Você está na página 1de 72

Alexander Rubel

(coordonator)

Romanizarea.
Impunere i adeziune
n
Imperiul Roman

Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza Iai


2011

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


Romanizarea : impunere i adeziune n Imperiul Roman / coord.:
Alexander Rubel. - Iai : Editura Universitii "Al. I. Cuza", 2011
Bibliogr.
ISBN 978-973-640-647-8
I. Rubel, Alexander (coord.)
94(37)

Diis Manibus Vasile Lica

CUPRINS

Introducere
ALEXANDER RUBEL (Iai) .......................................................................... 7
Romanizarea ca provocare
Problema romanizrii n contextul romnesc.
Situa ia actual i perspective noi
ALEXANDER RUBEL (Iai) ........................................................................ 13
Romanizarea Italiei. Noi perspective: o nou problematic
FEDERICO SANTANGELO (Newcastle) ...................................................... 28
Integratio humiliorum. Despre impunerea dreptului roman
n perioada imperial
SEBASTIAN SCHMIDT-HOFNER (Heidelberg) ........................................... 40
O elit militar a Imperiului? Senatorii n serviciul
mpratului i termenul viri militares
JOHANNES M. GEISTHARDT (Konstanz) ................................................... 73
Studii de caz n orbis romanum
Romanizare sau rezisten celt? Considera ii despre oraele
mici din nord-vestul Spaniei
FELIX TEICHNER (Frankfurt/Main) .......................................................... 99
Romanizare? Despre influen a roman n Germania Magna
n epoca imperial
MICHAEL MEYER (Berlin) ..................................................................... 117
Problema aa-numitului teritoriu militar n provincia roman
Germania Inferior
NORBERT HANEL (Kln) ........................................................................ 134
Batavii i politica Romei de organizare a limesului renan
IULIAN GRIGORA (Gala i) ..................................................................... 147
Copiii Zenobiei. Ct de roman era Orientul roman?
MICHAEL SOMMER (Liverpool) ............................................................. 170

Lumea daco-roman
Ge ii i dacii fa cu hellenizarea i romanizarea
VASILE LICA (Gala i) ............................................................................ 181
Romaniza i i romanizan i n Dacia.
Studiu de caz privitor la constituirea civiliza iei daco-romane
RADU ARDEVAN (Cluj-Napoca) ............................................................ 192
Importuri provincial-romane i romanizare
n hinterlandul provinciilor romane Dacia i Moesia Inferior
ALEXANDRU POPA (Frankfurt/Main) ..................................................... 201
Cteva aspecte privind elitele i raporturile urban-rural
n provincia Moesia Inferior
DAN APARASCHIVEI (Iai) ..................................................................... 222
Aspecte ale romanizrii n mediul rural din Scythia Minor
(sec. II-III p.Chr.)
OCTAVIAN BOUNEGRU (Iai) ................................................................. 233
Aspecte lingvistice ale romaniz rii
Fondul latin al romnei. Romanizarea i apari ia unui
nou sistem lingvistic
ANA-MARIA MINU , LUMINI A BOTOINEANU (Iai) ........................... 245
Faza timpurie a rela iei Romania-Germania reflectat la nivelul
elementelor lexicale vechi germanice pstrate n limba romn
ADRIAN PORUCIUC (Iai) ....................................................................... 255
Bibliografie ........................................................................................... 277

Importuri provincial-romane i romanizare n


hinterlandul provinciilor romane Dacia i Moesia Inferior
ALEXANDRU POPA (FRANKFURT/MAIN)
Problemele rela iilor Imperiului Roman cu popula iile de la grani ele lui
reprezint de mai multe decenii una dintre direc iile prioritare ale cercetrii arheologice ieene1. Impactul civiliza iei provincial-romane a fost
studiat att pentru teritoriile interioare ale provinciilor dunrene, ct i
pentru unele zone din cuprinsul aa-numitului barbaricum. Rezultatele
acestei cercetri s-au manifestat prin apari ia a numeroase lucrri de
referin pentru acest subiect, lucrri care au semnalat constituirea la Iai
a unui centru de studiere a arheologiei i istoriei popoarelor Europei de
Sud-Est n prima jumtate a mileniului I p.Chr. Tot la Iai am fcut i eu
personal primii pai n domeniul arheologiei epocii romane, sub ndrumarea mentorului meu academic, domnul dr. Ioan Ioni , cruia in s-i
mul umesc i pe aceast cale pentru rbdare i insisten . Din aceste
considerente, posibilitatea de a prezenta rezultatele ultimelor mele
cercetri n cadrul unui simpozion interna ional, organizat de Universitatea Al. I. Cuza din Iai, reprezint pentru mine o onoare deosebit2.
Dup cum se poate presupune i din titlul enun at, punctul de pornire al studiului de fa este ipoteza romanizrii popula iilor din afara
grani elor Daciei i ale Moesiei Inferior. Prin intermediul sintezelor
istorico-arheologice din ultimii cincizeci de ani privind istoria veche a
spa iului romnesc3, aceast ipotez a fost nu doar transformat ntr-o
axiom, ci chiar n una pe care se bazeaz (n parte) teoria continuit ii
popula iei romanice de la est de Carpa ii rsriteni4. n cele ce urmeaz, neam propus s urmrim mai detaliat contextul i argumentele arheologice
ale ipotezei conform creia popula ia din hinterlandul limesului dacomoesic a fost romanizat nc din perioada de existen a provinciei
romane Dacia.
1

Sanie 2001.
Privind retrospectiv spre anii petrecu i la Iai n calitate de bursier al statului romn, nu
pot s nu amintesc aici colegialitatea i atmosfera prietenesc manifestat de ctre
colectivul Institutului de Arheologie a Academiei Romne Filiala Iai, fapt pentru care
in s mul umesc cu sinceritate tuturor colegilor de atunci!
3
Daicoviciu 1960; Protase Suceveanu 2001.
4
Pentru o scurt analiz critic asupra celor dou tratate de istorie a Romniei vezi
Babe 2009, 11.
2

202

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

La elaborarea studiului am utilizat materiale arheologice din teritoriile dintre Carpa ii Orientali i Nistru, respectiv dintre Carpa i i Dunrea
de Jos. Ne aflm n zona care realizeaz legtura ntre stepele prepontice,
Europa de nord i peninsula Balcanic. Din punct de vedere geografic se
disting n acest teritoriu patru unit i de relief distincte: montan, submontan, silvostep i step.
Din punct de vedere cronologic, cercetarea noastr se ncadreaz
ntre ultimele decenii ale secolului I a.Chr. i secolul I p.Chr., cnd sursele scrise atest primele ncercri ale romanilor de a-i stabili influen a n
zona Dunrii de Jos, i nceputul celei de-a doua jumt i a secolului III
p.Chr. Este o perioad caracterizat prin evenimente decisive de natur
istoric i cultural, intervenite odat cu pregtirea i transpunerea n via
a ceea ce istoriografia numete prsirea Daciei. n acelai timp are loc
migra ia popula iilor germanice spre zona Mrii Negre, modificndu-se n
mod categoric imaginea cultural i etnic a popula iei i, respectiv,
natura rela iilor acesteia cu Imperiul Roman. Din punct de vedere
arheologic, n teritoriile aflate n discu ie se constituie mediul cultural al
dacilor liberi5 i cultura sarma ilor6.
n introducere, ne propunem s enun m defini ia unor termeni
folosi i. Primul dintre acetia este termenul romanizare. Ce nseamn
romanizare? Care este sensul cu care istoricii i arheologii din Romnia
au utilizat acest termen? Prima constatare este faptul c romanizarea nu
are o defini ie unic i clar. Fiecare dintre cei care i-au aplecat condeiul
asupra acestui subiect au propus o semantic deosebit a termenului7. A.
Diaconescu observ diversitatea sensurilor termenului de romanizare a
Daciei, n func ie de rolul preponderent fie al culturii materiale, fie al
limbii latine n acest proces8. Suprema ia culturii materiale se distinge
vizibil mai ales n defini ia formulat cu mai mul i ani n urm de
N. Gudea: proces istoric foarte complex, de o anumit durat, n continu dezvoltare, prin care o popula ie barbar (din punctul de vedere al
romanilor), trind n condi iile economice, social-politice i spirituale ale
imperiului roman, a preluat formele vie ii economice, cultura material,
Pentru o prezentare succint a stadiului cercetrii i principalelor probleme de cercetare
a se vedea Ioni 2001.
6
O descriere sintetic cunotin elor actuale despre sarma i i cultura sarmatic a se
vedea Brc Symonenko 2009 cu bibliografia mai veche.
7
Pentru o trecere n revist a n elesurilor termenului romanizare, utilizate n literatura
arheologic din Romnia, a se vedea mai ales Diaconescu 2004 i Opreanu 2008.
8
Diaconescu 2004, 112. Tot acolo vezi i o enumerare a defini iilor romanizrii n Dacia.
5

Importuri provincial-romane i romanizare n hinterlandul Daciei...

203

organizarea social, politic i cultura spiritual de tip roman i le-a nsuit. Locul cel mai important n acest proces dialectic l ocup via a material, care condi ioneaz toate celelalte aspecte ale procesului9. Acestei
defini ii i se mai adaug factorii (administra ia, armata, veteranii, colonitii, oraele i dreptul) i trei etape ale romanizrii (pre-, din perioada
existen ei provinciei romane n regiune i post-). Esen a celuilalt grup de
preri poate fi exemplificat printr-un pasaj dintr-o lucrare mai nou de
doctorat, sus inut recent la Iai, unde se men ioneaz c principala
consecin a romanizrii ca fenomen de congruen ntre popula ia
local i cea roman a fost asimilarea limbii latine i a unor importante
elemente de civiliza ie roman10.
Un derivat mai rar ntlnit al termenului discutat este cel de romanizare indirect. Cunoscut sub formele de romanizare petrecut n teritorii necucerite de romani i romanizare n perioada premergtoare ocupa iei romane, aceasta a fost presupus, alturi de Dacia, i n Gallia11.
Supozi ia conform creia romanizarea n complexitatea pe care o presupune defini ia citat mai sus, sau a altora cunoscute n literatura romneasc de specialitate12 s-ar putea petrece fr impactul direct i
nemijlocit al elementului roman propriu-zis se bazeaz n mare parte pe
teoria lui Klose13 i Luttwak14 despre structura sistemului de exercitare a
puterii romane, raportat la grani ele imperiului15 (fig. 1). Teritoriul
cercetat de noi s-ar pozi iona n aceast schem la limita aa-numitei
zone aflate sub influen roman, astfel nct romanizarea popula iei
din aceast zon s-ar putea petrece, la modul ideal, doar sub ac iunea
influen elor romane venite de peste grani a imperiului.
Un alt termen care trebuie amintit aici este cel de limes i/sau
grani . Folosim acest termen n sensul din Scripta Historiae Augusta
(vita Hadriani 12, 6), adic de linie de demarca ie ntre zonele romane i
neromane, linie care putea fi marcat ntr-o form sau alta, vizibil sau
9

Gudea 1975, 98.


Curc 2009, 11.
11
Krause 2006, 5657.
12
Daicoviciu 1968; Daicoviciu 1984; Suceveanu 1985.
13
Klose 1934.
14
Luttwak 1976.
15
n literatura romneasc modelul Klose-Luttwak a fost acceptat i utilizat la explicarea
fenomenelor din preajma grani elor Daciei i Moesiei Inferior de exemplu Bogdan
Ctniciu 1983 sau Bogdan Ctniciu 1997. Pentru o critic ntemeiat la modelul
Klose-Luttwak vezi mai ales Kehne 2000.
10

204

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

invizibil la ora actual. Mai ales pentru cititorul din afara Romniei
trebuie amintit faptul c spre deosebire de limesul provinciilor Raetia,
Germania Superior sau Britannia n Dacia nu este semnalat un sistem
continuu de demarcare a grani ei provinciale, ci doar o serie de puncte
fortificate, pozi ionate la poalele mun ilor, n interiorul provinciei. n
acest fel, constatm c grani a de est a provinciei Dacia, cu care se mrginete teritoriul de care ne ocupm, reprezint o linie imaginar care
unete ntre ele castrele romane cunoscute.

Fig. 1. Modelul imperiului hegemonial i al imperiului teritorial al lui


Luttwak, apud Krause (2006, 29, fig. 6).

Pentru a putea verifica aplicabilitatea termenului romanizare la fenomenul de interac iune a popula iei din barbaricum cu civiliza ia provincialroman, este obligatoriu de discutat cine sunt, din punct de vedere istoric,
aceti barbari i care sunt realit ile arheologice ce limiteaz zona de
lucru n aceast perioad (fig. 2). n aceast ordine de idei insistm asupra
unei deosebiri ntre culturile arheologice identificate n regiune i grupurile de popula ie amintite aici de sursele antice. Cultura sarmatic, de
exemplu, este un termen arheologic modern care este aplicat unui grup de
morminte de inhuma ie16. Identificarea acestor morminte cu popula iile de
16

Pentru caracteristica acestei culturi arheologice a se vedea lucrrile lui V. Brc: Brc
2006.

Importuri provincial-romane i romanizare n hinterlandul Daciei...

205

nomazi sarma i, migra i din estul Europei, ni se pare aventuroas i adeseori lipsit de argumente credibile17. Numeroase incertitudini strnesc
identificrile culturii Lipi a cu neamul Costobocilor18, a aezrilor de tip
Mologa II cu aa-numi ii sci i trzii sau a purttorilor culturii Etulia
cu popula ia de origine slav a vene ilor19.

Fig. 2. Culturi arheologice din secolele II-III p.Chr.


de la nord de Dunrea de Jos.

i last but not least: o alt no iune care trebuie i ea concretizat


este cea de import roman. n mod tradi ional, sunt definite drept import
roman produsele meteugreti de origine provincial-roman, descoperite n afara zonelor tradi ionale de desfacere sau de produc ie pe teritoriul

17

Brc Symonenko 2009.


Popa 2007a.
19
Gudkova 1999.
18

206

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Imperiului roman20. Pentru teritoriul aflat n discu ie, aceast defini ie ar


urma s fie extins. n primul rnd, ne referim la unele categorii de
obiecte descoperite n barbaricum, dar ale cror ateliere de produc ie n
interiorul Imperiului nu au fost nc localizate. Originea lor este legat
indispensabil de civiliza ia provincial-roman, dar uneori, n lips de
argumente directe, putem vorbi doar de un export/import de idei.
Pentru exemplificarea acestui presupus export de tehnologie voi
aminti dou exemple: primul dintre ele se refer la o serie de artefacte de
bronz, formate din dou bra e cu sec iunea sub forma literei U, unite
ntre ele cu ajutorul unui inel de bronz (fig. 3).

Fig. 3. Resturi de evantaie cu mnere de bronz (apud Popa 2009, 100, fig. 6).
20

Wolters Erdrich Vo, 143144.

Importuri provincial-romane i romanizare n hinterlandul Daciei...

207

Am identificat aceste piese drept resturi de evantaie, rspndite pe


parcursul epocii romane de-a lungul grani ei de pe Rin i Dunre. Problema definirii lor drept importuri romane se ciocnete, pe de o parte, de
realitatea conform creia pe teritoriul Imperiului nu a fost descoperit nici
o pies de aceast form i nici un atelier unde asemenea piese ar fi fost
produse. Pe de alt parte, plastica roman a imortalizat n piatr cteva
exemple de evantaie comparabile ca form cu piesele n discu ie (fig. 4).
n aceast situa ie, ntrebarea dac aceast categorie de piese urmeaz a fi
atribuit sau nu importurilor provincial-romane rmne deschis21.

Fig. 4. Pietre funerare cu reprezentri de evantaie. 1. Flavia Solvia; 2. Aquileia;


3. Autun; 4. Carlisle (apud Popa 2009, 105-108 fig. 11-14).
21

Pentru detalii i bibliografie a se vedea Popa 2007b; Popa 2009.

208

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Al doilea exemplu care permite extinderea termenului de import


(provincial-)roman este construc ia de piatr din situl de epoc roman
trzie de la Sobari22. Situat la o distan de circa 280 m nord de oraul
antic Tyras, aezarea ascunde urmele unei construc ii de piatr i crmid cu geamuri de sticl, cu acoperi de igle arse de lut, cu mortar de
var n zidrie, cu un peristil de coloane de jur mprejurul construc iei.
Originea provincial-roman a arhitecturii i tehnologiei construc iei nu
poate fi pus la ndoial, dar aceast descoperire nu poate fi aliniat corpusului descoperirilor romane din lumea barbar. Indiferent de interpretarea func ionalit ii acestui complex23, el rmne o expresie a exportului
de tehnologie din imperiu spre barbaricum (fig. 5).

Fig. 5. Reconstrucia cldirii de la Sobari n viziunea arhitectului Grigore


Burciu din Chiinu (dup Popa 2007c, 173).
22
23

Popa 1997.
n primele publica ii ale autorului despre situl de la Sobari (Popa 1997; Popa 2001) nu
am exclus posibilitatea ipotetic de identificare a construc iei de la Sobari cu un
edificiu de cult, eventual cu o bazilic paleocretin.

Importuri provincial-romane i romanizare n hinterlandul Daciei...

209

Pentru subiectul nostru de cercetare, aceste excep ii de la defini ia


clasic a termenului de import (provincial-)roman sunt de importan
secundar, deoarece materialul de mas ine de alte categorii de descoperiri. De la apari ia lucrrilor de baz despre produsele meteugreti de
origine provincial-roman din regiune24, numrul descoperirilor a crescut
sim itor. La momentul redactrii acestui studiu, identificam 685 de obiecte de origine provincial-roman, provenind din 287 de situri arheologice (fig. 6). Acest numr este unul relativ i reprezint un eantion
(reprezentativ) pentru toate descoperirile din aceast zon. Cu toate c
operm cu cifre concrete, suntem contien i de valoarea istoric relativ a
acestora. Circumstan ele descoperirii lor indic un numr aproximativ
egal de descoperiri din aezri i din morminte. Un rol nesemnificativ
pentru aceast statistic l joac descoperirile din tezaure.

Fig. 6. Distribuia descoperirilor de obiecte de origine provincial-roman n


hinterlandul provinciilor Dacia i Moesia Inferior.
24

Kropotkin 1970; Glodaiu 1974.

210

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Din motive metodice nu am luat n calcul descoperirile de monede,


acestea reprezentnd o surs istoric deosebit, care presupune o analiz
separat25. Am omis din eantionul pieselor analizate i mrgelele. Indiferent de materialul din care au fost confec ionate, determinarea originii lor
(provincial-romane) nu a reprezentat un obiectiv realizabil doar n baza
publica iilor.
Un fapt care se distinge n mod vdit din statistica descoperirilor
este faptul c 674 din cele 685 de piese de care aminteam sunt descoperiri
de vase: de metal, ceramic, sticl etc. Restul categoriilor piese de port,
militaria, sau obiecte de uz personal sunt n minoritate absolut. De
mirare este mai ales numrul redus de fibule doar dou din numeroasele
fibule descoperite n mormintele de inhuma ie din cultura sarmatic
le-am putut identifica drept fibule de produc ie roman cert. Este vorba
despre dou fibule emailate din dou morminte diferite de la Olneti, de
pe cursul inferior al Nistrului26. Apar innd n general portului femeiesc,
fibulele de acest tip au o rspndire larg n imperiu i mai redus n
barbaricum-ul european, fr s devin ns un obiect comercializat ntre
cele dou maluri ale limesului roman din Europa27.
Amfore. Din categoria vaselor se disting n primul rnd amforele.
Din bibliografia disponibil am putut identifica 316 descoperiri de amfore
provenind din 203 situri. Aceste informa ii sunt completate de alte 73
note despre descoperiri de amfore romane fr alte precizri.
Circumstan ele descoperirilor de amfore dovedesc un raport echilibrat ntre cele din aezri i cele din complexe funerare (fig. 7). Prin
urmare, amforele fac parte din cultura vie a comunit ilor i nu sunt
legate doar de oficierea unor culte i ritualuri de nmormntare. Determinarea formelor de amfore s-a fcut pe baza lucrrilor lui V. Vnukov28. S-a
stabilit, spre exemplu, c cele mai multe amfore descoperite n aceast
zon de cercetare trebuie s fi provenit din Heracleea i c au fost folosite
drept recipiente pentru transportul vinului.

25

Pentru o prezentare sumar a descoperirilor monetare din aceast zon a se vedea Popa
Ciobanu 2003.
26
Jarovoj 1990, 195198 Ris. 88.4; Meljukova 1962, 203 Ris. 6.1.
27
Bhme-Schnberger 1998, 363365.
28
Vnukov 2003.

Importuri provincial-romane i romanizare n hinterlandul Daciei...

211

Fig. 7. Condiiile de descoperire a amforelor romane din zona de cercetare.

Pe parcursul investiga iilor, am putut observa faptul c amforele de


tipul elov C i elov D au zone de distribu ie deosebite. Tipul C
apare n numr considerabil n zona Siretului de Mijloc (fig. 8), n timp ce
tipul D la nord de aceast regiune, mai ales n zona valului de pmnt
cunoscut sub numele de troianul Moldovei de Sus. ntruct n zona din
nordul i nord-vestul Pontului Euxin aceste tipuri de amfore nu apar
niciodat mpreun n acelai sit, se consider c ele se dateaz diferit.
Proiectnd decalajul cronologic mpreun cu cel geografic, ob inem imaginea unei distribu ii diferen iate a acestor dou tipuri de amfore cu gtul
ngust att n timp, ct i n spa iu. Acest fenomen se poate urmri mai
clar raportndu-l la alte categorii de importuri provincial-romane.
Dup cum am amintit anterior, majoritatea amforelor descoperite n
zona de cercetare erau folosite pentru transportarea lichidelor, mai ales a
vinului. Doar cele descoperite la Pruteni29, alturi de amfora de la Tomai30,
par s fi fost folosite pentru transportarea altor produse, eventual a cerealelor.
n ceea ce privete datarea descoperirilor de amfore am observat c acestea
apar in de dou orizonturi separate: 1) sfritul secolului I nceputul
secolului II p.Chr. i 2) sfritul secolului II p.Chr. prima jumtate a secolului III p.Chr., n timp ce amfore care s dateze cu siguran din a doua
jumtate a secolului II p.Chr. lipsesc. Aa cum se poate observa din diagrama
urmtoare (fig. 9), amforele din secolului III reprezint aproape trei sferturi
din descoperiri, iar amforele din primul orizont doar o cincime.
29
30

Vornic Telnov Bubulici 2004, 4647. Telnov Vornic Bubulici 2003, 76.
erbakova 1988, 96 ris. 5.

212

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Fig. 8. Distribuia spaial a amforelor de Tipul C i a variantelor sale.

Fig. 9. Distribuia cronologic a descoperirilor de amfore romane din


hinterlandul provinciilor Dacia i Moesia Inferior.

Importuri provincial-romane i romanizare n hinterlandul Daciei...

213

Omogenitatea tipologic a grupului de amfore datate n prima jumtate a secolului III p.Chr. indic n mod sigur un trafic intens de mrfuri,
ajunse n lumea barbar de la nord de Dunrea de Jos. Putem admite c
amforele de origine provincial-roman, respectiv con inutul acestora, au
atins zona noastr de cercetare drept urmare a unei re ele de aprovizionare
bine organizate. Ca tip este vorba de amfore din argil de culoare deschis
i cu gt alungit, cunoscute n literatur drept tipurile elov C i elov
D. Celelalte tipuri de recipiente grele din aceast perioad au jucat un rol
mult mai redus n economia acestei regiuni.
Dup cum am men ionat anterior, aprovizionarea zonei cercetate cu
produse livrate n amfore nu a avut un caracter temporal continuu. Nu
putem discuta aici dac este vorba despre schimbarea gustului cumprtorilor sau de perturba ii n procesul de produc ie, dar una dintre cauzele
posibile ar fi chiar schimbarea caracterului rela iilor dintre Imperiu i
vecinii si de la Dunrea de Jos pe parcursul celei de-a doua jumt i a
secolului II p.Chr. i n perioadele ulterioare.
Ceramic fin. O a doua categorie de vase romane descoperite n
zona investiga iilor noastre este ceramica fin. n cadrul studiului am
reuit identificarea a 174 de descoperiri de acest gen, provenind din 93 de
situri (fig. 10). La baza clasificrii materialului am pus n primul rnd
func ionalitatea vaselor i abia apoi forma lor, ceea ce ne ofer posibilitatea unei analize comparative ntre zone geografice i culturale diferite,
indiferent de cantitatea de material cunoscut.
Din statistica descoperirilor, se observ faptul c mai mult de jumtate din ceramica fin face parte din categoria vaselor de but, iar circa
18% sunt opai e. Rspndirea acestora cu preponderen n apropierea
Oltului se explic prin vecintatea cu grani a provinciei. 16% din totalul
descoperirilor de ceramic fin reprezint vasele pentru mncare. Vasele
din categoria celor de toalet, folosite pentru unguente, parfum sau uleiuri
de corp, nu joac un rol semnificativ din punct de vedere statistic. Pentru
circa 7% din descoperiri nu s-a putut stabili func ionalitatea sau forma
vaselor.
Ca forme, ceramica fin este reprezentat de un spectru relativ larg
de vase (fig. 11).

