Você está na página 1de 1

Mitologia chinesa

Tpicos principais
Mito da criao Astrologia Drages Religio (Religio
tradicional) Divindades Fantasmas
caios
Principais entidades
Primeiros deuses Shangdi Tian Nu Kua Pan Ku Yu Huang
Trs Augustos e os
Cinco Imperadores
Trs Augustos Fu Xi Shennong Huangdi
Cinco Imperadores Shaohao Zhuanxu Ku Yao Shun

Outras entidades
Taoistas
Os Trs Puros
Yuanshi Tianzun Lingbao
Tianzun Taishang Laojun
Os Quatro
Imperadores
O Imperador de Jade Beiji
Dadi Tianhuang Dadi Imperatriz da
Terra
Os Oito Imortais
He Xiangu Cao Guojiu Tie Guaili Lan
Caihe Lu Dongbin Han Xiang
Zi Zhang Guo Lao Zhongli Quan
Outras
Xi Wangmu Pak Tai Xuan Nu Anqi
Sheng Cai Shen Chang'e Guan
Yu Pak Tai Xuan Nu Seres
Iluminados
Budistas Guan Yin Hotei Dizang Yanluo Shi Tenn
Outras
Cangjie Chin Noung Chun Kwan Crisor F Foh Fu Fujiama Haa
Sse Hou Tu Kui Xing Jum Sum Mazu Pou Hi Sse-kuei Sui-
koan Tatagals Tavon Ti-koan Tien-koan
Criaturas
Drages
Huanglong Yinglong Reis
Drages Fucanglong Shenlong Dilong Tianlong Li Jiao Seiryuu Fafnir
Pssaros
Fenghuang Ji Guang Jian Jingwei Shang-Yang Jiu Tou Niao Su
Shuang Peng Qing Niao Zhu
Outras
Bacsojin Bixie Chan Chu Coelho lunar Xun W Qng Lng Bi
H Zh Qu Qilin Fenghuang Huli jing Shi Pxi Nin
Shu Xiao Gong Gong Fu Hi Hoangs Rei Macaco Yaoguai Xeglun
Lugares
Kunlun Palcio de Jade Xuanpu Yaochi
Outros Fusang Penglai Longmen Diyu Que Qiao
Fontes literrias populares
Shan Hai Jing Fengshen Yanyi Shui Jing Zhu Lenda da Cobra Branca Contos
Estranhos de um Estdio Chins Jornada ao Oeste Registros do Historiador Em
Busca do Sobrenatural Zi Bu Yu Heian Zhuan Baishe Zhuan Lushi
Chunkiu Shangshu Liji Casal de Fadas