Você está na página 1de 5

6.4.6.

CARACTERIZAREA IN COMPLEX A CIRCUITELOR LINIAREMetoda reprezentarii in complex, permite prezentarea unitara si concisa a proprietatilor circuitelor
electrice utiliznd urmatorii parametrii complecsi: impedanta complexa, admitanta complexa si putere
complexa din care rezulta imediat parametrii reali definiti in capitolul 6.3.
Pentru un circuit dipolar, liniar, pasiv, ale carui laturi interioare nu sunt cuplate magnetic cu
exteriorul, caruia i se aplica la borne tensiunea:
u(t)=U sin 2 (t+)

=
j
Ue U si care absoarbe curentul de regim permanent
i(t)=I sin 2 (t+)

=
j
Ue I (asocierea sensurilor de
referinta fiind facuta dupa regula de la receptoare) cu schema
echivalenta #complexa$ din fig. 6.4.10 se definesc.

Fig. 6.4.10
6.4.6.1. I mpedanta complexa (Z)

Este raportul dintre tensiunea complexa aplicata la borne si curentul complex.
I
U
i
u
Z = =
(6.4.46)
( )
( )
( )
( ) ( ) [ ] + = = = = =

+
+

sin j cos
I
U
e
I
U
Ie
Ue
e 2 I
e 2 U
i
u
Z
j
j t j
t j
j

Cu Z
I
U
= (impedanta reala) si %= (defazaj) rel. 6.4.46 se mai poate scrie:
Z=Ze ( ) jX R sin j cos Z
j
+ = + =

(6.4.47)
care arata ca: impedanta complexa are modulul egal cu impedanta circuitului, partea reala cu
rezistenta si partea imaginara egala cu reactanta circuitului.
Z= Z ; ( ) ( ) ( ) Z Im X ; Z Re R ; Z arg = = = (6.4.48)
Impedantele complexe se pot prezenta in planul complex al impedantelor (planul Z) (fig. 6.4.11), in
care afixul corespunzator se gaseste totdeauna in semiplanul drept (inclusiv axa imaginara reala) deoarece
Re(Z)=Zcos=R0 (6.4.49)
Calculul curentului se poate face utiliznd relatia (6.4.46)
( )

= = =
j
j
j
e
Z
U
Ze
Ue
Z
U
I
iar ) t sin(
Z
2 U
) I e 2 Im( ) t ( i
t j
+ = =

(6.4.50)

Fig. 6.4.11
6.4.6.2. Admitanta complexa

Z
1
U
I
u
i
Y = = = (6.4.51)
( )
) sin(
U
I
j ) cos(
U
I
e
U
I
U
I
Ue
Ie
e 2 U
e 2 I
u
i
Y
) ( j
j
j
) t ( j
t j
=
= = = = = =

+
+

cu Y
U
I
= (admitanta reala) si = (defazaj).
Relatia (6.4.51) se poate scrie:
jB G ) sin j (cos Y Ye Y
j
= = =

(6.4.52)
Deci: Y=|Y|; ( ) ( ) ( ) Y Im B ; Y Re G ; Y arg = = = (6.4.53)
Admitantele complexe se pot reprezenta in planul complex #al admitantelor&, fig. 6.4.12 in care
afixul corespunzator se gaseste totdeauna in semiplanul drept (inclusiv axa imaginara) reala deoarece:
Re(Y)=Ycos =G0 (6.4.54)Fig. 6.4.12

Calculul curentului:
I=U Y=UYe
j
=UYe
j()
(6.4.55)
) t sin( 2 UY
) I ej 2 Im( ) t ( i
t
+ =
= =

(6.4.56)
cum Z Y=1 avem:
(R+jX)(G-jB)=1 sau
(RG+BX)+j(GX-RB)=1 de unde
1 BX RG i s
B
G
X
R
= + = (6.4.57)
G=conductanta, B=susceptanta