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

214

Fig. 10. Descoperirile de ceramic fin, funcionalitatea veselei


i cantitatea de vase descoperite n sit.

Grup funcional
Vesel de mas
Vase de but

Vase pentru mncare


Vesel de toalet
Iluminat

Unguentarii

Form de vas
Cupe
Pahare
Cni
Urcioare
Varia
Farfurii
Boluri
Unguentarii/ Balsamarii
Opai e

Fig. 11. Forme i funcionalitate a ceramicii fine de origine provincial-roman.

Importuri provincial-romane i romanizare n hinterlandul Daciei...

215

Pe parcursul investiga iei noastre s-a constatat c marea majoritate a


ceramicii fine din mormintele de inhuma ie ale culturii sarmatice face
parte din categoria vaselor pentru prepararea, pstrarea i consumul de
buturi. Un procent ridicat de vase pentru mncare a fost semnalat n
stepele dintre cursurile inferioare ale Nistrului i Dunrii. Pe de o parte,
este tentant explica ia conform creia o parte a barbarilor din zona de
grani s-i fi nsuit obiceiurile culinare provincial-romane. Pe de alt
parte, nsui obiceiul de a depune vase de mncare n morminte i de a le
folosi n ceremoniile de nmormntare poate fi considerat un factor determinant n distribu ia geografic a acestor vase. ntruct vasele n discu ie
nu ajung goale n mormnt, este vorba de o popula ie care avea obiceiul
de a depune ofrande de mncare, practic ce-i deosebete de popula iile
din zonele nvecinate.
n ceea ce privete datarea ceramicii fine, pe parcursul investiga iei
nu s-au adunat probe suficiente pentru a confirma afirma ia despre afluxul
continuu al acestei categorii de importuri pe parcursul ntregii perioade
analizate. Am constatat faptul c ceramica fin de origine provincialroman poate fi mpr it n cel pu in dou orizonturi cronologice, care se
delimiteaz n perioada dintre sfritul secolului I p.Chr. i nceputul
secolului II p.Chr., apoi pe parcursul primei jumt i a secolului III p.Chr.
Nu am putut identifica ceramic fin care s fi fost utilizat n a doua
jumtate a secolului II p.Chr.
Cu toate c numrul de descoperiri de ceramic fin provincialroman este relativ mare, de regul nu poate fi determinat locul ei de
produc ie. Se eviden iaz faptul c repertoriul formelor ceramicii fine, cu
pu ine excep ii, nu reprezint coresponden e n provincia Dacia, ci mai
degrab n Moesia Inferior, cu precdere n mediul civil al acestei
provincii de la Dunrea de Jos.
Distribu ia geografic a pieselor de ceramic fin indic faptul c
majoritatea lor (129 piese din 76 de situri) provin din morminte apar innd culturii sarmate. Pe locul al doilea, cu 21 de piese, se plaseaz
grupul cultural Militari-Chilia. Descoperirile din grupurile Etulia i
Poieneti, precum i descoperirile realizate n condi ii neclare sunt n
numr redus i nu influen eaz rezultatele acestei statistici.
Vase de argint. Printre categoriile de produse de origine provincialroman descoperite n hinterlandul provinciilor romane Dacia i Moesia
Inferior se numr i vasele de argint, categorie reprezentat de zece
exemplare provenind din 3 situri (fig. 12).

216

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Fig. 12. Situri cu vase de argint din hinterlandul provinciilor


Dacia i Moesia Inferior.

Primul dintre ele este reprezentat de descoperirea de la Muncelul de


Sus, publicat exemplar de V. Mihailescu-Brliba31. Tezaurul include dou
cupe cilindrice, dou cupe emisferice, o caserol apropiat formei Eggers
139, precum i un fragment de margine de la un vas de form neidentificat. Tezaurele apropiate din punctul de vedere al componen ei sunt relativ
31

Mihailescu-Brliba Mitrea 1978a; Mihailescu-Brliba Mitrea 1978b.

Importuri provincial-romane i romanizare n hinterlandul Daciei...

217

bine documentate n Europa Central, cele mai bune analogii fiind


descoperirile de la Manching32 i Lauriacum33.
Printre descoperirile de vase de argint se numr i cupele cu
mnerele supranl ate din mormntul de la Kolokolin34, a cror fabricare
ar fi putut avea loc nc n prima jumtate a secolului I p.Chr., perioad n
care se dateaz i constituirea complexului funerar de la Kolokolin.
Cel de-al treilea sit cu vase de argint din zon este marcat de cupa
de argint de la Poroghi35. Conform autorului descoperirilor, piesa se
dateaz mpreun cu tot complexul n ultimul sfert al secolului I p.Chr.
Trecnd n revist descoperirile de vase de argint din zona de
cercetare, observm c ele sunt risipite att n timp, ct i n spa iu. Funcional, toate exemplarele a cror form a fost identificat fac parte din
categoria vaselor de but. Mai mult, se constat c, prin compozi ia sa,
depozitul de vase de la Muncelul de Sus reprezint un serviciu de but vin
pentru patru persoane, care, conform unui papirus, pare s fie unul tipic
pentru aceast epoc36. Evident c nu avem siguran a aceleiai utilit i a
vaselor i n barbaricum.
Vase de bronz. Din categoria vaselor de bronz am identificat n
zona noastr de cercetare 25 de piese de origine provincial-roman. n
ciuda numrului redus de descoperiri, acestea prezint un spectru larg de
forme. Dispunerea spa ial a siturilor cu vase de bronz indic n mod clar
c aceste obiecte de origine provincial-roman au ajuns n lumea barbar
de-a lungul arterelor fluviale precum Siretul sau Nistrul (fig. 13).
Un aspect demn de remarcat este faptul c modul de distribu ie
spa ial a vaselor de bronz indic o legtur strns a zonei de cercetare
cu provincia Moesia Inferior. n cele dou situri din zona Nistrului
superior, vasele de bronz erau importate prin Europa Central i fac parte
din importurile romane de la Dunrea de Mijloc.

32

Krmer 1958, 197202 fig. 2124.


Dembski 1992.
34
miszko 1935. Pentru o rediscutare a structurii i cronologiei complexului de la
Kolokolin a se vedea Popa 2004a sau Popa 2004b.
35
Simonenko Lobaj 1991, 28 Ris. 16.
36
Cf. Drexel 1921/22.
33

218

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Fig. 13. Vase de bronz din zona de cercetare.

Cronologia fabricrii vaselor de bronz din zona cercetat nu poate fi


discutat aici. n ceea ce privete perioada de depunere a vaselor n
pmnt avem mai multe puncte de reper, care eviden iaz probabil cteva
orizonturi cronologice: a) prima jumtate a secolului I p.Chr. (7 vase), b)
perioada de la sfritul secolului I nceputul secolului II p.Chr. (12
vase), c) secolul III p.Chr. (2 vase). n afar de acestea, mai exist un
numr de 5 vase (din 4 situri arheologice) a cror dat de depunere n
pmnt nu poate fi estimat.
Comparnd vasele de bronz din zona noastr de cercetare cu alte
regiuni ale barbaricum-ului european, observm o deosebire esen ial n
compozi ia eantionului de piese din fiecare sit sau complex arheologic:
n timp ce n Europa Central i de Nord vasele din bronz apar cu preponderen n seturi func ionale (caserol strecurtoare, ulcior lighean

Importuri provincial-romane i romanizare n hinterlandul Daciei...

219

etc.)37, n barbaricum-ul de la nord de Dunrea de Jos vasele de bronz


apar (cu pu ine excep ii) risipite cte unul.
Am trecut n revist unele momente legate de distribu ia cronologic i spa ial a principalelor descoperiri de vesel de lut i metale de
origine provincial-roman din vecintatea provinciilor Dacia i Moesia
Inferior. Pe marginea acestor constatri pot fi trase i anumite concluzii
privind descoperirile de vesel provincial-roman n general. n primul
rnd, merit a fi men ionat faptul c, din punctul de vedere al func ionalit ii veselei provincial-romane din barbaricum, s-a constatat domina ia vaselor care n Imperiu au fost folosite la prepararea, transportul i
consumul de buturi. Vesela de alte categorii este reprezentat mult mai
modest. n ce msur acest procent sporit de vesel provincial-roman ar
putea servi drept indiciu al influen elor obiceiurilor romane de consum al
vinului, aa cum s-a presupus i pentru alte regiuni ale barbaricum-ului
european38, rmne nc o problem nerezolvat.
O alt concluzie a acestui studiu este legat de caracterul pulsativ al
afluxului de vase din provinciile romane spre barbaricum. Acesta a avut
loc nu ca un proces continuu pe durata ntregii perioade analizate, ci n
cteva faze cronologice distincte. Este vorba mai nti de perioada de la
sfritul secolului I nceputul secolului II p.Chr., care corespunde epocii
ofensivei romane la Dunrea de Jos i constituirii provinciei romane
Dacia. A urmat apoi perioada de la cumpna secolelor II-III p.Chr. i din
prima jumtate a secolului III p.Chr., care corespunde din punct de vedere
istoric perioadei de dup ncheierea rzboaielor marcomanice i pn la
invaziile gotice, atestate de sursele scrise.
Este interesant de comparat situa ia cu alte regiuni din barbaricum,
de exemplu zona dintre Rin i Elba, pentru care exist deja o analiz
detaliat asupra cronologiei afluxului de bunuri de origine provincialroman39. i aici perioadele cu importuri numeroase oscileaz cu unele n
care acestea lipsesc cu desvrire. De exemplu, pe parcursul aproape al
ntregului secol I p.Chr., zona de nord-vest a Europei a fost inundat de
produse de origine romano-italic, al cror aflux se ncheie conform lui
M. Erdrich n ultimul sfert al secolului. Orict de paradoxal ar prea,
situa ia din zona pe care o cercetm este exact invers! De la sfritul
37

A se vedea de exemplu complexele cu vase de bronz publicate n seria CRFB,


Germania, primul volum fiind publicat nc n 1994 Laser Vo 1994.
38
Werner 1966.
39
Erdrich 2001.

220

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

secolului I p.Chr. am constatat o cretere considerabil a volumului de


bunuri provincial-romane ajunse n barbaricum n zona Dunrii de Jos,
situa ie care continu pn n prima jumtate a secolului II p.Chr. Pentru
aceeai perioad, aa-zisele importuri romane dispar din regiunea
Europei de nord-vest sau se ntlnesc aici doar sporadic. n a doua
jumtate a secolului II p.Chr. se dateaz o nou faz de expansiune a
produselor de origine provincial-roman n regiunea dintre Rin i Elba,
care se ncheie nu mai trziu de nceputul secolului III p.Chr.40 n zona
noastr de cercetare, situa ia este din nou invers: nu cunoatem importuri romane datate cu siguran n a doua jumtate a secolului II p.Chr.;
acestea apar n mas abia la nceputul secolului III p.Chr. i marcheaz un
nou val de importuri la nord de Dunrea de Jos, care se ncheie spre
mijlocul secolului III p.Chr. n nord-vestul Europei, ncepnd cu acest
moment se declaneaz o nou faz de expansiune a produselor de origine
provincial-roman! Aceast distribu ie alternant ar putea fi ntmpltoare, dar ea poate fi explicat i prin influen a anumitor evenimente
politice din Imperiu asupra ptrunderii de bunuri provincial-romane n
barbaricum: odat cu urcarea pe tronul Imperiului a lui Domitian are loc
transferul centrului de greutate al politicii externe romane de pe Rin pe
Dunre41. Cu siguran , acest eveniment politic a fost unul dintre factorii
principali care au determinat diminuarea brusc a cantit ii de importuri
spre nord-vestul continentului i, respectiv, creterea masiv a acestora la
nord de Dunrea de Jos. Stabilizarea grani elor Daciei, rzboaiele marcomanice i invazia triburilor germanice n Imperiu de la mijlocul secolului
III p.Chr. se pare c au fost momente de cumpn n istoria spa iului
cercetat de noi, care au schimbat natura rela iilor dintre Imperiu i vecinii
si din aceast zon.
Revenind la ntrebarea legat de fenomenul romanizrii, putem
afirma pe marginea acestei investiga ii ca teoria conform creia cultura
material a popula iilor de la nord de Dunrea de Jos reflect anumite
influen e ale romanilor, dar rspndirea veselei de origine provincialroman nu reflect n mod obligatoriu procesul de romanizare n
complexitatea defini iilor acceptate n literatura de specialitate42. Suntem
contien i de faptul c de cele mai multe ori nu este vorba doar de vase ca
bunuri propriu-zise, ci de recipiente pentru transportul sau pstrarea
40

Erdrich 2001, 140143.


Strobel 1989.
42
Vezi mai nou Alfldy 2005.
41

Importuri provincial-romane i romanizare n hinterlandul Daciei...

221

uleiurilor, unguentelor sau buturilor. Rmnem ns la convingerea c


aceste vase nu indic preluarea sau adoptarea de ctre barbari a unor
obiceiuri i elemente culturale de origine provincial-roman, care s ne
permit s vorbim de o romanizare a popula iilor n discu ie. n caz
contrar, riscm s reducem n mod simplist romanizarea la un fenomen
desemnnd o expansiune geografic a elementelor romane sau provincialromane, indiferent de natura i interac iunea acestora limb, obiceiuri,
obiecte, tehnici sau oameni.

Bibliografie
Abascal Espinosa 1989: J. M. Abascal, U. Espinosa, La ciudad hispano-romana:
privilegio y poder (Logroo 1989).
Adams 2003: J. N. Adams, Bilingualism and the Latin Language (Cambridge 2003).
Adams 2003: J.N. Adams, The New Vindolanda Writing-Tablets, ClQ, 53, 2003, 530
575.
Alarcon tienne 1977: J. de Alarcon, R. tienne (eds.), Le architecture, Fouilles de
Conimbriga 1 (Paris 1977).
Albertos 1990: M. L. Albertos, Los Topnimos en -briga en Hispania, Veleia 7, 1990,
131146.
AlbMaior 2003: P. Damian (ed.), Alburnus Maior I (Bucureti 2003).
AlbMaior 2004: M. Simion, V. Apostol, D. Vleja, Alburnus Maior II. Monumentul
funerar circular. The Circular Funeral Monument (Bucureti 2004).
AlbMaior 2008: P. Damian (ed.), Alburnus Maior III/1. Necropola roman de incinera ie
de la Tul Corna (Cluj-Napoca 2008).
Alcock 1993: S. Alcock, Graecia capta. The landscapes of Roman Greece (Cambridge
1993).
Alexianu 2004: M. Alexianu, La situation linguistique de la province romane Scythie
Mineure. Repres dune recherche, n: S. Santelia (ed.), Italia e Romania. Storia,
Cultura e Civilit a confronto, 145156 (Bari 2004).
Alfldi 1940: A. Alfldi, Daci e Romani in Transilvania (Budapesta 1940).
Alfldy Witte 1997: G. Alfldy, P. Witte, Die Bauinschrift des Aquduktes von
Segovia und des Amphitheaters von Tarraco, Madrider Forsch, 19 (Berlin 1997).
Alfldy 1969: G. Alfldy, Fasti Hispanensis (Wiesbaden 1969).
Alfldy 1973: G. Alfldy, Flamines provinciae Hispaniae citerioris, Anejos A EspA 6
(Madrid 1973).
Alfldy 1977: G. Alfldy, Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen.
Prosopographische Untersuchungen zur senatorischen Fhrungsschicht (Bonn 1977).
Alfldy 1987: G. Alfldy, Rmisches Stdtewesen auf der neukastillischen Hochebene.
Ein Testfall fr die Romanisierung, AbhHeidelberg 1987, 3 (Heidelberg 1987).
Alfldy 1987a: G. Alfldy, Die Generalitt des rmischen Heeres, BJb 169, 1969, 233
246. Wiederabdruck n: G. Alfldy (ed.), Rmische Heeresgeschichte. Beitrge
19621985, MAVORS 3, 318 (Amsterdam 1987).
Alfldy 1992: G. Alfldy, Die Inschrift des Aquduktes von Segovia. Ein Vorbericht,
ZPE 94, 1992, 231248.
Alfldy 2002: G. Alfldy, In omnes provincias exemplum: Hispanien und das Imperium
Romanum, n: G. Urso (ed.), Hispania terris omnibus felicior. Premesse ed esiti di un
processo di intergrazione. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 27
29 settembre 2001, 183199 (Pisa 2002).
Alfldy 2005: G. Alfldy, Romanisation Grundbegriff oder Fehlgriff ? berlegungen
zum gegenwrtigen Stand der Erforschung von Integrationsprozessen im rmischen
Weltreich, n: Z. Visy (ed.), Limes XIX. Proceedings of the XIXth International
Congress of Roman Frontier Studies held in Pcs, Hungary, September 2003, 2556
(Pcs 2005).

278

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

de Almeida 1964: F. de Almeida, Runas de Mirbriga dos Clticos (Santiago do


Cacm) (Setbal 1964).
Ampurias 2008: 100 anys dexcavacions arqueolgiques a Empries: 19082008
(LEscala, Empries 2008).
Anagnostou-Canas 1991: B. Anagnostou-Canas, Juge et sentence dans lEgypte
Romaine (Paris 1991).
Anagnostou-Canas 1998: B. Anagnostou-Canas, Justice oraculaire dans lgypte
hllenistique et Romain, n: Revue historique du droit franais et tranger 76, 1998,
116.
Anderson 1983: B. Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism (Londra 1983).
Andrs Santos 2000: F. Andrs Santos, La Jurisdiccin de los magistrados municipales
en el digesto de Justiniano y su relacin con las leyes municipales hispanas, n:
Hispania Antiqua 24, 2000, 277297.
Andreu 2004: J. Andreu Pintado, Edictum, Municipium y Lex: Hispania en poca Flavia
(6996 d.C.). BAR Int. Ser. 1293 (Oxford 2004).
Anghel 1972: G. Anghel, Cet i medievale din Transilvania (Bucureti 1972).
Aparaschivei 2010: D. Aparaschivei, Oraele romane de la Dunrea Inferioar (secolele
IIII p. Chr.) (Iai 2010).
Aquilu 2006: X. Aquilu Abadias, Greek Emporion and its relationship to Roman
Republican Empries, n: Early Roman Towns in Hispania Tarraconensis
(International Roman Archaeology Conference series, Leicester 2002), JRA Suppl.
62, 1932 (Portsmouth 2006).
Arcaria 2000: F. Arcaria, Referre ad principem Contributo allo studio delle epistulae
imperiali in et classica (Milano 2000).
Arde 1991: A. Arde , Ceramica dacic i de tradi ie celtic la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, n TD 12, 1991, 137142.
Ardevan 1998: R. Ardevan, Via a municipal n Dacia roman (Timioara 1998).
Ardevan 2000: R. Ardevan, Municipalia Dacica. Drei Epigraphische Bemerkungen, n:
G. Nmeth, P. Forisek (eds.), Epigraphica I. Studies on Epigraphy, 109130
(Debrecen 2000).
Ardevan 2004: R. Ardevan, Die Illyrier von Alburnus Maior: Herkunft und Status, n H.
Heftner, K. Tomaschitz (eds.), Ad fontes! Festschrift fr Gerhard Dobesch zum
fnfundsechzigsten Geburtstag am 15. September 2004, dargebracht von Kollegen,
Schlern und Freunden 593600 (Viena 2004).
Ardevan 2004a: R. Ardevan, CIL III 1596 Ergnzung und Andeutung, n: Gy. Nmeth,
I. Piso (eds.), Mensa rotunda epigraphiae Dacicae Pannonicaeque - Sarmizegetusa
2003, 107114 (Debrecen 2004).
Ardevan et al. 2007: R. Ardevan, S. Coci, C. Cosma, A. Ursu , Toujours sur le lucus
dAlburnus Maior (Dacie), n: M. Mayer et al. (ed.), Acta XII Congressus
internationalis epigraphiae Graecae et Latinae. Provinciae Imperii Romani
inscriptionibus descriptae. Barcelona, 38 Septembris 2002, 6772 (Barcelona 2007).
Ardevan Crciun 2003: R. Ardevan, C. Crciun, Le collegium Sardiatarum Alburnus
Maior, n: C. Alonso del Real et al. (eds.), Urbs Aeterna. Actas y colaboraciones del
coloquio internacional Roma entre la literatura y la historia. Homenaje a la
profesora Carmen Castillo, 227240 (Pamplona 2003).

Bibliografie

279

Aricescu 1972: A. Aricescu, Unit ile militare n procesul romanizrii din teritoriul
Dobrogei, SCIV, 23, 581589.
Arvinte 1980: V. Arvinte, Die Rumnen. Ursprung, Volks- und Landesnamen (Tbingen
1980).
Arvinte 2002: V. Arvinte, Raporturi lingvistice romno-germane. Contribu ii
etimologice (Bacu 2002).
Arvinte 2006: V. Arvinte, Studii de istorie a limbii romne, Editura Universit ii
Alexandru Ioan Cuza (Iai 2006).
Ashcroft et al. 2007: B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin (eds.), Post Colonial Studies.
The Key Concepts (Londra 2007).
Atlas 2003: Atlas antroponmico de la Lusitania romana (Bordeaux 2003).
Augusta-Boularot Seigne 2004: S. Augusta-Boularot, J. Seigne, La vie civique de
Gerasa de la Dcapole / avec la collaboration d'Abd el Majjid Mujjali, MEFRA 116,
2004, 481569.
Ausbttel 1988: F. Ausbttel, Die Verwaltung der Stdte und Provinzen im sptantiken
Italien (Frankfurt/Main 1988).
Avram 1984: Al. Avram, Observa ii cu privire la autonomiile rurale din Dobrogea
roman (secolele I-III e.n.), StCercIstorV, 35, 1984, 2, 158169.
Avram 1986: Al. Avram, Zur Einstehung der regio Histriae, Dacoromania, 6, 113126.
Avram 2007: A. Avram, Fonologia limbilor romanice i excentricitatea romnei, n:
Limba romn, limb romanic. Omagiu acad. Marius Sala la mplinirea a 75 de ani,
Editura Academiei Romne, 1724 (Bucureti 2007).
Babe 1993: M. Babe, Die Poieneti-Lukaevka-Kultur - Ein Beitrag zur
Kulturgeschichte im Raum stlich der Karpaten in den letzten Jahrhunderten vor
Christi Geburt. Saarbrcker Beitrge zur Altertumskunde, vol. 30 (Bonn 1993).
Babe 1998: M. Babe, Archologie und archologische Denkmalpflege in Rumnien,
Archologisches Nachrichtenblatt 3, 1998, 2, 129132.
Babe 2002: M. Babe, Archologie und Gesellschaft am Anfang des 21. Jahrhunderts,
n: Mitteilungen des Humboldt-Clubs Rumnien, 6, 2002, 712.
Babe 2007: M. Babe, Die rumnische Archologie und die Versuchung des
Nationalismus vor und nach der Wende, n: S. Rieckhoff, U. Sommer (eds.), Auf der
Suche nach Identitten: Volk - Stamm Kultur Ethnos, Internationale Tagung der
Universitt Leipzig vom 8.9. Dezember 2000, (BAR S1705), 193195 (Oxford
2007).
Babe 2009: M. Babe, Arheologie, societate i politic n Romnia, nainte i dup
1989, n: Studii i cercetri de istorie veche i arheologie 5960, 515.
Bagnall 2004: R. Bagnall, Womens Petitions in Late Antique Egypt, n: La ptition
Byzance, D. Feissel, J. Gascou (eds.), 5360 (Paris 2004).
Ball 2000: W. Ball, Rome in the East. The transformation of an empire (Londra 2000).
Balla 2000: L. Balla, Studia Dacica. Collected Papers (Debrecen 2000).
Barata 2001: Ma. Filomena Barata, Mirbriga Runas romanas, Roteiros da
Arqueologia Portuguesa 7 (Lisabona 2001).
Barghop 1997: D. Barghop, Schwierige Kommunikation: Gabentausch im frhen
Prinzipat. Senecas de beneficiis und die Therapie der Patronage, n: E. Chvojka et
al. (eds.), Neue Blicke. Historische Anthropologie in der Praxis 5170 (Viena 1997).

