Você está na página 1de 159

Polcz Al ai ne

f
Vilgjtk
Kszlt a Nemzeti Kulturlis rksg
Minisztriuma Nemzeti Kulturlis
Alapprogramjnak tmogatsval
V NT Budapest, 1999
~~K4.ad
Polcz Alaine
ISBN 963 8336 79 x
Bortterv: Ungvry Zsfia
A kiadsrt felel a PONT Kiad igazgatja
PONT Kiad: H-1300 Budapest 3, Pf. 215.
Tel/fax: (36-1) 368-8058
e-mail: pontkiado@elender.hu
www.pontkiado.com
Nyoms: Komp Nyomda, Solymr, Mtys kirly u. 7.
Tel: 06-26-361-557, 06-30-420049
Dinamikus jtkdiagnosztika
s jtkterpia
A dinamikus jtkdiagnosztika s -terpia a gyermeki cselek
vsre pl. Eszkzrendszere a terelt jtkok: a szabadjtk,
meghatrozott konstruktv, projektv jtkok, mili jtkok s a
gyermeki mvszkeds szoksos formi. Lnyege az, hogy a
viselkeds s motivci sszefggseit igyekszik megragadni,
ebben az sszefggsben vltozst provokl, s gy a motivci
s rendszert thangolja. Ezrt nevezzk dinamikusnak.
* * *
A felnttkori neurzisok s pszichzisok mlyebb megisme
rse a kutats irnyt - a korai letvek lmnyeinek jelentsge
miatt - a gyermek pszichikus fejldse fel terelte.
A gyermeki neurzisok, adaptcis zavarok fokozott jelentke
zse is ersti, srgeti ennek a problmnak a megoldst.
Csakhogy a feladat nehz. Mindaz, ami a gyermek megnyilv
nulsaibl objektven regisztrlhat s mrhet, csak kiegszt
adatokat nyjt a klinikai munkhoz. Azt, ami a gyermekpszicho
terpihoz szksges - a kzvetlen kontaktust a gyermek gon
dolat- s emocionlis vilgval - majdnem lehetetlenn teszi
az a tny, ami a kisgyermek letkori sajtossgaibl fakad; hogy
sajt emocionalitsba nem tud betekinteni (az introspekci
kpessge csak a pubertsban alakul ki), s hogy az elvont
fogalmi gondolkodsra nem kpes. A fogalmi gondolkods a
kisiskols kor kezdetn jelenik meg, s a ksbbiek folyamn
fejldik, alakul. Teht adottsgai miatt nem kpes megfogalmaz
ni s velnk verblisn kzlni azt, amit emocionlisan tlt.
Anna Freud s munkatrsai fedeztk fel, hogy jtkban a
gyermek tkletesen ki tudja fejezni magt. A jtkot analitiku
san rtelmeztk, s verbalizcival tudatostsra trekedtek -
ami termszetesen a gyermek adottsgai miatt nehzsgeket
okozott.
Magyarorszgon mr 1930-ban dr. Schnell J nos ideggy
gysz forvos, a Gygypedaggiai s Orvospszicholgia Intzet
igazgatja, az analitikus mdszertl fggetlenl olyan jtkszo
bt rendezett be, ahol a megfigyelsi szempontok diagnosztikai
rtkkel brtak, s a jtkos foglalkozsnak terpis, st csoport
terpis sszetevi voltak. A kezdemnyezs azonban elszige
teldtt.
A pszichoterpia msik kzismert s elfogadott formja, a
verblis racionlis mdszer, ritkn vezet eredmnyre a gyermek
verblis gondolkodsi sajtsgai miatt. Inkbb a metakommuni
kci szokott hatni, a terapeuta verblis kzlst kisr maga
tartsa: a hang, tekintet, mimika, gesztikulci.
A hipnzis s az ber hipnzis alkalmazhat ugyan gyerme
keknl, de nem nevezhet nll pszichoterpis mdszernek,
gyszintn a foglalkozsterpia sem, noha vannak pszichoter
pis sszetevi, lnyegileg eltr attl, mint ahogy a neve is
mutatja.
A relaxci sem tmasztja nmagban a gygyts ignyt,
csupn bzisknt alkalmazhat a gyermekek egyni pszichote
rpijnl.
A verblis csoportterpia mg tvolabb ll azoktl a kvetel
mnyektl, amikre szksgnk van. Noha dolgozunk gyermek-
csoporttal, de ennek a kzs jtkos cselekvs az eszkze, s
nem a beszlgets.
A nondirekt mdszer munka, a gyermek krnyezetn ke
resztl val segtsgnyjts klnbz formi - a szlk pszi
choterpijtl a nevelsi tancsig, a krnyezeti, s szocilis
vltoztatsokig - szerintnk felttlenl szksges. Szmunkra
ez az dinamikus jtkterpit kiegszt mdszer, szksg ese
tn a gygyszeres kezels is.
1. A gyermek sajtos nyelve a jtk
A krnyezet a kicsi gyermekhez viszonytva arnytalanul,
birtokbavehetetlenl, megismerhetetlenl bonyolult s nagy, de
a kis, lettelen trgyak segtsgvel a gyerek rr lehet a flbe
nv dolgokon.
Ezt mr az sember is felismerte, s a valsgos vilg trgya
inak kicsinytett mst adta a kezbe jtkknt (babt, fazekat,
lovat). A dolgok kicsinytett msa veszlytelenebb teszi, s
megszeldti a vilgot. A birtokbavtel, a megismers manipul
cin, utnzsos ismtld jtkon, tanulson keresztl trtnik.
De nemcsak a trgyak nnek a gyermek fl, hanem a
trtnsek s rzelmek, a sajt impulzusai kilsnek akadlyai,
a ktdsek s a krnyezet tagjainak magatartsa is. A nehezen
feldolgozhat lmnytl, az ersebb izgalomtl gyjgyekszik
szabadulni, hav az adott helyzetet cselekvn megismtli, azaz
eljtssza. Azrt cselekven, mert a gondolkods s verbalits a
gyermeknek nem eszkze. Ezek ugyangy flbe nnek s
kiismerhetetlenek, mint a trgyak. Mivel a megismtlst a maga
teljes valsgban a gyermek nem hajthatja vgre, s ignye
sincs r,_ttteleket, dinamikus egysgeket hasznl. Ezek a
mutati annak, hogyjnilyen eszkzkkel, milyen nvn s form
ban tudja felfogni, feldolgozni s visszaadni krnyezete szintjeit.
Mrei Ferenc hat ttteles dinamikus egysget klnt el.
(,Aktus s motivci sszefggse a gyermekjtkterpiban
Vademecum sorozat, 28. szm.)
Ezek a kvetkezk: az utals a kpzetramlsnak olyan
dinamikus egysge, amelyberujeJ s jelents viszonya a rsz s
egsz viszonynak felel meg. Ez termszetes sszefggs, az
5-6 ves kor jellemz mechanizmusa. J elentsgt az adja a
terpis munknl, hogy az utalssal eljtszott helyzet vagy
problma teljes indulati-hangulati teltettsggel reprodukldik.
A szimblum .kritriuma, hogy a jel s jelzett dolog kztt,
valamilyen lnyeges^csak globlisan Tnegadhat vonsban ha
sonlsgiv nT szimblum ebben a szk s szigor keretben
egy adott kultrkr srtett, rzelmileg sznezett tapasztalataira
~Tal^aszkodikr7SzerTntnl<: a gyermeknl a mesk, npmesk
hallsa, olvassa, llatok jellemzse, a szoktats s nevels
kzben alkalmazott ritulis cselekvsek, fenyegetsek, jutalma
zsi mdok s mondsok a bzisai a gyermeki szimblumoknak.
Ilyenek a ravasz rka, a piszkos kaki, a hromfej srkny, a
legkisebb kirlyfi, a tndr, boszorkny, kalauz).
A szimbolikus sma globlis, bels szemlleti kp, ami a
dolognak (gondolatnak), amelyre vonatkozik, egy lnyeges, el
vont vonst, sszefggst konkretizlja. A szimbolikus sma
egyni lmnyek, tapasztalatok hossz sort foglalhatja mag
ba.
Molekulnak nevezte Wallon az olyan pros tartalmat, amely
az lmnyben sszefggtt; amely az rzkszervi mozgsos
sma indulattalanodsban s kiszradsban jn ltre, mint az
lmnyegysg kt szv csontosodott maradvnya. A jtkfo
lyamatban gyakran jelennek meg molekulk, s ilyenkor rend
szerint lesllyedt lmnyanyagot kpviselnek.
A szimulakrum jelensgt elsnek Stern figyelte meg: a jtk
folyamatban tapasztalhat, hogy a gyecmek-egyJ complexcse
lekvssort leegyszerstve, gesztusokkal vzol. Ez a cselekvs-
vzaTaz eredeti cselekvs gesztusait rzi, leegyszerstett,
sematizlt formban. A jtkban a teljes cselekvs helyett ll,
azzal egyrtelm. A gyermek az rdektelen rszleteket szimu-
lakrumokkal helyettesti, a jtk rcijnak megfelelen. Itt a jel
s jelents viszonya a racionlisan leegyszerstett vzlat s a
globlis cselekvs viszonyainak felel meg.
Az ana/ogor^hasonlsgi sszefggs, melynek anyaga
bels szerkezeti kp, a valsg kzvetlen bels reprezentci
jnak a szintjn van. Az analogon a rszletek hasonlsga
alapjn ragadja meg a globlis hasonlsgot, vagy az egszek
analgijt kell altmasztania a rszletek megfelelsnek.
Ami a jtkterpit illeti, a gyermek nemcsak a trtnseket
ismtli meg cselekven, hogy a feszltsgektl szabaduljon,
hanem impulzusait, flelmeit, tudatos s nem tudatos vgyait is
ezen az ton vetti a klvilgba. Ezrt tudjuk a gyermeket spon
tn jtkos cselekvsen keresztl megismerni, s ezrt tudunk
az egysgek segtsgvel a motivciban mdostani, rossz
viselkedsi mintkat felbontani, jakat kialaktani.
A terpis egysgekkel tereljk a gyermeket. s mivel a
kisgyermeknl az egyes szintek (jtk-valsg, rtelem-rze-
lem, impulzus-akarat) nincsenek izollva, egymsba jtszanak,
sszemosdnak - a jtkos trtns ekvivalens a valsggal.
Ezt a hattnyezt kln megerstjk azzal, hogy a jtkos
trtnssel - szksg esetn - analg trtnst biztostunk a
valsgban. A kicsinytett, jtkos vilgot tvisszk a valsgra.
Amit a gyermek pldul jtkra fordtott, azt mi visszafordtjuk a
valsgra.
Els osztlyos kislny iskola kezdete utn pr httel azt
jtssza, hogy a mack akr j, akr rossz jegyet visz haza
az iskolbl, sszeszidjk otthon. Akr tudja a leckjt,
akr nem, sszeszidjk az iskolban. A mack vilgg
megy, eltved stb., stb.
A jtkot tereljk, a mackt az iskolban kitntetik, otthon
nnepk stb., stb. Analg trtns a valsgban: megbeszljk
a tantnvel, hogy az old jtk utn, msnap, az iskolban
kapjon kitntetst; otthon pedig virgot, csokoldt. (A panasz,
amivel rendelsnkre hoztk: rkig srdogl a tantsi idben,
elhagyta az iskolt, de nem tallt el anyja munkahelyre, rendr
hozta vissza, ezrt megbntettk.)
A valsg s jtk sszefggsben, szvevnyben elszr
tjkozdunk, megrtjk a gyermek mondanivaljt. A megra
gadott tartalmakat rtelmezzk, a krnyezettel val sszedolgo
zs sorn a valsgos trtnssel s a krnyezet magatarts
val sszevetjk. Ez a jtk - s egyttal a sajt rtelmezsnk
kontrollja; de az objektv-szubjektv valsg feltrsa is. Ugya
nis nem elg a heteroanamnzisbl tjkozdnunk az elzm
nyek s a pillanatnyi trtnsek irnt, hanem azt is kell tudnunk,
hogy a gyermek mit, hogyan i meg. S hogy a szlk, nagyszlk
stb. hogyan lik meg a konfliktust, a szitucit. A tjkozds
megknnytse rdekben jtkeszkzket, eszkzrendszert
hasznlunk, s ezeknek a segtsgvel vltunk ki, provoklunk
ttteles dinamikus egysgeket, hogy aztn velk operljunk. A
gyermek termszetes nyelvt, a jtkot, megtanuljuk, s ezen a
nyelven kommuniklunk vele. Ennek a nyelvnek is vannak sza
vai, szablyai, nyelvtana, de mg rendhagy igi is.
A szubjektv-objektv tjkozds mr alapja a kzvetett (non
direkt) terpinak, ami az ltalunk bevezetett jtkterpival
egytt fut. A kicsinytett vilgot csak gy tudjuk eredmnyesen
ttenni a valsgba, ha a kettt sszehangoljuk.
2. Egyttmkds a szlkkel s a msodlagos
krnyezettel (Nondirekt terpia)
A dinamikus jtkdiagnosztiknl s terpinl a szlkkel
val egyttmkds a terpis munka kiegszt rsze.
A tapasztalat szerint a gyermek jtkbl megismerjk a
krnyezet tagjainak magatartst is, hiszen lmnybzisa szo
ros sszefggsben van azokkal a szemlyekkel, akik kztt l
- de ezeket az informcikat csak a valsggal sszevetve
tudjuk egszben megragadni s helyesen rtelmezni. Pldul:
Kilenc ves kislny jtssza: az rdg a kislnynak nagyon
nehz feladatot ad. Reggelig minden lyukas holmit, ruht,
ednyt, cipt meg kell foltoznia. A kislny dolgozik, dolgo
zik, mr nagyon fradt, nehezen brja. Az rdg elment
lefekdni, aludni a tndrrel. De a tndr egy id mlva
felkel s segt a kislnynak. Msnapra mg nehezebb
feladatot kap a gyermek, harmadnapra mg nehezebbet.
Az rdg megy aludni a tndrrel stb.
Az anya explorcija sorn megtudjuk: ,A frjem vratlanul,
mert a szeretje elkltztt, knyszertett, hogy az iskolai v
kzepn lakst cserljnk. Persze iskolt is. n kiborultam emi
att, s mert n kiborultam, a gyermek sem brta. De most mr
ersebb vagyok s kzbe vettem jbl. rzem, hogy tmaszko
dik rm, megint tudok segteni neki.
A terpis fzisban azrt elengedhetetlen az egyttmkds,
mivel a jtktrtnst sszehangoljuk a valsggal, vagy ppen
visszafordtjuk a valsgos krnyezetre (amint azt egy nagyon
egyszer pldn mr megmutattuk).
Kisgyermekeknl az a tny mg nem okoz problmt, hogy a
szlkkel is foglalkozunk, termszetesnek tartjk. Mgis igyek
sznk feltnsmentesen megoldani. A gyermek a vr-jtsz-
ban jtszik; s noha tudja, mgsem li t mlysgben, hogy a
szl belp hozznk s a fltve rztt, szmra fenntartott
helyen mi kln is beszlnk.
A gyermek velnk kzlt titkaibl csak annyit adunk ki a
szlknek, ami nem konkrtan tnyszer. Terpis hiba volna,
ha a ktelez titoktartst a kisgyermekkel szemben megszeg
nnk. Egyszer formban tbbnyire el is mondjuk a gyermeknek
azt, hogy a szlvel mit kzlnk, vagy eljtsszuk neki. Ms
esetekben szndkosan a gyermek eltt kzljk a mondaniva
lnkat, mivel egyes kzlseket a gyermek tudomsra kell hoz
nunk.
A kzvetett terpinak termszetesen tbb formja van.
Azokban az esetekben, ha a szlk alkoholistk, brutlisak,
elmebetegek, a krnyezetbl val kiemels a szksges megol
ds. Ilyenkor a jtkterpival segtnk feldolgozni a konfliktus
lmnyeket, a levlasztst, az j krnyezetbe beilleszkedst.
Egyszerbb esetekben nevelsi tancsot adunk, letrend
vltoztatst vezetnk be, amit sszehangolunk a jtkterpival.
Iskolai konfliktusoknl egytt dolgozunk a pedaggusokkal,
lpsrl-lpsre igaztjuk a terpit s a valsgos trtnst
egymshoz.
Ugyanez a mdszer az akut csaldi konfliktusoknl, tovbb
a testvrfltkenysg egyszerbb eseteiben.
Dolgozunk a szlkkel csoportban is, az egyni foglalkozs
kiegsztjeknt.
Alkalmazzuk a biblioterpit segdeszkzknt: megfelel
szakirodalmat s szpirodalmat adva a szlk kezbe.
Egy-egy rgtnztt csaldi csoportlst is beiktatunk a ter
piba. Ennek elfelttele, hogy gondosan felksztsk a csoport
minden egyes tagjt. Vgl pedig, amikor ez szksges, terpi
sn dolgozunk folyamatosan egyik vagy msik szlfllel vagy
szlcsoporttal, csaldterpit is alkalmazunk.
A munknak - ha egy szemly vgzi mindkt szlvel s
gyermekkel - megvan az az elnye, hogy sokkal nagyobb bel
11
tsa van a terapeutnak a csaldi problmkba: minden fzisban
ssze tudja vetni az esemnyeket. Viszont komoly konfliktus
lehetsgei is vannak. Nehz elkerlni a fltkenysgeket s
bizalmatlansgokat, mivel egy szemlyre sszpontosulnak a
konfliktuzus kapcsolat-tttelek. Ha mind a kt szlvel dolgo
zunk, leghelyesebb a nevels, a tancsads s a meghallgats
skjn maradni.
Egyik-msik szlfllel viszont - kisebb gyermek esetben -
pszichoterpisn is jl lehet egyttmkdni.
A munka a szlkkel olyan szleskr s bonyolult feladat,
ami komoly felkszltsget s gyakorlatot ignyel. Ugyangy
tanulni kell, mint a gyermekpszichoterpit.
A szlkkel val foglalkozsnak van egy-kt olyan sszete
vje, ami specilisan a jtkszitucibl addik. Pldul: a szlt
a gyermek vilgptmnyn keresztl konfrontltatjuk a csaldi
helyzettel; a gyermek kialaktott emocionlis llsfoglalsval,
vagy valamilyen ms, az ptmnyben kifejezsre jut problm
val.
A gyerek azt rakja ki, hogy egyedl lakik egy hzban, a hz
kzelben veszlyt jelez, este van. A szlk a hztl tvol,
kln szrakoznak. Nem is fognak hazajnni, legfeljebb
anya, aludni."
Termszetesen ezt a tartalmat nem kell sz szerint rteni
(mbr az is elfordul). Minden kommentr nlkl megmutatjuk
az anynak az ptett vilgot, s rbzzuk, hogy mit fz hozz.
Drmai ervel s gyorsasggal szokott a konfrontci lezajlani.
Nevelsi tancsadsnl egyes esetekben, amikor ez szks
ges, be is mutatjuk a jtkos foglalkozst, a gyermekkel egytt-
jtszst a szlnek.
Kisgyermekeknl kzsen alaktjuk ki az anyval az j maga
tartst, lmnyt nyjtunk a magatarts-korrekcihoz. Cselekv
sen keresztl segtnk felismertetni az anya s gyermek attitd
jben a hibs, vagy idejtmlt patterneket.
12
3. A gyermek s a terapeuta kapcsolata
Minden pszichoterpinak lnyege a kapcsolat. A beteg s
a terapeuta kapcsolata a legfontosabb, s egyttal a legnehe
zebben megragadhat s elemezhet tnyez. A mdszer, az
eszkz s a terapeuta szemlyisgnek hatst nehezen lehet
elklnteni. Ezrt tudnak sikeresnek ltszani rossz, st kros
mdszerek is.
A dinamikus jtkterpinl a kapcsolatteremtsre eszkz
ket hasznlunk, olyan eszkzket, melyek a gyermek rdekld
snek megfelelnek. Teht a terapeuta szemlyisge elszr
httrben van, s a terpia sorn fokozatosan kerl csak eltrbe,
mikor mr kialakult a kapcsolat. De a kapcsolat vivje ilyenkor is
csak msod-harmadsorban verblis kommunikci; a jtkos
cselekvs s a metakommunikci a fontos. Vagyis az, amit a
magatartsunkkal kzlnk: az odaforduls, az rdeklds s
figyelem minden irnt, amit a gyermek tesz, a bizalom - s
mindenekeltt az emptia. De mindezt csak rintve kzljk
szavakkal. Elssorban tekintetnk kzli, a mimiknk, a hangs
lyunk. A gyermekhez beszl az arcunk, de mg testtartsunk is.
Ezenkvl, amikor jtszunk, szemlyisgnk teljes bevetsvel
jtszunk. Intucival, knnyedn, rmmel egyttjtszunk, tad
va magunkat a gyermeknek s a jtknak - mikzben lland
kontroll alatt tartjuk magunkat. Azaz igyeksznk kontroll alatt
tartani magunkat, ellenrizve, hogy a gyermekjtkval mit fejez
ki, mire utal, milyen mechanizmust alkalmaz; hogy mindezt mi
hogyan rtelmezzk, s minderre milyen kifejezsi eszkzzel
milyen tartalm vlaszt adunk. Egyszval: hogy mit kzlnk
jtkos cselekvssel, a metakommunikcinkkal s mirt; mit
verblisn, mirt. Ezrt olyan fraszt a jtkterpia.
4-7 ves korig kitn kezd kapcsolat-eszkz a labda. A labda
oda-vissza dobsa, gurtsa - kzvetlen, oldott mosoly-cservel
- a legjobb s legkzvetlenebb eszkz kisgyermeknl a kontak
tus felvtelre. Egyttal a kontaktuskszsg vizsglata is. A
labdhoz forduls, ts, gurts, ersebb dobsok fogadsa s
viszonzsa, javasolt vltoztatsok elfogadsa s visszautast
sa, a hibkra, felhvsokra val reaglsi md: pontosan felfedik
13
a gyermek kontaktus-kszsgt, kooperabilitst. (Agresszv
labdajtkkal a gyermek reaglst, az agresszivitst vizsgl
juk.)
Mindez nhny perc alatt trtnik, termszetes jtkszituci
ban.
Kzben mellkesen vizsgljuk, illetve figyeljk a gyermek
motoriumnak fejlettsgt: a globlis mozgs, manualits, kz
biztonsg, mimika, jobb- s balkezessg, jobb- ballb vezetse,
motoros temp, trirnyuls megnyilvnulsa, aut s allo-pszi-
chs tjkozdst.
Egszen kicsi, sr gyermekek figyelmt, tovbb slyosan
retardltakt s rtelmi fogyatkosokt bgcsigval lehet meg
ragadni.
Autisztikus gyermekeknl, vagyis ahol kontaktus-kszsg
nincs is, tzzel val jtkkal, g gyufaszllal, gyertyval prbl
hatjuk meg a kontaktusfelvtelt, a figyelem megragadst. Ezek
ben az esetekben a terapeuta aktv: knlja vagy ppen nyjtja
a kontaktus eszkzt.
A nagyvods kortl a prepubertsig viszont jobb, ha a tera
peuta httrben marad. Helyes, ha azzal fogadjuk a gyermeket:
ez egy igazi jtkszoba, itt mindenhez szabad hozznylni, itt
mindennel gy jtszol, ahogy akarsz.A felhvs utn csendes
munkba kezdnk, a gyermek krlapjt olvassuk, feljegyzseket
ksztnk stb. Mindezt azrt, hogy ebben a termszetes hangu
latban - mikor a gyermek szabad, s a felntt sajt munkjval
van egy kevss elfoglalva - a gyermek a maga indtkai szerint
vegye fel az eszkzkkel a kapcsolatot s azokon keresztl -
vagy kzvetlenl - velnk. Ezzel a munkamdszerrel elkerljk
azokat a buktatkat, amiket az aktv, kezdemnyez magatarts
kivlthat. Msrszt megfigyelhetjk a gyermek spontn magatar
tst a jtkvlasztstl a jtknvig, a motoriumtl a kontak-
tus-ignyig s a kontaktusfelvtel formjig, a trgykezelstl a
koncentrciig. Ez nemcsak a diagnosztikai anyag megszerz
shez jrul hozz, hanem a terpia nyitnya is.
Termszetesen mindez csak eligazts nagy vonalakban, s
semmikppen sem szably. Az aktv, kezdemnyez kisgyerme
ket hagyhatjuk egyedl is jtszani, rbzhatjuk a kapcsolatfelv
14
telt. Gtolt, inaktv, nagyobb gyermeknl viszont jtkkal, felh
vssal segthetnk, kitrjuk a szekrnyajtkat, megmutatjuk a
jtkokat stb.
A pszichoterpis kapcsolatban a gyermek - mivel nem tehet
mst - sajt kapcsolatmdjt hozza, gtlsaival, vdekez me
chanizmusval, hrtsaival, agresszijval stb. egytt. Az inter
perszonlis kapcsolatok azonban tbbrtek, s bizonyos hely
zetekben mind a gyermeknek, mind a felnttnek ksz viselkedsi
formi, patterneivannak. Neknk viszont - a most megismert
idegen felntt-hz val viszonyulson kvl - a patternek minl
gazdagabb, s ugyanakkor mlyebb megismersre van szk
sgnk. Ha aktvabb vlunk, vagyis kezdemnyeznk, ha az
eszkzk s az eszkzk nyjtotta szitucik s analogonok
segtsgvel tereljk a gyermeket a jtkos cselekvs sorn,
megknnytjk szmra, hogy kapcsoldsi mdjait, viselkedsi
patterneit megeleventse. Termszetesen a srlst, torzulst
okoz lmnyek megragadsa is fontos.
A jtkterpia lnyege, hogy a gyermekjtkban tudatos s
nem tudatos tartalmait, viselkedsi mintit megeleventi, az oko
zatot az okkal egytt hozza, mikzben a terapeutval kialaktott
j viselkedsi mintt - jtk s valsg skjn, a kapcsolat j
formjn keresztl - megli. Ezt a viselkedsi mintt kpes az
letbe, a valsgba is tvinni. Termszetesen a valsgot, az
elsdleges s msodlagos krnyezetet ssze kell hangolni a
gyermek j viselkedsi mdjval, szemlyisgfejldsnek ala
kulsval.
A kapcsolat minden gyermekkel ms s ms - s a terapeuta
szemlyisge, ktdsi kszsge s formja, terpis pattern-
je is dnt tnyez a kapcsolat alakulsa szempontjbl.
A jtkterapeutnak kpzsben kell rsztvennie. A terpis
magatartst knyvbl nem lehet tanulni. Itt is dnt Mrei cso
portterpis felfogsa: ti. a viselkedsi minta az alapvet, ezen
keresztl sajttunk el magatartst: dnt a kzvetlen lmny.
Teht a terapeutnak valakitl tanulnia kell. A viselkedsi mintt
aztn bepti, tbb-kevsb tformlva, a sajt szemlyisg
be. A munka sorn pedig ellenrzs alatt tartja magt.
ltalnos, alapvet viselkedsi szablyok a dinamikus jtk
terpival kapcsolatban a kvetkezk: nyugodt rdeklds min
den irnt, amit a gyermek tesz. J tkskon a teljes szabadsgot
adjuk meg a gyermeknek.
A rombolst s agresszit jtkskon is csak kzvetett, tt
teles formban fogadjuk el. Nagyon fontos a kvetkez: az
agresszit nem utastjuk vissza - hiszen tbbek kztt az ag
resszi levezetsvel, st ltalban az agresszival dolgozunk
-, hanem jtkskra tereljk. Vagyis egy virgra vagy babra
(harmadik, negyedik letv utn) nem taposhat r a gyermek; de
ezt megteheti pl. a bbuval vagy eljtszhatja a rtaposst. Az
agresszi kilst igyeksznk mindig elaborcis szintre vinni;
olyan szintre, ami trsadalmilag megengedett, magasabbra be
cslt, s nincsenek bntet, sem bntudati kvetkezmnyei
(Mrei). Ezt meglepen gyorsan rtik a gyermekek, noha nem
magyarzzuk, csak tereljk ket a jtkkal az egyttjtszsban.
A regresszit elfogadjuk, st jtkskon hvhatjuk is, hogy a
kilst biztostsuk, hogy tovbb lphessnk vagy a visszaforga
tsnl korriglhassunk.
A terapeuta-baba s bbu biztostja a ktdsi problmk
jtkszinten val nagy intenzits alaktst, ami egyttal gyor
stst is jelent, hiszen itt minden szabad.
A terapeuta-baba s a sajt magunk magatartst, reakciit
jtk s valsg kztt lebegtetve tartjuk. Csak az agresszinl
hzunk hatrvonalat.
4. A jtkdiagnosztika s -terpia
fbb eszkzei, mdszerei
Az albbiakban rviden vzoljuk a leggyakrabban alkalma
zott, legclszerbbnek ltsz jtkdiagnosztikai s terpis elj
rsokat.
A vilgjtk konstruktv, projektv mdszer. A gyermek a
valsgos krnyezet, az let klnbz terleteinek, jelensge
inek kicsinytett elemeibl ll jtkokat kap - hzakat, embere
ket, nvnyeket, llatokat stb. - s egy tlcn, ami a tengert
jelkpezi, felpti a vilgot, gy, ahogy megragadja s megli. A
vilgjtk empirikus mdszer. Formai s tartalmi, mennyisgi s
minsgi szempontok szerint rtkeljk. Egyes jegyekbl a sze-
mlyisg-struktrra lehet kvetkeztetni, msok a neurzis-for-
mkra utalnak, a tartalmi elemekbl a traumatizl lmnyeket,
a felhv krdsek segtsgvel a hovatartozs s ktdsi
viszonylatokat lehet feltrni, az n-azonosts tbbnyire az
nnek a krnyezethez val viszonyulsra utal. A terpia sorn
rendszerint pontrl pontra kvethetjk a vltozsokat. Felhv
jtkkal, jtkindukcival elaborcit, konfrontlst, feldolgozst
indthatunk el; tovbb prbljuk a konfliktus-megoldst indukl
ni; lebontani s tszervezni a hibsan kialakult patterneket.
A bbjtkot egynileg s csoportosan alkalmazzuk, tmasz
nyjtsknt, diagnosztikai s terpis cllal, vagy terpit kieg
szt cllal. Nem olyan idignyes, mint a vilgjtk, viszont
sokkal szkebb a diagnosztikai lehetsgek kre; ugyanakkor
kevesebb a szmszer s objektv rtkelsi szempont. Ezzel
szemben jtkintenzitsa a legnagyobb fok.
A bbjtk s a vilgjtk egyms kiegszti. Az egyiknl a
formai, a szmszer s strukturlis elemek dominlnak, a m
siknl a tartalmi elemek. A vilgjtkot a Rohrschachhoz szoks
hasonltani, a bbjtkot a Thematic-teszthez.
A sceno-teszt is a Thematchoz ll kzelebb. Lnyege, hogy
a gyermek vagy felntt minden rszkben hajlthat, talpukon
megll babkkal (az elsdleges s msodlagos krnyezet figu
ri) egy jelenetet rgtnz a sceno-doboz fedeln, ami a szn
pad. A sceno-teszt srtve fogalmaztat, de a jtkintenzits
sokkal kisebb, mint a bbjtk, a tartalom kevsb rnyalt s
kevsb gazdag. gy tnik, a bbjtkkal nem tudnak betelni a
gyermekek, a sceno-tesztet pedig hamar megunjk. Ellenben a
sceno-tesztnl a konfrontlsi lehetsg sokkal nagyobb mint a
bbjtknl, a vilgjtknl, vagy brmely ms jtkmdszernl.
Az otthon-, iskola- s krhzjtk', milijtkok. A gyermek
nek elsdleges illetve msodlagos trgyi s szemlyi krnyeze
tt nyjtjuk a csaldi, iskolai konfliktusok analogonos megeleve-
ntsre. A problmt jtkban ragadjuk meg, jtkban elaborl-
tatjuk, oldjuk meg stb. -, hogy aztn a jtk-megoldssal anal
gis trtnst biztostsunk a valsgban vagy a jtkban is.
Az iskolai konfliktusoknl alkalmazhatjuk a szabad jtkot: azt
17
csinl a gyermek a komplettl berendezett kis iskolval, amit
akar. Alkalmazhatjuk a tkr-mdszert: a gyermek jtssza annak
a figurnak a szerept, akivel sszetkztt.
Termszetesen ez nem jelenti azt, hogy a csaldi vagy iskolai
konfliktust nem tudjuk feltrni, pl. a bbjtkkal: csak kzel sem
olyan pontosan s biztosan. Mivel az analogonok a valsg
helyettesti, arra treksznk, hogy minl korrektebb megfelel
ket nyjtsunk. Ezrt olyan gazdag az eszkzrendszernk. Ms
rszt az is fontos, hogy a gyermek mivel kvnja s tudja magt
a legjobban kifejezni. Ezrt hagyunk minden gyermeket- hacsak
az id nem knyszert - sokat s szabadon jtszani. A gyermek
vlaszt, s azt csinl, amit akar: ott van eltte a labda, vr
katonkkal, puska, kard, csecsembaba teljes felszerelssel,
valsgos cumival s cuclisveggel (fontos a terpia szempont
jbl a regresszis jtk). Egy kisgy mret blcsre is szk
sgnk van (jtkskon lereaglunk, visszafordthatunk, kilnk,
hogy tovbb lphessnk). s mg egy sereg ms nlklzhe
tetlen trgy - ptkocka, bgcsiga, xilofon, paravn a bbj
tkhoz, orvosi tska, mentkocsi, larcok stb. Engedjk, hogy a
gyermek (4 ven fell) minden szekrnyt kinyisson, krsre
pedig megmutatunk minden jtkot.
Nem hinyozhat a homokoz lda. J , ha a vzzel val
jtkhoz, pancsolshoz, pszktshoz kln szobt, az n.
smir-szobt hasznlunk (alkalmas egy frdszoba is).
Ezenkvl szobrszkodni is hagyjuk a gyermeket, lehetleg
agyaggal. Az sokkal engedelmesebb, mint a plasztilin. Term
szetesen a festst, rajzolst is biztostjuk. Minl nagyobb s
ktetlenebb felletet nyjtunk, annl jobban lvezik a gyerme
kek: fatblra rgztnk csomagolpaprt; de lehet a falra is
festeni, olajlbazatra, csempre. lnk, tiszta szneket nyjtunk:
sznes zsrkrtt a rajzolshoz, vzben oldott, temperval szne
zett dextrin keverket az ecsettel s ujjal festshez.
Ez a komplett jtkdiagnosztikai s terpis felszerels. E-
zekbl vlogathatunk lehetsgeinknek s adottsgaink megfe
lelen.
18
5. A jtkterpia alapvet felismersei
A mili-jtkok, a konstruktv s projektv jtkok, jtktesz
tek, szabadjtk, a gyermek-mvszkeds klnbz formi
mint eszkzrendszer - meghatrozott mdszerek. Ahogy a rnt
gen, a hmr, a laboratriumi analzis adjk az egyes adatokat,
melyekre a diagnzis tmaszkodik, s ahogy klnbz eszkz
ket hasznlunk a szv, vagy a gyomor vizsglatra - ugyangy
dolgozunk mi is a kiegszts, kontroll, differencils, klnbz
terletek feltrsa szempontjbl a jtkeszkzkkel. S ahogy
az orvosi eszkzk hasznlatt, s a nyert adatok rtkelst
meg kell tanulni, gy kell tanulni a jtkeszkz-rendszer haszn
latt is, elmlett s gyakorlatt egyarnt.
Vannak azonban olyan tfog jelensgek s szablyok, ame
lyek alapvetek s tbb terleten rvnyeslnek.
A jtkdiagnosztika s terpia egyik alapvet felismerse,
hogy a gyermek bizonyos szituciban - amikor egy felntt,
akivel j kapcsolata van, nyugodtan figyeli - jbl s jbl
elismtli, eljtssza a nehezen feldolgozhat lmnyeit s min
dazt, ami foglalkoztatja. A megelevents hrom formban tr
tnik: pontrl-pontra elismtli a trtnteket, vagy a szitucit;
megfordtja a szerepeket, vagyis az elszenved helyett az, aki
a szenvedst okozza (ez ngygyt tendencia, ugyangy, mint
maga a megelevents is); vagy korriglja az esemnyeket, teht
gy jtssza el, ahogy j lettvolna, ha trtnik. (Ez mr a problma
feldolgozsa, megoldsa jtkszinten.) Az utbbi tapasztalat
adta a felismerst, hogy a terapeuta a gyermekkel egytt-jtszva
a korrekcis jtkot induklja.
Mint tudjuk, a gyermeknek nem ll mdjban a trtns
valsgos elismtlse, de nem is vgyik erre klnsebben.
Szmra a jtk a valsggal egyenrang, termszetes cselek
vsi md, de ennek a cselekvsi mdnak is, akr a gondolkozs
vagy a rajz fejldsnek, megvannak a maga jellegzetessgei
s szablyai - aminek ismerete elengedhetetlen a jtkterpi
ban. Vagyis: jtk kzben meg kell klnbztetni a megeleven
ts mdjt, a tartalmakat, amiket megelevent, s az tttel
formjt, amit a gyermek alkalmaz.
19
A tartalom lehet: a valsgos lmnyek objektv vagy szub
jektvformban, flelmek, vgyak, sztnimpulzusok, klnbz
tudatos s nem tudatos tartalmak; a krnyezet tagjainak egy
mskzti s gyermekkel szemben tanstott magatartsa, tovb
b sablonok. Hallott trtnetek, olvasmnyok, film, mese-sz-
zsk.
Ezek a jtkrtelmezs formai szempontjai. Segtsgnkre
s ellenrzsnkre szolgl a heteroanamnzis s a szoksos
vizsglatok: az orvosi, pszicholgiai vizsglatok egyes formi; az
n. kontroli-jtk s a jtkra vonatkoz felhv krdsek.
A kontrolljtk s a megeleventett tartalomra vonatkoz fel
hv krdsek a jtkfolyamaton belli ellenrzst szolgljk;
tovbb az adott problma, vagy szituci rszletesebb s pon
tosabb feltrst, valamint a terpia fejldsnek, fzisainak
ellenrzst.
A dinamikus jtkdiagnosztika s terpia tapasztalati md
szer. Alapja a gyermeki cselekvs megfigyelt formi, a gyermek
spontn jtka. A jtkba beavatkozs, a terpia s a motivcis
rendszer thangolsa a gyermeknl spontn megnyilvnul kor
rigl, ngygyt mechanizmusok mintjra trtnik.
20
A bbjtk, mint diagnosztikai
s terpis mdszer
1. A bbjtk helye a jtk- s
csoportterpiban
A jtkkal klnbz iskolk foglalkoznak. Knyvtrat lehet
sszelltani jtk-elmletekbl, amelyek egymsnak ellent
mondva vitatkoznak s magyarzzk a jtkot. Ez termszetes
is, hiszen a jtkigny llandan jelenlev, ers szksglet.
Gyakorlata pedig olyan si, hogy ma is hasznlt, modernnektn
jtkaink az babilon s perzsa kultrra vezethetk vissza.
Pldul a kisgyermekek mai fldn hzogat fajtkai megfelel
nek az tezer vvel ezelttieknek.
A jtk, mint diagnosztikai s terpis eszkz, az utbbi tven
vben kezdett eltrbe kerlni. Ez tulajdonkppen azt jelenti,
hogy a jtkot nem csak megismersi eszkzknt hasznljuk,
hanem a megismers sorn megllaptott baj korriglsra is. A
bbjtk igen komoly helyet foglal el a jtkok sorban.
Fordham szerint valsgos nyelv a gyermek szmra a
jtk; ami az letkorral fejldik s differencildik - fzi hozz
Baudham. (Nemcsak nyelve a jtk, a gyermek egsz lete az.)
Azokban az esetekben pldul, amikor a gyermek a vizsglat
szmra megkzelthetetlen - szorongs, nmasg vagy ms
egyb okbl -, rtelmi fejlettsgt meg tudjuk llaptani jtk
bl. De nem ez a lnyeges a jtkdiagnosztikban, hanem az,
hogy a gyermekjtkbl megismerjk: mi az, ami foglalkoztatja,
mik a problmi. A kicsi gyermek, mg ha meg is tudn fogal
mazni, hogy mit rez, mi bntja, mg akkor se mondan el.
Hiszen a legegyszerbb dolgokon kvl a vgyait sem tudja
megfogalmazni, ahhoz elvont, fogalmi gondolkodsra volna
szksge, s arra a kpessgre, hogy sajt lelkillapott, prob
lmit felismerje. J tkban azonban mindent meg tud eleven
teni, vgyait s emlkeit ppgy, mint tudatos s nem tudatos
problmit, flelmeit, a klnbz feldolgozatlan lmnyeket,
amelyek lelki srlst okoztak; st a krnyezethez, a krnyeze
te tagjainak egymshoz val viszonyt is.
J tkdiagnosztikra s terpira klnbz mdszereket al
kalmaznak. Anna Freud apr jtktrgyakat bocstott a gyerme
kek rendelkezsre, s a spontn jtkot analitikusan rtelmez
ve, kialaktotta a gyermekpszichoanalzst. Arthus parnyi hza
kat s nhny embert, ft, llatot nyjt a paciensnek, s ezekbl
falut kell pteni; egy olyan falut, amiben az illet szvesen
lakna. rtelmezse analitikus, szimbolikus.
Loewenfeld a val vilg trgyainak megfelel miniatr jtk
trgyakbl ptteti fel a gyermekkel vagy felnttel a vilgot. Von
Staabs talpukon megll, minden rszkben hajlkony emberfi
gurkkal rendeztet jelenetet. Moreno pszichodrmt jtszik a
betegekkel: a pciensek letk egyes rszeit jtsszk el, vagy
elkpzelt jeleneteket. Madelaine Rambort pedig bevezeti a bb
jtkot.
A jtkterpia fejldsvel prhuzamosan, de tle nagyrszt
fggetlenl, klnbz ksrletek indultak a bbjtk alkalmaz
sra a pszichoterpiban. 1935-ben a New York-i Bellevue
krhzban neurotikus s rosszul adaptl gyermekek osztlyn
megllaptottk, hogy a bbjtk legegyszerbb alkalmazs
nak - amikor a gyermekek bbeladst nznek - mr terpis
hatsa van.
Dr. Whiles terapeuta a Child Guidance-ban tbb v ta hasz
nl bbukat. A bbjtk msik oldalt emeli ki s alkalmazza:
betegeinek a jtkt nzi. Pusztn az audience participante
rvn a tnetek figyelemremlt javulst tapasztalta.
1937-ben Simone Marcus a prizsi Medco-Pedagogie Cent-
re-ben Atelier-t rendezett be, ahol a bbjtknak, mint alkot
folyamatnak feltn stabilizl hatsrl gyzdtt meg.
1938-ban Madeleine L. Rambort a gyermek ltal rgtnztt
22
jtkot - amikor a gyermek adja a szerepet magnak s a
terapeutnak-jtkanalitikus mdszerknt alkalmazta.
A bbjtkkal, mint diagnosztikai s terpis mdszerrel
egyre szlesebb krben, tbb szerz foglalkozik: Kora P.C.,
MooreT., Ucko L.E., Levin H., Sears R.R., Turgeon V.F., Spiegel
S., Rambort M.
De nem csak a pszichoterpiban alkalmazzk a bbjtkot,
hanem a pedaggiban, a beszdterpia s a gygypedaggia
terletn is. A klnbz fizikai bntalmak, defekt llapotok
esetben szintn kivl terpis eszkz.
A bbjtk azrt hatsos, mert:
kpszer
- s ez megfelel a gyermek vizulis belltottsgnak. Piaget
szerint a gyermek gondolkodsra jellemz a fogalmi intelli
gencia megjelense eltt, hogy szukcesszv percepcik soro
zata, lasstott film-hez hasonlan egyms mell illeszked
kpekbl ll. Az egyes kpek kztti kapcsolat mindig szuk
cesszv marad. Ezrt a kisgyermek alapveten vizulis bel
ltottsg. Wallon ezt a kort a szitucik intelligencijnak
nevezi.
drannatikus
- mint ahogy az si tlsi, megeleventsi forma is drama-
tkus. Az lom, az brndozs is dramatikus, a gyermeki
fejlds arnylag ksn r el a fogalmi absztrakciig; a
dramatikus elads viszont sajtosan megfelel a gyermeki
pszichnek. De mg renk, mai felnttekre is a vizulis,
dramatikus elads hat a legersebben, mivel egy fejlds
tanilag sibb jelzrendszerre tmaszkodik.
mozgsra pl a cselekmnye
- a gyermeknl pedig a vitlis mozgsos komponensek na
gyon ersek. Teht a mozgsra, mgpedig a sajt mozgs
val rokon mozgsokra jl reagl. A mozgsos lmny mmo
ros rmet jelent. Termszetesen ennl tbbre treksznk.
