Você está na página 1de 28

ERDLYI TUDOMNYOS FZETEK

SZERKESZTI

DR. GYRGY LAJOS


1938.

AZ E. M. E. KIADSA

9 8 . SZ.

A ROMN ZENE
FEJLDSTRTNETE
Irta:

LAKATOS ISTVN

M I N E R V A IRODALMI S NYOMDAI MINTZET R.-T. CXUJ


1938.

LELTARI SZAM

A romn zene fejldstrtnete.


A romn muzsika mltja csak egy szzados, teht egszen fiatal,
de fejldstrtnetben benne van a nyugateurpai mzene minden jelleg
zetes irlya, miknt a tenger viznek egyetlen cseppje magban foglalja
a nagy cenok viznek minden sajtossgt. A nyugateurpai mzene
tbb vszzados fejldst sszesrtve adja a romn zene trtnete.
A romnsg nemzeti lete fiatal, gy mzenje sem tarthatott lpst
a nyugateurpai muzsika fejldsvel. Nyugat zenekultrja, miknt nem
zeti trtnelme, tbb vszzados. Az emberi mveltsg fejldse jval
megelzte a mzene kialakulst. A zene fejldsvonala csak lomhn,
nagy ksssel kveti a tbbi mvszett, mintha a tanult muzsika megrse jl elksztett, mvelt talajt kvnna. Az reg eurpai nemzeteknl
a zenei mveltsg csak akkor jelenik meg, amikor mr a tbbi kultrtnyez fejldsnek deln van, vagy azt mr jval meg is haladta.
I. A romn zene kora.

Az kor hatrllomsait igen nehz megllaptani, mert nincsenek


rott emlkei. Ktsgtelen azonban, hogy ennek a kornak ktfle zenje
volt: a) a np zenje; b) az egyhz zenje.
a) A npzene. A np bizonyra rgen is nekelt, teht felttelezhet,
hogy voltak npdalok. A npdalgyjts, a npdalok elemezse, ssze
hasonltsa csak ksbbi tudomny, de az jabban sszegyjttt s
tudomnyosan megvizsglt, ktsgtelenl si eredet romn npdalok
azt bizonytjk, hogy a romn npdalnak hrom csoportja ltezett: 1. A
mindennapi let lrai megnyilatkozsait adjk a doink, melyek a vgy,
a megelgedettsg, a bnat, az rm, a szerelem rzelmeibl fakadtak.
2. A pihens hetenknti nnepe tncban egyest reget-fiatalt: a tncdalok
legjellegzetesebbje a hra. 3. Vgl a npi llek vallsos megnyilatkoz
saibl szlettek meg a kolindk, amelyek valamely szent, vagy vallsos
esemny dicstsre szolglnak s nha venknt csak egyszer, kivteles
nnepekkor szlalnak meg. Ezek az si npi dallamok -szlv s trk
hatst riztek meg, de hangsoraik sokszor mutatnak hasonlatossgot a
rgi grg, kzpkori egyhzi, de mg a pentaton, egsz hangkz hang
sorokkal is. A npdalok szigor, elfogulatlan vizsglata s tanulmnyo
zsa mg sok munkt fog adni a zenetudsoknak. A korszer folklr van
hivatva arra, hogy ktsgtelenl eldntse a romn npdal si eredett. A
romn zene korban a npdalt csak a np ismeri s nekli. Ez a zene
egyszlam.
b) Az egyhzi zene. Az egyhzi zent a papok s a krjk cso
portosult tanultabb elemek ismerik. Mzennek a nyomt sem lehet az

korban tallni. A rgi romnlakta terleteken jrt idegenek tlersaibl


tudjuk, hogy az kor egyhzi zenje grgs, biznci s szlv elemeket
tartalmazott. Aleppi Pl emlti, hogy Targovisteben szpen adtak el
hsvti dalokat grg s romn nyelven. Dimitrie Cantemir fejedelem rja,
hogy a grg s -szlv-nyelv neklst az egyhzi zenben Vasile Lupu
vezette be 1634. s 1653. kztt Ez idtj t egyhzi nekeseket mg nem
kpeztek ki, rendes hangjegyrs sem ltezett. Az egyhzi nekeket hallo
msbl tanultk az regektl a fiatalok, s ha valaki le is jegyzett ne
keket, annak mdja teljesen egyni volt. A XVI. szzadban kezdenek
valami egyszer, zavaros rendszert vinni az egyhzi nekek lejegyzsbe.
Amikor Konstantinpoly elfoglalsa utn (1453) a trkk kildzik a
grg papokat, egy rszk romn-lakta terletekre menekl. Ezek a
menekl grg pspkk, papok, szerzetesek honostjk meg a romn
egyhzban a grg pszaltikus neklst. Azeltt az egyhzi zene dallam
kincsnek -szlvnak kellett lennie, amint egyik-msik rgi kolinda dallamn
ki lehet mutatni. Az kori romn egyhzi zene is egyszlam.
II. A romn mzene kzpkora.

A romn zene kzpkort mr rsos emlkek jellemzik. A npi zene


s egyhzi zene mellett a nyugati mzene hatsra ekkor mr jelentkezik a
hzi muzsika, a hangversenylet s az els zeneszerzk nevvel is tall
kozunk.
a) A npzene. A npdalban rejl szpsgekre a klfld hvja fel a
romnsg figyelmt. Az els rott emlket az egyik Esterhzy hercegnek
tulajdontott kziratban talljk fel. Ebben le volt jegyezve egy olh tnc".
Kjoni Jnos ferencrendi szerzetes 1663-ban lekottz egy dalt, melynek
cime: Lupu vajda asszonynak dala"; ugyancsak r le egy romn tncot
is. Egyik legfontosabb rott emlk Fr. I. Sulzernek: Geschichte des trans
alpinischen Daciens cm munkja, mely 1781-ben jelent meg Bcsben.
A m msodik ktetben a szerz lerja az kirlysg zenjt s lejegyez
10 eredeti romn npdalt, kzttk egy fltte jellegzetes vtncot (Grtel
tanz). Ezek a npdalok, melyek 150 ves lejegyzsek, nem mutatjk a
keleti zennek a romn npdalra gyakorolt hatst.
A XIX. szzad elejn nhny idegen zensz kerl az orszgba;
ezeket megkapta a romn npi dallamok klnlegessge s megkezdettk
lejegyzsket. Az els romn ember, aki romn npi dallamokat gyjteni
s jegyezni kezdett, Anfon Pann volt. 0 Chrysantos hangjegyrsi md
szervel rta le a npdalokat. Els mvben, a Versur muzicesti ce se
cnf la nasterea Mniuitorului nosfru Is. Hr. cmben (Npdalok, melyeket
Megvltnk Jzus Krisztus szletsekor nekelnek), amely 1841-ben jelent
meg, karcsonyi dalok szvegei tallhatk. A dallamok csak a m msodik
kiadsban jelentek meg. A romn npdalgyjts szempontjbl nagy
rtk Anton Pann-nak 1846-ban megjelent Poesii populre (Npdalok),
tovbb az 1850-ben megjelent 0 seztoare n tara c. rsa s az 1850
1852 kztt kinyomtatott 6 fzete, melyeknek gyjtemnyes cme: Spitalul
amorului, sau Cnttorul dorului. Ez idtjt naptrakban s egyb fze
tekben is jelentek meg romn npdalok. Anton Pann egyik tantvnya, a

rmnicul vlcea-i C. Dimitrescu is, rtkes npdallejegyzseket hagyott


htra. Mind a Pann-, mind a Dimitrescu-fle npdallejegyzsek egyszlamak, ksret nlkliek s a lejegyzs rendszere rgi pszaltikus. Ezeket
a npdalokat a np nekelte, szjhagyomny s hegedsk tjn terjed
tek. A romn lantosok, hegedsk ppen gy bolyongtak s kboroltak
egyik udvarhztl, az egyik bojrtl, vajdtl a msikhoz, mint a francia
troubadourok, a nmet Minnesngerek vagy a magyar Tindi Lantos

ft A t N T S P I A O P
DIN

IOASA

3 5 8 A T MT i

-*9AT ' ! l

ASACTTi r>r0UISP"B.

