Você está na página 1de 11

REGULI GENERALE PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR DE TRANSPORT A APEI

POTABILE.
1. Sistemul de transport al apei adu!"iunea #i re"eaua de distri$u"ie% este !el mai de&'oltat
element
al sistemului de alimentare !u ap(. Pentru o )un!"ionare $un( #i de lun*( durat( sistemul
tre$uie
proie!tat #i e+e!utat !ore!t. Un ast)el de sistem poate )un!"iona pe durata de 'ia"( a
materialului
tu$ular #i lu!r(rilor au+iliare.
,. Traseul adu!"iunii tre$uie s- )ie s!urt. a!!esi$il. pe teren sta$il #i s( nu ne!esite lu!rari
suplimentare !ostisitoare. Traseul tre$uie s( apar"in( domeniului pu$li!. Interse!"ia !u
drumurile de
interes na"ional tre$uie s- )ie !/t mai pu"ine #i )(!ute 0n !ondi"ii de ma+im( si*uran"(. prin
su$tra'ersare.
1. Traseul tre$uie ales ast)el in!/t. pe !/t este posi$il. apa s- !ur*( *ra'ita"ional sau !u
pompare
!/t mai redus(. Linia pie&ometri!( este $ine s- )ie aproape paralel( !u linia *eneral( a
terenului.
pentru a a'ea presiuni !at mai mi!i #i mai uni)orme 0n timpul )un!"ion(rii.
2. Diametrul !ondu!tei re&ult( dintr3un !al!ul e!onomi!4 !ostul total al in'esti"iei #i
e+ploat(rii
!ondu!tei s- )ie minim.
5. Presiunea minim( 0n !ondu!t( tre$uie s- )ie peste 6.5 $ari iar presiunea ma+im( !/t
mai redus(.
La adu!"iunile )un!"ionand prin pompare se 'a 'eri)i!a presiunea de )un!"ionare la lo'itura
de $er$e!
#i 'or )i pre'-&ute mi7loa!ele ade!'ate de prote!"ie.
8. Traseul $un are ne'oie de !/t mai pu"ine !onstru!"ii a!!esorii4 !(mine de 'ane. !(mine
de *olire.
!(mine de aerisire. su$tra'ers(ri. supratra'ers(ri et!.
9. De re*ul( !ondu!ta este a#e&at( 0n p(m/nt la o ad/n!ime !el pu"in e*al( !u ad/n!imea
de
in*:e" 0n &on(.
;. In pro)il 'erti!al !ondu!ta se 'a e+e!ut( ast)el in!/t toate tronsoanele s- ai$( o pant(
!onstru!ti'( de min 1<o= 0n toate pun!tele 0nalte 'or )i pre'(&ute 'entile de aerisire iar 0n
pun!tele
7oase !(mine !u 'ane de *olire.
>. ?ite&a apei 0n !ondu!t( re&ult( din dimensiunea diametrului e!onomi! la o !ondu!t(
)un!"ion/nd prin pompare. La o !ondu!t( !u )un!"ionare *ra'ita"ional(. 'ite&a apei poate
re&ulta din
doua !ondi"ii4 s- )ie )olosit( toat( ener*ia disponi$il( a apei. intre !apetele adu!"iunii #i s(
nu
dep-#eas!a 'aloarea 'ite&ei limit( admis( pentru materialul tu$ular. respe!ti' 135m@s.
16. Da!( de$itul de transportat este prea mare #i nu se )a$ri!( 0n mod !urent dimensiunea
de
diametru ne!esar. sau sunt alte !onsiderente etapi&are e+e!u"ie .!ondu!ta tre$uie s- ai$(
un *rad
mare de si*uran"( 0n )un!"ionare et!%. se poate adopta o solu"ie !u doua !ondu!te 0n
paralel. De re*ul(
!ondu!tele au a!ela#i diametru iar !ele doua !ondu!te sunt le*ate !u $retele situate la
distan"( de !!a.
135Am 0ntre ele.2,
11. Pentru si*uran"a !ondu!tei 'or )i )(!ute 4 !al!ule :idrauli!e de dimensionare. de
'eri)i!are la
di)erite situa"ii de )un!"ionare #i la lo'itura de $er$e!. sta$ilindu3se #i presiunea de
in!er!are la
etan#eitate= !al!ule de re&isten"( #i sta$ilitate su$ sar!inile din p(mant de)orma"ie de ma+.
1< din
diametru%. din tra)i! #i din presiunea apei= !al!ule e!onomi!e pentru 7usti)i!area materialului
!ost @
durata de 'ia"(%. a diametrului #i lun*imii. a posi$ilit("ilor de rea$ilitare. inlo!uire @
rete:nolo*i&are.
1,. Baterialul !ondu!tei 'a )i ales )un!"ie de !alitatea apei #i a*resi'itatea solului. Se
pre)er(
materialul !u re&isten"a la !oro&ine din materialul tu$ului #i nu din prote!"ia ulterioar( a
peretelui. Din
!onsiderente lo!ale. 7usti)i!ate. materialul !ondu!tei poate )i di)erit 0n lun*ul !ondu!tei.