(A mozgsritmussal s magasabb rend mozgsformkkal
fejlesztjk a gyermek mozgsforma-kszsgt.)
mvszi erejvel hat
- mvszi hatsval msutt foglalkozunk,
jelkpes
- s gy a gyermek utalsos, srtett gondolkodsnak ppen
a bbjtk jelkpes, mesei trtnsmdja felel meg
csodlatos
- az lettelen bbu megelevenedik, l. Ez a csoda jbl s
jbl tlhet valsg. A varzslat nylt sznen, a gyermek
eltt trtnik meg. S ezt a csodt mg akkor is lvezi, ha
maga mozgatja a bbut. Ilyenkor a gyermek egy szemlyben
alkot-varzsl s az letre keltett figura.
az rzelmek kivettst, lereaglst biztostja
-egy j bbdarabon keresztl elfojtsokat, vgyakat, indula
tokat lehet kilni; ersnek, hatalmasnak, csodlatosnak, hs
nek lehet lenni; bntetni s jutalmazni lehet. S mindezt gy,
hogy a valsgban nincsenek kvetkezmnyei. A negatv
indulatok levezetse utn pozitv indtkot s problma-meg
oldsi lehetsget nyjthatunk a gyermeknek a bbjtkon
keresztl.
A jtk formai rszbl a gyermek mozgsfejldst, tallkony
sgt, megfgyelkpessgt, alkalmazkod kpessgt, be
szdfejldsnek fokt s nvjt tlhetjk meg. Ha csoportban
jtszik, szociabilitsa nyilvnul meg leplezetlen s termszetes
formban, jtk kzben. A szociabilits s disszociabilits, rejtett
agresszi, fokozott ingerlkenysg, hatalmaskods, szeszlyes
sg, ellensgeskeds hamar felsznre kerl. Ugyangy a gtolt-
sg, flnksg, szolgai engedelmessg, szuggesztivits s bo
hckods is. Ha jl megfigyeljk a jtk tartalmt s formjt,
jobban megrtjk a gyermeknek a felnttekkel s trsaival szem
ben kialakult magatartst.
A bbjtk a kvetkezkben tr el minden ms jtkterpis
mdszertl:
A paravn rejtettsget, takarst nyjt. A maga fedettsgben
24
kuck, vdelem, fedezs, hz s sznhz. J tkra teremtett,
jtkra hv hely, ami a valsg szablyai s korltai kzl
kiemel, ugyanakkor eltakar s vd. Ezrt egyrszt feloldja a
gtlsokat, msrszt a vdettsggel s takarssal az n nem
ltszom illzijt adja, s gy a szemlyisg elfojtott, rejtett,
szgyellt, knos tartalmai, elnyomott sztnmegnyilvnulsai
szabadon felsznre kerlnek.
A bb a varzslatoslny, a nem l s mgis megelevene
d, amivel a jtkos azonosul, adja a msik rejtzsi s tala
kulsi lehetsget. A bbunak ers felhv jellege van. (Ezrt
hasznlunk a diagnosztikai jtkhoz mindig a clnak megfelel
figurkat.) A klnbz tudatos s nem tudatos vgyak, sztn
tendencik megjelentsnek tg lehetsget nyjtanak a figu
rk- kirlylny ppgy lehet a gyermek, mint rdg vagy kgy.
Az identifikci ilyen szles sklja minden ms jtknl lehetet
len, mivel sokkal jobban ktttek a valsg szablyaihoz. Vagyis
a szemlyisg rsz-trekvsei, az elfojtott tartalmak nem mutat
kozhatnak meg ilyen korltlanul.
Az azonosuls a tbbi jtknl - kivve a pszichodrmt -
kpzeletbeli. A gyermek ide vagy oda tesz egy figurt s azzal
azonosul, de nem mozoghat s nem beszlhet a figurval egytt.
Legfeljebb helyette, nevben beszlhet, s egy-egy mozdu
latot vgrehajthat vele - kvlrl. A bbuval jtsz gyermek
viszont - mikzben a kpzeletbeli identifikcit is tli - olyan
fokban azonosul a bbuval, hogy annak szemlyben beszl s
mozog. A beszddel, mozgssal egybekttt identifikci pedig
a legteljesebb, s ppen ezrt hatsa is a legersebb.
A jtkdiagnosztika alapja, amire ptnk, s ami mozgst a
megnyilatkozsra: az engem meghallgatnak lmnye. A rfi-
gyelsnktl, az odafordulsunktl nylik meg a gyermek (s a
felntt). Termszetesen a tbbi jtknl is figyelnk, de ez az
lmny itt fokozottabb, mivel maga az alapszituci, amit a bbu
s paravn megteremt, az engem figyelnek, meghallgatnak"
szituci. A jtkteszteknl egy kicsit mdosul a helyzet, mert a
cselekvsemet figyelik, teht mr egy kis kontroll is vegyl a
jtkba. De a felttelek mg itt is sokkal jobbak, mint az intelli
gencia s szemlyisgvizsgl teszteknl, ahol a probandusnak
25
kimondottan feladat-lmnye van, s ez rendszerint ppen a
srlt, gtolt emberre hat knosan.
Az engem meghallgatnak-lmny egy szemlyre vonatko
zik: olyan valakire, akivel j kapcsolata van a gyermeknek vagy
felnttnek.
A nagykznsg vagy a gyermektrsak eltt mr mdosul a
spontn rgtnzs; ilyenkor nem nmagmrl beszlek hanem
szrakoztatom ket, vagy szerepelek. Klnsen a szlk
jelenlte befolysolja ersen a gyermek rgtnztt jtkt. A
projekci abbamarad a szlk s a pedaggus megjelensvel,
vagy ha mgsem, ms sznezetet kap: az eljtszott tartalom attl
kezdve a szlnek vagy a pedaggusnak szl. Ami termszete
sen szintn jl rtkelhet, de minsgileg eltr a klasszikus
diagnosztikai bbjtktl, amikor a gyermek rgtnz s az
orvos, a pszicholgus csupn figyeli - vagy pedig maga is egytt
jtszik vele a diagnosztikai bbusorozat bbuival.
2. A bbjtk alkalmazsi lehetsgei
A negativisztkus magatarts gyermekeket, akik minden k
zeledst visszautastanak, jtkhoz nem nylnak, krdsekre
nem vlaszolnak, a simogatst, lelst visszautastjk, st pil
lantsukat felvetni, krlnzni sem hajlandk; tovbb azokat a
gyermekeket, akik pnik-reakcikat adnak, eltakart arccal, ordt
va meneklnek, s ppen ezrt megkzelthetetlenek s vzsgl-
hatatlanok - bbuval nhny perc alatt fel lehet oldani.
lnk szn, kedves llatfigurkat, pldul srga kiskacst
vesznk a keznkbe, s az llat hangjval s mozdulataival
kzelednk a gyermekhez, indirekt formban. Vagyis nem azt
jtsszuk, hogy az llat vigasztalja, krdezi a gyermeket, s
jelenetet sem rgtnznk, mert mindettl mg elfordul - hanem
azt jtsszuk pldul, hogy a ruhja gombjt akarja bekapni a
kiskacsa, vagy a cipfzjt nzi kukacnak s le akarja nyelni.
Ettl rendszerint a legvadabb gyermek is, a legflnkebb is
felolddik s mosolyogni kezd. Utna sajt hangunkon mondjuk:
Nem kell itt maradnod, csak akkor gyere majd vissza, ha kedved
lesz. S ezzel el is engedjk a gyermeket. A kiskacsa hangjn s
26
mozdulataival viszont utna kiltjuk: Hozzl nekem csokol
dt!. A gyermekek a kvetkez alkalommal rendszerint jnnek
s hozzk a csokoldt a kiskacsnak.
Azrt kzelednk indirekt formban, mert a negativisztikus
gyerek minden kzeledst elhrt. pp ezrt itt ketts tttellel
dolgozunk. Nem mi kzelednk a gyermekhez, hanem a bbu,
ez a varzslatos lny, s az sem kzvetlenl szltja meg t,
hanem a hozz tartoz trgyakkal beszl s jtszik. Ezzel kie
meljk a gyermeket az n-te relcibl, amit szemlyisgfejl
dsnek torzulsa miatt nem tud elviselni - s szemlytelen
formban, a jtk skjra emeljk. Itt s ebben a formban kpes
a gyermek az ttteles kapcsolatot elfogadni. Utna azrt en
gedjk el azonnal, hogy biztostsuk a knyszermentessg illzi
jt. Ez az tttelessg s szemlytelen kapcsolat, a jtksk s
az nkntessg rzse, tovbb az, hogy a jtkot csak felvil
lantottuk, egyrszt elfogadhatv, msrszt kvnatoss teszi az
lmny folytatst.
A btortalansg, gtoltsg, szorongs egyszer eseteiben a
keznkbe vett bbuval - brmilyen egyszer jelenettel vagy
prbeszddel - feloldhatjuk a gyermeket.
Az olds nem vonatkozik az oligofrnia slyosabb eseteire s
a pszichotikus gyermekekre. nmagban az a tny, hogy egy
gyermek a bbura - ha azt megfelelen alkalmazzuk - nem
reagl, diagnosztikai jegyknt rtkelhet.
Mivel a gyermek a bbuval nfeledten jtszik, ez a krlmny
kivlan alkalmas arra, hogy rvid id alatt termszetes letmeg
nyilvnulsa kzben figyeljk meg: mimikjt, manualitst, glo
blis mozgst, beszdnek formai s tartalmi rszt, fantzi
jt, praktikus intelligencijt.
Ha magunk is belpnk a jtkba vagy ms gyermekkel
jtszik egytt, megfigyelhetjk: kooperabilitst, szociabilitst,
ltalnos kzssgi magatartst.
Termszetesen mindezt ms krlmnyek kztt is megfi
gyelhetjk. A bbjtknak az az elnye, hogy a gyermek teljesen
tadja magt a jtknak. gy a vizsglati szituci knnyedn,
gyorsan megteremthet, s mindvgig termszetes helyzet
marad. S a gyermek - ppen nfeledtsge rvn - minden
27
gtls, konformizmus, feds s takars nlkl mutatkozik meg
elttnk e legbonyolultabb mozgsos, intellektulis, fantzia,
emocionlis s kzssgi tevkenysge kzben. Ugyanakkor
nem vizsglat, hanem jtk-lmnye van. Mi pedig a bbun
keresztl kzvetlen s mlyrt kapcsolatot tudunk kipteni vele.
A jtk kzben mutatkoz gtoltsg szintn biztosan rtkel
het diagnosztikai jegy.
A pszichodiagnzis lnyeges pontja az agresszi fellps
nek s formjnak megllaptsa. Ez szintn bbu segtsgvel
oldhat meg knnyen s biztosan. Hagyjuk, hogy a gyermek
tetszse szerint vlasszon egy bbut s a kezre vegye. Kis,
szeld llatot vesznk a sajt keznkre, s azzal pajkosan,
jtkosan meghzzuk a gyermek bbujnak orrt-flt. Az ag
resszv gyermek azonnal tmad, az agresszitl mentes gyer
mek nevet, elhzdik. A jtkot tovbb folytatjuk.
Tmad vadllatot vesznk a keznkbe, ersebben provok
lunk, s megfigyeljk, hogy a jtkkal milyen gyorsan vlthat ki
az agresszi, milyen ers fok, milyen a jelentkezsi formja,
hogyan szerelhet le (simogatssal, krssel, megalzkodssal,
fenyegetssel), tovbb, hogy egyltaln leszerelhet-e. Ers,
robbansra ksz agresszivits esetben a gyermek sorra ldkli
a bbukat, olyan ervel t s csapkod, hogy keznket, karunkat
vdeni kell. Szeme szikrzik, arca az lvezettl, a haragtl kipirul,
meghalt, meghalt!, kiltja, s az lettelenl fldre hullt bbura
tapos. Nem szabad eltemetni. Ez a mondat: ott maradjon
temetetlenl - gyakran hangzik el a gyermekek szjbl jtk
kzben. A kitlttt bossznak s gylletnek a mondata ez. Azt
jelenti: ilyen elrettent pldval bntetem azt, aki ellenem tmad.
Szophoklsz Antigonjban mondja ezt a kirly, amikor ellenfe
lt legyzte. Termszetesen ezek a gyerekek nem olvastk a
tragdit, csak ugyanazokat az rzelmeket s indulatokat lik t.
A haragnak s gylletnek megnyilvnulsa s kilse a
jtkban egyttal mr a nagyfeszltsg indulatok levezetse,
feszltsgredukci, katarzis, a megtisztuls egyik formja. Itt a
jtkdiagnosztikai rsze, szrevtlenl s sztvlaszthatatlanul
megy t a terpiba, mivel a megtisztuls az els lps a
gygyuls tjn.
28
(Miroslav Schrer a bbut provokcis eszkzknt alkalmaz
ta a kvetkezkppen: a pszicholgus kisfi-figurt vesz a kez
re s azt mondja a gyermeknek: ahnyszor megrzza a bbu
kezt, az mindig mond neki valami rdekeset. Hogyha tetszik,
amit a bbu mondott, akkor jutalmazhatja, egy-kett-tz vagy
szz cskkal. Ha nem tetszik, amit a bbu mondott, bntetheti
egy-kett-tz vagy szz tssel. A bbu meghatrozott, felhv
jelleg, lehetleg egy-kt szbl ll kijelentseket tesz, pldul:
Te tolvaj! - Hs vagy! - Te hulign! - stb. Ezt a mdszert a
szerz fiatalkor bnzknl vezette be.)
A lelkileg otthontalan, elmagnyosodott, sehova nem tartoz
gyermekek szmra az rzelmi tmasznyjts az a fix pont, az
a talpalatnyi fld, amin meg tudjk vetni a lbukat. S ekkor el
tudjk viselni letk, otthonuk nehzsgeit, krnyezetk nyo
maszt hatst. sszetett tmasznyjtsra kivlan alkalmas a
csoportos bbjtk. Sznhztrsulatot szerveznk, ahol a gyer
mekek tltik be a klnbz feladatkrket. A gyermekek rend
szeresen sszejnnek s rejtett irnytsunkkal, mint kis sznh
zi trsulat mkdnek, nyilvnos eladsra kszlnek.
rzelmi tmasz a bbjtk azoknak a gyermekeknek is, akik
peremre szorulk a kzssgben, otthon is kicsfolt, gyetlen,
lenzett vagy elhanyagolt teremtsek. Ezek a gyerekek a szn
hzi trsulatban kilsi lehetsget s letclt kapnak, vissza
nyerik nbizalmukat. A szerepls s a trsulat szmukra erfor
rs, amibl tpllkozni tudnak.
A sznhzi trsulat formjban adott tmasznyjts sszete
vi a kvetkezk: a jtk mint rmforrs; a szervezett csoport
hatereje; a szereplsi vgy pozitv formban val kilse; a
pozitv cl, mint egzisztencilis fogdz s termszetesen, a
szemlyes kapcsolaton keresztl nyjtott rzelmi tmasz.
A bbjtkot alkalmazhatjuk tmasznyjtsknt egyedileg is.
A gyermekkel egytt ksztnk nhny knnyen elllthat
bbut - fakanl-, titiri- vagy sk-bbut - s kregpaprbl egy
kicsi, sszecsukhat paravnt. Ez a gyermek sznhza, amely
ben a sajt maga ltal ksztett bbukkal jtszik rgtnztt vagy
betanult jeleneteket. Ezutn hozzsegtjk a gyermeket ahhoz,
hogy eladst tartson az ltalunk toborzott gyermekkzssg-
29
ben, otthon, iskolban s a krhzban fekv gyermekeknek.
Az egyedi tmasznyjtsi mdnak az sszetevi a kvetke
zk: alkotkedv mozgstsa; a konkrt pozitv eredmny gyors
elrsvel egzisztencilis biztonsgrzet kialaktsa (ugyanez a
clja a krhzi jtknak is); az nllsg fokozsa; a trsadalmi
hasznossg tudata; a szereplsi vgy kilse pozitv irnyban;
a sikerlmny felszabadt hatsa; a jtk, mint rmforrs, a
nagykznsggel val tallkozs komplex, gygyt, nevel ha
tsa; s a szemlyes kapcsolaton keresztl nyjtott rzelmi
tmasz.
3. Klinikai bbusorozat diagnosztikai
s terpis munkhoz
A klinikai bbjtkban nehzsget jelentett, hogy a kereske
delemben kaphat, iparmvszek ltal ksztett bbuk nem fe
leltek meg a pszicholgiai cloknak. Ezrt tbb vi tapasztalati,
ksrleti munkval elksztettk a klinikai bbukat. A bbuk je
lentstartalmnak ellenrzst Vrszegi Mrta, a Heim Pl Kr
hz idegosztlynak pszicholgusa vgezte beteg- s norml
csoporttal. (Sorozatban ksztette az Intahzai Pszichitriai Re
habilitcis Intzet.)
TECHNIKAI MEGOLDS
A lehet legegyszerbb megoldst vlasztottuk, a zskbbut,
mivel ez knnyen kezelhet, formjban egyszer. Lnyege,
hogy a gyermek kezre hzza a ruht, ami egyttal a bbu teste,
s zsk-formj. A ruhhoz illeszkedik a fej, ami megadja a bbu
karaktert s funkcijt. A mutatujjra hzott gyszvel tudjuk
tartani s mozgatni a fejet. A hvelykujjat s a kzps ujjat dugja
a gyermek a bbu testbe. Vagyis ez az egyszer bibbu. A
gyrsujj behajltva marad.
A bbuk nagysga gyermekkznek felel meg, de szksen a
felnttkz is belefr.
10
STLUS
A gyermekjtkok, gyermekrajzok naiv stlust prbltuk
megeleventeni, Kovcs Ildik, a kolozsvri bbsznhz rende
zje s tervezje segtsgvel. A bbuk feje puha rongyfej,
ruhjuk, jelzseik jtkosak, meseszernek, kidolgozsuk egy
szer. Termszetesen a relis figurk ruhjnak kidolgozsa
valamivel rszletezbb.*
A BBUK
A huszonngy bbubl ll sorozat a gyermek elsdleges s
msodlagos krnyezetnek tagjaibl ll, tovbb nhny jelk
pes ember- s llatfigurbl.
Az elsdleges krnyezet figuri:
1. Anya
Szneit gy vlasztottuk ssze, hogy a bkre, az otthonra, a
melegsgre utaljanak. Barna kontya az otthonias, hzias nt
fejezi ki. A ruha anyaga puha, rugalmas, kzhez simul. Az
arc lgyan elmosdott.
2. Apa
Barna kabtja, szrke nadrgja konvencionlis szneivel az
tlag-frfit, az tlag-apt fejezi ki. Arca lgyan elmosdott,
akrcsak az any.
3. Tant nni (n-figura ltalban)
Ruhaszne valamivel hidegebb, mint az any, frizurja ke
mnyebb, a szemek kiss ersebben jelzettek.
4. Tant bcsi (frfi ltalban)
tlag frfi-figura. Ugyangy, mint a tant nni figurt, annak
hasznlja fel a gyermek, aminek akarja.
"A bbteszt feljtsra szorul, sorozatksztst ms veszi t
31
5. Nagymama
Tbb rtelm figura: a jindulat, kedves, otthonl nagyma
mt s a szigor, parancsol nagymamt egyarnt jelezheti.
Harmadik jelentse a boszorkny. Szembehzott, ers vona
l kend, halvnyszn, hosszks arc, szl haj a hrmas
rtelemnek felel meg. Fekete ruhja az regsget hangs
lyozza. A kisegt eszkzk kzl a puha vllkend a nagy
mama-jelleget ersti, a loncsos, szakadozott kend a boszor
kny jelleget.
6. Nagyapa-figura, reg bcsi
Tbb rtelm: regsg, blcsessg, fradtsg, meseszer
sg, vidkiessg jellemzi.
7.-8, Kisfi s kislny
Karakterk nem olyan hatrozottan fi vagy lny, hogy ne
lehessen ket felcserlni, illetleg mindkettvel fit vagy
mindkettvel lnyt jtszani, amikor erre szksg van.
9. Iskolslny vagy iskolsfi
Karaktert szintn gy adtuk meg, hogy fi vagy lny szerepre
egyformn alkalmas legyen. Ruhjuk a szoksos iskols,
dikruha.
10. Csecsem
Szintn lehet fi vagy lny.
11. Malacka
A gyermekek kedvenc jtkllata, ezrt a gyermekek kztt
foglal helyet.
12. Serl fi vagy lny (minkt nemnek megfelelhet)
Sznben vrs s fekete. Karaktere megfelel a mai serdlk
enyhn interszexulis jellegnek. Hulign szerepre is alkal
mas.
Ez a tizenkt figura a doboz als rekeszben van elhelyezve,
a felsorols rendjben, teht sszefggs-szeren. A felnttek
32
fell, a gyermekek lejjebb, mintegy az lkben helyezkednek el.
A doboz fels rekeszt knnyen ki lehet emelni a bbukkal
egytt. Itt tallhatk a msodlagos krnyezet figuri.
A msodlagos krnyezet figuri:
13. Fehr kpenyes figura
Orvos, kzrtes, fodrsz, terapeuta megeleventsre alkal
mas. J ellege olyan, hogy frfi is, n is lehessen.
14. Az erszak, a karhatalom kpviselje
A katona, rendr, csendr kifejezsre alkalmas. Ruhja
ennek megfelelen tmenet a keki s a szrke szn kztt,
arca sokkal lesebb s kemnyebb, mint a tbbi figur, rajta
semmi jelzs. Egyenruhjt az eurpai karhatalmi ruhk ele
meibl lltottuk ssze.
15. Estlyi ruhs n
Mondn, vilgias figura, a szrakozs utni vgy, szerepls,
csillogs kifejezsre alkalmas. Fontos szmunkra, hogy a
gyermek az anya (1. bb), a nni (3. bb) vagy a mondn n
(15. bb) figurjt vlasztja-e anynak.
16. Futballista
Korunk egyik jellegzetes, kzismert figurja. ltzke s sz
nei egy konkrt csapatot sem kpviselnek.
J elkpes figurk, amelyek a msodlagos krnyezet figurival
egytt helyezkednek el a fels rekeszben:
17. Kirlyfi, mesebeli herceg
A hs, a vitz, a harcos megeleventsre alkalmas.
18. Hossz aranyhaj, fiatal n
A tndr, menyasszony, kirlylny szerepekre alkalmas. Ru
hja szne a tndrsg, a misztikum szne, a kk. Dsztse a
kirlysgra, tndrsgre utal. Menyasszonny gy vltozik,
hogy a gyermek flteszi a kiegszt eszkzk kzl a ftylat,
33
kirlylnny pedig a koronval. Termszetesen tndr s
kirlylny is tud lenni ftyollal vagy koronval egytt vagy
anlkl. A kisegt eszkzk csak teljesebb s flrerthetet-
lenebb teszik a fogalmazst.
19. Anonim figura
Szrksfehr anyagbl kszlt gmbfej, ugyanabbl az a-
nyagbl kszlt test. Ez a minden jelzs nlkli bbu a
megnevezhetetlen, a nehezen kifejezhet flelmek, tartalmak
kivettsre alkalmas. A gyermekek jistennek, hembernek,
rhajsnak, szellemnek, hallnak, betegsgnek, nem-nnek,
msik-nnek szoktk meglni, s ilyen formban jtszanak
vele.
20. Mikuls jisten, pspk, pap, nagyapa
Hossz fehr haj, fehr szakll figura, a gyermekek elvtve
ms rtelmet is adnak neki.
21. Klasszikus bohc-figura
piros s srga sznnel, bohcsapkval
A humor, a jtk, a megengedett formban trtn lzads,
a minden kifigurzsnak, a trsadalmon kvlisgnek s az
ezzel kapcsolatos problmk krnek megeleventsre al
kalmas.
22. Vrs trikanyagbl kszlt figura
Szrnyeteg, fekete szarvszer flvel, gombszemvel az
rdg, a gonosz, a betegsg, a rka szerepek felvtelre
alkalmas.
23. Fekete llatfigura
Farkast, kutyt, tmad szrnyeteget jelent.
24. Kgy
Elksztsi mdja olyan, hogy a gyermek a legklnbzbb
tmadst, rtekeredst, fojtogatst, kszst, sszecsavaro-
dst kifejezheti s eljtszhatja vele. A kgyfigurt a gyermek
egyrszt szex-szimblumknt hasznlja, msrszt a gonoszt,
14
a fld alattit, a vratlant, a flelmetest, a meglepetsszer
tmadst szokta kifejezni vele.
Kiegszt llatfigurk
A felsorolt llatokon kvl a jtkot gazdagabb tehetjk a
konvencionlis llat-bbukkal. A majom, kutya, macska, elefnt,
kisegr, csacsi bbukat nem ksztettk el a sorozat szmra,
ezek az zletekben is kaphatk s megfelelnek a clnak. A
gyermekek egyrszt a konvencionlis, msrszt a szokott jelk
pes mdon hasznljk ket.
Kiegszt eszkzk
Nhny olyan trgyra s ruhadarabra van mg szksgnk,
amivel a cselekvs lnyegt tudjuk knnyedn megadni. Ilyenek
a porol, lnc, kard, virg, kolbsz, msrszt olyan ruhadarabok,
amelyekkel a figurknak a jellegt, funkcijt tudjuk vltoztatni:
kirlyi korona, palst, rdgszarv, angyalszrny. Pl. azzal, hogy
az anya-figurra angyalszrnyat ktz a gyermek, hatrozott
mondanivalt fejez ki, ugyangy, mint mikor a tant nninek
rdg szarva kt ad. A kisegt eszkzkbl kt-hrom azonos
darabot tartunk kznl. Kln kis dobozban vagy tltsz zacs
kban tartjuk ket, fontos, hogy ttekinthetk legyenek s kz
lk vlogatni tudjon a gyermek.
A oboz
A bbukat olyan dobozba helyezzk el, amely knnyen hor
dozhat, kzben lehet vinni, klseje nem kznapi, a gyermek
szmra rdekes s titokzatos, az els perctl fogva magra
vonja a figyelmet. Mrete megfelel a bbuk nagysgnak, s
kinyits utn gy trja a bbukat a gyermek el, hogy knnyen
tudjon kzttk kiigazodni s vlasztani. Ezrt a doboz kt
rekeszbl ll. Amint a gyermek el adjuk, felnyitjuk a tetejt,
kiemeljk a fels rekeszt a bbukkal s a doboz el helyezzk,
gy a gyermek el trul a kt figura-sorozat: az elsdleges s
msodlagos krnyezet, alul a jelkpes s mesefigurkkal.
Olyan nagy dobozt nem kszthettnk, melyben egyms
mell helyezve elfrnek a bbuk, de erre sincs szksg. A
hosszanti elrendezs, ha tl hossz a sor, unalmass vlik.
Azzal, hogy a felnttek dereknl, lben helyezkednek el a
gyermek- s kicsi figurk, egyrszt az ttekinthetsget knny
tettk meg s a helyet szktettk, msrszt ez az elrendezs az
emocionlis lmnynek is megfelel: a gyermekek, mint kisebbek
a felnttek lnek magassgig rnek. Ugyangy, a jelkpes s
mesesorozat elhelyezsi mdja - a gonosz llatok lejjebb, a
kgy pedig ppen lbnl - szintn megfelel az emocionlis
mondanivalnak is.
Az utbbi vek jtsa, hogy a felnyitott doboztet rgztve
paravnnak hasznlhat.
A paravn
A bbukkal jtszhatunk paravn vagy fggny nlkl is, de
mivel a paravn s a fggny vdettsget jelent, ami mgtt a
gyermek elrejtzik s csak felnyjtott keze s a bbu lthat -
vagy ha gy akarja, az arca is - kivlan alkalmas a klinikai
munkhoz.
Vehetnk zletben kszen kaphat jtkparavnt, vagy egy
szeren nyitott ajtban, szobasarokban hzunk fggnyt, s
mris alkalmas helynk van a jtkra. Termszetesen illzit
keltbb a paravn. Hogy a takartsg rzse teljes legyen, de a
gyermeket mgis minden megnyilvnulsban jl lthassuk,
olyan paravnt kszthetnk, amelynek az ells als rsze tll.
MUNKAMDSZER
Instrukci
A paravn kzelben a gyermek el helyezzk a bbukat:
Nzd, milyen bbukat mutatok neked. Azt szeretnm, ha valami
olyat jtszanl velk, amit nem olvastl, nem hallottl, nem lttl
soha, amit te talltl ki, mert nekem az a legrdekesebb. Persze,
ha van kedved, eljtszhatsz valami mst is, de sokkal rdeke
sebb lesz az, amit te tallsz ki - mondjuk a gyermeknek.
A terapeuta magatartsa
Amikor a gyermek a kivlasztott figurkkal a paravn vagy
fggny mg megy, mi is elhelyezkednk a sznpaddal szem
36
ben, gy, hogy amikor csak kvnja, arcunkat, felstestnket jl
lthassa. Vrakozsteljesen figyelnk. Ha a gyermek gy kvn
ja, hagyjuk, hogy az egsz dobozt a paravn mg vigye.
Amikor jtszani kezd, mimikval, apr gesztusokkal, hangok
kal, felkiltsokkal reaglunk a jtkra. Visszhangfallal biztost
hatjuk az audiance participante-t. Szksg esetn bztatssal,
felhv krdsekkel lpnk be a jtkba, a terpis szakaszban
pedig jtk-indukcival, egytt-jtszssal.
Megfigyelsi szempontok:
a) Magatarts
A gyermek jtk kzben termszetesen s szabadon, rend
szerint feds s takars nlkl nyilvnul meg, ezrt a jtkhely
zet kivlan alkalmas a magatarts megfigyelsre. Figyeljk: a
globlis mozgst, testtartst, manualitst, kzbiztonsgot, late-
ralitst, mozgs-koordincit; mimikt, tekintetet; a beszd
mennyisgt, tisztasgt, az ejts egyni sajtossgait, szkin
cset, mondatszerkesztst, nyelvtani helyessget, beszdrit
must. Tovbb a fantzit nzzk, a figyelem jellegzetessgeit,
figyeljk a metakommunikcit, s ha mi is belpnk a jtkba
vagy kt gyermek jtszik egytt, a koopercit, a szociabilitst.
b) A jtk formai rsze
Fontos a bbu kezelse: hogyan hzza kezre a gyermek,
milyen gyesen s tallkonyan, adekvtan mozgatja, hogyan
bnik a bbuval, mint trggyal. Hogyan fgg ssze a beszd, a
bbumozgats s magatarts. Figyeljk tovbb, hogy tlpi-e
a paravn hatrait, hogyan vlaszt; egyszerre hny szereplt
hasznl; ignybe veszi vagy sem a kiegszt eszkzket; mi
lyen fok a bbuk felismerse, elfordul-e a nemek felcserlse,
tvesztse, elfordul-e kortveszts vagy sem; ignyl-e jtk
kzben a kapcsolatot a terapeutval; gazdag vagy szegny a
jtktartalom; ismtldnek-e az elemek s trtnsek vagy sem;
hogyan fogadja az egyttjtszst, az induklt jtkot.
c) A jtk tartalmi rsze
A klinikai munka szempontjbl ez a legfontosabb. Elszr is
37
igyeksznk elklnteni a sablont-film, mese, trtnet, jsghr,
tvjtk - a gyermek sajt anyagtl. Amennyiben mese-,
film-, regnyelemeket hoz, megfigyeljk, hogy azokat hogyan s
mirt vltoztatja meg, ltalban milyen megeleventsi mecha
nizmust hasznl s milyen kifejezsi mdot. Figyeljk a regresz-
szis elemeket, az agresszv1megnyilvnulsokat, a bntet,
nbntet tendencik megjelenst, vgyak, flelmek, konkrt
traumatikus trtnsek, konfliktus-szitucik megeleventst,
interperszonlis relcikat I AVyv-s
Pontos s rszletes jegyzknyvhz kln megfigyel kell.
Ezt a gyermekkel, miutn belemelegedett a jtkba, megfelel
formban kzljk is. A kezdeti bizonytalansg idszakban
jobb, ha a gyermek nem tud a jegyzknyv-vezetsrl. A jegy
zknyv vezet semlegesen viselkedik, olyan ltszatot keltve,
mint aki valamilyen rsbeli munkval van elfoglalva. Ha harma
dik szemly jelenlte feszlyezn a gyermeket, mellzzk.
A magnfelvtel, amely csak a szveget rgzti, jl hasznl
hat adatokat szolgltat ugyan, de mgsem kielgt.
Kell gyakorlattal rendelkez terapeuta, ha teljes odafordulst
biztost, rszben jtk kzben, rszben utlag - a jtkot ssze
gez, fontosabb rszeket maga is rgzteni tudja.
Vigyznunk kell azonban arra, hogy sok apr rszlet utlag
kap rtelmet s fontossgot az ismtlds, a jtkfolytats, a
heteroanamnzis rvn.
rtelmezsi szempontok
- mint az ltalnos elmleti rszben is ismertettk.
A gyermek, amikor a nehezen feldolgozhat lmnyeit meg
eleventi, nha pontrl-pontra eljtssza a trtnteket; mskor
megfordtja a szerepeket - a szenved helyett az, aki a
szenvedst okozza; esetleg korriglja a trtnteket.
Rvid plda mindegyikre:
Pontrl pontra eljtszott trtns:
Iskolsgyermek-figura megy haza az iskolbl, bartai
lesbl megtmadjk az utcn s elverik. Srva menekl. -
J EGYZKNYV VEZETS
Szerepmegfordtssal ugyanez a trtns: a fit bartai
megtmadjk az utcn, egyedl elveri az egsz csapatot,
a fik rmlten, srva meneklnek.
Korrekcis jtkkal: megtmadjk az utcn a fit, vdeke
zik, a pajtsa mell ll. Kettejkkel nem brnak. sszeb-
klnek.
Az eljtszs: feszltsglevezets. Magban hordja a kzls
okozta megknnyebblst. Ksrlet arra, hogy a gyermek flbe
kerekedjk az lmnynek, gy elaborcs ksrlet is.
A szerepmegfordts is elhrtsi mechanizmus; tovbb az
agresszi levezetst szolglja, impulzusok kilst, a bossz
lls lehetsgt elaborcis skon, vagyis gazsgtevst. Ksr
let az lmny feldolgozsra, a feszltsg eliminlsra.
A korrekcis jtk: ksrlet a nehzsget okoz lmny pozitv
megoldsra, feldolgozsra.
Ezek a megelevent mechanizmusok (megelevent
mdok), amiket a gyermek alkalmaz. Az tttel, vagyis a kifeje
zsi md lehet relis s jelkpes. A megelevent mechanizmu
sokra fent adott, leegyszerstett trtns-sma mindhrom for
mban relis volt.
Jelkpesen ugyanaz a trtns: a kutya megy az erdben,
vadllatok tmadjk meg stb.
A kifejezsmd s az tttel egy jtkban lehet azonos, de
sokszor tallkozunk vltssal ugyanazon jtkon bell. Nha
tisztn jtszik a gyermek, nha keveri a kifejezsi mdokat s
megelevent mechanizmusokat, amiken keresztl a tartalmakat
hozza.
Diagnosztika s terpis beavatkozs,
egyttjtszs
Diagnosztikai beavatkozs:
visszhangfalat biztostunk, kreznk.
a) Visszhangfalat biztostunk, hogy a gyermek rezze az
odafigyelst, az odafordulst s rszvtelnket. A visszhangot
adhatjuk a naiv nz hangjn, a terapeuta hangjn, illetve sze-
39
repben, vagy valamelyik bbfigura szerepben. Pl. indulatsza-
vakat mondunk, nevetnk, felkiltunk, shajtunk, krdsekre
vlaszt adunk, biztatunk, felszisszennk stb. Mindenkppen ki
fejezzk, hogy a jtkkal participlunk.
b) Krdeznk: ha a gyermek elakad, ha a rszleteket ponto
sabban akarjuk feltrni, ha homlyos rszleteket akarunk meg
vilgtani, tovbb a viszonylatok tisztzsa s a jtk mlytse
vagy folytatsa cljbl.
Pl.: Ht te ki vagy?, Ez az oroszln vad?, Mondd, honnan
jttl?, Nem vd meg tged senki?, Mirt haragszik a gyer
mek a nnire?, Mitl flsz? stb.
Vagy pl. a gyermek azt jtssza, hogy a nagymama karjt
kitpte a rendr. Mit szl ehhez apuka? krdezzk.
Azt jtssza, hogy az ember kiszrja a kgy szemt s felda
rabolja.
Mirt bntja az ember a kgyt? - krdezzk.
Mert fl tle.
s a kgy mirt bntja az embert? - krdeznk tovbb.
Mert fl tle. - mondja a gyermek.
.Azrt bntjk egymst, mert flnek egymstl?
Diagnosztikai jtkbalps s egyttjtszs:
jtkot elfogadunk; jtkot hvunk; szitucit nyjtunk.
Tehetjk mindezt a paravnon kvl vagy bell - azaz a
sznpad terbe, a gyermekhez lpve - sajt hangunkon, sajt
szemlynkben; tehetjk terapeuta bbuval, vagy valamilyen
ms bbuval a keznkn, a bbu szerepben, gy mint a krde
zsnl.
a) Jtk-elfogads, pl. a gyermek azt jtssza, hogy egy
szrnyeteg. Kivlasztja a figurt, a kezre hzza.
Ez a kislny legyl te - mondja a gyermek.
s most mit csinljon a kislny? - krdezzk.
Menjen az erdbe s fljen - adja meg a szerepet a gyer
mek.
Ezutn a gyermek s a terapeuta azt jtsszk, hogy a kislnyt,
aki nagyon fl, megtmadja a vrs szrnyeteg.
40
b) Jtkhvs: a mama-figurt veszi kezre a terapeuta, s
azt jtssza, hogy aggdik, valami baj van, mirt nem jn a fia?
s most jn a fi - ajnlja s nyjtja a fi-bbut a gyermek
nek a terapeuta, tovbbi jtkhvsknt.
c) Szituci-nyjts. PL: az anya reggel klti a gyermekt;
J ancsi bohc azt csinl, amit akar; a kistestvrt rbzzk a
nagytestvrre; valami baj trtnt otthon.
Terpis beavatkozs a jtkba
Trtnhet: a sajt hangunkon (a terapeuta mint terapeuta szl
a gyermekhez), valamely funkcit hordoz bbuval vagy a tera
peuta-bbuval (a terapeuta a jtkban szl a gyermekhez a
jtkfigurval) - a paravnon kvlrl s a paravnon bellrl,
belpve a jtkba (mint a krdezsnl s hvsnl).
. a) A terapeuta szl a paravnon kvlrl, a sajt hangjn: J ,
nem bnom, hagyd nlam a korond, itt a kard, gyzd le a
srknyt, ha tudod - mondja a kirlyfinak.
b) Belpnk a sznpadtrbe mint terapeuta, terapeuta-bbu
val a keznkn. n addig itt vrok s rzm a korond - s
tvesszk a koront.
c) A naiv nz szerepben avatkozunk be a paravnon kvl
rl: Ne szaladj, mondd el inkbb a vadsznak, hogy mit akarsz.
d) Beavatkozs a jtkba funkcit hordoz figurval, a para
vnon bell. A srknyt a keznkre hzzuk s srknyt jtszunk
tovbb: Mutasd meg kirlyfi, mit tudsz. De vigyzz, mert ht
prbt kell killnod! (A beavatkozs a mese fonaln halad,
pszichikus trtnseket megfogalmazva.)
Terpis egyttjtszs
A terpis egyttjtszs lehet: jtkelfogads: a gyermek adja
a szerepet a terapeutnak; jtkhvs: a terapeuta jtkkal hvja
a jtkot; kapott jtktartalom felelevents szituci-nyjts
cljbl; konfrontls: a gyermeket szembestjk nmagval s
krnyezetnek magatartsval; tkr-nyjts: a jtk a gyermek
magatartst tkrzi; szerepmegfordts: decentrls cljbl,
mikor a konfliktust, trtnst gy jtsszuk el a gyermekkel, hogy
jtssza a msik, a konfliktuzus fl szerept; s korrekcis
jtk.
41
a) Jtkelfogads: ugyangy trtnik, mint a diagnosztikai
jtknl, de terpis cllal; tereljk az elfogadott jtkot terpis
irnyba. Pl. a 2. pontnl ismertetett jtknl, a kislny szerep
ben a terapeuta felkilt: nem flek, engem nem bnt a
szrnyeteg!
b) Jtkhvs: ugyangy trtnik, mint a diagnosztikai jtk
nl, csak terpis hats, terpis clzat elemekkel kezdjk s
tereljk a jtkot.
c) Kapott jtktartalom feleleventse: a gyermek ltal mr
egyszer eljtszott trtnst a terapeuta jbl eljtssza, hogy a
gyermeket bekapcsolja a jtkba, s terpis cllal futtassa to
vbb a jtkot.
d) Konfrontls, pl.: 8 ves, szomatikusn ersen fejlett fi, a
valsgban este nem akar elaludni, reggel nem akar felkelni,
majd reggelinl vlogat, hzza az idt, nyafog, aztn iskolba
induls eltt kvetelzni kezd. Az anya elszr gyngd, rbe
szl, az evsnl mindent utnaenged, indulskor kitr, ingerl
keny lesz, verssel fenyegeti. A jtkban lehetleg relisan, de
a lnyeget megragadva az anya s a fi szerept is magunk
jtsszuk el. A gyermek mint nz li t anyja s sajt magatar
tst.
e) Tkr nyjtsa: csak a gyermek magatartst tkrzi a
jtk, a krnyezet nem hangslyos, 11. helyesen cselekszik vagy
nem is szerepei. (A bohckodst s agresszit nem tkrzzk,
mivel rendszerint tetszst vlt ki.)
f) Szerepmegfordts decentrls cljbl a valsgban ki
tn magatarts, eminens kislny, amikor egy igazsgtalan
rendreutastst kap, belerg a tantn bokjba. Terapeuta
jtssza a kislnyt s a kislny jtssza a tantn szerept.
Minden elkszts nlkl jtsszuk el a konfliktus-szitucit,
hogy a gyermek spontn, a tantn szerepben reagljon a
sajt magatartsra.
g) Korrekcis jtk: lehet a trtns konkrt, hatrozott, pozi
tv korrekcija, lehet indukci a problma-megolds irnyba; az
tlettl fggen a bntets enyhtse, vagy a bntets kvet
kezmnyeinek feloldsa; szksg esetn ppen ellenkezleg,
bntets nyjtsa, ami a feloldst hozza; a bntudat enyhtse
42
vagy feloldsa. A korrekcis jtk mindegyik formja lehet relis
s lehet jelkpes. A kifejezs formjval mindig a gyermek
jtkhoz igazodunk, ignyhez alkalmazkodunk, ha vlt, vele
vltunk.
Konkrt korrekci pl.: a gyermek pontrl pontra eljtssza azt
a relis trtnst, hogy az anya nem ltja el a hztartst, emiatt
az apa az anyval durvn veszekszik. (A gyermek erre bred
lmbl; a kvetkezmny: szorongsos tnetek.) Kvetkez
alkalommal a terapeuta jtssza el a jelenetet ugyangy, ahogy
a gyermek jtszotta - de tovbb folytatja. Az apa-figura azt
mondja: Nem veszekszem s nem kiablok tbbet veled. (A
jtk-korrekcival analg trtnst biztostunk a valsgban.)
Msik korrekcis sma: a bntets, amely a feloldst hozza, az
elz eset kislnya (aki bokn rgta a tantnt) maga jtszotta
el:-a tantn elveri a tanult.
Vgl alkalmazzuk a kontrolljtkot.
A kontrolljtk
A kontrolljtk clja a terpia egyes fzisainak lemrse, a
pszichs trtns szmunkra fontos rszeinek megismerse, a
nyert tartalmak ellenrzse a mr ismertetett mdszerekkel tr
tnik.
A diagnosztikai s terpis munka kzben nyert tartalmakat
s rtelmezsket ellenrizzk, kontroli-jtkkal, ms jtk, vagy
tesztvizsglattal, de ami ennl is lnyegesebb, keressk megfe
leljt a valsgban, a heteroanamnzis segtsgvel, a terpia
nondirekt rszben, mindig a krnyezettel egyttmkdve.
* * *
A jtkdiagnosztika s -terpia ritkn szortkozik egyetlen
eszkzre. Csupn a klinikai bbusorozat ismertetse cljbl
szortkozunk a jtkterpia bbjtkos szempontjaira.
A valsgban a diagnosztika s terpis munka nem klnl
el ilyen lesen, st sokszor el sem klnthet. Egyrszt azrt,
mert az egyik fzis szrevehetetlenl megy t a msikba, ms
rszt, mert a legegyszerbb elemeknek, mint pl. a problma
43
eljtszsnak - ha a terapeuta szempontjbl nzzk - diag
nosztikai rtke van, a jtk a diagnzist szolglja, ugyanakkor
az eljtszs tnye a gyermekre mr terpisn hat. (Azrt jtsz-
sza el a gyermek, hogy kzlje s megknnyebbedjen.)
A fentiekhez hasonl felsorols s elklnts mvi, mindig
elmleti jelleg. Csupn a megragadhatsg s rthetsg ked
vrt, a diagnosztikai s terpis lpsek, a fogalmak tisztz
sa szempontjbl szksges. A valsgban eleven, dinamikus
szvevnyben dolgozunk, ahol thatsok s tjtszsok rv
nyeslnek szntelenl.