n* T . ->

KOK 1 lj

KCK H

c<t>mA 3 . )

9. E>. 5.
Pszaltikusan lejegyzett npi dallam Pann Anion Spitalul amorului" cm mvbl.
Bucuregti, 1852.

Sebestynek. Keresztl-kasul jrtk az orszgot s dalaikkal szrakoztattk


az udvarhzakat. A tnczent is k nyjtottk. A npdalok igazi terjeszti,
npszersti k voltak. Egyik-msik orszgos hrre, npszersgre tett
szert. Leghresebbek kzlk: Barbul Lutaru, aki Liszt Ferencnek jtszott,
Costica Candeanu s Ciolac. Olyan a szerepk, mint volt a kzpkori
nmet Spielmannoknak s francia jongleurknek. A legrgibb romn npi
hangszerek voltak: a psztorok ltal hasznlt egyszer egy- s ktg
sp (hossza kb. 80 cm. s hat lyuka van), a havasi krt, a 18 g pnsp,
a duda, a koboz, cimbalom, heged. A rgi hegedsk hangszerei heged,
koboz, duda s cimbalom voltak.
b) Az egyhzi zene. A romn egyhzi zene kzpkora Biznc buksa
utn kezddik. A romnok lakta terletekre menekl biznci egyhzi

emberek mr ismerik a hangjegyrst s gy az ebbl a korbl val fel


jegyzsek a XIV. szzadbeli Kukuzelis Jnos grg zensz hangjegyr
rendszervel kszltek. Az egyhzi zene gyakorlatban a XVII. szzad
vgn nagy fordulat ll be. A rgi biznci dallamokat megtartjk ugyan,
de a zene szvegt az eredeti grgbl s -szlvbl romnra fordtjk.
A legjelentsebb fordt Dosoftei moldovai metropolita. A zene termsze
tesen egyszlam, mely nem is ismeri a polyfonit. Bucurestiben csak
1817-ben alakul egy egyhzi zeneiskola, a Konstantinpolybl meneklt
Efezusi Pter vezetsvel. Itt tanul a romn egyhzi zene kt legjelen
tsebb szemlyisge: Anton Pann s Macarie szerzetes. Iasiban mr
1778-ban mkdik hasonl iskola Grigore Vizanti konstantinpolyi nekes
vezetsvel. Ebbl az iskolbl kerlt ki Dimitrie Suceveanu. a hres
templomi nekes. Bukovinban 1774-ben a putnai aptsgnak volt egyhzi
nekiskolja; hasonlt tallunk 1840-ben Comanestiben, de ezt ksbben
tviszik Cernujjiba. A XIX. szzad elejn madythosi Chrysantos jgrg
zenejt, durazzi rsek, konstantinpolyi zenetanr a mr feledsbe
merlt s rtelmetlenn vlt rgi biznci s Kukuzelis-fle hangjegyrs
elemeinek felhasznlsval megcsinlta az jabb kelet grg egyhzi
zeners rendszert. Chrysantosnak 1821-ben Prizsban megjelenik jgrg
nyelven rt mve (Bevezets az egyhzi zene elmletbe s gyakorlatba),
majd 1832-ben Triesztben Theoretikonja (zeneelmlete). A kt m vissz
hangja a romn fejedelemsgekben igen ers volt. A romnsg nemzeti
megjhodsa els veit lte s gy lelkesedssel fogadta Efezusi Pter
mozgalmt, aki bevezette a romn egyhzi zenbe a nagy Chrysantos j
egyhzi nek- s hangjegyr-mdszert.
A nemzeti megjhods korban kt komoly tehetsg egyhzi zensze
van az orszgnak: Anion Pann (17941854) s Macarie szerzetesfnk
(1784 1846). Mindketten lelkes hvei s npszersti voltak Chrysantos j
mdszernek. Nagy hozzrtssel s lelkesedssel kezdtk meg a romn
egyhzi zene korszerstst. Macarie 1823-ban Bcsben kiadta sajt
Theoretikon"-jt (zeneelmlett), Anton Pann pedig megrta Az egyhzi
zene elmleti s gyakorlati alapjai" cm mvt s ezekkel megvetik az
alapjt a romn egyhzi zene fejldsnek s megjhodsnak. E kt m
voltakpen jat nem tartalmaz, csak romn nyelven magyarzza, np
szersti s alkalmazza a Chrysantos tantsait a romn egyhzi zenben.
A biznci egyhzi zene szelleme teljesen elt a romn npi zentl, gy
rthet, hogy ennek meghonosodsval majdnem egyidejleg a biznci
egyhzi dallamok kz romn npdalelemek szvdnak fel s a gyakor
latban a bizncitl eltr, sajtosan eredeti romn npi dallamokkal t
itatott romnos nemzeti egyhzzene alakul ki. Az egyhzi s npi zene
e klns hatst megtalljuk a nyugateurpai zene kzpkorban is,
amikor Ambrosius s Gergely pspk sszerja s egybegyjti az egyhzi
zene dallamait, aminek nyomn megindul az eurpai egyhzi zene jj
szletse, majd megteremtdik a tbbszlamsg (polyfonia), vgl pedig
az egyhzi zene, a npi s a hzi muzsika klcsns hatsa alatt kialakul
az eurpai mzene.
Amikor Anton Pann s Macarie sszegyjti az egyhzi gyakorlatban
hasznlt dallamokat, ezzel egyszersmind megalapozzk az j nemzeti

egyhzi zent. A mozgalmat betetzi Cuza fejedelem 1863. februr 15-i


trvnye, amely az egyhzi gyakorlatban megtiltotta az idegennyelv
neklst. Ettl kezdve a templomokban romnul nekelnek. Az egyhzi
nekek szvegt grgbl Macarie s Pann fordtotta romnra. Ugyancsak

Macarie szerzetes templomi ,Anastasiar"-jnak cmlapja. Bcs, 1823.