11. Pentru materialul ales tre$uie s( e+iste piese de im$inare #i pentru lu!r(ri au+iliare
)itin*uri%.
12. Pentru materialul ales s- )ie !unos!ut( te:nolo*ia de e+e!u"ie.
15. Constru!torul tre$uie s- ai$( toate e!:ipamentele ne!esare pentru o e+e!u"ie !ore!t(.
pre!um
#i pre*-tirea te:nolo*i!( ne!esar(.
18. Pentru sta$ilirea solu"iei de a#e&are a tu$urilor !ondu!tei 0n tran#ee. a modului de
re&emare a
pere"ilor s(p(turii #i a modului de e)e!tuare a umpluturii este important s- )ie $ine
!unos!ut( litolo*ia
solului #i !ara!teristi!ile *eote:ni!e ale p(m/ntului.
19. Proie!tul tre$uie s- !on"in( modul #i metodele de testare a !apa!iat("ii de transport a
lu!r(rilor pre!um #i instru!"iuni de e+ploatare a o$ie!tului te:nolo*i! #i a ansam$lului
lu!r(rilor.21
ANECA
REGULI GENERALE DE PROIECTARE A RETELELOR DE DISTRIBUTIE.
1. Re"eaua se dimensionea&( la de$itul ma+im orar la !are se adau*( de$itul de in!endiu
pentru
toate in!endiile interioare teoreti! simultane. Re"eaua se 'eri)i!( la )un!"ionarea 0n !a& de
in!endiu stins !u :idran"ii e+teriori la presiunea de minimum 9 mCA. pentru o re"ea de
7oas(
presiune. In !a&ul re"elelor mari se )a!e o 'eri)i!are #i pentru estimarea impli!a"iilor pe !are
le
poate a'ea o a'arie pe una dintre !ondu!tele importante. La re"elele )oarte de&'oltate.
ora#e !u
mai mult de 6.5 mil. lo!uitori. se 'a )a!e o 'eri)i!are a sta$ilita"ii $iolo*i!e a apei.
,. Presiunea ma+ima 0n re"ea este de 8 $ari= presiunea minim( este presiunea ne!esar( la
$ran#ament pentru !ei mai 0nal"i sau mai dep(rta"i !onsumatori. 0n toate ipote&ele de
)un!"ionare.
1. ?ite&a apei 0n !ondu!te poate re&ulta din !ondi"ia de )olosire la ma+imum a ener*iei
disponi$ile la re"ele )un!"ionand *ra'ita"ional #i din !ondi"ia de !ost total minim la re"elele
!u
)un!"ionare prin pompare= 'ite&a minima 'a )i !el pu"in 6.1 m@s iar 'ite&a ma+im( !el mult
1m@s.
2. Re"eaua nou( este de re*ul( o re"ea plan(= prin rete:nolo*i&are poate de'eni re"ea
spa"ial(.
5. Re"eaua se !onsider( inelar( da!( 0n )ie!are inel raportul diametrelor $arelor
!omponente este
ma+imum ,. Diametrul minim al $arelor tre$uie s( permit( amplasarea #i )un!"ionarea
:idran"ilor.
Amplasarea :idran"ilor pe artere tre$uie )a!ut( prin $ran#ament pre'(&ut !u 'an( de
i&olare.Pentru
si*uran"( 'ana 'a )i montat( dire!t 0n p(mant.
8. Po&i"ia !ondu!telor 0n trama stradal( este 0n !on!ordan"( !u pre&en"a !elorlalte re"ele4
re"eaua
de ap( 'a )i totdeauna deasupra re"elei de !anali&are. su$ re"eaua de *a&. su$ re"eaua
ele!tri!(
#i su$ re"eaua de !a$luri tele)oni!e= totdeauna !ondu!tele 'or )i amplasate su$ ad/n!imea
de
in*:e" et!= 0n !a&uri spe!iale str(&i !u tra)i! important. teren loessoid et!% se poate lua 0n
!al!ul #i po&area 0n *alerie edilitar( !omun( pentru mai multe sau pentru toate !ondu!tele
din
su$teran.
9. Dorma re"elei depinde de re"eaua stradala. relie)ul terenului. po&i"ia !onsumatorilor
importan"i.
po&i"ia !onsumatorilor 'itali #i de o distri$u"ie ra"ional( a apei. Se 'a e'ita amplasarea de
!ondu!te
mari pe trasee importante de !ir!ula"ie. O a'arie poate a'ea !onse!in"e apre!ia$ile.
;. In !a&ul terenului )oarte deni'elat a lo!alita"ii re"eaua se imparte 0n &one de presiune. In
)ie!are
&on( in !are presiunea nu dep(#e#te 8 $ari% re"eaua 'a )un!"iona pra!ti! independent.
Cal!ulele
:idrauli!e 'or )i )(!ute 0n !onse!in"(. pentru )un!"ionare normal( #i )un!"ionare 0n !a& de
in!endiu.