280

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Barnea 1969: Al. Barnea, Trei altare inedite de la Tropaeum Traiani, StCercIstorV, 20,
1969, 4, 595609.
Barnes 1992: T. Barnes, Praetorian Prefects, 337361, n: ZPE 94, 1992, 249260.
Bartoli 1927: M. Bartoli, La spiccata individualit della lingua Romaena, n: Studi
rumeni, I, 1927, 2034.
Bartoli 1945: M. Bartoli, Saggi di linguistica spaziale, Rosenberg & Sellier (Torino
1945).
Baumann 1983: V.H. Baumann, Ferma roman din Dobrogea (Tulcea 1983).
Baumann 1984: V. H. Baumann, Piese sculpturale i epigrafice n colec iile Muzeului de
istorie i arheologie din Tulcea, Peuce, 9, 223242.
Baumann 2004: V. H. Baumann, The Gothic Church. n vol. Cojocaru, Spinei 2004,
249258.
Brbulescu 2001: M. Brbulescu, Cultur i religie, n: D. Protase, Al. Suceveanu (eds.),
Istoria romnilor II. Daco-romani, romanici, alogeni, 225257 (Bucureti 2001).
Brbulescu 2001a: M. Brbulescu, Via a rural n Dobrogea roman (sec. I-III p. Chr.)
(Constan a. 2001).
Brc 2006: V. Brc, Istorie i civiliza ie. Sarma ii n spa iul est-carpatic (sec. I a. Chr.
nceputul sec. II p. Chr.) (Cluj-Napoca 2006).
Brc Symonenko 2009: V. Brc, O.V. Symonenko, Clre ii stepelor. Sarma ii n
spa iul Nord-Pontic (Cluj-Napoca 2009).
Beaucamp 2007: J. Beaucamp, Byzantine Egypt and Imperial Law, n: Egypt in the
Byzantine World, Roger Bagnall (ed.), 271287 (Cambridge 2007).
Beck 1989: H. Beck (ed.), Germanische Rest- und Trmmersprachen (Berlin 1989).
Becker 2001: M. Becker, Bekleidung Schmuck Ausrstung, n: S. Frhlich (ed.),
Gold fr die Ewigkeit. Das germanische Frstengrab von Gommern, 127147 (Halle
2001).
Becker 2001: M. Becker, Fazit Der Tote von Gommern, ein mitteldeutscher Frst
des 3. Jh. n. Chr., n: S. Frhlich (ed.), Gold fr die Ewigkeit. Das germanische
Frstengrab von Gommern, 204214 (Halle 2001).
Becker 2008: M. Becker, Das germanische Frstengrab von Gommern, n: Roma und die
Barbaren. Europa zur Zeit der Vlkerwanderung, 8491(Mnchen 2008).
Bemmann Schmidt 2008: J. Bemmann, B. Schmidt, Krperbestattungen der jngeren
Rmischen Kaiserzeit und der Vlkerwanderungszeit Mitteldeutschlands. Katalog.
Verff. Landesamt Denkmalpfl. u. Arch. Sachsen-Anhalt, Landesmus. Vorgesch. 61
(Halle an der Saale 2008).
Bemmann Vo 2007: J. Bemmann, H.-U. Vo, Anmerkungen zur Krpergrabsitte in
den Regionen zwischen Rhein und Oder vom 1. bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts n.
Chr., n: A. Faber, P. Fasold, M. Struck, M. Witteyer (eds.), Krpergrber des 1.3.
Jahrhunderts in der Rmischen Welt. Internationales Kolloquium Frankfurt am Main
19.20. November 2004. Schr. Arch. Mus. Frankfurt 21, 153183 (Frankfurt/Main
2007).
Benabou 1976 : M. Bnabou, La rsistance africaine la romanisation (Paris 1976)
Bender Jrgensen 1991: L. Bender Jrgensen, North European Textiles until 1000 AD
(Copenhaga 1991).
Benea 2003: D. Benea, Istoria aezrilor de tip vici militares din Dacia roman
(Timioara 2003).

Bibliografie

281

Benecke 2000: N. Benecke, Archozoologische Befunde zur Nahrungswirtschaft und


Praxis der Tierhaltung in eisen- und kaiserzeitlichen Siedlungen der
rechtsrheinischen Mittelgebirgszone, n: A. Haffner, S. v. Schnurbein (eds.), Kelten,
Germanen, Rmer im Mittelgebirgsraum, 243255 (Bonn, Habelt 2000).
Brard 1992: F. Brard, Territorium legionis: camps militaires et agglomerations civiles
aux premiers sicles de lempire. CahGlotz 3, 1992, 75105.
Bergemann 1998: J. Bergemann, Die rmische Kolonie von Butrint und die
Romanisierung Griechenlands (Mnchen 1998).
Berke 2009: S. Berke, Corpus der rmischen Funde im europischen Barbaricum.
Deutschland Bd. 7. Land Nordrhein-Westfalen, Landesteile Westfalen und Lippe
(Bonn 2009).
Bernhardt 1971: R. Bernhardt, Imperium und Eleutheria. Die rmische Politik gegenber
den freien Stdten des griechischen Ostens (Hamburg 1971).
Bernhardt 1985: R. Bernhardt, Polis und rmische Herrschaft in der spten Republik
(14931 v.Chr.) (Berlin 1985).
Berrendonner 2007: C. Berrendonner et al. (eds.), Le Quotidien municipal dans
lOccident Romain, 171181 (Clermont-Ferrand 2007).
Berve 1926: H. Berve, Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage II, 220
227 (Mnchen, 1926).
Beevliev 1952: V. Beevliev, Epigrafski prinosi (Contributions pigraphiques) (Sofia
1952).
Beu-Dachin 2003: E. Beu-Dachin, Dou inscrip ii votive inedite de la Alburnus Maior,
n: EN 13, 2003, 187193.
Beyer 2003: J. M. Beyer, Akkulturationsprozesse in lndlichen Regionen. Bemerkungen
zur Wertung kaiserzeitlicher und sptantiker Inschriften des syrischen Hauran, n: L.
Schumacher, O. Stoll (eds.), Sprache und Kultur in der kaiserzeitlichen Provinz
Arabia, 110140 (St. Katharinen 2003).
Biers 1988: W. R. Biers, Mirobriga. Investigations at an Iron Age and Roman Site in
Southern Portugal by the University of Missouri-Columbia, 19811986. BAR Int.
Ser. 451 (Oxford 1988).
Biondo 1474: F. Biondo, Italia illustrata (Roma 1474).
Birley 1953: E. Birley, Senators in the Emperors Service, Proceedings of the British
Academy 39, 1953, 197214.
Birley 1992: A. R. Birley, Locus virtutibus patefactus? Zum Befrderungssystem in der
Hohen Kaiserzeit (Opladen 1992).
Birley 2000: A. R. Birley, Senators as Generals, n: G. Alfldy, B. Dobson, W. Eck
(eds.), Kaiser, Heer und Gesellschaft in der rmischen Kaiserzeit. Gedenkschrift fr
Eric Birley, 97119 (Stuttgart 2000).
Birley 2005: A. R. Birley, The Roman Government of Britain (Oxford 2005).
Bispham 2006: E. Bispham, Coloniam deducere: how Roman was Roman Colonization
during the Middle Republic, n: G. Bradley, J.-P.Wilson (eds.), Greek and Roman
Colonization. Origins, Ideologies and Interactions, 74160 (Swansea 2006).
Bispham 2007: E. Bispham, From Asculum to Actium. The Municipalization of Italy
from the Social War to Augustus (Oxford 2007).
Bisson 2006: M. S. Bisson (ed.), The Archaeology of Bruce Trigger: theoretical
empiricism (Kingston, Montreal 2006).

282

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Bitterli 2004: U. Bitterli, Die Wilden und die Zivilisierten. Grundzge einer Geistesund Kulturgeschichte der europisch-berseeischen Begegnung, (prima edi ie 1976)
(Mnchen 2004).
Biundo 2006: R. Biundo, Le vicende delle propriet municipali tra il IV e il V secolo
d.C., n: Les cits de lItalie tardo-antique (IVe-VIe sicle) institutions, conomie,
socit, culture et religion. Congrs Romae 2004, Massimiliano Ghilardi et al. (eds.),
3751 (Roma 2006).
Blnquez 2002: J. Blnquez Prez, La ciudad de Carteia en poca pnicoromana, n: L.
Roldn Gmez, M. Bendala Galn, Estudios sobre las ciudades de la Btica, 4994
(Granada 2002).
de Blas Villa 2002: M. ngel de Blas Cortina, . Villa Valds, Los poblados
fortificados del Noroeste de la Pennsula Ibrica: Formacin y desarrollo de la
Cultura Castrea (Navia 2002).
Bleicken 1962: J. Bleicken, Senatsgericht und Kaisergericht Eine Studie zur
Entwicklung des Prozessrechts im frhen Prinzipat (Gttingen 1962).
de Blois 2007: L. de Blois, E. Lo Cascio, O. Hekster, G. De Kleijn (eds.), The Impact of
the Roman Army (200 B C A D 476). Economic, Social, Political, Religious and
Cultural Aspects. Proceedings of the Sixth Workshop of the International Network
Impact of Empire (Roman Empire, 200 B. C. A. D. 476) Capri, March 29 April 2,
2005 (Leiden 2007).
Blumell 2008: L. Blumell, Petition to a beneficiarius from Late Third Century
Oxyrhynchus, n: ZPE 165, 2008, 186190.
Bogdan Ctniciu 1983: I. Bogdan Ctniciu, Die Klientel-Bevlkerung in Muntenien,
n Acta Musei Napocensis 20, 6784.
Bogdan Ctniciu 1997: I. Bogdan Ctniciu, Muntenia n sistemul defensiv al
Imperiului roman sec. I-III p.Chr. Wallachia in the defensive system of the Roman
Empire 1st -3th centuries A.D (Alexandria 1997).
Bogdan Ctniciu 2007: I. Bogdan Ctniciu, Daci i romani. Acultura ie n Dacia (ClujNapoca 2007).
Bhme-Schnberger 1998: A. Bhme-Schnberger, Die provinzial-rmischen Fibeln bei
Almgren, n: 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Internationale
Arbeitstagung 25.-28. Mai 1997, Kleinmachnow, Land Branderburg. Forschungen
zur Archologie im Land Branderburg 5, 351366 (Wnsdorf 1998).
Boia 1997: L. Boia, Istorie i mit n contiin a romneasc (Bucureti 1997).
Bonfante 1961: G. Bonfante, La place du roumain parmi les langues romanes, n: Revue
des tudes roumaines, 78, 1961.
Boteva 1999: D. Boteva, Corrigenda CIL III 14416 (Cf. ILB 18), n: XI Congresso
Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 1824 settembre 1997, Atti 2,
513519 (Roma 1999).
Bounegru 1991: O. Bounegru, Aspekte der Romanisierung der lndlichen Bevlkerung
in Scythia Minor (2.-3. Jh. n. Chr.), MnstBeitr, 10, 1991, 2, 89118.
Bowman 1971: A. Bowman, The Town Councils of Roman Egypt (Toronto 1971).
Brandes Haldon 2000: W. Brandes, J. Haldon, Towns, Tax and Transformation: State,
Cities and their Hinterlands in the East Roman World, C. 500880, n G. P. Brogiolo,
N. Gauthier, N. Christie, Towns and their territories between late antiquity and the
early Middle Age, 141172 (Leiden 2000).

Bibliografie

283

Brandon 1993: G. Brandon, Santeria from Africa to the New World: The Dead Sell
Memories (Indianapolis 1993).
Brandt 2001: J. Brand, Jastorf und Latne. Kultureller Austausch und seine
Auswirkungen auf soziopolitische Entwicklungen in der vorrmischen Eisenzeit.
Internat. Arch. 64 (Rahden/Westf. 2001).
Bransbourg 2008 : G. Bransbourg, Fiscalit impriale et finances municipales au IVe
sicle, n: Antiquit tardive 16, 2008, 255296.
Brather 2000: S. Brather, Ethnische Identitten als Konstrukte der frhgeschichtlichen
Archologie, n: Germania, 78, 2000, 139177.
Brather 2002: S. Brather, Ethnische Gruppen und archologische Kulturen. Identitt
und Sachkultur in der archologischen Forschung, n: Das Altertum, 47, 2002, 111
126.
Brather 2007: S. Brather, Rmer und Germanen. Ethnogenesen und Identitten in der
Sptantike, n: J. Tejral (ed.), Barbaren im Wandel. Beitrge zur Kultur- und
Identittsumbildung in der Vlkerwanderungszeit, Spisy archeologickho stavu AV
R Brno 26, 1127 (Brno 2007).
Brather 2008: S. Brather, Archaeology and Identity. Central and East Central Europe in
the Earlier Middle Ages, V. Spinei, A. Rubel (eds.) (Bucureti 2008).
Brlaz 2005: C. Brlaz, La scurit publique en Asie Mineure sous le Principat (Ier
IIIme s. ap. J.-C.). Institutions municipales et institutions impriales dans lOrient
Romain (Basel 2005).
Broadhead 2001: W. Broadhead, Romaes migration policy and the so-called ius
migrandi, Cahiers Glotz 12, 2001, 6989.
Brown 1992: P. Brown, Power and Persuasion in Late Antiquity Towards a Christian
Empire (Madison 1992).
Brunt 1971: P. A. Brunt, Italian Manpower (Oxford 1971)
Brunt 1976: P. A. Brunt, The Romanization of the local ruling classes in the Roman
Empire, n: D. M. Pippidi (ed.), Assimilation et rsistance la culture grco-romaine
dans le monde ancien, 463491 (Bucureti, Paris 1976).
Brunt 1988: P.A. Brunt, The Emperors Choice of Amici, n: P. Kneissl, V. Losemann
(eds.), Alte Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Festschrift fr Karl Christ zum
65. Geburtstag, 3956 (Darmstadt 1988).
Buraselis 2007: K. Buraselis, Theia dorea. Das gttlich-kaiserliche Geschenk. Studien
zur Politik der Severer und zur constitutio Antoniniana, Akten der Gesellschaft fr
griechische und hellenistische Rechtsgeschichte, vol. 18 (Viena 2007).
Burton 1975: G. Burton, Proconsuls, Assizes and the Administration of Justice under the
Empire, n: JRS 65, 1975, 92106.
Butcher 2003: K. Butcher, Roman Syria and the Near East (Londra 2003).
Buzoianu Brbulescu 2008: L. Buzoianu, M. Brbulescu, Albeti. Monografie
arheologic I-II (Constan a 2008).
Caballos - Leon 2002: A. Caballos, P. Len (eds.), Italica MMCC. Actas de las Jornadas
del 2.200 aniversario de la fundacin de Itlica (Sevilla, 8-11 noviembre 1994)
(Sevilla 1997).
Cambi 2002 2008: F. Cambi et al. (eds.), Materiali per Populonia, I-VII (Floren a, Pisa
20022008).
Campbell 1975: B. Campbell, Who were the viri militares, JRS 65, 1975, 1129

284

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Campbell 1984: J. B. Campbell, The Emperor and the Roman Army. 31 BCAD 235
(Oxford 1984).
Capogrossi Colognesi Gabba 2006: L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (eds.), Gli
statuti municipali (Pavia 2006).
v. Carnap-Bornheim 1998: C. v. Carnap-Bornheim, Zur bernahme und Verbreitung
innovativer Techniken und Verzierungsgewohnheiten bei germanischen Fibeln eine
Skizze, n: J. Kunow (ed.), 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Forsch.
Arch. Land Brandenburg 5, 467474 (Wnsdorf 1998).
v. Carnap-Bornheim 2004: C. v. Carnap-Bornheim, Rmische Militaria aus dem
Thorsberger Moor. Fundzusammensetzung, Kontext, Interpretation, n: M. Erdrich,
C. v. Carnap-Bornheim (eds.), Corpus der rmischen Funde im europischen
Barbaricum. Deutschland Bd. 5. Freie und Hansestadt Hamburg und Land
Schleswig-Holstein, 1524 (Bonn 2004).
Casella Fowler 2005: E. C. Casella, C. Fowler (eds.), The Archaeology of Plural and
Changing Identities Beyond Identification (New York et al. 2005).
Cecconi 2006: G. Cecconi, Crisi e trasformazioni del governo municipale in Occidente
fra IV e VI secolo, n: Die Stadt in der Sptantike Niedergang oder Wandel?
(Akten Kolloquium Mnchen 2003), J. U. Krause, C. Witschel (eds.), 285318
(Stuttgart 2006).
Ceclareuil 1911: J. Declareuil, Quelques problmes dhistoire des institutions
municipales au temps de lEmpire romain (Paris 1911).
Chastagnol 1960: A. Chastagnol, La prfecture urbaine a Romae sous le Bas-empire
(Paris 1960).
Chevallier 1974 : R. Chevallier, Cit et territoire. Solutions aux problmes de
lorganisation de lespace, ANRW, 1974, II, 1, 649788.
Chrisomalis 2006: S. Chrisomalis, Comparative Archaeology: An Unheralded Crosscultural Method, n: M. S. Bisson (ed.), The Archaeology of Bruce Trigger:
theoretical empiricism, 3651(Kingston, Montreal 2006).
Churchin 2004: L. A. Churchin, The Romanization of Central Spain. Complexity,
Diversity and Change in a Provincial Hinterland (Londra 2004).
Cimma 1989: M. R. Cimma, Lepiscopalis audientia nelle costituzioni imperiali da
Costantino a Giustiniano (Turin 1989).
Ciornescu 2001: A. Ciornescu, Dic ionarul etimologic al limbii romne, T. andru
Mehedin i, M. Popescu Marin (eds.) (Bucureti 2001).
Circo 2001: El circo en Hispania romana (Merida 2001).
Clavel-Lvque 1984: M. Clavel-Lvque, P. Clavel-Lvque, Villes et structures
urbaines dans lOccident romain (Paris 1984).
Cloud 1993: D. Cloud, Municipal Capital Jurisdiction over Roman Citizens a
Chimaera?, n: Liverpool Classical Monthly 18/3, 1993, 3943.
Coci 2004: S. Coci, Norico-Pannonian brooches from Roman Dacia, n: L. Ruscu et al.
(eds.), Orbis antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, 406425 (Cluj-Napoca
2004).
Coci Olosutean 2002: S. Coci, G. Olosutean, Un nou altar votiv nchinat lui Mercur
la Alburnus Maior, n EN 12, 2002, 167170.

Bibliografie

285

Cojocaru Spinei 2004: V. Cojocaru, V. Spinei (eds.): Aspects of Spiritual Life in South
East Europe from Prehistory to the Middle Ages. Romanian Academy, Institute of
Archaeology of Iai (Iai 2004).
Cojocaru 2005: V. Cojocaru (ed.), Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and
West of the Black Sea from the Greek Civilization to the Ottoman Conquest (Iai
2005).
Colin 1965: J. Colin, Les villes libres de lorient grco-romain et lenvoi au supplice par
acclamations populaires (Brssel 1965).
Colognesi Gabba 2006: L. C. Colognesi, E. Gabba (eds.), Gli Statuti Municipali (Pavia
2006).
Corbier 1991: M. Corbier, Cit, territoire et fiscalit, n: Epigrafia. Actes du Colloque
dpigraphie latine en mmoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa
naissance, Romae, 27-28 mai 1988, 629665 (Roma 1991).
Corcoran 1996: S. Corcoran, The Empire of the Tetrarchs Imperial Pronouncements
and Government A.D. 284326 (Oxford 1996).
Coriat 1997: J.-P. Coriat, Le prince legislateur la technique lgislative des Svres et
les mthodes de cration du droit imprial a la fin du principat (Roma 1997).
Cornell 1993: T. Cornell, The end of Roman imperial expansion, n: J. Rich G. Shipley
(eds.), War and society in the Roman world, 139168 (Londra 1993).
Corominas 1967: J. Corominas, Breve diccionario etimolgico de la lengua castellana
(Madrid 1967).
Corts Brcena 2009: C. Corts Brcena, El territorio militar en la epigrafa de la
Hispania romana: los termini pratorum, n: . Morillo, N. Hanel, E. Martn (eds.),
Limes XX. XX Congreso Internacional de estudios sobre la frontera romana, Len,
Septiembre 2006. Anejos de Gladius 13,1, 91101 (Madrid 2009).
Corzo 2002: R. Corzo Snchez, La fundacin de Italica y su desarrollo urbanstico, n:
Valencia y las primeras ciudades romanas de Hispania (Valencia 2002).
Cosack 2007: E. Cosack, Ein sptkaiserzeitlicher Tpferofen mit Drehscheibenware aus
dem Hildesheimischen sowie zur Frage der rmischen Handwerker. Nachr,
Niedersachsen Urgesch. 76, 2007, 5976.
Coeriu 1992 1993: E. Coeriu, Prelegeri i conferin e, supliment al revistei Anuar de
lingvistic i istorie literar (Iai 19921993).
Coskun 2009: A. Coskun, Brgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung? Studien zu den
Rechten von Latinern und weiteren Fremden sowie zum Brgerrechtswechsel in der
Rmischen Republik (5. bis frhes 1. Jh. v.Chr.) (Stuttgart 2009).
Cotton Eck 2005: H. Cotton, W. Eck, Roman Officials in Judaea and Arabia and Civil
Jurisdiction, n: Law in the Documents of the Judean Desert, ed. von Ranon
Katzoff/David Schaps, 2344 (Leiden, Boston 2005).
Cotton 2002: H. Cotton, Jewish Jurisdiction under Roman Rule, n: Zwischen den
Reichen Neues Testament und Rmische Herrschaft, M. Labahn, J. Zangenberg
(eds.), 1328 (Tbingen 2002).
Cotton 2003: H. M. Cotton, Survival, adaptation and extinction. Nabataean and Jewish
Aramaic versus Greek in the legal documents from the Cave of Letters in Nahal
Hever, n: L. Schumacher, O. Stoll (eds.), Sprache und Kultur in der kaiserzeitlichen
Provinz Arabia, Mainzer Althistorische Studien, vol. 4, 111 (St. Katharinen 2003).

286

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Crawford 1977: M. H. Crawford, Republican Denarii in Romania: The Suppression of


Piracy and the Slave-Trade, n JRS 67 (1977), 117124.
Crawford 2003: M. H. Crawford, Land and People in Republican Italy, n: D. Braund, C.
Gill (eds.), Myth, History and Culture in Republican Romae: Studies in Honour of T.
P. Wiseman, 5672 (Exeter 2003).
Crawford 2007: M. H. Crawford, The IIIIuiri of Pompeii, n C. Berrendonner et al. (ed.),
Le Quotidien municipal dans lOccident romain 171181 (Clermont-Ferrand 2007).
Crif 1992: G. Crif, A proposito di episcopalis audientia, n: Institutions, socit et vie
politique dans lEmpire romain au IVe sicle ap. J.-C., M. Christol et al. (eds.), 397
410 (Roma 1992).
Cuena Boy 1985: F. J. Cuena Boy, La episcopalis audientia: justicia episcopal en las
causa civiles entre laicos (Valladolid 1985).
Cppers 1990: H. Cppers, Die Rmer in Rheinland-Pfalz (Stuttgart 1990) edi ie nou
(Hamburg 2005).
Curc 2004: R. G. Curc, Les latinismes dans les inscriptions Greques de la Scythie
Mineure, n: S. Santelia (ed.), Italia e Romania. Storia, Cultura e Civilit a confronto,
247251 (Bari 2004).
Curc 2009: R. G. Curc, Elenism i romanitate. Interferen e etnice i lingvistice n
spa iul Moesiei inferior oglindite n sursele literare i epigrafice. Rezumatul tezei de
doctorat. (Iai 2009).
Curchin 1990: L. A. Curchin, lite urbaine, lite rurale en Lusitanie, n: Les villes de
Lusitanie romaine. Hirarchies et territoires, Talence, le 8-9 dcembre 1988, 265
276 (Paris 1990).
Curchin 1991: L. A. Curchin, Roman Spain. Conquest and Assimilation (Londra, New
York 1991).
Curchin 2003: L. A. Curchin, The Romanization of Central Spain: Complexity,
Diversity, and Change in a Provincial Hinterland (Londra 2003).
Czynz et al. 1995: W. Czynz, K. Dietz, T. Fischer, H.-J. Kellner, Die Rmer in Bayern
(Stuttgart 1995) edi ie nou (Hamburg 2005).
Daicoviciu 1940: C. Daicoviciu, Le problme de la continuit en Dacie (Bucureti
1940).
Daicoviciu 1943: C. Daicoviciu, Siebenbrgen im Altertum (Bucureti 1943).
Daicoviciu 1960: C. Daicoviciu (ed.), Istoria Romniei (Bucureti 1960).
Daicoviciu 1968: C. Daicoviciu, Romanizarea Daciei, n Apulum 7, 1968, 1, 261271.
Daicoviciu 1972: H. Daicoviciu, Dacii, edi ia a doua (Bucureti 1972).
Daicoviciu 1984: H. Daicoviciu, La Romanisation de la province de Dacie, n ActaMN
21, 1984, 8193.
Dana Matei-Popescu 2009 : D. Dana, Florian Matei-Popescu, Soldats dorigine dace
dans les diplmes militaires, n Chiron, 39 (2009), 209256.
Dembski 1992: G. Dembski, Das Silbergeschirrdepot aus Lauriacum 1981, n: H.
Kneifel, E. Steinbauer (eds.), 100 Jahre Museumsverein Lauriacum-Enns, 1892
1992, 3759 (Enns 1992).
Delmaire 1989: R. Delmaire, Largesses sacres et res privata laerarium imprial et
son administration du IV. au VI. sicle (Roma 1989).
Densusianu 1961: O. Densusianu, Istoria limbii romne, vol. 1 Originile, J. Byck (ed.)
(Bucureti 1961).