k nemcsak az egyhzi, hanem a npi dallamokat is sszeszedtk s


lejegyeztk, s ezzel sztnszerleg is megjelltk az tjt az j romn
mzene kifejldsnek.
Nlunk, Bntban s Bukovinban a romn egyhz nem ismerte
sem a rgi Kukuzelisz-, sem a Chrysantos-fle pszaltikus* hangjegyrst.
Az egyhzi zent ezekben az orszgrszekben a szjhagyomny rizte
meg, ez volt az oka annak, hogy az erdlyi egyhzi zenben olyan sok

npi dallam kapott helyet, mg a bukovinai egyhzi dallamok kz orosz,


a bntiba pedig szerb npi dallamok szvdtak fel. A sokfle npi s
idegen hats tisztzst az egy- s tbbszlam romn egyhzi zen
ben egyik legrdekesebb s legfontosabb feladatnak tekintheti a romn
zenekutats.
c) A mzene kezdetei. A mzene nyugatrl tallt utat az orszgba.
A fejedelmek s bojrok klfldn tanul gyermekei megismerkednek
a nyugati zenvel, s amikor visszatrnek az orszgba, hangszereket
s zenekultrt hoznak magukkal. Rgebben tanult emberhez nem volt
mlt a nyilvnos muzsikls, de a XIX. szzad elejn a romn
elkelsgek ezt divatba hozzk. Ekkor mr a mveltsghez a zenls
ppen gy hozztartozik, mint a francia vagy nmet nyelv tudsa. A
lassanknt terjed hzi muzsika mr magban hordozza a magjt a
mzene kialakulsnak. A zenls a mveltsg fokmrje lvn, j hzban
illett zenlni. Constantin Brncoveanu lenyai, Stefan Cel Mar felesge
s Petru Rare? lenya nmet mesterektl tanulnak nekelni s hrfzni.
Bucurestiben 1800-ban az elkelsgek Mozartot s Beethovent jtsszk.
llami tmogatssal nmet, francia s olasz operatrsulatok jnnek az
orszgba s magukkal hozzk a nyugati zenemveltsget. Joseph Fouraux
s Victor Delmary operatrsulatai sikerrel jtszanak a nagykznsg eltt.
Guiseppe Sartit II. Katalin orosz crn azzal kldi Iaiba, hogy ott nagy
hallgatsg eltt szabadtri eladson elveznyelje sajt requiemjt.
1818-ban Bucurestiben klfldi trsulat jtssza Rossini Mzes Egyiptom
ban", Tolvaj szarka" s Mozart Varzsfuvola" cm operit. Ezt az
els operaegyttest Caragea munteniai vajda hvja az orszgba. Nmet
s francia operatrsulatok 1828 s 1831 kztt rendszeresen vendg
szerepelnek a fvrosban. 1834 teln ezek a trsulatok hatvan klnbz
nyugati dalmvet jtszanak. Ebben az vben megjelenik Sansoni Bazilio
operatrsulata is. Az egykor sajt meglepetssel veszi tudomsul, hogy
az opera zenekarban egy romn fuvols is jtszik: Filimon Mikls.
1830-tl kezdve a fvrosban a nyugateurpai nagy mvszek hang
versenyeznek, s megrt, rdekld kznsgre tallnak. Mg 1815-ben
annak, aki Romniban zongorzni akart tanulni, t kellett kelnie a Kr
ptokon, de a nyugati zene olyan rohamosan terjed, hogy Hasse Kroly
1820-ban Iaiban zongoragyrat alapt s nem gyzi a megrendelt hang
szereket kszteni. 1833-ban Ion Eliade Rdulescu kezdemnyezsre
Bucurestiben egy filharmonikus trsasg alakul s ezzel prhuzamosan
zeneiskola nylik meg, amelynek tanrai kztt talljuk Schlafot, a zon
goristt, Contit s Bongianinit. A zeneiskolnak negyven nvendke van
s a tants nehezen megy, mert a nvendkek nagy rsze nem tud rniolvasni. Ez az iskola 1840-ben megsznik. 1859-ben kezdi meg mkdst
egy llamilag seglyezett s A. A. Rosettitl vezetett zenede mely 1864-ben
N. Kretulescu kzoktatsgyi miniszter jvoltbl alakul t llamilag
fenntartott zeneiskolv (Conservator de musica). Els igazgatja Al.
Flechtenmacher volt s tanrai kztt ngy romnt tallunk: Visariont,
Nitescut, Cartut s Milit,
Az orszg msik vrosa, mely a nyugati zenei mveltsgnek hamar
otthont teremtett, Iasi volt, ahol 1813-ban kt fri hlgynek zongora-

8
jtkban gynyrkdhettek az elkelsgek. Ez a kt hlgy, Smaranda
eapte-Sate s Eufrosina Latescu, Beethoven, Mozart, Czerny s Kuhlau
zongoraszerzemnyeit jtszottk. A zongora volt a legnpszerbb ri
hangszer, de jtszottak hrft is s gitrt. Ez utbbi hangszert inkbb a
frfiak tanultk. Sturza Mihly moldovai vajda lenynak zenei tant
tatsra lehozza Bcsbl Helene Tayber kisasszonyt, a kitn zongora
mvsznt, aki ksbben frjhez megy Asachi rhoz. A hzi zenls
olyan npszer Iagiban, hogy szksgess vlik egy zeneiskola, melyet
meg is nyit a Germont hzaspr. Az iskolban neket, zongort s hrft
tantanak. 1831-ben Tudurachi Buradi laksn zongora- s gitrrkat ad.
Babtiste s Joseph Fouraux francia operatrsulata 1832-ben eladja Boieldieu A fehr asszony" cm dalmvt. Iagiban is elltogatnak a francia,
nmet s olasz idszaki operaegyttesek, s a nmet trsulat, ln Maria
Frisch els dalnekesnvel, Bellini, Weber, Meyerbeer, Donizetti dalmveit
jtssza. Boireaux trsulata francia operetteket, Vila s Barbieri olasz
operkat mutat be. 1836-ban Catargi, Vasile Alexandri s Asachi meg
alaktja a iasii zeneiskolt, amely hrom vi mkds utn eladja Bellini
Norma"-jt romn nyelven. A zeneiskolt azonban 1839-ben megszn
tetik. 1852-ben mg az a helyzet, hogy trsasgbeli embert megszlnak,
ha nyilvnosan muzsikl. Ez a sors rte Gh. Burada fhivatalnokot, aki
egy hangversenyen Beriot egyik hegedversenyt jtszotta el. Az egykor
sajt azt rta, hogy a kznsg rosszallag blogatott, mert nyilvnosan
hegedn jtszott, ami lealacsonyt s nem mlt, s csak cigny heged
skhz ill. Ezek ellenre Mihail Koglniceanu 1860-ban mgis megszer
vezi a iasii zenekonzervatriumot, amelynek ln olyan nevek llottak,
mint Eduard s Francisc Caudella, vagy C. Musicescu, akiknek mkd
shez fzdtt az intzet fnykora.
A romn operairodalom szrnyprblkozsai is Bucurestibl s
Iaibl indulnak meg. I. Eliade Rdulescu buzdtsra a bucures zene
iskola J. Wachmann (1831 1909) vezetsvel romn nyelven romn
szereplkkel eladatja Rossini Szemiramisz"-t. A primadonna, Ralia
Michalache, az egsz szerepet halls utn tanulta be, minthogy sem rni,
sem olvasni nem tudott. 1853-ban J. Wachmann sajt operettjeit adatja
el, melyeknek szvegeit Caragiale rta. Ezek az operettek (Butoi hercegn,
Vadak tnca stb.) helyi sznezetek, zenjk egyszer, kisigny. Az
idegen operaegyttesek, hogy kznsgk legyen, mr romn eladkat
is fellptetnek s msorukat romn mvekkel egsztik ki. Alex. Zissu
Madalena" s Bimboni Haiducul" cm romn mveknek nagy sikerk
van. 1879-ben a nemzeti sznhz igazgatjnak, Ioan Ghicanak, kezde
mnyezsre G. Stephanescu romn operett-trsulatot szervez s eladatja
Ed. Caudella vgoperit, az 01teana"-t s a Hatmanul Bltag"-ot. 1885ben alakul meg a Romn lrai trsasg", mely eljtssza a Lucia di Lam
mermoor", Traviata" s Faust" cm dalmveket, amelyeknek vezet
szerepeit az akkor igen npszer Gabrielescu s Dumitrescu tenoristk ne
keltk. Vgre 1896-ban Ed. Wachmann igazgatsga alatt megalakult
llami tmogatssal a bucures romn opera, amely azonban 1901-ben
megsznt.
Bucurestivel prhuzamosan Iaiban is rdeklds mutatkozik az