>. Re"eaua se pre'ede !u :idran"i de in!endiu. $ran#amente !ontori&ate%. !i#mele da!(
sunt
!erute%. 'ane de *olire total( .'ane de aerisire. 'ane de re*lare a presiunii pentru unele
&one.
16. Adu!erea apei 0n &ona de )olosire se 'a )a!e prin artere. Este ra"ional s- se proie!te&e
o re"ea22
$un( de artere . de re*ul( re"ea inelar(.
11. Atun!i !/nd din !al!ule re&ult( tronsoane !u 'ite&( mi!( de !ur*ere a apei 'or )i
pre'(&ute
sisteme spe!iale de sp(lare. Re*ula este Epe durata sp(l(rii num(rul de !onsumatori
a)e!ta"i s- )ie
minimF. la )el !a #i num(rul de :idran"i.
1,. Re"eua se dotea&( !u sistem de m(surare a de$itelor #i presiunilor..!ontoare la to"i
!onsumatorii. !ontoare de distri!t@&ona. de$itmetru !u e!:ipament de !umulare a 'alorilor
de$itelor
la intrarea 0n rete"a. manometre sau tradu!toare de presiune 0n toate pun!tele
!ara!teristi!e.
Contori&area total( a re"elei asi*ur( posi$ilitatea 'eri)i!(rii periodi!e a pierderii de ap( de!i
a
e)i!ien"ei re"elei.
11. Re"eaua nou( 'a )i ast)el al!atuit( 0n!/t apa s- a7un*( la !onsumator pe drumul !el mai
s!urt #i
'a )i pre'(&ut( !u amena7ari spe!iale pentru prele'area de pro$e pentru 'eri)i!area !alit("ii
apei.
12. Da!( este !a&ul. re"eaua 'a )i pre'(&ut( !u amena7(ri spe!iale pentru introdu!erea
)ra!"ionat( de
rea!ti'i de de&in)e!tare. !/nd se demonstrea&( !( a!est lu!ru este ne!esar.
15. La ale*erea tipului de material se 'a "ine !ont #i de densitatea pieselor au+iliare
ne!esare pentru
reali&area $ran#amentelor #i :idran"ilor pre!um #i de postutili&area materialului r(mas la
terminarea perioadei de )un!"ionare.
18. Dimensionarea re"elei se 'a )a!e pentru o de&'oltare etapi&at( 0ntr3un ori&ont de ,5 de
ani.
19. Tu$urile pentru reali&area !ondu!telor re"elei 'or a'ea 0m$inarea re&istent( la e)orturi
lon*itudinale de 0ntindere intru!/t din !au&a spa"iului redus nu se poate asi*ura !onstru!"ia
de
masi'e de rea&em.
1;. Proie!tul 'a !on"ine instru!"iuni pentru modul de testare. modul de punere 0n )un!"iune
#i
modul de e+ploatare a re"elei.25
ANECA 13$
DIAGRABE #i TABELE PENTRU DIBENSIONAREA GIDRHULICA A CONDUCTELOR
SUB PRESIUNE #i A COLECTOARELOR DE CANALIIARE.
ANECA 1$331
Dia*rama Baninn* pentru dimensionarea e+pediti '( a !ondu!telor pline !u ap( =
tu$uri din PADSIN = !oe)i!ientul de re&isten"( JKL !al!ulat !u )ormula
Cole$rooA3M:ite.
ANECA 1$33,
Dia*rama Baninn* pentru dimensionarea e+pediti'( a !ondu!telor pline !u ap(
su$ presiune% = tu$uri din o"el. )ont( !enu#ie. $eton pre!omprimat= 1@nN ;1
ANECA 1$331
Dia*rama Baninn* pentru dimensionarea e+pediti'( a !ondu!telor pline !u ap(=
tu$uri din $eton= !oe)i!ient de ru*o&itate 1@nN 92
ANECA 1$332
Ta$ele pentru dimensionarea e+pediti'( a !ondu!telor din PEID. PN 16=
!oe)i!ientul de re&isten"( JKL !al!ulat !u )ormula Milliams3Ga&en.
