Você está na página 1de 4

ASFALT , PARKE TAI MUKAYESES

ASFALTIN ZARARLARI

1- Termoplastik bir malzeme olan asfalt scaklk deiimlerinden ok fazla etkilenmektedir, zamanla
iindeki uucu bileenlerin kayb ve oksidasyon asfaltn bozulmasna ve paralanmasna yol aar.

2- Asfalt kaplamalar kuru zeminde ve belirli scaklklarda uygulanmaldr, yapm mevsimleri kstldr.
Ayrca kara iklimlerinde asfalt yazn yumuar, zerinde tekerlek izleri oluur, kn ise gevrekleerek
atlar.

3- Sk bakm ve onarm gerektirerek trafiin daha sk engellenmesine yol aar.

4- Ekonomik kriterler dikkate alndnda yolu kullananlarn harcamalar bakm, onarm almalarnn
neden olduu gecikme zararlar ve masraflar dolays ile asfalt yollarda milli gelir kayb fazladr.

5- Asfalt az sayda ve belirli yrelerdeki rafinerilerden elde edilmekte olup uzun mesafelere nakliye
gerektirmektedir.

6- Yaplan bir aratrmaya gre normal trafik skklklarnn maliyetinin %80i i ve zaman
kaybndan,% 13 ara ypranmas ve yakt sarfiyatndan,% 7si ise emisyonlardaki arttan
kaynaklanmaktadr. nemli yol onarmlarnda ise bu maliyetlerin % 25 daha fazla olaca ve 20 yllk
hizmet mr srecinde parke deli yol onarm gerektirmezken asfalt yolun 3 kere bu tr onarmdan
geecei kabul edilmitir

7- Emisyonlarn topluma maliyetlerini kurulandrmak zordur. Bir yntem gazlarn olumsuz etkilerini
fotosentez yolu ile dengelemek iin gerekli aa miktarn hesaplamaktr. Veya artan solunum yolu
hastalklarnn maliyeti ele alnabilir. Bu almada 1 ton CO2 emisyonunun 35 dolar,1 ton Nox
emisyonunun ise 5000 dolarla llebilecek olumsuz etki yapt kabul edilmitir.

8- Kanserojen (kanser yapan) maddeler,,.. zellikle polisiklik aromatik hi drokar-bonlar asfaltta
bulunmaktadr. evreye ve kullancya zarar vermektedir

9- lkemizde asfalt yollarn ou ukurlarla kapldr. Asfalt yollarda bakm eksiklii sorunlar
yaanmaktadr. Asfalt ya da beton yollarda oluan ukurlarn kapatlmas iin hummal bir ura
gerekmektedir. Yaplacak masrafn hesaplanp konrol ve denge ayarlarnn karar verilip ynetimsel
zorluklar aldktan sonra uzun sreli bir onarm srecine girilmektedir.

10- Asfalt dkld yollarda altta kalan topran hava almasn engelleyerek toprakta yaayan
oksijenli solunum yapan bakterilerin lmesine neden olmaktadr. Bu da topran verimini azaltt gibi
ekolojik bir dengenin de bozulmasna neden olmaktadr.

11- K aylarnda yaanan don olaylarna zemin hazrlayan, trafik kazalarna davetiye karan tonlarca
tuz harcanmasna neden olan asfalt, tuz nedeniyle de bozulmalara uradndan dolay k aylarnda
geici asfaltlamaya yaz aylarnda asfaltlarn yeniden dklmesine her yl milli gelirin bu ekilde heba
olmasna yol amaktadr.


DOAL PARKE TAI

1- Doal parke ta olan BAZALT tal yollar hem asfalta gre ekonomiktir, hem de hemen hemen
hibir cret gerektirmeden onarlabilir. Bakm kolaydr.

2- Gelimekte olan lkeler iin ncelikli tercih edilmektedir.

3- Roma yollarnda 2200 yldr bozulmadan kullanlan parke (BAZALT) yollar iin uzun srelilik
asndan alternatifsizdir. Bugn dar ve kvrml olan Roma sokaklar ve kprleri denen doal parke
talar ile hala modern motorlu aralar tamaktadr.

4- Denen parke talar kk ebatlarda olduu kadar boylarna eit ve bazen daha da fazla derinlie
sahiptirler. Baz ehir dzenlemelerinde parke yerine kullanlan dz plaka talar ise kalnl az olan ve
kolay krlabilen talardr.

5- Youn yalarda toprak taban yprandndan ve eri br bir hal altndan zaman zaman yzey
desteini koruyamayp, plakalarn krlmasna yol amaktadr. Doal parke talar ise topran iinde
ya da az imento karml topran iinde olduundan yamur sular kolaylkla talarn aralarndan
szlmekte ve topraa orantl olarak dalmaktadr. Baz durumlarda bir ya da iki parke ta topraa
gmlse dahi hibiri krlmamaktadr. Bunun zm de ok kolaydr. Batan talar karlp yerleri
kumla doldurulduktan sonra bastrlp sktrldktan sonra eski haline dnmektedir. Yaplan masraf
plaka talarn veya asfaltn onarm iin harcann yannda bir hi kalmaktadr.

6- Parke talar deme metotlaryla Avrupa ehir ii yollarda aralarn ar hz yapmalarn
engellemek iin de kullanlmaktadr.

7- stelik Avrupada parke demesi kullanlmasnn dier bir nedeni de su kanallarna gereksinim
duymamasdr. lkemizde ise asfalt yollar suyu altna geirmediinden dolay asfaltn yzeyinde
birikip glckler oluturan su tozlarla birleip amur oluturmakta, kanalizasyona karan amurlar ise
zaman zaman kanalizasyon borularnda tkanmalara yol amaktadr. Bu da n alnamayan
harcamalara yol amaktadr.

8- Topran nemini ve havalanmasn temin eden doal parke talar toprakalt canllarn yaamn da
asfalt veya beton yollarn aksine korumakta ve ekolojik uyumun devamn temin etmektedir.

9- Doal parke talarnn denmesi, tanmas ya da kaldrlmas finansal olduu kadar ekolojik olarak
da her hangi bir soruna yol amamaktadr. Su, telefon, elektrik, kanalizasyon vs. gibi altyap
almalarnn malzeme kayb olmadan kolaylkla yaplmasna olanak salamaktadr. Bozulan yzeyin
ayn malzeme ile onarlmas olanakldr.

10- Bazalt parke ta denmesi iin hangi mevsimde olunduunun bir nemi yoktur. Kaplamann
yapm atmosfer koularndan etkilenmemekte, her trl hava koulunda bu kaplamann yapm
gerekleebilmektedir. Oysa, rnein beton asfalt kaplama, sadece scak ve kuru havada
uygulanabilmekte, beton kaplama iin ise yasz bir hava istenmektedir.

11- Bazalt parke tann don mukavemeti sayesinde k aylarnda yaanan don olaylar grlmedii
gibi don olaylarna bal trafik kazalarnn nne geilmektedir. Bunun yan sra tuzlama
gerektirmediinden asfaltn aksine masrafszdr.

12- Yol, kaplamann yapmndan hemen sonra trafie hemen alabilmektedir. Oysa bu sre beton
asfalt kaplamalar yollarda birka saat, beton yollarda ise birka haftadr.

13- Yol yzeyine dklebilecek ya, mazot, benzin, asit vs. gibi kimyasal maddelerden etkilenmez ve
bunlara dayankldr.