4. A bbjtk dinamikus terpis
alkalmazsa
A bbjtkkal vgzett diagnosztiknl s terpinl a jtkte
rpia alapvet felismerseibl indultam ki. A bbjtkot dinami
kus mdszerknt hasznlva, a kvetkez hrmas fzisra ptjk:
trauma vagy konfliktus megeleventse a jtkban; katharzis;
korrekci a jtkban, ez jelentkezhet spontn, s induklhatja a
terapeuta, ehhez egy negyedik fzist is szoktam kapcsolni: a
korrekcis jtkkal analg trtns biztostst a valsgban.
Pldul:
K. Imre 7 ves kisfit pavor nocturnus-szaI hozzk ambu
lancinkra. Kb. hat hete jelentkezett az els flelmi roham.
A szlk nem tudnak semmirl, ami a gyereket megijeszt
hette, megzavarta volna.
Termszetesen a gyermek sem panaszol el semmit, ellen
ben a kvetkezket jtssza: egy kisfi-bbut elhelyez oldalt
a paravnon. Alszik az gyban. Az apa s az anyafigura
rszegek, verekednek. Explorci sorn az anya krd
snkre azt vlaszolta, hogy az apa szokott inni, de olyankor
csndes, bks. maga egy pohrral sem iszik soha.
Miutn az apt ngyszemkzt is faggattuk, hogy szokott-e
inni a felesge, tagad vlaszt kaptunk. Mgis kzs meg
beszlsre hvtuk a szlket, s krtk, hogy kerljenek el
minden hangos jelenetet a gyermek eltt, mivel annak a
44
rszegsghez s verekedshez ktd flelme van. Erre
az apa rendkvl ingerlt lett s kifakadt: Ht igen, n
szoktam inni, de a lgynek sem rtok, ellenben a feles
gem, mint egy fria ront nekem! A mltkor is a falba verte
a fejemet dhben, amirt ittam. - A tovbbi krdsekbl
kiderl, hogy a gyermek srni kezdett, amikor arra bredt,
hogy a szlei verekednek. A flelmi rohamok hrom-ngy
nappal a verekeds utn kezddtek.
Azt hiszem, az eset tovbbi rszletezse nlkl is rthet,
hogy a gyermek a jtk nyelvn vilgosan fogalmazta meg azt,
ami szmra nehezen elviselhet, srlst okoz lmny volt.
(Azrt eleventette meg jtkban az anyt is rszegknt, mert
szmra ez volt a magyarzat anyja rendkvli felindulsra.)
Ezzel a jtkkal tulajdonkppen a diagnzis s terpia kulcspont
jt kaptuk a keznkbe. Ez volt az els fzis, a trauma jtkban
val megeleventse. Kvetkez fzis a korrekci.
Ugyanazt a jtkszitucit provoklom, majd tveszem az
anya szerept s jtk-indukcit adok azzal, hogy azt mondom
az apnak a jtkban:
Nem bnom, ha nagyritkn iszol egy keveset. Tbbet nem
fogok veled veszekedni. Eljtsszuk a gyermekkel a kibklst.
Kvetkez fzis a jtkkal analg trtns biztostsa a valsg
ban: megkrem a szlket, hogy amikor a gyermek is hallja,
egy-kt rvid, hasonl mondatban bkljenek ki az ivst illeten.
Pavor a konfliktusnak jtkban s valsgban trtn megold
st kvet jszaktl kezdve elmarad.
Az analgis trtnshez sem a szlk, sem n semmifle
megjegyzst nem fznk. A kt trtns egybeesse rendkvl
szuggesztven hat a gyermekre, magyarzattal csak vesztene
erejbl.
K. Imre esete csupn a legegyszerbb alapsma illusztrl
sra alkalmas, a legprimitvebb indukcival. Termszetesen a
gyermek nemcsak az elszenvedett srlseket eleventi meg
jtkban, hanem krnyezetnek magatartst, egyes embe
rekhez val viszonyt s vgyait is. Pl.:
45
B vike 9 ves kislny azt jtssza, hogy a kicsi szrke
egeret a nagy barna mack nem akarja felesgl venni.
Mire az egr megpofozza a mackt. Erre elmennek a
templomba eskdni. Gyermekk is van: csecsemfigur
val jtssza a gyermeket. Ez otthon marad, de hoznak neki
tortt.
Eddig tart a jtk. Az anamnzisbl tudom, hogy a kislny apja
disszidlt. Az anya a krdsemre, hogy van-e valami problmja
a frjhez mens krl, elpirul, s zavartan mondja: Ht elmesl
te vike? Pedig senkinek sem beszl rla. Miutn megnyugta
tom, hogy a kislny nem mondott semmit, csak a jtka hvta fel
a figyelmemet erre a problmra, bevallja, hogy egy cigny
frfivel l egytt, aki hzassgot grt neki, de aztn visszalpett.
A kicsi, trkeny asszony valban megpofozta a jl megtermett
frfit. Pr ht mlva ezutn megktttk a hzassgot.
A gyermek ilyen pontosan brzolja jtkban krnyezete
tagjainak egymshoz val viszonyt, s sajt viszonyt a felnt
tekhez. vi csecsem figurval jtszotta nmagt, mivel abban
az idben infantilis magatartst tanstott.
Teht a gyermekjtknak rtelmezsnl mindig tekintettel
kell lennnk arra, hogy egyrszt a traumatikus lmnyeket ele
venti meg (azokat is, mint mr emltettem, hromfle formban);
msrszt nem tudatos tartalmait vetti ki; tovbb krnyezete
magatartst jtssza el s sajt viszonyt a krnyezetvel ele
venti meg; s ezeken kvl eljtssza vgyait s flelmeit is. Ezek
a tartalmak, amiket megelevent.
A kifejezsi forma, amit hasznl: a pontrl-pontra val relis
fogalmazs (amint a vereked szlk esetben lttuk); transz
ponls felhasznlsa (a transzponls legegyszerbb formja
B. vike jtka); vagy jelkpes fogalmazs. A gyermek mindh
rom formnl alkalmazza az ismtls, srts s a motvumok
eltolsnak mechanizmust. Klnbz tartalmi megelevent-
seket, klnbz formkat s mechanizmusokat a gyermekek
nmagukban, tisztn is szoktak hasznlni; de szoktak vltogatni
is, vagy egy jtkon bell keverni.
A gyermekek ezenkvl igen sokszor - amint errl mr sz
46
volt - sablont jtszanak, vagyis egy-egy film, knyv, mese
tartalmt hozzk, vagy olyan trtnst, amit msoktl hallottak.
Termszetesen az sem rdektelen, hogy milyen sablont vlaszt
a gyermek. s a rszletvltozsok is jl rtkelhet anyagot
adhatnak. Komoly hibaforrs lehet azonban a projekcis anyag
sszetvesztse a sablonnal. A jtk rtelmezse teht igen
nagy tapasztalatot s krltekintst ignyel. A sablonjtk
megfelel gyakorlat utn arnylag knnyen felismerhet, de
annl bonyolultabb a tudatalatti kivetlst, a vgykielgt jt
kot elvlasztani a konkrt trtnsre vonatkoz rszektl. Az
anamnzis s a gyermekhez tartoz felnttek explorcijnak
ismeretben minden esetben meg kell keresnnk a gyermek
letben azt a konkrt lmnyt, amire a jtk utalhat. (Amint a
vereked szlk esetben lttuk.)
A bbjtkkal vgzett diagnosztika s terpia alapja mindig a
gyermek spontn, rgtnztt jtka.
A jtkba terpis szempontbl csak a harmadik, negyedik
rgtnzs utn lpjnk be aktvan, jtkindukcival, miutn a
gyermek a traumt vagy konfliktust mr lereaglta, s a nagyfe
szltsg indulatoktl megszabadult (katharzis). Miutn megl
laptottuk, hogy a gyermek a jtk-indukcit elfogadta, az letben
is biztostjuk a jtknak megfelel analgis trtnst. Abban az
esetben, ha a gyermek nmaga jtssza el a korrekcit, passzvak
maradunk, csak affektv megerstst adunk. Majd a jtk utn
egy-kt szval megfogalmazzuk, hogy mi is trtnt; de jtkszin
ten adjuk a megfogalmazst is.
Amikor jtkindukcit adunk, bbuval a keznkn bemegynk
a paravn mg, s egytt jtszunk a gyermekkel. (Ez nagy
felkszltsget s tapasztalatot ignyel.)
A fent ismertetett diagnosztikai s terpis bbjtknl rsz
letes munkafolyamatunk a kvetkez volt:
1. projekcis jtkra val felhvs
2. a diagnosztikai bbsorozat exponlsa
3. audience participante biztostsa
4. felhv s kiegszt krdsek alkalmazsa
5. jegyzknyvvezets
6. jtkrtelmezs
47
7. az rtelmezs ellenrzse jtkkal, explorcival
8. a problma megfogalmazsa lszval
9. jtkindukci a problma megoldsnak irnyban
10. a jtkkal analg trtns biztostsa a valsgban
11. a megolds megfogalmazsa lszval.
5. Rvid bbjtk-terpis mdszerek
A hromfej srkny legyzse
Ez a bbjtkmdszer alkalmazhat rgzlt rossz szoksok,
magatartsi hibk felszmolsra, viselkeds tlltsra, 4-8
ves kor gyermekeknl.
A jtk menete a kvetkez: miutn a gyermek problmival,
krnyezetvel megismerkedtnk s vele kapcsolatot ptettnk
ki, kzljk, mint rdekessget, hogy van egy hromfej jtk
srkny. Van egy mesebeli kardunk is, s a fbl faragott,
sznezett fakardot azonnal megmutatjuk: Ezzel le lehet gyzni
a srknyt, de csak az gyzheti le, aki j s btor, mint a
meskben a legkisebb kirlyfi. A gyermek krsre megmutat
juk a hromfej srknyt is. Ez egy keznkre hzhat bbu,
melynek a fejei levehetek, s kln-kln tudjuk mozgatni. A
szeme zld, taraja piros, szrnyai feketk. Abban a pillanatban,
ahogy a keznkre hzzuk, a srkny hangjn s mozdulataival
jtszunk a bbuval, nyjtott karral, magunktl kiss tvol tartva,
hogy a jtk illzija teljes legyen.
A srkny, mint a mesben is szoks, hrg-morog s harcra
hvja ki a gyermeket, s inkbb humoros, mint flelmetes form
ban. Miutn a srknyt eltettk, nagyon kevs szval, de meg
gyzen kzljk a gyermekkel, hogy szerintnk le tudja gyzni
a srknyt. Persze, ehhez ssze kell szednie az akaraterejt, s
jnak kell lennie, mint a mesben a legkisebb kirlyfinak. Hogyan
kell jnak lennie, s hogyan kell sszeszednie az akaraterejt?
Konkrtan s hatrozottan annak a magatartshibnak vagy
rossz szoksnak a felszmolsval, ami a legfbb panasz.
Semmi kzelebbi tancsot nem adunk a vilgos s hatrozott
felhvson kvl. Ellenben a gyermek eltt rajzolunk egy htfej
srknyt. Ennek a srknynak annyi feje van, ahny napja a
48
htnek. Amelyik nap j vagy, piros ceruzval levghatod a sr
kny egyik fejt. Ha mind a htfejt levgtad, ez azt jelenti, hogy
egy htig minden nap j voltl. Akkor le tudod gyzni az igazi
jtksrknyt is a mesebeli karddal! - mondjuk, s kzben eltte
rajzoljuk fel a srknyt, eltte rjuk fel paprra a nevt s dtum
blyegzt tnk r. (Ezek az apr klssgek ersen nvelik a
jtk slyt.) Ezutn kzljk, hogy ha sikerl legyznie a sr
knyt, megkapja a srknygyz jelvnyt (a lnyok kis aranyko
ront kapnak), de ha tovbb is j s fegyelmezett tud maradni,
berjuk nevt az aranyknyvbe, a srknygyzk listjra.
Ha a gyermeknek nem sikerl egy ht alatt levgni a rajzolt
srknynak mind a ht fejt, vagyis nem sikerlt magatartst
egszen megvltoztatnia, de javulst mutat, akkor a kvetke
zkpp mdostjuk a jtkot:
A srkny egyik fejt ersen rhzzuk az ujjunkat fed kesz
tyre, s egy kicsit be is hajltjuk az ujjunk vgt; gy a jtkkard
csapsra a fej nem repl le. Egy fejre, a mesk szablyainak
megfelelen, hromszor szabad tni. gy kt fejet hagyunk le
vgni, egy marad - teht nem teljes a gyzelem, tovbb kell
harcolnia nmagval s a srknnyal.
Termszetesen akkor is csak egy-kt fejet hagyunk letni, ha
a gyermek nknyesen hzta volna t a ceruzval rajzolt papr-
srkny fejeit. Ehhez azonban az kell, hogy elzleg - s a
gyermek tudta nlkl - tjkozdunk az otthoni, iskolai stb.
magatartsa fell, hogy a jtk menett aszerint irnythassuk.
S gy mg lmnyszerbb tegyk a gyermek szmra a jtk
s valsg kapcsolatt, anlkl, hogy a jtk illzijt megsrte
nnk. Utna pedig hagyjuk, hogy maga jjjn r, s mondja ki
a rszben sikertelenl vvott harc okt. Legfeljebb rdekld
krdsekkel segtjk. Ilyenkor jabb rajzolt htfej srknyt
adunk a kezbe, s megnyugtatjuk, hogy egszen biztosan
sikerl legyznie a srknyt; hiszen van olyan gyermek, akinek
kt-hrom htig is folytatnia kell a kzdelmet, de ez csak azt
jelenti, hogy ersen kell harcolnia.
Ha a gyermek a paprra rajzolt htfej srkny mindegyik fejt
levgta - vagyis egy htig j volt (nem hazudott, nem verekedett,
nem csavargit el stb.) -, nagy rmmel, elismerssel vesszk
49
tudomsul a vltozst s kzljk, hogy most mr biztosan le
tudja gyzni az igazi jtksrknyt is. S mikzben vgigjtsz-
szuk vele a jtkot, llandan bztatjuk, s felkiltsokkal, figyel
meztetsekkel ksrjk a mozdulatait. Vgl pedig elismerjk, s
szavakba is foglaljuk gyzelmt. A szbeli megfogalmazs ugya
nis hatsosan ersti s megpecsteli az lmnyt. Pl. gy: Nzd,
a fldn hever mind a hrom feje! Igazi vitz vagy! Srknygyz
vitz! Legyzted a rosszat magadban, s legyzted a srknyt,
mint a mesben a legkisebb kirlyfi!
Ezutn knnyed s gyors mozdulattal eltesszk a srkny
testt, lehetleg zrt vagy magas helyre, hogy ne tudja a kezbe
venni, a levgott fejeket pedig a fldn hagyjuk. A gyermekek
sokszor krdezik, hogy igazi-e a srkny? Azt szoktam vlaszol
ni, hogy igazi jtksrkny. Ebbe a feleletbe kivtel nlkl
belenyugszanak, mivel ez a meghatrozs pontosan fedi is azt,
amit szmukra a jtk jelent, hogy egyenrtk a valsggal,
teht igazi, de ugyanakkor jtk is, ami szintn megfelel a
valsgnak.
Most pedig, mivel megrdemled, megkapod a srknygy-
z-jelvnyt - mondjuk vgl. S tadjuk a jelvnyt, amit sznes
manyagbl kszthetnk, vagy sznes paprbl ragasztunk. Ter
mszetesen srknyfej s kard van rajta. Szalaggal, biztostt
vel a ruhra lehet ersteni.
De az gyad fl is akaszthatod, hogy soha el ne felejtsd,
hogy te le tudtad gyzni a rosszat, s a jvben is mindig
legyzd, ha akarod'- fzzk hozz. Majd ksbb, hogy a hatst
mg tovbb fokozzuk: Ha pedig bebizonytod, hogy ilyen is
maradsz, amilyen most vagy, egy hnap (vagy hat ht) mlva
berjuk a nevedet az Aranyknyvbe\"
Az aranyknyv piros brktses, aranyszegly, s parnyi
lakattal zrdik. Az els oldalra aranybetkkel rjuk fel: Arany
knyv. Az rs alatt szp sznes emblma, a srknygyz vitz
jelvny. Az emblma fltt - tekintettel a lnyokra - aranykorona.
Annak a kis koronnak msa, amit a kislnyok kapnak. Az
aranyknyvet ltalban mindjrt az els alkalommal megmutat
juk, termszetesen az rdeklds felkeltse s kell bevezets
utn. Bizonyos esetekben azonban csak msodik, harmadik
50
alkalommal, amikor a gyermek kitartst igyeksznk bren tar
tani, vagy lanyhuls esetn fokozni.
A gyermek nevt nem akkor rjuk be az aranyknyvbe, amikor
sikerlt legyznie a srknyt, hiszen ez sokszor egy ht erfe
sztse alatt bekvetkezik, hanem ha egy hnapig vagy hat htig
kifogstalan a magatartsa. Vagyis, amikor az jonnan kialakult
magatarts mr beidegzdtt, s megszokss vlt. gy a vra
kozsi idvel bejratjuk, megszilrdtjuk a helyes magatartst.
Ellenkez esetben knny visszaessnek vagyunk kitve, s
hiba kezdjk jbl a jtkot, csupn megismtldik a korbbi
folyamat, rvid idre sszeszedi erejt a gyermek, s utna ismt
elengedi magt - vagyis a megszokott helytelen magatartsba
csszik vissza.
Ez teszi szksgess, hogy az aranyknyvrl esetenknt s
megfelel idpontban beszljnk, ha kell, megmutassuk. ltal
ban elre megmondjuk, hogy a srkny legyzse utn ennyi
meg ennyi ideig kell jnak lennie, hogy nevt az aranyknyvbe
berjuk. Az idpontokat betartjuk, s ezzel egyttal szoktatjuk is a
gyermeket a kvetelmnyek pontos betartsra. Abban az eset
ben, ha a gyermek tl kicsi vagy emocionlis fejldse kisgyer
mekes fokon rgzlt, vagy intelligenciafejldse elmaradt, teht
tlsgosan sok volna szmra a jtk gazdag fokozatainak
egyszerre val bemutatsa, elszr csak a srknyt mutatjuk
meg s a kardot, a jelvnyrl azonban csak beszlnk. A jelvny
tadsakor - vagyis a srkny legyzsnek lmnye s a
kitntets utn - mutatjuk meg az aranyknyvet, s egyttal
kzljk azt, hogy ide azoknak a nevt szoktuk berni, akik jk is
tudnak maradni. Ekkor is konkrt hatridt adunk a gyermek
rzelmi s intelligenciaszintjnek megfelelen. Legjobb, ha a
dtumokat magunknak is feljegyezzk, mert az elvts rosszul
hat, nem illik ssze a jtk meseszer s abszolt szablyaival,
azonkvl joggal rezheti a gyermek, hogy nem elg fontos
szmunkra a magatartsa, ha elfeledkeznk a re vonatkoz
adatokrl, s vitatkoznia kell, hogy hny ht vagy nap telt el.
A gyermek nevnek berst az aranyknyvbe mindig nne
plyesen vgezzk. Miutn megdicsrtk stb., bevezetjk vala
melyik ismeretlen felntt munkatrs szobjba. nneplyesen
51
bemutatjuk. Elmondjuk, hogy legyzte a srknyt, a rosszat, s
utna is vltozatlanul j tudott lenni, s most mr hisszk, hogy
mindig ilyen lesz. A felntt a bemutatskorfelll, kezet ad s llva
marad, amg elmondjuk mindezt. A gyermek hibjt is elmondjuk
(amit legyztt), de ltalnos s jelkpes fogalmazsban, hogy
ne legyen knos lmnye, ha hibja esetleg klnskppen
szgyellnival volt. Ha a hiba egyszer verekedsi hajlam, kte-
keds, felesels stb., azt kiss tlozva kiemeljk. Ugyangy
kiss tlozva adjuk el a jelenlegi j magatartst is. A gyermek
rzelmi vilgnak s fogalmi kpessgeinek globlis, jelkpes
megfogalmazs s az enyhe tlzs a megfelel, hiszen gy li
t a trtnteket. Valban annyira jnak rzi magt, s visszanz
ve a mltba, ebben a pillanatban annyira rossznak ltja rgi
magatartst.
Ezutn a felntt, akihez a gyermeket bevittk, lel, maga
mell hvja a gyermeket s a jtkvezett, s lehetleg sznes
tintval, szp, rajzolt betkkel, a szemk lttra rja a gyermek
nevt az aranyknyvbe, gondosan utna rja, hogy srknyl
vitz - s alja ti a dtumblyegzt. Azutn ismt felll, kezet
ad, s kzli a gyermekkel: Remlem, sohasem kell kihzni
nevedet az aranyknyvbl, mindig olyan maradsz, mint amilyen
most vagy."
Az nneplyes beiktatssal egyrszt megszilrdtjuk s jutal
mazzuk a gyermek magatartst, msrszt kztudott tesszk
azzal, hogy egy idegennek, egy ismeretlennek, vagyis a kpze
letbeli nagykzssg kpviseljnek mondtuk el, hogy milyen,
s aki ezt elismerte s megpecstelte azzal, hogy nevt az
aranyknyvbe bevezette.
Az utols figyelmeztetsnek, ami a tvoljvre vonatkozik,
nem szabad fenyeget jellegnek lennie, hanem ellenkezleg,
bizalmat s hitet kell a gyermeknek sugalmazzon! Azt, hogy
veled, ppen teveled, aki itt llsz elttem, akit most ilyennek
ismertem meg - ez nem fordulhat el. gy reztetjk a gyermek
kel bizalmunkat, s gy erstjk nrzett a j magatartsval
kapcsolatban. Ugyanakkor a biztatsban benne van a rejtett
fenyegets is: ha rossz lesz, kihzzk nevt az aranyknyvbl.
De errl tbbet nem beszlnk, csak akkor vlaszolunk rszle
52
tesebben, ha a gyermek maga tesz fel krdst.
ltalban az egsz jtkkal kapcsolatban keveset beszlnk,
nem magyarzkodunk. Az eljtszott jelenet, a mimika, a taglejts
s hangszn kzli a gyermekkel a mondanivalt, legfkppen
pedig azok a kpek s jelkpek, amik a gyermeki kpzelet
szmra ismertek s nyilvnvalak. Ez ugyanis a gyermek ter
mszetes nyelve s nem hosszas, racionlis magyarzgats.
Noha a fogalmi gondolkods fejldse ugrsszer a hatodik
letv tjn, ugyanakkor folyamatosan alakul is. gy az si,
primitv gondolkodsi s szemlleti mdnak a jtk dramatikus,
vizulis, animisztkus eladsa mg vekig jobban megfelel, mint
brmilyen ms mdszer, ami szbeli fogalmi gondolkodshoz
kttt.
A srknnyal val harcban utat mutatunk a gyermeknek. A
krnyezet magatartsnak megvltoztatsa - ami felttlenl
szksges - egyik legfontosabb varzsos kvetkezmnye a
jtknak; a gyermek azt hiszi, hogy kizrlag idzte el, s ez
nemcsak rmmel tlti el, hanem megvltoztatja a krnyezetvel
szemben elfoglalt vdekez, jelenetez, tmad stb. magatart
st. Ebben a pozitv szituciban pedig a krnyezet magatartsa
is knnyen tllthat. Rszben ennek ksznhet a jtkered
mnyessge. Ha vgiggondoljuk C. G. J ungnak azt az lltst,
hogy a komplexumokat nem lehet megoldani, csak kilpni bel
lk, a srknyjtk sikere rthetbb vlik. Mert itt nemcsak a
gyermeket lptetjk ki a maga kialaktotta hibs viselkedsi
mechanizmusbl, ami rendszerint sszetkzs kvetkezm
nye, hanem annak kapcsn a krnyezett is, anlkl, hogy a
problmkat velk egytt hossz hnapokon t bogoznnk.
Termszetesen ez nem jelenti azt, hogy a pszicholgusnak nem
kell lehetleg pontosan tjkozdnia, s nem kell a szksges
mrtkben a szlkkel s nevelkkel a problmt felismertetni,
s a problmval tkztetni ket, beltsra brni stb.
A srknygyz jtk az ismert jtkterpis mdszerektl
abban klnbzik, hogy mind az eszkzei, mind a menete konk
rt s meghatrozott. Ugyanakkor hatrozott kvetelmnnyel lp
fel a gyermekkel szemben, nem a gyermekbl spontn kiindul,
hanem kvlrl induklt jtktartalomra pt, a megfelel jelk
53
peket s a hozzjuk fzd asszocicikat hasznlja fel.
A szoksos bbjtktl pedig formjban s clkitzseiben
klnbzik. Formjban azrt, mert nem sznpadi jtk, nem
sznpadon jtszott egyszemlyes jelenet, se nem rgtnzs,
hanem egyetlen bbu s a gyermek szemlyes jtkra pl, s
noha a bbu szerepe egszben meghatrozott, rszleteiben
mgis a gyermek pillanatrl-pillanatra adott reakciihoz igazodik.
Laci s a kis piros oroszln. Kisjtk-terpis mdszer
Kisgyermekek fiziolgis flelme, egyedlmaradstl, stt
sgtl val flelem, trgytalan flelem, megijedsbl, rmisztge-
tsbl szrmaz flelem oldsra alkalmas bbjtkterpis
mdszer.
A jtk Mark Veronika Laci s az oroszln" cm mess
knyvre pl, s a benne brzolt, egy ujjra hzhat bbura. A
mdszer lnyege, hogy a mese-trtnssel analg jtk-trt-
nst biztostsunk a valsgban.
Miutn a jtk vagy beszlgetsek kzben kapcsolatot ptet
tnk ki a gyermekkel, minden klnsebb hangslyozs nlkl
elvesszk a messknyvet, s lehetleg egy alacsony szken a
gyermekkel egytt vgignzzk a kpeket, s felolvassuk a
szveget, ami arrl szl, hogy Laci repl akart lenni. De ki ltott
gyva replt? Ha megltott egy kutyt, elszaladt. Ha stt volt
a szobban, nem mert bemenni. Mg a gyerekektl is flt! Ht
kinevettk, s senki sem jtszott vele. Egy oroszln kpt sze
rette nzegetni, azt hitte, ha volna egy oroszlnja, akkor nem
flne semmitl...
Msnap reggel amikor felbredt, az gya mellett egy kis piros
oroszlnt tallt! Laci nagyot nevetett. - Mit r egy ilyen kicsi
oroszln?... De a kis piros oroszln btor volt s hs. J tszottak,
egytt tornztak, s Laci mindenhov magval vitte a zsebben.
Egyszer megijedt egy kutytl, de aztn azt gondolta: Mirt
flnk? Hiszen egy oroszln van velem! s tbbet nem flt
semmitl s senkitl. Egyszer aztn, mikor a legkomiszabb fit
elkergette, a zsebbe nylt, hogy megksznje a kis piros orosz
lnnak a segtsget, de az nem volt ott. De mi volt a zsebben?
Egy alma! Laci az oroszln nlkl, egyedl volt btor.
54
A kpesknyvhz nem fznk megjegyzseket, hanem to
vbb jtszunk vagy beszlgetnk a gyermekkel. Majd egy kis id
mlva megkrdezzk: Mit szlnl hozz, ha te is tallnl egy kis
piros oroszlnt az gyad mellett? A gyermek vlasztl fgget
lenl folytatjuk a foglalkozst. Tbb nem trnk vissza a kis
piros oroszlnra, s semmifle formban nem bztatjuk, hogy
is fog kapni.
Miutn a gyermeket elbocstottuk, a szlnek megmutatjuk a
kpesknyvet, s elmagyarzzuk a jtk lnyegt - azt, hogy a
jtkos, meseszer trtnshez kapcsoldva, a gyermeknek
autoszuggesztit adunk flelmei feloldsra. Ezutn tadunk a
szlnek egy kis piros oroszlnt, hogy helyezzk a gyermek gya
mell, hogy felbredskor ott tallja. Ha a szl nem alkalmas
az egyttmkdsre, kvetkez alkalommal mi magunk adjuk t
a gyermeknek a kis oroszlnt: Ez a te kis piros oroszlnod, itt
talltam a szobban. Tovbbi magyarzatot ezttal sem fznk
hozz, s nem bztatjuk a gyermeket, hogy jtsszon vele. Szk
sg esetn annyit mutatunk csak, hogy a bbut hogyan lehet az
ujjunkra hzni.
A kis piros oroszln lehetleg pontos msa legyen a mese
knyv kis oroszlnjnak, fontos, hogy kicsi, ds srny, bart
sgos, megnyer bbu legyen. Nagyon knnyen elllthat,
filcbl, posztbl vagy szvetbl kivgjuk a kisoroszln figurjt
dupln, szembl nzve. A kt kivgott rszt egymsra helyez
zk, gpltssel laposan sszevarrjuk. Alul, kzpen kis nylst
hagyunk, hogy a gyermek az ujjra hzhassa. Vagdalt filcbl
vagy fonlbl ksztsk a srnyt. Gyngybl, fehr posztbl,
fehr paprbl szemet varrunk. A szemet fehr crnval, lapos
ltssel is hmezhetjk. Posztbl kunkorod farkat illeszthetnk
a htra, amit drttal merevthetnk.
A jtkkal kapcsolatban tbb tennivalnk nincs. Ugyanis
ppen arrl van sz, hogy megfelel kpekkel, mesei trtns
sel, a kis piros oroszlnnal, amit a gyermek ugyangy kap, mint
a meseknyvbeli kisfi, elindtjuk, ltrehozzuk azt a folyamatot,
hogy a gyermek - autoszuggeszti rvn - flelmein fellkere
kedjk. Ha a flelmt sikerlt egyszer feloldania a kisoroszln
segtsgvel, rendszerint rm s felszabaduls fogja el, lvezi,
55
hogy nem fl a sttsgtl, nem fl egyedl maradni. Ez a
felszabadultsg pedig egszben feloldja gyvasgt s flnk
sgt. A vltozs rendszerint az akut flelmi tneteken tl is jl
hat a gyermek szemlyisg fejldsre.
A messknyvet azrt exponljuk mellkesen, hogy a peda
ggia, a szndkossg ltszatt is elkerljk. A krds ugyan
felhvja a figyelmet, hogy hasonl dolog vele is megeshet, de
sem gretet, sem bztatst nem rejt magban. Csak elkszt
motvum. Mivel az egsz trtnshez semmifle magyarzatot
nem fznk, a gyermek a sajt asszocici tjn haladva li t
az esemnyeket. Mr a kt trtns egybeesse is csodlatos,
ezrt a figyelmt is fokozottabban megragadja, s mintegy elk
szti rzelmileg, hogy vele is megeshetik a vltozs, elhiszi, hogy
a kis piros oroszln birtokban ppen gy nem fog flni, mint a
mese hse. Tapasztalatom szerint a jtktrtnssel analg
valsgos trtnsnek mindig rendkvl ers szuggesztv hatsa
van. Itt mesvel flig meseszer, jtkos trtnst teremtnk a
valsgban.
A knyv szinte pedagogizlva ki is mondja a pszicholgiai
trtns lnyegt, hogy Laci a kis oroszln nlkl is btor, ha
btornak hiszi magt - s ezt a krnyezete is rzi s elfogadja.
Csakhogy ez a magyarzat a gyermeken nem segt. Hiba
mutatjuk meg a kpesknyvet, hiba magyarzza meg a maga
nyelvn, s hiba magyarzzuk mi racionlisan. Beltssal a
kisgyermek flelmt nem tudjuk feloldani, amg t magt vgig
nem vezetjk a jtk tjn. Az rzelmek verblis, racionlis ton
alig kzelthetk meg, klnskppen a flelmek nem. pp ezrt
minden magyarzkods rontja a jtk eredmnyt, ezrt azt a
tovbbiakban sem alkalmazzuk. De a knyv nmagban azrt
sem elg, mivel az elvont mese szintjn marad. A kis piros
oroszln megjelensvel a mest letszerv tesszk, s ugyan
akkor a gyermek emocionlis kzdelmt a jtkos mese szintjre
emeljk.
Az a jelensg, hogy a gyermek a kisoroszlnhoz folyamodik
esetleg ksbb is, a flelem lekzdsre, nem tekinthet fixl-
dsnak. A kisoroszlnt emlkeztetnek hasznlja. Keresi az
ismert kiindulpontot az emlkek felkeltsre, az autoszuggesz-
56

ti elindtsra, amivel flelme felett rr tud lenni. Az azonos


szituci, vagy a szituci jelzse ltalban kivltja a hozz
kapcsold emcikat - gy a ksbbiekben a gyermek nem
azrt nyl vissza a kisoroszlnhoz, mert azt hiszi, hogy az
elmulasztja a flelmt, hanem azrt, mert a flelem lekzds
nek lmnyt akarja felidzni valamilyen jelzs segtsgvel.
De ez a jelensg sszetevinek csak egyik magyarzata. A
pszichikai trtns struktrldsban itt egy msik tnyez is
dnten szerepet jtszik: azoknak a spontn relciknak a kia
lakulsa, amik ember s trgy kztt ppgy megteremtdnek,
mint kt pszichikum kztt. Az adott vagy vlasztott trgy, ame
lyet a pszichikum asszocicis s projekcis bziss tett -
vlaszolni is tud, vagyis az aktv pszichikai klcsnhats illzi
jt tudja kelteni. Lnyegben ugyanolyan lelki mechanizmusrl
van itt sz, mint a totem-tabu-ember viszonylatban. A kt plus
- az ember s a trgy - olyan pszichikai ervonalakat indukl s
rendez el, melyektl a pszichikum egyenslya s harmnija
fgg. Ilyen rtelemben a jtk kisoroszlnjt szintn plusnak
tekinthetjk. Az alapvet klnbsg persze az, hogy ezt a kl
csnhatst nem mitikusan ltalnostjuk s tudatostjuk a gyer
mekben, mint a jelensgnek ltalnosan is rvnyes, mitikus
irracionlis elvt -, hanem csak a terpis clnak megfelel
formban s szktssel. Vagyis mindvgig a jtk lgkrben,
ami a gyermek szmra egybknt is termszetes kzeg, szk
sgszer tmenet az okok s kapcsolatok, a trtnsek tudatos
megrtse fel. A jtk, esetnkben a kisoroszln, egyszerre
biztostja az elhiszem-rzs jles csodlatossgt, s a nem
hiszem el rzs szabadsgt. S ppen ez a kettssge az, amit
a terpia kiaknz: mikzben a trgy (a kisoroszln) csodlatos
sgra tmaszkodik, ugyanakkor a trggyal szembeni flny
nek, fggetlensgnek is nyitott ajtt hagy. A megzlelt flny s
fggetlenedsnek rzse pedig dinamikusan sietteti a terpit
afel, hogy a gyermek a maga biztonsgnak feltteleit minde
nekeltt nmagban keresse. Addig azonban - a szksges
tmenet jtkos fzisban - ppen a kettssg rzse s lehe
tsge ad biztonsgot a gyermeknek. Ketts tudattal jtszik, de
egyttal sztnsen vlasztvonalat is keres jtk s valsg
57
kztt. A jtk hevben kpes megsebeslni, de ha homokpo
gcst eszik, a szja eltt fl centivel megll a keze.
Mindezzel azt vethetnnk szembe, hogy vajon clszer-e
egyltaln bizonyos primitv, si mechanizmusok fellesztse?
Csakhogy ezek a mechanizmusok - akr lesztgetjk ket, akr
nem - mkdnek s reztetik hatsukat, mg ha nem tudunk
rluk, akkor is. Mint ahogy az rzkelsi folyamataink mkdsi
mechanizmust nem tudjuk, mgis hasznljuk ket. S ezzel
mg akkor is szmolnunk kell, ha a rci fejlesztst tekintjk az
emberi nevels legfbb cljnak. (A progresszv corticalis domi-
nantia tapasztalati elve szerint szervezetnknek ez a jelenlegi
fejldsi irnya, ami igen sok htrnnyal is jr.)
A rci azonban - ami a vezrlst fokozatosan s mind jobban
tveszi - az intellektus tulajdonsga s nem az sztnk, az
rzelmek; s nem vlhat azoknak a tulajdonsgv. Az szt
nk s rzelmek ppgy racionalizlhatatlanok, mint ahogy a
cortex s a hypothalamus nem cserlhetk fel, noha klcsnha
tsban vannak. sztneink s rzelmeink mkdst, gondola
tainkra s cselekvseinkre gyakorolt hatst tvilgthatjuk, el
lenrizhetjk s befolysolhatjuk - de racionalizlni ket magu
kat nem lehet.
Az elvont fogalmi gondolkods - a rci alapfelttele - a
hatodik letv krl kezd kialakulni. Egy kisgyermeket, egy af-
fektv sztnlnyt arra brni, hogy flelmei felett racionlisan
vegyen ert - pszicholgiai naivits. A cl sszetvesztse az
eszkzzel. A kisoroszln-jtk - s az ilyen tpus jtkkal adek-
vt terpis szemllet ppen az ilyen ellentmondst igyekszik
kikerlni.
A jtkot minden elzetes felkszltsg nlkl brki alkalmaz
hatja, akinek j kapcsolata van a gyermekkel s megfelel
szuggesztivitssal tud fellpni.
58
A vilgjtk
A vilgjtkkal azrt foglalkozunk alaposan s sokat, mert a
tapasztalatok szerint a legjobb s legtfogbb jtkdiagnosztikai
s -terpis mdszer.
Elnye, hogy a vizsglt szemlyben jtk-, alkots- s rm
lmnyt kelt, korosztlyra val tekintet nlkl.
Maga az pts folyamata, a problmk s feszltsgek meg-
eleventse alkots s jtk kzben - terpis hats.
Munka kzben j emberi s terpis kapcsolatot lehet kip
teni. St, nyugodtan mondhatjuk, az pts s explorci, ha
megfelel mdon trtnik, a terpia bevezetje. Ez azrt fontos,
mert a legtbb teszt feladat- vagy vizsglatlmnyt kelt a pro-
bandusban, s ezzel rontja a terpis lgkr kialakulst. Noha
vannak kivtelek, de ez mgis olyan alapvet tapasztalat, hogy
a legtbb kimondottan pszichoterpis intzmnyben mellzik a
tesztvizsglatokat, vagy ms szemllyel vgeztetik el.
Msik fontos tnyez, hogy az intelligencianvtl kezdve a
szemlyisgstruktrig jl hasznlhat informcikat kapunk,
hogy feltrhatjuk a flelmeket, vgyakat, konfliktusokat, traum
kat. Sokszor a csaldi struktrba is betekintst nyernk.
Az is jelents, hogy gyakran azokat a kulcskrdseket tudjuk
megragadni, amire a terpis tervet pthetjk.
A vilgjtkot hasznlhatjuk nmagban terpis mdszer
knt, alkalmazhatjuk ms mdszerekkel vgzett terpia kieg
sztjeknt, vagy a terpia egyes fzisainak, eredmnyeinek
kontrolllsra.
Vgl nem elhanyagolhat az a szempont sem, hogy kell
pszicholgiai, pszichoterpii gyakorlat nlkl sem okozunk vele
rtalmat, nem kvethetnk el mvi hibt, ha passzvak mara
dunk, egyszeren hagyjuk a gyermeket szabadon, folyamatosan
jtszani, jtkt figyelemmel, emptival kvetjk.
Termszetesen a vilgjtk rtelmezshez s terpis alkal
mazshoz az ltalnos klinikai pszicholgiai tudson kvl j
tkterpis elmleti tuds s tbb vi gyakorlati munka szks
ges. De a kvetkez szempontok figyelembe vtelvel nyugod
tan hozzkezdhetnk a mdszer alkalmazshoz, ha munkn
kat, rtelmezsnket fellvizsgljuk s a heteroanamnzissel, a
csaldtagok explorcijval, azaz a valsggal sszevetjk. Va
gyis: a gyermek csaldtagjaival folytatott megbeszlsekben, a
pszichoterpis munkban a valsgfedezetet megkeressk.
A vilgjtk ismertetsbl tbb olyan ismeretet kapunk, amit
ms jtkdiagnosztikai s -terpis mdszernl is rtkesthe
tnk.
1. A vilgjtk rvid ismertetse
A vilg-technikt, mint jtkdiagnosztikai s terpis md
szert M. Loewenfeld hszves klinikai tapasztalata alapjn ala
ktotta ki, a gyermekek jtkt vve alapul. Ch. Bhlers mun
katrsai a gyermekek szmra standardizltk, majd a klnb
z orszgok rszre elvgeztk a hitelestsi munkt M.
Vylick, Hhn s Hetzel stb.
Hhn s Hetzel szerint a vilg-technika s teszt megfelel a
Rorschach tesztnek, clja a szemlyisg dinamikus megragad
sa. Kimutatja az olyan alkati jellemvonsokat, mint a merevsg,
dezorganizci, izolci, agresszi, tovbb a traumatikus lm
nyeket is. Tbb vilgpts jegyzknyvnek adatai alapjn az
alkati szemlyisgjegyek is megllapthatk. Ezrt a Rorschach
s Thematic teszthez viszonytva az elbbihez ll kzelebb.
A vilgjtkhoz nyjtott tr egy. 7Q x 50 cm nagysg, 7 cm
rntyrkkfe zomncozott tlca. A tlcja t en gert je I k pez i. Meg
felel mennyisg homok biztostsval a tengerben szrazfl
deket lehet kialaktani. Ugyanakkor a val vilg trgyainak kicsi
nytett msai is rendelkezsre llnak; emberek, nvnyek, lla
tok, hzak, kzlekedsi eszkzk stb. Felszltsra ezekbl a
60
jtktrgyakbl vlogat a gyermek vagy felntt, s minden irny
ts nlkl pti fel velk a vilgot olyannak, amilyennek ltja, gy,
ahogy megli.
A kellkek az ptben jtklmnyt keltenek, manulis s
konstruktv alkot tevkenysgre adnak lehetsget. Ezrt sok
kal szabadabban s tudattalanabbul adja t magt a vilg fel
ptsnek, mint brmilyen ms, kevesebb manualitst s aktivi
tst ignyl vizsglati mdnak vagy teszteljrsnak.
A kirakott trgyakat K ^enkus, (formaz ltalnQgjs az pt
ltal megadott {artalmp szempontboi~erTkeljk. z rtkels
sorn relis s szimbolikus, mennyisgi s minsgi szempon
tokat vesznk figyelembe.
f3*Az instrukciiig kvetkezkppen adjuk: Ez itt a tenger -
M mutatju^ai^iMt a homokbl felpted a szrazfldet gy,
i|j ahogy neked tetszik. Itt vannak emberek, nvnyek, llatok,
I hzak, kzlekedsi eszkzk, btorok. Mindent, ami van a nagy
t[,| vilgban, azt itt megtallod kicsiben. Ezekbl ptesz egy olyan
| vilgot, amilyent akarsz. Ez lesz a te vilgod.
' ' Felntteknek ugyanezt az utastst adjuk, ttve megfelel
stlusba. Kicsi gyermekeknek megmutatunk mindent, s ezt
mondjuk: ,Azt jtszol ezekkel, amit akarsz.
A vilgjtk ltalam sszelltott magyar vltozata 250 elem
bl ll, amit szksg szerint bvthetnk. A trgyakat szekrny
ben vagy jtkpolcon helyezhetjk el. De hasznlhatjuk - meg
felelen csoportostva dobozokba rakva - rasztal, asztal mel
lett is. A homokot vdrben troljuk, a homokoz eszkzkkel,
vagy manyag zacskban - de mellzhetjk is. Noha a homo
kozsnak komoly diagnosztikai s terpis rtke van, a krl
mnyeknek megfelelen elhagyhatjuk. Pldul orvosi szobban,
rasztal mellett, tovbb gyban fekv gyermekeknl - ahol
mini, azaz kicsinytett vilgot hasznlunk - nehzkes a homok
hasznlata.
Amerikai szerzk az egyes kategrikat tlckon elhelyezve
adjk a probandus el. Megszabjk az ptsi idt. Mi ezt kln
bz okokbl, amire most nem trnk ki, nem tartjuk megfelel
nek.
Kategrinak nevezzk a valsgos vilgban krlttnk l-
61
tez, egymstl elklnthet llnyek, ptmnyek, trgyak,
eszkzk, a termszet rszeinek csoportjait.
A magyar vltozatban, amelyet - elklntve a techniktl s
a teszttl - vilgjtknak neveznk, a kvetkez kategrikat
hasznljuk:
I. emberek
II. llatok
III. nvnyek
IV. hzak
V. jrmvek
VI. elemek a termszetbl
VII. hrkzl eszkzk
VIII. szrakozsi eszkzk
IX. btorok, berendezsi trgyak
X. kertsek, elhatrolok
XI. ennivalk
XII. egyb
(Az egyb alatt a kategriba vilgosan nem sorolhat
dolgokat rtjk. Pldul: kt, sr, kereszt).
2. A vilgjtk trgyaival kapcsolatos
kvetelmnyek
Mret, arnyossg, sznek krdse
A vilg trgyainl nehz mreteket, arnyt megszabni, pl.
clszer, ha a hzak hangslyozottak, arnylag nagyok, mg
sem tarthatjuk meg a hzak relis arnyait egyms kzt, pl. a
kunyh s a felhkarcol kztt, mert a gyermek ltal manuli
san knnyen kezelhet, a pszichikusn jl tlhet trhez viszo
nytva lesznek a hzak nagyok; ezzel neheztik, torztjk vagy
akadlyozzk a struktrk kialaktst. Mivel a struktra a vilg
ptsnl a szemlyisgstruktrra ad jegyeket s jelzseket, ez
hibaforrs lehet.