ANECA 1$335
Dia*ram( pentru !ore!tarea 'alorii de$itului #i 'ite&ei apei 0n !a&ul !/nd
!ondu!ta nu este plina !u ap( *radul de umplere :@G O 1.6 %282;2>
ANECA 1$32
Condu!ta din tu$ de polietilen(. PN 16
sN *rosimea peretelui tu$ului. mm
DN O Ndiametrul nominal e+terior. mm
DNI Ndiametrul nominal interior. mm
DNON116 mm DNON266 mm
sN 8.86 mm sN ,1.96 mm
DNIN >8.;6mm DNIN15,.86 mm
' P P i ' P P i
m@s m 1@: dm1
@s l@s% m@m m@s m1
@: dm1
@s l@s% m@m
6.2 16.86 ,.>2 6.661;6 6.2 126.8 1>.68 6.66626
6.5 11.,5 1.8; 6.66,9, 6.5 195.; 2;.;, 6.66686
6.8 15.>6 2.2, 6.661;1 6.8 ,16.> 5;.5> 6.666;2
6.9 1;.55 5.15 6.66569 6.9 ,28.1 8;.15 6.6611,
6.; ,1.1> 5.;> 6.66856 6.; ,;1., 9;.1, 6.66122
6.> ,1.;2 8.8, 6.66;6; 6.> 118.2 ;9.;; 6.6619>
1.6 ,8.2> 9.18 6.66>;, 1.6 151.5 >9.85 6.66,19
1.1 ,>.12 ;.16 6.6119, 1.1 1;8.9 169.21 6.66,5>
1., 11.9> ;.;1 6.61199 1., 2,1.; 119.1; 6.66165
1.1 12.22 >.59 6.615>9 1.1 259.6 1,8.>2 6.66152
1.2 19.6> 16.16 6.61;1, 1.2 2>,.1 118.96 6.66268
1.5 1>.92 11.62 6.6,6;1 1.5 5,9.1 128.29 6.66281
1.8 2,.1> 11.99 6.6,128 1.8 58,.2 158.,1 6.6651>
1.9 25.62 1,.51 6.6,8,2 1.9 5>9.8 188.66 6.665;1
1.; 29.8> 11.,5 6.6,>19 1.; 81,.9 195.98 6.66828
1.> 56.12 11.>; 6.61,,2 1.> 889.> 1;5.51 6.66912
,.6 5,.>> 12.9, 6.61528 ,.6 961.1 1>5.,> 6.669;5
,.1 55.82 15.25 6.61;;1 ,.1 91;., ,65.68 6.66;5>
,., 5;.,> 18.1> 6.62,16 ,., 991.2 ,12.;, 6.66>19
,.1 86.>2 18.>1 6.625>1 ,.1 ;6;.5 ,,2.5> 6.61619
,.2 81.5; 19.88 6.62>96 ,.2 ;21.9 ,12.15 6.61166
,.5 88.,1 1;.26 6.65186 ,.5 ;9;.; ,22.11 6.611;9
,.8 8;.;; 1>.11 6.65982 ,.8 >12.6 ,51.;; 6.61,98
,.9 91.51 1>.;9 6.681;1 ,.9 >2>.1 ,81.82 6.6118>
,.; 92.1; ,6.81 6.6881, ,.; >;2.1 ,91.21 6.61282
Q !oe)i!ientul de re&istenta :idr/uli!a este !al!ulat !u )ormula Ga&en3Milliams
Ta$ele pentru dimensionarea e+pediti'( a !ondu!telor din PEID. PN 16=56
Ane+a 1$ 35
Dia*rama pentru !ore!tarea 'alorii de$itului #i 'ite&ei in !a&ul !and !ondu!ta nu este
plin( !u ap( *radul de umplere :@G O 1%51
ANECA ,
REGULI GENERALE DE PROIECTARE A RETELELOR DE CANALIIARE.
1. Apele de !anali&are pot )i e'a!uate prin re"eaua de !anali&are. !are poate )i al!atuit(
su$ )orma
de re"ea 0n pro!edeul4
3 di'i&or@separati' !and apele meteori!e sunt e'a!uate printr3o re"ea separat( de apele
mena7ere
sau@#i industriale asimilate apelor u&ate mena7ere.
3 unitar !/nd toate apele u&ate sunt e'a!uate prin a!eea#i re"ea de !anali&are.
3 mi+t !/nd din !ondi"ii lo!ale este ra"ional( o al!(tuire prin !om$inarea )a'ora$il( a
primelor
dou( pro!edee.
,. Prin de)ini"ie !ole!torul de !anali&are )un!tionea&( !u ni'el li$er re&er'( de e+tindere.
'entila"ie pentru e'itarea produ!erii de ameste!uri e+plosi'e. e'a!uarea plutitorilor%. Din
a!est
!onsiderent toate !ole!toarele 'or )i amplasate ast)el in!/t !ur*erea apei s- )ie 0n sensul
pantei
str(&ii. Anomaliile 'or )i anali&ate. Panta minim( nu poate )i mai mi!( de 'aloarea !e
asi*ur(
'ite&a minim( de auto!ur(tire 6.9m@s%. sau 1@DN !u DN e+primat 0n mm%= din moti'e
!onstru!ti'e panta ma+im( 'a )i de 15<. )(r( m(suri spe!iale de an!orare a tu$urilor 0n
tran#ee=
0n ni!i3un !a& 'ite&a ma+im( a apei nu 'a dep(#i 'ite&a ma+im( a!!eptat( de materialul
tu$ular
ales. La pante mai mari se pre'(d !(mine de rupere de pant( sau tronsoane !u ru*o&itate
arti)i!ial(
mare.
1. In al!(tuirea !lasi!( re"eaua de !anali&are este rami)i!at( dar este posi$il( #i o re"ea
inelar(.
Re"eaua tre$uie ast)el al!(tuit( 0n!at apa s- )ie e'a!uat( *ra'ita"ional #i pe drumul !el mai
s!urt .