10

operaeladsok irnt. 1848-ban a furak s a fnemessg kzremkd


svel operetteket adnak el, melyeknek zenjt Flechtenmacher rja.
1875-ben a iasi-i nemzeti sznhz operett-trsulatot szervez, mely sikerrel
jtssza Lecocq s Offenbach mveit. Vgre 1860-ban Francisc Caudella
igazgatsval megindulhat a iasi-i llami zenekonzervatrium is.
Az 1800-as vek elejn a mzene csak a fejedelmi udvarokban s
a bojrok kastlyaiban volt otthonos. A romn fnemessg kezdemnye
zsre jnnek be az orszgba azok a klfldi tanrok (Francisc Caudella,
Jean Andre Wachmann a bucuresti filharmonikusok ksbbi karnagya
s L. Wiest hegedmvsz), akik Romniban megvetik a nyugati mzene alapjait. Elvlhetetlen rdemeik vannak a romn zene trtnetben,
mert k tantjk meg az els romn zeneszerz grdt az eurpai zene
kultra technikjra, k szoktatjk r a romn kznsget a nyugati
zenre s nevelik az els hangversenyjr nemzedket. Az els romniai
szlets zeneszerzk legjelesebbjei voltak: E. Caudella s A. Flechten
macher. Edouard Caudella (1841 1924J a iasi-i zenekonzervatrium els
igazgatjnak, Francisc Caudellnak fia, iasi-i szlets s Berlinben
tanult zent. Maga j hegeds s 1860-tl tanra szlvrosa zenekon
zervatriumnak, majd Cuza vajdnak udvari hegedse. Operkat rt,
melyeknek trgyt a romn nemzet trtnetbl mertette. 0 s Flechten
macher rjk az els romn dalmveket. Ed. Caudella 01teanca"-jt
1880-ban adjk elszr, utna nemsokra Petru Rares" cm operja is
sorra kerl. Operetteket is rt, melyeknek nagy volt a sikerk: a Fata
razgului" 1881-ben s a Harta razului" 1872-ben kerlt bemutatsra.
Az akkor jhr iasi-i zeneiskolban fejtette ki kivl tanri s nevel
munkssgt. Caudellnl kisebb jelentsg volt a szintn iai-i szlets
Alexandru Flechtenmacher (18231898), aki zent Bcsben, majd Prizs
ban tanult. is hegeds volt, s annak idejn sikerrel hangversenyezett
a nyugati vrosokban, klnsen Franciaorszgban. Az 1864-ben meg
nylt bucuresti llami zenekonzervatriumnak els igazgatja lett. Ers
nemzeti rzstl fttt szvegknyveit Vasile Alexandri rta. Mr 1848-ban
nagy sikert aratott lasiban a Baba harca" cm operettje. Jelesebb s
ismertebb mvei: Florin s Florica", Nunta trneasc" (Falusi lako
dalom) s a Cinelu Cinelu". Caudella Eduard, Flechtenmacher s Ed.
Wachmann operettjei elfutrjai voltak a romn opernak. Zenjk romnos dallamokbl szvdtt iskols hangszerelssel.
A klfldi utaz mvszek mind gyakrabban kerlnek Bucuretibe
s lasiba, a romn zene e kt kzppontjba, s figyelmket megkapja
a romn npzene szpsge. Schumann Rbert 1844-ben hangversenyezik
lasiban, Liszt Ferenc 1846-ban jtszik BucuresUben igen nagy sikerrel.
Itt hallott romn dallamok felhasznlsval rja Romn rapszdi"-jt,
melynek kzirata ma Weimarban tallhat. A romn npdalokat Barbul
Lutar jtka utn jegyezte le Liszt. 1809-ben a hres nmet gordonks,
Bernhardt Romberg, hangversenyezik az orszgban s azutn megrja
romn nemzeti fantzijt csellra s zongorra Mititic" cmen. 1854.
tjn lnk zenei s hangversenylet van Bucurestiben; errl Tolsztoj is
emltst tesz egyik levelben, amelyet mint a BucuresUt megszll orosz
csapatok tisztje rt vinek. Idegen pldkon felbuzdulva a nemzeti egysg

11

Flechtenmacher operettjnek cmlapja. last, . n.

12
fellendlsnek vei kitermelik a hazai zenei egytteseket is. Az els
tbbszlam nekkart 1844-ben alaktja meg Alex. Petrino iasii tantkpezdei nvendkekbl. Ezt a templomi nekkart felsbb rendeletre kt
v mlva feloszlattk. 1854-ben Gheorghe Burada alakt nekkart. Ez
idtjt szervezik Bucurestiben is az els templomi tbbszlam frfikart,
Grigorie Manciu veznylete alatt. Vgre 1864-ben a zenekonzervatorium
alaktja meg az els vilgi nekkart. Cuza fejedelem elrendelte, hogy
minden templom szervezze meg nekkart, a kntorokat pedig zenei tan
folyamokra utastotta. E rendelet alapjn indtja meg Ioan Crt az els
liturgikus lland templomi nekkart. Nlunk 1861-ben az Astra romn
kultregyeslet pti ki az nekkarokat, melyek a romn nemzeti rzsnek, a
romn nyelvnek s mveldsnek voltak megrzi s istpoli. A legrgibb
egyhzi nekkar vrosunkban alakult 1840-ben. Legjobban a bnti
nekkarok voltak megszervezve, ahol minden nagyobb kzsgnek megvolt
a vegyes vagy frfi nekkara. Beszarbiban az orosz nknyuralom nem en
gedte meg a romn nekkarok megszervezst. Ezzel szemben Bukovin
ban, ahol mr 1881-ben mkdtek romn nekkarok, a cernauti-i Armonia"
kultregyeslet vd szrnyai alatt szabadon fejldhetett a romn dalkultra.
Romn sznfnikus zenekar megszervezse nehz feladat volt, mert
ehhez idegen zenszeket kellett szerzdtetni, minthogy a romnok kztt
a hangszeres zent mvelk legfeljebb hegedt, fuvolt s zongort jt
szottak. A romn filharmonikus zenekart Ed. Wachmann alaktja meg
1868-ban. A zenekar tagjai idegenekbl, csehekbl. osztrkokbl, magyarok
bl, nmetekbl s olaszokbl toborzdtak s a zenekart kzadakozsbl
tartottk fenn. I. Carol kirly 300 arannyal jrult a zenekar fenntartsi
kltsgeihez. Wachmann filharmonikus zenekara 1882-ig mkdtt: 37
v alatt 150 zenekari hangversenyt veznyelt s 245 mvet mutatott
be, kzttk Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert s ms klasszikus
mesterek szerzemnyeit. Ez a filharmonikus zenekar mintegy 35 tagbl
llott. Jtszottak benne a fvros jobb mkedveli is. Egyesletek is
alakultak, amelyek a zenekari hangszereken val jtk tanulst np
szerstettk. A zenei fellendls megltszik a megindul hangjegy
kiadvnyokon is. Klfldi kiadk vllalkoztak a romn npdalok egyszer
hangszerels zongoratiratainak kiadsra, st erre belfldi kiadk is
akadtak. Mindez azt bizonytja, hogy a hangjegyek irnt nagy volt a
kereslet. A kiadvnyok hangszereli azok az idegen muzsikusok voltak,
akik az orszgba jttek. Ezek a lettek technikailag igen kezdetlegesek.
Costache Negruzzi 1840-ben rja, hogy Rujitzchi nev katonazenekari
karmester igen sikerit npdatiratokat adott ki zongorn. Ivanovici
katonakarmesternek Duna keringje is megszletik. A m annyira np
szer volt, hogy Berlinben balett-formjban eladsra is kerlt. Vulpianutl jelennek meg npdaltiratok zongorra. Vasile Alexandri klt bartja,
Charles Mikuli, tiratban 1864-ben jelennek meg npdalok Douse airs
nationaux roumains" cmen. Minthogy az ilyen kiadvny j zletnek
bizonyult, egyms utn ltnak napvilgot a klnbz npdaltiratok az
els bevndorolt muzsikusok tollbl. H. F. Mllernl Bcsben nyomjk I. A.
Wachmann zongoralettjeit tbb fzetben. A sorozat cme: Roumania,"
s
cmlapjn ez ll: Recueil de Danses et d'Airs Valaques originaux,

