Você está na página 1de 4

BENGKEL KIMIA

SMK DATO ABU BAKAR BAGINDA


ADURA AZLIN BIN ISHAK
HTTP://CIKGUADURA.WORDPRESS.COM/
MAKLUMAT KIMIA SPM
Kod kertas : 4541
Kertas 1 50 Soalan
Kertas 2 10 Soalan
6 Struktur
2 esei bahagian B, Jawab 1 sahaja
2 esei bahagian C, Jawab 1 sahaj
Kertas 3 2 atau 3 soalan
1 2 soalan struktur
1 esei

Markah keseluruhan

= 50 Markah

= 60 Markah
= 20 Markah
= 20 Markah

= 33 Markah
= 17 Markah

= 200 Markah
TEKNIK MENJAWAB SOALAN STRUKTUR
KERTAS 2
Baca soalan dengan baik.
Gariskan arahan @ kata tugas soalan.
Nyatakan
Namakan
Tuliskan
Terangkan
lukiskan
Berikan jawapan dengan ringkas dan tepat.

Melukis gambar rajah
Lukis dan berfungsi 1 Markah
Label alat radas - yang penting 1 Markah

Jom
Menjawab Soalan