Você está na página 1de 2

SENARAI BARANG-BARANG KEPERLUAN PESERTA

PAKAIAN
1.T-shirt Uniform
2.T-shirt sukan dan t-shirt putih
3 .Seluar panjang
4 .Track bottom
5 .akaian solat Set lengkap !baju mela"u # baju kurung$ telekung%
& .'asut sukan Sepasang
(. Selipar Sepasang
). *aju sejuk atau baju lengan panjang
+. *eg plastik
KEPERLUAN PERIBADI
) .*uku nota , catatan , log 1 buah
+ .-latulis
1. .eralatan mengurus diri Set lengkap! berus gigi$ sabun $tuala dll%
11. Ubat-ubatan peribadi !jika perlu%
PERALATAN PERKHEMAHAN
13 /ampu picit !jika ada%
14 *ekas air minuman
BARANG-BARANG YANG TIDAK BOLEH DIBAWA SEMASA
PERKHEMAHAN.
1. Barangan kemas
2. Barang mudah pecah/rosak
3. Telefon Bimbit adalah TIDAK DIB!A"KA! sepan#ang kem berlangsung.
$. %erkakasan/%ermainan &ideo
'. (en#ata Ta#am/alatan merbaha)a )ang boleh mendatangkan kecederaan