2. De$itul ma+im orar de ap( u&at( mena7era este de$itul de dimensionare la re"eua 0n
pro!edeu
di'i&or= de$itul de ap( meteori!(. !al!ulat !u metoda ra"ional( sau !u alte metode.
dimensionea&(
re"eaua unitar( #i re"eaua de ape plu'iale= se re!omand( )olosirea pres!rip"iilor din STAS
1;28@>6
#i >296@91 #i SREN 95,32 @>>. La re"eaua unitar( se )a!e 'eri)i!area la de$itul orar minim.
0n !are
!a& 'ite&a nu tre$uie s- )ie mai mi!( de 6.9 m@s. Este $ine !a 0n lun*ul !ole!torului
'aloarea
'ite&ei s( r(man( !onstant( sau s( !reas!(.
5. Diametrul tu$ului se determin( )un!"ie de de$itul din se!"iune. panta posi$il( #i *radul de
umplere= pentru !ole!torul de ap( u&ate mena7ere *radul de umplere este ma+imum 6.93
6.;=
pentru re"eaua !are e'a!uea&( ap( meteori!( se a!!ept( !ur*erea !u se!"iune plin( *rad
de
umplere unu%. Diametrul minim !onstru!ti' este ,5 !m 16 !m pentru ape meteori!e%.
8. Diametrul tu$ului are 'alori !onstante sau !res!(toare 0n lun*ul !ole!torului . 'aria$il
)iind
*radul de umplere= 'aloarea diametrului se poate redu!e . pe a!ela#i !ole!tor. numai 0n
a'al de
se!"iunea de e'a!uare a apei printr3un de'ersor .
9. Pentru supra)e"e de teren relati' plate se poate pre'edea sta"ie de pompare a apei din
!ole!torul
a !(rei adan!ime dep(#e#te 83;m . Sta"ia de pompare tre$uie s- ai$( . la limit( atun!i
!/nd 0n
mod )or"at nu )un!"ionea&(% posi$ilitatea de des!(r!are li$er(3pro'i&orie a e+!esului de
ap(.5,
;. La ale*erea )re!'en"ei ploii de !al!ul. ne!esar( 0n determinarea de$itului de ape
meteori!e.
tre$uie "inut seam( de ris!ul de produ!ere a inunda"iilor #i de!i a pa*u$elor. de posi$ilitatea
amena7(rii de interse!"ii deni'elate pentru str(&ile importante. de posi$ilitatea reali&(rii de
!onstru!"ii su$terane des!:ise metrou. termo)i!are et!%.
>. ?or )i pre'(&ute !(mine de inspe!"ie #i de 'i&itare la distan"e te:nolo*i!e. 0n )un!"ie de
marimea !ole!toarelor #i de sistemul de !ur("ire al !anali&(rii. La !ur("irea !lasi!(
distan"ele sunt
de ordinul 56m= la !ur("irea prin sp(lare !u 7et de ap( su$ presiune mare a!este distan"e
sunt
limitate de posi$ilit("ile utila7ului )olosit 13,66m%. C(minele de inspe!"ie nu sunt 'i&ita$ile=
pot
ser'i doar pentru inspe!"ii !u sisteme de tele'i&iune !u !ir!uit in!:is #i sp(lare !u 7et de
ap(.
16. Ra!ordarea !ole!toarelor !e adu! ap( u&at( $rut( sau preepurat( de la a*en"ii
e!onomi!i se 'a
)a!e o$li*atoriu prin !(min de 'i&itare pentru a putea 'eri)i!a periodi! !alitatea apei primite.
11. Testarea !ole!toarelor se )a!e la presiunea ma+im( de 6.5 $ari. sau presiune e*al( !u
ad/n!imea ma+im( a !(minului de pe tronson. pentru o durata de min. 16 min. . Pentru
sistemul de
!anali&are su$ 'a!uum. re!omandat pentru !ole!ti'ita"i mi!i #i de$ite reduse. amplasate pe
&one
relati' plate. tu$ul 'a tre$ui testat la presiunea de minus 6.; $ari. pe durata a 16 minute.
1,. Pentru detalii de proie!tare #i e+e!utie se re!omand( !onsultarea SR ;5>1. SREN 95,.
SREN
1816. SR 1;28. SR 1651.
11. ?or )i respe!tate pre'ederile *:idului GP 168@>2. pentru &onele rurale.
12. La ale*erea materialului tu$ular se 'a "ine seama de posi$ila a*resi'itate a apei u&ate
in!lusi'
a*resi'itatea sul)ati!(% pre!um #i de a*resi'itatea solului .
15. Este de !ea mai mare importan"( !unoa#terea !ara!teristi!ilor p(m/ntului de )undare #i
!alitatea !e tre$uie o$"inuta de umplutura de lan*( tu$. Unele !onse!in"e sunt semnalate
0n ane+a
11. A#a de e+emplu dup( date din literatura te:ni!( . pentru un sol ar*ilos3 nisipos4 modulul
de
ri*iditate este de 116 daN@!m,
la un indi!e de !ompa!tare Pro!tor 166< #i s!ade la 56 daN@!m,
pentru un indi!e Pro!tor >5<. la ,6 daN@!m,
pentru un Pro!tor >6< #i ; daN@!m,
pentru un
Pro!tor ;5<. Se poate 'edea !/t de important este modul de reali&are a umpluturii. La
tu$urile
elasti!e raportul dintre redu!erea diametrului tu$ului #i diametrul nominal mai mare de 1<%
o
!ompa!tare sla$( poate )i !atastro)al(. a'and 0n 'edere !( re"eaua este amplasat( su$
partea
!arosa$il( a str(&ii.