Az arnyossgnl vigyzzunk, hogy a trgyak nagysga jl
viszonyuljon az adott trhez. A teret pszicholgiai s technikai
tnyezk hatrozzk meg. A Loewenfeld ltal megadott 70 x 50
cm-es tr az extrm esetektl eltekintve idelisnak tnik. Az
62

eredetileg hasznlt s a homokozlda nlkl ma is alkalmazott


1,5 - 2 m2 terlet szmunkra gy tnik, nagy. Megfelel strukt
rk nehezen alakulnak ki ilyen nagy trben, klnsen akkor, ha
nincs jl elhatrolva.
Arra is gyeljnk, hogy a trgyak egyms kzti arnya helyes
legyen. Ez nem a termszetes nagysgrendhez, az let nagy
sgrendjhez igazodik, hanem a .jtk rendhez", s a pszicho
lgiai clhoz. Pl.: az emberek arnytalanul nagyok a hzakhoz
viszonytva. A kiegszt trgyak (telefon, bili) arnytalanul na
gyok az emberekhez viszonytva. A jtktrben s az emocion
lis meglsben is adva vannak ezek az eltoldsok. A gyermek
szmra a telefon sem valsgosan, sem emocionlisan nem
akkora, mint nekem, a felnttnek. Ebben a specilis jtkvilg
ban itt pp az a lnyeges, hogy a telefon hogyan arnylik bennem
a val vilghoz.
Azonos fajtj trgyak kzl egyeseket kiemelnk azzal, hogy
nagyobbra ksztjk ket a pszicholgiai clnak megfelelen. Pl.
a kgy arnytalanul nagy a medvhez viszonytva. Az elefnt
ugyanakkor nem kell, hogy annyiszor nagyobb legyen a medv
nl, mint a valsgban, mert nem a tmegvel hat, hanem mint
az egzotikum kpviselje, egszben. Teht az elefnt arnylag
kicsi az egsz testt nzve az egybknti mretekhez viszonyt
va, ellenben az ormnya nagyobb az egsz testhez viszonytva,
mint a valsgban (szex-szimblum).
Mint lttuk, vigyzunk, hogy az egyes trgyakon bell is
helyesen toldjanak el az arnyok a pszicholgiai clnak meg
felelen. Mint az elbbi pldban az elefntnl lttuk, hogy
kisebb, a krokodilus teste ppen ellenkezleg, nagyobb, mint a
valsgban. A foga pedig sajt testn bell arnytalanul nagy,
ugyanakkor rszleteiben elnagyolt. Vagyis nem a valsgnak
megfelelen sok fogat mintzunk, hanem kt-hrom nagy fogat.
Szndkosan alkalmazunk nhny arnytalanul kicsi figurt:
nhny pici hz, pici ember, az ers elnyomottsg, szorongs
s a perfekcionizmus, knyszeres jelensgek megfigyelse
szempontjbl j.
A technikai nehzsgek is adnak arny-klnbsget. Bizo
nyos trgyakat nem tudunk megfelel kicsire kszteni. Ezeket a
63
nehzsgeket igyeksznk thidalni, rszben a pszicholgiai,
rszben a jtkstlusnak megfelelen.
Az arnyossg krdshez tartozik a rszletek pontos vagy
elnagyolt kidolgozsa. A rszletek ltalban elnagyoltak. Nem a
valsgot msoltuk, hanem globlisan brzoltunk s jelzse
ket hasznltunk. Teht a trgyak sorbl, tovbb az egyes
trgyon bell mindig a pszicholgiai clnak megfelel rszt hang
slyoztuk nagysggal, sznnel s formval. (Pl. a krokodil nagy
fogai ferdn, fehrre festve merednek felnk.)
A trgyak festsre nagy gondot fordtunk. Alkalmazzuk a
konvencionlis sznezst, a trgyak relis szneinek megfelel
en. gy a krhz fehr, a brtn szrke, a hztetk pirosak.
Szksg esetn sznekkel kiemelnk rszleteket. Hangslyo
zunk vagy szimbolizlunk. A plmafa ragyog srgszld, a
gymlcsfa gymlcsei kerekek s pirosak, a villmsjtott fa
relis s szimbolikus rtknek megfelelen fekete. A srkny
haragoszld, szja bell piros stb.
ltalban tiszta, eleven szneket alkalmazunk. Loewenfeld
felfogsa szerint a ragyog sznek hvnak a jtkra, affektv
hatsuk ers. A sznek ragyogsa, a jtktrgyak kedvessge a
laikus szemllt rendszerint meg is tvesztik. Elfordul, hogy
sivr Sch-s jelleg vilgot kedvesnek s szpnek tlnek meg.
A vilg eszttikuma s jtkos jellege megtveszt lehet a
kezd szmra is. ppen ezrt az els perctl pontos, elmlyed
rtelmezsre kell trekedni. Nem szabad engedni szubjektv,
hangulati benyomsoknak. Id hinyban esetleg elfogadhatjuk
globlis benyomsunkat a vilg atmoszfrjrl, de ilyen tletet
csak nagyon hosszas gyakorlat utn rvnyesthetnk a magunk
rszrl. A ltvny hatst el kell tudni vlasztani a formtl s
a tartalomtl, amit rtkelnk. A hangulati elemek rtkelsnek
csak hosszas tapasztalat utn van rtelme, illetve relis alapja.
A vilgjtkot sorozatban ksztik Dobn, a Szocioterpis
Intzetben a betegek, munkaterpia sorn.
gyhoz kttt gyermekek, vagy igen kis trben dolgoz szak
emberek szmra ksztettk a minivilgot. A trgyak mrete
a legkisebb jtkszerek mrete, amelyek a kereskedelemben
kaphatk.
A vilg trgyainak elhelyezse
Loewenfeld ismertetse szerint a vilg trgyait erre a clra
ksztett vilgszekrnybe kell elhelyezni, kihzhat fikokban, a
fikok elejn kzrtheten jellve tartalmukat. Ezt azrt tartja
szksgesnek, hogy a sok trgy ltvnya ne zavarja meg a
gyermeket, illetve a felnttet. A fikokban a trgyak kategrik
szerint, de mlesztve vannak. A lersban pontosan megadja a
vilgszekrny mreteit. Ez akkora, hogy az als s fels fikot
knyelmesen elrhesse a gyermek.
A francia vlgteszt brndszer, ktfel nyithat dobozban
van elhelyezve, flig mlesztve, flig csoportostva, valsznleg
azrt, mert a trgyak szma ersen korltozott, knny ttekint
hetsg hatrn bell van. Ez jl kezelhet, knny megolds,
viszont szegnyes, terpis munkra nem alkalmas.
A svd Erica-vltozatban nyitott, rekeszekre osztott polco
kon, kategrik szerint, mlesztve vannak a trgyak elhelyezve.
Amerikban tlckon adjk a probandusnak a trgyakat, m
lesztve, vagy dobozokban. A dobozok sorrendjt megtartjk,
vagy ellenkezleg, llandan vltoztatjk.
Tapasztalatunk szerint a nyitott polcokon kirak elhelyezs
elnye, hogy jl ttekinthet, vilgosan csoportosthat, a cso
portok rtelem szerint bonthatk. A ltvny nem zavar, hanem
jtkos rmet kelt az ptben. Inspirl a vilgptsre. Gyere
kek s felnttek arcn is megjelenik a meglepettsg, az rm
kifejezse, amikor kitrjuk a vilgszekrny ajtajt, s megltjk
a nyitott polcokon szemlletesen elhelyezett jtkvilgot. Ellen
ben munka-s idignyes a visszaraks, rendbentarts. Fegyel
mezettsget, rendszert s j memrit kvetel attl, aki rendben
tartja a szekrnyt, hogy mindig azonos mdon rakodjon el. Ha
nem egyformn helyezzk el a trgyakat, esetlegessget vi
sznk az elhelyezsbe s a vlasztsba.
A polcos szekrny sem olcs, sok helyet foglal, s nem
hordozhat.
A dobozos megolds rasztal mellett is hasznlhat, knny
s gyors a rendbentartsa, mbr bizonyos gyakorlst ez is
ignyel, ha nem mlesztve tesszk a dobozba a trgyakat.
Elnye, hogy egyik szobbl a msikba lehet vinni, teht mobil.
65
A gyermek abban is rmt leli, hogy a dobozok tartalma meg
lepets.
A dobozokba az ttekinthetsg kedvrt ugyangy, mint a
polcokon, a csoportos ki rakst javasoljuk, illetve a dobozokban
a fektetst lltssal vltva: az emberfigurkat lefektetjk, a
virgokat lltjuk stb., attl fggen, melyiket hogy lehet jl
lthatan elhelyezni.
A dobozokat fontossgi sorrendben, flkrsen helyezzk el
a probandus krl.
Mi a magunk rszrl ugyanazt a sorrendet szoktuk mindig
alkalmazni. Olyan tvolsggal, hogy egy-kt lpssel, testfordu
lattal, kinyjtott karral minden elrhet legyen.
A halomba rakssal, mlesztssel kapcsolatban az a vlem
nynk, hogy ez a legknnyebb, leggyorsabb kezelsi md, de
srlnek, trnek a trgyak, mivel lnyege az, hogy egymsra
dobljuk ket. Mint spontn forma, kisgyermekeknl ers ag
resszinl, oppozcinl mutatkozik. Teht maga a probandus
halomba, csomba akkor rak, amikor ezek a jelensgek llnak
fenn nla, vagy rtelmi fogyatkos. A mindennapi letben a
halom, az mleszts, a rendszerezs nlkli munka kvetkez
mnye. ppen ezrt vissza is hat az ptre, mint forma, mint
lehetsg, amibl vlasztani lehet. Mivel a halom a rendszerezs
hinya, a szemll nem tudja rendszerezve megragadni, ttekin
teni tartalmt. A tjkozdst megnehezti. Ezzel szemben van
egy elnye: meglepetst nyjt a gyermeknek, ugyanezen tulaj
donsgok miatt, a vrakozs, a talls izgalmt.
Vlemnynk szerint ennl a munknl az ttekints lehet
sge lnyeges. A kutats, izgalom mellkes. Ezrt a magunk
rszrl - noha jval knyelmesebb a kezelse - mellznk
minden mlesztst.
A dobozokban vagy polcokon ttekintheten csoportostva
elhelyezni a trgyakat nem volt knny feladat. De az rtelem s
a praktikum szerinti rend, amit ajnlunk, tbb-kevsb kveten
d minta - tz vi gyakorlatban ksrleteztk ki. A trolhely s
a munkamdszer szksge szerint vltoztatni lehet rajta. Ma
gunk sem tekintjk egyetlen s vgleges megoldsnak.
A polcos megoldsnl vigyzunk, hogy a legfels is elrhet
66
legyen, s a legals ne kzvetlenl a fldn lljon, mert akkor
knyelmetlen. Dobozos elhelyezsnl is vigyzzunk a knyel
mes elhelyezsre.
A kirak elhelyezst mindig bal oldalrl kezdjk. A probandus
a szekrnnyel szemben ll, teht az szemszgbl nzve
rtjk a bal oldalt. Ugyangy llunk mi is, mikor a szekrnyben
rendet csinlunk. Azrt fontos, hogy balrl jobbra haladjunk az
elhelyezsben is, mert ez a megszokott irny: gy runk, gy
olvasunk, s ha szabadon mozoghatunk, gy nznk vgig vala
mit. Knnyebb az ttekints s a megrts, ha a balrl-jobbra
haladst biztostjuk a szemllnek.
Kisgyermekeknl a bal szls trgy illetve hely preferlt, ezt
a vlasztsnl s az elhelyezsnl szmtsba kell venni.
Az egyes csoportokat kis kzzel s az elhelyezs formjnak
vltoztatsval klntjk el egymstl, vagy egy-egy sorfallal,
amit szintn a trgyak alkotnak. Dobozok esetben kln dobozt
alkalmazunk. Az egy kategrin belli kln csoportokat szintn
az elhelyezs formjnak s ritmusnak a vltoztatsval hang
slyozzuk. Pl. a katonk ngyes sorban, indinok sr csoport
ban, cowboyok csapatban vannak.
Lehetleg a hzakat tegyk a legfels polcra (vagy a polc
felre, attl fgg, hogy az milyen hossz). Htul a magasabbak,
toronypletek, blokk-hzak, templomok. Elttk a kisebb
hzak: zlethelyisgek, szrakozsi helyek. Balrl jobb fel ha
ladva kvetkeznek a klnleges cl pletek: cirkusz, vr,
vrrom, gett, srlt hz, kunyh, stor, WC-plet, budi.
A kvetkez kategria: az emberek. A polc msik felre
rakjuk, vagy a kvetkezre. Bal oldalt gyermekekkel kezdnk. A
figurk laza csoportban llnak, lnek, jtszanak. Kisbaba kocsi
ban, mamja a kocsi eltt ll. Msik gyermek hintzik stb. Asz-
szonyok kis trrel elklntve, sr csoportban llnak. Azokat,
amelyeknek ruhjuk klnbz foglalkozsra utal, kiss kln
helyezzk el. Fehrkpenyes figura, orvos, nvr, munksn
stb. Frfiak valamivel merevebb elhelyezsben, szintn kln
csoportot kpeznek. J obbra haladva klnbz foglalkozsak
kvetkeznek: szakcs, pap, vasutas, matrz. Mesefigurk kz
pen kis csoportban srn, mgttk knai, nger, htul ris, ell
67

trpe. Majd katonk kvetkeznek. Mint mr mondtuk, modern


katonk sorban, harcolk harci llsban, indinok kln csoport
ban, cowboyok kln, vitz, hs, lovasok ismt kln.
llatok: hromfej srkny htul, mellette kis flkrben srn
egyms mellett a klnbz szrnyetegek (orrszarv, tigris,
bivaly, vzil). Utnuk, szintn htul, az egzotikus llatok, kiss
elklntve, de azrt ezekhez tartozva: zsirf, elefnt stb. Balrl
ezek eltt, teht jbl kezdjk a sort: krokodil, kgyk, bkk,
halak, ez kisebb, zrt csoport. Majd megint kisebb csoport:
nagyobb hzillatok, mindegyik mellett a kicsinye. Tehn bocij
val, l a csikval, szamr stb. Azutn kisebb hzillatok ssze
fggs szerint csoportokban: a koca malacaival, a tyk a csib
ivel, mgtte ll a kakas. Kecske, brny egyms mellett, aztn
a kutyk s a macskk.
Fk, bokrok, virgok: a fkat sorba lltjuk, a virgokat laza
csoportba. Karcsonyfa, plmafa, villmsjtott szraz fa, kln
laza egyttesben. Teht mindig balra az egyszerbb, megszo
kottabb fk, nvnyek. Az llatoknl kivteleztnk, htra tettk a
szrnyeket, a fenyegetket, a vadllatokat, s elttk a hzilla
tok s szeld llatok, hogy a tlsgosan eltrbe helyezsnek ne
legyen felhv jellege. Kzbevethetnnk, hogy mirt tettk a
kgykat s bkkat elre - mert ezek mrete olyan kicsi, hogy
nem ltszannak htul.
Kzlekedsi eszkzk: a vzszintes s fggleges sorokat
vltjuk, hogy jobban tudjunk csoportostani. Harci eszkzk a
vge fel kapnak helyet, s kiss kln llnak. Hajk, csnakok
htul laza csoportban. Replk, helikopterek kln.
A legals polcra tesszk a laksberendezsi trgyakat, mert
arnylag nagyok s knnyen kezelhetk, tovbb kevsb fon
tosak. Ha a polcot kt rszre osztva hasznljuk, akkor ezek
jnnek jobbra, s baloldalt kezdnk a hidakkal, alagutakkal,
snekkel. A kln csoportba el nem helyezhet trgyakat is ide
rakjuk, lehetleg jl lthatan.
Kln nyitott dobozban troljuk a nyersanyagokat. Tz, vz,
f megjelentsre alkalmas, vkonyra vgott krepp-paprt,
plasztilnt, kavicsokat s szikladarabokat is nyitott dobozban
tartunk.
68
Az elhelyezs sorrendjnek krdsnl azt tapasztaltk az
Erica-intzetben, hogy a baba-figurkat s a szeld llatokat
hromszor olyan srn hasznljk, ha azokat a kls, s nem a
kzps rekeszbe helyezik. Ms klnbsg nem mutatkozott. Ez
a jelensg meglep. Az elhelyezs sorrendjnek krdst nagy
szm ksrlettel kellene klnbz kulturlis terleteken ellen
rizni.
Mi hasonl jelensget nem tapasztaltunk. Flttelezhetjk
azt, hogy Svdorszgban, ahol az interperszonlis kapcsolatok
megneheztettek, s mivel kzdenek a kontaktuskszsg csk
kensvel a gyermekeknl - okozhat olyan elvltozst, hogy a
baba (azaz emberfigurk) s a szeld llatok (amelyek, mint
tudjuk, az embereket helyettestik), ha kvlre kerlnek, a bal
szls helyre, kisgyermekeknl ez preferlt tri vlaszts -
eltoldst okozhat. Krdses, hogy felntteknl is tapasztaltk-e
ugyanezt? A megllaptst globlisan kzk, korosztlyra nem
hivatkoznak.
A vilgjtkhoz nyjtott tr, jtktlca,
terepasztal, homokozlda
A vilgjtk st a fldn, a padln jtszottk: a tr nem volt
meghatrozva.
Asztalon s fldn is lehet jtszani a vilggal, a fldn ms
fl-kt ngyzetmter terletet szoktak biztostani (fknt ameri
kai szerzk). Asztalt szksgmegoldsknt hasznlnak.
Tapasztalatunk szerint, ha a gyermeket a fldn hagyjuk
jtszani, az ptmny sztfolyik. J l rtkelhet tartalom mellett
is a numerikus adatok s a struktra bizonytalanul rtkelhetk.
Ennek oka az lehet, hogy nem meghatrozott jtkszitucit
kap a gyermek, hanem a szokott szabadjtkhoz hasonlt,
aminek nincs adott cselekvsre felszlt jellege. Nagyobb gyer
mekek, felnttek megalznak, kisgyermekesnek rzik a fl
dn jtszst. A keretnlklisg esetben a struktra is nehezen
alakul ki s alig rtkelhet.
Tovbb az rtkelsnl nincs megbzhat sszehasonltsi
alapunk. Mivel az egyik gyermek ilyen, a msik olyan terletet
hasznl.
69
Elrakodni is nehz, mivel a fldn kell mszklni a sztrakott
trgyak utn.
Ha meghatrozott teret nyjtunk, s a gyermek ennek ellen
re, a msodik felszlts utn is a fldn akar ptkezni vagy
jtszani, engedjnk kvnsgnak. Nagyon ritkn szokott elfor
dulni, zavart tudatllapotnl, ers oppozcinl, kisgyermekek
nl s rtelmi fogyatkosoknl.
Ha p rtelm gyermek a fldn akar jtszani, vagy elfogadja
a tlct s ksbb a fldre is rak ki trgyakat, ez mindig kezel-
hetetlensg s ers oppozci jele. Mg ha jtk kzben nem is
mutatkozik a rossz kooperls, biztosra vehetjk, hogy slyos
magatartsi zavarok vannak otthon, vagy msod, harmadlagos
lettrben.
Ha asztalon pttetjk a vilgot, a jtk elcsszik a feladat fel.
Perfekconista, szorong gyerekekre rosszul hat az asztal. Val
sznleg azrt, mert az a megszokott munkahelyre emlkeztet.
A szorongs oldsa utn is rzdik az ptmnyen a gtoltsg,
kivve, ha megfelel mret asztalunk van, ami a szoksostl
eltr s elgg felhv jelleg.
A teret egy norml asztal mretben nem tudjuk illzit kelt-
en elhatrolni, s ez szintn a struktra rovsra megy, az
emltett hangulati hatson kvl.
A fldn s a sima asztallapon nem lehet homokkal dolgozni:
sztfolyk, lehull, sztszrdik, minden homokos lesz. A ho
mokstruktra mg jobban sztesik, mint az ptmnystruktra.
Ez sz szerint rtend.
Szksg esetn szoktk a homokozldba pttetni a vil
got. Ez rendszerint tl mly s ezrt knyelmetlen a hasznlata.
Nem lehet szabad teret vagy a tengert, vz-szrazfld konfigur
cit ltrehozni, ami lnyeges szempont - mert a lda tele van
homokkal.
A Loewenfeld ltal megadott tr akkora, hogy a gyermek jl
t tudja tekinteni, kinyjtott karjval tri. Mivel a testvel s
mozgstervel arnyos, megfelelen tudja kihasznlni s betl
teni. Felntt szmra is knyelmes, ha nem is olyan mrtkben,
mint a gyermekeknl, de j kzparnya van. Az ptmnyt olyan
keretek kz fogja, hogy a struktra jl kialakthat. Nem ll fenn
70
a sztfolys veszlye, s nem zsfoldik tlsgosan ssze az
ptmny.
Termszetesen a Loewenfeld ltal megadott trhez arnytjuk
a jtkok nagysgt. Ezzel mr kln fejezetben foglalkoztunk.
A homokoztlca vzhatlan, lehetv teszi a jtkot a vzzel.
mbr ez bonyolult, mert a trgyak is vizesek lesznek, st a
gyermekek is. Maguk Loewenfeldk sem alkalmazzk. Kln
helyisgben jtszanak vzzel. A homokoztlct bell kkre fest
jk vagy lakkozzuk, ez adja a vgtelen tr, a tenger illzijt. A
kkre festett tereptlca - nha trfbl tepsinek szoktuk nevezni
- jtkos s illzit kelt. Feladatra hv: itt a tenger, ptsd fel
benne a vilgot. Teht egy sszefog globlis lmny, a megis
mert s ltalam meglt vilg megfogalmazsra hv. Azoknak az
lmnyeknek s tapasztalatoknak konstruktv, alkotson keresz
tl val megfogalmazsra, amiket n tettem magamv. Annak
a kpnek, elrendezett vagy el nem rendezett, feldolgozott vagy
fel nem dolgozott lmnyeknek a kivettsre, amit nekem jelent
a vilg". Teht a jtkot hatrozottan ebbe az irnyba tereli. A
kisgyermek, akinek nincs lmnye s nem lettere a vilg,
hanem csak az otthon s a jtsztr, esetleg az voda, annyit
tud kifejezni, azaz pteni, amennyit meglt. A verblis felhvst
nem rtheti. A kicsiknek ezrt msknt is adjuk az instrukcit. A
tenger felhv jellege szmra egyszeren a fld vagy a padl.
Teht a kk tenger-tlca illzit kelt. Az alacsony perem
sszefogja a homokot s elhatrolja a teret, az elhatrolssal
kiemeli a struktrt, azaz strukturlsra ksztet.
ppen ezrt, ha nem ll mdunkban a vilg-tlct alkalmazni,
helyettestsre kk manyagbl, ami textilknt sszehajthat,
ksztjk a terep-takart, aminek szlei peremknt felllnak, gy
homokot lehet bele nteni. J l megfelel a kvnt clnak s
knnyen kezelhet.
A fmbl kszlt vagy fmbettes fatlca sok helyet foglal,
nehezen szllthat egyik helyisgbl a msikba.
A homok kintse illetve visszantse a vdrbe szintn egy
kis fizikai munka. A mellszrst - knyesebb helyen - a fldre
tett nylon- vagy manyag lepedvel szoktuk felfogni, s aztn a
homokozvdrbe visszanteni.
71
A Loewenfeld ltal megadott tlca mrete igen jl hasznlha
t: kb. 75x52x7 cm, lehet fm vagy fa, fmblssel. A tereptaka
rt ugyanilyen mretre szabjuk.
A Ijomok Szerepe s jelentsge,
A 'hemkozds ideje
A homokozsi id elnylsa bels bizonytalansgra enged
kvetkeztetni, vagy arra, hogy maga a homok vlik cll. A
gyermek nem ismeri fel, hogy a homok eszkz, amibl fl kell
pteni a szrazfldet, hanem a homokot tekinti clnak, amivel
jtszani lehet, amelynek a formlsban elmerlhet.
A kisgyermekeknl ez termszetes, letkornak megfelel nor
ml cselekvsi md. 3 s fl - 4 ven fell fejldsi elmarads
nak, regresszis vagy fixcis tnetknt fogjuk fel p rtelmi
fejlds mellett. Termszetesen minl nagyobb a gyermek -
vagy esetleg ppen felnttrl van sz -, a regresszi annl
ersebb fok. (rtelmi fogyatkos kisgyermek nem jtszik a
homokkal adekvtan, a kisgyermeki foknak megfelel skon
sem. Az rtelmi fogyatkos gyermekre ugyanis az jellemz, hogy
nem jtszik.)
Knyszeres esetekben, perfekconizmusnl szintn megny
lik a homokozsi id, a tl pontos, tl alapos kidolgozs ignye
miatt.
A tl rvid homokozsi id a feladat fel nem ismersn kvl
olyan fok bels feszltsgre utalhat, ami gtolhatja az ptt
abban, hogy megfelelen hasznlja a homokot. Sztszrd
figyelem, mshova figyels, ers indulati feszltsg s depresz-
szi esetn szintn rvidlhet a homokozsi id, de nylhat is a
meg nem felel valsg-kontaktus miatt. Depresszinl ltal
ban a reakciid meghosszabbodik, de azrt kapunk mgis rvid
homokozsi idt, mert az inaktivits s a motoros gtoltsg miatt
rendszerint nem dolgozik a gyermek vagy a felntt a homokkal.
Tbbnyire a kinttt kupacot elfogadja, vagy ppen csak rinti,
megmozdtja.
Hogy mi okozza a homokozsi id hosszabbodst-rvidl-
st, knny eldnteni, mivel az pt megnyilvnulsait, homok
72
kezelst, teljes magatartst figyeljk, s sohasem egy kiraga
dott rszletet.
Teht a homokozsi id: Hi=x3 . Ez lehet norml, rvid,
meghosszabbodott, elnylt. A jegyzknyvben az id mellett
jelljk a r vonatkoz adatokat.
A homokozsi idt sszevetjk az ptsi idvel. Norml
ptsi id 17-25 perc. A homokozs s pts id egszsges
s harmonikusan fejld szemlyisgnl arnyos. Az eltolds
okt meg kell keresnnk.
A HOMOK KEZELSE
Amikor a gyermeknek odaadjuk a homokosvdrt, a homoko
z eszkzket is (lapt, kanl, gereblye) rendelkezsre bocst
juk. Megfigyeljk: hogyan bnik a homokkal, ignybe veszi-e a
homokoz eszkzket vagy sem, hogyan hasznlja ket, mit hoz
ltre a homokbl.
Ezt a kvetkezkppen tudjuk rendszerezni:
Csak kzzel nyl a homokhoz
a) az eszkzket nem ismeri fl;
b) valami gtolja;
c) nincs szksge r. (Tlsgos impulzivts, kzvetlensg
esetben, munkba val gyors elmerls, szenvedlyessg
esetn is csak kzzel nyl a homokhoz, de teheti azt piszkt,
anl tendencik megjelensekor is. Az utols kett jelentke
zse gy is elfordul, hogy megkezdi, de elhagyja az eszkz-
hasznlatot.)
Csak eszkzzel nyl a homokhoz, vagyis
d) idegenkedik kzzel rinteni. (Emellett az eszkzket jl
felismerheti, gondosan, pontosan hasznlhatja, vagy esetle
gesen, gyetlenl, de mgsem nyl kzzel a homokhoz);
e) fbiknl, perfekcionzmusnl, knyszeressgnl, tlsgos
rendre-neveltsgnl talljuk ezeket a munkamdszereket;
f) nrcizmusnl s hipochondrinl is fllphet a jelensg.
Kzzel s eszkzzel nyl a homokhoz, vagyis
flismeri az eszkz-hasznlatot, de a finomabb mveleteket
73
azrt szksg szerint kzzel vgzi el, mivel gy praktikusabb,
s a homoktl sem idegenkedik.
Ezenkvl megfigyelhetjk:
a) a mellszrs, ez figyelmetlensgnl, koordincis zavar
nl (apraxia, ataxia), nagyfok impulzivitsnl s oppozci-
nl fordul el;
b) simogats, laptgats, sepergets: knyszeressgnl,
bels bizonytalansgnl jelentkezik;
c) hnys, szrs, dobls oppozcinl, impulzivitsnl je
lentkezik;
d) szrs, szitls: vagy kisgyermekes forma, vagy tlzott
gonddal val ptkezsnl - utbbinl a mveletbe clszer
en beptve - jelentkezik;
e) a homok egyik fele rintetlenl marad, vagyis egyrszt
jtszik, hozzr a gyermek a homokhoz, msrszt otthagyja:
ez adekvt flelem, stresszllapot tnete, depresszinl is
elfordul vagy felletessg, figyelmetlensg, knnyen eltrl
figyelemnl;
f) szerszmoka homok-ptmnyben maradnak: depresszis
jegy, nmagban is rtkelhet, inaktivits, rdektelensgnl
fordul el;
g) homokdobls kzzel, de a homoktl val lland idegen
keds mellett, kzporols, rzogats, trls, moss: kny
szeressg, fbia, szavakban is kifejezve, mozdulatokkal el
jtszva, hisztria, knyeskeds, a figyelem ncl felkeltse
vagy szorongs feloldsra irnyul trekvs. Ezt a mimika
s gesztikulci dnti el.
A szerszmokkal val dolgozs megknnyti a munkt, gyor
sabban, pontosabban lehet velk dolgozni. Ugyanakkor kell
belels s spontaneits esetn az eszkz kiiktatdik, s csak
kzzel dolgozik az pt. Hogy az eszkzt felismeri vagy sem,
ignybeveszi vagy sem, s hogy hogyan hasznlja: azt kell
rtkelnnk.
Elhagyhatja munka kzben az eszkzt. Az elhagys oka lehet
az gyetlen eszkz-kezels vagy ezzel ellenkezleg a sponta
74
neits, amit mr emltettnk, s a munkaenergia felszabadulsa.
Ti. kzzel gyorsabban, biztosabban lehet dolgozni, de bizonyos
kezd mveletet eszkzzel lehet jl vgrehajtani. J nvj
munka, ha kzzel s eszkzzel dolgozik, s a munka fzisainak
megfelelen alkalmazza s hagyja el az eszkzket az pt,
magas munkaszervezettsg mellett.
A homokozs diagnosztikai
s terpis jelentsge
Amint lttuk, a homokozsnl klnbz formkban, de je
lentkezik a ki nem jtszott fzis, a lemarads a fejldsben, a
fixci, regresszi. Autistknl, elmebeteg gyermekeknl teljes
elutasts is fllphet. Nagyritkn neurotikusoknl is tapasztaljuk
ezt. A homok kezelsben megnyilvnul a knyszeressg, fbia,
perfekcionizmus, tovbb bels bizonytalansgra kvetkeztet
hetnk, specilisan mutatkoznak az organikus idegrendszeri
lepls tnetei is a homok strukturlsban. Anl-tendencik
ersen megmutatkoznak a homokozsnl. Mindezt ms md
szerekkel is meg tudjuk llaptani. A munknl pluszt jelent az,
hogy termszetes, knnyed, jtkos keretben tudunk vizsglni
kisgyermekeket is, tovbb, hogy a megllaptsokat s kvet
keztetseket, rtkelseket s rtelmezseket jl tudjuk flhasz
nlni a terpiban.
A terpinak nem kell szksgszeren a homokra korltozd
nia, st, ez nagyon ritkn fordul el. De bizonyos esetekben
rendkvl fontos, alapvet a homokjtk. Pl. ha ki nem jtszott
fzist tallunk. Lemarads s fixci esetben is jl alkalmazha
t. Pszichotikusok esetben, st, az autistknl a homoknak
klns jelentsge van, amit szerintnk aligha tudunk ms
eszkzkkel ptolni. Hasonl rtkek a vz, a tz, a ritmus, br
ezek nem olyan jelentsgek, mint a homok.
Hogy mi adja a homokozs rendkvli jelentsgt, erre a
kvetkezkben tudunk vlaszolni:
A homokozs az els ismerkeds az anyaggal; azzal az
anyaggal, amely mg forma nlkli, minden pillanatban vltoz,
teht a gyermek letrzsnek pontosan megfelel. Kisgyerme
keknl a trgyak s az n trbeli s idbeli izolcija nem
75
rvnyesl. A trgyak vltozkonyak, sztesnek, elveszthetik
s elvesztik alakjukat s formjukat. Trgy s funkcija identiku
s a i nincsenek szimblumok, mert a trgyak egymsba tme
hetnek. ppen ezrt a dolgok rthetetlensge, bonyolultsga,
vltozkonysga az ominzus, a fenyeget. A homokjtk lehe
tv teszi azt, hogy a gyermek ezt az letrzst konkrtan tlje
s eljtssza. Megeleventi s egyttal flbe kerekedik, elabo-
rlhatv teszi az n-lmnyt s az anyaggal kapcsolatos ta
pasztalatait. Ez azrt lehetsges, mivel ezttal a homokbl itt
forml, az keze nyomn alakul s mlik el a ltrehozott forma,
vagy megy t egyik formbl a msikba. Ezltal veszt az omi
nzus, flelmes s fenyeget voltbl. Ugyanakkor konkrtan is
ismerkedik a gyermek az anyaggal. Ez a gyermeki alkots els
igazi formja, letrzsnek szabad kilse. Az els lehetsg
arra, hogy az anyag fl kerekedjen, ltrehozva az llandbb
formkat. A vizes homokbl vrat forml, s az anyag ismeret
vel s megdolgozsval elri a szemlyisg fejldsnek maga
sabb szintjt.
A Sen Venamban vgzett ksrletek, amikor elmebetegekkel
flddel-vzzel-tzzel kezdenek jtszani, s pusztn az elemekkel
val szabad jtk folyamn jelents javulst s eredmnyt tud
nak elrni a terapeutk, jl tkrzik, hogy az elemek hatereje
mekkora, hogyan tudunk velk dolgozni s bepteni a terpiba.
A homok segtsgvel trtn terpinak szerintnk lnyege
a termszetes, egszsges kisgyermekkel szoksos homoko
zs. Eszkzei: lapt, gereblye, kanl, formk, egy ednyben vz,
megfelel mennyisg homok s megfelel homokoz tr, ahol
korltozs nlkl, szabadon lehet hozzfrni a homokhoz, s
lehet vele jtszani. A munkamdszer jtkterpis szempontbl:
eljtszs, jtkhvs, egyttjtszs, tovbblps a kvetkez
fzisba.
Mint jtkfolyamatnak a rszei s formi: ismerkeds, gyrs,
trs, szrs, hnys, smtgats, laptgats, halmozs, homok
ba temets.
- kupac, hegy formls
- mintval formls
- homokvr, alagt ptse
76
- homokvr kiegszt trgyakkal, utakkal, alagutakkal
- strukturls a homokkal
- szimbolikus jtk a homokkal.
Az utols kivtelvel ezek formlis elemek, amiket flhasznl
hatunk vezrfonalknt, s a gyermekre bzzuk, hogy mit jtszik.
Lnyegben az egyszerbb esetekben arrl van sz, hogy a
gyermeket hagyjuk szabadon jtszani a homokozldban, mel
lje guggolunk vagy lelnk a fldre, nyugodtan, csndesen
figyeljk. Amennyiben nem hajland vagy nem tud jtszani,
akkor eljtszunk, s ezzel hvjuk, hogy jtkba lpjen. Ha
sikerl jtkba lptetni s mr kijtszotta magt, jabb jtkh
vst adunk. J tkhvs utn ismt kvetkezik az egyttjtszs
folyamata magasabb skon, majd jtkhvssal a tovbblptets.
Erre akkor van szksg, ha nem lp a gyermek nknt tovbb.
Amennyiben a gyermek elgg aktv, passzvak maradunk, s
csak idnknt, egy-egy mozdulattal lpnk be a jtkba. Minden
fzist huzamosan, nyugodtan hagyunk kijtszani, teltettsg
vagy megrekeds esetn adjuk az jabb hvst.
Nhny nap, ht vagy hnap alatt jrja ezt az utat vgig a
gyermek, de sohasem egy alkalommal.
Amikor ki nem jtszott fzisrl van sz, akkor egyszer a
terpia: hagyjuk, hogy a gyermek jtssza ki magt a homokkal.
Az a gyermek, aki nem jtszotta ki magt, gyorsan lp a jtkte
rpis folyamatban egyik fzisbl a msikba, s hozza be a
jtkfejldsben - s ezzel bizonyos fokig rzelmi fejldsben
- a lemaradst.
Fixci, regresszi eseteiben a homokkal mr sokkal kevsb
formlis, sokkal intenzvebb s tartalmibb jtkot jtszunk. Pl. a
Kenner-fle korai gyermekkori autizmusnl, olyan gyermeknl,
aki mg a nevre sem reagl, st, fizikai rintst nem vesz szre,
vzzel vagy tzzel indtunk s aztn trnk r a homokra.
Autistknl, mikor a gyermek megkzelthetetlen, a vz s a
homok sokszor az egyetlen kapcsolatteremt eszkz. Ide, az
alapokhoz kell visszanylnunk, hogy a gyermekkel itt vegyk fel
a kapcsolatot, hogy azutn tovbb tudjunk lpni. Termszetesen
a jtk homokkal, vzzel, az autstk terpijnl csak egy rsz,
egy sszetev a tbbi kzl, de rendkvl fontos. Ez az alap,
77
amibl kiindulhatunk.
Az anlis tendencik kilsnl szabadon hagyjuk a homok
kal a jtkot s a piszktst rvnyeslni, illetleg agyagozssal
trstjuk. Itt az trtnik, hogy a piszktst a terapeuta, a felettes
n jelenltben tettk szabadd, feszltsgeket levezetnk,
megengednk bizonyos szituciban, hogy aztn el tudjuk hagy
ni s tovbb tudjunk lpni.
Knyszeressg, fbia esetben, perfekcionizmusnl, amikor
a gyermek nem mer s nem akar a homokhoz kzzel nylni, mi
hvunk s trjk t a gtat kzsen a gyermekkel: jtkba
lptetjk, felszabadtjuk ebben az esetben a piszokba val bel
psre, hogy aztn elhagyjuk azt, de most mr nem mint flelme
tes s tiltott terletet.
3. A vizsglati mdszer
technikai kvetelmnyei
A krdezs problmja pts kzben
A vilg-technika s a vilg-teszt alkalmazsval kapcsolatban
felmerl gyakorlati s elvi krds, hogy vilgpts kzben a
krdezs zavarja a tematikus projekcit, a pciens tudathoz
kzel maradva, t is, a kontaktus racionlis jellege miatt, a tudati
skon tartjuk, vagy legalbb is fokozottabban tudati skon, a-
mennyiben elmerlne a tematikusban. Gutzeit s a teszttel dol
goz terapeutk is tbbszr vetik fel a problmt, hogy mg a
Sceno-tesztnl, a msik jtkdiagnosztikai mdszernl, a legna
gyobb vatossggal jrunk el, nem zavarva a probandust krd
sekkel - ugyanakkor a vilgtesztnl krdseket tesznk fel.
Mi indokolja ezt az eltr magatartst? A vlaszt Gutzeit
rszben meg is adja, ez a Loewenfeld s Bchler ltal is mega
dott szempont, ti. ahhoz, hogy a ksrletvezet a strukturlis
momentumokat keletkezsk kzben rdemkben kvetni tudja,
szksges pts kzben krdezni. Sajt tapasztalataink szerint
is, ha pts kzben krdsekkel nem segtjk el az egyes
rszletekre vonatkoz explorcit, olyan momentumokat vesz
tnk el, amik ksbb semmivel nem ptolhatk. Pldul rendk
vl fontos a vilgpts kzben trtnt talaktsok rtelmezse,
78
amit csak a probandus adhat meg.
Az thelyezsek krdsvel sokat foglalkoztunk, s gy
talltuk, hogy nha strukturlis momentumok, mskor tematikus
problmk kivetlse okozza. Vagyis ppen az thelyezs"
mikntje, formja, mint struktraalakuls jellemz, mskor pedig
a tematikus beugrsa, vltoz formban val jelentkezse. Min
dezt utlag nem lehet rekonstrulni.
Ugyangy egyb fontos strukturlis elemek sikkadnak el, ha
pts kzben nem kvethetk elg biztosan a gyermek szem
szgbl, illetve a gyermek lmnynek ismeretben.
Krdezs nlkl nemcsak strukturlis, hanem lnyegi elemek
is ppen fordtva rtkelhetk. Pldul a sorkatonasg kiraksa
lehet tmads s lehet vdelem jegye. Fontos, hogy pts
kzben lesz a tmadsbl vdelem vagy megfordtva, vagy a
megjelensi forma azonnal vgleges. Utlag pldul erre sem
lehetne rjnni, kivve bizonyos eseteket, de mg ezekben a
kivteles esetekben sem lehetne ksbb rekonstrulni a gyer
mek explorcijbl a valdi sorrendet, mert az elbeszls pilla
natban a legteljesebb szintesggel vltoztathatja meg a trt
nst, mivel az igazi jtk ideje rks jelen, a trtns minden
pillanatban jbl kezdhetsgnek teljes szabadsgval. (Ez
termszetesen nem vonatkozik a knyszeres esetekre.)
Fentiek indokoljk teht a vilgpts kzben feltett krdsek
szksgszersgt. De ez a szksgszersg mg mindig nem
megnyugtat az eredmnyt illeten. Tudniillik a krdezssel,
noha szksgszeren, de mgis megzavarjuk a tematikus pro
jekci szabad ramlst, a tudatalatti szabad kivetlst. Vagyis
a gazdag tematikus projekcit, a strukturlis momentumok ked
vrt hagyjuk elsikkadni vagy ppen meggtoljuk a kivetlst.
Gutzeit azt a megoldst vlasztja, hogy csak akkor krdez
nek, ha nem fontos a tematikus projekci. Mi ezt nehezen tudjuk
elre eldnteni, mivel brmikor beugorhat olyan tematikus pro
jekci, ami fontos.
Tapasztalatunk szerint a krdezs vagy nem krdezs prob
lmja megoldhat, ha a mdszert jl ismer, gyakorlott pszicho
lgus azonnal (vagy elg gyorsan) felismerve a tematikus jelent
kezst, visszahzdik, nem krdez tbbet, teljes elmerltsg-
79
1
ben hagyja jtszani a gyermeket, majd egy kis id utn, a szabad
ramlsnak megindulsa utn, olyan krdseket tesz fel s
gy krdez, ami elsegti a tematikus kivetlst. Ez a mdszer
j eredmnyt hoz a diagnzis szempontjbl, st a terpia
kulcspontjt adja rendszerint a keznkbe. Teht itt a munkamd
szer gy alakul, hogy a strukturlis utni krdezst abbahagyva,
bizonyos id utn, bizonyos mdszerrel a tematikus utn is
krdeznk.
A tematikus utni krdezsi md a kvetkez:
A gyermek vilgptse kzben, az els projekci felismerse
utn elhallgatunk, abbahagyjuk a krdezst, a rajzolst, nem
jegyzknyveznk. Nhny pillanatig teljes csndben, mozdu
latlanul maradunk, a gyermek jtkt figyelve, majd nyugodt,
csendes mozdulatokkal felllunk, s a gyermek mell lpve a jtk
fl hajolunk, figyelmesen kvetve a jelenet alakulst, s foko
zott koncentrcival igyeksznk tjkozdni, a gyermek projek
cijba belehelyezkedni; majd arra a figurra vagy trgyra vo
natkozan, ami tletnk szerint a kulcshelyzetet jelenti, halk
hangon, szemlytelenl, s mgis ers rdekldssel rvid,
egy-kt szavas krdst tesznk fel. Olyan krdst, amelyik egy
irnyba sem felhv jelleg. Vagyis hangunk, mimiknk, testtar
tsunk azt fejezi ki, hogy most nem az rdekld felntt, nem a
bart, nem a terapeuta van jelen, hanem valaki, akit annyira
megragadott a jtk, hogy nmagrl megfeledkezett s csak a
jtkban l, mintegy bekerlt a jtkba, szenvedlyesen rdek
ldik, de ugyanakkor szemlyisge teljes passzivitsban, a ht
trben marad. Ez a megragadott llapot csak rsztvev, ppen
ezrt a krds, noha feszlten rdekld, mgis halk, a lehet
legrvidebb s affektv jelleg. Pontosabban: az affektivts a
jtkban megjelen tematikus alakulsra vonatkozik s irnyul,
s nem a gyermekre; nem a magunk s a gyermek viszonyra,
s nem is a gyermek s a jtk viszonyra. Az alakuls az a
trtns itt, ami megragad bennnket.
