Mengekal dan meningkatkan paras Seiketsu (Seragam)
Bila anda mengulangi aktiviti Sisih-Susun-Sapu,
tempat kerja anda akan menjadi bersih dan
tersusun. Kita boleh katakan ianya sudah
seragam. Tetapi untuk mengekal dan
meningkatkan amalan 5S yang baik, pendekatan
berikut adalah sangat berkesan:

(1) Audit 5S oleh pengurusan atasan
(2) Pertandingan 5S antara jabatan
(3) Pertandingan 5S antara syarikat

Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
12
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
5. Definasi Shitsuke 5. Definasi Shitsuke Sentiasa amal Sentiasa amal
Seiri Seiri Seiton Seiton
Seiso Seiso Seiketsu Seiketsu
Shitsuke Shitsuke
SHITSUKE - Berdisiplin & melatih
pekerja mematuhi peraturan dan
bertabiat baik di tempat kerja
secara berterusan.
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
13
JANUARY
Shitsuke
AMALAN BAIK SHITSUKE (SENTIASA AMAL)

Senyum selalu.
Adakan kempen, pertandingan
Menjadi pendengar yang baik.
Tunjukkan semangat berpasukan.
Adakan latihan berterusan
Merasa bangga dengan organisasi.
Tepat waktu.
Tempat kerja sentiasa bersih dan kemas.
Patuh kepada peraturan.
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
14
TIGA (3) JENIS TEMPAT KERJA
KELAS PERTAMA:
Tiada pekerja membuat kotor dan setiap orang
melakukan pembersihan.
KELAS KETIGA:
Dimana para pekerja membuat kotoran
merata-rata dan tiada siapa yang
membersihkannya.
KELAS KEDUA:
Ada sekumpulan orang buat kotor dan ada
sekumpulan orang yang membersihkan.
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
15
PUTARAN 5S
Sisih
Seragam
Susun
Sapu
Sentiasa
Amal
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
16
Aktiviti 5S
Kaedah Promosi Kaedah Pelaksanaan Kaedah Penilaian
Penghargaan
Senarai semak 5S
Pemeriksaan oleh CEO
Stiker Panduan 5S Hari 5S (sekali sebulan)
Lawatan sambil
belajar 5S
5S Newsletters
Poster 5S
Baner 5S
Lencana 5S Pertandingan Antara Jabatan 5S
Ambil gambar untuk Pembaikan
Apakah Seiton?
Seiton adalah menyusun
barangan supaya senang
diambil dan digunakan.
Department A
Department B
Department C
Department D
Kami Amalkan 5S
Here is an
Excellent Example
of 5S Practice
Seiri Seiton
Seiso Seiketsu
Shitsuke
5S DAY
Di sini
perlu
SEIRI
Di sini
Perlu
SEITON
Di sini
Perlu
SEISO
5S
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
17
KRITERIA AUDIT ZON 2

BORANG AUDIT 5S (MAKMAL)
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
Kazuo Tsuchiya / 1997
18