19. Proie!tul tre$uie s- !on"in( #i modul de testare a !apa!it("ii de transport a lu!r(rii.
1;. Proie!tul tre$uie s- !on"in( #i instru!"iuni de e+ploatare pentru lu!rarea proie!tat(.51
ANECA 1
CONTINUTUL REGULABENTULUI TEGNIC DE ECPLOATARE A LUCRARILOR.
1.Re*ulamentul se ela$orea&( pe $a&a le*isla"iei 0n 'i*oare. a !(r"ii te:ni!e a !onstru!"iei.
a
instru!"iunilor de e+ploatare ela$orate de proie!tant pre!um #i a !on!lu&iilor din
e+ploatarea din
perioada anterioar(. La lu!r(rile noi instru!"iunile de e+ploatare sunt ela$orate odat( !u
ela$orarea
proie!tului de e+e!u"ie ast)el 0n!/t toate elementele de e+ploatare s- poat- )i e'aluate #i
inte*rate 0n
!ostul de reali&are.
,.Instru!"iunile de e+ploatare tre$uie s- !on"in( toate pre!i&(rile le*ate de4
3 amplasarea #i modul de reperare pe teren a tuturor lu!r(rilor.
3amplasamentul #i e!:iparea sta"iilor de pompare pre!um #i sursele de alimentare !u
ener*ie ele!tri!(.
3te:nolo*ia )olosit( la e+e!u"ie #i parametrii normali de )un!"ionare= !/nd este !a&ul
'or )i da"i #i parametrii de )un!"ionare 0n situa"ii de restri!"ie sau a'arie.
3distri$u"ia materialelor )olosite. !u prin!ipalele !ara!teristi!i me!ani!e #i
te:nolo*i!e.
3m(rimea #i modul de mar!are a &onelor de prote!"ie sanitar(.
3 modul de m(surare a parametrilor te:nolo*i!i.
3indi!atorii de per)orman"(.
3)re!'en"a #i modul de urm(rire a lu!r(rilor.
3modul de )un!"ionare #i e+ploatare a sistemului de !ontrol automat a parametrilor
te:nolo*i!i.
3modul de )un!"ionare #i parametrii !e 'or )i reali&a"i pe perioada unor !alamit("i
naturale.
3 lista !u )urni&orii de e!:ipamente.
1. Cartea !onstru!"iei 0nto!mit( !on)orm re*lement-rilor 0n 'i*oare. GG,91@>2% !on"ine4
3proie!tul e+e!utat 1 e+emplar pe :/rtie #i 1 e+emplar 0n )ormat ele!troni!%.
3memoriul de pre&entare al proie!tului.
3planul *eneral de situa"ie al lu!r(rii !u mar!area reperelor de identi)i!are a
lu!r-rilor 0n*ropate #i a &onelor de prote!"ie sanitar(.
3pro)il te:nolo*i! al lu!r(rii 0ntre*i sau pe elemente !omponente la s!-ri
!on'ena$ile= la !ondu!tele su$ presiune pro)ilele 'or a'ea trasate liniile
pie&ometri!e pentru toate ipote&ele de )un!"ionare.
3pro)ile 'erti!ale prin toate !ondu!tele re"elelor de distri$u"ie si !anali&are.
3planuri !u detalii pentru toate lu!r(rile au+iliares!ara 1456 R 14 166%.planuri de
monta7 pentru toate !onstru!"iile ane+e= planurile 'or !orespunde 'ariantei e)e!ti'
e+e!utate= e'entualele modi)i!(ri. )a"( de solu"ia din proie!t. 'or a'ea semnatura
proie!tantului #i 'eri)i!atorului de proie!t.52
3do!umente !e !on)irma dreptul de proprietate asupra terenului #i !onstru!"iilor.
3amplasamentul #i !ara!teristi!ile tuturor e!:ipamentelor montate.
3!ara!teristi!ile materialului tu$ular. dimensiuni tip. !ondi"ii de e+e!u"ie. modul de
im$inare. modul de transport. manipulare #i depo&itare. modul de 'eri)i!are.
3 modul de !al!ul a se!"iunii tu$ului #i !ondi"iile de re&emare.
3modul de im$inare a arm(turilor #i lu!r(rile au+iliare.
3!ondi"ii #i parametrii te:nolo*i!i de e+ploatare.
3 3!opie dup( a*rementul de )olosire a materialelor 0n Rom/nia.
3!opie dupa a'i&ul or*anelor sanitare. 0n !a&ul transportului de ap( pota$il(.
3Pro!ese 'er$ale de re!ep"ionare a tu$ulaturii.