Bibliografie

287

Derks 2009: T. Derks, Ethnic Identity in the Roman Frontier. The Epigraphy of Batavi
and other Lower Rhine Tribes, n: T. Derks, N. Roymans, Ethnic Construct in
Antiquity. The Role of Power and Tradition, 239282 (Amsterdam 2009).
Desideri 1991: P. Desideri, La Romanizzazione dellImpero, n: Guido Clemente et al.
(eds.), Limpero mediterraneo. 2: I principi e il mondo, Storia di Roma, vol. 2, 577
626 (Torino 1991).
Detschew 1976: D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste2, DenkschrWien, 14, 1976.
Di Cocco Viaggi 2003: I. Di Cocco, D. Viaggi, Dalla scacchiera alla macchia. Il
paesaggio agrario veleiate tra centuriazione e incolto (Bologna 2003).
Diaconescu 2004: Al. Diaconescu, Romanizarea Daciei; un capitol de istorie a
mentalit ilor abordat dintr-o perspectiv arheologic, n: Studia historica et
archaeologica in honorem magistrae Doina Benea, 111146 (Timioara 2004).
Diaconescu 2004a: Al. Diaconescu, The towns of Roman Dacia: an overview of recent
archaeological research, n W. S. Hanson, I. P. Haynes (eds.), Roman Dacia. The
Making of a Provincial Society, 87142 (Portsmouth RI 2004).
Diculescu 1922: C. Diculescu, Die Gepiden Forschung zur Geschichte Daziens im
frhen Mittelalter und zur Vorgeschichte des rumnischen Volkes (Leipzig 1922).
Diez 1875: Fr. Diez, Romanische Wortschpfung (Bonn 1875).
Dijkstra 1990: K. Dijkstra, State and steppe. The socio-political implications of Hatra
Inscription 79, Journal of Semitic Studies 35, 1990, 8198.
Dinges 2000: M. Dinges, Justiznutzungen als soziale Kontrolle in der Frhen Neuzeit,
n: Kriminalittsgeschichte Beitrge zur Sozial- und Kulturgeschichte der
Vormoderne, A. Blauert, G. Schwerhoff (eds.), 50354 (Konstanz 2000).
Dmitriev 2005: S. Dmitriev, City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor
(New York 2005).
Dodge 1990: H. Dodge, The architectural impact of Romae in the East, n: M. Henig
(ed.), Architecture and architectural sculpture in the Roman Empire, Bd. Oxford
University Committee for Archaeology Monographs, 108120 (Oxford 1990).
Dondin-Payre 1999: M. Dondin-Payre, Magistratures et administration municipale dans
les Trois Gaules, n: Cit, municipes, colonies. Le processus de municipalisation en
Gaule et en Germanie sous le Haut Empire romain, 127230 (Paris 1999).
Dorou iu-Boil 1964: E. Doru iu-Boil, Precizri topografice despre unele inscrip ii
dobrogene, SCIV, 15, 128144.
Dorou iu-Boil 1977: E. Doru iu-Boil, Epigraphisches aus Skythia Minor, Epigraphica.
Travaux ddis au VIIe Congrs dpigraphie grecque et latine, 180185 (Bucureti
1977).
Dorou iu-Boil 1980: E. Doru iu-Boil, Zur Romanisierung der thrakisch-getischen
Bevlkerung der Dobrudscha in 1. Bis 3. Jh. u. Z. Eine epigraphische Untersuchung,
Actes du IIe Congrs international de thracologie (Bucarest 9-10 septembre 1976), 2,
279293.
Drexel 19211922: F. Drexel, Ein gyptisches Silberinventar der Kaiserzeit, n:
Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts. Roemische Abteilung 36/37,
3457.
Dumitracu Sfrengeu 2006: S. Dumitracu, F. Sfrengeu, Rela iile interetnice n Dacia
occidental n secolele IV-VI, n: iplic, Purece (eds.), 2006, 195218.

288

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Dupr 2004: X. Dupr Ravents (ed.), Las capitales provinciales de Hispania 1.


Crdoba: Colonia Patricia Corduba (Roma 2004).
Dupr 2004a: X. Dupr Ravents (ed.), Las capitales provinciales de Hispania 2.
Mrida: Colonia Augusta Emerita (Roma 2004).
Duek 1989: S. Duek, Rmische Reibschalen im germanischen Thringen. AltThringen 24, 1989, 183198.
Duek 1992: S. Duek, Rmische Handwerker im germanischen Thringen. Ergebnisse
der Ausgrabungen in Haarhausen, Kreis Arnstadt. A. Auswertung. B. Fundbericht.
Weimarer Monographien zur Ur- und Frhgeschichte 27 (Stuttgart 1992).
Dyhrfjeld-Johnsen 2007: M. D. Dyhrfield-Johnsen, Roman Ideological Influences, n:
Th. Grane (ed.), Beyond the Roman frontier. Roman Influences on the Northern
Barbaricum, 6782 (Roma 2007).
Dyson 19801981: St. L. Dyson, The Distribution of Roman Republican family names
in the Iberian Peninsula, AncSoc 11/12, 1980/81, 257303.
Eck 1970: W. Eck, Senatoren von Vespasian bis Hadrian. Prosopographische
Untersuchungen mit Einschluss der Jahres- u. Provinzialfasten der Statthalter
(Mnchen 1970).
Eck 1974: W. Eck, Befrderungskriterien innerhalb der senatorischen Laufbahn,
dargestellt an der Zeit von 69 bis 138 n. Chr., ANRW 2, 1, 158228 (Berlin 1974).
Eck 1985: W. Eck, Die Statthalter der germanischen Provinzen vom 1.3. Jahrhundert
(Kln 1985).
Eck 1990: W. Eck, Terminationen als administratives Problem: das Beispiel der
nordafrikanischen Provinzen, n: A. Mastino (ed.), LAfrica romana. Atti VII
convegno di studio Sassari, 15.-17.12.1989, 933941 (Sassari 1990).
Eck 1993: W. Eck, berlieferung und historische Realitt. Ein Grundproblem
prosopographischer Forschung, n: W. Eck (ed.), Prosopographie und
Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismglichkeit der kaiserlichen
Prosopographie. Kolloquium Kln 24.26. November 1991, 365396 (Kln 1993).
Eck 1995: W. Eck, Die Verwaltung des Rmischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit I
(Basel 1995).
Eck 1999: W. Eck (ed.), Lokale Autonomie und rmische Ordnungsmacht in den
kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert (Mnchen 1999).
Eck 2001: W. Eck, Spezialisierung in der staatlichen Administration des Rmischen
Reiches in der Hohen Kaiserzeit, n: L. de Blois (ed.), Administration,
prosopography and appointment policies in the Roman Empire. Proceedings of the
first Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, 27
B.C. - A.D. 406). Leiden, June 28July 1, 2000, 123 (Amsterdam 2001).
Eck 2002: W. Eck, Imperial Administration and Epigraphy: In Defence of
Prosopography, n: A. K. Bowman, H. M. Cotton, M. Goodman, S. Price (eds.),
Representations of Empire. Romae and the Mediterranean World, 131152 (Oxford
2002).
Eck 2003: W. Eck, Suffektkonsuln der Jahre 132134 und Hadrians Rckkehr nach
Roma im Jahr 132, ZPE 143, 2003, 234242.
Eck 2004: W. Eck, Kln in rmischer Zeit. Geschichte einer Stadt im Rahmen des
Imperium Romanum. Geschichte der Stadt Kln 1 (Kln 2004).

Bibliografie

289

Eckstein 2006: A. M. Eckstein, Mediterranean anarchy, interstate war, and the rise of
Romae (Berkeley 2006).
Edmondson 1993: J. Edmondson, Instrumenta Imperii Law and Imperialism in
Republican Romae, n: Law, Politics and Society in the Ancient Mediterranean
World, B. Halpern, D. Hobson (eds.), 157192 (Sheffield 1993).
Edmondson 2002: J. Edmondson, Writing Latin in the province of Lusitania, n: A. E.
Cooley (ed.), Becoming Roman, Writing Latin? Literacy and Epigraphy in the
Roman West, JRA Suppl. 48, 2002, 4160.
Eich 2005: P. Eich, Zur Metamorphose des politischen Systems in der rmischen
Kaiserzeit Die Entstehung einer personalen Brokratie im langen dritten
Jahrhundert (Berlin 2005).
Eisenstadt 1963: S. Eisenstadt, The Political System of Empires (New York, Londra
1963).
Eisenstadt 1987: S. N. Eisenstadt, Allgemeine Einleitung, n: Shmuel N. Eisenstadt (ed.),
Griechenland, Israel, Mesopotamien, Kulturen der Achsenzeit. Ihre Ursprnge und
ihre Vielfalt, vol.1, 1040 (Frankfurt/Main 1987).
Elwert 1989: G. Elwert, Nationalismus und Ethnizitt. ber die Bildung von WirGruppen, n: Klner Zeitschrift fr Soziologie und Sozialpsychologie, 41, 1989, 444
464.
Emmons 1991: G. T. Emmons, The Tlingit Indians (Washington DC 1991).
Erdkamp 2007: P. Erdkamp (ed.), A Companion to the Roman Army (Malden 2007).
Erdrich Vo 1997: M. Erdrich, H.-U. Vo, Die Perlen der Germanen des 1.-5.
Jahrhunderts in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.
n: U. v. Freeden, A. Wieczorek, Perlen. Archologie, Techniken, Analysen, 7793
(Bonn 1997).
Erdrich 2001: M., Erdrich, Rom und die Barbaren. Das Verhltnis zwischen dem
Imperium Romanum und den germanischen Stmmen vor seiner Nordwestgrenze
von der spten rmischen Republik bis zum Gallischen Sonderreich. RmischGermanische Forschungen 58 (Mainz 2001).
Erdrich Vo 2003: M. Erdrich, H.-U. Vo, Rmischer Import 2. Archologisches.
RGA 25, 143158 (Berlin, New York 2003).
Ermann 2001: J. Ermann, Ius gladii Gedanken zu seiner rechtshistorischen
Entwicklung, n: ZRG RA 118, 2001, 365377.
Errington 1990: R. M. Errington, A History of Macedonia, 114 u. (Berkeley 1990).
Fanizza 1999: L. Fanizza, Lamministrazione della giustizia nel principato aspetti,
problemi (Roma 1999).
Faria 2001: A. Marqus de Faria, Pax Iulia, Felicitas Iulia, Liberalitas Iulia, R Porta 4(2),
2001, 351362.
Fats Cabeza 1993: G. Fats Cabeza, L. Caballero Zoreda, C. Garca Merino, A. Cepas
Palanca (eds.), Tabula Imperii Romani: Hoja K-30: Madrid Caesaraugusta, Clunia
(Madrid 1993).
Feissel Gascou 1995: D. Feissel, J. Gascou: Documents darchives romains indits du
moyen Euphrate (IIIe s. aprs J.-C.), n: Journal des Savants 1995, 65119.
Feissel Gascou 2004: D. Feissel, J. Gascou (eds.): La ptition Byzance (Paris 2004).

290

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Feissel 2004: D. Feissel, Ptitions aux empereurs et formes du rescrit dans les sources
documentaires du IVe au Vie sicle, n: La ptition Byzance, D. Feissel, J. Gascou
(eds.), 3352 (Paris 2004).
Ferguson 1992: L. Ferguson, Uncommon Ground: Archaeology and Early African
America, 16501800 (Washington 1992).
Ferrary 1991: J.-M. Ferrary, Le statut des cits libres dans lEmpire romain la lumire
des inscriptions de Claros, n: Comptes rendus de lacadmie des inscriptions et
belles-lettres, 557577 (Paris 1991).
Fischer 1969: I. Fischer, Istoria limbii romne, vol. II, Editura Academiei Romne
(Bucureti 1969).
Fischer: I. Fischer, Latina dunrean. Introducere n istoria limbii romne, Editura
tiin ific i Enciclopedic (Bucureti 1985).
Flaig 1992: E. Flaig, Den Kaiser Herausfordern. Die Usurpation im Rmischen Reich
(Frankfurt/Main 1992).
Flaig 1992: E. Flaig, Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im Rmischen Reich
(Frankfurt/Main 1992).
Flaig 1997: E. Flaig, Fr eine Konzeptionalisierung der Usurpation im sptrmischen
Reich, n: F. Paschoud, J. Szidat (eds.), Usurpationen in der Sptantike, 1534
(Stuttgart 1997).
Flaig 1999: E. Flaig, ber die Grenzen der Akkulturation. Wider die Verdinglichung des
Kulturbegriffs, n: G. Vogt-Spira, B. Romamel (eds.), Rezeption und Identitt. Die
kulturelle Auseinandersetzung Romas mit Griechenland als europisches Paradigma,
81112 (Stuttgart 1999).
Florescu 1957: R. Florescu, Agricultura n Dobrogea la nceputul epocii romane (sec. IIII e.n.), SCIV, 8, 147165.
Florescu 1958: Gr. Florescu, Capidava. Monografie arheologic, I (Bucureti 1958).
Fournet Gascou 2004: J.-L. Fournet, J. Gascou, Liste des ptitions sur papyrus des VeVIIe sicles, n: La ptition Byzance, Denis Feissel - Jean Gascou (eds.), 141196
(Paris 2004).
Frakes 2001: R. Frakes, Contra potentium iniurias the defensor civitatis and Late
Roman Justice (Mnchen 2001).
Frncu 1999: C. Frncu, Geneza limbii romne i etnogeneza romnilor (Iai 1999).
Freeman 1993: P. Freeman, Romanisation and Roman material culture, Journal of
Roman Archaeology 6, 1993, 438445.
Freeman 1997: P. Freeman, Mommsen through to Haverfield. The origins of
Romanization studies in late 19th century Britain, n: D. J. Mattingly, S. Alcock
(eds.), Dialogues in Roman imperialism. Power, discourse and discrepant experience
in the Roman Empire, Journal of Roman Archaeology supplementary series, vol. 23,
2750 (Portsmouth 1997).
de Frutis 1992: M. de Frutis Barreguero, poca y conservacin del acueducto de Segovia
(Madrid 1992).
Gagos van Minnen 1994: T. Gagos, P. van Minnen, Settling a Dispute Towards a
Legal Anthropology of Late Antique Egypt (Ann Arbor 1994).
Galsterer 1971: H. Galsterer, Untersuchungen zum rmischen Stdtewesen auf der
Iberischen Halbinsel. Madrider Forsch. 8 (Berlin 1971).

Bibliografie

291

Galsterer 1971: H. Galsterer, Zu den rmischen Brgermunicipien in den Provinzen, n:


Epigraphische Studien 9, 1971, 3743.
Galsterer 1986: H. Galsterer, Roman Law in the Provinces: Some Problems of
Transmission, n: Limpero Romano e le strutture economiche e sociali delle
province, M. Crawford (ed.), 1327 (Como 1986).
Galsterer 1987: H. Galsterer, La loi municipale des Romains chimre ou realit, n:
Revue historique du droit franais et tranger 4 65, 1987, 181203.
Galsterer 1988: H. Galsterer, Municipium Flavium Irnitanum A Latin Town in Spain,
n: JRS 78, 1988, 7890.
Galsterer 1999: H. Galsterer, Statthalter und Stadt im Gerichtswesen der westlichen
Provinzen, n: Lokale Autonomie und rmische Ordnungsmacht in den
kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert, W. Eck (ed.), 243256
(Mnchen 1999).
Galsterer 2004: H. Galsterer, Die Begrbnisgesetze von Puteoli und Cumae vor dem
Hintergrund der Gerichtsbarkeit in den rmischen Stdten, n: Libitina e dintorni
Libitina e i luci sepolcrali Le leges libitinariae campane Iura sepulcrorum:
vecchie e nuove iscrizioni (Atti dell XI Rencontre franco-italienne sur lpigraphie),
119132 (Roma 2004).
Gamillscheg 1934 1935: E. Gamillscheg, Romania Germanica Sprach- und
Siedlungsgeschichte der Germanen auf dem Boden des alten Rmerreiches (Berlin
1934 1935).
Ganghoffer 1963: R. Ganghoffer, Lvolution des institutions muncipales en occident et
en orient au bas-empire (Paris 1963).
Garca 1996: E. Garca Fernndez, El desarrolo de la municipalizacin latina: la Btica y
el Noroeste, n: S. Reboreda Morillo, P. Lpez Bajra de Quiroga, A cidade e o
mundo: romanizacin e cambio social, 147164 (Xinzo de Lima 1996).
Garca 1999: E. Garca Fernndez, La Lex Pompeia de Transpadanis y el origen del
municipio latino, n: J. l. Gonzlez (ed.), Ciudades privilegiadas en el Occidente
Romano, 279287 (Sevilla 1999).
Garca 2001: E. Garca Fernndez, El municipio latino. Origen y desarollo
constitutional, Gerion Anejos 5 (Madrid 2001).
Garca y Bellido 1961: A. Garca y Bellido, El Exercitus Hispanicus desde Augusto a
Vespasiano. AEspA 34, 1961, 114160.
Garca - Bellido 2006: Ma. Paz Garca - Bellido, Corduba y Colonia Patricia: historia de
dos ciudades, n: El concepto de lo provincial en el Mundo Antiguo: homenaje a la
profesora Pilar Len Alonso, I 251266 (Crdoba 2006).
Garnsey Humfress 2001: P. Garnsey, C. Humfress, The Evolution of the Late Antique
World (Cambridge 2001).
Garnsey Saller 1987: P. Garnsey, R. Saller, The Roman Empire. Economy, Society
and Culture, 26 (Londra 1987).
Garnsey 1966: P. Garnsey, The lex Iulia and Appeal under the Empire, n: JRS 56, 1966,
167189.
Garnsey 1968: P. Garnsey, The Criminal Jurisdiction of Governors, n: JRS 58, 1968,
5159.
Garnsey 1970: P. Garnsey, Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire
(Oxford 1970).

292

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Gaudemet 1981: J. Gaudemet, Constitutions constantiniennes relatives lappel, n:


ZRG RA 98, 1981, 4776.
Gauger 1995: M. Gauger, Les particularits de la langue roumaine, n: M. Iliescu, S.
Sora (eds.), Rumnisch: Typologie, Klassifikation, Sprachcharakteristik, 1-17
(Veitshchheim bei Wrzburg 1995).
Geagan 1967: D. Geagan, The Athenian Constitution after Sulla (Princeton 1967).
Gechter 2001: M. Gechter, Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Rmischen Reich
und dem Bergischen Land, n: Th. Grnewald, H.-J. Schalles (eds.), Germania
inferior. Besiedlung, Gesellschaft und Wirtschaft an der Grenze der rmischgermanischen Welt. RGA Ergbd. 28, 517546 (Berlin, New York 2001).
Gehrke 1994: H. J. Gehrke, Rmischer Nomos und griechische Ethik. berlegungen
zum Zusammenhang von Akkulturation und politischer Ordnung im Hellenismus, n:
Historische Zeitschrift 258, 1994, 593622.
Gellner 1983: E. Gellner, Nations and Nationalism (Oxford 1983).
Gerov 1971: B. Gerov, Die Invasion der Carpen im Jahre 214, n: Acta of the fifth
International Congress of Greek and Latin Epigraphy, 431436 (Cambridge 1971).
Gerov 1988: B. Gerov, Landownership in Roman Thracia and Moesia (1st-3rd century)
(Amsterdam 1988).
Gerritsen 2003: F. Gerritsen, Local Identities. Landscape and Community in the Late
Prehistoric Meuse-Demer-Scheldt Region (Amsterdam 2003).
Geschwinde et al. 2009a: M. Geschwinde, H. Hassmann, P. Lnne, M. Meyer, G.
Moosbauer, Romas vergessener Feldzug Die Entdeckung eines rmischen
Schlachtfeldes des 3. Jahrhunderts am Harzhorn bei Kalefeld, Ldkr. Northeim.
Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen 1/2009, 1215.
Geschwinde et al. 2009b: M. Geschwinde, P. Lnne, Die Spur der Sandalenngel.
Hintergrnde zur Entdeckung eines rmischen Schlachtfeldes. Archologie in
Deutschland 2/2009, 3839.
Geschwinde et al. 2009c: M. Geschwinde, H. Hassmann, P. Lnne, M. Meyer, G.
Moosbauer, Romas vergessener Feldzug. Das neu entdeckte rmische Schlachtfeld
am Harzhorn in Niedersachsen. n: Ausstellungskatalog Varusschlacht. Imperium
Konflikt Mythos, vol. 2: Konflikt, 500504 (Stuttgart 2009).
Ghinea-Dan 2000: E. Ghinea-Dan, Localit ile din Romnia Dic ionar (Bucureti
2000).
Gibbon 2004: E. Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire
(Whitefish, Montana 2004).
Giddens 1988: A. Giddens, Die Konstitution der Gesellschaft Grundzge einer Theorie
der Strukturierung Mit einer Einfhrung von Hans Joas (Frankfurt/Main 1988).
Giovannini 2000. A. Giovannini (ed.), La rvolution romaine aprs Ronald Syme. Bilans
et perspectives (Geneva 2000).
Giulea 1983: G. Giuglea, Cuvinte romneti i romanice Studii de istoria limbii,
etimologie, toponimie, F. Sdeanu (ed.) (Bucureti 1983).
Giulea 1988: G. Giuglea, Fapte de limb Mrturii despre trecutul romnesc (Bucureti
1988)
Glare 1990: P. G. W. Glare, Oxford Latin Dictionary (Oxford 1990).
Glodariu 1974: I. Glodariu, Rela ii comerciale ale Daciei cu lumea elenistic i roman
(Cluj-Napoca 1974).

Bibliografie

293

Gomolka-Fuchs 1999: G. Gomolka-Fuchs, Glser der Sintana de Mure-ernjachovKultur aus Rumnien und der Republik Moldavien, n: G. Gomolka-Fuchs (ed.), Die
Sintana de Mure-ernjachov-Kultur. Koll Vor- u. Frhgesch. 2, 129142 (Bonn
1999).
Gonzales 1986: J. Gonzales, The Lex Irnitana: a New Copy of the Flavian Municipal
Law, JRS, 76, 1986, 147243.
Gonzlez Echegaray Solana Sainz 1975: J. Gonzlez Echegaray, J. M. Solana Sainz,
La Legin IV Macednica en Espaa. HispAnt 5, 1975, 151203.
v. Gonzenbach 1963: V. v. Gonzenbach, Die Verbreitung der gestempelten Ziegel der
im 1. Jahrhundert n. Chr. in Vindonissa liegenden rmischen Truppen. BJb 163,
1963, 76150.
Gosden 2001: C. Gosden, Post-colonial archaeology: issues of culture, identity and
knowledge, n: I. Hodder (ed.), Archaeological theory today, 241261 (Cambridge
2001).
Gostar 1965: N. Gostar, Cultele autohtone n Dacia roman, n: Anuarul Institutului de
Istorie i Arheologie Iai 2, 1965, 237254.
Gostar 1972: N. Gostar, Etudes pigraphiques III, AMold, VII, 1972, 259267.
Gostar 1973: N. Gostar, Longinus. Dio Cassius LVIII, 12,15I, n Anuarul Institutului
de Istorie i Arheologie A.D. Xenopol 13 (1973), 63.
Gostar 1980: N Gostar, tudes pigraphiques IV, Dacia, N.S., 24, 301324.
Gostar Lica 1984: N. Gostar, V. Lica, Societatea geto-dacic de la Burebista la
Decebal, 30 (Iai 1984).
Gotter 2001: U. Gotter, Akkulturation als Methodenproblem, n: S. Altenkamp et al.
(ed.),
Posthumanistische
Klassische
Archologie.
Historizitt
und
Wissenschaftlichkeit von Methoden, 255280 (Mnchen, 2001).
Goudet 1976: J. Goudet, La Romanit orientale: considrations mthodologiques, n:
Dacoromania. Jahrbuch fr stlische Latinitt, III, 1976, 197218.
Graur 1954: Al. Graur, ncercare asupra fondului principal lexical al limbii romne,
Editura Academiei Romne (Bucureti 1954).
Groot 2008: Groot, M., Animals in Ritual and Economy in a Roman Frontier
Community Excavation in Tiel-Passewaaij (Amsterdam 2008).
Gudea 1975: N. Gudea, Cteva aspecte i probleme n legtur cu procesul de
romanizare n Dacia (I), n: Apulum 13, 1975, 95111.
Gudea 1978: N. Gudea, Cteva aspecte i probleme n legtur cu procesul de
romanizare n Dacia (I), n: SCIVA 29, 1978, 2, 231240.
Gudea 1979: N. Gudea, Despre importan a colonizrii n Dacia, n: SCIVA 30, 1979, 3,
393398 .
Gudkova 1999: A. V. Gudkova, 1.-4. vv. v Severo-Zapadnom Priernomore (Kultura
osedlogo naselenija), n: Stratum Plus (Chiinu) 4, 235406.
Gustavs 1989: S. Gustavs, Werkabflle eines germanischen Feinschmiedes von KleinKris, Kr. Knigs Wusterhausen. Verff. Mus. Ur- und Frhgesch. Potsdam 23,
1989, 147180.
HA 1: M. Blech, M. Koch, M. Kunst et. al., Hispania Antiqua. Denkmler der Frhzeit
(Mainz 2001).
HA 2 : W. Trillmich, Th. Hauschild, M. Blech et. al., Hispania Antiqua. Denkmler der
Rmerzeit (Mainz 1993).