18

transcrits pour le piano seul et dedis avec le plus profond respect


Son Altesse Srnissime la Princesse Rgnante de Valachie Marie Bibesco,
par Jean Andre Wachmann, Professeur de Musique vocale au Collge
national de St. Sava." Ugyancsak I. A. Wachmanntl a kvetkez darabok
jelennek meg zongorra: L'Echo de la Valachie", Bouquet de melodies
valaques", Les bords du Danube." Fritz Schubert hamburgi kiad adja
ki Vingt un Airs et Danses nationaux roumains", 21 Rumnische National
Melodien (Tnze und Lieder) fr dasPianoforte bertragen von A. Deprosse."
A bucuresti Ianda i Sandrovici kiadknl jelenik meg L. Wiest 54-ik
mve Cmpulungenc" cm hra zongorra s zenekarra. A vllalat
kiadvnyai kztt ez volt a 24-ik. Az idegen nev trok mellett romn
nevek is jelentkeznek. Alex Berdescu 1860. tjn tbb fzetbe nyomatja
ki npdaltiratait. A fzetek Bucuretiben jelentek meg a kvetkez fel
irattal : Melodii Romn notate pentru prima ora in tot originalitatea i
caracterulu lor national astfei cum s esecuta de Lutari Romani pentru
Pianoforte de Alecsandru Berdescu. Dedicate Natiunei romn." A fze
teket az llam kltsgn litografltk.
Mindezek a mvek egyszer npdaltiratok. Egyik-msik szerz ugyan
ersen hangslyozza, hogy a dalokat pontosan gy irta t zongorra,
ahogyan azokat eladni hallotta, de ez mg sem tekinthet megbzhat
nak. Az tiratok nem vehetk npi dallamoknak a npi zenetudomny
szempontjbl, hiszen akkor ennek a tudomnynak a mdszerei mg
nem voltak ismeretesek. Egyszer zongora-tiratokrl van sz, melyeknek
a mai rtelemben vett npdalgyjtshez semmi kzk sincsen. A romn
npi zene hozzkapcsoldott a nyugateurpai zenei romantikhoz s ennek
els gymlcsei ezek a npdaltiratok, melyekben a szerzk a npdalokat,
fggetlenl azok igazi hangsor, ritmikai s szerkezeti alakjtl, a nyugat
eurpai dur-moll sszhangzattani szablyokba illesztettk. mvekrl
a velk foglalkoz egykor brlk is igen gyermekesen rnak. Alecsandru
Berdescu egyik rsa pldul ilyeneket mond: Mindazok a dallamok,
melyeket a vrosokbari romn npi versekre szereznek s amelyeket a
romnok nemzeti rzelgseknek (nationale sentimentale) neveznek, kivtel
nlkl 3/s-ban rdnak: a hegedsk (lutarii) andantino vagy moderato
jtsszk ket s hatrozottan hangslyozzk a nyolcadokat, tizenhatodokat
s harminckettedeket."
A romn zene korai romanticizmust jelzik ezek a zongoratiratok,
valamint az ezek modorban szerzett j dallamok, romncok s operettek.
Jellemzi ket az egszen egyszer, iskolai harmonizls, a komoly,
nyugateurpai zeneszerz kszsg hinya. Az eurpai zenetrtnelem s
zenegyakorlat szempontjbl rtktelenek, viszont nem hallgathat el
jelentsgk a romn zenetrtnet szempontjbl. Velk lezrdik a romn
zene kzpkora, s megindul a romn zene j kora, amely elvetli az
egyszlamsgot s a tbbszlam zeneszerzs bevezetsvel, kpzett,
j kszltsg zeneszerzkkel mr helyet kvetel a romn nemzeti mzennek az ltalnos zenetrtnetben.

14

III. A romn zene jkora.

A romn zene jkora a zenei intzmnyek, hangversenylet, a zenei


mveltsg fejldsnek, a zeners s brlat fellendlsnek idszaka,
amely termszetszerleg sszefgg az orszg ltalnos mveltsgnek emel
kedsvel. Ezt a zenei kort a nemzeti eszmnek zenben val rvnyeslse
jellemzi, s olyan nemzeti romn mzennek megteremtsre sztnzi, amely
jelentsgben s rtkben nemzetkzi. Olyan ramlatokkal fogunk meg
ismerkedni, amelyek a nyugateurpai korai zenei romantikusok eszme
krbl indulnak ki s eljutnak a ksi romantikn s impresszionizmuson
keresztl a legjabb s legkorszerbb zenei megnyilatkozsokig. A npdal
tanulmnyozsa, gyjtse s feldolgozsa, a npi zene tudomnyos vizs
glata a legkorszerbb mdszerekkel trtnik, az egyhzi zene a tbb
szlamsgon keresztl tveszi a nyugati zeneszerz-technika eredmnyeit,
a zenebrlatnak eurpai kszltsg krniksai nnek fel, a hangver
senylet ritmusa versenyre kel a vilgvrosokval, a zenekarok teljest
mnynek minsge, tagjainak kszltsge s szma alkalmass vlik a
legnehezebb feladatok megoldsra. A zeneiskolk szintje emelkedik s
a zeneszerzk tudsa nem hagy kvnnivalt. Nagy lendletet s akarst
tallunk. Az egsz zenei berendezkeds azon cl rdekben fejleszti s
gyjti erit, hogy a nemzetkzi jelentsg romn mzent s annak
egynisgeit kitermelje.
a) A npzene. A npdalgyjts tudomnyosan, trgyilagos md
szerekkel csak a XX. szzad elejn indul meg. Az els ilyen megnyil
vnuls nyomait Titus Cern-nek az Arta" cm zenei lapban megjelent
npdalai mutatjk. 1909-ben megjelenik Ciorogarunak knyvecskje (Socec
kiadsa Bucurestiben) Cntece din popor cmen. Prvescu Hra din Cartal
cm munkjt, melynek npdalait Cordoneanu fonogrffal gyjttte,
1908-ban adta ki a Romn Akadmia.
Korszakalkotak a romn npzene szempontjbl Bartk Bla gyj
temnyei s dolgozatai. 1913-ban a Romn Tudomnyos Akadmia kiadja
Cntece poporale romnesti din comitatul Bihor cm munkjt, amely
j tvlatokat nyit meg a romn dallamok gyjtinek. 1923-ban megjelenik
Mnchenben Bartk msik mve, a Volksmusik der Rumnen
von
Maramures. Ugyancsak Bartk r Budapesten az Ethnografia 1914. v
folyamban egy jelents dolgozatot A hunyadi romn np zenedialektusa
cmen. Bartk gyjtsnek anyaga nagyrszt kiadatlan. A gyjtemny
tartalma: ngyszz kolinda s ezertszz egyb romn npi dallam.
Bartk az erdlyi romn npi dallamokat t csoportba osztja: 1. Kolindk
(karcsonyi dalok s betlehemes nekek), 2. Halotti sirat nekek (bocete),
3. Szertartsos nekek (lakodalmas s estkr nekek, romnul: strigaturi, paparude), 4. Tncdalok (clusarok, hork stb.). 5. Alkalomhoz nem
kttt egyb dallamok (doink s balladk,)
A korszer npi dallamgyjts mdszereit alkalmazta D. G. Kiriac
is, aki 1913-tl kezdve rtkes munkt vgzett. Gyjtemnyt (300 dallam)
a Romn Zeneszerzk Trsasga nyomatta ki. Sabin V. Drgoi 303
Colinde cm munkjt rtkes bevezetssel a kzoktatsgyi minisztrium
adta ki 1929-ben. Drgoi 100 doint zongorra sajtmaga jelentetett meg.

