Você está na página 1de 1

Klik kanan notepad > pilih run as administrator

> Lalu tekan CTRL+O


> windows
> system32
> macromed
> Flash
> ubah mode dari text document ke all files
> buka mms.cfg
> tambahkan kode
AutoUpdateDisable=0
SilentAutoUpdateEnable=1
ProtectedMode=0
>lalu save