294

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Haarmann 1978: H. Haarmann, Balkanlinguistik, I, Areallinguistik und Lexikostatistik


des balkanlateinischen Wortschatzes, TBL Verlag Gnter Narr (Tbingen 1978).
Habinek Schiesaro 1997: T. Habinek, A. Schiesaro (eds.), The Roman Cultural
Revolution (Cambridge 1997).
Haensch 1994: R. Haensch, Die Bearbeitungsweise von Petitionen in der Provinz
Aegyptus, n: ZPE 100, 1994, 487511.
Haensch 1997: R. Haensch, Zur Konventsordnung in Aegyptus und den brigen
Provinzen des rmischen Reiches, n: Akten des 21. Internationalen
Papyrologenkongresses Berlin 1995, Brbel Kramer et al. (eds.), vol 1, 320391
(Stuttgart 1997).
Hgermann et al. 2004: D. Hgermann, W. Haubrichs, J. Jarnut, C. Giefers (eds.),
Akkulturation: Probleme einer germanisch-romanischen Kultursynthese in
Sptantike und frhem Mittelalter (Berlin, New York 2004).
Handford 1960: S. A. Handford, (trad.), Caesar The Conquest of Gaul.
Hanel 1995: N. Hanel, Vetera I. Die Funde aus den rmischen Lagern auf
demFrstenberg bei Xanten. RheinAusgr. 35 (Kln 1995).
Hanel 2002: N. Hanel, Ein Ziegelstempel der cohors XV Voluntariorum c. R. aus der
tegularia transrhenana im Flottenlager Kln-Marienburg (Alteburg). ZPE 139, 2002,
293296.
Hanel 2007: N. Hanel, Military camps, canabae and vici. The Archaeological Evidence,
n: P. Erdkamp , The Companion to the Roman Army (Malden 2007).
Hanel 2008: N. Hanel, Der Wirtschaftsraum zwischen der Colonia Claudia Ara
Agrippinensium und Durnomagus/Dormagen Eine Raumbetrachtung. KJb 41,
2008.
Hanel Rothenhfer 2005: N. Hanel, P. Rothenhfer, Germanisches Blei fr Roma. Zur
Rolle des rmischen Bergbaus im rechtsrheinischen Germanien im frhen Prinzipat.
Mit einem Beitrag v. S. Genovesi. Germania 83, 2005, 5365.
Harries 1999: J. Harries, Law and Empire in Late Antiquity (Oxford 1999).
Harries 2001: J. Harries, Resolving Disputes: The Frontiers of Law in Late Antiquity, n:
Law, Society, and Authority in Late, Ralph Mathisen (ed.), 6882 (Oxford 2001).
Harries 2003: J. Harries, Creating Legal Space Settling Disputes in the Roman Empire,
n: Rabbinic Law in its Roman and Near Eastern Context, C. Hezser (ed.), 6381
(Tbingen 2003).
Hartmann 2001: U. Hartmann, Das palmyrenische Teilreich, Oriens et Occidens, vol. 2
(Stuttgart 2001).
Hauken 1998: T. Hauken, Petition and Response An Epigraphic Study of Petitions to
Roman Emperors, 181249 (Bergen 1998).
Haupt Kocka 1996: H. G. Haupt, J. Kocka (eds.), Geschichte und Vergleich. Anstze
und Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung (Frankfurt/Main
1996).
Hauschild 1976: Th. Hauschild, Der rmische Leuchtturm von La Corua (Torre de
Hrcules). Probleme seiner Rekonstruktion, MM 17, 1976, 238257.
Hauschild 1992a: Th. Hauschild, Los templos romanos de Munigua, CuadArquRomana
1, 1992, 133143.
Hauschild 1992b: Th. Hauschild, El templo romano de vora, CuadArquRomana 1,
1992, 107117.

Bibliografie

295

Haverfield 1923: Haverfield, Francis, The Romanization of Roman Britain (Oxford


1923).
Hayashi 1989 N. Hayashi, Die pecunia in der pollicitatio ob honorem, Klio, 71, 1989,
383398.
Hegewisch 2005a: M. Hegewisch, Germanische Adaptionen rmischer Importgefsse.
Ber. RGK 86, 2005, 197348.
Hegewisch 2005b: M. Hegewisch, Germanische Nachahmungen rmischer Metall-,
Glas- und Keramikgefsse - eine kurze bersicht. Germnsk napodobeniny
mskch kovovch, sklennch a keramickch ndob - strun p ehled. Pam. Arch.
96, 2005, 79104.
Herrmann 1990: P. Herrmann, Hilferufe aus rmischen Provinzen Ein Aspekt der
Krise des rmischen Reiches im 3. Jhdt. n. Chr. (Gttingen 1990).
Herskovits 1938: M. J. Herskovits, Acculturation. The study of culture contact, New
York 1938 (edi ie nou Gloucter, Massachusetts 1958).
v. Hesberg 1999: H. v. Hesberg (ed.), Das Militr als Kulturtrger in rmischer Zeit
(Kln 1999).
Hinard 2008: F. Hinard, Sullana varia, 1822 (Paris 2008).
Hingley 2005: R. Hingley, Globalizing Roman Culture: Unity, Diversity and Empire
(Londra 2005).
Hingley 2008: R. Hingley, Eurocentrism and theory in Roman archaeology: a further
contribution to the romanization debate, n: P. P. A. Funari et al. (eds.), New
Perspectives on the Ancient World. Modern perceptions, ancient representations,
BAR International Series 1782, 922 (Oxford 2008).
Hingley 2010: R. Hingley, Cultural diversity and unity. Empire and Romae, n: S. Hales,
T. Hodos (eds.), Material culture and social identities in the ancient world
(Cambridge 2010).
Hoar Cruu 2007: L. Hoar Cruu (ed.), Rezultate i perspective actuale ale
lingvisticii romneti i strine (Iai 2007).
Hobsbawm Ranger 1983: E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.), The Invention of Tradition
(Cambridge 1983).
Hobsbawm 1990: E. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: programme,
myth, reality (Cambridge 1990).
Hobson 1993: D. Hobson, The Impact of Law on Village Life in Roman Egypt, n: Law,
Politics and Society in the Ancient Mediterranean World, ed. von Baruch
Halpern/Deborah Hobson, 193219 (Sheffield 1993).
Hodder 1982: I. Hodder (ed.), Symbols in action. Ethnoarchaeological studies of
material culture (Cambridge 1982).
Hodder 1992: I. Hodder (ed.), Theory and Practice in Archaeology (Londra 1992).
Hodder 2001: I. Hodder (ed.), Archaeological Theory Today (Cambridge 2001).
Hodder 2003: I. Hodder, Reading the Past. Current approaches to interpretation in
archaeology (Cambridge 2003).
Hodos 2010: T. Hodos, Local and global perspectives in the study of social and cultural
identities, n: S. Hales, T. Hodos (eds.), Material culture and social identities in the
ancient world, 331 (Cambridge 2010).
Honor 1994: T. Honor, Emperors and Lawyers (Oxford 21994).
Honor 1998: T. Honor, Law in the Crisis of the Empire, A.D. 395455 (Oxford 1998).

296

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Hoops 1976: J. Hoops et al., Reallexikon der germanischen Altertumskunde (Berlin


1976).
Horn 1987: H. G. Horn, Die Rmer in Nordrhein-Westfalen (Stuttgart 1987).
Horstkotte 1999: H. Horstkotte, Die Strafrechtspflege in den Provinzen der rmischen
Kaiserzeit zwischen hegemonialer Ordnungsmacht und lokaler Autonomie, n:
Lokale Autonomie und rmische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen
vom 1. bis 3. Jahrhundert, W. Eck (ed.), 303318 (Mnchen 1990).
Horstkotte 2001: H. Horstkotte, Die berkommunalen Rnge im Dekurionenrat der
sptrmischen Kaiserzeit, n: Klio 83, 2001, 152160.
Huck 2003 : O. Huck, A propos de CTh 1, 27, 1 et CSirm 1. Sur deux textes
controverses relatifs a 1episcopalis audientia, n: ZRG RA 120, 2003, 78105.
Huck 2008 : O. Huck, La cration de laudientia episcopalis par Constantin, n:
Empire chrtien et glise aux IVe et Ve sicles Intgration ou concordat? Le
tmoignage du Code Thodosien, J.-N. Guinot, F. Richard (eds.), 78105 (Paris
2008).
Humfress 2007: C. Humfress, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity (New York
2007).
Humphrey 1986: J. H. de Humphrey, Roman Circuses. Arenas for Chariots Racing
(Berkley 1986).
Husar 1999: A. Husar, Cel i i germani n Dacia roman (Cluj-Napoca 1999).
Husar 2003: A. Husar, Norico-pannonii, n: M. Brbulescu (ed.), Funeraria Dacoromana.
Arheologia funerar a Daciei romane 350393 (Cluj-Napoca 2003).
Hutter Hauschild 1991: S. Hutter, Th. Hauschild, El Faro de la Corua (La Corua
1991).
Iglesias 2000: J. M. Iglesias Gil, Actuaciones arqueolgicas en el yacimiento de
Iuliobriga, en retorillo (Campoo de Enmedio), n: R. Ontan Peredo (ed.),
Actuaciones arqueolgicas en Cantabria 19841999, 3543 (Santander 2000).
Iglesias 2002: J. M. Iglesias Gil (ed.), Arqueologia en Iuliobriga (Retortillo, Campoo de
Enmedio, Cantabria) (Santander 2002).
Iglesias Gil Ruiz 1998: J. M. Iglesias Gil, A. Ruiz, Epigrafa romana de Cantabria
(Bordeaux, Santander 1998).
Iliescu 1965: M. Iliescu, Du latin au roumain. Sur quelques traits romans mconnus de la
langue roumaine, n: Revue roumaine de linguistique, 10, 1965, 91100.
Iliescu 2004: Vl. Iliescu, Scripta Minora, 9596 (Craiova 2004).
Imer 2007: L. M. Imer, Greek and Latin Inscriptions in the Northern Barbaricum. n: Th.
Grane (ed.), Beyond the Roman Frontier. Roman Influences on the Northern
Barbaricum, 3160 (Roma 2007).
Ionescu-Ruxndoiu 1999: L. Ionescu-Ruxndoiu, Romnesc i romanic. Note de lectur,
n: Limba romn, 48, nr. 12, 1999, 8387.
Ioni 1993: I. Ioni , Rmische Einfle im Verbreitungsgebiet der Sntana de MureCernjachov-Kultur, Arheologia Moldovei, 17, 109116.
Ioni 2001: I. Ioni , Dacii liberi. n: D. Protase, A. Suceveanu (eds.), Istoria romnilor.
2. Daco-romani, romanici, alogeni, 401437 (Bucureti 2001).
Iordan 1964: I. Iordan, Locul limbii romne n cadrul Romniei, n: Studii i cercetri de
lingvistic, 15, 1964, 687702.
Iorga 1985: N. Iorga, Locul romnilor n istoria universal (Bucureti 1985).

Bibliografie

297

IRCP: J. dEncarnao, Inscries Romanas do Conventus Pacencis (Coimbra 1984).


Isayev 2007: E. Isayev, Inside Ancient Lucania: Dialogues in History and Archaeology
(Londra 2007).
Ivnescu 1980: G. Ivnescu, Istoria limbii romne, Editura Junimea (Iai 1980).
Ivanov 2005: R. Ivanov, T. Flavius Valentinus aus Colonia Ulpia Oescensium (cursus
honorum), n: Rmische Stdte und Festungen an der Donau, Beograd, 1619
Oktober 2003, 219 222 (Belgrad 2005).
Jacques 1986: F. Jacques, Le dfenseur de cit daprs la Lettre 22* de saint Augustin,
n: REA 32, 1986, 5673.
Jarovoj 1990: E.V. Jarovoj, Kurgany eneolita - epochi bronzy Ninego Podnestrovja
(Chiinu 1990).
Jehne Pfeilschifter 2006: M. Jehne, R. Pfeilschifter (eds.), Herrschaft ohne Integration?
Roma und Italien in republikanischer Zeit, 2337 (Frankfurt 2006).
Johnston 1996: D.Johnston, Municipal Funds in the Light of Chapter 69 of the Lex
Irnitana, n: ZPE 111, 1996, 199207.
Jones 1955: A. Jones, Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate, n:
Historia 3 (1955), 464488 (= id., Studies in Roman Government and Law, 6798
(Oxford1960).
Jones 1964: A. Jones, The Later Roman Empire 284602 A Social, Economic and
Administrative Survey (Oxford 1964).
Jones 1997: S. Jones, The Archaeology of Ethnicity. Constructing identities in the past
and present (Londra 1997).
Jns 2008: H. Jns, Bericht zum Werner-Haarnagel-Gedchtnis-Kolloquium zum Thema
Herrenhfe und die Hierarchie der Macht im Raum sdlich und stlich der Nordsee
von der vorrmischen Eisenzeit bis zum frhen Mittelalter/Wikingerzeit vom 11.
bis 13. Oktober 2007 in der Burg Bederkesa. Arch. Nachrichtenbl. 13, 2008, 379
387.
Jrdens 1999: A. Jrdens, Das Verhltnis der rmischen Amtstrger in gypten zu den
Stdten in der Provinz, n: Lokale Autonomie und rmische Ordnungsmacht in den
kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert, Werner Eck (ed.), 141180
(Mnchen 1999).
Junkelmann 1997: M. Junkelmann, Panis militaris. Die Ernhrung des rmischen
Soldaten oder der Grundstoff der Macht. Kulturgesch. Ant. Welt 75 (Mainz 1997).
Kaelble Schriewer 2003: H. Kaelble, J. Schriewer (eds.), Vergleich und Transfer.
Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften (Frankfurt, New
York 2003).
Kaizer 2002: T. Kaizer, The religious life of Palmyra. A study of the social patterns of
worship in the Roman period (Stuttgart 2002).
Kalb 1990: Ph. Kalb, Zum Keltenbegriff in der Archologie der Iberischen Halbinsel,
MM 31, 1990, 338347.
Kalinka 1906: E. Kalinka, Antike Denkmler in Bulgarien (Viena 1906).
Kaser Hackl 1996: M. Kaser, K. Hackl, Das rmische Zivilprozessrecht (Mnchen
1996).
Kehne 2000: P. Kehne, Externae gentes und regna intra fines im nordgrenzbereich
des Imperium Romanum vom 1. bis 3. Jahrhundert: eine Kritik der
Klientelrandstaaten-theorie, n: Eos 87, 311334.

298

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Keay Terrenato 2001: S. Keay, N. Terrenato (eds.), Italy and the West. Comparative
Issues in Romanization, 1110 (Oxford 2001).
Kelly 1957: J. Kelly, Princeps Iudex Eine Untersuchung zur Entwicklung und zu den
Grundlagen der kaiserlichen Gerichtsbarkeit (Weimar 1957).
Kelly 2004: C. Kelly, Ruling the Later Roman Empire (Cambridge Massachusetts 2004).
Kennedy 1982: D. L. Kennedy, The Date of the Arabian Governorship of L. Marius
Perpetuus, ZPE 49, 1982, 284286.
Kienast 1973: D. Kienast, Philipp II. von Makedonien und das Reich der Achaimeniden,
(Mnchen 1973).
King 1995: A. King, Secondary urban centres in Gaul, n: A. E. Brown, Roman Small
Towns in East England and Beyond, Oxbow Monographs 52, 183192 (Oxford
1995).
Kiss 1987: A. Kiss, Das Weiterleben der Gepiden in der Awarenzeit. n: Die Vlker
Sdosteuropas im 6. bis. 8. Jahrhundert, 203218, H. Bernhard (ed.), Sdosteuropa
Jahrbuch, vol. 17.
Klose 1934: J. Klose, Roms Klientel-Randstaaten am Rhein und an der Donau. Beitrge
zu ihrer Geschichte und rechtlichen Stellung im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr.
Historische Untersuchungen 14 (Breslau 1934).
Kokowski 1997: A. Kokowski, Schlobeschlge und Schlssel im Barbaricum in der
rmischen Kaiserzeit und der frhen Vlkerwanderungszeit. Klassifizierung,
Verbreitung, Chronologie (Lublin 1997).
Kolendo 1994: J. Kolendo, La relation ville/campagne dans les provinces danubiennes.
Ralit et son reflet dans la mentalit, n: H. Bender, H. Wolff (eds.), Lndliche
Besiedlung und Landwirtschaft in den Rhein-Donau-Provinzen des Rmischen
Reiches. Vortrge eines Internationalen Kolloquiums vom 16.-21. April 1991 in
Passau, vol. 1, 87 99 (Espelkamp 1994).
Krlin Gechter 2003: G. Krlin, M. Gechter, Rmischer Bergbau auf dem Lderich Vorbericht ber die Grabungen 20002002, n: Th. Stllner (ed.), Man and Mining
Mensch und Bergbau. Studies in honour of Gerd Weisgerber on occasion of his 65th
birthday. Der Anschnitt Beih. 16, 237248 (Bochum 2003).
Kossack Baessler 2001: G. Kossack, H. Baessler, Ein Speicherbau aus rmischer
Verwandtschaft in Archsum (Sylt). n: M. Meyer (ed.), ... trans Albim fluvium.
Forschungen zur vorrmischen, kaiserzeitlichen und frhmittelalterlichen
Archologie [Festschr. A. Leube]. Stud. honoraria 10, 327335 (Espelkamp 2001).
Kramer Hagedorn 1982: B. Kramer, D. Hagedorn, Zum Verhandlungsprotokoll P. Col.
VIII, 175, n: ZPE 45, 1982, 229241.
Kramer 1990: B. Kramer, Liste der Syndikoi Ekdikoi und Defensores in den Papyri
gyptens, n: Papyrologica Florentina 19 Miscellanea Papyrologica in occasione
del bicentenario delledizione della Charta Borgiana, 305329 (Floren a 1990).
Krmer 1958: W. Krmer, Manching, ein vindelikisches Oppidum an der Donau, n:
Neue Ausgrabungen in Deutschland., 175202 (Berlin 1958).
Krause 1987: J.-U. Krause, Sptantike Patronatsformen im Westen des Rmischen
Reiches (Mnchen 1987).
Krause 1996: J.-U. Krause, Gefngnisse im Rmischen Reich (Stuttgart 1996).

Bibliografie

299

Krause 2006: D. Krause, Eisenzeitlicher Kulturwandel und Romanisierung im MoselEifel-Raum. Die keltisch-rmische Siedlung von Wallendorf und ihr archologisches
Umfeld. Rmisch-Germanische Forschungen 63 (Mainz 2006).
Krefeld 2002: T. Krefeld (ed.), Spazio vissuto e dinamica linguistica. Variet
meridionali in Italia e in situazione di extraterritorialit, P. Lang (Frankfurt/Main
2002).
Krencker Zschietzschmann 1938: D. Krencker, W. Zschietzschmann: Rmische
Tempel in Syrien, vol. 12 (Berlin 1938).
Kreuz 2004: A. Kreuz, Landwirtschaft im Umbruch? Archobotanische Untersuchungen
zu den Jahrhunderten um Christi Geburt in Hessen und Mainfranken. Ber. RGK 85,
2004, 97292.
Kropotkin 1970: V.V. Kropotkin, Rimskie importnye izdelija v Vostonoj Evrope.
Arheologia SSR. Svod arheologieskih istonikov D127 (Moscova 1970).
Krger 1982: Th. Krger, Das Brett- und Wrfelspiel der Sptlatnezeit und rmischen
Kaiserzeit im freien Germanien. Neue Ausgr. u. Forsch. Niedersachsen 15, 1982,
135324.
Kbler 1926: B. Kbler, Locus, RE XIII.1, col. 957964.
Kuhoff 2001: W. Kuhoff, Diokletian und die Epoche der Tetrarchie. Das rmische Reich
zwischen Krisenbewltigung und Neuaufbau (284313 n. Chr.) (Frankfurt 2001).
Kulikowski 2004: M. Kulikowski, Late Roman Spain and its Cities (Baltimore 2004).
Kunow 1987: J. Kunow, Das Limesvorland der sdlichen Germania inferior. BJb 187,
1987, 6377.
Kurzmann 2006: R. Kurzmann, Roman Military Brick Stamps: A Comparison of
Methodology. BAR Internat. Ser. 1543 (Oxford 2006).
Laffi 1989: U. Laffi, Le funzioni giudiziarie dei senati locali nel mondo romano, n: Atti
della Accademia Nazionale dei Lincei Rendiconti Classe di Scienze morali,
storiche e filologiche 44 (1989), 7386. (= n: id.: Studi di storia romana e diritto,
481502) (Roma 2001).
Laffi 1994: U. Laffi, Osservazioni sul testo dellinizio del capitolo <LXIX> della Lex
Irnitana, alla luce di un nuovo frammento della lex Villonensis, n: ZPE 103 (1994),
147153 (= in id., Studi di storia romana e diritto, 503512 (Roma 2001).
Laffi 2004: U. Laffi, Osservazioni sulla lex municipii Tarentini, RAL s. 9, 15 (2004),
611640 (= in id., Colonie e municipi nello Stato romano, 191232 (Roma 2007).
Lamberti 1993: F. Lamberti, Tabulae Irnitanae Municipalit e Ius romanorum
(Napoli 1993).
Lamoreaux 1995: J. Lamoreaux, Episcopal Courts in Late Antiquity, n: Journal of Early
Christian Studies 3, 1995, 143167.
Langhammer 1973: W. Langhammer, Die rechtliche und soziale Stellung der
Magistratus Municipales und der Decuriones in der bergangsphase der Stdte von
sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des sptantiken
Zwangsstaates (2.4. Jh. der rmischen Kaiserzeit) (Wiesbaden 1973).
Laniado 2002: A. Laniado, Recherches sur les notables municipaux dans lEmpire
protobyzantin (Paris 2002).
Laniado 2006: A. Laniado, Le christianisme et lvolution des institutions municipales
du Bas-Empire lexemple du defensor civitatis, n: Die Stadt in der Sptantike

300

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Niedergang oder Wandel? (Akten Kolloquium Mnchen 2003), J.-U. Krause, C.