15

Vannak mg frfi- s vegyeskarra hangszerelt npdalai. Legrtkesebbek


D. G. Kiriac gyjtsei s feldolgozsai, melyek kzl megjelentek: Cn
teci s coruri colare (Feder kiadsa, Bucuresti). A Saxuval s Bnulescuval egytt gyjttt anyagot Cnteci s coruri colare cmen adtk ki
(Casa Scoalelor kiadsa Bucuresti). A Bnulescuval s Cucuval gyjtit
anyagot tartalmazza, vegyeskarra feldolgozva, a Coruri poporale cm
kt fzet (Feder kiadsa, Bucuresti) Hasonl mve: Hat npdalfeldolgozs
nekre s zongorra. (A Romn Zenerszerzk Trsasga kiadsa.) Sok
gyermekdala jelent meg nekhangra s zongorra a Lumea Copiilor cm
gyermeklapban. Kiriac htrahagyott anyagt Briloiu rendezi sajt al,
egy rszk meg is jelent Kilenc npdal nekre s zongorra" (Romn
Zeneszerzk Egyeslete kiadsa Bucureti) s Cnteci i Coruri colare
(Socec kiadsa 1930-ban Bucuresti) cmen. Rendezs, rszint sajt alatt
vannak a Kiriac gyjtemnybl: gyermekdalok, npdalok s doink,
melyeket sorban ki fog adni a Romn Zeneszerzk Egyeslete. Kiriac
megrtette a npdal gyjtsnek fontossgt s gyszlvn egsz mun
kssgt ennek szentelte.
A romn npi dallamok gyjtsvel sokan szereztek maguknak
rdemeket. Jelentsebbek Gheorghe Cucu, (szl. 1882-ben), aki kolindkat
hangszerelt vegyeskarra, Brediceanu (szl. 1877.), aki Bntban s Maramuresban vgzett gyjtseket; megjelent mvei kzl megemltendk:
Ardealul, Bnatul s Maramureul n port, joc i cntare, tovbb tz
fzet romn npdal s doina (Doine i Cnteci poporale
romneti),
kt fzet romn npi jtk (Jocuri poporale romrzesfi), s vgl egy
fzet doina. A munkk mind sajt kiadsban jelentek meg. Gavril
Galinescu, a cernuti zeneiskola tanra, (szl. 1883-ban) Riemannl,
Scheringnl s Max Regemi tanult Lipcsben. Szp szmmal gyjttt s
hangszerelt npdalokat vegyeskarra. Szorgalmas s lelkes gyjt Alex.
Zirra (szl. 1884-ben), a cernuti zenekonzervatrium volt igazgatja, aki
Moldovban s Bukovinban vgzett gyjtseket. Ioan D. Chirescu (.889ben szletett) d'Indynak volt tantvnya Prizsban. Gyjttt npi dalla
mainak egy rszt feldolgozta. Ezek kztt vannak gyermekdalok nekre
s zongorra. Egyik legkpzettebb romn npdalgyjt Constantin Br iloiu
(1893-ban szletett), aki Ausztriban, Svjcban s Prizsban Gedalgenl
tanult. rtkes gyjtseket vgzett Erdlyben, Olteniban, Moldovban,
Besarabiaban s Munteniaban. Briloiu szervezte meg a romn npi
zene bucuresti archvumt. Egyik megalaptja s vezrtitkra a Romn
Zeneszerzk Egyesletnek. Korszer folklorista, a romn npi muzsik
nak legkpzettebb ismerje. Ngy npi dallama a Romn Zeneszerzk
Egyesletnek kiadsban jelent meg. Briloiunak nagyok az rdemei a
romn npi zene gyjtsnek npszerstse krl. ] 937-ben Budapesten
feltnst keltett kitn eladsval.
A Romn Zeneszerzk Egyesletnek ksznhet, hogy az llam
djakat tztt ki npdalgyjtemnyek jutalmazsra. Az 1925. vi ply
zatra szp szmmal jelentkeztek rdekldk. A plyzati lelttelek egy
szerek voltak: harminc dallamot krtek egyazon vidkrl. Feljegyzseket
kvntak arrl a szemlyrl, akitl a gyjt a dallamokat hallotta, mg
pedig az illet nevt, kort, foglalkozst kellett kzlni. A szveget

