Você está na página 1de 7

APAKAH ARCA?

Karya seni halus yang dihasilkan melalui


aktiviti binaan
Proses mengukir, melarik, mengguris,
memotong dan menebuk
Menghasilkan objek seni berbentuk tiga
dimensi (3D)

CIRI-CIRI ARCA

Dihasilkan melalui aktiviti binaan
Mempunyai permukaan yang dapat dirasa dan
dipandang dari pelbagai sudut
Menggabungkan semua unsur seni seperti
garisan, jalinan, rupa, bentuk, ruang dan warna
Prinsip-prinsip rekaan seperti imbangan, harmoni,
penegasan dan kepelbagaian perlu
dipertimbangkan
Biasany diperbuat daripada bahan-bahan seperti
kayu, besi, tanah liat, batu , penyedut minuman
dan sebagainya.
BENTUK-BENTUK ARCA
ARCA TAMBAH
ARCA LUAKAN
ARCA ASEMBLAJ
ARCA BINAAN
ARCA ACUAN

ARCA ASEMBLAJ
Menggunakan bahan yang pelbagai seperti kayu,
logam, , kertas keras dan sebagainya
Biasanya menggunakan bahan buangan
Teknik mencantumkan atau menampal bahagian-
bahagian tertentu daripada pelbagai bahan
Contoh : membuat Menara dari penyedut
minuman
APRESIASI SENI
MELIBATKAN UNSUR SENI SEPERTI :
Garisan- tebal, nipis
Warna - asas, sekunder , tertier
Jalinan tampak atau sentuh
Rupa geometri, organik, pengolahan rupa
Bentuk konkrit, ilusi
Ruang ruang nyata, tampak


APRESIASI SENI
MELIBATKAN PRINSIP REKAAN SEPERTI
Harmoni- susunan dan pengulangan unsur seni
mengikut teknik tertentu
Penegasan memberi fokus dan tumpuan
Imbangan simetri dan tidak simetri
Kontra dan Kepelbagaian - ciri-ciri yang
bertentangan dan gabungan unsur seni dalam
pelbagai gaya
Pergerakan dan Irama hasil karya seakan bergetar
Kesatuan- satu idea atau idea yang sama
TAMAT

SEKIAN, TERIMA KASIH