3Pro!ese 'er$ale ale di)i!ult("ilor ap(rute la utili&area tu$urilor #i !au&e.
3Pro!ese 'er$ale de predare a amplasamentului.
3Pro!ese 'er$ale de lu!r(ri as!unse.
3Pro!ese 'er$ale de re&ol'area ne!on)ormita"ilor.
3Pro!ese 'er$ale de re!ep"ie la terminarea lu!r(rilor din !are s( re&ulte parametrii
te:nolo*i!i de e+ploatare '. Ane+a 19%.
5. Re*ulamentul te:ni! de e+ploatare 'a !on"ine4
3toate instru!"iunile de e+ploatare #i pro!edurile de repara"ii pentru lu!r(rile de
alimentare !u ap( #i separat pentru lu!r(rile de !anali&are.
3des!rierea sumar( a lu!r(rii !u men"ionarea limitelor de amplasare.
3pre&entarea pe un plan a po&i"iei elementelor !u numerotarea !lar(. e+pli!it( #i
de)initi'( a tuturor elementelor !omponente4 !(mine. 'ane. :idran"i. masi'e. *uri
de s!ur*ere. sta"ii de pompare et!.
3pre&entarea pe planuri a tipului de material. dimensiunii tu$urilor DN. lun*ime.
!las( de presiune% #i a modului de 0m$inare.
3pre&entarea sistemului de !omuni!a"ie pentru personalul de e+ploatare.
3prin!ipalii indi!atori de per)orman"(. a modului #i )re!'en"ei de determinare.
pre!um #i a modului de ar:i'are a 'alorilor.
3pro!edurile de lu!ru . repara"ii #i inter'en"ii la toate tipurile de lu!r(ri.
3metolo*ia de e)e!tuare a testelor de presiune #i de m(surare a !apa!it("ii de
transport.
3metodolo*ia de pele'are a pro$elor #i de prelu!rare a datelor pri'ind !alitatea apei.
3or*ani&area )orma"iilor de lu!ru4 !omponen"(. !ali)i!are. dotarea material(. ordinea
de su$ordonare #i raportare.
3sar!inile *enerale ale )orma"iilor de lu!ru #i 0n!(r!area medie !u sar!ini.
3)ormularisti!a ne!esar( #i modul ei de )olosire.
3modul de )ormare #i )olosire a $a&ei de date.55
3m(surile spe!i)i!e de se!uritate a mun!ii pentru )ie!are tip de lu!rare.
3masuri spe!i)i!e de !om$atere a in!endiului= o parte sunt men"ionate 0n ane+a 16.
5. Re*ulamentul 'a )i ela$orat unitar pentru toat( lu!rarea. Pentru u#urin"a lu!rului pe
!ompartimente.
se!"ii. ser'i!ii et!. el poate )i stru!turat pe p(r"i distin!te. dup( !omponen"a e)e!ti'( a
lu!r(rilor.
A!este p(r"i 'or )i date dire!t personalului 0ns(r!inat !u e+ploatarea.
8. Re*ulamentul este un do!ument dinami!. per)e!ti$il. El se !ompletea&( #i se
re)ormulea&(
periodi!. Este de pre)erat !a 0n lu!ru s- e+iste numai do!umentul re)ormulat inte*ral. C/nd
!e'a
important se s!:im$( se 'a da 0n lu!ru o noua 'ariant( inte*ral re)(!ut(. A!este 'ariante
'or a'ea
elemente de identi)i!are rapid(. ?arianta 'e!:e se adau*( la !artea !onstru!"iei !u
pre!i&area datei de
s!oatere din u&. Die!are 'ariant( 'a a'ea numele #i semn(turile persoanelor autori&ate.
9. Re*ulamentul se 'a s!:im$a o$li*atoriu ori de !ate ori se s!:im$( parametrii de
)un!"ionare ai
lu!r(rii. sau se )a! lu!r(ri importante de rea$ilitare sau lu!r(ri de rete:nolo*i&are.
;. Re*ulamentul se re)er( la urm(toarele tipuri de lu!r(ri4
3lu!r(ri de supra'e*:ere #i intre"inere.
3lu!r(ri de repara"ii !urente.
3 lu!r(ri de rea$ilitare.
3audit@e+perti&a spe!iali&at( asupra sistemului.
3lu!r(ri de rete:nolo*i&are.
3m(suri de se!uritatea mun!ii.
3m(suri spe!i)i!e de prote!"ia mediului.
>. Lu!r(rile de supra'e*:ere #i 0ntre"inere se e)e!tuea&( !ontinuu. Cel pu"in
s(pt(m/nal@lunar toate
lu!r(rile 'i&ita$ile 'or )i inspe!tate iar parametrii te:nolo*i!i 'or )i m(sura"i #i nota"i . Se
'eri)i!(
inte*ritatea !onstru!"iei. starea terenului. a$u&ul asupra !onstru!"iilor. tendin"ele de
de*radare
deplasarea terenului. *ropi 0n strad(. $(l"i pe strad(. miros de la !anali&are et!%. Cu
a!east( o!a&ie se
'eri)i!( #i !ore!titudinea re!lama"iilor. starea supra)e"ei de prote!"ie sanitar( et!. Se )a!e
lista !u
nere*ulile 'i&ate #i pe $a&a a!estei liste se or*ani&ea&( repararea lu!r(rilor. Pot )i lu!r(ri
e)e!ti'e de
)(!ut. !a de e+emplu4 inlo!uirea !apa!elor disp(rute. rupte la !(mine et!. in!:iderea
:idran"ilor et!.