16

fonetikusan krtk. Br a plyzat felttelei knnyek voltak, a berkezett


anyag nem volt nagyrtk. sszesen 1374 dallammal plyztak. A plya
djat Brediceanunak tltk, aki az sszegrl lemondott, gy azt felosztottk
a tbbi plyz kztt. A plyzaton rszt vett Brediceanu 810 bnti
npi dallammal s jtkkal, Gh. Cucu 175 kolindval s npdallal, I. Dicu
42 Tecuci-megyei dallammal, G. Fira 35 Vlcea-megyei npi dallammal,
E. Monlia 111 erdlyi s bnti doinval, I. Muliu 50 doinval Rinari
kzsgbl, vgl A. Voevidca 151 bucovinai npdallal. Az egyes gyjt
seknek kivlogattk a legjavt. Az 1928. vi msodik plyzat felttelei
szerint a gyjts egy kzsgre volt szortva. A kvetkez plyzatok
rkeztek b e : 76 npi dallam Ialomila megybl (gyjtjk D. D. Cucuta),
62 npdal Deda kzsgbl (gyjtjk A. Borianu), 76 dallam Bntbl
Barzava, Cara s Almaj vlgye, (gyjtjk N. Lighezan), 5 npi dallam
Muscel megybl (gyjtjk Rdulescu-Codin), 86 npdal Poiana Marbl
(gyjtjk S. Encica), sszesen teht 850 dallam rkezett be. A plyadjat
felosztottk a gyjtk kztt. Az 1930. vi plyzat dja 25.000 lej volt.
A felttelek mr egy lerst is kvntak a kzsgrl, vagy vidkrl, esetleg
az anyagot elneklkrl, vagy a gyjttt dallamokrl.
1928-ban a Romn Zeneszerzk Trsasga rendezi az ssze
gyjttt npi dallamok anyagt s fellltja archvumt Brailoiu szakavatott
vezetsvel. A gyjtemnyben szerepelnek fonogrflemezek, filmek s
beszlgplemezek. sszegyjtenek s rendeznek mindent, ami a romn
npi zenre vonatkozik: le vannak fnykpezve a szemlyek, akik a
gyjtknek a dallamokat nekeltk, ssze vannak gyjtve a jobb fonogrf
hengerek, a gyengbbeket a lejegyzs utn megsemmistettk. Az rde
kesebbeket s jobbakat felerstik hangbeszl lemezekre. Annak az
egynnek, akitl a gyjt a dallamot szerezte, felrjk sszes adatait:
kort, nemt, foglalkozst, merre jrt, mennyi ideig hinyzott a kzsgbl,
vlemnyt a dallamrl, az nek szvegt s esetleg cmt A npi jtkokat
filmre veszik. A dallamokat szakkpzett folkloristk a hengerekrl lekottzzk.
Az egsz sszegyjttt anyagot vidkek s dallamfajtk szerint osztlyozzk.
A npi dallamok gyjtse s rendezse ma mr az ezzel foglalkoz tudomny
legjabb mdszerei szerint rendszeresen s lelkiismeretesen folyik.
b) Az egyhzi zene. Az egyhzi zene korszerstse akkor indul
meg, mikor a rgi pszaltikus hangjegyzsi md helyett bevezetik a vilgi
zene vonalas rsi rendszert. Maga Anton Pann mr jl ismerte ezt az
rsmdot. A romn zenei kzpkor tbbi egyhzi zenszei (t. Popescu,
T. Georgescu s Gh. Dima-Iai) szintn ismertk a nyugat hangjegyrst.
Az j romn egyhzi zene egyik megjtja Gavril Musicescu, aki
1876-ban Iagiban a moldovai rseki dm nekkarnak karnagya volt.
Hallig vezette ezt az nekkart s llandan szorgalmazta a nyugati zene
technikjnak a romn egyhzi zenbe val bevezetst. Bucuretiben
Kiriac kzd ugyanezekrt az eszmkrt. Egytt harcoltak azrt, hogy a
homofon pszaltikus romn egyhzi muzsikba vezessk be a tbbszlam
polifon neklst. A kt mester mellett mg Gh. Dima s Ciprian Porumbescu
jelent komolyabb rtket, mg lacob Muresianu (18571917) blaji karmester
s loan Vidu (Musicescu tantvnya) lugoji tant zeneszerzi munkssga
kisebb rtk.

17

Gavril Musicescu (18471903) basarabiai szlets; Hugiban vgezte


a papneveldt, jogot is tanult a iasii egyetemen. Zenei tanulmnyait
a iasii zeneiskolban s Szentptervron vgezte, ahol II. Sndor
orosz crnak lvezte anyagi tmogatst. Ksbb a iasii zenekonzervatoriumnak lett tanra. Elsnek rja t az egsz keleti liturgit a pszaltikus
rsmdrl a nyugati vonalas rendszerbe. Ebben a munkjban segt
trsa volt Gh. Dima-Iasi s Gr. Gheorghiu. Npdalokat is gyjttt, azokat
nekkarra dolgozta fel a nyugati zeneszerzs eszkzeinek felhasznlsval.
Legrtkesebb munkja az orosz dallamokra rt nyolcszlam liturgija.
nekkarra hangszerelt 25 npdalt (Cnturi) s trt karra zongoraksrettel
12 npdalt (Melodii nationale). Musicescu mellett komoly jelentsg a
korszer egyhzi zene szempontjbl a bucurestii D. D. Kiriac mkdse
(18661928), aki nemcsak a npi zene nagy ismerje volt, hanem az
egyhzi zene tern is sok rtkeset szerzett. A rgi pszaltikusan jegyzett
egyhzi dallamoknak korszer polyfonikus hangszerelsi s vonalas lejegy
zsi munkjban is rszt vett. A bucurestii zenekonzervatriumban, majd
Prizsban tanult Vincent d'Indynl. Egyhzi karokon kvl rt egy liturgit
vegyes karra s egyet frfikarra. 1899-ben tanra a bucuretii llami zenekonzervatriumnak, majd 1901-ben alaktja meg a ma is legjobb romn
nekkart, a Carmen"-t. Nem kisebb rdeme, hogy egsz sor romn zene
szerzt nevelt.
Erdlyben az egyhzi gyakorlatban nem ismertk a rgi hangjegyzsi
mdot. Saguna rsek Dimitrie Cunjan szeminriumi tanrral emlkezetbl
rja le az egyhzi dallamokat a nyugati vonalas rendszerbe. Bukovinban
Silvestru Morariu rsek nyomtatja ki vonalas hangjegyrssal az egyhz
templomi nekeit az kirlysgban hasznlatos keleti nekek alapjn. Az
erdlyi regebb egyhzi zeneszerzk legjelentsebbje Gheorghe Dima volt
(18471925), aki Thiriotnak, Reblingnek, Richternek, Jadassonnak, Rustnak s Reineckenek volt a tantvnya. Br Karlsruheban a megyetemet
vgezte, mrnki gyakorlatot nem folytatott, csak a zennek lt. Elssorban
dal- s karszerz, aki egsz lett mint karmester tlttte el. Az erdlyi
romn zenekultrnak vezet egynisge volt. Sibiuban s Brasovban
tanrkodott, ahol egyszersmind a romn Szent Mikls katedrlis nekkart
veznyelte. Vrosunkban a romn zeneakadmit 1919-ben szervezte
meg s az intzet igazgatjaknt halt meg 1925-ben. Hrom liturgia maradt
hagyatkban. Oratriumnak Mama lui Stefan cel Mar a cme. Salvum
fac regem cm mvt vegyeskarra rta zenekarral. Van Cantate-ja zene
karra, nekkarra s tenor szlra. Vegyeskarra rt liturgija Waldheim s
Eberlenl jelent meg Bcsben. Msik liturgijt frfikarra rta. Gyszdalai
vannak vegyeskarra s motettjei. Vilgi mvei: rgi romn npdalokat
hangszerelt frfi- s vegyeskarra, tovbb nekre zongoraksrettel. Hagya
tkt a kzoktatsgyi minisztrium adta ki. Ebben tbb mint hromszz
karszerzemny, hatvan ballada s dal kzirata tallhat. A legjelent
kenyebb erdlyi zeneszerznek szmt, aki jval a vilghbor eltt a
romn kznsg tmogatsval bemutatta Haydnt (Teremts), Rossinit
(Stabat mater), Mendelssohnt (Paulus s Elisa), Kreutzert (Granadi jjel)
s Mascagnit (Parasztbecslet).

18

froprttatea 51 Editura. ipograrUi romrve


j E.TIERANU
-- 0 R A V IT IA <&
Toaie drep'uf'i fise'a't
ii fcit: Mltcict'"^ *

Porumbescu egyik mvnek cmlapja.