Tapasztalatunk szerint ez a mdszer a gyermeket nem zavar
ja meg a tematikus jtkba val kiramlsban, ellenkezleg,
elsegti ezt. Mi pedig olyan anyaghoz jutunk, ami rendszerint
lnyeges mind a terpia, mind a diagnzis szempontjbl. A
80
vlasz" rendszerint nem szban jn, hanem jtkcselekvssel;
de mint krdsre adott vlasz, helytll, s az egyes szavak,
felkiltsok a tovbbi krdsek s vlaszok (szbeli s jtkv
laszok) folyamatban is vilgosan kvethetv teszik a jelenetet.
Az ptmny befejezse utn explorltatjuk a gyermeket,
elmondatjuk, hogy mit ptett, s mi trtnik a vilgban.
Kisgyermekeknl azt mondjuk: Most mesld el, hogy mi van
itt, mit csinltl! Nagyobbaknak: Magyarzd el, hogy milyen ez
a vilg, s mi trtnik benne!
Gutzeit szerint a ksrletvezet, ha ksz az ptmny, magya
rztasson el mindent magnak.
Az explorcis idt kln jelljk. A mondott szveget, feltett
krdseket lehetleg szrl-szra lerjuk, a magatartst is jegy
zknyvezzk. Magnra is vehetjk az explorcit. Ha nincs
idnk vagy nem vagyunk kpesek erre az intenzv munkra,
utlag sszefoglalhatjuk a vilgptmny lnyegt.
Az explorci lehet:
Hallgats. A gyermek nem vlaszol, vagy mert nem akar, vagy
mert nem tud vlaszolni. Ennek oka lehet negatvzmus vagy
gtoltsg.
Nhny perc vrakozs utn igyeksznk oldani a hallgatst,
a gyermeknek kisegt krdseket tesznk fel, a krdsek min
dig semlegesek kell hogy maradjanak. Pl.: Mondd, mi van itt
kzpen? s itt baloldalt? Mi trtnik a szigeten?
Egyszer felsorols: kisgyermekeknl termszetes primitv
explorcis md. A rkrdezssel lehet tovbb lpni. Egybknt
zrkzott, gtolt, gynge verbaiits gyermekeknl fordul el. J
kooperci, j odaforduls mellett a felszabadult, gazdag fant
zij kisgyermek mesl, st, sokat mesl.
Taxatv felsorols nagyobb gyermekeknl, felntteknl gtolt
sg, elzrkzs vagy indtkszegnysg jele.
Elmesls nagyobb gyermekeknl, felntteknl is mindig gaz
dag fantzia, sznes, rnyalt emocionalits jele. Ha a mese
szertegaz, ugrl, konfabulci is fellp, fellazult fantzia-te-
vkenysgrl van sz.
EXPLORC
81
Racionlis magyarzat j intellektusul, relis magatartssal
rendelkez gyermeknl fordul el, trgyilagos belltottsgnl
kapunk ilyen vlaszokat, lehet vdekezs a tudattalan beram
lsa ellen.
A tartalmak tudatos vagy nem tudatos rtelmezse elfordul
hat, de igen ritka jelensg, rett szemlyisgi jegy.
rtelmezs lehet tudatos vagy nem tudatos. Utbbi alatt nem
a tudattalant rtjk, hanem a kvetkezt: a probandusban nem
tudatos, hogy a sajt problmjt vetti ki, s rtelmezi. gy li
meg sajt projekcijt s magyarzatt, mintha nem sajtja
volna, hanem egy kitallt trtnet, amit rtelmez.
Tovbbjtszsnak nevezzk, ha a gyermek vagy felntt sz
beli magyarzat helyett jtkban mutatja meg, mi trtnik.
Az optimlis munkamd, ha az explorcit magnszalagra
vesszk, s mi nyugodtan, passzvan, teljes rdekldssel hall
gatunk, csak a magatartsrl vezetnk jegyzknyvet, esetleg
csak egy-kt pontot jegyznk fel, s azt utlag kiegsztjk.
Az rdeklds nyjtsa s a jegyzknyvvezets - mivel nem
tancsos lelasstani az explorcit - nha elg nehz feladatot
jelent. Ilyenkora motvumokat jegyezzk, s a gyermek tvozsa
utn egsztjk ki a jegyzknyvet.
Azt a mdszert is alkalmazzuk, hogy igen intenzv rdekl
dssel, mintegy a trtnetbe belefolyva mondjuk: Vrj egy pilla
natig, ez nagyon fontos, le akarom rni, azutn folytassuk! Ha
az explorci gazdagon, szabadon ramlik, nem krdeznk
kzbe, mg akkor sem, ha a gyermek elkalandozik. Ha a gyer
mek el-elhallgat, egy id mlva krdezhetnk, tovbbi segtsg
knt, hogy a rszleteket feltrjuk s az sszefggseket felis
merjk.
Rszletek feltrshoz, sszefggsek felismershez segt
hetjk a gyermeket, azaz nmagunkat, gazdag explorci sorn
az explorci befejezse utn is.
A krds semmilyen irnyban ne legyen felhv jelleg. Vi
gyzzunk, hogy vagy alternatvan tegyk fel a krdst vagy
semlegesen. A krdseket ugyangy jegyzknyvezzk, mint a
vlaszokat.
82
Felhv krdsek alkalmazsa
Tapasztalataink alapjn, diagnosztikai szempontbl a kvet
kez mdostst vezettk be a vilgjtk alkalmazsnl:
Miutn a gyermek befejezte a vilgptst s lejegyeztk az
explorcit, meghatrozott felhv krdseket tesznk fel. Bch-
ler, Loewenfeld, Hetzer amerikai szerzk szerint felhv, clzatos
krdseket nem kell feltenni, csak a kirakott trgyak utn rdek
ldnk ilyen formban: Ez a kutya itt mit csinl?" - Ez a hz
milyen hz?
Mi az ltalnosan elfogadott felfogs s a szoksos mdsze
rek ellenre helyesnek tartjuk s eredmnyesnek talljuk, ha a
vilgpts befejezse utn meghatrozott, szigoran a probl
mra irnyul, felhv jelleg krdst tesznk fel. A vlaszok
szinte kivtel nlkl jl hasznlhatk s rtkes diagnosztikai
szempontokat nyjtanak. Konfliktusok, milirtalmak felszmo
lsra keznkbe adjk a gyermek letnek rendezshez szk
sges tmpontokat.
A felhv krdsekre azrt van szksg, hogy a gyermeknek,
illetve a felnttnek mind a sajt, mind a csaldtagjainak ktdsi
problmit, azoknak egymshoz s a gyermekhez val viszo
nyt (gy, ahogy a beteg li t), az n-azonosts problmjt,
a konfliktusokat, traumkat, flelmeket s azoknak okait minl
teljesebben s differenciltabban tudjuk feltrni s megragadni.
A szemlyisg strukturlis jegyeit, a traumatikus lmnyeket
a vilgptmny s az explorci vilgtja meg; st, mg a
mili-rtalmakra nzve is utalsokat tartalmazhat. Mindehhez
nincs szksg felhv krdsekre. A ktdsi s az n-azonos-
tshoz kapcsold problmk azonban csak e krdsek alkal
mazsval derthetk fel olyan konkrtan s vilgosan, mint az
diagnosztikai munknk rdekben clszer. E krdsek nlkl
tbbnyire meg sem kzelthetk az ilyen jelleg konfliktusok.
A felhv krdsek igen nagy segtsget nyjtanak. Ezzel a
mdszerrel - ellenttben a Rorschach s Thematic-teszttel - a
pszichikus trtnst fokozottabban, mintegy pontrl-pontra k
vethetjk a sorozatos vilgptsnl. Ugyanis a projekcis tri
megeleventse nem csak problmajellst, hanem konkrt
helyzetre val utalst is tartalmaz. Minl kisebb a gyermek, a
83
szimblum s a konkrtum annl szorosabban fondik ssze, s
a krdseinkre annl vilgosabb vlaszokat kapunk. Ahogy
mondani szoktk: tlcn hozza elnk a gyermek problmit.
A felhv krdsekkel megszabjuk a vizsglat irnyt, a
kiegszt krdsekkel pedig a rszleteket is szabadabb tesz-
szk; s ppen ezzel vilgtjuk t a jtkban megfogalmazd
konfliktust. Egyidejleg a krnyezet explorcijval s az anam-
nzissel ellenrizzk az eredmnyeket, hogy a relis s pszichi
kus trtns szvdmnyben biztostsuk a tjkozdst.
Ezzel a mdszerrel a jtk-diagnosztikban egy olyan meg
hatrozott, konkrt vizsglati mdot vezettnk be, ami rszlete
iben is a kitztt vizsglati clt szolglja.
A felhv krdezs mdszere egyttal terpis hats is.
A probandus ugyanis tbbnyire ttteleket hasznlva csupn
jelzi a problmkat, mivel azok az szmra sem vilgosak -
vagy valamilyen okbl httrbe szortottak, elnyomottak, elfojtot
tak. A krdsekkel viszont egyre pontosabb tesszk fogalma
zst, s ezzel nmaga lmnyszer megismershez segtjk
hozz. A jtkban megeleventett problma terpis tbblete
pedig ppen az, hogy lehetv teszi a szemlletes ton val
konfrontlst (megoldst stb.).
Egybknt a szlket is szoktuk konfrontItatni a gyermek
vilgval, oly mdon, hogy hol egyiknek, hol msiknak megmu
tatjuk a gyermek ptmnyt, s szban csak annyit fznk hozz,
amennyit a gyermek is szban vlaszolt a krdsekre. A szlk
nem csak felismerik a kirakott szitucibl a csald ktdsi
llapott, de konfrontlnak is a helyzettel. A vegetatv izgalmi
tnetek, felkiltsok, elnmulsok, s a szoksos sztszrt kalan
dozs helyett zuhatagknt kitr problmk mind arra mutatnak,
hogy a konfrontlsnak ez a mdja - s gy elksztett mdja
- mlyebb s lmnyszerbb, mint a ms ton trtn. Ebben a
formban a konfrontls - a szemlletesbl kiindulva s a felhv
krdsekkel tovbb fejlesztve, megerstve s felgyorstva -
olyan termszetesen fut le, hogy a vizsglatvezetnek az odafi
gyelsen kvl alig van szerepe. Termszetesen a gyermek
tudtn kvl nem mutatjuk meg a szlknek a vilgptmnyt.
84
A FELHV KRDSEK RSZLETES FELSOROLSA
/Hol laksz te itt ebben a vilgban?"
A hz, amit a gyermek lakhelynek megnevez, lehet az otthon
konkrtan vve - ha nincsenek problmk az otthonnal. Ez azt
jelenti, hogy nagyjbl az otthonnak megfelel a hz. De lehet a
hz megjelentse vgy szebb otthonra, vagy ppen palota,
kastly, gazdagsg, adekvt, inadekvt sttuszszimblum jele.
Lehet a hz az otthon jellegzetessgeinek kifejezje: brtn,
magnyos hz, virgokkal, llatokkal krlvett hz stb.
A romos hz, mint otthon, az otthon irreverzibilis srlsnek
felel meg.
A barlang a menekls, elbjs, az otthon elvesztsnek
jegye. Minden letkorban slyos emocionlis zavart jelent, ami
nek kiindulpontja az otthon.
A stor tmenetisg, kaland, tbanlevs, elklnls, kere
ss jele.
A kunyh romantikus otthon-elkpzels, a civilizatorikus let
formval val szembeforduls, s csak nagyon ritkn relis
otthonkp.
A gyermekkori extrm vlaszok (daru, riskerk, kutyahz)
a szemlyisgfejlds slyos zavarra utalnak. A kicsi gyermek
otthon nlkl nem tud egszsgesen fejldni, teht az otthon
elvesztsnek kpe (barlang) vagy az otthon kpnek ki nem
alakulsa (daru, riskerk stb.) minden esetben slyos zavar,
amivel foglalkoznunk kell.
A felnttkori extrm vlaszok - ha nem trfs, jtkos kitrs
ll mgttk - rendszerint patolgis jegyknt rtkelhetk.
Verifikljuk az adott rtelmezst, a kirakott hzat, amiben
lakik, sszevetjk a valsgos hzzal, otthonnal. Ezt az ellenr
zst elvgezzk a gyermekkel s a szlkkel is.
A jegyzknyv vzlatrszben a sajt hzat piros kereszttel
jelljk.
Termszetesen nemcsak az a fontos, hogy milyen hzat rak
ki a gyermek, hanem milyen a hz krnyke, minek a kzelben
van, mi veszi krl.
85
laksz te itt, ebben a vilgban?" )
Ha a gyermek megmutatta vagy a krds utn, utlag
kirakta a sajt hzt, strt, barlangjt stb., akkor tovbb krdez
zk: Kivel laksz te itt, ebben a vilgban?
Amennyiben elsdleges kapcsolatai zavartalanok, azt vla
szolja, hogy anyukmmal, apukmmal. Testvrfltkenysg e-
setn a testvr megemltsekor esetleg habozik, vagy egysze
ren elfelejti a testvrt emlteni. Ezt mg ellenrizhetjk azzal,
hogy a semleges rdekld hangjn megkrdezzk: Ms nem
lakik a hzban?" Apa- vagy anya-konfliktus esetn a gyermek
csak az egyik szlt jelli meg; vagy a hangja, mimikja lesz
tpreng, haboz; kis sznetet tart; vagy ttelesen sorolja fel,
hogy kivel lakik egytt (ez a testvrre is vonatkozik).
Elvtve kaphatunk olyan vlaszt is, ami nagyszlkre, nagy
nnire vagy msvalakire vonatkozik, anlkl, hogy konfliktus
llna mgtte. Ezt egyszeren egy j nyarals vagy j jtkl
mny megismtlsre vonatkoz vgykielgtsnek tekinthet
jk. Ennek rtelmezsben segt az anamnzis s az ellenrz
jtkfolyamat is, amellyel a ksbbiek sorn foglalkozunk majd.
Az llami gondozott gyermekek, akik nem laknak csaldi
miliben, a Kivel laksz? krdsre ilyen vlaszokat adtak: Ku
tyahzban a kutyval, Gdrben a rendrbcsival, riske
rkben egy kislnnyal, Csnakban fikkal. Mindssze 2%
jellte meg az intzetet lakhelyl, s 4% jellt meg intzeti
gyermeket vagy nevelt laktrsul. Ennl a 4%-nl is slyos
azonostsi zavarok voltak. Az nazonosts zavara pldul: egy
gyermek hol finak, hol lnynak, hol felnttnek, hol gyermeknek,
hol llatnak rakta ki sajt magt egyetlen pts sorn.
Ha a gyermek a szlket kt kln hzba helyezi, a kvetke
zkre gondolhatunk:
-valban kln lnek, s az anya vagy apa csak hazaltogat
(kln-laks)
- esetleg nem is ltogatjk egymst
- valamelyik szl sokat van tvol
- valamelyik szlt szeretn eltvoltani.
Ez lehet rszben valdi, teht knyszerbl vllalt munkahely,
kikldets stb., de takarhat szndkos, produklt kihelyezst
86
is, amikor se vlni nem akar, sem a csaldban nem akar maradni
a szl.
Ha az apa ht kzben nincs is otthon, de a csaldi kapocs, az
sszetartozs ers, a gyermek az apt is az otthon lakjnak
tekinti, vagy jelzi, hogy vrja az apjt. Ez szokott elfordulni akkor
is, ha az apnak nem letszntere az otthon, hivatsval van
elfoglalva, s gy a gyermek szmra ritkn ltott, de szeretett
vendg. Amennyiben az apa hazatrsei formlisak, a gyermek
ezt tli, az apt kln hzba helyezi.
Lakhatnak a szlk kln-kln hzban akkor is, ha a val
sgban egytt lnek. Ilyenkor a szlk kztti szakads rend
szerint komoly, s a gyermek ezt kifejezi vilgptmnyben.
Ha a gyermek tbb ms gyermeket jell meg laktrsnak,
rendszerint azt jelenti, hogy valamilyen galerinek vagy bandnak
tagja, nem a csaldjhoz, hanem csoporthoz ktdik. A csoport
ktds igen ers foka tipikusan jellemz a bandatagokra. Ilyen
esetben ajnlatos a gyermek fokozott, gondos ellenrzse.
Hogy a laktrs bart vagy bartn legyen - gyermekeknl
nem fordul el. Felntteknl a partnerkapcsolat, hzastrsi kap
csolat slyos srlsnek jele. A vgleges kapcsolat, az lettrs,
a szerelembe vetett hit feladsa, ami szakts vagy kls krl
mnyek nyomsra alakult ki. Lehet a realits elfogadsa ez,
vagy vgy, de a lnyege ugyanaz. Mert ha a hitet, vgyat nem
adta fl az illet, akkor kpzeletbeli vilgban lettrsat vlaszt
magnak j laktrsul.
Azonos nemvel egyttlakni homoszexulis jegy is lehet,
szublimlt barti kapcsolatokban mutatkoz nem tudatos homo-
fila. Elfordul, hogy az letben elszenvedett slyos srlsek
utn, mint mr utaltunk erre, a szexualits feladsnak jegye.
A homoszexulis jegyet ersti a nemtveszts megjelense
a vilgban.
Testvrrel egyttlaks kisgyermekeknl j testvr-, rossz sz
lkapcsolat esetn fordul el. Az rzelmileg elhanyagolt, eluta
stott, terhes, flsleges gyermekek rzik az elutastst, s els
sorban egymshoz ktdnek.
Mint rdekessget jegyezzk meg, hogy krhzban tbbszr
s hossz ideig tartzkod kisgyermekekkel is elfordul, hogy a
szlktl eltvolodnak. Megharagusznak, amirt elhagytk ket.
gy lik meg, hogy kiszolgltattk ket a fjdalomnak, betegsg
nek, idegen, flelmes krnyezetnek. A szl-gyermek kapcsolat
zavara miatt itt is eltrbe kerl a testvrhez ktds, mutatkozik
az eltvolods a szlktl. (Ketten vagyunk Zolival s jtszunk.
Ki fz? krdsre kis tndssel vlaszolja a gyermek: Ht
anyu.)
Szeld llattal lakni a hzban, kutyval, macskval, nagyfok
elrvultsg s magnyossg jele. Ennl csak az slyosabb, ha
a gyermek vagy felntt egyedl lakik a hzban, ez az elmag
nyosodsnak olyan foka, ami a gyermeknl komoly szemlyisg
fejldsi zavart jelent, melyet felttlenl fel kell oldanunk. Rend
szerint komoly panaszokkal s tnetekkel jr egytt.
Vadllatokkal egytt lakni - a magnyossgbl a fantziba
menekls, mskor patolgis jegy.
Hallal, kgyval, krokodillal, csigval, bkval egytt lakni
patolgis jegy, ritkn fordul el. rtkeljk nmagban is, de
keressk a valsgfedezett.
A Hol laksz te itt ebben a vilgban? s Kivel laksz te itt
ebben a vilgban? krdsek szorosan sszefggenek. Ezt az
sszetartozst kvnjuk az albbi eset ismertetsvel demonst
rlni, s egyben a felhv krdsek, a tovbbkrdezs, a kieg
szt s projektv krdezs mdszert szemlletess tenni.
Figyeljk meg, hogy a gyermek a felhv krdsre milyen
rzkenyen s pontosan vetti ki a hzzal kapcsolatban a maga
s szlei ktdsi problmjt:
T. M. 8 ves 6 hnapos ltalnos iskols fit komoly
magatartsi rendellenessgek miatt hoztk ambulancink
ra. (Csavargs, hazudozs, lops, agresszi, a felnttvilg
negliglsa.) Felhv krdsnkre azt vlaszolja, hogy
neki nincs hza.
Akkor hol laksz? krdezzk.
Egy storban feleli.
lltsd fel a stradat biztatjuk.
A strat egy lakatlan szigetre helyezi.
Itt csak n vagyok.
A szleid melyik hzban laknak? krdezzk tovbb.
Erre kt kln hzat rak ki:
Ebben lakik apukm, ebben pedig anyukm. Apukm
horgszik, anyukm vendgeket fogad. Most nnep van.
s ha este lesz? Mi trtnik majd?
Mindenki marad a helyn vlaszolja kemnyen.
Ezutn a gyermek hosszabb ideig nem jelentkezett, felszl
tsra sem hoztk be a szlk. Krlbell ngy hnap mlva ltjuk
jra. Ezttal pedaggus ksrettel: az iskolbl val srgs elt
voltst krik, vagy kezelst, a gyermek kzveszlyes maga
tartsa miatt. Kzk, hogy a szlk elvltak. A fi a brsgi
dntsig hol az anynl, hol az apnl van.
T. M. ezttal defenzv vilgot pt. Krds nlkl rak ki
kzponti helyen egy hzat: Ez az n hzam, mondja.
A hzat lvszrok veszi krl, bels udvarn rendrku
tyk vannak.
Rendrkutyk, de nem a rendrk, hanem az enymek.
A hzat katonk tmadjk meg. Arra a krdsre, hogy
egyedl lakik-e a hzban, a fejt rzza: Nem, a bartaim
mal.
Hogy a szlk hol laknak, arra vllat von: Messze - s
nem rakja ki a szlk hzait.
Amint lttuk, az els vilgpts sorn a gyermek felhv
krdseinkre adott vlaszaiban pontosan brzolta csaldi k
tdsi llapott. Ti., hogy az apa s anya kztt teljes a szaka
ds, s egyikhez sem tartozva, elklnlve s fggetlenedve
l (egyedl lakik a storban). A stor egyttal tmeneti llapotot
is jelent. Magnyos szigeten lakni - egy storban, egyedl - az
elszigeteltsgnek s elszakadsnak olyan foka, ami egy 8 s fl
ves finl a veszlyeztetettsgi llapot hatrt jelzi. (12-16 ves
korban egszen ms a jelentse; s ms az ifj- s felntt
korban.)
A msodik vilgptsben a defenzv llapot - a trtntek utn
- termszetesen bekvetkez folyamat. A rendrkutykat s a
89
bartokat vagy agresszv sztnkielgtssel egybekttt vgy
kp megfogalmazsnak tekinthetjk, vagy egy relis trtns
romantikus megeleventsnek.
Sajnos, az utbbi megolds a helyes, -T.M. a C.-tri galeri
legfiatalabb tagja. A kvetkez alkalommal, amikor megjelent
ambulancinkon, mr sszetzsbe kerlt a rendrsggel.
Kvetkez esetnk:
B. A. 5 ves kisfi a felhv krdsre, hogy hol lakik, kicsit
tndik, majd ezt vlaszolja:
Most n a tengerre mentem egy hajval.
Bztatsra kirakja a hajt, aztn sajt magt is.
ll a haj orrban.
Anyuka hol lakik? krdezzk tovbb.
Erre kitesz egy hzat, elje egy nt, kosrral a karjn.
Itt lakik anyuka. Megy a piacra.
Aztn egy msik hzat, eltte szintn egy n.
Anyuka a gyrba megy.
A harmadik hz el ugyancsak egy nt rak ki.
Anyuka hivatalba megy.
Az ellenrz jtkbl vilgosan kitnik, hogy nem bizonytalan
a fogalmazs, s nem egy anyuka klnbz tevkenysgeit
brzolja. Kvetkezetesen hrom anyukt elevent meg. Az
egyiket kln is jelli: va anyuka.
Az apa explorcijbl a kvetkezket tudjuk meg: a h
zassg felbontsa utn a gyermek az aphoz kerlt, aki
azonnal jbl hzasodott. A nevelanya nagy igyekezettel
fogadja a fit, de a gyermek nem ktdik. Negliglja az j
anyt. Az pedig, flve a mostoha-szitucitl, nem fe
gyelmezi a gyermeket, semmifle formban, nem llt fel
vele szemben kvetelmnyeket. (Ez az az anyuka, aki
piacra megy.)
A biolgiai anya srtett, s nem veszi fel a kapcsolatot, nem
nyitja ki az ajtt a gyermeknek, mikor az otthonrl elszkik,
hogy desanyjt megltogassa. (Ez az anyuka megy a
90
gyrba dolgozni.) va-anyuka a keresztanya (akihivatal
ba jr), akivel a gyermek htvgenknt kirndul, akivel
stabil, j kapcsolata van.
A ktdsi problma teht vilgos. A kvetkezmny pedig -
a tengerre szlls llapota, a fggetleneds, a kaland s
nekivgs a vilgnak - pontosan fedi a panaszokat, amivel a
gyermeket behoztk. Azt ti., hogy senkinek sem engedelmeske
dik, nem alkalmazkodik a csaldi lethez, rkra eltnik, nem ad
felvilgostst arrl, hogy hol volt, megtagadja az vodba jrst
stb.
Egy msik esetnkben T. K. 7 ves kisfi, az ltala ptett
vilgban anyjval s testvreivel lakik egy hzban.
Apuka pedig ebben a hzban lakik mutat r a templomra.
Explorci sorn az anya elmondja, hogy az elfoglalt apa
a minisztriumban, magas beosztsban dolgozik, a gyer
mekeket alig ltja. Sokszor napokig nem tallkozik velk.
A gyermek fogalmazsa itt is nagyon pontos: az apa magas
s tiszteletre mlt helyen lakik, az otthontl tvol (mivel alig van
otthon), s alig lthat.
[ Ki vagy te itt ebben a vilgban?
Amennyiben a gyermek nem rakja ki nmagt spontn, illetve
nem nevezi meg nmagt, az nazonosts kivltsra a kvet
kez felhv krdst tesszk fel: Ki vagy te itt ebben a vilg
ban?
Ne felejtsk el, hogy ezt is az explorci utn krdezzk. Az
esetek 40%-ban a gyermek a krds utn azonnal rmutat egy
figurra: Ez n vagyok!
Azonosulst tlte, csak nem fejezte ki szavakban. Ezt az is
altmasztja, hogy kis, restelked mosollyal, a meglepettsg
mozdulatval, de mindenkppen gy mutat r a figurra, amelyik
, mint aki rintve van.
Tbbszr tapasztaltuk, hogy ha az eredeti eljrsnak megfe
lelen az n figurra mutatva is megkrdezzk, hogy az ki?
91
- a gyermek nem azt vlaszolja, hogy az n vagyok, hanem a
figura kls jellegnek megfelel vlaszt ad: gyermek" huszr,
kirlyfi stb. Az esetek 50%-ban egyik figurval sem azonostja
magt a gyermek, a krdsre viszont krlnz s dnt, vagy
pedig j figurt hoz be. Krlbell 10% egyltaln nem azono
stja magt a felhv krdsre sem.
A felnttek gyakran adnak tagad vlaszt. Egyrszt azrt,
mert egyik figurval sem azonostjk magukat; msrszt - s ez
elg sokszor fordul el - restellik az azonostst. Pontosan azrt,
mert rzik, hogy az problmt fed. Ilyenkor, mivel diagnosztikai
szempontbl is fontos az n-azonosts krdse, a szmunkra
gyans figurra rmutatva semleges hangon megkrdezzk,
hogy az -e? Felntteknl nhny jegyzknyv ttekintse utn
mr elg knnyen tjkozdunk az n-azonosts krdsben.
Knnyebben, mint a gyermekeknl, ahol sok meglepets rheti
a vizsglt. Itt az is nehzsget okoz, hogy a gyermek jobban
befolysolhat, s pp ezrt nem alkalmazhatjuk nla a konkrt
rkrdezst s a figurra val konkrt rmutatst. De nem is
szksges. Ha a gyermek kirakta magt, akkor meg is mutatja.
rdekld krdsnket gy li t, hogy mi eleve tudjuk, miszerint
nmagt rakta ki, mivel projekcis belltottsga fokozottabb,
mint a felnttek.
Az n-figura megnevezse mind a diagnzis, mind a terpia
szmra kulcspontot jelent. rtelmezse a szoksos klinikai
szempontok szerint trtnik. Mdszernkben az az j, hogy az
n-azonostst megfelel krdssel kivltjuk. Vagy - amennyi
ben ez mr megtrtnt - szban is megfogalmaztatjuk.
Ha magnl kisebb gyermeknek jelenti meg nmagt a pro-
bandus, ez regresszv jegy, gyerek akar maradni. Ha kistestvre
van, testvrfltkenysget jelent: a testvr szeretne lenni.
Felntteknl az n-felads, szerepfelads jegye.
Motoros, vonatvezet, auts - tipikus kisgyermeki vlaszok.
Termszetesen itt a felntt vls vgya is rvnyesl, csak
nincs mgtte rett tartalom. Nagyobbaknl infantilis jegy.
Matrz, cowboy - fiknl egszsges kaland-vlaszok pre-
pubertsig, ksbb mr regresszi.
Amennyiben modern katona s harcol - agresszis jegyknt
92
rtelmezhetjk. Noha minden harcos az, de az elaborlsi szint
is szmt.
Lnyoknl katonaszerep-emocionlis zavarjele. (Elg ritkn
kapunk ilyen vlaszt. Ellenben az, hogy ms fszereppel azo
nosul, elg gyakori jelensg.)
A sajt nemi szerep elutastsnak rtelmezse letkor sze
rint vltoz, kicsi gyermeknl a nemi identits zavara lehet.
Nagyobb lnyoknl a fis szabadsg utni vgy, prepuberts-
ban, pubertsban nemi szerep elutastsa, de homoszexulis
tartalmakat is fedhet.
Fik lnyszerepet nem szoktak vlasztani, vlemnynk sze
rint ez kultrkrnk szereprtkelsnek a kvetkezmnye. A
homoszexualitsra utal jegy fiknl, frfiaknl ebben a szitu
ciban nem ilyen formban, teht nem a msik szerep vlaszt
sban jelenik meg.
Lnyoknl babakocsit tol n szerepe gyakori, jelentse vil
gos - ez az anyaszerep utni vgy, vagy azonosuls az anyval.
Ez az azonosuls teszi majd lehetv az anyaszerep elfogad
st, gy alakul ki az anyaszerep introjcilsa.
Menyasszony vlaszts lnyoknl termszetes; fik vle
gnynek majdnem soha nem rakjk ki magukat.
Trpnek lenni - patolgis jegy, az n tlsnek slyos
zavarra mutat.
Knai, nger nazonosts a kvlllsg, kitagadottsg, n
ms vagyok, mint akik krlttem lnek jelleg lmnyek jegye.
Mikuls, angyalszerep gyermekes fantziba menekls a
realits ell. Magas intelligenciaszint ptmnyben, egyb in
fantilis jegy nlkl, humorrzkre, jtkossgra utal.
Kirly, kirlyn azonosts-hatalom, gazdagsg, kivltsgos
szerep, kzpontban levs, uralkods utni vgy. Vagy a szlvel
val azonosuls szimbolikus megnyilvnulsa. Rgebben a
Freud-i felfogs szerint a kirly, kirlyn az apt s anyt jelen
tette. Ma ez a nzet rugalmasabb, jelentse aktulisan vltoz.
Kislnyoknl, hogyha a ruha hangslyos - amit a kiegszt
krdsekbl tudunk meg -, feltnni vgys, kzpontba kerls,
ni hisg jegye, ami lnyegben termszetes.
Ugyanez vonatkozik lnyoknl az udvarhlgy, estlyi ruhs
93
n szerepre is. Ezt is a nies feltnsi vgy termszetes meg
nyilvnulsnak rtkelhetjk.
Felntteknl tbbnyire kompenzatorikus trekvsknt rtel
mezhet.
regemberrel, reganyval ritkn kapunk n-azonostst.
Fradtsg, lemonds, passzivits jele, fiataloknl depresszira
utalhat.
Kisgyermekeknl llattal val n-azonosts - noha ritkn
fordul el - elfogadhat, ha gy teszi ki magt, hogy egy anya
llat kzelben van. Egybknt patolgis tnet. Vadllattal,
klnsen magnyos s tmad vadllattal val azonosts a
szemlyisgfejlds slyos zavarnak jele minden letkorban.
A csecsemkortl llami gondozott gyermekeknl, akik nem
voltak csaldi krnyezetben, az n-azonosts slyos problmi
mutatkoznak. Pl., mint lttuk, az egyik gyermek t-hatszor jelent
meg a vilgban, hol finak, hol lnynak, hol csecsemnek rakta
ki magt. Hogy a kisgyermek n-tudata s n-azonosts folya
mata nem tud jl fejldni vltoz sszettel nagy kzssgben
- fenti plda is meggyzen, ltvnyosan mutatja.
Ha az pt azt mondja, hogy nem vagyok itt ebben a
vilgban- az oppozci vagy elhrts jegye, amely vonatkozhat
az ptsre, de vonatkozhat a valsgos szerep elhrtsra.
Ha valaki jelen van, de nem ltszik (hzban van, autban l
stb.), ez a rejtzs, takars, elvonuls jele. Az pt njnek
bizonyos fok, pillalatny, tmeneti vagy llandsult kivonulsa
az letterbl. n-beszkts, kivve, ha az n nem ltszom
llapot funkcit hordoz. PL: tanul az illet, csaldjval vacsor
zik, szerelmvel van bent a hzban, kirndulni visz valakit aut
val.
poln, orvos, nvr stb. szerepek - rett, adekvt felntt
szerepvlasztsok, vllalsok. Ha gyermek adja ezt a vlaszt,
mindig megnzzk a szl szocilis szereprelcijban is a
vlasztst. Ugyanis sok gyermek a vilgban - s a valsgban
- egyik vagy msik szlvel val azonosuls miatt vlasztja
annak szerept. Ez elfordulhat ms szuggesztv felntt szemly
hatsra is, akinek magatartst a gyermek bepti szemlyis
gbe.
94
Termszetesen az n-azonostssal globlisan megragadott
tmakrt tovbb bontjuk: mit csinl? vagy hny ves? krdsek
kel dertjk tovbb a problmt, esetleg tovbbjtszatjuk a gyer
mekkel.
Pl. mit csinl a rendr: a forgalmat irnytja? bnsket ldz?
vigyz a rendre? stb. Mi fontos? Az egyenruha vagy a funkci?
A funkci hatalmi, humnus, nylt, vagy rejtett, az agresszi
rsze.
(jHol st a Nap, s hol van rnyk?":
Erre a felhv krdsnkre az rzelmileg pozitvan s negat
van hangslyozott terletekrl kapunk vlaszt.
J , ha hozztesszk magyarzatknt: Felhk vannak az
gen, egyik helyen st a Nap, a msik hely rnykos. Klnben
nagyobb gyermekeknl, felntteknl azt a racionlis feleletet
kaphatjuk, hogy bizonyos irnybl st a Nap, s ennek megfele
len vetnek rnykot a fk s hzak.
Ritka extrm vlasz, hogy itt mindentt st a nap, teljes
dernek, optimizmusnak a jele a sehol semmi bor. Ugyani
lyen ritka vlasz az ellentte: Sehol sem st a Nap. Ez depresz-
szv jegy. A mindentt st a Nap lehet kompenzl felelet is (a
bor elhrtsa).
ltalban kt-hrom rszt jellnek meg, hol van rnyk, hol
st a Nap. rnykban lv helyek, vagyis ahol nyomst, kelle
metlensget, feszltsget lnek meg:
Az otthon', leggyakoribb, mint ahogy a csaldi mili-rtalom
els helyen ll. Kvetkezik az iskola: a skolris konfliktusok,
tlterhels, nyomaszt tananyag, rdektelen trgyak, ellenrz
knyv, teljestmny-kvetels, a kzssgi s adaptcis zava
rok mind gyakoribbak, a napkzi terhel volta is ersen megmu
tatkozik. Jtsztr, a kzssgbe illeszkeds nehzsgeit jelen
ti. Elvtve kapunk apa vagy anya munkahelyre vonatkoz v
laszt. A szl rezteti csaldjval munkahelye feszltsgeit,
vagy ez gtolja csaldja elltsban; a csald emocionlis lett
zavarja a munkahely. rnyk lehet mg az erdben, ahol a kgy
tmad (ezt a szoksos klinikai mdon rtelmezzk). A vzparton,
ahol az llatok vannak (az rtelmezs attl fgg, hogy milyen
95
llatok ezek, s mit csinlnak).
Minl szokatlanabb a vlasz, annl valszerbb, hogy egy
rejtett, nem tudatos konfliktusra utal. De az is elfordul, hogy a
gyermek ppen csak valamit vlaszol: ,A tavon van az rnyk.
A felelet rtke lehet nulla, de lehet, hogy trauma rte vzben,
vzijrmvn. Ilyenkor tovbb krdeznk: Flttlenl ott?
,Az utcn van rnyk, a nap a szlloda eltt st stb.; el kell
kerlnnk azt a hibt, hogy a szokatlan vlaszokat mindenkp
pen rtkesk s rtelmezzk. Helyes, ha megkrdjelezzk. Ha
traumrl, konfliktusrl van sz, tbb ptmny sorn gyis
felsznre kerl, megismtldik a hely vagy ms /rman jelent
kezik a problma.
A helymegismtls trtnhet gy, hogy ugyanott, ahol az
elbbi ptmnyben egy hz vagy egy t volt, most egy hd vagy
egy barlang ll, s az rnyk ott van ismt fltte.
Nha pusztn a hely jelli a konfliktust. A helyismtlds nem
a megnevezst jelenti, hanem az egyik megls s kifejezsi
md. Trtnhetik gy is, hogy a terepasztalnak ugyanazon a
rszn jelenik meg valami lnyeges a kvetkez ptmnyben,
vagyis, ahol a vizen az els ptsnl rnyk volt, a kvetkez
ptmnynl ugyanazon a helyen egy gyermeket tmad meg
idegen felntt, szrazfldn, az utcn. A msik forma: a vz
jelenik meg jbl msutt - benne pl. egy krokodil. Vagyis a
trauma relisan vagy szimbolikusan a vzhez kapcsoldik. Vgl:
lehet a vz megint ugyanazon a helyen, s trtnik valami, vagy
nem trtnik semmi sem ott - az ismtls mgis utals.
A napfny az rm, a der, az rzelmileg pozitvan hangs
lyozott terletet jelenti. Az rnyk a nyomottsg, szorongs,
flelem, rzelmileg negatvan hangslyozott terletet vagy ter
leteket mutatja.
A gyermek vlasza tbbnyire nem tudatos, sokszor a felntt
sem.
Erre a felhv krdsre adott vlaszbl, mint emltettk, tbb
nyire milirtalmak jegyeit s terlett kapjuk. Erre azrt van
nagy szksgnk, mert elfordul, hogy a mili slyosan trauma-
tizl, neurotizl, de a gyermek fel sem veszi. Mskor a szlk
nem is sejtik, hogy mi az, ami a gyermekre rosszul hat.
96
Pl.: eminens magatartsi}tanul, aki ellen semmilyen panasz
nincs, nyomaszt lmnyknt lheti meg az iskolt, mikzben a
szlk boldogan jnnek haza a szli rtekezletrl a gyermek
kitn magatartsa s elmenetele miatt.
Buksra ll, bohckod, agresszv gyermek, akit az iskola el
akar tvoltani trhetetlen magatartsa miatt, szrakozsnak
tekinti az iskolt, semmifle konfliktusa vagy nyomaszt lmnye
nincsen.
Vagyis neknk nemcsak azt kell tudnunk, hogy a felnttek
szerint mi a panasz, a felnttek mit gondolnak, s hogyan lik
meg a problmt, hanem azt, hogy a gyermek szmra mit jelent.
Ez vonatkozik a felnttekre is. A partner, lettrs stb. msknt
li meg a helyzetet. Mst lt problmnak, mstl szenved
nmaga, s ms okot lt a msik fl panaszai mgtt.
A nem vilgosan jelentkez problmt, traumkat, konfliktu
sokat a tovbbkrdezs s az ismtelt pts mdszervel tudjuk
feltrkpezni.
\ Hol t ki a tz?" )
Erre a felhv krdsre adott vlasz a veszlyeztetett znkat,
pontokat, problmkat, helyeket, helyzeteket szokta jelezni. A
veszlyrzet vonatkozhat jelenben hat relis veszlyre, ve
szlyhez kapcsold flelemre; vonatkozhat a probandus ltal
meglt, a jvben bekvetkez fenyeget veszlyre vagy a
projicilt veszlyre. Vonatkozhat a krnyezetre s vonatkozhat
a nem tudatos nt bellrl fenyeget sztnk, vgyak miatt
fellp flelemre. A megjelents lehet tudatos s nem tudatos.
A fogalmazs lehet relis, szimbolikus vagy ttteles, utalsos.
Pl. 8 ves Ikerprnl: Bla azt mondja: az iskolban t ki
a tz. Andrs azt mondja: otthon.
Bla osztlyfnkvel sszetzsbe kerlt, utlja az isko
lt, az iskola pedig el akarja tvoltani. De a szlk mell
llnak, s az iskolt, illetve a pedaggus magatartst
hibztatjk a konfliktus miatt. Andrst otthoni pimaszs
ga miatt bntetik szeretetmegvonssal. Vlemnynk
szerint vilgos a veszlyeztetett helyzet megeleventse.
97
tves kislny, akit az anya hoz pavor nocturnus panasz-
szal vizsglatra, azt vlaszolja: A fa alatt t ki a tz, ahol
este anya tncol.
A felhv krdsre kapott vlasz utn kiegszt krdsekkel
segtjk el a problma mlyebb, alaposabb feltrst. Pl.:
Bltl azt krdezzk: Az iskola melyik rszben t ki a
tz s mi trtnik? Vlasz: A bal szrnyban. (A kt
testvr prhuzamos osztlyba jr. A testvrek kztt szo
ros ikerkapcsolat van.) Mindenkirohan oltani -mondja a
gyermek. - A tanulk vdrkkel rohannak a folyhoz.
Andrs is, de a vdrk lyukasak.
Sikerlt eloltani? krdezzk tovbb. Nem - vlaszolja.
- Csak a bal szrny g le.
Megkrdezzk, hogy megsebesl vagy megg-e valaki.
(Ezt a krdst rendszerint fltesszk.) Csak a tant nni
- vlaszolja.
Mi lesz vele?
Hossz ideig lesz krhzban, taln vekig, aztn meggy
gyul.
gy gondoljuk, az rtelmezs semmifle magyarzatot nem
ignyel. Gyermekeknl gyakori az ilyen vilgos, egyrtelm fo
galmazs. A lyukas vdr szimblum is kzrthet.
Az anya (aki a gyermek szerint a fa alatt tncol) megjelenik
a rendelsen, csak a panaszokat mondja el, s nem emlti,
hogy slyos hzassgi konfliktusa van, vlsra gondol.
Amikor a gyermek engedelmvel az ptett vilgot neki
megmutatjuk, azaz vele konfrontltatjuk, spontn kvetke
zik be slyos, vlsgos helyzetnek explorlsa.
Erre a hzassgi konfliktusra - amelyet a kiegszt krdsek
a gyermek szemszgbl elgg vilgosan feltrtak - most nem
trnk ki. Az gy kibontakoz kvetkez kp megfelel a valsg
nak:
98
A gyermektl megkrdeztk: s azutn mi trtnik?- g
a fa. - Megsebesl vagy megg valaki? - Anyunak a
ruhja s a haja gylt meg. De l. - s mit csinlt ez alatt
a gyermek? - Otthon van egyedl az gyban s fl. -
Hol van az apa? - Valahol messze a bartaival beszl
get vagy iszik. - Aztn mi fog trtnni? - Mindketten
hazamennek. Ksn. - s ? -Veszekednek, aztn nem
szlnak egymshoz. - A gyermek hallja? - Igen, mert
az anya, hiba minden, jbl elmegy a fa al s tncol.
A szlk valban elvlnak. A gyermek pontosan megrezte
az anya elvesztst, ami bekvetkezik.
gy gondoljuk, hogy a fenti esetek elgg szemlletesek
ahhoz, hogy bellk a felhv krdsek rtelmezsnek mdsze
rt, az eredmnyek terpis felhasznlst megismerhessk.
A tapasztalat, amely a vilgptmnyek sorainak megismer
se nyomn ltrejn, nmagban is igen j iskola. Amg nem
rendelkeznk kell praxissal, nem ajnlatos aktvan beleavat
kozni, jobb, ha passzvak maradunk.
A tovbbi felhv krdseket csak felsoroljuk - ezek ugyanis
kevsb fontosak:
Harangoznak - mirt?
Levelet hoz a posts. Kinek, mi van benne?
Valami nagyon j trtnik ebben a vilgban. Mi az?
Valami nagyon rossz trtnik a vilgban. Mi az?"
J EGYZKNYVVEZETS
A vilgjtknl a legnehezebb munka a jegyzknyvvezets.
Ers koncentrci szksges hozz, lland megosztott figye
lemmel, valamint gyors ttekintst, gyors tempj rst s rajzo
lst kvn.
Ugyanakkor, mivel a pszicholgus magatartsa passzivitsa
ellenre is befolysol tnyez, a mimiktl a hallgatsig, a
krdezstl a klnbz krdsekre adott vlaszokig teljes je
lenltet, megfelel odafordulst ignyel, minden verblis s nem
verblis megnyilvnuls tudatos kzbentartsval s ellenrz
svel.
99
Sok trggyal, gyors tempban dolgoz, sokat beszl, gaz
dag viselkedsi sklval rendelkez probandus vizsglatnak
jegyzknyvvezetse komoly feladat el lltja a terapeutt.
A gyakori thelyezsek pontos jellse s trajzolsa nha
megoldhatatlan.
Az pts sorn nyert sszes informcikat s adatokat rg
zt jegyzknyvvezetsi md - amely mind a numerikus, mind
a tartalmi rtkelsnek megbzhat alapja - termszetesen nem
minden esetben fontos, br nagy elnye, hogy ebbl hosszabb
id utn is tudunk rekonstrulni. Alapos diagnosztikai s terpis
munkhoz - klnsen kezdknek - szksges a jegyzknyv.