6.4.6.3. Puterea complexa

Dupa cum s-a aratat in capitolul 6.3, puterea instantanee contine un termen constant in timp si un
termen de frecventa dubla, astfel ca ea nu poate fi reprezentata in complex. Din acest motiv, se opereaza
cu o marime noua, numita putere complexa, cu ajutorul careia se poate caracteriza complet din punct de
vedere energetic, regimul permanent al circuitului, inglobnd in aceasi expresie puterile activa, reactiva si
aparenta.
Puterea complexa se defineste ca produsul dintre tensiunea complexa si valoarea conjugata a
curentului complex in cazul reprezentarii simplificate (sau cu semisuma acestui produs, in cazul
reprezentarii nesimplificate).
S=U I
X
=
X
i u
2
1
(6.4.58)
) sin( jUI ) cos( UI UIe
I U Ie Ue e 2 I e 2 U
2
1
i u
2
1
S
) ( j
* j j ) t ( j ) t ( j X
+ = =
= = = = =

+ +

Cu UI=S (puterea aparenta) si ) deIazaj ( = (6.4.59)
se poate scrie S=Se
j
=S(cos jQ P ) sin j + = + (6.4.60)
care arata ca puterea complexa are modulul egal cu puterea aparenta, argumentul egal cu defazajul
circuitului, partea reala egala cu puterea activa si partea imaginara egala cu puterea reactiva.
S=|S|; ( ) = = = = = sin UI ) S Im( Q ; cos UI ) S Re( P ; S arg (6.4.61)
Ca si P si Q, puterea complexa este primita, daca U si I au sensurile de referinta asociate dupa
regula de la receptoare sau cedata (produsa) daca U si I au sensurile asociate dupa regula de la
generatoare.
Cum U=ZI iar II
X
=I
2
, pentru un dipol pasiv puterea complexa se mai poate scrie:
jQ P jXI RI I ) jX R ( I Z I U S
2 2 2 2 x
+ = + = + = = = (6.4.62)
expresie care corespunde impedantei complexe.
Cum in loc de Z pot utiliza Y, puterea complexa mai poate fi definita si ca produsul dintre valoarea
conjugata a tensiunii complexe si curentul complex in cazul reprezentarii simplificate (sau ca semisuma
acestui produs, in cazul reprezentarii nesimplificate:
S
x
=U
x
I=
2
1
u
x
i (6.4.63)
numita putere complexa conjugata.
S
x
=
2
1
u
x
i=
2
1
U 2e
-j(t+)
I 2 e
j(t+)
=Ue
-j
Ie
+j
=U
x
I=UIe
-j(-)
=
=UIcos(-)-jUIsin(-) sau
S
x
=Se
-j
=S(cos-jsin)=P-jQ (6.4.64)
cu P=Re(S
x
) si Q=-Im(S
x
).
Daca se tine seama ca I=UY, iar UU
x
=U
2
pentru un dipol pasiv, puterea complexa se mai poate
scrie:
jQ P S jBU GU U ) jB G ( U Y I U S
X 2 2 2 2 * X
= = = = = (6.4.65)
expresie care corespunde admitantei complexe.


Fig. 6.4.13

Puterea complexa se poate reprezenta in planul complex al puterilor (planul S, fig. 6.4.13), afixul
corespunzator putnd ocupa orice pozitie daca dipolul este activ sau numai in semiplanul drept, daca
dipolul este pasiv (cnd de obicei se aplica regula de la receptoare).
Cu ajutorul celor trei parametrii complecsi definiti, caracterizarea elementelor de circuit in complex,
se face ca mai jos:
a) rezistor ideal (fig. 6.4.14.a)
U=RI=U
R
; Z=R; =0;
R
U
RI S ;
R
1
Y
2
2
= = = ;
b) bobina ideala (6.4.14.b)
; L j Z
; U I L j U ;
2
;
L
U
j LI j S ;
L
1
j
L j
1
Y
L
2
2
=
= =

= =

=

c) condesatorul ideal (6.4.14.c)
c
1
j
C j
1
Z
; U I
C j
1
U ;
2
; CU j
C j
I
S ; C j Y
C
2
2

=
=

= =

= =

d) circuit R-L serie (6.4.14.d)
2 2 2
2
2 2 2
2
2 2
2 2 2
R L R L
L R
LU
j
L R
RU
LI j RI S
;
L R
L j R
L j R
1
Y ;
R
L
arctg ; L j R Z
; RI U ; I L j I R U U U ; LI j U
+

+
+
= + =
+

=
+
=

= + =
= + = + = =


a)

b)

c)

d)
Fig. 6.4.14