Witschel (eds.), 319333 (Stuttgart 2006).
Laser Vo 1994: R. Laser, H.-U. Vo, Corpus der rmischen Funde im europischen
Barbaricum. Deutschland1. Bundeslnder Brandenburg und Berlin (Bonn 1994).
Le Roux 1982: P. Le Roux, Larme romaine et lorganisation des provinces ibriques
dAuguste linvasion de 409 (Paris 1982).
Le Roux 1994: P. Le Roux, Vicus et castellum en Lusitanie sous lEmpire, n: Les
campagnes de Lusitanie romaine. Occupation du sol et habitats, Table ronde
internationale (Salamanque, 29 et 30 janvier 1993), 151160 (Madrid, Salamanca
1994).
Le Roux 2003: P. Le Roux, A la recherche des lites locales: le nord-ouest hispanique,
n: M. Cbeillac-Gervasoni, L. Lamoine (eds.), Les lites et leurs facettes, 171186
(Roma 2003).
Lenski 2001: N. Lenski, Evidence for the Audientia episcopalis in the New Letters of
Augustine, n: Law, Society, and Authority in Late Antiquity, R. Mathisen (ed.), 83
97 (Oxford 2001).
Lepelley 19791981: C. Lepelley, Les cits de lAfrique romaine au Bas-Empire (Paris
19791981).
Lepelley 1996: C. Lepelley, La survie de lide de cit rpublicaine en Italie au dbut du
VIe sicle, dans un dit dAthalaric rdig par Cassiodore (Variae IX, 2), n: La fin
de la cit antique et le dbut de la cit mdivale de la fin du IIIe sicle
lavnement de Charlemagne (Actes du colloque Paris 1993), Claude Lepelley (ed.)
(Bari 1996).
Lepelley 2001: C. Lepelley, Le nivellement juridique du monde romain partir du IIIe s.
et la marginalisation des droits locaux, n: MEFRM 113, 2001, 839856.
Leveau, 1985: Ph. Leveau, Richesses, investissements, dpenses: la recherche es
revenus des aristocraties municipales de lAntiquit, n: Ph. Leveau (ed.), Lorigine
des richesses dpense dans la ville antique, Actes du colloque organis Aix-enProvence par lU.E.R. dHISTOIRE, les 11 et 12 Mai 1984, 1937 (Aix-en-Provence
1985).
Leveau, 1993: Ph. Leveau, La ville romaine et son espace territorial, n: Le ciudad en el
mundo romano. Pre-actas XIV Congreso Internacional de Arqueologia Clasica, 151
165 (Tarragona 1993).
Lewis 1989: N. Lewis, The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of
Letters (Ierusalim 1989).
Lica 2000: V. Lica, The Coming of Rome in the Dacian World (Konstanz 2000).
Liebenam 1990: W. Liebenam, Stdteverwaltung im rmischen Kaiserreiche (Leipzig
1990).
Liebeschuetz 2001: J. Liebeschuetz, Decline and Fall of the Roman City (Oxford 2001).
Liebs 1987: D. Liebs, Die Jurisprudenz im sptantiken Italien (260640 n. Chr.) (Berlin
1987).
Liebs 1993: D. Liebs, Rmische Jurisprudenz in Africa (Berlin 1993).
de Ligt Northwood 2008: L. de Ligt, S. J. Northwood (eds.), People, Land, and
Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy 300 BC
Jones 1955: A. Jones, Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate, n:

Bibliografie

301

Historia 3 (1955), 464488 (= id., Studies in Roman Government and Law, 6798
(Oxford1960).
AD 14, 451470 (Leiden, Boston 2008).
de Ligt 2008: L. de Ligt, The Population of Cisalpine Gaul in the Time of Augustus, n:
L. de Ligt, S. J. Northwood (eds.), People, Land, and Politics. Demographic
Developments and the Transformation of Roman Italy, 300 BC Jones 1955: A. Jones,
Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate, n: Historia 3 (1955),
464488 (= id.: Studies in Roman Government and Law, 6798 (Oxford1960).
AD 14, 139183 (Leiden, Boston 2008).
Linder 1987: A. Linder, The Jews in Roman Imperial Legislation (Detroit, Jerusalem
1987).
Lintott 1993: A. Lintott, Imperium Romanum politics and administration (Londra
1993).
Litewski 1968: W. Litewski, Die rmische Appellation in Zivilsachen (Vol. IV), n:
Revue International des Droits de lAntiquit 15, 1968, 143351.
Litewski 1982: W. Litewski, Die rmische Appellation in Zivilsachen (Ein Abri)
Principat (Vol. 1), n: ANRW II.14, 6069 (Berlin, New York 1982).
Liz 1988: J. Liz Guiral, El puente de Alcntara. Arqueologa e Historia (Madrid 1988).
Lund Hansen 1987: U. Lund Hansen, Rmischer Import im Norden. Warenaustausch
zwischen dem Rmischen Reich und dem freien Germanien whrend der Kaiserzeit
unter besonderer Bercksichtigung Nordeuropas. Nordiske Fortidsminder B 10
(Copenhaga 1987) .
Lund Hansen 1995: U. Lund Hansen, Himlingje - Seeland Europa. Ein Grberfeld der
jngeren rmischen Kaiserzeit auf Seeland, seine Bedeutung und internationalen
Beziehungen. Nordiske Fortidsminder B 13 (Copenhaga 1995).
Lund 1992: H. S. Lund, Lysimachus. A Study in Early Hellenistic Kingship (Londra
1992).
Luttwak 1976: E. N. Luttwak, The grand strategy of the Roman Empire from the first
century A.D. to the third (London 1976).
Luzzato 1965: G. Luzzato, Processo provinciale e autonomia cittadine, n: Journal of
Juristic Papyrology 15 (1965), 5164.
MacMullen 2000: R. MacMullen, Romanization in the time of Augustus (New Haven
2000) .
Macrea 1969: M. Macrea, Via a n Dacia roman (Bucureti 1969) .
Maggio 1995: L. Maggio, Note critiche sui rescritti postclassici I. I c.d. processo per
rescriptum, n: Scripta et Documenta Historiae et Iuris 61, 1995, 285312.
Maggio 2003: L. Maggio, Note critiche sui rescritti postclassici II Lefficacia
normativa dei rescritti ad consultationes e dei rescritti ad preces emissa, n: Atti dell
Accademia Romanistica Costantiniana 14, 2003, 359380.
Mannino 1984: V. Mannino, Ricerche sul defensor civitatis (Milano 1984).
de Marini Avonzo 1996: F. de Marini Avonzo, I rescritti nel processo de IV e V secolo,
n: Atti dellAccademia Romanistica Costantiniana 11, 1996, 2939.
Marshall 1980: A. Marshall, The Survival and Development of International Jurisdiction
in the Greek World under Roman Rule, n: ANRW II.13, 626661. (Berlin, New
York 1980).
Martin 2001: J. Martin, Sptantike und Vlkerwanderung (Mnchen 42001).

302

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

de Martino 19721976: F. de Martino, Storia della costituzione romana (Napoli 1972


1976).
Martins 1988: M. Martins, A arqueologia dos Castros do Norte de Portugal: Balano e
perceptivas de investigao, Trab Antr Etn 28, 1988, 1148.
Mason 1988: D. J. P. Mason, Prata legionis in Britain. Britannia 19, 1988, 163189.
Mastino 1984: A. Mastino, La cittadinanza e limpero universale, n: La nozione di
romano tra cittadinanza e universalit, Da Roma alla terza Roma, vol. 2, 559563
(Roma 1984).
Mateescu 1915 G. Mateescu, Tomi-Oescus. O inscrip ie inedit, BCMI, VIII, 1915,
3640.
Mathisen 2001: R. Mathisen (ed.), Law, Society, and Authority in Late Antiquity
(Oxford 2001).
Matthes et al. 2004: Chr. Matthes, M. Heck, C. Theune, P. Hoffmann, J. Callmer,
Produktionsmechanismen frhmittelalterlicher Glasperlen. Germania 82, 2004, 109
157.
Mattingly 1960: H. Mattingly (trad.), 1960. Tacitus on Britain and Germany (Baltimore
1960).
Mattingly 2004: D. Mattingly, Being Roman: expressing identity in a provincial setting,
n: JRA 17, 2004, 525.
Mattingly 2010: D. J. Mattingly, Cultural crossovers. Global and local identities in the
classical world, n: S. Hales, T. Hodos (eds.), Material culture and social identities in
the ancient world (Cambridge 2010).
Matz 2005: S. Matz, Creolization Ein Modell der Romanisation?, n: G. Schrner (ed.),
Romanisierung Romanisation. Theoretische Modelle und praktische Fallbeispiele,
(BAR) British archaeological reports. International series 1427, 6572 (Oxford
2005).
Mayer 1983: M. Mayer Oliv, Consideraciones sobre el topnimo Pollentia y el
asentamiento romano en la baha de Pollensa, n: Pollentia y la Romanizacin de las
Baleares. Symposium de arqueologa. XXI Centenario de la fundacin de Pollentia,
Alcudia, Julio 1977, 2324 (Palma de Mallorca 1983).
McElderry 1918 1919: R. K. McElderry, Vespasians Reconstruction of Spain, JRS 8,
1918, 53102; 9, 1919, 8694.
Melchor Gil 1994: E. Melchor Gil, Summae honorariae y donaciones ob honorem en la
Hispania Romana, Habis, 25, 1994, 193212.
Meljukova 1962: A. I. Meljukova, Sarmatskoe pogrebene iz kurgana u s. Olanety, n:
Sovetskaja Archeologija 1, 195208.
Meyer 1999: K. E. Meyer, Axial peristyle houses in the western empire, n: JRA 12,
1999, 101121.
Meyer 2001: K. E. Meyer, Die Huser 1 und 6, n: C. Bassas, K. E. Meyer, F. Teichner,
Mulva IV: Die Huser. Madrider Beitr. 27, 1150 (Mainz 2001).
Meyer 2008: M. Meyer, Mardorf 23, Ldkr. Marburg-Biedenkopf. Archologische
Studien zur Besiedlung des deutschen Mittelgebirgsraumes in den Jahrhunderten um
Christi Geburt. Berliner Arch. Forsch. 5 (Rahden/Westf. 2008).
Meyer-Lbke 1930 1935: W. Meyer-Lbke, Romanisches etymologisches Wrterbuch
(REW) (Heidelberg 1930 1935).

Bibliografie

303

Migl 1994: J. Migl, Die Ordnung der mter Prtorianerprfektur und Vikariat in der
Regionalverwaltung des Rmischen Reiches von Konstantin bis zur
Valentinianischen Dynastie (Frankfurt/Main 1994).
Mihescu 1960: H. Mihescu, Limba latin n provinciile dunrene ale Imperiului
Roman, Editura Academiei Romne (Bucureti 1960).
Mihescu 1993: H. Mihescu, La Romanit dans le Sud-Est de lEurope (Bucureti
1993).
Mihailescu-Brliba Mitrea 1978a: V. Mihailescu-Birliba, I. Mitrea, Le trsor de vases
romains de Muncelul de Sus, n: Dacia, N.S. 22, 201212.
Mihailescu-Brliba Mitrea 1978b: V. Mihailescu-Brliba, I. Mitrea, Tezaurul de vase
romane de la Muncelul de Sus, n: Carpica 10, 163177.
Mihailescu-Brliba 2004: L. Mihailescu-Birliba, Individu et socit en Dacie romaine.
tude de dmographie historique (Wiesbaden 2004).
Mihailescu-Brliba 2006: L. Mihailescu-Birliba, Les affranchis dans les provinces
romaines de lIllyricum (Wiesbaden 2006).
Millar 1977: F. Millar, The Emperor in the Roman World. 31 BCAD 337 (Ithaca, New
York 1977).
Millar 1992: F. Millar, The Emperor in the Roman World (Londra 1977, 1992).
Millar 1993: F. Millar, The Roman Near East. 31 BCAD 337 (Cambridge
Massachusetts 1993).
Millar 2006: F. Millar, Re-drawing the map?, n: The Greek World, the Jews and the
East, Rome, the Greek World, and the East, vol. 3, 487510 (Chapel Hill 2006).
Miller 1916: K. Miller, Intineraria Romana (Stuttgart 1916).
Miller 1983: F. Millar, Empire and city, Augustus to Julian Obligations, excuses and
status, n: JRS 73, 1983, 7696.
Miller 2006: F. Millar, A Greek Roman Empire Power and Belief under Theodosius II
(408450) (Berkeley 2006).
Millett 1990a: M. Millett, Romanization: historical issues and archaeological
perspectives, n: T. Blagg, M. Millett (eds.), The Early Roman Empire in the West,
3543 (Oxford 1990).
Millett 1990b: M. Millett, The Romanization of Britain (Cambridge 1990).
Mirtchew 1968: M. Mirtchew, Epigraphische Denkmler aus der Pontuskste, IzvVarna,
4 (19), 1968, 145182.
Mitchell 2005: S. Mitchell, The Treaty between Romae and Lycia of 46 BC (MS 2070),
n: Papyri Graecae Schoyen Papyrologica Florentina XXXV, Rosario Pintaudi
(ed.), 163250 (Floren a 2005).
Mcsy 1967: A. Mcsy, Zu den Prata Legionis. n: Studien zu den Militrgrenzen
Romas BJb Beih. 19, 211214 (Kln 1967).
Mcsy 1970: A. Mcsy, Gesellschaft und Romanisation der rmischen Provinz Moesia
Superior (Budapesta 1970).
Mcsy 1972: A. Mcsy, Das Problem der militrischen Territorien im Donauraum.
ActaAntHung 20, 1972, 133168.
Modrzejewski 1952: J. Modrzejewski, Private Arbitration in the Law of Greco-Roman
Egypt, n: Journal of Juristic Papyrology 6, 1952, 239256.
Mommigliano 1934: A. Mommigliano, Philippo il Macedone,11 (Firenze 1934) .

304

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Mommsen 1887: Th. Mommsen, Rmisches Staatsrecht. Handb. Rm Altertumskunde


III 1 (Berlin 1887).
Mommsen 1889 1896: Th. Mommsen, Le droit public romain, traduit par Paul
Frdric Girard, 17 (Paris 18891896).
Mommsen 1905: Th. Mommsen, Lex Coloniae Iuliae Genetivae Urbanorum sive
Ursonensis, n: Gesammelte Schriften I Abt. 1 (Juristische Schriften), 194264
(Berlin 1905).
Moreno 2004: I. Moreno Gallo, Vis Romanas. Ingeniera y tcnica constructiva
(Madrid 2004).
Morillo 1998: . Morillo Cerdn, Asentamientos militares y civiles en el origen del
fenmeno urbano en el noroeste peninsular, n: A. Rodrguez Colmenero (ed.), Los
Orgenes de la ciudad en el Noroeste Hispnico: actas del Congreso Internacional,
Lugo, 1518 de Mayo 1996, 339354 (Lugo 1998).
Morillo 2000: . Morillo Cerdn, La legio IIII Macedonica en la pennsula Ibrica. El
campamento de Herrera de Pisuerga (Palencia), n: Y. Le Bohec, C. Wolff (eds.), Les
lgions de Romae sous le Haut-Empire. Collection du Centre dtudes Romaines et
Gallo-Romaines. N.S. 20, 609624 (Lyon 2000).
Morillo 2007: . Morillo, Castrocalbn, n: . Morillo (ed.), El ejrcito romano en
Hispania. Gua arqueolgica, 332 (Len 2007).
Morosi 1977: R. Morosi, Lofficium del prefetto del pretorio nel VI secolo, n:
Romanobarbarica 2, 1977, 103148.
Mouritsen 1998: H. Mouritsen, Italian Unification. A Study in Ancient and Modern
Historiography (Londra 1998).
Mouritsen 2006: H. Mouritsen, Caius Gracchus and the Cives Sine Suffragio, Historia
55, 2006, 418425.
Mrozewicz 1989: L. Mrozewicz, Arystokracja municypalna w Rzymskich Prowincjach
nad Renem i Dunajem w okresie wczesnego cesarstwa (Pozna 1989).
Mller-Karpe 1981: H. Mller-Karpe (ed.), Allgemeine und Vergleichende Archologie
als Forschungsgegenstand, Kolloquien zur Allgemeinen und Vergleichenden
Archologie, vol. 1 (Mnchen 1981).
Mnchen 1998: Die Iberer - Ausstellungskatalog (Mnchen 1998).
Munksgaard 1974: E. Munksgaard, Oldtidsdragter (Kbenhavn 1974).
Murgescu 2001: B. Murgescu (ed.), Istoria Romniei n texte (Bucureti 2001).
Nemeth 1997: E. Nemeth, Die Romanisierung in den Auxiliartruppen aus dem
Sdwesten Dakiens, n: AB 5, 1997, 7578 .
Nemeth 2003: E. Nemeth, Palmirenii i sirienii, n: M. Brbulescu (ed.), Funeraria
Dacoromana. Arheologia funerar a Daciei romane, 440446 (Cluj-Napoca 2003) .
Nemeti 2003: S. Nemeti, I. Nemeti, Tracii i illirii, n: M. Brbulescu (ed.), Funeraria
Dacoromana. Arheologia funerar a Daciei romane, 394439 (Cluj-Napoca 2003) .
Nemeti 2005: S. Nemeti, Sincretismul religios n Dacia roman (Cluj-Napoca 2005) .
Neumann 1982: H. Neumann, Olgerdiget en bidrag til Danmarks tidligste historie.
Skrifter fra Museumsrdet for Snderjyllands Amt 1 (Haderslev 1982).
Nicols 1987: J. Nicols, Indigenous culture and the process of Romanization in Iberian
Galicia, n: AJPh 108, 1987, 129151 .

Bibliografie

305

Niculescu 2002: G. A. Niculescu, Nationalism and the representation of society in


Romanian archaeology, n: Nation and national ideology. Past, present and prospects,
209234 (Bucureti 2002).
Niculescu 2004: G. A. Niculescu, Material culture, tradition and collective identities,
New Europe College GE-NEC Program 20002001, 20012002, 2004, 285308.
Niculescu 2005: G. A. Niculescu, Archaeology and Nationalism, n: The History of the
Romanians (2001), n: Dacia n.s. 4849, 20042005, 99124.
Noethlichs 1981: K.-L. Noethlichs, Beamtentum und Dienstvergehen. Zur
Staatsverwaltung in der Sptantike (Wiesbaden 1981).
Noethlichs 1982: K.-L. Noethlichs, Zur Entstehung der Dizesen als Mittelinstanz des
sptrmischen Verwaltungssystems, n: Historia 31, 1982, 7081 .
Norberg-Schulz 1977: C. Norberg-Schulz, La signification dans larchitecture
occidentale (Lige 1977).
Nrr 1966: D. Nrr, Imperium und Polis in der Hohen Prinzipatszeit (Mnchen 1966).
Nrr 1999: D. Nrr, Zu den Xenokriten (Rekuperatoren) in der rmischen
Provinzialgerichtsbarkeit, n: Lokale Autonomie und rmische Ordnungsmacht in
den kaiserzeitlichen Provinzen, W. Eck (ed.), 257301 (Mnchen 1999).
Oliver 1970a: J. Oliver, Hadrians Appeal of the Reform procedure in Greece, n:
Hesperia 39, 1970, 332336 .
Oliver 1970b: J. Oliver, Marcus Aurelius Aspects of Civic and Cultural Policy in the
East (Princeton 1970).
Oltean 2004: I. A. Oltean, Rural settlement in Roman Dacia: some considerations, n: W.
S. Hanson, I. P. Haynes (eds.), Roman Dacia. The Making of a Provincial Society,
143164 (Portsmouth RI 2004).
Oltean 2007: I. Oltean, Dacia. Landscape, Colonisation and Romanisation (Londra
2007).
Opreanu 2004: C. H. Opreanu, Colonisation et acculturation en Dacie. Les mcanismes
de lintgration dans le monde romain, n: L. Ruscu et al. (eds.), Orbis antiquus.
Studia in honorem Ioannis Pisonis, 651661 (Cluj-Napoca 2004).
Opreanu 2007: C. H. Opreanu, Recenzie la: I. Bogdan Ctniciu, Daci i romani.
Acultura ie in Dacia (Cluj-Napoca 2007) n: Ephemeris Napocensis 16/17, 2006
2007, 345353.
Opreanu 2008: C. H. Opreanu, Regndind romanizarea n Dacia. Cazul sudului
Transilvaniei, n: Ephemeris Napocensis 18, 2008, 131145.
Orestano 1953: R. Orestano, Lappello civile in diritto romano (Milano 1953).
dOrs 1988: A. dOrs, J. dOrs, Lex Irnitana (Santiago 1988).
Osterhammel 1992: J. Osterhammel, Imperien, n: H. Breuninger, R. Breuninger (eds.),
Ablsungen aus Imperien. Symposium vom 14. bis 16. Juni 1991 Titisee 3335
(Stuttgart 1992).
Oudshoorn 2007: J. Oudshoorn, The Relationship between Roman and Local Law in the
Babatha and Salome Komaise Archives General Analysis and Three Case Studies
on Law of Succession, Guardianship and Marriage (Leiden 2007).
Page 1987: R. I. Page, Runes, University of California Press/ British Museum.
Palme 1999: B. Palme, Die officia der Statthalter in der Sptantike Forschungsstand
und Perspektiven, n: Antiquit Tardive 7, 1999, 85133.

306

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Palol Guitart 2000: P. de Palol, J. Guitart, Clunia 8,1. Los grandes conjuntos pblicos.
El foro colonial de Clunia (Burgos 2000).
Panzram 2002: S. Panzram, Stadtbild und Elite: Tarraco, Corduba und Augusta Emerita
zwischen Republik und Sptantike, Historia Einzelschr. 161 (Stuttgart 2002).
Prvan 1912: V. Prvan, Cetatea Tropaeum (Bucureti 1912).
Prvan 19121913: V. Prvan, Descoperiri nou n Scythia Minor, AARMSI, ser. II, 35.
Prvan 19121915: V. Prvan, Cetatea Ulmetum 13, AARMSI, ser. II 3437.
Prvan 1974: V. Prvan, nceputurile vie ii romane la gurile Dunrii (Bucureti 1974).
Peachin 1996: M. Peachin, Iudex vice Caesaris Deputy Emperors and the
Administration of Justice during the Principate (Stuttgart 1996).
Pena 2002: M. J. Pena, Problemas histricos en torno a la fundacin de Valentia, n:
Valencia y las primeras ciudades romanas de Hispania, 267278 (Valencia 2002).
Peppe 1988: L. Peppe, Sulla giurisdizione in populos liberos del governatore provinciale
al tempo di Cicerone (Milano 1988).
Pergami 2000: F. Pergami, Lappello nella legislazione del tardo Impero (Milano 2000).
Pergami 2001: F. Pergami, Centralesimo e decentramento nellattivit giurisdizionale
della tarda antichit, n: Atti dellAccademia Romanistica Costantiniana 13, 2001,
175190.
Pergami 2007: F. Pergami, Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel
sistema processuale della tarda antichit (Milano 2007).
Pesando 2006: F. Pesando, Le residenze dellaristocrazia sillana a Pompei: alcune
considerazioni, Ostraka 15 (2006), 7596.
Petit Magin 1994: J.-P. Petit, M. Mangin, Les agglomrations secondaires: la Gaule
Belgique, les Germanies et lOccident romain (Paris 1994).
Petolescu 1987: C. C. Petolescu, Die Reorganisierung Dakiens unter Marcus Aurelius,
Germania 1, 1987, 123134.
Petolescu 1995: C. C. Petolescu, Scurt istorie a Daciei romane (Bucureti 1995) .
Petrae: J. M. Iglesias A. Ruiz, Epigrafa romana de Cantabria. Petrae Hispaniarum 2
(Bordeaux 1998).
Petrescu-Dmbovi a Vulpe 2001: M. Petrescu-Dmbovi a, Al. Vulpe (eds.), Istoria
romnilor I, 501 (Bucureti 2001).
v. Petrikovits 1967: H. v. Petrikovits, Die rmischen Streitkrfte am Niederrhein. Kunst
u. Alt. Rhein Nr. 13 (Dsseldorf 1967).
v. Petrikovits 1979: H. v. Petrikovits, Militrisches Nutzland in den Grenzprovinzen des
rmischen Reiches. n: D. M. Pippidi (ed.), Actes du VIIe Congrs International
dpigraphie Grcque et Latine, Constan a 9.15.9.1977, 229242 (Bucureti 1979).
v. Petrikovits 1981: H. v. Petrikovits, Die Canabae legionis, n: 150 Jahre Deutsches
Archologisches Institut, 18291979, 163175 (Mainz 1981).
v. Petrikovits 1960: H. v. Petrikovits, Das rmische Rheinland. Archologische
Forschungen seit 1945. ArbeitsgForschung LandNRW, Geisteswiss. 86, BJb Beih. 8
(Kln 1960).
Pfeifer 1993: W. Pfeifer et al., Etymologisches Wrterbuch des Deutschen (Berlin
1993).
Pintado 2004: J. A. Pintado, Edictum, Municipium y Lex Hispania en poca Flavia
(6996 d. C.) (Oxford 2004).
Pippidi 1967: D. M. Pippidi, Contribu ii la istoria veche a Romniei (Bucureti 1967).

Bibliografie

307

Pippidi 1976 : D.M. Pippidi (ed.), Assimilation et rsistance la culture grco-romaine


dans le monde ancien (Bucureti, Paris 1976).
Pippidi 1983 : D. M. Pippidi, Parerga. crits de Philologie, dEpigraphie et dHistoire
ancienne (Bucureti, Paris 1983).
Piso 1991: I. Piso, Die Inschriften vom Pfaffenberg und der Bereich der Canabae
legionis. Tyche 6, 1991, 131169.
Piso 2004: I. Piso, Gli Illiri ad Alburnus Maior, n: G. Urso (ed.), DallAdriatico al
Danubio. Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 2527 settembre 2003,
271307 (Pisa 2004).
Piso 2005: I. Piso, An der Nordgrenze des Rmischen Reiches: ausgewhlte Studien
(19722003) (Stuttgart 2005).
Piso 2005: I. Piso, Laristocratie municipale de Dacie et la grande propriet foncire, n:
An der Nordgrenze des Rmischer Reiches. Ausgeichte Studien, 19722003, 249
255 (Stuttgart 2005).
Pohl 2000: W. Pohl, Die Germanen, Enzyklopdie deutscher Geschichte vol. 37
(Mnchen 2000).
Pohl 2008: W. Pohl, Eastern Central Europe in the Early Middle Ages Conflicts,
Migrations and Ethnic Processes, C. Spinei, C. Hriban (eds.), Romanian Academy,
Institute of Archaeology of Iai (Bucureti, Brila 2008).
Popa 1997: A. Popa, Die Siedlung Sobari, Kr. Soroca (Republik Moldau), n: Germania
73, 1, 119131.
Popa 2001 : A. Popa, Romains ou barbares? Architecture en pierre dans le barbaricum
lpoque romaine tardive (sur le matriel archologique du Nord-Ouest du Pont
Euxin) (Chiinu 2001).
Popa 2004a : A. Popa, Consemnri asupra unor morminte de inhuma ie din cadrul
culturii Lipi a. n: I. Niculi , A. Vanoci, M. Bat (eds.) Thracians and circumpontic
world 3. Chiinu, 71106.
Popa 2004b : A. Popa, Einige Bemerkungen zum frhkaiserzeitlichen Prunkgrab von
Kolokolin in der heutigen Ukraine, n: Germania 82, 2, 491508.
Popa 2007a: A. Popa, Bemerkungen zur Archologie und Geschichte der Kostoboken
und ihres Feldzuges auf der Balkanhalbinsel, n: Thrace in the Graeco-Roman World,
474486 (Atena 2007a).
Popa 2007b: A. Popa, Flabella im Barbaricum? berlegungen zu einer Fundgruppe
bronzener Gegenstnde aus dem Gebiet jenseits der Provinzen Dacia und Moesia
Inferior. n Germania 85, 2, 329347.
Popa 2007c: A. Popa, Frhhunnenzeitliche Besiedlung zwischen Ostkarpaten und
Dnestr. n: Attila und die Hunnen. Speyer, 169173.
Popa 2009: A. Popa, Consemnri asupra mormntului de la Talmaza i a inventarului
lui. Not despre rspndirea evantaielor romane n barbaricum-ul european, n:
Ephemeris Napocensis 19, 79108 (Cluj-Napoca).
Popa Ciobanu 2003: A. Popa, L. Ciobanu, Moneda roman n Basarabia (Chiinu
2003).
Popescu 1967: E. Popescu, Aspecte ale colonizrii i romanizrii n Dacia i Scythia n
lumina unor inscrip ii din muzee bucuretene, StCl, 9, 1967, 181201.
Porena 2003: P. Porena, Le origini della prefettura del pretorio tardo antico (Roma
2003).