Megfelel gyakorlattal rendelkez szakember az egsz jegyz
knyvvezetst mellzheti, a tesztptmnybl magbl rtkeli
a tartalmi s formai szempontokat, a numerikus adatokat is a
ksz ptmnybl szmthatja ki, s vgl a tartalmat, azaz
annak a lnyegt, az explorcit utlag rgzti, s egyszer
vzlattal a struktrt is vissza tudja adni. Ha terpis szempont
bl a kapcsolat a probandussal fontos, akkor ezt a mdszert kell
kvetnnk mg akkor is, ha nincs megfelel gyakorlatunk. Ms
esetben, mivel nem mindenki reagl egyformn, ha a probandust
nyugtalantja vagy idegenkedik tle, szintn el kell tekintennk a
jegyzknyvvezetstl. Termszetesen gy sok rszlet vsz el,
s sok olyan adat, ami a ksbbi sszehasonltsban kapn meg
az rtelmt, de a lnyeges szempontokat tbbnyire gy is meg
tudjuk ragadni, s utlag is kpesek vagyunk vzolni.
A pontos jegyzknyv s az utlagos vzlat kztti klnbs
get gy kell tekintennk, mintha egy rntgen-felvtelt - vagy az
utbbi esetben - egy szbeli leletet riznnk meg.
Ha prban vagy csoportban ptettnk a gyermekekkel vil
got, akkor sem vezethetnk klasszikus jegyzknyvet, mert a
figyelemnek ezt a megosztottsgt s a felfokozott tempt, amit
a jegyzknyvvezets ignyel, nagyon kevesen tudjk megolda
ni.
Vgl nincsen szksg a pontos, alapos jegyzknyvezsre,
ha csak bizonyos krdsekre akarunk vlaszt kapni.
Dahlgren a regisztrlshoz elektronikus gpet szerkesztett,
amelyik percenknt lki elre a paprt, s grafikonnal regisztrl
100
minden megadott szempont szerinti trtnst, azt is, ha a gyer
mek csak megrint egy jtkot.
Fnykpen is rgzthetjk az ptmnyt. Mivel a perspektva
komoly eltoldst eredmnyez, j, ha a kpet kt ellenttes
szemszgbl ksztjk, fl madrtvlatbl. Szkre llunk s kb.
1,5 m-es tvolsgrl, fellrl irnytva a lencst a vilgjtkra
vesszk fel a kpet, flig oldalrl. Ha teljes fellnzetben kszt
jk, akkor nem lehet felismerni a figurkat, ha pedig teljes
oldalnzetbl, akkor egymst eltakarjk, s perspektivikus elto
lds jn ltre.
A fontos rszleteket kln rkzeltssel szoktuk kiemelve
fnykpezni.
A jegyzknyvvezets lnyege sszefoglalva:
1. Rajzos vzlat, amibl az ptmny struktrja vilgosan
felismerhet, az egyes trgyak is felismerheten jellve. Mellet
tk szmok, amik az pts sorrendjt jelzik, segtsgkkel az
pts rendje utlag is regisztrlhat. A vzlat alatt, a szmok
utn a trgyak neve kvetkezik.
2. A probandus minden nem verblis megnyilvnulsnak
rgztse.
3. Az idfaktorok pontos feltntetse.
4. A verblis megnyilvnulsok feljegyzse, ahogy az pts
folyamn bekvetkeztek.
A jegyzknyvvezetssel sokat bajldtak klnbz szerzk.
Mi itt azt ismertetjk, amit az irodalomra tmaszkodva tvettnk
s talaktottunk, tapasztalataink szerint. gy tnik, hogy ez
arnylag pontos s jl hasznlhat, noha fradsgos.
Nv:..................
Dtum:..............
Homokozsi id:
ptsi id:........
Egy vpaprra baloldalt fell tglalapot rajzolunk, ez a terep
asztal kerete. Ide kerl az ptmny vzlata. Mellette oldalt
feltntetjk a nevet, a dtumot, az ptsi idt, a homokozsi id
kezdett s vgt.
A tglalap al jegyezzk a kvetkezket:
I._Ahomokkal val bns jellegzetessgeit. A szakkifejezse
ket hasznljuk lehetleg pontosan, mert gy rvidebb s prec
zebb a jegyzknyvnk. A pciens ltalnos magatartsra is
j, ha pontos kifejezseket dolgozunk ki. J egyezzk a munka-
eszkz hasznlatt, s minden megnyilvnulst folyamatos so
rokban, termszetesen mindent lehetleg rvidtve.
II. Amikor az pts megkezddik, J ct oszlopba egyms al
lszmokkai jellve rjuk fl a trgyak nevt. Ugyanakkor fent a
kpet-rajzoljuk^a szmot mell rjuk. Pl.: az pt kirak egy
hzat. A hz jele kerl arra a helyre, ahova az pt tette, al
rjuk a jobboldali oszlopba: 1. hz. A sorrendet vgig tartjuk. Ha
kzben megszlal a gyermek, krdez vagy mond valamit, ugyan
ilyen rvid sorokkal berjuk, sajt krdseinket is jelljk. t
jaerceDkPt-iellik^az idt: ha megfelel alapossggal tudunk
dolgozni, s erre kpesek vagyunk, 1-2 percenknt. Ha az
vpapr vgre rtnk, nem fordtunk, hanem jabb lapot kez
dnk. gy tudjuk a rajzolst s az rst folytatni, egymssal
prhuzamosan, amire felttlenl szksgnk van. Ha a gyermek
valamit thelyez, thzzuk s jbl bejelljk az j helyre. Kt-
hromszori thelyezsnl ellrl kell kezdennk a rajzolst s az
rst is, erre vagy engedlyt krnk, vagy belenyugodva a meg-
oldhatatlanba, mellzzk, berva az thelyezsek szmt s
jellegt. A szabvnyutastst csak egy betvel jelljk, de min
den olyan szt vagy jelzst, ami ettl eltr, gondosan rgztnk,
azt is, ha a gyermek csak megrint egy trgyat.
Krdst s vlaszt a szoksos formban jellnk. Sajt kr
dseinket elklntend a gyermektl, alhzzuk.
Mivel az explorci alatt teljes kontaktussal kell fordulnunk a
gyermekhez, teljes odaadssal figyelnnk, ilyenkor magnt llt
hatunk be, vagy csak a fontosabb dolgokat jegyezzk, a tbbit
utlag rgztjk, amg frissen l az emlkezetnkben, miutn a
gyermek kilpett a szobbl. Magnfelvtelt csak akkor kszt
snk, ha ez a gyermeket nem zavarja. Ugyanis az explorcinl
ppen az a fontos, hogy amit a gyerek megeleventett, ahhoz
magyarzatot fzzn, esetleg hozz kapcsold asszocicikat
102
kzljn, tovbbvigye a jtkot vagy feltrja azt teljes gazdag
sgban. Neknk kell mdot tallnunk arra, hogy ezt a magatar
tst elsegtsk s ne gtoljuk.
A rajzos jelzseket rszben Loewenfeldtl, rszben Bchler-
tl vettk t, kiegsztettk sajt jelzsi mdszereinkkel.
Tapasztalataink szerint a jegyzknyvvezetsnek ez a form
ja vek mlva is biztostja a rekonstrukcit, alkalmas a pontos
numerikus, tartalmi s formai rtkelsre. A vilgjegyzknyve
zsek sorozatbl a beteg vagy a fejldsben lv gyermek
vltozsait kvethetjk.
A VILG JELLSE
EMBEREK
Bokor
Frfi
N O
Virg $
Kiszradt fa
LLATOK
Kgy K
Fii
Lny >
Rendr (i)
Katona <>
Krokodil K-to
Kutya Ku
Mack
NVNYEK
L 16
Tehn teh
Borj bo-vj
Tyk lyu
Elefnt eW
Vzil u l
Zsirf 2s
103
PLETEK
BERENDEZSEK
Posta (3
Hz CZD
Templom d f|
Krhz l3
Foghz m
Iskola cEj
Plyaudvar
Romos hz
Kastly (B
Stor / \
Cirkusz ^
Sajt hz t
Vrrom J \
Felhkarcol f]
J RMVEK
Teheraut 3
Busz C T
Csnak
Haj kS
Repl 4v
Lovaskocsi
Biciklista
gy >
Tank ^1"
Vonat C T
Televzi 0
Rdi
Asztal I i
Szk h
Szekrny QQ
gy hH
J rka |3]
Kerek jrka ()
Babakocsi 3^
Gztzhely f]
Tzhely s iP
Mosgp[X]
Sepr d
Szemtlapt ^
Ennival tlon (T )
EGYB TRGYAK
Kerts r "'
F - virg nm
Hd
Alagt r \
WC (falusi) Q
Vrosi WC 5SJ
WC kagyl 0
Hinta v /
Krhinta TpV
104
Pad +-+ AZ ALAP ELEMEI
Futballkapu ^
Telefonflke 0
J elztbla 4
jjfl
Kzlekedsi lmpa <
Vasti sn
Soromp
jsgos bd 0
Az pts idejt nem hatrozzuk meg, szabadon hagyjuk
dolgozni az ptt minden idbeli ktttsgtl mentesen.
Amerikai szerzk megszabjk az pts idejt, 15 percben
(nmet szerzk 20 percben). Ez szmunkra klnsnek tnik,
mivel a mi ptsi tlagidnk als hatra 17 perc. Valsznleg
Amerikban trsadalmi s egyb adottsgok miatt gyorsabb a
munkatemp, ami az ptsi idben is megmutatkozik. Msrszt
a megszabott idvel keretek kz s teljestmnyre akarjk
ksztetni a probandust. Ez a numerikus rtkelsnl j lehet, st,
a kttt id egysgesti rszben az sszehasonltsi alapot, de
a tematikus kivetlst, megjelentst gtolhatja.
Ha a kisgyermek elkalandozik, visszatereljk a vilgjtkhoz,
azaz az ptshez: Majd azzal is jtszhatsz, de most ezt fejezd
be. Ha kivtelesen valamilyen okbl idhz vagyunk ktve s a
probandus nem tud elszakadni a jtktl (gyermeknl s felntt
nl is elfordul), struktrt s tmt is adott, de tovbb zsfol,
vagy csak kirakja a trgyakat meggondols nlkl, akkor srget
hetjk a befejezst: Most mr csak azt tedd ki, ami nagyon
fontos. Nzz krl s dntsd el, hogy mire van mg szksged.
Ezt a vilgot most be kell fejeznnk - bztatjuk a befejezsre.
A srgets, ha megfelel formban trtnik, nem zavarja az
ptmny kiteljesedst. Ami az pt szmra fontos, azt gyis
beteszi mg.
A srgets hangslya nem a flbeszaktst, nem a trelmet
lensget kzvetti, hanem a koncentrlst, a srtst, a lnyeg
fel terelst.
Termszetesen, ha csoporttal vgznk rutin-vizsglatot, 10
Szrazfld O
Domb
Hegy / V
Foly -
T ^
Tenger
105
ven fell megszabhatjuk az ptsi idt.
Nlunk a 20 percet vehetjk norml tlag-idnek, teht ezt az
idt adhatjuk meg.
A norml ptsi id als hatra 17 perc. Az ptsi id alatt
kizrlag az pts idejt rtjk, a homokozsi idt kln szmt
juk. (A mindennapi szhasznlatban a kettt egytt szoktuk
rteni, teht az amerikai, nmet szerzk ltal megadott id a
globlis jtkid. Diagnosztikai szempontbl mi fontosnak tartjuk
az id felosztst.)
Ha az ptsi id a norml als hatr alatt van j struktrval,
az magas munkaszervezettsgre mutat, gyors pszichomotoros
tempval. A struktra romlsa s a tematika cskkense mellett
ugyanez: felletes megragadsa a ltott dolgoknak, az elmlyl
odaforduls hinya, mint lland szemlyisgi jegy vagy mint
pillanatnyi nyugtalansgi llapot, esetleg neurotikus, zavart k
tds s odaforduls tnete. Mindenesetre a figyelem, a befo
gads tern, az lmnyek feldolgozott rendszerezsben, kive
ttsben zavar van. Teht az ptsi id a struktrhoz s a
tematikus mondanivalhoz viszonytva a pszichomotoros tem
pra, munkatempra, szervezettsgre, intelligenciaszintre, l
mnymegragadsra, odaforduls-, feldolgozs- s visszaads
szintjre, mikntjre utal.
Amennyiben az ptmny egyetlen tma megeleventse, a
struktrt csak msod-harmadsorban rtkeljk, ugyanis az e-
nergit ktve tartja, maghoz vonja a tma, s ezrt a struktra
nem alakulhat ki megfelelen. J obb, ha jbl pttetnk s gy
rtkeljk a struktrt.
A tematikus mondanival neurotikusoknl gyorsan beugrik. A
neurotikusokra jellemz - az egszsgesekkel szemben - a
gazdag tematika. Valsznleg azrt, mert a betegnek a knz
mondanivalkat kell megfogalmaznia. A gyors beugrs alatt
rtjk, hogy mindjrt a munka kezdetn, a struktra kialakulsa
eltt befut, a tematikus kzls. Lefutsa, ismtlse, gazdagtsa,
bonyoltsa lehet az pts folyamatban lass s gyors, a
pszichomotoros temptl s a gtoltsg, szorongs foktl fg
gen. Hogy ez a beteg llapotval s krformjval hogyan
korrell, arra mg nincsenek kidolgozott adataink.
106
Mindenesetre a tematikus vilgoknl az idt a tma megjele
nsnek fggvnyben nzzk s rtkeljk.
4. Az rtkels szempontjai
Az els trgy rtelmezse
Ember els trgyvlasztsknt: fokozott rdeklds az em
beri kapcsolatok irnt; pozitv vagy negatv rtelemben. Gyako
ribb, hogy konfliktus megjelentje, az emberi kapcsolatok gtolt-
sgnak jelzje. Rendszerint akkor ugrik be els trgyvlaszts
knt, mghozz bizarr alak, mesefigura vagy idegen fajtj lny
vlasztssal, amikor konfliktust jell.
l l at: rendszerint problmra utal, elfordulst az emberektl
vagy nagyon ers llat-kapcsolatot. PL: kedvenc kutya, lovagls
stb. Madarak, vzi llatok els trgyknt neurotikus jegyknt
rtkelendk, pszichotikusoknl gyakori.
Kisgyermekeknl az llatok az ember szerept vehetik t,
teht ha kisgyermek elsknt szeld llatokat rak ki klykeikkel,
tttelknt rtkeljk, mintha embereket vlasztott volna. Ter
mszetesen ez is arra utal, hogy problma a ktds. Ez a
preferlt vagy konfliktuzus zna tlktttsgre vagy ambivalen
cira utal a gyermek-szl kapcsolatban.
Kgy sokszor jelenik meg els trgyknt, szexulis trauma
knt; feldolgozatlan traumnak a jegye, ami pillanatnyilag is
ersen hat. Krokodil: orlis agresszi, ami mintegy megszllva
tartja az ptt. Hal, oroszln, vzil, egyb vadllatok megjele
nse szintn traumatikus vagy szimptomatikus jegyknt rtke
lend.
Nvny: virg els trgyknt infantilis jegy, kislnyoknl po
zitv hangulati, rzelmi teltettsgre szokott utalni. Fiknl els
trgyknt nem tapasztaltuk mg. Fa ritkn fordul el els trgy
knt, ha mgis hasznlja valaki, a fa milyensge is szmt: pl.
szomorfz, gymlcsfa, villmsjtotta szraz fa. Utbbi olyan
traumra utal jegy, ami irreverzibilisnek hat. Teht mindenkp
pen problma jellsknt rtkeljk. Ha zld ft rak ki az pt
s struktra-elemknt hasznlja, struktra rszeknt rtelmez
zk. Karcsonyfa els trgyknt ers infantilizmus, rm, meg
107
lepets utni vgy vagy annak emlke.
Hzak: rett, felnttes, biztos vlaszts (eurpai ptkezsi
tpus: az eurpai felntt kezdi hzzal az ptkezst). Amennyiben
a hz specifikus rtk s nem kveti a strukturls, azaz
kvetkez hz, akkor struktra elemknt kln rtkeljk. Pl.:
brtn traumt vagy problmt jell, romos vr szintn. Romos
hz az otthon irreverzibilis srlsre utal, ami mint dominns
problma uralkodik, s ezrt ugrik be els trgynak.
Kzl ekedsi eszkzk: minden jrm-hasznlat gtlsta
lansgra utal, kisgyermekes vlasztsi forma. Amerikai vlasz
tsi tpusnak nevezi Bchler, mert amerikai felnttek vlaszta
nak kzlekedsi eszkzt elsnek. Ez termszetesen nlunk ms
jelentsg: az amerikai ember szmra az aut sokszor az
otthonnal egyenrang, de mindenesetre az t, az autzs a
mindennapi let velejrja.
Harci eszkzk: harci eszkzket mg fik is ritkn hasznl
nak els trgyknt. Mindenkpp agresszis jegyknt rtkelen
d, mghozz gy, hogy az agresszi dominns problma.
Kisgyermekeknl, amennyiben a harci eszkz formja rdekes
s szp vagy szokatlan, infantilis vlasz gyannt a jrmvekkel
egy sorban rtkelend.
pt mnyek a termszetben: egszsges, rett, norml v
laszts, mert a konstruktv, alkot p/'fs jellemzje, hogy elszr
a struktra alakul ki. A struktra alapjt a valsgos letben is
termszeti elemek s hzak adjk, ebben a keretben helyezked
nek el aztn a tovbbiakban az llnyek.
Hrkzl eszkzk, kzl ekedsi j el zk (nem egszen egy
rtelm kategria): a hrkzl eszkzket minta kapcsolatterem
ts utni vgyat rtkeljk, teht a vgy fokozott s eltrbe
kerlt, preferlt znnak tekintend. Kzlekedsi jelzk: helyvl
toztatsra, utazs utni vgyra s az ezzel kapcsolatos probl
mra utalnak.
Laksberendezsi trgyak: kislnyoknl talljuk, mint els
trgyat, nha nagyobbaknl is elfordul, amikor homogn trben
vagy a vilg egy elrekesztett rszben otthont rendeznek be.
Lnyoknl normlisnak tekintjk 7-8 ves korig. Mindenesetre a
fokozott otthon fel fordulst jelenti, teht preferlt znnak
108
rtkeljk. A lakberendezsi trgyakon bell fontos, hogy mihez
nyl elsnek a gyermek. Pl. kisgyat, jrkt vesz el, mit tesz
bele? A jrkt, kisgyat infantilis regresszis tnetknt kezeljk
vagy tlktsnek a szlk rszrl. Ugyanez - pp ellenkezleg
- a vdettsg utni vgyat is hordozhatja, visszakivnkozst
jelenthet a kisgyermekkorba, ahol a szl-gyermek kapcsolat
mg dominlt. Kisebb gyermekeknl termszetes vlaszts.
Enni val k: egszen ritkn kapjuk els trgynak, jelentkezse
fokozott belltds az tkezs, emszts problmjra. ltal
ban az orlis tendencik eltrbe kerlst jelenti.
Szrakozsi eszkzk: elg gyakran talljuk els trgyknt,
rm, szrakozs utni vgy jeleknt.
Egyb trgyvlaszts, ami mindazokbl a trgyakbl tevdik
ssze, amit kategrinknt nem tudunk besorolni, mivel nem
jellegzetesek, esetenknt kln rtkelendk.
Az els trgyvlasztsnl termszetesen mindig szmtsba
vesszk az pt kort s nemt. Amennyiben lny vlaszt els
trgynak harci eszkzt, frfit vagy katont, egszen ms az
rtke, mint hogyha prepubertl fi vlasztja ugyanezt, megint
ms az rtke s rtelme, ha felnttrl van sz.
Neurotikusokra jellemz, hogy mr az els trgyvlaszts
sorn jelzik a problmt. Mg j struktra mellett is, a trgyi
pts megkezdse eltt, mert nluk a tudatos kontroll nem elg
erteljesen mkdik.
Extrm esetek pl.: csiga els trgyknt pszichotikusoknl
prepszichotikus llapotban fordul el. Termszetesen elfordul
hat, hogy kicsi gyermek, aki eltte nhny rval csigval jt
szott, megltja s kiteszi, mint els trgyat. De mint tbbszr
hangslyoztuk, mivel mindig az egsz ptmnyt s a szemlyi
sg ssz-megnyilvnulsait vizsgljuk, rendszerint nem jelent
problmt szmunkra az rtkels, ha szmtsba vesszk azt,
hogy egy hrom ves gyermek nyl-e csighoz norml jtknv
mellett, vagy egy 14-15 ves, sivr struktra mellett.
Plda els vlasztsra:
Nyolc ves kislny a homokkupachoz alig nyl hozz,
ppen csak kzzel rinti, hosszasan nzi a jtkszekrnyt,
109
majd egy trpt emel ki s elhelyezi a kupac mell. Megll,
nem szl semmit, nem mozdul. Biztatsra a jtkpolc fel
fordul, hogy keressen mg valamit, de ismt megll, visz-
szafordul a tlca fel. Krds:
Ki ez - Trpe - vlaszolja. Mit csinl a trpe? Sem
mit, nz. Mit lt? - Rgket s szemetet. Hosszasan
nzi a trpt, a szeme knnyes lesz, majd elfordul a
terepasztaltl. jabb biztatsra nagyon lassan, ttovzs
utn megfog egyhzat, elengedi, egy msik hz utn nyl.
Ez szrks. Hosszks, lapos hz; leteszi a homokkupac
mell, a trptl nem messze. jbl ll, mimikja merev,
tekintete rvedez, nem nyl tbb trgyhoz. jabb bzta
tsra kivesz egy fehrruhs lnyt s lelltja a trpe mell.
Krds: Ki ez? - Hfehrke vlaszolja. Mit csinl H
fehrke? - Nzi a homokot. - s szereti a homokot?
Elknnyesedik a szeme s ezt vlaszolja: Nem! Vilg
ptmnye tbbszri bztats ellenre ezzel befejezdtt.
Figyeljk itt az els trgy megjelenst: trpe. Kvetkez
trgy biztatsra hz, a harmadik Hfehrke. Ez asszocicis
kapcsolatnak tnik, mivel a trphez hozztartozik a mesben,
de trpe els trgynak mindig bizarr vlasztsi forma, slyos
neurotikus problmra utal jegy. Az, hogy a trpe nem csinl
semmit, ll s nz, nzi azt a homokkupacot, amit a gyermek alig
rintett, jelenti a trpe passzivitst. A vlasz: rgket s sze
metet lt - depresszis vlasz. Ezt a depresszis vlaszt meg
ersti az, hogy Hfehrke is nzi a homokot, amit nem szeret.
Teht mindkt alak, amit kitett, motorosn gtolt, ugyangy,
mint ahogy a gyereknl motoros gtoltsg s depresszi ll fenn.
Az els trgyvlasztst csak kett kveti. Az egsz vilgban
mindssze hrom trgy van, struktra nincs, trtns nincs, az
elhzd reakciid vilgosan s egysgesen mutatja a slyos
depresszis llapotot.
Krdsnkre adott vlasz, hogy hol st a Nap s hol van
rnyk: Itt sehol sem st a Nap - megersti az eddig nyert
jegyeket.
Teht a kislny vilga tipikus depresszis kp. Lelassdott
110
reakciidt kapunk, a motoros gtoltsg mind az ptmnyben,
mind a kzvetlen megfigyelsben egyformn rvnyeslt.
Ezt a kis pldt azrt adtuk, hogy vilgoss tegyk azt, hogy
az els trgyvlasztst, noha rtkeljk, ez az rtkels nem
nmagban, hanem az ptmny egszbe illesztve s a glob-
gfigyelshez igazodva trtnik.
Norml, egszsges vilgban, harmonikus szemlyisgfejl
ds mellett a tr jl tagoltan, j ritmussal van betltve.
A tr kihasznlsnl azt nzzk, hogy az adott teret jl
kitlti-e az pt, vagy nem tudja felhasznlni; esetleg ttri a
kereteket stb. A trgyak tri elhelyezsben rtelmi sszefg
gs, eszttikai, vitlis vagy valamilyen ms rendez elv is meg
mutatkozik. Olyan rend-forma, rend-kplet uralkodik, ami az
illetnek sajtja vagy ami pillanatnyilag vlt sajtjv.
Kisgyermekeknl a tr tagolsa, beptse mg nem alakult
ki. t ves kor alatt csak a megfigyels egszben rtkeljk a
tr kihasznlst, s gy vesszk szmtsba. Azt is mindig
figyeljk, hogy az letkornak megfelel, a gyakorlatban ismert,
milyen kisgyermekes ptsi formt hasznl, mert ez nemcsak a
vilgjtkra jellemz, hanem a kisgyermeknek minden olyan
trgyi manipullsnl, ahol a hasonl trgyak sorozatt adjk
a kezbe. Pl.: egsz kicsiknl halomba raks, majd vertiklis
vagy horizontlis ptkezs, sor-kiraks, ksbb szortrozs,
csomraks - jellemz tevkenysgek.
Amerikai szerzk Bchlert kvetik, s inkbb kvantitatv md
szerrel dolgoznak, pontoznak. Megszmoljk a felhasznlt da
rabokat annak megllaptsra, hogy a vilg telt vagy res. Ez a
md erszakot tesz a technika Gestalt jellegn, s hinyzik
belle a konzekvens megfejts.
Oresnek nevezzk a vilgot, hogyha a trben itt-ott tallunk
egy-egy trgyat, vagy ha a trgyak szma nagyon kevs.
res vilgot nagyon fiatal gyermekek kivtelvel slyosan
zavart szemlyek ptenek: akik nehezen kezelhetk aptia,
meg nem kzelthetsg miatt; tendencijuk visszautastani a
seglyforrst, mindenfajta kzlekedst a krnyezettel.
111
Ha megtekintjk az ptmnyt s azt ltjuk, hogy nagyon
kevs trgy van, vagy megszmlljuk a trgyakat s gy llapt
juk meg, hogy res, ezzel mg csak egy globlis megllapts
hoz jutottunk. Ugyanis a vilg egyes rszei lehetnek zsfoltak s
ms rszei resek. Pl.: bal als sarokban 15-20 trgy lehet
sszezsfolva, amit egy nagy res tr vesz krl. Vagy: egyes
izollt kis csoportokba zsfoldnak a trgyak, s kzttk nagy
res terek vannak. Bchler szimptomatikus jegynek veszi az
res vilgot.
A zsfolt vilg szintn az egyenslytalansg jegye, csak mst
jelent.
Mint mr mondottuk: azt, hogy a vilgptmny res, zsfolt
vagy teltett, azaz arnyos-e a trkihasznlsa, azt rtekintsbl
tudjuk megllaptani, pr hnapos gyakorlat utn. De megkapjuk
a szmszer mutatkbl is. Az alkalmazott trgyak szma ezt
jelli, de ez a vilg trkihasznlsnak mg csak egy szempont
ja. Annak a megllaptsa, hogy az adott teret az pt resen
hagyja, teltetten vagy zsfoltan pti be, globlisan trtnik. (Az
rtelmezse ugyanaz, mint a rajzos vizsglatoknl s a grafo-
tesztnl.)
Ha rszeire bontjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy ugyan
abban a vilgban egy vagy egyes rszek lehetnek zsfoltak,
msok resek, mint ahogy lehet az egsz zsfolt, res vagy
teltett.
A zsfoltsg, ressg vltozsa gyakran a kifejezett tartalom
fggvnye. Pl. egy bekertett farm tele van llatokkal; mozi eltt
csoportosulnak az emberek. A tavakon, tengereken, vizeken
termszetknl fogva kevesebb trgy van. A dolog azonban
mgsem mindig ilyen egyszer, mert elg gyakori az is, hogy a
tengerben llatok nyzsgnek, hajk vvnak csatt, emberek
potyognak a vzbe, sznak. Mint ahogy az is elfordul, hogy a
farmon csak nhny llat van. Kt-hrom kirakott ft az pt
erdnek nevez, vagy kirakja az sszes ft. Teht a zsfoltsg
ressg, noha sszefgghet a tartalommal, mgis az pt sa
jtos megjelentsi formja, amit szemlyisgjegynek tekinthe
tnk. Mindenesetre az is szempont - s mindig szmtsba kell
vennnk az ressg-teltettsg felmrsnl -, hogy a zsfolt
112
sg tartalmak hordozja vagy ncl, s az ressgnek rtelme
van-e, vagy ncl?
A msik szempontunk: alkalmazhatjuk a trszimbolikt, nem
csak a teltettsg szempontjbl, hanem strukturlis s tartalmi
elemzs sorn is.
Muchielli a Village-tesztnl (falu-tesztnl) rtelmezsi alap
knt hasznlja a trszimbolikt, igen bonyolult mdon. A szim
bolikus tri felosztst alkalmazza, az ptmny-struktrkat is
szimblumknt fogja fel s ennek megfelelen rtkeli.
Ezt mi tbb elvi s gyakorlati szempontbl nem vehetjk t a
vilgjtkban.
Pl. kisgyermekeknl nemhogy a tri szimbolika, de trbeli
tjkozds sem alakult ki. Ezrt fel sem merlhet a szimbolikus
rtelmezsi lehetsge a trnek.
A vilgjtknl a probandus szabadon dolgozik, teht, hogyha
akarja, krbejrhatja az asztalt. gy vagy egy szemszgbl pt,
vagy tbb szemszgbl, helyvltoztatsa szerint, vagy aszerint,
hogy merre irnytja a mondanivaljt. Ez rszben, de elg
ersen befolysolja a tri szimbolikt, azaz megbzhatatlann
teszi, mivel a pciensnek a trhez val viszonya vltozik vagy a
sajt mozgsa kvetkeztben, vagy aszerint, hogy a trgyak
elhelyezsben milyen tri irnytottsgot kvet.
Ha a probandus egy stabil llsbl pt, ami nagyon gyakori
7 ven fell, alkalmazhatjuk az egyszer s gyakorlati tri felosz
tst. Ez a kvetkez:
Horizontlisan ktfel, vertiklisan hromfel osztjuk az p
tsi teret. Balrl jobbra haladva szmozzuk. (Mint mr emltettk,
a balrl jobbra halads kultrnkban az rs-olvass, a varrs, a
rajz haladsnak az irnya, a szemnkkel val ttekintsnek,
rendszerezsnek az irnya, amikor nyugodtan, szabadon dol
113
gozhatunk. Teht szmunkra balrl indulni s jobbfel haladni
munka, felmrs s mozgs kzben a termszetes, a megszo
kott forma. Ez egy bizonyos fokig az ptkezsnl is rvnyesl,
de csak bizonyos fokig. Nagyon vatosan kell kezelnnk, ugyan
gy a hozz fztt rtelmezst is. Mint mindig, a lateralitsra is
tekintettel kell lennnk.)
Ami baloldalt van, azt elmltnak tekintjk, a jobb oldal a
bekvetkezend, ami fel haladunk: a jya Lent, testkzelben a
mindennapi szksgletek, relis kzvetlen ignyek s clok
llnak, felfel haladva a tervek, vgyak, szellemi irnyulsok
tallhatk.
Ebbl kt dolgot mindenkppen elfogadhatunk, ha stabil pont
ja van az ptnek, ahol ll, akkor a hozz legkzelebb es als
rsz tbbnyire hangslyozott. Szorongs, flelem, gtoltsg e-
setben ide zsfoldnak a trgyak s a felfel halad rszek
resen maradnak.
Ez valban a kzvetlenl jelentkez szksgletek, a jelenbe
hat problmk helye. A mlt s a jv fel halads lehet gtolt.
A mlt esetben - vagy mert olyan kellemetlen emlkek s knos
tartalmak vannak, amik torlaszt kpeznek az emlkezetben s
az rzelmek megjelentsben, a jv fel halads pedig minden
slyosan szorong, gtolt szemlyisgnl szintn megnehez
tett. A zsfoltsg s ressg szempontjbl is felmrjk ezt, de
tartalom s struktra szerint is , hogy az adott s felosztott trben
hogyan helyezkedik el s hogyan dolgozik az illet.
Ha egy krt hzunk kzpre, amelyik magba foglalja az als
s fels znk felt, akkor jellni tudjuk a centrumot (C).
A. centrumot hangslyozott, kiemelt kzpnek, kzpontnak
tekintjk akkor is, ha vltozik az pt mozgsa a terepasztal
krl. Vilgos, hogy mirt fogadhatjuk el: a tglalap alak tr
kzepe, brhonnan szemlljk, mindig ugyanaz.
Ami a centrumba kerl, rendszerint fontos, de nem mindig az.
Ha az pt pldul perem-menti ptkezst alkalmaz (ami b
tortalansg, a vezet szlhez val tapadsnak a jele), akkor
rendszerint nem meri a centrumot hasznlni, s nem kerl bele
lnyeges dolog. Nem azrt, mintha nem rezn a centrum
fontossgt, de nem meri azt megkzelteni s kitlteni, s ezrt
114
lehet, hogy az rtkels szempontjbl lnyeges dolgok nem
kerlnek a centrumba. Ebben az esetben annak van jelentsge,
hogy a centrum resen marad.
Teht az ressg-teltettsg eloszlst rtkeljk znk sze
rint is. A znk szerinti trgy-elosztst is flmrhetjk szemmel,
becslssel vagy kiszmthatjuk numerikusn, melyik znba
hny trgy esik. Ennek csak 7 ven fell van rtke, amikor a
tr-szimbolika kezd kialakulni. Viszont nem minden gyereknl
egyenl a pszichs tjkozds fejldse, teht 9-10 ves korig
vatosan kezeljk.
Az rtelmezsnl a szoksos trszimbolikt kvethetjk.
Az rtkels a trgyak tri elosztsa szempontjbl (ha kisz
moljuk) a kvetkez:
Plda:
I. =4 IV. =0 (Az arab szmok
II. = 12 V. =0 C = 3 a kirakott trgyak
III. =14 VI. =2 mennyisgt jellik.)
Summa: 32
Ez egy ersen szorong s gtolt, aktivitsban s intelligen
cia-teljestmnyben is gtolt szemlyisgre enged kvetkeztetni.
Az I. zna: idegenkeds a mlttl, gtolt, elfojtott lmny-tartal
mak. AII. s III. zna teltettsge a szorongs jegyeit adja, amely
csak a kzvetlen szksgletek kielgtsre mutat tendencit. A
IV. s V. zna ressge a praktikus s intellektulis gtoltsgra
mutat, a VI. zna a jv fel irnyultsg szegnyessgre s
gtoltsgra. A centrumba jut nhny trgy csak a II. s III. zna
szrsa. Ebben az esetben itt rzelmileg nem hangslyozott,
tartalmat nem hordoz trgyak voltak elhelyezve.
A kategrik
Mutatjk, hogy a vilg ltezi hnyflk, hny nagy csoportba
oszthatk, ltezsk, szerepk, funkcijuk szerint.
Ez alatt a valsgos vilgot rtjk, s ugyanakkor annak a
megfeleljt, a tbb gyakorlati s pszicholgiai szemponthoz
alkalmazkod jtkvilgot is.
A kategrik fellltsa szerznknt tbb-kevesebb eltrst
mutat. Ugyanis, ha pontossgra treksznk, annyira megnhet
a kategrik szma, hogy az ersen nehezti a munkt. Ha
egyszerstnk, sematizlunk, sok rszlet elvsz.
Tovbb vannak kategorizlhatatlan trgyak. Kutatmunk
hoz differenciljuk a kategrikat, a gyakorlati munkhoz az itt
megadott kategrik jl hasznlhatk.
A kategrik szmozsa egyrszt a munkt knnyti, ms
rszt a fontossgi sorrendet jelzi. A fontosabb kategrikat to
vbbi rszletekre bontottuk. A lnyegteleneknl s azoknl a
trgyaknl, amelyek bizonytalanul kategorizlhatk, egyszers
ts kedvrt sszevons trtnt.
Az Erica kategrik a kvetkezk: 300 darabot 12 kategrira
osztanak:
I. Emberek
II. llatok: a) vadllatok, b) szeld llatok
III. Kzlekedsi eszkzk: a) vonat, b) aut,
c) lvontats kocsik, d) replgpek, e) vzi jrmvek
IV. Szrakozsi eszkzk
V. Templomok
VI. Hzak
VII. Kertsek
VIII. Fk
IX. Bababtorok
X. gynemk
XI. Benzinkutak
XII. Egyb
Noha az Erica-kategrik jl hasznlhatk, mi vltoztatsokat
eszkzltnk. Pl. szmunkra nem indokolt, hogy a benzinktnak
s kertsnek kln kategrija legyen.
Az ltalunk fellltott kategrik (reduklt
rendelintzeti):
I. Emberek:
a) Frfiak 7 db
b) Nk 9
c) Gyermekek 7
d) Mesefigurk 4
e) Egyenruhsok, harcosok 18
sszesen 45 db
116
II. l l atok:
a) vadllatok 12 db
b) hzillatok 8
20 db
III. Nvnyek:
a) fk, bokrok 17
b) virgok 8
25 db
IV. Hzak:
a) lakhzak 14 db
b) kzpletek 11 db
c) templom 1 db
26 db
V. Kzl ekedsi eszkzk:
a) autk, kocsik 8 db
b) vonat 1
c) hajk, csnakok 2
d) replk 3
14 db
VI. Harci eszkzk: 3 db
VII. pt mnyek a termszetben: 18 db
VIII. Hi rdetsi eszkzk,
kzl ekedsi j el zk: 9
IX. Lakberendezsi trgyak... 14
X. Enni val k 4
XI. Szrakozsi eszkzk 5 db
XII. Egyb t rgyak plasztilinbl
vagy msbl kszlt eszkzk, esetleg nyersanyagok
Amennyiben a vilg nem egy, az pt szmra fontos tarta
lom megeleventse, teht az pt nem centrl egy problmra
vagy mondanivalra, az alkalmazott kategrik szma mutatja,
hogy az rdeklds, a ktds, a kapcsolat az l s az lettelen
vilg differencilt csoportjaival milyen tgas, sokrt, milyen
gazdag, norml vezetben van, vagy ppen szegnyes, besz
klt.
A kategria-szm cskkens nem abszolt rtkkel mrhet,
117
mert az egy problmra val szktsre csak bizonyos fokig
jellemz, ugyanis a szkts nemcsak az pts pillanatban,
hanem ms fontos trtnsek sorn is elfordulhat. Vlasztsi
kptelensg esetn sem rtkelend az alkalmazott kategrik
szma.
Kisgyermekeknl termszetesen - letkori sajtossgaikbl
addan - alacsony az alkalmazott kategrik szma. Hosszabb
ideig tart krnikus betegsgek nyomn rendszerint bizonyos
beszkls mutatkozik, ez a vilg-ptsnl szintn magval
hozhatja az alkalmazott kategrik szmnak cskkenst. U-
gyanez vonatkozik a neurotikus, pszichotikus llapotokra is.
Pszichotikusoknl a kategria-szm beszklsnek ellenke
zjt is megtalljuk a beteg magatartstl fggen. A kritiktlan
ktds s vlasztani nem tuds esetn emelkedhet az alkalma
zott kategria-szm. Ez klnbzik a vlasztani nem tudstl. A
kritiktlan vlaszts kapkod, kapaszkod, mindent-akars, a-
minek csak egyik eleme az ttekints hinya. A kategria-szm
nvekedse j struktrval magas intelligenciaszintet jelez, e-
zenfell a tapasztalatok s a tanultak beptst a szemlyisg
be, a mobilizls lehetsgt, a kzbentartst s a flttk val
uralkodst fejezi ki. A ktds, az rdeklds sznessgre,
gazdagsgra utal.
Azrt rjuk le a kategriaszmot s az alkalmazott kategria-
szmot, hogy feltntessk a kett arnyt. Vagyis, hogy az adott
mennyisgbl mennyit vlasztott az pt. Pldul.: KT 12, a k t 3
azt jelenti, hogy 12 kategribl mindssze 3 kategrival dol
gozott az pt.
Tudjuk, hogy az alacsony kategriaszm beszklsre utal,
de mindig meg kell keresnnk ennek a jelensgnek ms jegyeit
is. Teht az itt kapott mutatt egyb mutatkkal - a struktrval
s tartalommal egytt kell rtelmezni.
Alkalmazott kategria trgyszma lehet
magas: 80-tl
gazdag: 60-80
norml:
40-60
szegnyes: 20-40
beszklt: 10-20
118
Az alkalmazott kategrik trgy-szma
arnylik a flhasznlt kategria trgy-szmhoz
Ez a mutat azt jelenti, hogy az egyes kategrik mennyire
hangslyozottak az ptmnyben; hogy egy-egy kategria trgy
szmbl hnyat hasznl fel az pt, mennyire veszi ignybe
egy adott kategria lehetsgeit.
A kategria hangslyozottsga, fontossga az illet kategri
nak az pt lmnyben jelentkez slyossgra, fontossg
ra utal.
Csak a fontosabb kategrikat szoktuk arnyostani a diag
nosztikai munkhoz. De kell gyakorlat mellett az arny felllt
sa nem szksges, mert ha nem numerikus rtkelsre alapoz
zuk, akkor ttekintssel fel tudjuk mrni, hogy az egyes kateg
rik mennyire hangslyozottak, s ezt verblisn tudjuk megfo
galmazni. Pl. azt mondjuk, hogy: sok ember, kevs llat, nagyon
sok kzlekedsi eszkz, hinyoznak a hzak s a nvnyek.
Ezzel a numerikus rtkels helyett sly szerinti rtkelst hasz
nltunk.
Ha numerikusn rtkelnk, akkor viszont ezt gy tntetjk fel:
I. kategria: emberek, trgyszm 44, ebbl az pt felhasznlt
1-et (I. KT 44: AKT I), vagy mind a 44-et, akkor I. KT 44: AKT 44.
Kategria-hiny
Mint lttuk, a kategrik a vilg ltezinek egyszerstett,
sszevont csoportostst adjk.
A kategria-hiny egyik legjobban hasznlhat mutatnk.
J elzi, hogy melyik csoporttal val kapcsolata zavart, melyik cso
portjelent problmt az ptnek. Ezrt az els 4 fontos kateg
ria kzl brmelyik hinyzik, szimptomatikus jegynek tekintjk.
Az els ngy kategria egyttes hinya csak slyos zavart
llapotokban fordul el (kivtel: az egy problmra val centrls
esete).
Egszen kicsi gyermekeknl termszetesen mskppen r
tkelnk. Br mg a 20 hnapos gyerek is rendszerint kzbe
vesz s kirak klnfle trgyakat - de ha nem tenn, akkor sem
tekinthetjk szimptomatikus jegynek. Kivtelt kpez az az eset,
ha tbb vilgptmny sorn kvetkezetesen nem nyl ember
119
hez s babval sem jtszik.
Els s legfontosabb kategrink az ember. Mivel az ember
trsas lny, szemlyisgfejldse - mint azt ksrletek s ta
pasztalatok igazoltk - az intelligencia-fejldstl a mozgs
fejldsig al van vetve az emocionlis fejldsnek, aminek
formlja, magja az els emberi kapcsolatok alakulsa. Vgig az
letben dnt, gy a pszichodiagnosztikban is lnyeges az
interperszonlis kapcsolatok alakulsnak s a vele kapcsolatos
problmknak a feltrsa.
Ez nem knny feladat. Ebben a vizsglatban is jegyeket,
jeleket kapunk, amiket elszr kln, azutn nagyobb egysgbe
lltva rtelmeznk. Vgl a heteroanamnzis segtsgvel, ed
digi rtelmezsnket felttelezsknt kezelve, jbl rtelmez
zk. Nevezzk az els rtelmezst fiktvnek, a msodikat ellen
rztt, relis rtelmezsnek.
Egy olyan ptmnyt, amibl hinyzik az els kategria, va
gyis az emberek, mg ha a vilg egy problmt elevent is meg,
akkor is gy rtkeljk, hogy az interperszonlis kapcsolatok
zavara ll fenn, mghozz globlisan. Teht az pt mindenne
m emberi kapcsolatban megzavart. Ennek okt rszleteiben
tovbb keressk. Ha a msodik kategria van csak jelen, az els
hinyzik, az kisgyermekeknl termszetes, mert az llatokat
sokszor emberek helyett hasznljk. Nagyobbaknl viszont reg
resszit jelent vagy fixcit. Ha valaki emberi kapcsolatok helyett
llatokkal lp ers rzelmi kapcsolatba, akkor a regresszi vagy
a fixci mgtt minden valsznsg szerint az interperszonlis
kapcsolatok zavara ll.
Az llatokkal val kapcsolat kiegsztje lehet, st, szksges
kiegsztje az emberi kapcsolatoknak. Ebben az esetben mind
kt kategria kpviselve van, azaz kpviselve kell legyen. Ter
mszetesen nem mindegy, hogy mit csinlnak az emberek, az
llatok a vilgban.
Ha hinyoznak az emberek, llatok, csak nvnyek kpviselik
az lvilgot, ez a regresszinak mlyebb, slyosabb foka.
