Você está na página 1de 5

SK TUARID TAUD, 89008 KENINGAU, SABAH.

PANITIA KHSR/RBT/TMK
TAHUN 2014
ANGGARAN PERBELANJAAN PROJEK KERJA KURSUS/BAHAN P&P PELAJAR
TINGKATAN PERIHAL PROJEK KOS/UNIT BIL. PEL JUMLAH
Projek kayu RM1.25 89 RM111.25
6 Elektronik RM1.25 89 RM111.25
Rekacipta RM1.00 89 RM89.00
JUMLAH RM311.50
Projek kayu RM1.25 64 RM80.00
5 Elektronik RM1.25 64 RM80.00
Rekacipta RM1.00 64 RM64.00
JUMLAH RM224.00
Projek kayu RBT RM1.25 66 RM82.50
4 Elektronik RM1.25 66 RM82.50
Rekacipta RM1.00 66 RM66.00
JUMLAH RM231.00
J UMLAH BESAR RM766.50
BELANJAWAN PENGURUSAN BENGKEL KH/RBT
1 Alat-alat tangan tambahan / buku rujukan / fotostat RM100.00
2 Penyelenggaraan RM150.00
3 Rezab / pengurusan panitia RM80.00
J UMLAH RM330.00
JUMLAH UTAMA RM1,096.50
PERUNTUKANLEBIHAN TAHUN 2013 0
PCG 2014 RM1,200.00
JUMLAH RM1,200.00
Disediakan oleh :-
Noorhaizah binti Ismail
Ketua Panitia KH/TMK/RBT
SK Tuarid Taud,
89008 Keningau, Sabah
SENARAI BAHAN KERJA KURSUS KHB 2010
SMK ABD. RAHMAN TALIB
TING PILIHAN RBT
SATU Teras 143 Set
KT
DUA Teras 109 Set
KT
SENARAI BAHAN KERJA KURSUS KHB TINGKATAN 3 / 2010
SMK ABD. RAHMAN TALIB
RBT
BAHAN UKURAN KUANTITI
kayu beralur berketam 10 X 70 X 400mm 140
kayu beralur berketam 10 X 45 X 400mm 140
kayu beroti berketam 10 X 35 X 250mm 140
kayu beroti berketam 10 X 20 X 250mm 140
MDF bod bercorak 3 X 120 X 240mm 140
diffuser / perspek 2 X 70 X 120mm 140
paip PVC 70 X 20 mm 70
Tombol kayu 250
Keluli lembut 12 X 30 mm 250
Engsel kecil 250

SENARAI BAHAN KERJA KURSUS KHB 2010
SMK ABD. RAHMAN TALIB
TINGKATAN PILIHAN ELEKTRONIK
SATU TERAS
KT
DUA TERAS 110 set
KT 60 set
TIGA TERAS 140 SET
KT 70