308

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Poruciuc 1990: A. Poruciuc, Lexical Relics (Romanian teafr, German Zauber, English
tiver): A Reminder of Prehistoric Red-Dye Rituals. The Mankind Quarterly, 30, 205
224.
Poruciuc 1997: A. Poruciuc, O propunere de re-introducere n domeniul elementelor
vechi germanice pstrate n limba romn. Analele tiin ifice ale Universit ii Al. I.
Cuza din Iai, Lingvistic Omagiu profesorului Vasile Arvinte cu ocazia mplinirii
vrstei de 70 de ani, Tom XLIII, 207226.
Poruciuc 1999: A. Poruciuc, The Significance of Old Germanic Elements Preserved in
Romanian, n vol. Eurolinguistik Ein Schritt in die Zukunft. Beitrge zum
Symposion vom 24. Bis 27. Mrz 1997 im Jagdschlo Glienicke (bei Berlin), 175
189 (Wiesbaden 1999).
Poruciuc 2000: A. Poruciuc, Probleme ridicate de vechi germanisme pstrate n romn
cazurile bard i bud. Studii i cercetri lingvistice (SCL) Omagiu lui Gheorghe
Mihil, la a 70-a aniversare, LI, 2, 395417.
Poruciuc 2004: A. Poruciuc, Roma. bordei ca vechi germanism, n vol. Spa iul lingvistic
i literar romnesc din perspectiva integrrii europene, 326336, D. Mnuc (ed.) et
al. Academia Romn, Institutul de Filologie Romn A. Philippide (Iai 2004).
Poruciuc 2005a: A. Poruciuc, Romanian gman explained through Gothic gaman and
English german, n vol. Tradition, Modernity and Postmodernity International
Conference, Iai, 2629 March, 2003, 340345.
Poruciuc 2005b: Lexical Elements that Reflect Close Contacts between Old Germanic
and Autochthonous Populations in Southeast Europe, n: Cojocaru (ed.) 2005, 369
381.
Poruciuc 2007: A. Poruciuc, Dou vechi germanisme din limba romn (ateia i
brndu) confirmate de corespondente din alte limbi romanice, n: H. Cruu (ed.)
2007, 317332.
Poruciuc 2008a: A. Poruciuc, Historical Implications of a Romanian Lexical Family of
Old Germanic Origin (ban, banat, bni, bnui, bntui). The Mankind Quarterly
(Washington, D.C.), Vol. 48, No. 3, Spring, 353395.
Poruciuc 2008b: A. Poruciuc, Two Romanian terms (tureci and cioareci) based on Old
Germanic designations of leg-coverings. The Journal of Indo-European Studies
(Washington, D.C.), Vol 36, Numbers 1 & 2, Spring/Summer, 163184 .
Poruciuc 2008b: A. Poruciuc, Problema vechilor germanisme pstrate n limba romn,
n Saramandu et al. (eds.) 2008, 105130.
Poruciuc 2008c: A. Poruciuc, from Old Germanic gd-spd to Slavic gospod and
Romanian gospod. Analele tiin ifice ale Universit ii Alexandru Ioan Cuza din
Iai Limbi i Literaturi Strine, Tomul XI, 117126.
Poruciuc 2009: A. Poruciuc, An Opening to Remember: Meyer-Lbkes Outlook on Old
Germanisms of Romanian. n vol. Das Rumnische und seine Nachbarn, 217231.
Poruciuc 2009a: A. Poruciuc, Linguistic-Historical Implications of an Old Germanic
Loan Romanian gard fence, enclosure, weir, garden. The Mankind Quarterly
(Washington, D.C.), Vol. L, Nos 1&2, Fall/Winter, 2570 .
Poruciuc 2009b: A. Poruciuc, Vechiul germanism fara pstrat n romn i n alte limbi
sud-est europene, n: Saramandu et al. (eds.) 2009, 167180.

Bibliografie

309

Poruciuc 2010: A. Poruciuc, Comunicare: Roma. burt i Roma. bor ca vechi


germanisme. Al IV-lea Simpozion Interna ional de Lingvistic, 56 nov. 2010.
Academia Romn, Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan Alexandru Rosetti. .
Poulter 1980: A. G. Poulter, Rural Comunities (Vici and Komai) and Their Role in the
Organization of the Limes of Moesia Inferior, n: Roman Frontier Studies 1979.
Papers presented to the 12th International Congres of Roman Frontier Studies, 729
744 (Oxford 1980).
Poulter 1983: A. G. Poulter, Town and country in Moesia Inferior, n: Ancient Bulgaria.
Papers Presented to the International Symposium on the Ancient History and
Archaeology of Bulgaria, University of Nottingham. 198, II, 74111(Nottingham
1983).
Preziosi 1979: Preziosi, Donald: Architecture, language and meaning. The origins of the
built world and its semiotic organization, The Hague 1979.
Preziosi 1993: D. Preziosi, The semiotics of the Built Environnement. An introduction to
architectoni analysis (Ann Arbor 1993).
Protase 1980: D. Protase, Autohtonii n Dacia I. Dacia roman (Bucureti 1980).
Protase 1980a: D. Protase, Considrations sur la Romanisation en Dacie, n : Marisia 10,
1980, 5364 .
Protase 2000: D. Protase, La continuit daco-romaine (IIe VIe sicles) (Cluj-Napoca
2000) .
Protase 2001a: D. Protase, Romanizarea, n D. Protase, Al. Suceveanu (eds.), Istoria
romnilor II. Daco-romani, romanici, alogeni, 159168 (Bucureti 2001) .
Protase 2001b: D. Protase, Popula ia, n: D. Protase, Al. Suceveanu (eds.), Istoria
romnilor II. Daco-romani, romanici, alogeni, 137158 (Bucureti 2001).
Protase 2001c: D. Protase, Dacia roman, n: Istoria romnilor, vol. 2: Daco-romani,
romanici, alogeni, D. Protase, Al. Suceveanu (eds.), Academia Romn, 35287
(Bucureti 2001).
Protase Suceveanu 2001: D. Protase, A. Suceveanu (eds.), Daco-romani, romanici,
alogeni. Istoria romnilor 2 (Bucureti 2001).
Pucariu 1974: S. Pucariu, Locul limbii romne ntre limbile romanice (1920), n: I.
Dan (ed.), Cercetri i studii, 133169 (Bucureti 1974).
Pucariu 1976: S. Pucariu, Limba romn (Bucureti 1976).
Rabanal Alonso Garca Martnez 2001: M. A. Rabanal Alsono, S. M. Garca Martnez,
Epigrafa romana de la provincia de Len: revisin y actualizacin (Len 2001).
Raggi 2001: A. Raggi, Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque, n: ZPE
135, 2001, 73116.
Rathbone 2003: D. W. Rathbone, The control and exploitation of ager publicus in Italy
under the Republic, n: J.-J. Aubert (ed.), Tches publiques et enterprise prive dans
le monde romain, 135178 (Neuchtel, Geneva 2003).
Rees 1952: R. Rees, The Defensor Civitatis in Egypt, n: Journal of Juristic Papyrology
6, 1952, 73102.
Reinhard 2002: W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt Eine vergleichende
Verfassungsgeschichte Europas von den Anfngen bis zur Gegenwart (Mnchen
2002).
Rendi-Mioevi 1962: D. Rendi-Mioevi, Princeps municipii Riditarum, ARadRaspr,
II, 1962, 317 331.

310

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Revell 2009: L. Revell, Roman imperialism and local identities (Cambridge 2009).
Reynolds 1982: J. Reynolds, Aphrodisias and Romae Documents from the Excavation
of the Theatre at Aphrodisias, conducted by Professor Kenan T. Erim, together with
some related texts (Londra 1982).
Riha 1994: E. Riha, Die rmischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. Die Neufunde seit
1975. Forschungen in August 18 (August 1994).
RIT: G. Alfldy, Die rmischen Inschriften von Tarraco, Madrider Forsch. 10 (Berlin
1975).
Robert 1989 : J. Robert, Claros Dcrets hellnistiques (fasc. 1) (Paris 1989) .
Rder 1974: J. Rder, Rmische Steinbruchttigkeit am Drachenfels. BJb 174, 1974,
509544.
Rodger 1990: A. Rodger, The Jurisdiction of Local Magistrates Chapter 84 of the Lex
Irnitana, n: ZPE 84, 1990, 47161.
Rodrguez 1992: Ma. del C. Rodrguez Pulgar, El puente romano de Alcntara:
Reconstruccin en el siglo XIX (Cceres 1992).
Roldn 2006: L. Roldn Gmez (ed.), Estudio histrico-arqueolgico de la ciudad de
Carteia (San Roque, Cdiz) 19941999, Arqueologa monografas Memorias 24
(Sevilla 2006).
Roldan Hervs 1974: J. M. Roldn Hervs, Hispania y el ejrcito romano. Contribucin
a la historia social de la Espaa antigua (Salamanca 1974).
Romaero Carnicero Carretero Vaquero 2007: V. Romaero Carnicero S. Carretero
Vaquero, Rosinos de Vidriales, n: . Morillo J. Aurrecoechea (eds.), El ejrcito
romano en Hispania. Gua arqueolgica, 375385 (Len 2007).
Rorison 2001: M. Rorison, Vici in Roman Gaul. BAR Int. Ser. 933 (Oxford 2001).
Rosellar 2009: S. T. Rosellar, References to Gracchan Activity in the Liber
Coloniarum, Historia 58, 2009, 198214.
Rosell Bordoy 1983: G. Rosell Bordoy, Palma romana. Nuevos enfoques a su
problematica, n: Pollentia y la Romanizacin de las Baleares. Symposium de
arqueologa. XXI Centenario de la fundacin de Pollentia, Alcudia, Julio 1977, 141
149 (Palma de Mallorca 1983).
Rosetti 1964 1966: Al. Rosetti, Istoria limbii romne, 6 vol., Editura tiin ific
(Bucureti 19641966).
Rosetti 1968: Al. Rosetti, Istoria limbii romne de la origini pn n secolul al XVII-lea,
Editura pentru Literatur (Bucureti 1968).
Rosetti 1986: Al. Rosetti, Istoria limbii romne. Vol. I.: De la origini pn la inceputul
secolului al XVII-lea (Bucureti 1986).
Rostowtzeff 1955: M. I. Rostowtzeff, Die hellenstische Welt I, 325 (Stuttgart 1955).
Roth 2007: R. E. Roth, Styling Romanisation. Pottery and Society in Central Italy
(Cambridge 2007) .
Rothenhfer 2005: P. Rothenhfer, Die Wirtschaftsstrukturen im sdlichen
Niedergermanien. Untersuchungen zur Entwicklung eines Wirtschaftsraumes an der
Peripherie des Imperium Romanum. Klner Stud. Arch. rm. Provinzen
(Rahden/Westf. 2005).
Rouech 1998: C. Rouech, The Functions of Governors in Late Antiquity, n: Antiquit
Tardive 6, 1998, 3136.

Bibliografie

311

Roug 1985 : J. Roug, Droit romain et sources de richesses non foncires, n: Ph.
Leveau (ed.), Lorigine des richesses dpense dans la ville antique, Actes du
colloque organis Aix-en-Provence par lU.E.R. dHISTOIRE, les 11 et 12 Mai
1984, 161175 (Aix-en-Provence 1985).
Le Roux 1982: P. Le Roux, Larme romaine et lorganisation des provinces ibriques
dAuguste a linvasion de 409. PubCPierre Paris 8 (Paris 1982).
Rowton 1973: M.B. Rowton, Urban autonomy in a nomadic environment, Journal of
Near Eastern Studies 32, 1973, 201215.
Rowton 1974: M. B. Rowton, Enclosed nomadism, Journal of the Social and Economic
History of the Orient 17, 1974, 130.
Rowton 1976a: M. B. Rowton, Dimorphic structure and the problem of the apiru-ibrim,
Journal of Near Eastern Studies 35, 1976a, 1320.
Rowton 1976b: M. B. Rowton, Dimorphic structure and the tribal elite, n: F. J. Thiel
(ed.), Al-Bahit. Festschrift Joseph Henninger zum 70. Geburtstag, St. Augustin,
1976b, 219257.
Rowton 1976c: M. B. Rowton, Dimorphic structure and topology, Oriens Antiquus 15,
1976c, 1731.
Rowton 1977: M. B. Rowton, Dimorphic structure and the parasocial element, Journal of
Near Eastern Studies 36, 1977, 181198.
Roymans 2004: N. Roymans, Ethnic Identity and Imperial Power. The Batavians in the
Early Roman Empire (Amsterdam 2004).
Roymans 2005: N. Roymans, Ethnic Identity and Imperial Power. The Batavians in the
Early Roman Empire (Amsterdam, 2005).
Rubel 2008a: A. Rubel, Die untere Donau in der Antike. Schifffahrt, Wirtschaft und
materielle Kultur, n: D. eicu I. Cndea (eds.), Romnii n Europa Medieval (intre
orientul Bizantin i occidentul Latin). Studii n onoarea profesorului Victor Spinei,
6380 (Brila 2008).
Rubel 2008b: A. Rubel, Eine Besitzermarke aus Moesia Inferior und die rmische
Militrprsenz in Ibida (Slava Rusa), n: Archologischer Anzeiger, Heft 2, 2008, 1
8.
Rubel 2009a: A. Rubel, Romanisierung als theoretisches Forschungsproblem.
Vorberlegungen zu einer rumnischen Romanisierungsdebatte, n: Arheologia
Moldovei 32, 2009, 5771.
Rubel 2009b: A. Rubel, Die konomische und politische Bedeutung von Bosporos und
Hellespont in der Antike, n: Historia 58, 2009, 336355.
Rubel 2011: A. Rubel, Die rmische Siedlung Ibida (Slava Rus) in der rumnischen
Dobrogea (Dobrudscha). Migration und Akkulturation aus archologischer Sicht, n:
L. Mihailescu-Birliba, O. Bounegru (eds.), Migration und Akkulturation im Osten
des Mittelmeerraumes in hellenistischer und rmischer Zeit, 131143 (Wiesbaden:
Harassowitz 2011) sub tipar.
Rudorff 1852: A. Rudorff, Arcifien und Territorien, n: F. Blume, K. Lachmann, Th.
Mommsen, A. Rudorff, Die Schriften der rmischen Feldmesser, 251252 (Berlin
1852).
Rger 1968: Ch. B. Rger, Germania inferior. Untersuchungen zur Territorial- und
Verwaltungsgeschichte Niedergermaniens in der Prinzipatszeit. BJb Beih. 30 (Kln
1968).

312

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Ruscu 2003: L. Ruscu, Corpus Inscriptionum Graecarum Dacicarum (Debrecen 2003) .


Ruscu 2004: D. Ruscu, The supposed extermination of the Dacians: the litterary
tradition, n: W. S. Hanson, I. P. Haynes (eds.), Roman Dacia. The Making of a
Provincial Society 7585 (Portsmouth RI 2004) .
Russu 1955: I. I. Russu, Un litigiu de hotrnicie din Scythia Minor, StCercIstorV, 6,
1955, 12, 7586.
Russu 1957: I. I. Russu, Vicus Ultinsium, SCIV, 8, 335349.
Russu 1980: I. I. Russu, Daco-ge ii n Imperiul Roman (Bucureti 1980) .
Rusu-Bolinde 2007: V. Rusu-Bolinde , Ceramica roman de la Napoca. Contribu ii la
studiul ceramicii din Dacia roman (Cluj-Napoca 2007).
Rustoiu 2008: A. Rustoiu, Rzboinici i societate n aria celtic transilvnean (ClujNapoca, 2008).
Said 1978: E. Said, Orientalism (New York 1978).
Sailer 1999: R. Sailer, Untertanenprozesse vor dem Reichskammergericht. Rechtsschutz
der Obrigkeit in der zweiten Hlfte des 18. Jahrhunderts (Kln et al. 1999).
Sala 1988: M. Sala (ed.), Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice, Editura
tiin ific i Enciclopedic (Bucureti 1988).
Sala 2006: M. Sala, De la latin la romn, edi ia a II-a revzut, Editura Univers
Enciclopedic (Bucureti 2006).
Saller 1982: R. Saller, Personal patronage under the Early Empire (Cambridge 1982).
Snchez 2007: P. Snchez, La convention judiciare dans le trait conclu entre Romae et
les Lyciens, n: Chiron 37, 2007, 363381.
Sanie 2001: S. Sanie, Cercetarea istoriei Romei. Contribu ii ieene n perioada 1950
2000, n: Arheologia Moldovei 2324 (20002001), 209218.
Santangelo 2007: F. Santangelo, Sulla, the Elites and the Empire. A Study of Roman
Policies in Italy and the Greek East, 158171 (Leiden, Boston 2007).
Santangelo 2008: F. Santangelo, A Survey of Recent Scholarship on the Age of the
Gracchi (19852005), Topoi. Orient-Occident 15 (2007) (publ. 2008), 465510.
Santiago 2006. Gua de castros de Galicia e Noroeste de Portugal (Santiago de
Compostela 2006).
Saramadu Nevaci Radu 2008: N. Saramandu, M. Nevaci, C. I. Radu (eds.), Lucrrile
primului simpozion interna ional de lingvistic, Bucureti, 13/14 noiembrie, 2007,
Bucureti: Academia Romn, Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan Alexandru
Rosetti, Editura Universit ii (Bucureti 2008).
Saramadu Nevaci Radu 2009: N. Saramandu, M. Nevaci, C. I. Radu (eds.), Lucrrile
celui de-al doilea simpozion interna ional de lingvistic, Bucureti, 28/29 noiembrie,
2008. Bucurei: Academia Romn, Institutul de Lingvistic Iorgu Iordan
Alexandru Rosetti, Editura Universit ii (Bucureti 2009).
Sartre 1996: M. Sartre, Palmyre, cit grecque, Annales Archologiques Arabes
Syriennes 43, 1996, 385405.
erbakova 1988: T. A. erbakova, Keramieskij kompleks poselenija 3.-4. vv. u s.
Tomaj, n: Archeologieskie issledovania v Moldavii v 1983 g, 91100 (Chiinu
1988).
Schattner 2003: Th. Schattner, Munigua. Cuarente Anos de Investigaciones (Sevilla
2003).

Bibliografie

313

Scherrer 2004: P. Scherrer, Princeps civitatis - ein offizieller Titel lokaler Autoritten?,
n: Orbis antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, 132142 (Cluj-Napoca 2004).
Schierl 2005: Th. Schierl, The new silver bullets? Anmerkungen zu Nicola Terenatos
eilte negotiation, n: Schrner 2005, 7386.
Schierl 2010: T. Schierl, Die Kelten in Portugal. Kleinfunde und ihre historische
Deutung am Beispiel latnoider Fibelformen im Sdwesten der Iberischen Halbinsel,
n: T. Armbruester M. Hegewisch (eds.), Beitrge zur Vor- und Frhgeschichte der
Iberischen Insel und Mitteleuropas. Studien in Honoraria Philine Kalb, 165186
(Bonn 2010).
Schiller 1971: A. Schiller, The Courts Are No More, n: Studi Volterra I, 469502
(Milano 1971).
Schlumbohm 1997: J. Schlumbohm, Gesetze, die nicht durchgesetzt werden ein
Strukturmerkmal des frhneuzeitlichen Staates?, n: Geschichte und Gesellschaft 23,
1997, 647663.
Schlter 1998: E. Schlter, Hispanische Grabstelen der Kaiserzeit. Eine Studie zur
Typolologie, Ikonographie und Chronologie. HBA Werkstattreihe 2 (Hamburg
1998).
Schmale 1997: W.Schmale, Archologie der Grund- und Menschenrechte in der Frhen
Neuzeit Ein deutsch-franzsisches Paradigma (Mnchen 1997).
Schmidt 1969 (1941): L. Schmidt, Die Ostgermanen (Mnchen 1969).
Schmidt 1986: Chr. Schmitt, Zur Latinitt des Rumnischen, n: G. Holtus, E. Radtke
(eds.), Rumnistik in der Discussion: Sprache, Literatur und Geschichte, Tbinger
Beitrge zur Linguistik (Tbingen 1986).
Schmidt-Hofner 2006: S. Schmidt-Hofner: Die stdtische Finanzautonomie in der
Sptantike, n: Staatlichkeit und politisches Handeln in der rmischen Kaiserzeit, H.U. Wiemer (ed.), 210248 (Berlin 2006).
Schmidt-Hofner 2008a: S. Schmidt-Hofner, Die kaiserlichen Regesten der Jahre 364 bis
375 n. Chr., n: ZRG RA 125, 2008, 98602.
Schmidt-Hofner 2008b: S. Schmidt-Hofner, Reagieren und Gestalten Der
Regierungsstil des sptrmischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung
Valentinians I. (Mnchen 2008) .
Schmidt-Hofner 2010: S. Schmidt-Hofner, Staatswerdung von unten. Justiznutzung und
Strukturgenese in der rmischen Kaiserzeit, n: P. Eich, S. Schmidt-Hofner, C.
Wieland (eds.): Der wiederkehrende Leviathan. Staatlichkeit und Staatswerdung in
Sptantike und Frher Neuzeit (2010 n curs de apari ie).
Schmidts (n pregtire): Th. Schmidts, Die zivile Nutzung militrischen Baumaterials,
n: P. Bidwell et al. (eds.), Proceedings of the XXIst International Limes (Roman
Frontiers) Congress, Newcastle on Tyne 1723.8.2009 (n pregtire).
Schmitz 2004: D. Schmitz, Die gestempelten Ziegel des rmischen Kln. KlnJb37,
2004, 223447.
Schrner 2005: G. Schrner (ed.), Romanisierung Romanisation. Theoretische
Modelle und praktische Fallbeispiele, (BAR) British archaeological reports.
International series 1427 (Oxford 2005).
Schrner 2005: G. Schrner, Romanisierung Romanisation. Theoretische Modelle und
praktische Fallbeispiele. BAR Int. Ser. 1427 (Oxford 2005).