A hrom l-kategria hinya egyttesen, mg knnyebb
panaszok esetn is, ha huzamosan fennll, kros szemlyisg-
fejlds jegye, klnsen, ha merev struktrval, tartalmi sze
120
gnysggel trsul. Ilyen esetekben a legnagyobb vatossggal
jrunk el, kzben tartva a gyermeket s a csaldot, igyekezve
kikszblni s tvol tartani a krost tnyezket.
Ennek egyik vilgos, meggyz pldjt volt alkalmunk ta
pasztalni:
Knny panaszokkal Idnknt megjelen fi 10 ves kor
tl merev, Sch-s jelleg vilgot ptett, az l kategrik
ht esetben is hinyoztak; 18 ves korban skizofrnia
incipienssel kerlt zrt osztlyra.
A negyedik kategria, a hzak azrt fontosak, mert az emberi
otthon megjelenti, az emberi tevkenysgek sznhelyei. Az
emberi szerepek (szocilpszicholgiai rtelemben vve a sze
rep szt) helye, kifejezje a hz, pl. voda, iskola, templom,
krhz, mozi, gyr stb. Ha a hzak hinyoznak a vilgbl,
elssorban nt t hnnnal kapcsolatos zavarokralital. Otthon,
csald nincsen civilizatrikus letformban hz nlkl. A hzat
nevezzk otthonnak, s nincs emberi tevkenysg, funkci,
szerep (kivve nhnyat, amely a modern, civilizatrikus letre
nem jellemz) hz nlkl.
Kisgyermekeknl, ha az otthonon kvl nem szerepel ms
hz, termszetesnek vesszk, mivel letterk, megismersk
hatrai, ktdseik mg az otthonra korltozdnak. Teht itt az
otthonon kvl a hzhinynak nincs jelentsge. Ugyanakkor
kirakhat tbb hzat is, mert hiszen nemcsak lakik otthonban,
hanem a tbbi gyerek is. Egszen kicsiknl s lnyoknl, ahol
hangslyozottabb az otthon, elfordul, hogy az otthont bellrl
eleventik meg, btorokbl rakjk ki. A vilg vagy valamelyik
rsze egy hzba rendezdtt. tdik kategrink a kzlekedsi
eszkzk - ezeknek hinya jelenthet kzlekedsi fbit vagy
idegenkedst a lrmtl, helyvltoztatstl, kzlekedstl, nyug
talan, jv-men lettl. Mindenesetre, mivel a modern let
velejrja a kzlekeds, teljes hinya problmt jelent, bizonyos
elfordulst a konvencionlis vrosi letformtl. Olyan gyerme
keknl, akik tanyn vagy termszetben elvonult helyen laknak,
ms a jelentse, de ilyen gyerekek ma ritkn kerlnek ambulan
121
cira vagy krhzba. Ezeknl is egy-kt jrm vagy ergp meg
szokott jelenni. Nincs az a falusi vagy tanyasi gyerek, akinek
kpzeletben s ismeretben az aut ne volna jelen.
A tbbi kategria hinya nem jelent klnsebb feszltsget,
problmt. Egyszeren az pts milyensge miatt maradhatnak
ki. A jl integrlt, gazdag vilg gazdagon alkalmazza a kategri
kat, de hinyuk csak az els ngy kategrinl fontos. A
tbbinl nincs diagnosztikai jelentsge. A kategria-hinyt je
lljk, nv s szm szerint felsoroljuk, ha az els fontos kateg
rikrl van sz; a tbbinl csak szmmal.
A numerikus kategria-hiny indirekt mdon benne van az
alkalmazott kategria-szmban. A hiny kiemelse s megne
vezse a lnyeges kategriknl azrt szksges, mert szimp
tomatikus jegy vagy feszltsg-jelz, amely jelli a feszltsg, a
problma terlett.
5. Diagnosztikai tmpontok
Szimptomatikus jegyek
A vilgptmnynl a szimptomatikus jegyek, a hitelestsi
eredmnyek szerint, rszben emocionlis zavarok kvetkezm
nyei, rszben alkati adottsgoknak tekinthetk. Ezeket a jegye
ket tartalmilag s formailag kirtkeljk, pontozzuk.
Bchler szerint az amerikai szerzk t szimptomatikus jegyet
ismertettek:
a) agresszi
b) ressg
c) zrtsg, izolci
d) dezorganizci
e) rigidits
Ksbb Bchler felveszi az gynevezett unpopulated (npte-
len) vilgot, ami eredetileg az ressgtl nem volt elklntve.
Ezeket a szimptomatikus jegyeket a tapasztalatokra tmasz
kodva kiegsztettk a lnyeges kategria-hiny jellsvel (ez
vonatkozik az lvilg egszre, a hz-hinyra stb., amint azt
122
mr ismertettk), azonkvl a traumatikus, szorongsos, reg
resszis s depresszis jegyekkel. gy a szimptomatikus jegyek
szma tz. Vagyis:
1. dezorganizci
2. izolci
3. ressg
4. merevsg, rigidits
5. kategria-hiny (rszleteire bontva)
6. traumatikus jegyek
7. agresszi
8. szorongs
9. regresszi
10. depresszi
Az ressg vagy a dezorganizci foknak pontokban trtn
meghatrozsa nehz feladat. A pontozsi rendszer csak hosz-
szabb tapasztalat utn alkalmazhat. Helyesebb, ha a munka
kezdetn gy fogalmazunk: ressg nagyfok; ressg az
egsz vilgra kiterjed; ressg hromnegyed rszben, ptmny
egynegyed rszben srts." Ugyangy a szorongs jelentkez
st is jobb, ha pontozs helyett becsls szerint rgztjk.
Az agresszi, szorongs foka aktulisan vltoz. A terpia
dinamikjra, folyamatra is ad tjkozdsi lehetsget. Ezrt
els megkzeltsre gy tnhet, hogy igen fontos a mennyisgi
tnyez, teht felttlenl pontoznunk kell.
Csakhogy a szorongsnak, agresszinak vannak minsgi
jellemzi is, pl. az agresszi irnya, elaborcis lehetsge,
tttelessge stb. Ezrt j, ha a pontozsi mdszert igyeksznk
bevezetni, de kell kritikval, s ms sszetevkhz viszonytva
hasznljuk fel mind a diagnosztikban, mind a terpiban. A
pontozs jl hasznlhat eszkz, nagyszm rutinvizsglatok
nl valamint dokumentcinl, tudomnyos munknl sem nl
klzhet. De a terpis munka alapja a differencilt, viszonytott
ler rtelmezs. Ez biztostja a terpis folyamat vezetst s
kontroll lehetsgt is.
Vegyk sorra a szimptomatikus jegyeket megjelensi forma
s rtkels szempontjbl.
123
Dezorganizci
Dezorganizlt az az ptmny, ahol nincs szervezettsg, nem
alakult ki struktra: hinyzik a bels rtelem s sszefggs a
trgyak kztt.
Az organizls rszben kpessg, lnyege: sszefgg min
tt kszteni klnbz, egymstl fggetlen rszekbl (dara
bok, gondolatok, eszmk, folyamatok). Lelemnyessget ig
nyel, szelektlst; sszefggsek felismerst; tervezst; ta
pasztalatot stb. Az organizlsnak van formai s tartalmi rsze.
A forma: a struktra - elemek rszei s sszessge. A tartalom
ebben az esetben a nyilvnval, nyitott sszefggs, a funkci.
De lehet a tartalom, az sszefggs rejtett is.
Kaotikus a vilg, ha a dezorganizltsg olyan fok, hogy a
mikro-rszek sem fggnek ssze, s a tr elrendezse, formja
is felbomlik. A trgyak egyms kzti s nll funkcijukat el
vesztik, vagy kis mrtkben tltik be.
Dezorganizcis tnetek lphetnek fel idlegesen: felindult-
sgnl, oppozcinl, kimerltsgnl; huzamosan pszichotikus,
prepszichotkus llapotban; hisztris talajvesztettsg llapot
ban, dekompenzlt neurotikus llapotokban.
Az organizcis kpessg romlik, st le is plhet kzponti
idegrendszeri rtalom, megbetegedsek esetben. Az organiz
ci formai rsze, a struktra-romls specifikusan jelenik meg
klnbz organikus kzponti idegrendszeri betegsgeknl.
Azaz: a struktra-romls jellegzetessgeibl kvetkeztethetnk
a betegsg jellegre.
PL: arterio sclerosis cerebrinl a gazdag, szp struktra el-
sivrosodik, s kialakul a primitv sorkiraks vagy merev juxta-
pozici, szegnyes tartalommal.
Pnenkefalitisnl, s minden olyan organikus kzponti ideg-
rendszeri megbetegedsnl, ahol nem primer az intelligencia
szint romlsa, hanem az alak-, formalts s visszaads jelent
kezik elssorban, a beteg kszkdve keresi a j struktrt,
ksrletezik, javt, de nem tudja jl megoldani. Elrehaladott
stdiumban, noha fokozdik a struktraromls (azaz az organi-
zci-romls) a beteg mr nem apercipilja.
Az enkefaloptira is jellemz a gyenge struktra, viszonyla-
124
gos j tartalom s intelligencia-sznvonal mellett. Ez gy mutat
kozik meg, hogy az explorcis s tartalmi szint rendszerint
magasabb, jobb mint a struktra-szint.
A dezorganizci regresszis jegy is lehet. Kisgyermekeknl
mg nincs j organizci. Lassan, a primitv sorkiraksbl, ha
lomraksbl, laza csoportokbl alakulnak ki az egyes rszek
szervezdsei, majd az egsz vilgot egybefogva ltrejn a ji
organizlt teljes egsz, melynek gazdagsga, sznvonala mr
egyni adottsg, a szemlyisg-struktrnak rsze.
A dezorganizci megtlsnl a kvetkezkre kell (vigyz
nunk: az res vilgban az ptmny nem ltszik dezorganizlt-
nak, nhny trgy van csak sztszrva a trben.
Az agresszv jtk miatt is vlhat a vilg dezorganizltt.
Hzak borulnak fel, harcosok esnek el, hidak szakadnak le stb.
A zsfoltsg miatt az pts folyamatban vlik a vilg dezor
ganizltt. Az pt szmra organizlt vagy ppen jl organizlt.
A szemll az pts kvetsben ezt pontosan le tudja mrni.
Utlag viszont mr nehz a folyamatot differencilni.
Elfordul az is, hogy a rendez elv, az organizcis forma
hinyzik, de bels sszefggs van, melyet csak a probandus
tud feltrni. Teht a vilg ltszlag dezorganizlt, mert a struktra
gynge, de a bels organizci ers (vagy kzepes, gynge -
de fennll).
A dezorganizcirl akkor beszlnk, ha sem j kls (formai)
sem bels (tartalmi) sszefggs nincsen.
Arra a krdsre, mirt szimptomatikus jegy a dezorganizci,
a vlasz vilgos: mindazoknak a betegsgeknek tnete, ahol a
strukturlsi kszsg nagy fokban lazul vagy ppen felbomlik.
Ms tnetekkel egytt dnthet el, hogy alkati adottsgokrl,
pillanatnyi llapotrl vagy folyamatrl van sz; nmagban ez a
jegy azt jelenti, amit a sz: szervezettsg hinya, szervezetlen
sg, rend-hiny, jl mkd sszefggsek hinya.
A hisztris talajvesztettsgnl a dezorganizci magas
trgyszmmal, csillog tartalommal jr egytt.
Pszichotikus, prepszichotikus llapotban bizarr vagy kros
tartalmak, inadekvt sszefggsek jelennek meg, tl sok vagy
tl kevs trggyal.
125
Depresszinl kevs trgy-szm, res vilg mellett szeg
nyes, nyomott tartalommal tallunk dezorganizcit, amit sok
szor nehz felfedezni a kevs trgy miatt.
Neurotikus dekompenzcinl neurotikus tartalommal ka
punk a roml forma mellett dezorganizcis jegyeket.
Az rtelmi fogyatkosok gyenge struktrt adnak, de mg
nem dezorganizltak. Dezorganizci az rtelmi fogyatkossg
slyosabb eseteiben jelentkezik (vagy ersen nyugtalan llapo
tokban).
Izolci
Izollt, zrt vilgot azok ptenek, akiknl az elklnts, az
elszigetels tendencija ersen rvnyesl. Ennek oka lehet:
vdekezs a sajt tlers impulzusokkal szemben. n nem
hagyom magamat szabadon kiramlani a vilgba. Vagy meg
fordtva: vdekezs a vilg beramlsa ellen, ahonnan tl ers
vagy ellentmond hatsokat kap vagy kapott, melyeket nem tud
feldolgozni, nem kpes szemlyisgbe bepteni. Sem nma
gt nem tudja integrlni a vilgba, sem a vilg lmnyt nma
gba. Az izollt vilg rendszerint egyttal dezintegrlt vilg is,
ers gtak, fkek tartjk ssze, s ez lnyegben vdekezs a
sztess ellen. Alkati vagy neurotikus jegynek tekinthet.
Az izolcit elssorban a kertsek teszik lehetv: vadllatok
vannak bekertve, park krlkertve, sajt hz bekertve stb.
Ha a kertsen nincs kapu, rs, kijrat, az izolci foka er
sebb, regresszv jelleg.
Lehet az egsz vilg bekertve, s lehetnek az egyes rszek
krlkertve vagy egymstl elvlasztva. Fk, utak, rkok is
krlkerthetnek egyes rszeket vagy szigetek emelkedhetnek ki
a tengerbl. Ezek nem olyan vilgosan kifejezve, de szintn
izolcis jegyek. Mindenesetre itt a vdekezs differenciltabb,
a megjelents, a feldolgozs formja kulturltabb s fedet-
tebb, de ugyanakkor ersebben mutat az alkati, mint az aktulis
fel.
Egy hzat lehet nagyon tetszetsen is krbekerteni virgok
kal - de lehet llatokkal vagy katonkkal is.
Bchler s munkatrsai closed (zrt) s undosed (nyitott)
126
elnevezst hasznlnak.
A zrtsg, az izolci a ki- s beramlsnak, a kzvetlen
kontaktusnak, a szabad cselekvsnek, a szabad n-rvnyes
tsnek, lmnyek szabad beramlsnak s feldolgozsnak
akadlya.
ressg
Ezzel a problmval a trbeli elhelyezsnl foglalkoztunk.
Rigidits
Rigid, merev a vilg, amikor a trgyak elhelyezsben hang
slyozott a sorbaraks, a szimmetria: a trgyak elhelyezse s
az egsz struktra mrtani merevsget mutat.
Termszetesen nem minden sor-megjelens jelent rigiditst,
csak ha tartalmilag nem indokolt helyen tallunk sort, vagy merev
geometrikus formkat, tovbb, ha ez a forma egy ptmnyen
bell tl sokszor fordul el. A rigid, merev formkat elklntjk
a primitv sorkirakstl, ami nem szksgszeren merev. Pro
sulhat rigiditssal, de lehet egyszeren csak a legprimitvebb
rendez elv, rend-struktra megjelense.
A sor-kiraks lnyege, hogy a trgyakat, ahogy jnnek, egy
ms utn sorba teszem, egyms mell helyezem. A sorbarak-
s, hogy a vlasztott trgyakat egy merev sorba rendezem el.
A rigid sorok s geometrikus formk megjelense az pt
merevsgre, letidegenedsre utalnak. Skizoid vilgokjellem-
zje, de magas sznvonal tartalommal a rendszerez elvet, az
absztrakcis kszsget jelzi.
Gyakran tallunk rigid vilgptmnyben ms jegyekkel trsu
l bizarr emocionalitst, ez patolgis megnyilvnulsnak min
sthet. Tartalmi-, formai- s akci-szegnysggel prosult rigi
dits szintn patolgis jegy.
A neurotikus knyszeres mechanizmus is ltrehozhat merev
formkat, mintegy vdekezsknt a bels sztesssel szemben,
vagy a flt tartalom megjelentse ellen.
A knyszer-neurotikus sorbaraksban, rigiditsban tbbnyire
megjelenik a neurotikus tartalom is, rendszerint szorongsos
formai jegyekkel (szoros sorbaraks, peremhez tapads, vala
mint a szorongs tartalmi jegyeivel).
127
Kategria-hiny
Ezzel mr szintn foglalkoztunk.
Traumatikus jegyek
A mltban lezajlott traumk, melyeknek feldolgozsra a pro-
bandus kptelen, a jelenben is hatnak s rendszerint megjelen
nek a vilgptmnyben, ugyangy, mint a konfliktusok, tovbb
az els- msod- s harmadlagos krnyezeti feszltsgek, rtal
mak. Megjelensk vagy a maguk rszletes bonyolultsgval,
vagy utals tjn trtnik. Ha rszleteiben jelenik meg, tovbb
bontjuk; ha utalsokban, akkor sszetevit feldertjk: kontroll
s felhv jtkokkal, ms tesztekkel is ellenrizzk, de ami ennl
is fontosabb, megkeressk a valsg-fedezett. Id hinyban
a ms tesztekkel val ellenrzst mellzhetjk.
A traumk s konfliktusok jelentkezsi formja lehet strukt-
rlis (pl. minden t zskutcban vgzdik, vagy nem vezet
sehov, indokolatlan keresztezdsek, a sajt hz krbe van
kertve stb.). Megfogalmazst nyerhet egyszer trtns form
jban: kzlekedsi balesetet tlt gyermek jbl s jbl balese
tet rak ki, vagy egyszer szimbolikus trtnsknt, pl. a kacsa
mamt lelvi a vadsz (a gyermek lmnyben az anya fenye
getett), a vonatot, amin a rendr l (az apa rendr) felrobbantjk.
Differencilt relis vagy szimbolikus trtnsben vagy folya
matos trtns-sorban is jelentkezhetnek traumk.
Utalst kaphatunk pl. a kvetkez formkban is: a sajt hz
rnykban van (ez mindig mili-rtalomra utal); WC megjelen
tse (rtsi problmkat vagy onnit jelez).
Az n-azonosts is utalhat problmra: pl. babakocsiban l
kisgyermek szeretne lenni egy nagyobb gyermek. A trauma
jelentkezhetik a vilgban az n-figurval relis, szimbolikus,
egyszer vagy bonyolult trtns tjn. A kivel laksz? krdsre
adott vlaszok utalnak vilgosan a ktdsi, azonostsi konflik
tusokra. Pl.: a felsorolsbl kistestvr vagy szlk kihagysa;
apa vagy anya emltse eltti meghosszabbodott vlaszid;
zavar megjelense az arcon. (Figyeljnk a verblis kzlst ksr
metakommunikcira.)
128
Agresszi
Az agresszi megmutatkozhat a trgykezelsben a trgyak
doblsa, csapkodsa, ronglsa, durva, agresszv elhelyezs
(ez trgyi agresszi).
Mutatkozhat szavakban: felkiltsok, szitkozdsok, durva,
becsmrl szavak hasznlata, induiatszavak (verblis agresszi).
Az ptmny tartalmi rszben: tmads, hbor, bombzs,
katonk vagy indinok harca. Egymst lik az emberek, vadl
latok tmadnak meg ms embereket, szeld vagy ms llatokat,
egymst; szeld llatok megvadulnak s tmadnak; emberek
veszekednek, verekednek; rablk tmadnak; autk, vonatok,
tankok tkznek ssze (cselekvsben megjelen agresszi).
Ismernk olyan vilgptmnyt, ahol a gyermek a sajt hzt
lvi szt, sztbombzza a karcsonyft s a kutyjt vagy
szleit megli - sajt fegyvervel, nmaga teheti mindezt. tt
telesen, mint katona, rabl vagy bombz repl.
Mskor a tmadott, a fenyegetett fl.
Mivel az agresszi s szorongs egymshoz kapcsoldnak,
s mert a szorongs tcsaphat agressziba, az agresszi pedig
szorongss vlhat, az agresszis jegyek rtelmezsnl nagy
krltekintsre van szksg. Nem mindig klnthet el a flelem
s a vdekezs a tmadstl.
Az egyik alapforma a kvetkez: a gyermek defenzv vilgot
pt, vagyis azt rakja ki, hogy minden oldalrl tmadva rzi
magt. valahol az ptmny kzepn van, s a kr peremrl
ri t tmads, a vdelem is a kr vonaln helyezkedik el. Ez
lehet vrfal, kerts, katonk, gyk, kutyk.
Ezt nevezzk defenzv vilgnak; a gyermek vdekez-alapl
lsban van, de magatartsa brmely percben tmadsba csap
hat t. Ez a magatarts-vlts ltrejhet a valsgban, a vilg
ban vagy mindkettben.
Egy felptett s lerombolt vilg a globlis, minden s minden
ki ellen fordul agresszi megjelentse. Itt kt szempontot ve
sznk figyelembe: az agresszi foknak erssgt (ha ponto
zunk, a maximlis pontszmot adjuk), s az agresszi irnyt:
minden s mindenki ellen ebben az esetben.
Teht az agresszi vonatkozhat globlisan az egsz vilgra,
129
ezrt kap magas pontszmot, de megjelenhet szmos apr
rszletben, azonos vagy klnbz formban.
Pldul vonat tkzik ssze, elefnt eltiporja a gazdjt, a
vadsz lelvi a nyulat. Az agresszis jegyek szma szintn a
feszltsg erssgre utal. Az agresszi irnyra is kapunk
jelzst, amit aztn a felhv krdsekkel tisztzhatunk.
Mskor egyrtelm s vilgos az agresszi irnya. Pl. a szl
meglse. De az is vilgos, ha a kistestvrt vagy vele azonos
kor gyermeket tmad meg valaki vagy valami. (Ilyenkor meg
szoktuk krdezni, hogy a megtmadott kisgyermek mennyi ids.)
Az agresszv jegyek szmn, fokn s irnyn kvl mg az
agresszi megjelensi formjt is figyelembe kell venni.
Hbor, aut-sszetkzs mr civilizlsa, humanizlsa,
bizonyos fokban elaborlsa az agresszinak.
Ha llatok nyelnek el llatokat, embereket, minden esetben
patolgis jegy, de a kvetkezkppen kell nznnk: a tmads
mg nem egyenl az elnyelssel, teht ha a gyermek azt mondja,
hogy a krokodil bekapja a kisgyermeket, mg nem azonos azzal,
ha ezt el is jtssza. Ugyangy a repl megjelense vagy a
bombzs kimondsa mg csak a potencilis llapot, nem e-
gyenl azzal, ha el is jtssza a puszttst. Itt mg egy kzbees
lps, egy fal, egy gt van, amely a megjelen agresszi teljes
kifutst visszafogja.
Az agresszi megjelensi formja lehet nyers, valsgos,
lehet regresszv, patolgis s lehet elaborcis skra terelt.
Mskor az agresszi szublimlt, ami mr csak visszautals
tulajdonkppen a feldolgozott agresszira. (Nagy klnbsg van
a regresszv s az elaborlt agresszi kztt, a szublimlsrl
nem is szlva.)
Az agresszi elaborlt formja pl.: indinok s fehr emberek
harcolnak egy szigetrt. Ezt prepubertl, pubertl fiknl ter
mszetes, letkori sajtossgnak tekinthetjk. Az agresszi nem
mindig negatvum, a szemlyisg expanzivitsra utalhat. A
vilg megvltoztatshoz, tformlshoz bizonyos fok ag
resszira is szksg van. Gondoljuk vgig, hogy a jogos nv
delem nem ms, mint a trvny ltal is elfogadott agresszi.
Szmunkra is fontos ennek a szemlyisgtnyeznek az alaku
130
lsa. Sokat elrul a gyermekrl, hogy tmads esetn is
tmadv vlik-e (azaz vdekezik), vagy megadja magt - eset
leg nem az eredeti tmads skjn, hanem msutt li ki agresz-
szijt.
Ezek mind az agresszi ismrvei, melybe a pontozsos md
szer nem ad betekintst. Az rtelmezsnl vissza kell trnnk a
verblis megfogalmazshoz, a lehetleg pontos lershoz s
rtkelshez.
A nemi s letkori sajtossgokat mindig figyelembe kell
venni. Visszatrve az elbbi pldra, az indinok harcra, ami
egy prepubertl finl termszetes, az egy huszonngy ves
asszonynl nagyfok, nem elaborlt agresszi. Kisgyermekek
nl az llatok tmadsa termszetes megjelensi formja az
agresszinak s flelemnek. Nagyobbaknl, felntteknl csak a
szimbolikus llat-tmads adekvt: gy a kgy, a krokodil. Szim
bolikus a figura s szimbolikus a jelenet. Felntt - kivve a
patolgis eseteket - sosem teszi relisan a krokodil szjba az
embert, halat vagy egy gyereket.
Az agresszi vizsglatnl tekintettel kell lennnk arra, hogy
az agresszit el lehet fojtani - ilyenkor a vilgptmnyben
rendszerint fokozottan rvnyesl. Teht a valsgban elnyo
mott agresszi a vilgptmnyben nagyfok agresszi formj
ban jelenhet meg. Ez egyttal azt jelenti, hogy az agresszis
jegyek s a valsgos magatarts kztt nem egyenes az sz-
szefggs, ami termszetes is. Lehet ppen ellenttes, de lehet
pontrl-pontra megfelel.
Elfojts esetn az ptmnyben lejtszd agresszi mr
levezetsi md, az agresszi kilse jtkskon. ppen ez is a
clja a jtknak a gyermek pszichs mechanizmusban.
Az elfojtott agresszi rendszerint szimbolikusan jelenik meg
a vilgban. Szublimls esetn tttelesen nyilvnul meg, s
csak nagy gyakorlattal kvethet a vilgptmnyben. De az
agresszi elaborlhat, jtkkal lereaglhat s kanalizlhat,
ez indulhat spontn vagy valamilyen kls hatsra, de elrhetjk
mi is a jtkterpis folyamatban a vilgjtk ptse sorn.
A jells akkor hasznlhat jl, ha sszeszmoljuk a kapott
agresszv jegyeket, jelljk az erssgt, lerjuk irnyt s ms
131
jellegzetessgeit, amelyeket vilgosan felismertnk. Krdjellel
jelljk, ha valamilyen jellegzetessg nem elgg vilgos; ezt a
tovbbiakban igyeksznk hvssal, indukcival, explorcival,
szituci-nyjtssal, konfrontltatssal tisztzni.
A tisztzsban segt a heteroanamnzis is.
Gondolom, flsleges felhvni a figyelmet arra, hogy explor-
ci nlkl az agresszv jegyek nem rtelmezhetek kielgten,
de explorci nlkl nem is szoktunk vilgot pttetni. Ha a
gyermek befejezte az ptst, krjk meslje, mondja el, mit
csinlt.
Szorongs
A szorongst azrt vettk fel a szimptomatikus jegyek kz,
mivel nmagban a diagnosztika fontos rsze (gyermekeknl
klnsen). Egyes pszichs megbetegedseknl dnt szerepe
van (a szorongsos neurzis, pszichzis ksrje). Tovbb
patomechanzmusnak feltrsa s oldsa a terpinak is clja.
Szorongsra utalhat a probandus vizsglat alatti magatart
sa: halk beszd, nedves tenyr, szorong mimika, kztrdels,
ujjkapars, szembenzs elkerlse vagy ppen a partner pil
lantsnak lland kutatsa (hogy vajon mit fejez ki), a testtarts
tipikus szorongsos formi.
Az ptmnyben a szorongs elssorban a perem-menti pt
kezsben mutatkozik meg. Ez vdelem, biztonsg keresse, a
vezet formkhoz val tapads, nllsg hinya.
A trgyak szoros egyms mell raksa gy rtkelend, mint
a rajzos s grafoteszteknl. sszehzds: szorong, nszkt
magatarts. A szoros egymsmellettisget el kell klnteni a
zsfoltsgtl, ami az pts folyamatban jn ltre: tl sok trgyat
helyez a tlcra a probandus, kevs a hely, mivel expanzv
tendenciit nem tudja keretbe, az adott trbe jl beilleszteni.
A szorong gyermek vagy felntt viszont mg res trfelletek
esetn is azonnal szorosan egyms mell rakja a trgyakat.
St, a nagyfok szorongsnak ppen az a jellemzje, hogy
resen maradt rszek mellett a tlca testkzelbe es rszn
vannak a trgyak, szorosan egyms mell rakva. Az pt nem
mer a nagyobb felletre kilpni.
132
Ahogy a kinoterpival mg elmebetegeknl is lehet oldani
az nszkt tendencikat, gy a vilgjtkkal is a teljes trben
val laza jtkkal s ptkezssel (is) oldhat a szorongs.
De ez kvlrl val megkzelts. A lnyeges, amikor a szo
rongs terlett, okozjt megtalljuk a vilgpts tartalmban
(iskolai konfliktus, azonostsi zavar, ambivalens szl-kapcso-
lat, mili-rtalmak klnbz formi stb., stb.).
Clunk az, hogy a szorongst, mint tnetet megllaptsuk, s
a szorongs fokt s okozjt is lehetleg feltrjuk.
A hol t ki a tz? krdsre adott vlaszok a szorongs
terlett, helyt prbljk felmrni. Pl.: Ott t ki a tz, ahol anya
tncol, szrakozik egy fa alatt. Az iskolban.,Apa munkahe
lyn.
A szorongs fokt s formjt nem tudjuk olyan pontosan
vizsglni, mint ahogy az agresszit, numerikusn nem tudjuk
kifejezni; a vilgptmnyben megmutatkoz szorongs-jegye
ket a terpia folyamatban felhasznljuk, annl is inkbb, mert
taln egyetlen tesztbl sem nyernk olyan vilgos utalst a
szorongs konkrt okra vonatkozan, mint a vilgtesztbl.
Regresszi
A regresszit olyan irny trtnsnek fogjuk fel, ami ellent
tes a fejlds karakterisztikus vltozsval. A regresszi lehet
tbb vagy kevsb idszakos. (Pldul kisgyermek lmossg,
fradtsg esetn is regredil viselkedsben: mr elhagyott kis
gyermekes vagy ppen csecsemkori viselkedsformt vesz fel.
Artikullatlanul sr, rgkapl stb.).
A regresszi vdekezsi mechanizmus. Amikor a gyermek
olyan helyzetbe kerl, ami szmra megoldhatatlan konfliktust
jelent, egy mr tlhaladott fzisba csszik vissza, gy oldja meg
helyzett. A felntt is regredil, pl. test-smjba vonul vissza
slyos betegsg esetn.
Elfordul az is, hogy a szl tartja a gyermeket kisgyermekes
emocionlis viselkedsi szinten. Szmunkra megnyilvnuls
ban ez a gyermek is regresszv.
Az elfojtott agresszi, ltalban minden elfojts, regresszit
vlthat ki. Pszichotikus gyermek llati szintre regredilhat, pl.:
133
7 ves, 120-as IQ-s kisfi himblz, llatszer jrst vett
fel, habzsolva, nylt csurgatva kezdett enni, az tel ki
csordult szja szln. Ha valami vratlan ers inger rte,
hirtelen leguggolt, ngykzlbra ereszkedett, megrintve
tenyervel a fldet.
A vilgjtkban tbbfle formban
nyilvnulhat meg a regresszi:
A viselkedsben: a gyermek minden trgyat, amit kzbevesz,
ujjaival rint, megtapogatja, az ajtkat-ablakokat ki akarja nyitni
vagy nyomni, kmnyt letrni stb. gy viselkedik, mint a megis
mer manipulci sorn.
Verblisn: llandan krdez, kisgyermekes sztereotip kr
dseket tesz fel: mi ez? - mikzben jl tudja, hogy mi a trgy,
amit a kezben tart.
A regresszi mly szintje, ha megszagolja vagy szjval rinti
a trgyakat (csecsemkori, llati viselkeds).
Regresszi az is, ha a homokkal nem konstrul, hanem
jtszik: ha a trgyakkal nem pt, hanem rakosgat. A homok
destruktv hasznlata (szrs, trs, temets) szintn regresszv
jegy (2-4 ves szintre utal).
Nagyfok regresszi, ha llatok ms llatokat vagy embere
ket elnyelnek a vilgban. Ezt patolgis esetekben talljuk,
normlis gyermekeknl ez a jelensg mr 2 ves korban sem
fordul el.
Agresszi s regresszi kapcsolathoz tartozik az is, hogy
minl jobban organizlt s szocilisan elismert az agresszi (pl.
hbor vagy autbaleset), annl kevsb regresszv. Egyb
knt, mint mondtuk, az agresszi is regresszihoz vezet.
A rendezetlensget is regresszv jegynek tekintjk, de mgis
klnvlasztjuk a tbbitl. Ugyanis egyes tneteket, noha ltre
hoz mechanizmusuk egszben vagy rszeiben kzs - vil
gos, egymstl elklnl megjelensi formik miatt a gyakorlat
szempontjbl klnvlasztjuk.
pts kzben megjelen ujjszops, selypes, kisgyermekes
beszd, naiv, kisgyermekes mimika s mozgsformk megjele
nse nagyobb gyermekeknl szintn regresszis tnet, de nem
134
szksgszeren a vilg ptsvel kapcsolatban jelentkez spe
cifikus jegy.
A regresszi foka annl nagyobb, minl nagyobb a klnbsg
a gyermek biolgiai kora, intelligenciaszintje s a viselkedsi,
emocionlis sznvonal kztt, amire regredil.
Amint lttuk, a regresszinak vannak si, llati szintjei,
amit csak patolgis esetekben tallhatunk. Vannak csecsem-
kori, kisgyermekes, gyermekes szintjei. Lehet a regresszi llan
d, s lehet pillanatnyi. Az is elfordul, hogy pp a terapeuta
szmra hic et nunc regredil a gyermek - ez gyakori a vilgj
tknl.
A regresszi kiindulhat a gyermekbl s kiindulhat a krnye
zetbl, de ez a kettvlaszts minden esetben erltetett, mivel
mindig a krnyezet a kiindulpont; csak az a klnbsg, hogy a
regresszit mint formt a szl, nevel vagy a gyermek vlasz
totta, teht a szl tartja a gyermeket kisgyermekes szinten vagy
a gyermek vdekezik a szl, a krnyezet ellen kisgyermekes
magatartssal.
Patolgis llapotban, endogn gyermekkori pszichzisok
nl, valamint az oligofrnia slyosabb eseteiben elfordul; utb
binl a kls tnyezket nem szksges mrlegelni.
Depresszi
A felnttek depresszija arnylag knnyen megllapthat a
panaszokbl, az explorcibl, teszt-vizsglatokbl. Nluk mg
a kompenzlt depresszis neurotikus llapot, elfojtott depresszi
is knnyebben diagnosztizlhat, mint a gyermekek depresszi
ja.
Ennek oka az, hogy a gyermek hamar regredil, knnyen vlik
tmenetileg negativisztikuss, s ezt nehz elklnteni a sz
szoros rtelmben, klasszikusan rtelmezett depresszis llapo
toktl, melyeknek a hatsmechanizmusa, lefutsa, s termsze
tesen a kezelsmdja is ms.
Az enkoprzis a gyermekeknl depresszis tnetnek szmt.
Gyakran elfordul, hogy ezenkvl semmi ms jegy vagy utals
nincs a depresszis llapotra. A fogys s alvszavar, amely a
felnttkori depresszis llapotok ksrje, gyermekeknl nehe-
135
zebben kvethet, hiszen a testsly nem lland, a nvekeds
sel vltozik. A fogys, illetleg gyarapods-cskkens a szaka
szossg s a knny kilengsek miatt nem ad biztos tmpontot.
Mivel a gyermek alvszavarairl nem szokott s nem tud besz
molni, ha azok nem zajosak vagy viharos lefutsak, a felnttek
nem is vesznek rla tudomst. Pavor nocturnus, felsrs, felria-
dsok vagy egyszeren az, hogy a gyermek nem tud elaludni,
igen gyakori panasz, de ezeket ms okok is kivlthatjk. Felis
mershez szksges az, hogy a felnttek elg beren aludja
nak, egy szobban a gyermekkel, vagy a kzelben legyenek,
hogy ezeket megfigyelhessk.
A vilgptmny sorn termszetesen figyelembe vesszk a
gyermek ptsi ideje alatti magatartst, amely gyakran utal
depresszira.
Depresszis jegyek a tompa, nyomott mimika, fnytelen te
kintet, lass mozgs vagy szemmozgs, gyakran.elknnyesed
szem (a gyermek srs). _kalkans_keveset beszl, a reakciid
megnylik. Lassdik a pszichomotoros temp. Bizonytalan,
jiha esetleges a trgyvlaszts.
A homokozsi s ptsi id meghosszabbodik, de az ered
mny ugyanakkor kevs. Ez megnyilvnul abban, hogy a trgy-
szm alacsony, sok az res terlet, a struktra leegyszersdtt,
^m ondanival szeonves.Az is elfordul, hogy a probandus
jformn semmit se csinl, hozz se kezd az ptshez, egy vagy
kt trgyat vesz ki, s azonnal abbahagyja a munkt. A szeg
nyes tartalom ugyanakkor nyomott, a trtns csekly, hinyoz
nak az emberek vagy csak egy-kett van, hz is kevs, llat
tbbnyire fenyeget vadllatvagy tmadan viselked hzillat.
Tbbnyire hinyoznak a nvnyek is, vagy csak nvnyek s
llatok vannak, emberek, hzak nincsenek.
A depresszis gyermek rendszerint egyedl lakik egy hzban
(ez a magny rzsnek a kifejezse) vagy valamilyen llattal.
Sokszorjiincs ,jelen^a vilgban, nem lthat, nem ralfiagat
akcikpesnek, nem vgyOTarrTTiogy a figyelem kzpontjba
kerljn, nem kvn azonostani. Bztatsra sem hajland az
n-azonostsra, hiszen ppen ez az azonosts-zavar a gyer
mek depresszijnak egyik fontos tnyezje (szemlyisg-fejl-
136
dse az azonosts fonaln fut). Ha mgis megteszi, akkor
rendszerint a szoksostl eltr figurkkal azonost, pl.: kisbaba
a kocsiban (ez egyttal regresszis jegy is), trpe vagy nger,
esetleg knai (ez az idegensg, a msnak rzem magam, mint
a tbbi ember kifejezse).
Ha a gyermek a fantzia vilgba menekl, vagy kompenzlni
igyekszik, irrelis mese-figurnak rakja ki magt, pl. Mikuls,
Tlap, angyal - de egyedl van, s nincs funkcija.
A depresszis'gyrmek vilgptmnyben az interperszon-
lis kapcsolatok zavara, az akcihiny, a jvre irnyultsg hi-
nya, valamint a gynge struktra s a kevs trgyszm szembe
tn. Ha a depresszi nem fedett, mindig megkapjuk ezt az
egyttes tnetcsoportot.
Ehhez jrul rendszerint a felhv krdsekre adott vlaszok
depresszv jellege.
Pl.: sehol sem st a Nap - mondja, mint lttuk, egy hatves
kislny sznet utn a Hol st a nap, s hol van rnyk?
krdsre.
A fedett depresszinl - ami gyermekeknl gyakori - a sok
szor vele jr motoros nyugtalansg nehezenJ elismerJ netv
teszi'a kpet. Annl is inkbb, mivef az. ptmnyben a kt
klasszikus jegyet, a megnylt ptsi idt s a kevs trgyszmot
Ilyenkor a tartalom s a struktra az, amire tmaszkodhatunk.
A struktra lazn sszefgg vagy dezorg aniz ld ott.
A tartaloninyomott s flelmes jegyeket mutat. Az n-azono-
sts inadekvt. Az interperszonlis kapcsolatok zavara mindig
megmutatkozik.
Nha egyetlen, de specifikus jegyet kapunk a depresszi
tipikus megjelentsre s megfogalmazsra.
Pl.: ,A plmafk a tengerparton llanak, mert szeretik a vizet.
De ezek mr nem lnek, kiszradtak.
,A boci csak ll, de nem l, elgzolta egy tank. A tehn nzi,
de nem ltja, mert oda sem figyel. A tank is azrt gzolta el a
borjt. (Anya-gyermek kapcsolat irreverzibilis srlsnek l
mnye.)
Sajt hzra azt mondja a gyermek: Sllyed az erkly, az
137
egsz hz, mert sllyed a fld alatta.
Anytl vlper miatt elvlasztott gyermek a folyn tlra rakja
ki az anya hzt, s azt mondja: Csnakkal t lehet kelni a
folyn, de kilyukadt a feneke, betr a vz s elmerl a csnak.
(Amiben l, a gyermek, aki az anyhoz szeretne tjutni, ha
lehetne.)
ltalban a zskutck, a sok soromp, a haj s vonat, ami
nem megy sehova, s nem visz senkit, a hd, ami nem kt ssze
jl funkcionl tereket, szintn depresszira vagy fel nem dolgo
zott depresszv lmnytartalomra utal.
Az autoaaresszivits felntteknl gyakori, a depresszis gyer
mekeknl ritkbb.
Gyermekeknl, sokszor felntteknl is, ez a kvetkez form
ban jelenik meg: az n-figurt valamilyen baleset ri, hall,
let vsz I yes tmadsi Pl 7: autbaleset, vad llatok tpik szt,
lelvik, felakasztjk, vzbe fullad, vihar van a tengeren, elsllyed
a haj, kisiklik a vonat, s meghal mindenki, aki benne van,
kzttk . Ezt gy foghatjuk fel, mint nem tudatos vgyat a
megsemmisls, a hall utn. Termszetesen elfordul, hogy
mindez tudati szinten is lezajlik.
* * *
Ellenrztt ptsnek nevezzk, ha a probandussal hrom
ngy vilgot pttetnk. A svd Erica-intzet hrom vilg-md
szert hasznl, azaz mindig hrom vilgot pttetnek, hrom
egyms utn kvetkez alkalommal, nha egyms utn kettt.
Egy ptmny rtkelst nem tartjk elgg megbzhatnak. Ez
ktsgkvl alaposabb mdszer, de igen idignyes. tlag ngy
t munkart ignyel. Viszont olyan megbzhat s gazdag
eredmnyt kapunk, ami kt-hrom teszt-vizsglatot ptol, nem
azonos rtkkel ugyan, de nagyobb gazdagsggal, differencil
tabban. Ugyanakkor a probandusnak rm- s jtklmnye
van, s a terpis kapcsolat kiptsre bven addik lehets
gnk, nem szlva arrl, hogy hrom-ngy vilgptmny mr
nmagban is terpis hats.
Vlemnynk szerint, ha els alkalomra a gyermek nem hoz
138
sablon-jtkot - ez rszben a vezetn is mlik megbzhat
rtkelsi alapot kapunk.
A strukturlis elemek arnylag konstansak, teht elfogadjuk
ket, s rtkelhetjk. A szimptomatikus jegyek majdnem mindig
megmutatkoznak els alkalommal, ha a probandus nincs ellenl
lsban. Ha a gyermek els alkalommal vdekezik s fed, sem
mitmond, sablonos az anyaga, ismteltethetnk azonnal vagy
a kvetkez alkalommal. Igyeksznk kilptetni t ebbl az lla
potbl, felhv krdsekkel, jtkhvssal, jtkindukcival, szi-
tuci-nyjtssal, tma-adssal tisztzzuk, elmlytjk a jtkot.
Teht a megbzhatatlansgi tnyez a vilg-ptsnl nem
az, hogy hamis eredmny kapunk, hanem hogy nem kapunk
eredmnyt, vagy semmitmond a jtk eredmnye.
Amennyiben szimptomatikus jegyek jelennek meg a vilgpt
mnyben, biztosak lehetnk abban, hogy a vizsglat megbzha
tan rtkelhet, a gyermek belement a jtkba, elmerlt az
ptmnybe, elfogadta a feladatot, s tadta magt a kreatv
tevkenysgnek. Az egszsges gyermekek tlagos, rdekte
len, norml vilgot ptenek. Az egszsget megllapthatjuk
az ptmny strukturlis s tartalmi rszeibl is.
A szimptomatikus jegyeket - tbbnyire nem egyet tallunk -
egyms kztti sszefggsben rtkeljk: egybevetjk az id-,
numerikus- s tartalmi adatokkal, jegyekkel, a probandus vizs
glat alatti magatartsval, a heteroanamnzissel. Teht a je
gyeket elszr kln, azutn nagyobb egysgbe lltva rtelmez
zk, vgl a heteroanamnzis segtsgvel eddigi rtelmez
snket felttelezsknt kezelve, jbl rtelmezzk.
Feltehetjk a krdst, hogy mire adnak vlaszt a szimptoma
tikus jegyek.
Kvetkeztethetnk az intelligencia sznvonalra (szmszer
IQ meghatrozsa termszetesen fel sem merl ennl a md
szernl). Vlaszt kapunk azokra a krdsekre, amelyeket az
egyes szimptomatikus jegyek elnevezse is mutat, mint pl. a
jelenlegi agresszi, regresszi, traumatikus jegyek, konfliktusok,
interperszonlis kapcsolatok rszleteire bontva, a szorongsra,
az azt kivlt tnyezkre, mili-rtalmakra.
A szimptomatikus jegyek szma s kombincija a jegyek
139
minsgvel s ismertet vonsaival egy-egy betegsgre vagy
magatartszavarra utalhat. Teht ez a klasszikus pszichodiag-
nosztikhoz kzelt. Csakhogy a gyermeknl ppen a fejlds
sajtossgai miatt a fejlds egyes jellemvonsait elnyomhatjk,
httrbe szorthatjk a szemlyisg-jegyek, ugyanakkora beteg
sg kialakulsnak formi nem olyan hatrozottak s specifiku
sak, mint a felntteknl, teht a diagnosztika kevsb egzakt.