Capa!ele lips( 'or )i inlo!uite !u !ea mai mare ur*en"( #i pan( la inlo!uire 'or )i
semnali&ate ade!'at.
16. Lu!r(rile de 0ntre"inere #i repara"ii se re)er( la lu!r(ri !are remedia&( toate lu!r(rile de
mi!(
importan"( dar !are a)e!tea&( $una )un!"ionare4 inlo!uirea !apa!elor de !(mine. )i+area
!apa!elor !e
produ! &*omot. re)a!erea s!(rilor de a!!es 0n !(mine. re)a!erea ins!rip"iilor de mar!are a
lu!r(rilor
su$terane :idran"i. 'ane et!%. repararea spar*erilor de !ondu!te@!anale. des)undarea
*urilor de
s!ur*ere. des)undarea !ole!toarelor. inlo!uirea de 'ane. lu!r(ri de 'opsitorii et!.
11. Lu!r(rile de rea$ilitare se )a! atun!i !/nd !ondu!tele #i !ole!toarele de pe unele
tronsoane se
distru* prea des #i se de!ide re)a!erea inte*rala a tronsonului. este ne!esar( inlo!uirea
total( a
pompelor dintr3o sta"ie de pompare. sunt ne!esare lu!r(ri de !ore!tare a unor situa"ii lo!ale
et!.58
1,. Lu!r(rile de rete:nolo*i&are !onstau din lu!r(ri !are au !a s!op im$un(t("irea total(
sau par"ial( a
sistemului de alimentare !u ap( sau@#i sistemului de !anali&are4 a !res!ut e+i*en"a de
!alitate asupra
apei )urni&ate. tre$uie modi)i!at !res!ut@redus de$itul transportat. tre$uie s!:im$at traseul
unei
adu!"iuni re'endi!area terenului . insta$ilitatea terenului%. unele materiale au )ost inter&ise
#i tre$uie
s!:im$ate a&$o!imentul. plum$ul et!% . pierderea de ap( a !res!ut peste 16<.
s!:im$area sursei de
ap(. redu!erea !onsumului de ener*ie. e+tinderea spa"iului de ser'ire. et!.
Rete:nolo*i&area 0n sine nu
apar"ine dire!t e+ploat(rii dar are se!toarele de !ap(t ale etapei !omune !u e+ploatarea4
rete:nolo*i&area se )a!e !u p(strarea 0n )un!"iune a elementelor 'e!:i p/n( la 0nlo!uirea
!u !ele nou
!onstruite #i rete:nolo*i&area se )a!e pe $a&a 7ude!(rii per)orman"elor 'e!:ii lu!rari.
per)orman"e
!unos!ute de se!torul de e+ploatare. Dup( rete:nolo*i&are se poate presupune !a este
'or$a de o
lu!rare nou( #i de!i modul de e+ploatare se 'a re)a!e 0n !onse!in"(. 0ntr3un !i!lu nou.
11. Auditul lu!r(rii este o opera"iune !are se reali&ea&( periodi!4 pentru !alitatea apei
pota$ile. la
ma+imum trei ani= pentru sta$ilirea lu!r(rilor de rete:nolo*i&are este ne!esar( !unoa#terea
per)orman"elor e)e!ti'e ale sistemului inte*ral sistemul de alimentare !u ap(. sistemul de
!anali&are .
0n !are sunt inte*rate sistemele de transport a apei % #i e'aluate a'anta7ele #i de&a'anta7ele
)un!"ion(rii
0n !ontinuare a sistemului et!. Ba&a de date reali&at( de ser'i!iul de e+ploatare este
esen"ial( 0n
sta$ilirea !ore!t( a per)orman"elor.
12. B(suri pentru prote!"ia mediului 0n 'ederea prote7(rii lu!r(rilor de transport a apei #i nu
numai.
pre!um #i lu!r(ri ne!esare pentru p(strarea mediului a)e!tat de e'a!uarea apelor de
!anali&are
eutro)i&area r/ului@la!ului re!eptor et!%.
15. Re*ulamentul se ela$orea&( pentru intre* sistemul de alimentare !u ap(@sistemul de
!anali&are 0n
!are sistemul de transport este inte*rat.
18. Re*ulamentul 'a a'ea o parte distin!t(. pentru )ie!are lu!rare. re)eritoare la modul de
a!"iune 0n
!a& de !alamitate natural(. Con"inutul unora dintre elementele importante este dat 0n ane+a
2.
19. ?or )i men"ionate m(surile ne!esare pentru reali&area raportului anual asupra !alit("ii
apei si
elementele pentru determinarea per)orman"elor sistemului.59
A