314

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Schramm 2006: G. Schramm, Ein Damm bricht Die rmische Donaugrenze und die
Invasionen des 5. 7. Jahrhunderts im Lichte von Namen und Wrtern (Mnchen
2006).
Schramm l985 l986 l987: G. Schramm, Frhe Schicksale der Rumnen - Acht
Thesen zur Lokalisierung der lateinischen Kontinuitt in Sdosteuropa. Zeitschrift
fr Balkanologie, 21, 22, 23 .
Schramm 2006: G. Schramm, Destine timpurii ale romnilor Opt teze referitoare la
localizarea continuit ii latine in Europa de Sud-Est (trad. T. Soroceanu) (ClujNapoca 2006) .
Schulten 1894: A. Schulten, Das Territorium legionis. Hermes 29, 1894, 481516 .
Schulze 1980: W. Schulze, Buerlicher Widerstand und feudale Herrschaft in der frhen
Neuzeit (Stuttgart 1980).
Schrer 19731987: E. Schrer et al. (eds.), The History of the Jewish People in the Age
of Jesus Christ (Edinburgh 19731987).
Schwarz 1972: E. Schwarz (ed.), Zur germanischen Stammeskunde Aufstze zum
neuen Forschungsstand (Darmstadt 1972).
Schwarz 1972: E. Schwarz, Die Krimgoten. n: Schwarz (ed.) 1972, 202216.
Scott Webster 2003: S. Scott J. Webster (eds.), Roman Imperialism and Provincial
Art (Cambridge 2003).
Segal 1997: A. Segal, from function to monument. Urban landscapes of Roman
Palestine, Syria and Provincia Arabia (Oxford 1997).
Selb 1967: W. Selb, Episcopalis audientia von der Zeit Konstantins bis zur Nov. XXXV
Valentinians III., n: ZRG RA 84, 1967, 162217.
Sevilliano 2005: . Sevilliano Fuertes, La implantacin urbana en Asturica Augusta
(Astorga-Len), n: Arqueologa militar romana en Europa = Roman military
archaeology in Europe: actas, 197206 (Valladolid 2005).
Sherwin-White 1973: A.N. Sherwin-White, The Roman citizenship (Oxford 1973).
Sieg und Triumpf 2003. Sieg und Triumpf. Der Norden im Schatten des rmischen
Reiches (Copenhaga 2003).
Siglo 1993: L. Siglo, Las inscripciones ibricas de los mosaicos de Caminreal (Teruel) y
Andelos (Navarra), n: Studia paleohispanica et indogermanica J. Untermann ab
amicis hispanicis oblata (aurea saecula 10), 281286 (Barcelona 1993).
Sijpesteijn Worp 1987: P. Sijpesteijn, K. Worp: Ende einer Bittschrift Liste
ausgehndigter Knidien, n: Tyche 2, 1987, 175181.
da Silva 2007: A. Coelho Ferreira da Silva, A cultura castreja no Noroeste de Portugal
(Paos de Ferreira 2007).
Simon 1971: D. Simon, Zur Zivilgerichtsbarkeit im sptbyzantinischen gypten, n:
RIDA 18/3, 1971, 623657.
Simonenko Lobaj 1991: A.V. Simonenko, B.I. Lobaj, Sarmaty Severo-Zapadnogo
Priernomorja v I v. n.e (Pogrebenija znati u s. Porogi) (Kiev 1988).
Simshuser 1973: W. Simshuser, Iuridici und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien
(Mnchen 1973).
Simshuser 1989: W. Simshuser, La jurisdiction municipale la lumire de la Lex
Irnitana, n: Revue historique du droit franais et tranger 67/4, 1989, 619650.

Bibliografie

315

Sirks 2001: B. Sirks, Making a Request to the Emperor Rescripts in the Roman
Empire, n: Administration, Prosopography and Appointment Policies in the Roman
Empire, ed. von Lukas de Blois, 121135 (Leiden et al. 2001).
korpil, 1894: H. korpil, Antike Inschriften aus Bulgarien. AEpigrM 17, 1894, 170
224.
Slofstra 1991: J. Slofstra, Changing settlement systems in the Meuse-Demer-Scheldt
area during the Early Roman Period, n: N. Roymans, F. Theuws (eds.), Images of
the past. Studies on ancient societies in Northwestern Europe, Studies in Prae- en
Protohistorie 7 (Amsterdam 1991).
Slofstra 2002: J. Slofstra, Batavians and Romans on the Lower Rhine. The Romanisation
of a Frontier Area, Archaeological Dialogues 9, 2002, 1638.
Slootjes 2006: D. Slootjes, The Governor and his Subjects in the Later Roman Empire
(Leiden 2006).
misko 1935: M. misko, Stanowisko wczesnorzymskie w Kookolinie, pow.
Rohatyski, n: Wiadomo ci Archeologiczne 13, 155164.
Smith 1989: V. L. Smith, Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism
(Philadelphia, edi ia a doua 1989).
Sommer 1988: C. S. Sommer Kastellvicus und Kastell. Untersuchungen zum Zugmantel
im Taunus und zu den Kastellvici in Obergermanien und Rtien. FuBeBadWrt 13,
1988, 457707.
Sommer 1988: C. S. Sommer, Kastellvicus und Kastell. Untersuchungen zum Zugmantel
im Taunus und zu den Kastellvici in Obergermanien und Rtien, n: FBVFG 13,
1988, 457707 .
Sommer 2003: M. Sommer, Konstruktion einer Landschaft. Zur Entstehung einer
sakralen Topographie der Bekaa-Ebene (Libanon) in der Konsolidierungsphase
rmischer Herrschaft (1. Jahrhundert n. Chr.), Historia 52, 2003, 209224.
Sommer 2004: M. Sommer, Sakrale Architektur und lokale Identitt, n: A. SchmidtColinet (ed.), Lokale Identitten in Randgebieten des Rmischen Reiches. Akten des
internationalen Symposiums in Wiener Neustadt, 24.26. April 2003, Wiener
Forschungen zur Archologie, vol. 7, 199208 (Viena 2004).
Sommer 2004: U. Sommer, Materielle Kultur und Ethnizitt eine sinnlose
Fragestellung? n: U. Veit et al. (eds.), Spuren und Botschaften: Interpretationen
materieller Kultur, 205224 (Mnster 2004) .
Sommer 2005a: M. Sommer, Romas orientalische Steppengrenze. Palmyra Edessa
Dura-Europos Hatra. Eine Kulturgeschichte von Pompeius bis Diocletian, (Historia
Einzelschriften) (Stuttgart 2005).
Sommer 2005b: M. Sommer, Palmyra and Hatra. Civic and tribal institutions at the
Near Eastern steppe frontier, n: Erich S. Gruen (ed.), Cultural borrowings and ethnic
appropriations in antiquity, Oriens et Occidens, vol. 8, 285296 (Stuttgart 2005a).
Sommer 2005c: M. Sommer, Romas orientalische Steppengrenze, Oriens et Occidens,
vol. 9, (Stuttgart 2005b).
Sommer 2008a: M. Sommer, Bauen an der Grenze. berlegungen zur
Monumentalisierung kultureller Identitten, n: F. Pirson, U. Wulf-Rheidt (eds.),
Austausch und Inspiration. Kulturkontakt als Impuls architektonischer Innovation,
Diskussionen zur archologischen Bauforschung, 202213 (Mainz 2008a).

316

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Sommer 2008b: M. Sommer, Der Lwe von Tadmor. Palmyra und der
unwahrscheinliche Aufstieg des Septimius Odaenathus, Historische Zeitschrift 287,
2008b, 281318.
Sommer 2009: M. Sommer, Rmische Geschichte II. Roma und sein Imperium in der
Kaiserzeit (Stuttgart 2009).
Speidel 1994: M. A. Speidel, Riding for Cesar. The Roman Emperors Horse Guards
(Londra 1994).
Speidel 1995: M. A. Speidel, Das rmische Heer als Kulturtrger. Lebensweisen und
Wertvorstellungen der Legionssoldaten an den Nordgrenzen des Rmischen Reiches
im 1. Jahrhundert n. Chr, n: R. Frei-Stolba, H. Herzig (eds.), La politique dilitaire
dans les provinces de lEmpire romain IIme-IVme sicles aprs J.-C. Actes du IIe
colloque roumano-suisse, Berne 12-19 septembre 1993,187209 (Bern 1995).
Sperber Katzoff 1993: D. Sperber, R. Katzoff, On the Office of the Defensor in
Palestine and Egypt During the Third Century CE, n: Saul Lieberman Memorial
Volume, S. Friedman (ed.), 111 (New York, Ierusalim 1993). .
Sprey 1953: W. Sprey, Tacitus over de opstand der Bataven (Groningen 1953).
Stahl 1978: M. Stahl, Imperiale Herrschaft und provinziale Stadt Strukturprobleme der
rmischen Reichsorganisation im 1.3. Jh. der Kaiserzeit (Gttingen 1978).
Stearns 1989: MacDonald Stearns, Das Krimgotische, n vol. Beck (ed.) 1989, 175194.
Steinsapir 2005: A.I. Steinsapir, Rural sanctuaries in Roman Syria. The creation of a
sacred landscape, BAR international series, vol. 1431 (Oxford 2005).
Stoian 1959: I. Stoian, De nouveau sur la plainte des paysans du territoire dHistria,
Dacia, N.S., 3, 385394.
Stoklund 1995: M. Stoklund, Die Runen der rmischen Kaiserzeit. n: Lund Hansen
1995, 317346.
Stolte 2003: B. Stolte, Jurisdiction and the Representation of Power or the Emperor on
Circuit, n: The Representation and Perception of Roman Imperial Power
Proceedings of the Third Workshop of the International Network Impact of Empire
(Roman Empire, c. 200 B.C.A.D. 476) Romae 2002, L. de Blois, P. Erdkamp, O.
Hekster (eds.), 261268 (Amsterdam 2003) .
Strobel 1989: K. Strobel, Die Donaukriege Domitians. Antiquitas, Reihe 1:
Abhandlungen zur alten Geschichte 38 (Bonn 1989).
Strobel 1998: K. Strobel, Dacii. Despre complexitatea mrimilor etnice, politice i
culturale ale istoriei spa iului Dunrii de Jos, n: SCIVA 49 (1998), 6195 (parte
inti), respectiv 207227 (partea a doua).
Suceveanu Barnea 1991: Al. Suceveanu, Al. Barnea, La Dobroudja romaine (Bucureti
1991).
Suceveanu Zahariade 1986: Al. Suceveanu, M. Zahariade, Un nouveau vicus sur le
territoire de la Dobroudja romaine, Dacia, N.S., 30, 97115.
Suceveanu 1971: Al. Suceveanu, Din nou despre CIL, III, 14477, Peuce, 2, 145159.
Suceveanu 1974: Al. Suceveanu, La dfence du littoral de la Dobroudja lpoque
romaine (Ier IIIe sicle de n. .), Revue roumaine dhistoire, 13, 215228.
Suceveanu 1977: Al. Suceveanu, Via a economic n Dobrogea roman (secolele IIII)
(Bucureti 1977).
Suceveanu 1985 : Al. Suceveanu, Autour des rcentes discussions concernant le
processus de la romanisation, Thraco-Dacica, 6, 105115.

Bibliografie

317

Suceveanu 1985a: A. Suceveanu, n legtur cu unele discu ii privind procesul de


romanizare, n: Thraco-Dacica 6, 12.
Suceveanu 1992: Al. Suceveanu, Die Rmischen Verteidigungsanlagern an der Kste
der Dobrudscha, BJb, 192, 1992, 195223.
Suceveanu 1998: Al. Suceveanu, Fntnele. Contribu ii la studiul vie ii rurale n
Dobrogea roman (Bucureti 1998).
Suceveanu, 20012002: Al. Suceveanu, Contribu ii la cunoaterea satului dobrogean din
epoca roman, StCercIstorV, 5253, 20012002, 157172.
Summers 1970: R. Summers: Roman Justice and Apuleius Metamorphoses, n: TAPhA
101, 1970, 511531.
Syme 1939: R. Syme, The Roman Revolution (Oxford 1939).
Syme 1957: R. Syme, The Friend of Tacitus, JRS 47, 1957, 131135.
Syme 1958: R. Syme, Tacitus (Oxford 1958).
Syme 1988: R. Syme, Avidius Casssius. His Rank, Age, and Quality, n: R. Syme, A. R.
Birley, E. Badian (eds.), Roman papers, 689701 (Oxford 1988).
Tarpin 2003: M. Tarpin, Les magistrates des vici et de pagi et les lites sociales des
cits, n: M. Cbeillac-Gervasoni, L. Lamoine (eds.), Les lites et leurs facettes, 257
266 (Roma 2003).
Tarpin 2006: M. Tarpin, Vici et pagi dans loccident romain, Romae 2004; F.
Santangelo, Confini di citt e confini di pagi nellItalia romana: il problema del
dualismo limitaneo, n: L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (eds.), Gli statuti
municipali, 615626 (Pavia 2006).
Taylor 2003: D. Taylor, Bilingualism and diglossia in late antique Syria and
Mesopotamia, n: James Noel Adams et al. (eds.), Bilingualism in ancient society.
Language, contact and the written text, 298331(Oxford 2003).
Teichner 2006: F. Teichner, Romanisierung und keltische Resistenz ? Die kleinen
Stdte im Nordwesten Hispaniens, n: E. Walde, B. Kainrath (eds.), Die
Selbstdarstellung der rmischen Gesellschaft in den Provinzen im Spiegel der
Steindenkmler,
Akten
des
IX.
Internationalen
Kolloquiums
ber
provinzialrmisches Kunstschaffen Innsbruck 2005, IKARUS 2, 202216
(Innsbruck 2006).
Teichner 2008: F. Teichner, Zwischen Land und Meer Entre tierra y mar. Studien zur
Architektur und Wirtschaftsweise lndlicher Siedlungen im Sden der rmischen
Provinz Lusitanien, Stvdia Lvsitana 3 (Merida 2008).
Teichner 2009: F. Teichner, J. J. Cepeda Ocampo, J. M. Iglesias Gil, A. Ruiz Gutirrez,
La determinacin del permetro urbano de IULIOBRIGA (Cantabria). Prospecciones
geofsicas en el sector de La Llanuca, MM 50, 2009, 172196.
Telnov Vornic Bubulici 2003: N.P. Telnov, V. Vornic, V. Bubulici, Ceramica din
aezarea dacilor liberi de la Pruteni, n: Tyragetia 12, 6379.
Terrenato 1998: N. Terrenato, Tam Firmum Municipium: The Romanization of
Volaterrae and its Cultural Implications, n: JRS, 88, 1998, 94114.
Terrenato 2001a: N. Terrenato, Introduction, n: S. Keay, N. Terrenato (eds.), Italy and
the West. Comparative issues in Romanization (Oxford, 2001).
Terrenato 2001b: N. Terrenato, The Romanization of Italy: global acculturation or
cultural bricolage?, n: C. Forcey, J. Hawthorne, R. Witcher (eds.) TRAC 97,

318

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Proceedings of the Seventh Annual Theoretical Roman Archaeology Conference,


2027 (Oxford 2001).
Thomas 1967: S. Thomas, Die germanischen Scheibenfibeln der Rmischen Kaiserzeit
im freien Germanien. Berliner Jahrbuch fr Vor- und Frhgeschichte 7, 1967, 1187.
Timofan Barbu 2007: A. Timofan, I. Barbu, O stel funerar cu inscrip ie descoperit
la Alburnus Maior, n: Apulum 44, 2007, 185191 .
iplic Purece 2006: I. M. iplic, S. I. Purece (eds.), Rela ii interetnice n spa iul
romnesc. Popula ii i grupuri entice (II i.Hr. V d.Hr) (Alba Iulia 2006).
Torrent 1970: A. Torrent, La iurisdictio de los magistrados municipals (Salamanca
1970).
Toynbee 1965: A. J. Toynbee, Hannibals Legacy (Oxford 1965).
Trillmich Zanker 1990: W. Trillmich, P. Zanker (eds.), Stadtbild und Ideologie. Die
Monumentalisierung hispanischer Stdte zwischen Republik und Kaiserzeit
(Mnchen 1990).
Tudor 1951: D. Tudor, Vicus Quintionis, SC - Iai, 2, 1951, 12, 498518.
Tudor 1956: D. Tudor, Cohos I Cilicum in Scythia Minor i Taurida, Analele
Universit ii Bucureti 5, 5165.
Ucko 1995: P. J. Ucko, Introduction: archaeological interpretation in a world context, n:
P. J. Ucko (ed.), Theory in Archaeology, 127 (Londra 1995).
Uhalde 2007: K. Uhalde, Expectations of Justice in the Age of Augustine (Philadelphia
2007).
Untermann 1961: J. Untermann, Sprachrume und Sprachbewegungen im vorrmischen
Hispanien (Wiesbaden 1961).
Untermann 1965: J. Untermann, Elementos de un Atlas Antroponomico de la Hispania
Antigua (Madrid 1965).
Untermann 1980: J. Untermann, Namenkundliche Beitrge zu lateinischen Inschriften
aus Kantabrien, BeitrNamF 15, 1980, 367392.
Untermann 1992: J. Untermann, Los etnnimos de la Hispania antigua y las lenguas
preromanas de la Pennsula Ibrica, Complutum 2/3, 1992, 1933.
Vaquerizo 2003: D. Vaquerizo Gil, Gua arqueolgica de Crdoba: una visin de
Crdoba en el tiempo a travs de su patrimonio arqueolgico (Crdoba 2003).
Venedikov 1955: I. Venedikov, Deux nouveaux ex-voto, BIAB, 19, 2, 1955, 195205.
Villier 1939: R. Villier, Essai sur la pollicitatio a une res publica, RHDFE, 18, 1939,
138.
Vismara 1987: G. Vismara, Ancora sulla episcopalis audientia (Ambrogio arbitro o
guidice?), n: Scripta et Documenta Historiae et Iuris 53, 1987, 5373.
Vittinghoff 1951: F. Vittinghoff, Rmische Stadtrechtsformen zur Kaiserzeit, n: ZRG
RA 68, 1951, 435485.
Vittinghoff 1974: F. Vittinghoff, Das Problem des Militrterritoriums in der
vorseverischen Kaiserzeit. n: AttiConvegnoInt: I diritti locali nelle province romane
con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo. AcLinc 371 (Roma
1974).
Vittinghoff 1980: F. Vittinghoff, Arcana imperii. Zur politischen Integration sozialer
Systeme in der Hohen Rmischen Kaiserzeit, n: Hans Erich Stier, Gedenkfeier zu
Ehren d. am 26. Jan. 1979 verstorbenen em. ordentlichen Professor der Alten

Bibliografie

319

Geschichte, 7. Dez. 1979, Schriften der Gesellschaft zur Frderung der


Westflischen Wilhelms-Universitt zu Mnster, vol. 68, 2131(Mnster 1980).
Vnukov 2003: S. J. Vnukov, Priernomorskie amfory I v. do n.e. - II v. n.e.
(morfoloigija). (Moscova 2003).
Vornic Telnov Bubulici 2004: V. Vornic, N. Telnov, V. Bubulici, Noi descoperiri
arheologice n aezarea dacilor liberi de la Pruteni, n: Tyragetia 13, 4148.
Vo 2008: H.-U. Vo, Fremd, ntzlich, machbar. Rmische Einflsse im germanischen
Feinschmiedehandwerk. n: S. Brather (ed.) Zwischen Sptantike und
Frhmittelalter. RGA-Ergnzungsvol. 57 343365 (Berlin, New York 2008).
Vo et al. 1998: H.-U. Vo, P. Hammer, J. Lutz, Rmische und germanische Bunt- und
Edelmetallfunde im Vergleich. Archometallurgische Untersuchungen ausgehend
von elbgermanischen Krpergrbern. Ber. RGK 79, 1998, 107382.
Vries 1961: J. de Vries, Altnordisches etymologisches Wrterbuch (Leiden 1961).
Vuli 1931: N. Vuli, Antiki spomenici nae zemle, 71 (Belgrad 1931).
Vulpe 1938: R. Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja (Bucureti 1938).
Vulpe 1953: R. Vulpe, Canabenses i Troesmenses. Dou inscrip ii inedite din Troesmis,
StCercIstorV, 4, 1953, 34, 557582 .
Vulpe 1977: R. Vulpe, Le sanctuaire de Zeus Casios de Seremet et la problme dun
vicus Casianus, Epigraphica, 113130 (Bucureti 1977).
Wallace Hadrill 2008: A. Wallace-Hadrill, Romaes Cultural Revolution (Cambridge
2008).
Weber 2004: E. Weber, Norikerinnen und Noriker im rmischen Dakien, n: L. Ruscu et
al. (eds.), Orbis antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca 2004,
816820.
Webster 1995: J. Webster, Interpretatio. Roman word power and the Celtic gods,
Britannia 26, 1995, 153161.
Webster 1997: J. Webster, Necessary Comparisons: A Post-Colonial Approach to
Religious Syncretism in the Roman Provinces, n: World Archaeology 28, 1997,
324338.
Webster 2001: J. Webster, Creolizing the Roman Provinces. American Journal of
Archaeology 105, 2001, 209225 .
Wells 2001: P. S. Wells, The Barbarians Speak. How the conquered peoples shaped
Roman Europe (Princeton 2001).
Wells 2005: P. S. Wells, Creating an Imperial Frontier: Archaeology of the Formation of
Romes Danube Borderland, n Journal of Archaeological Research 13 (2005), 51.
Wenskus 1961: R. Wenskus, Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der
frhmittelalterlichen gentes. edi ia a doua (Kln et al. 1977) (prima edi ie 1961).
Werner 1966: J. Werner, Herkuleskeule und Donar-Amulett, n: Jahrbuch des Rmisch
Germanischen Zentralmuseums Mainz 11 .
Wieacker 2006: F. Wieacker, Rmische Rechtsgeschichte Die Jurisprudenz vom
frhen Prinzipat bis zum Ausgang der Antike im westrmischen Reich und die
ostrmische Rechtswissenschaft bis zur justinianischen Gesetzgebung: ein Fragment.
Aus dem Nachlass von Franz Wieacker (vol. 2), J. G. Wolf (ed.) (Mnchen 2006).
Wiegels 1985: R. Wiegels, Die Tribusinschriften des rmischen Hispanien Ein
Katalog. Madrider Forsch. 13 (Berlin 1985).

320

Romanizarea. Impunere i adeziune n Imperiul Roman

Wiegels 1989: R. Wiegels, <Solum Caesaris> Zu einer Weihung im rmischen


Walheim. Chiron 19, 1989, 61102.
Wiemer 2003: H.-U. Wiemer, Vergangenheit und Gegenwart im Antiochikos des
Libanios, n: Klio 85, 2003, 442468.
Wilcken 1973: U. Wilcken, Griechische Geschichte, 1973, 273 .
Wilkes 1969: J. J. Wilkes, Dalmatia (Londra 1969) .
Willems 1968: W. Willems, Romans and Batavians. A Regional Study in the Dutch
Eastern Area (Amsterdam 1986).
Wilmanns 1981: J. C. Wilmanns, Die Doppelurkunde von Rottweil und ihr Beitrag zum
Stdtewesen in Obergermanien, n: ES 12, 1981, 3182 .
Winkler 1974: I. Winkler, Procesul romanizrii n lumina monumentelor epigrafice i
sculpturale din aezrile rurale ale provinciei Dacia, n: SCIVA 25, 1974, 4, 497
515.
Wirth 1994: G. Wirth, Der Grossmchtige Osten. Problem der rmisch-persischen
Auseinandersetzung in der Kaiserzeit, n Arheologia Moldovei 17 (1994), 87.
Wolf 2000: J. G. Wolf, Iurisdictio Irnitana, n: Scripta et Documenta Historiae et Iuris
66, 2000, 2961.
Wolff 1975: H. Wolff, Miscellanea Dacica, ActaMusNapoca, 12, 1975, 147152.
Wolfram Pohl 1990: H. Wolfram, W. Pohl (eds.), Typen der Ethnogenese (Wien
1990).
Wolfram 1988: H. Wolfram, History of the Goths. Berkeley: University of California
Press.
Wolfram 1995: H. Wolfram, Die Germanen (Mnchen 1995).
Wolfram 1998: H. Wolfram, Das Reich und die Germanen. Zwischen Antike und
Mittelalter. Siedlers Deutsche Geschichte vol. 1 (Berlin 1990) edi ie nou 1998.
Wollmann 1986: V. Wollmann, Un lucus la Alburnus Maior, n: AIIA 17, 19851986,
253295 .
Wollmann 1996: V. Wollmann, Mineritul metalifer, extragerea srii i carierele de piatr
n Dacia roman. Der Erzbergbau, die Salzgewinnung und die Steinbrche im
rmischen Dakien (Cluj-Napoca 1996) .
Wolters 2003: R. Wolters, Rmischer Import 1 Historisches. RGA 25, 138143
(Berlin, New York 2003).
Wolters Erdric Vo 2003: R. Wolters, M. Erdrich, H.-U. Vo, Rmischer Import. n:
J. Hoops (ed.), 138158 (Berlin, New York 2003).
Woolf 1992: G. Woolf, Imperialism, Empire and the Integration of the Roman
Economy, WorldA, 23, 1992, 283293.
Woolf 1994: G. Woolf, Becoming Roman, staying Greek: culture, identity and the
civilizing process in the Roman East, n: Proceedings of the Cambridge Philological
Society 40, 1994, 116143.
Woolf 1997: G. Woolf, Beyond Romans and Natives, n: World Archaeology, 28, 1997,
339350.
Woolf 1998: G. Woolf, Becoming Roman. The Origins of Provincial Civilization in
Gaul, (Cambridge 1998).
Yadin 2002: Y. Yadin, The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of
Letters (Ierusalim 2002).
Yon 2002: JB. Yon, Les notables de Palmyre (Beyrouth 2002).

Bibliografie

321

Zaccaria 1994: Cl. Zaccaria, Il territorio dei municipi e delle colonie dellItalia, n:
LItalie dAuguste Diocltien, Romae, CEFR, 198, 309327 (Roma 1994).
Zahran 2003: Y. Zahran, Zenobia between reality and legend (Oxford 2003).
Zanker 1989: The Power of Images, n JRS 79 (1989), 157164.
Ziegler 1971: K.-H. Ziegler, Das private Schiedsgericht im antiken rmischen Recht
(Mnchen 1971).
Zugravu 1999: N. Zugravu, Roma. Politic i acultura ie. Introducere la problema
romanizrii (Iai 1999).