Mg az is vita trgyt kpezi, hogy gyermek-neurzisrl, vagy
neurotikus fejldsrl beszlhetnk-e. Ehhez mg hozz kell
tennnk azt, hogy a gyermek pszichs reakci-mdja bonyolul
tabb, szlssgesebb, ugyanakkor sokkal rugalmasabb, mint a
felntt. ppen ezrt nem alkalmazhatjuk a felntt pszichodiag-
nosztikt kisgyermekeknl.
gy a ler diagnosztikai mdszer ltszik alkalmasabbnak,
mint a definil. Ennek jobb hasznt tudjuk venni a gyermek-
pszichodiagnosztikban, ami egszen sajtos terlet, s ersen
eltr a felnttektl. Ugyanakkor felnttekkel dolgoz pszichi
tereknek az a vlemnye, hogy a gyermek-pszichodiagnosztika
gazdagabb s differenciltabb, mint a felntt. Pl. az elektv
mutizmus, szeparcis flelem stb. elnevezseket nem hasznl
jk a felntteknl.
Valsznnek ltszik, hogy ez a rszben ler mdszernek
ksznhet, ami ugyan kezdetlegesebb, de kevsb sematizl.
Vannak iskolk, amelyek ellenkezleg, szigoran skatulyz
nak. Ez a mdszer tapasztalataink szerint ersen idignyes,
s a pszichoterpia szempontjbl kevsb hasznlhat.
A sablon-jtk
Sablon-jtknak nevezzk, amikor a probandus jtkban
olyan trtnst elevent meg, amit valahol olvasott, ltott vagy
hallott. J tk alatt itt a hrom klasszikus jtkmdszert rtjk, a
vilgjtkot, szceno- s bbjtkot, de vonatkozik ez a mili- s
szabad jtkokra s pszichodrmra is.
Fontos a sablon felismerse s elklntse a projekcis
anyagtl, a sablon-alkalmazs motivcijnak feldertse, a
rszlet-vltoztatsok felismerse s rtelmezse.
A sablonok egy rsze, a mesk, npmesk knnyen felismer
i k
hetk; a sznpadi-, rdi- s tv-jtkok, regnytrtnsek
valamivel nehezebben. Felismersk nagyfok tjkozottsgot
ignyel. Ezenkvl mg szmolnunk kell a hrekkel, jsgcikkek
kel, a felnttek s gyermekek beszlgetsben elhangz trt
netekkel.
Azonos kultrkrben forg sablonok ismerete majdnem min
dig segt a felismersben. Szinte lehetetlen olyan fokban tjko
zdni, hogy az sszes kulturlis sablont ismerjk; a beszlget
seket pedig termszetknl fogva nem ismerhetjk.
A sablon megjelensi formjban ltalban van valami leke-
rektettsg, trtnet-jelleg-szersg, tbbnyire idegen, ksz
elemknt hat az egszben (de bele is olvadhat). Felismersben
segtenek a jellegzetessgek, a pszicholgiai s megfigyelsi
szempontok, segt a rkrdezs. Ha nem tudunk dnteni, meg
krdezzk: Ez megtrtnt? Hallottad valahol? Vagy te talltad
ki? Tmpont az is, ha a jtktartalom kontrolijnl nem talljuk
meg a valsgfedezetet.
Az is fontos, hogy a gyermek milyen sablont hasznl, s az
egyes rszleteket hogyan vltoztatja meg.
Az pt akkor hasznl sablont, ha nincs mondanivalja; ha
valamilyen okbl kitr a vlaszads, az nmegnyilvnuls ell;
ha a sablon megragadta, azaz lmnny lett. Vagyis amit hal-
lott-ltott, annak szuggesztivitsa traumatikus jellege miatt vlt
fontoss szmra, s esetleg be is plt a szemlyisgbe. S ami
a legfontosabb: azrt hasznlja a sablont, mert az rfelelt a sajt
konfliktusra, problmjra. Azaz: sablont jtszik, sablont br
zol, de csak annyiban, hogy a ksz formt kvlrl vette, s az
lnyegileg megfelel sajt problmjnak. Ez mrtulajdonkppen
nem is sablon, hanem sablon segtsgvel val fogalmazs, gy
csak formailag sablon.
A problma megfogalmazsa jtkban invencizus munka.
Az pt eredeti sztorit tall ki, s ha erre nem kpes, vagy nem
akarja megtenni, akkor vlaszt sablont.
Hogy a sablon megfelel valamilyen problmnak, annak az
eldntsnl segt az explorci, a hangsly, mimika, s az
egsz kontextus, amibe helyezve kapjuk az anyagot, tovbb a
heteroanamnzis.
141
A sablonjtk megjelensnek msik fontos motivcija,
hogy tttelesen egy konfliktuzus szemlyre vonatkozik, vagy
globlisan a problmra utal. Pl.:
Juciit tz s fl ves; gazdag emocionalits, j tanul,
kitn magatarts, j megjelens, rendezett, harmoni
kus csaldi krnyezetben l kislny ers szorongsos
tneteket produkl. Este nem mer kimenni az utcra, szo
bja ajtajt nyitva kell hagyni elalvs eltt s a villanyt gve.
Stteds utn nem mer a laksban egyedl maradni,
csak ha vendg, idegen vagy csaldtag is jelen van. reg
dajkjval sem mer egytt maradni. Vilgptmnyben a
kvetkezket hozza:
Egy tevt rak ki, eltte egy frfi-figura fekszik a homokban.
Azt mondja: a teve a gazdjt, az polt hallra harapta,
mert az megttte egy bottal a lbt; a lbt, ahol egy
rzkeny ideg volt, s ettl megvadult a teve. Klnben
szeld s j llat. Most az polja halott.
A trtnet megjelensi formjban, eladsban tipikusan
projekcis tartalom benyomst kelti. Amikor a kislny az anyj
nak megmutatta az ptmnyt, azt mondta: Tudod, anyu, ez az
a trtnet a tevvel." Milyen trtnet? - krdeztem. Ht ami
az jsgban volt - vlaszolta az anya kznys hangsllyal.
Valban, az jsgban abban az idben jelent meg a hr, hogy
egy pol a tevt a Nyugati plyaudvar fel hajtotta bevagonro-
zs cljbl, rttt a lbra, egy rzkeny ideget tallt, a teve
a nyakszirtjn megharapta, amibe az pol a helysznen bele
halt.
Teht sablonnak foghatnnk fel a jtkot, mint egy jsgcikk
pontos tttelt a jtkba. Csakhogy a kvetkez rszletet tudjuk
meg a trtnet kapcsn az anytl: J ojkt, a kislny reg
dajkjt kizrlag a balesetek, a rmhrek, a hallozsok rdek
lik. Reggelenknt, mivel rosszul lt, J udittal szokta felolvastatni
magnak az jsghreket, azaz ezeket a rmhreket. Utbb
kiderl, hogy a gyermek ppen J ojkval nem mer egyedl
otthon maradni, akit klnben a rajongsig szeret.
142
A vilgban egy srt tett ki a centrumba: Ott van a temet.
(Valban kzel van a temet - mondja az anya).
J ojkval kapcsolatban mg azt kzli: Itt, ebben a vilgban,
ahol minden gy trtnhet, ahogy n akarom, J ojka rkk l.
A verblis explorcinl elmondja az anya, hogy egyszer a
gyermek emltette: attl fl, hogy amikor ketten vannak otthon,
meghal az regasszony. Az anya szerint azrt fl ettl, mert egy
reg nagynni a gyermek szeme lttra a laksban halt meg
szvrohamban, teht logikusan fl attl, hogy aki reg, az vrat
lanul meghalhat.
itt a sablon-trtnet egy jsgcikk megeleventse volt -
klasszikusan ezt nevezzk sablonnak-, de ez utal egy szemly
re: J ojkra, az reg dajkra, aki a rmhreket felolvastatja a
gyermekkel. Nyilvn azrt, mert a hall, a balesetek, teht
kivettve a sajt halla rdekli. A szemlyre, s egyttal a prob
lmra utalst megersti az, hogy a kzpre, a temet helyn,
elszr egy templomot rakott ki J udit. A szlk materialistk,
J ojka vallsos. Majd a templom helyre tette a srt. Tovbb
kzli, hogy J ojka ebben a vilgban rkk fog lni. Teht kifejezi
a problmt, amitl fl: a J ojka hallt, megfordtva. De vajon
egyszer fordts ez? Ha vgiggondoljuk, hogy ppen ezt a
sablont vlasztotta, hogy a teve (szeld s j), amikor egy rz
keny idegt tallta el a gazdja, megvadult s meglte poljt.
Krdsfltevsnk a sablonjtk sszefggseinek kibontsa
utn a kvetkez: nem a gondozja hallt kvnja a gyermek,
s a bntudat tartja fent azt a flelmet s szorongst, ami miatt
nem mer a laksban a dadval maradni?
Msodik krdsnk: mi okozza az ambivalencit a rajongva
szeretett dada s a gyermek kztt? Milyen rzkeny pontjt
rintette J ojka a gyermeknek?
Harmadik problmnk: J udit fl krimit megnzni, s irtzik
minden drasztikus, agresszv, halllal foglalkoz problmtl s
jelenettl, trtnettl. Mi a J ojka szerepe - aki a krimit s a
hallhreket szereti - ebben az irtzsban?
J udit esetben azt akartuk bemutatni, hogy a klasszikus
sablon is (hiszen amit a gyermek megjelentett, az pontosan gy
jelent meg az jsgban), hogyan utalhat tttelesen a konfliktu-
143
zus szemlyre (az jsgcikket, hreket J ojka olvastatja fel),
hogyan utal a kulcsproblmra. A gyermek a sajt kvnsgtl
fl, tudniillik, hogy j volna, ha J ojka meghalna, de az elvisel
hetetlen, s elfojtsba kerl, viszont fenntartja a szorongst, s
ezrt nem mer J ojkval kettesben maradni a laksban. Term
szetesen ez a szorongs irradil ms terletekre is.
A sablon sszefoglalsa
A sablon kvlrl vett ksz trtns, amit az pt a jtkban
megelevent.
A sablon vonatkozhat tttelesen arra, aki a konfliktuzus
szemly az pt letben.
A sablon lehet valsgos problma s tartalom megjelentje;
kvlrl nyert, kapott ksz formn keresztl.
A sablon lmnny vlhat, vagyis a gyermek vagy felntt a
sablon-trtnst beptette, magv tette. (Csak a forma sab
lon, lnyegileg sajt tartalom a kt utols esetben.)
A sablon utalhat egy rszlet- vagy egy egsz problmra.
A sablon rszeinek megvltoztatsa utalhat a problmra
(mikzben az egsz nem rtkelhet problmakzlsknt).
Valdi sablon-jtk az, amihez az ptnek nincs kze -
amikor nincs mondanivalja vagy ha kitr a vlaszads, az
n-megnyilvnuls ell.
A vlaszads ell a kvetkez esetekben tr ki:
- ha tl ers az nkontroll
- ha valamilyen okbl fl
- ha rejtegetnivalja van, aminek a felfedst
nem kvnja
- ha zrkzott, nehezen megnyilvnul szemlyisg
- ha a vizsglat vezetjvel vagy a jtkkal
szemben ellenllst fejt ki
- ers gtoltsg esetn
Termszetesen a kitrs nemcsak a sablonban nyilvnul
meg, hanem az egsz jtkban s az egsz ptmnyben.
Pldul: els felszltsra megtagadja a vilgptst, lassan
dolgozik, nem hoz tartalmat, mint mr emltettk, sablont hasz
nl, nagyon kevs s konvencionlis struktrt ad.
144
A sablon, mg ha valdi sablon is, a szemlyisgre mint
vlaszads jellemz. Kvetkeztethetnk belle a kultra, a fan
tzia, emocionalits, sznessg, gazdagsg, rdeklds krre.
Teht a sablon sokszor invenci-hiny, mskor elhrts, az
pt kitrse a vlaszads ell; de mint jelensg, mindenkpp
rtkelhet s rtkelend.
Anticipl jtk
A jtkot, amely egy jvben bekvetkez sszetkzst,
konfliktust, rvidzriat cselekmnyt, acting out-ot, letvezets
ben trtn vltozs, fordulat lnyegt, formjt s elemeit tar
talmazza, az albbiakban anticipl jtknak nevezzk. Vagyis:
a probandus anticiplja a jvben bekvetkez esemnyt, jtk
ban, mivel a feszltsget, a konfliktus lehetsgt, a dnts
formjt, ami az eljvend esemnyt determinlja, tudatos vagy
nem tudatos szinten megli, s strukturltan magban hordja.
Vagy: a krnyezet knyszert hatst valamilyen esemny ki
robbantsa irnyban tudatosan-nem tudatosan tli.
S. Bach gyermekrajz-szakrt a zrichi gyermekklinikn
1971-ben tartott eladsban ismertetett egy esetet: 6 ves
kisfi autbalesetet, gyermekgzolst rajzol. A baleset pr ht
mlva - vele - gy, ahogy brzolta, megtrtnik. A vita sorn
tmadtk feltevst, hogy a gyermek sajt balesett eleventette
meg rajzban, elre.
Ha azonban meggondoljuk, hogy a balesetek egy rsze tu
dattalan szndkkal elidzett, Bach feltevse egyltaln nem
meglep: a gyermek a balesetet maga idzhette el. A szokatlan
az, hogy ezt elre megeleventette rajzban. gy tnik, itt az
anticipls rajzban trtnt.
Az anticipls jelensge elg gyakran fordul el - de mivel
egy ismeretlen jelensget nehz felismerni, csak extrm esetek
ben mutatkozik meg egyrtelmen.
A gyakorlat szempontjbl nem az a legfontosabb, hogy az
anticiplst felismerjk, hanem az, hogy a felismert feszltsget
s problmt - amit a jtkos, mint trtnst anticipl - jtks
kon a problmamegolds irnyba tereljk; s a terpia nondirekt
rszben feldertett sszetevket szintn pozitv irnyba befo
145
lysoljuk. gy a terpis korrekci mg akkor is lehetsges, ha
nem ismertk fel a jtk anticipl jellegt.
Nhny esetet szeretnnk rviden ismertetni.
M. Mona 7 ves, magas intelligencia-nvval, ersen be
szablyozott, fegyelmezett gyermek. Kitn tanul, sokat
szerepel az iskolban; a pedaggus mintnak lltja az
osztly el, aminek nagy komolysggal igyekszik megfe
lelni. Otthon s iskolban problmamentes. Pavor noctur-
nus pr hete lpett fel a vegetatv labil gyermeknl, apa
ideiglenes letartztatsa utn. A tnetek hamarosan ren
dezdtek.
Egyni jtkterpia sorn a kvetkezt hozza az iskolajtk
kal: egy rossz tanul (lny), a leghts padban l, levelezik az
egyik fival, s csf szavakat mondanak. Az osztlytrsak ha
ragszanak r, nem szeretik. A tant nni elfogja a levelet, a rossz
tanul megti a tantnt.
Mivel a gyermek tnet- s panaszmentes, a jtkot - tvesen
- mint iskolai lmnyt rtelmezzk. Hamarosan elbocstjuk; s
br a pavor nocturnus figyelmeztet, a panaszmentes gyermek
kel idnyoms, helyhiny, szlk megelgedettsge miatt nem
foglalkozunk szles tv pszichoterpival.
Nyolc hnap mlva jelenik meg jbl a rendelsen hipertnis
panaszokkal, amit iskolai konfliktus vltott ki: a tantn elfogta
egy fihoz cmzett rajzos cduljt, s mikor kihvta maga el a
katedrhoz, hogy felelssgre vonja, Mona boknrgta. Itt a
pedaggus ellen kirobban agresszi anticiplsa a lnyeges.
Vagyis, mint eminens tanul s az osztly mintakpe, ers
feszltsget rzett a pedaggussal szemben, s ambivalencit
sajt magatartsban. A robbanst anticiplta. A boknrgs
ersebb agresszv bntalmazs csak rszben fkezett megnyil
vnulsa.
Ha a jtk menett elemezzk - az a motvum, hogy rossz
tanul, a sajt szerep irnynak megfordtsa, s ez arra figyel
meztet, hogy jtanulsga, mintaszer magatartsa zavarja,
szeretn ezt a szerepet elutastani. De nincs btorsga hozz,
146
mivel ersen beszablyozott, enyhn knyszeres. Az osztly
nem szereti a rosszul tanul lnyt - vagyis t magt. Ez az
osztllyal val feszltsgre utal, amit gy ltszik, szintn nehe
zen visel, ezrt eleventi meg. Arra kell gondolnunk, hogy ez
fokozza feszltsgt, gyllett a tantnvel szemben, aki ebbe
a szerepbe knyszerti. Az agresszit ez motivlja. Menetksz
az egsz esemny lefutsa. Ugyangy nem mellkes a fival val
levelezse sem, amit vagy anticipl, vagy fennllt mr a jtk
elejn.
Kvetkez esetnk:
H. Ilona harmadves medika, menyasszony. Medikusok
csoportvilgjtk vizsglatnl n-azonostsra egy hosz-
szruhs tndrt rak ki. A szoknyja alatt vannak a gyer
mekek, csak nem ltszanak. De kt-hrom gyermek is, az
enymek - mondja. Krdsnkre: s a frje? - egy
tvolabbi sarokba frfi figurt helyez: Nem a kirlyfi,
hanem a frjem, s megltogat. Kln lakunk. Egy tndr
nem lakik egytt mssal, de megltogat, s gy lesznek
gyermekeink.
Kt v mlva megktik a hzassgot. Eltte depresszis,
ers vegetatv szorongsos tnetekkel. Hossz ideig nem
tudnak kzslni, mivel fjdalomrzkeny, vaginlis gr
cst kap. Vgre teherbe esik, szl, de rvidesen vlnak.
Vls utn volt frje megltogatja, s noha nem sznd
koznak feljtani a hzassgot, teherbe esik, s a terhes
sget vllalva jra szl.
A konfliktus-szitucit vgig nagyon nehezen viseli.
A jtk nyilvnval tartalma: a tndr nem lakhat egytt
mssal, de frje megltogatja, s gy lesznek gyermekei. Vagyis,
amit anticipl, az az asszony, a felesg szerep elutastsa. A
gyermekek vllalsa anlkl, hogy folyamatosan egytt lne a
szexulis partnerrel.
Azt hihetnnk, ha a jtkot nem ismerjk, hogy nem felel meg
a szexulis partner, rosszul sikerlt a kapcsolat, s azrt ment
tnkre a hzassg. A jtk azonban arra figyelmeztet, hogy az
147
elutasts preformlt, strukturlt, kszenlti llapotban volt.
Nemcsak a partner elutastsa, hanem a gyermekek elfogadsa,
st, az elfogads mdja is. Megltogat, s gy lesznek gyerme
keink.
Figyeljk a szp s pontos jtk-fogalmazst: Egy tndr
nem lakik egytt mssal. A tndreket nem szoks felesgl
venni, legfeljebb a kirlyfi veszi el a tndrkirlynt. A tndrsg
lebeg llapot, fldi s testi, szexulis ktttsg nlkl. Ez a
szexualits elutastsnak megfogalmazsa, szimbolikus form
ban.
Vagyis itt hozza az alapvet konfliktust, a szex-elutastst,
ami felteheten korai gyermekkori trauma, specifikus hatsok
nak, lmnyeknek a kvetkezmnye. Mindenesetre mr kialakult
llapot. Tbbek kztt gondolhatunk arra, hogy a szepltlen
fogantats is minta lehet: mlyen vallsos nevelsben rszeslt.
Ugyangy figyelemremlt, hogy a gyermek kizrsa s elfoga
dsa is azonnal exponlt. A konfliktus ugyanis jabb konfliktust
hoz. A tndreknek nincsenek gyermekei. ,A szoknyja alatt
lthatatlanul vannak. Szimblum s lmny-minta lehetett a
gtikus madonna-brzols: Mria kpenye alatt vannak a se
gtsgre szorulk.
A magatarts teht tbbszrsen ambivalens. Szepltlen
tndrsg, lebeg llapot, a szex-partner elutastsa, de vala
mely formban mgis gyermekkel ldottnak lenni; vgl a lto-
gats-motvum, amit termszetesen nem szszerint kell rte
nnk, de lnyege mgis az, hogy nem l egytt a partnerrel s
gy fogadja el a msodik gyermeket. Teht a vls tudatban,
a vls perfektulsa mellett lp idleges kapcsolatba vele. A
kompromisszum vilgos: a szexulis kapcsolat elfogadhatatlan
sga s elutastottsga, prhuzamosan a gyermek elfogads
val. Az anticipls jelzsei nyilvnvalak.
Harmadik esetnk:
G. Gyrgyit apja 7 ves kortl szexulis jtkokra kny
szerti, anuson s szjon keresztl rintkezik vele. 9 ve
sen fissura anival sebszeten kezelik, majd 13 vesen
juls, hasi grcsk, hnyinger panaszokkal belgygy
148
szatra kerl. Kivizsgls eredmnye negatv, pszicholgiai
vizsglatra kldik. Vilgjtknl els trgy s motvum:
kgy tekeredik egy fra. A msodik: kicsi kgy a fa alatt.
A szexulis trauma vilgos utalssal jelentkezik. Rkrde
zsre azonnal exponlja a problmjt, ha csak egy kicsit
is fj a hasam, azt hiszem, terhes vagyok. Pedig tudom,
hogy szjon t nem lehet. Ha a frfiak sliccre nzek, s
oda kell nzzek, hnyingert kapok. Ha frfiakkal vagyok
trsasgban, llandan szellentenem kell, nem merek
megmozdulni, nem merek felllni, gy rzem, hogy juls
krnykez.
A gyermek szemlyisgfejldse slyosan megzavart; pre-
pszichotikus llapotban van. Hossz kezelsre kielgten ren
dezdik.
Szceno-jtkkal a kvetkezt hozza 15 ves korban (teht
kt vvel az incest szexulis kapcsolat leptse utn): Itt egy
fi ... nem, a frj. Az ll kzpen. Az apa ... nem ... a frj fekszik
a dvnyon" - mutat egy msik figurra. s megti, megli a fit
az apja... megli a frjet. A lny karjba veszi a gyereket, elmegy
a rendrsgre, feljelenti az apt... az apt becsukjk.
s akkor mi lesz? - krdezzk. Ttovn felhzza a vllt:
Nem tudom. Majd hozzteszi: Sr. (A lny.)
A fogalmazs s jtk - akkori llapotra jellemzen - vgig
ilyen szaggatott s tredezett.
17 ves korban szerelmes lesz, tanul, vizsgzik. 18 ves
korban jbl szerelmes, a fi el akarja venni felesgl. Az apa
megpofozza mindkettjket. Gyrgyi elrohan a rendrsgre, s
feljelenti az apt, a vele elkvetett erszakos nemi kzsls
miatt. Utna ktsgbeesik. Miutn a rendrsg is megkeresi a
szakrendelst, rmlten maga jelentkezik nlunk, s segtsget
kr.
Gyrgyi jtknak antcplt lnyege, hogy az apa bntalmaz
za majd, akit szeret, s ezrt feljelenti az apt.
A konfliktus nem a bntalmazs; ez csak kvetkezmnye az
incestnek. Vilgosan mutatja azt, hogy az apa- s a frj-figurkat
sszekeveri; ahogy a valsgban is az apa a frje, illetleg
149
szexulis partnere volt. A szerepek felcserlse, azaz a jtk
arra utal, hogy ezt sajt maga is elfogadja.
A kezels kezdetn ezt szban gy fogalmazta meg: Az a
legszrnybb, hogy undorodtam tle, aztn magam is kvntam.
Mskor ingerlten azt mondta: Minek zrkzik be apu anyuval
a frdszobba?
Gyrgyi abban az idben gyllte az anyjt, rivalizltak. A
jtk errl hallgat; viszont kzli azt, amit a gyermek elre tud, ti.
hogy az apa fltkeny lesz, ha mssal akar majd szexulis
kapcsolatra lpni (frjhezmenni). S akkor bosszt ll, feljelenti
a rendrsgen. Hiba azonban a bossz, marad a ktttsg s
ambivalencia: a lny sr.
Az incest teht mindkt rszrl hatni fog a jvben is - mutatja
a jtk.
Az esethez hozz kell fzni, hogy az apa-lny huzamos
szexulis kapcsolat ltalban a lnygyermekek nem tudatos
beleegyezsvel, kihvsval trtnik.
Felleti racionlis, morlis skon teljes az elutasts, de sz-
tni skon, tudattalanul nagyon ers a vonzs s kihvs is. Az
vek folyamn, ameddig az incest aktvan is fnnllt, brmikor
meneklhetett volna az anyhoz vagy orvoshoz, vagy akr a
rendrsgre. Vagyis hamarbb. Mgis, a feljelents csak akkor
trtnik meg, amikor az apa az j szexulis kapcsolatnak tjt
llja. S valban a bosszt sem akarja igazn - sr. s a feljelen
tssel is csupn ksz, konvencionlis trsadalmi formhoz me
nekl, s gy prblja megoldani a konfliktust. Csakhogy mg
mindig fennll az ambivalencia nyomaszt szortsa s feszlt
sge.
Ez a hrom anticipl jtk, gy vlem, elg vilgosan mutat
r a jtk- s valsg-trtns sszefggsre - amit a jtkte
rpia ms aspektusban egybknt jl ismer.
Az elrejelzseket - ms formban - a primitv npek szok
sai, hagyomnyai s rtusai jl ismerik. S a mlyllektan is. Az
lmok, elvtsek szvevnyben anticipl elemek is elfordul
nak.
Az eddig ismeretlen jelensg, amire az anticipl jtk mutat,
hogy a gyermek (s felntt) jtkban, azaz pszichsen ksz,
150
strukturlt trtnsmdokat hord, illetve riz, amiket ksbb
alkalmaz a valsgban. J ellemzje, hogy a jl strukturlt trt
ns-egszbe gazdagon rnyalt rszleteket is bept, amelyek az
sszefggseket feltrjk vagy feltrhatv teszik, s mintegy a
cselekvs indtokaiba engednek betekintst.
Mindez a valsg-jtk sszefggsnek egy j aspektust
mutatja: a jtktrtns nemcsak a mr megtrtntet (ami meg
ragadta az embert, amit introicilt, a lezajlott konfliktust, a trau-
matikus lmnyt, nemcsak a jelen trtnst (a most hat konflik
tust, a konfliktus-szitucit, az elhrtsi, elaborcis mdot, az
indulati-rzelmi tltst s irnyt, a regresszit, a vdekezst),
hanem a bekvetkezt is hozhatja.
Vagyis a jtk a mlt-jelen-jvre utal, illetve utalhat. gy a
jtkmd s tartalom mellett az idszempontot is figyelembe kell
venni. Ezt eddig nem vettk figyelembe.
Az anticipl jtk msik lnyeges jellemzje, hogy ksz
egsz, cselekvsi minta, ami a pszichs dinamizmusba enged
betekintst. Az ismertetett hrom eset a pszichs robbansok
elrejelzst mutatja, strukturlt, ksz formban: a rszletek
pedig a struktra bels sszefggseit, a robbans okt.
Az, hogy a feszltsg kvetkeztben felgylemlett indulatok
menetksz, robbansksz llapotban vannak, rthetv teszi az
anticipls tnyt. A motivci is vilgos. Ami mg mindig elgon
dolkoztat: a trtns strukturltsga, a ksz forma.
Valsznleg olyan alaptrtnsek mechanizmusrl van
minden esetben sz, ahol a lefutsnak nincs nagy varicis
lehetsge. A konfliktusokra adhat vlaszok nem vgtelenek;
viszonylag kevs szm reakcit adhatunk. (Ez gy van a szo
matikus trtnseknl is.) Az adott varici elrejelzse pszicho
lgiai jslsnak tnhetik fl. Csakhogy az ember ontolgiai fejl
dse sorn gy alakul, hogy meghatrozott, sajtos tnyezk az
adott helyzetben egy bizonyos trtns reakcimdjt - egyet a
varicik kzl - engednek kibontakoztatni. Ez a struktra az,
hogy n valamire hogyan reaglok. A szisztma, a struktra
azonban az indeterminisztikus kzbelpst nem szrheti ki
egszen, vagyis kzben trtnhet megolds vagy elterels.
Az anticiplt jtknl, tbb alternatva kzl - amit az ontol
151
giai fejlds kialakt - az egyes pszichs hztartson bell mg
tovbb redukldnak a preferlt alternatvk. A motivci ezt
mg tovbb szkti, s ezzel nmagt determinlja. gy jut el,
mintegy ntudatlanul a dntsig. Lpcszetes, hierarchikus sz
ktsrl van teht sz; a jtsz egy lehetsges, szmra preferlt
alternatvt ellegez meg a lehetsges alternatvk kzl, ami
megjelensben, vgs formjban determinltnak hat, a jvt
illeten az is, ha nincs az indeterminisztikus kzbelpse. Ez
a mi esetnkben valamilyen terapeuttl fggetlen esemny,
ami a konfliktus-llapotot vagy konfliktus-szitucit talaktja -
vagy maga a terpis beavatkozs.
* * *
A sablon-jtk s az anticipl jtk nemcsak a vilgjtkra
vonatkozik. Brmelyik jtkterpis mdszernl, szabadjtk
nl, pszichodrmnl, st, festsnl s rajzolsnl is alkalmaz
hat a probandus sablont, s elrevettheti, anticiplhatja a bek
vetkez esemnyeket, vagy elrejelezheti azt, aminek a folya
mata megindult, csak mg mi nem ismerjk fel - s eltte sem
tudatos.
Azrt trgyaljuk ezt a kt tmt a vilgjtk keretben, mert
az itt tapasztaltak birtokban lehet knnyebben megrteni, s
aztn a szempontokat ms terleten is felhasznlni.
6. Dinamikus jtkterpis mdszer a vilgjtkkal.
Projektv ellenrzs. Analgis trtns biztostsa
A vilg-technikt, mint terpis mdszert, azzal fejlesztettk
tovbb, hogy az n-azonosts ltrejtte utn - a gyermek
elttnk megeleventett vilgban - dramatikus jtkba kezdnk
a felptett vilg mondanivaljbl kiindulva, annak sajtos kife
jezseit hasznljuk fel, legyenek azok szimbolikusak vagy reli
sak. Olyan ez, mintha ketts nyelven beszlnnk a gyermekkel,
egyrszt a tudat nyelvn, a konkrtumrl, msrszt a tudatala-
nn. Mintha az lom, berlom nyelvn szlna a gyermek hoz
znk szimbolikus, vizulis, dramatikus, srtett formban - s mi
152
i i UV*i i ui zon a nyelven vlaszolnnk, a gyermek ltal meglt s
kilt>li>/otl jelzsekkel. A szimbolika nemcsak ltalnos, de mindig
nti|.ilos s pillanatnyi is. Mi ebben a formban a sajtoshoz s a
piil.matnyihoz is alkalmazkodni tudunk.
I lszr a konfliktus trul fel, megismerjk a konkrt srlsi
l Mtokat. Majd a jtk msodik felben - ez a terpia dinamikus
n/ikasza - olyan lmnyt nyjtunk, ami a gyermeket a sajt
i'ill.ipotnak megfelel problmamegoldsra kszteti. Vagyis j-
lktartalmat Induklunk.
A jtk-indukcinl termszetesen csak nagyon vatosan,
lpsrl lpsre haladhatunk, mert minden olyan megolds, ami
nem szabadon fakad a gyermek bels trtnsbl, erszakolt,
teht eredmnytelen. A kvlrl kapott, nem adekvt indtkokat
ellenllssal fogadja, vagy mint rdektelent elveti. Ez az vatos,
lpsrl-lpsre val halads nem a konkrt idben rtend,
hanem a pszichikus trtns kivltsra vonatkozik. Vagyis a
jtkterpia egyes fzisaira, aminek tapasztalataink szerint
ppen az idbeli gyorsasg a jellemzje. A jtkterpia aktv
szakasza a ltszattl eltren ers koncentrcit, nagy tapasz
talatot, gyors elhatrozst s rugalmassgot ignyel. Passzv,
nondirektv mdszerrel is lehet dolgozni, ha van bven idnk.
Direkt mdszerrel meglepen rvid id alatt tartsan j eredm
nyeket kapunk. Ugyanakkor sokszor idt kell hagyni, hogy a
gyermek kedve szerint kijtssza magt, s csak a llektanilag
megfelel pillanatban, illetve pillanatokban szabad s kell a
jtkba beavatkozni. Egybknt passzv rszvtellel, megfelel
visszhang biztostsval ksrjk a gyermek jtkt, tbb alka
lommal, tbb rn t.
A vilgpts dinamikus - mrmint az eredeti mdszerhez
viszonytva dinamikus - terpis alkalmazsnl lnyeges, hogy
minden kezdemnyez lpsnk a gyermek elzleg adott, te
rpira alkalmas jtktartalmhoz kapcsoldjk. A kvetkez
lps pedig, a gyermeknek a mi kezdemnyezsnkre adott
reakcijhoz val kapcsolds. Pldul:
A tengerre szllott kisfi esetben: a tengeren klnbz
kalandokon esik t; szigeteken kt ki, ahol indinokat tall.
Ekkor lpnk be a jtkba, egy egyszer fakockt lltva a
partra: Valaki itt ll s kilt a matrznak, hvja vissza a
partra.
Minden bevezets nlkl ennyit mondok, majd megkr
dem: Ki az?
A gyermek a part fel fordtja a hajt. Apuka vlaszolja.
Most nhny civil s egyenruhs frfi-figurt nyjtok felje
a tenyeremen: lltsd apukt a partra.
Erre egy matrzt vlaszt ki s azt lltja a partra a fakocka
helyett.
Ebbl kt dolgot tudunk meg. A kisfi az apt rzi maghoz
a legkzelebb. k ketten matrzok. A visszahvsra az apt
proicilja. Teht elssorban az apval val kapcsolata rendez
het.
De a jtkban egyelre nem fordul vissza a tengerrl.
Ekkor az apa is hajra szll, a tengeren tallkoznak, az apa
odalp a matrzhoz s valamit sg a flbe; ez az ltalunk
induklt jtk, amelyet manulisan a gyermek hajt vgre.
Mit sg a flbe? krdezem feszlt rdekldssel. Hvja
vissza a szrazfldre vlaszolja a gyermek.
Vagyis az induklt jtk-tartalmat elfogadja. A kvetkez
lps, hogy a valsgban is rendezzk a gyermek apa-kapcso
latt.
Hrom ht mlva ezt jtsszuk:
A matrz knt van a tengeren. Ezttal halszik. Egy csod
latos halat fog. Haza kellene vinni. Anyuka nagyon rlne,
nnepi vacsort fzne induklom a jtkt. Elfogadja a
jtk-tartalmat. A haj elindul a part fel, kikt, a matrz
kiszll, viszi a nagy halat.
Pillanatnyi habozs a hzak kztt. (Hrom anya, hrom
hz!). Mellkesen, mintegy slytalanul ajnlom-induklom
154
a megoldst: Ahhoz az anyukhoz kellene vinni, aki fzni
szokott...
Vlasz nlkl elindul a figurval a nevelanyt jelz hz
hoz. (Elfogadta az indukcit.)
Most a nevelanya-figurval magam veszem t a jtkot,
kitrom a karjait s azt mondom: Mindig tudtam, hogy
egyszer nagy meglepetst szerzel nekem. Most nnepi
vacsort fzk a tiszteletedre.
A jtk tovbbi rszben a matrzt, aki az ajndkot hozta,
az apa s nevelanya egytt nnepk.
Ugyanakkor ezzel a jtk-trtnssel analg trtnst bizto-
stunk a val letben. Megbeszlem az apval, hogy kezdem
nyezze z^jndkozst - a nevelanyval pedig azt, hogy a
megfelel analgis szavakkal fogadja a gyermeket, s nnepi
vacsort fzzn a tiszteletre. S kzben a nevelanya magatar
tst tlltjuk.
_A jtkkal analg valsgos trtnsre a qyermejugndsze-
rint ugyangy reagl, mint a jtkban. S ppen ezt biztostja a
jtk. kett kztti sszefggsre azonban semmilven form-
ban nem utalunk: a gyermek szmra ppen ez az egybeess
A problma megoldsra utal jtk-tartalmat viszont pilla-
natrl-pillanatra a lejtszott tartalmakhoz, illetve az indukcira
adott reakcikhoz kell illeszteni.
A figura helyett fakockval val jelzs, a Ki kilt a partrl?,
Mit sgott az apa?- s ehhez hasonl fogsok azt az lland
projektv tjkozdst biztostjk, amire a tovbbi jtkot pteni
lehet.
Az induklt jtk-tartalom formja egyrszt a konkrt, relis
trtnsekre s tapasztalatokra, ismert pszichs mechanizmu
sokra tmaszkodik; msrszt a mesk, npmesk, mtoszok
kzismert fordulataira. Vagyis azokat a trtns-formkat vesz-
szk segtsgl, melyek a gyermek kpzelet- s rzelemvilg
ban nem ismeretlenek, mint trtnsi smk, megoldsi lehet
sgek, kszen llnak.
A gyermek rzelem- s kpzeletvilgba - egyni fejldse
155
sorn - beplnek a mesk, npmesk fordulatai; ugyanakkor
magval hoz olyan kollektv tapasztalati anyagot*, ami az ltal
nos emberi trtnsi formk elkpeknt, a sajt lete folyamn,
mintegy mintul szolgl. ppen ezrt ezek a kpzetek knnyen
elhvhatk, s a velk val operls hatsos.
A relis trtns anyaga minden gyermeknl ms lehet. A
kett azonban - a relis s a szimbolikus - rendszerint ssze
szvdik. Pldul:
H.l. 8 ves ltalnos iskols fit naponta jelentkez pavor
nocturnussal hozzk kezelsre. A kvetkez jelenetet pti
a vilgban: egy csnakkal megy a tengerre, krokodlusok
tmadjk meg, krlveszik s szt akarjk tpni. Menekl,
de a helyzet remnytelen.
Ne hagyd magad! biztatom. Prbld legyzni ket!
Nem brom vlaszolja.
Majd n segtek. Kss ki a parton, addig tvol tartom ket
ajnlom. Szedjl valamit, adjl nekik enni, akkor biztos
megvltoznak.
Gombt szed. (A valsgban gombagyjtemnye van, az
apjval szokott kirndulni menni s gombszni.) Megeteti
a krokodilusokat. Itt a gomba kpzete - ami a biztonsgot
ad apval val kirndulsokhoz kapcsoldik, mint konk
rt, relis momentum - sszeszvdik a fenyeget szr
nyek szimbolikus szeldtsvel.
Hogy viselkednek? rdekldm.
Megszeldltek vlaszolja boldogan.
Akkor soha tbb nem bntanak tged! fogalmazom meg
szval a feloldst.
A kollektv tapasztalati anyaghoz kapcsold kpzetek knny elhvsra
jellemz, ezzel a trtnssel analg neurfiziolgiai trtns: kiskacsknl,
amelyek mg sohasem kerltek kapcsolatba vzzel, vzcsobogs ingerre
nhny megersts utn kialakthat feltteles reflex; villamoscseng ingerre
viszont szznl tbb megersts kell a feltteles reflex kialaktsra. Ami
lnyeges: a kollektv tudattalan mkdse.
156
A problma megoldsnak s az ezt kvet felszabadt
lmnynek s megnyugvsnak lszval val megfogalmazsa
fontos pontja a terpinak, (Mindig tudtam, hogy egyszer nagy
meglepetst szerzel nekem" mondja az anya. - .Akkor soha
tbb nem bntanak tged ti. a krokodilusok.) Ilyenkor arra kell
trekedni, hogy a fogalmazs srtett, ugyanakkor egyszer s
vilgos, de mindenekeltt kpszer legyen. Illetleg a kpszer
en tlte kzvetlenl utaljon. Eladsmdja pedig olyan, hogy
a gyermekre szuggesztiveo hasson. Mimika, hang, mozgs s
a figurk mozgatsa az lmny dnt jelentsgt kell hogy
sugalmazza.
Termszetesen mindehhez hozztartozik a szlkkel folyta
tott terpia. A kettt - amikor lehetsges - prhuzamosan foly
tatjuk.
A dinamikus terpis eljrs lnyege, mint lttuk, aJ elhv
krdsek alkalmazsa; jtkindukci a relits s a mese-trt
ns elemeinek felhasznlsval: az jland projektv ellenrzs
s a jjroblmamegoldssal analg trtns biztostsa a val
sgban.
Ez a jtkmdszer a gyakorlatban alakult ki. Azon a felisme
rsen alapul, hogy a gyermek lland akciban val megnyilv
nulsnak az akcira pl terpia felel meg. A gyermeki aktivi
ts fokozottan kvnja az aktv hvsokat, a cselekmnyben
trtn indukcit, s mindkettre jl reagl. Mivel a gyermek
tevkenysgben s jtkban a relis s pszichikus trtns
ersen keveredik, ezrt szksges mind a terpinl, mind a
krdezsnl - ami vgl is szintn terpia - a projektv s
racionlis ellenrzs. gy a kett szvdmnyben tjkozdni
tudunk, s mind a kettvel operlhatunk.
A jtk-indukcinl a realits mellett azrt alkalmazzuk a
klasszikus mesefordulatokat, mert ezek si tapasztalaton alapu
l pszichikai trtnseket fogalmaznak meg, s ppen ezrt
reagl jl rjuk a gyermek.
A konfliktus cselekmnyben trtn feloldst megersti a
vele analg valsgos trtns. A kt sk egybeesst kihasz
nljuk azzal, hogy koincidenciaknt hagyjuk ket rvnyeslni.
A vgs megfogalmazs, noha szban trtnik, mindig jtk
157
szinten marad, s mindig a kpszersgre utal.
A dinamikus terpis eljrs fzisai teht a kvetkezk:
1. Felhv-krds az otthon lekpezsre.
2. Tovbbi kisegt krdsek a ktdsi problmkra
vonatkozan.
3. Felhv-krds az n-azonosts kivltsra.
4. Tovbbi kisegt krdsek az n-problmval
kapcsolatban.
5. J tkindukci.
6. lland projektv ellenrzs.
7. Indukci a problma megoldsra.
8. A problma megoldsnak lszval val
megfogalmazsa.
9. Analgis trtns biztostsa a valsgban
A fent ismertetett mdszer termszetesen csupn egy a
tbbfle jtkterpis mdszer kzl. J ellemzje a dinamizmus.
* * *
A vilgjtkot, amint lttuk, tbbflekppen lehet alkalmazni.
Az alaphelyzet - amit tbb vtizedes tapasztalattal elfogadha
tunk - az, hogy a vilgptmny elksztse pszichikus tapasz
talat az ptnek. Az ptett vilg emocionlisan hat a pciensre,
problmkat tudatost, megoldsi lehetsgeket jelez, amiket
azutn tudati szinten is felismer. A befejezett vilg rtelmezse,
az pt ltal adott s a kzs rtelmezs szintn emocionlis
s tudati tbbletet, katarzist, utat, megoldst jelenthet.
A sorozatos pts mr maga terpis folyamat. Az a dinami
kus terpis mdszer, amit kiegszt az egyttdolgozs a sz
lkkel s a krnyezettel, a gyorstott rvid terpis mdszerek
kz sorolhat.
Mint diagnosztikai mdszernek elnye, hogy nem feladat,
hanem rm s jtklmnyt nyjt, ugyanakkor a kapcsolatte
remts eszkze, tovbb a terpihoz szksges tmpontokat
ad, tbbnyire konkrten megragadhat formban.
158
A vilgjtk elgg elterjedt, s tbb vilgrszen hasznljk,
de kzel sem annyira kidolgozott s ellenrztt, mint a kzismert
tesztek. Ugyanakkor sok kiaknzatlan lehetsget rejt mg ma
gban.
(1974)
159
TARTALOM
I. Dinamikus jtkdiagnosztika
s jtkterpia 5
1. A gyermek sajtos nyelve a jtk 7
2. Egyttmkds a szlkkel s a
msodlagos krnyezettel 10
3. A gyermek s a terapeuta kapcsolata 13
4. A jtkdiagnosztika s -terpia fbb eszkzei,
mdszerei 16
5. A jtkterpia alapvet felismersei 19
II. A bbjtk, mint diagnosztikai
s terpis mdszer
1. A bbjtk helye a jtk- s csoportterpiban 21
2. A bbjtk alkalmazsi lehetsgei 26
3. Klinikai bbsorozat diagnosztikai s terpis
munkhoz 30
4. A bbjtk dinamikus terpis alkalmazsa 44
5. Rvid bbjtk-terpis mdszerek 47
III. A vilgjtk
1. A vilgjtk rvid ismertetse 60
2. A vilg trgyaival kapcsolatos kvetelmnyek 62
3. A vizsglati mdszer technikai kvetelmnyei 78
4. Az rtkels szempontjai 107
5. Diagnosztikai tmpontok 122
6. Dinamikus jtkterpis mdszer a vilgjtkkal 152
161