19

A bukovinai Ciprian Porumbescu (18541883) fiatalon, huszonkilenc


ves korban hal meg s gy nem is volt ideje ahhoz, hogy tehetsgnek
javt adja. Cernutiban mint papnvendk kezdte, majd Bcsben folytatta
zenei tanulmnyait. Az egyhzi zent liturgikkal, zsoltrokkal gazdagtotta.
Ioan Crt s Teodor Georgescu (18241880) liturgikat, vilgi karokat s
dalokat rt. Iacob Muresianu. teolgiai tanr egyhzi zent s npdalokat
rt, tovbb a Musica Romna" c. zenelapot szerkesztette Blajon, ahol
teolgiai zenetanr volt.
Az l egyhzi zeneszerzk kzl legjelentsebb Ioan Chirescu, aki
ma az egyhzi nekkarok vezrfelgyelje. Egyhzi zent, motettet (Tu
es Petrus) rt s pszaltikus dallamokat hangszerelt. Gheorghe Cucu, a
biznci zene egyik legjobb ismerje, tbb liturgii s egyb templomi
zene szerzje; G. Galineseu vgzett teolgus egyhzi dallamokat hang
szerelt nekkarra, de van ngy liturgija is. $tefan Popescu (1884) pap
d'Indy nvendk volt a prizsi Scola Cantorumban, ma a bucuretii
romn kirlyi zeneakadmin az egyhzi zene tanra. Szerzemnyei:
Liturgia, Tedeum, Zsoltr tenorra s zongorra, Ave Maria szoprnra s
vonszenekarra. Az egyhzi zenszek s templomi nekesek kikpzsre
alakult Bucuretiben a Keleti Zene Akadmija, ln Briloiuval, melynek
hallgati a biznci templomi zenetudomnyban s mvszetben nyernek
kikpzst. gy ltszik, hogy idvel a keleti egyhzi zene s a romn
npi zene eredjeknt ki fog termeldni a romn nemzeti egyhzi zene.
c) A vilgi zene s szerzi. A XX. szzad els vtizedben Bucuregtiben a talaj mr egszen rett a belterjes zenei letre. Az llami
zenekonzervatrium tanrai kztt olyan neveket tallunk, mint a magyar
Flesch Kroly, aki ma mint tanr s mint hegedmvsz egyike a leg
nagyobbaknak ; ott tantott Kresz Gza hegedmvsz, a toronti vons
ngyes ksbbi vezetje, egyik nagy amerikai zeneiskola mestere, ma a
budapesti Zenemvszeti Fiskola tanra. A gordonkt George Dinicu
tantotta, aki tbb klfldi vonsngyesnek volt tagja. Kiriac ltrehozta a
Carmen" nekkart s lelkiismeretes elksztssel a legnehezebb feladatok
megoldsra nevelte. 1900-ban hetven tag mkedvelbl ll zenekar
szegdik a komoly zene szolglatba. Carmen Sylvnak, a klti lelk
kirlynnek, buzdtsra kamarazeneegyttes alakul, ksbb Erzsbet
kirlyn tmogatsval vonsngyest lltanak ssze (Quartetul Carmen
Sylva), melynek tagjai kztt talljuk G. Enescut s George Dinicut.
A hbor utni esztendkben megalakult a Societate de Muzic de
camera", melynek rendszeres kamarazeneestlyein a nyugati zene minden
jobb mvt eladjk. Ma Bucuregtiben tbb hivatsos vonsngyes van.
Legelismertebbek: a Quartetul Regina Maria" Nottara vezetsvel,
Teodorescu filharmonikus hangversenymester vonsngyese, a Teodoru
quartet, a Szarvas vonsngyes s egy j ni ngyes. 1904-ben meg
alakul a filharmniai trsasg George Dinicu veznyletvel. Ksbb
fellltjk a kzoktatsgyi minisztrium zenekart, melynek George
Enescu lesz a karmestere. A hbor utn tszervezik a filharmniai
trsasgot s a zenekar lre George Georgescu kerlt, aki ebben az
vben sikerrel veznyelte a budapesti filharmonikusokat. Georgescu
komoly kszltsg, nagy tuds, j zls, mvelt, erlyes karmester-

20

egynisg, aki a berlini zeneakadmin Beckertl tanult gordonkzni s


Kleffeltl veznyelni. Kitn gordonks s mint ilyen, tagja volt Marteau
vonsngyesnek. Az utols kt vtizedben j karmesternemzedk n
fel, kzlk legjelentsebbek: I.Nonna-Ottescu, a bucuresti zeneakadmia
igazgatja, Alfred Alessandrescu, Ionel Perlea, aki Lipcsben s Mnchen
ben tanult Teichmllernl, Richard Straussnl s Graedenernl. Egyik
vonsngyese (op. 10.)Nmetorszgban jelent meg s a Schachtebeck vons
ngyes mutatta be. 0 adatja el s tantja be a filharmonikus zenekar
nak a Brahms s Brckner szimfnik mellett a Mahler Lied von der
Erde"-jt. A fiatalabb karmesterek kzl jelentsebbek Teodor Rogalschi
s Mihail Jra, az utbbi Lipcsben s Prizsban tanult. Az nekkarok ln
olyan vezetk llottak, mint Musicescu s Kiriac, majd ezek halla utn
Ion Chireescu (a Carmen nekkar mai vezetje) s G. Cucu tnik fel.

Enescu kzjegye.

A zeners is fontos feladatok megoldsra vllalkozhatik, mert


kpzett, tanult muzsikusok kezben van, akik a tollat is jl forgatjk.
Consfanfin Briloiu zenei tanulmnyai a hazai sajtn kvl Hollandiban,
Svjcban, Magyarorszgon, Ausztriban s Franciaorszgban is megje
lentek. Eladsokat tartott a romn npzenrl a prisi Sorbonne egyetemen.
Prgban s Budapesten. Dimikie Cuclin rtkes eszttikus, aki Ch. M.
Widornl s V. d'Indy-nl jrt Prizsban, tanr volt New Yorkban a City
Conservatory of Music-nl, majd a Brooklyn Colege of Music-nl. rsai
a romn lapokon kvl francia s angol folyiratokban is megjelentek.
Mint zenekritikusok komoly birl munkt vgeznek a napi sajtban
Nottara, Ciomac, Hahn, Alessandrescu, Ion Borgovan s msok. Tbb
rtkes zenei tanulmnynak rja N. Oancea kzpiskolai tanr s M G.
Poslusnicu botoani-i tanr, zenetrtnsz, aki egyik mvben rengeteg
anyagot gyjttt ssze a romn zenetrtnet mltjra vonatkozlag.
Poslunicu szerkeszti az Armonia" cm zenei lapot. Zenei dolgozatokat
rt mg Iosif Velceanu, E. Beu s T. Brediceanu is. A romn zeneilapok
kzl a Musica si Poesie" nemcsak elkel klalakjval, de jzan,

21

rtelmes, trgyilagos hangjval is mlt visszhangja a merszen elre


tr romn zennek.
A hbor utni els vekben az opera is llami intzmny lesz s
olyan nekesekkel, mint Grozavescu, NiculescuBassu s Jean Atanasiu
a vilgirodalom legrtkesebb dalmveit tartja llandan msorn. Az
orszg msik llami operahza a mi vrosunkban van. A dalmsznhz
a hbor utn szervezdtt meg klfldi zenszekkel. Olyan karmesterek
llottak a ln, mint Schuller, Tango, de Vecchi s Daubrovszki. Vrosunk
dalsznhznak megteremti s szervezi kztt volt Popovici-Bayreuth, aki
valamikor Nmetorszgban elismert Wagner nekes volt. A zenekar tagjai
kztt jtszott Jankovich, a trieszti vonsngyes egykori vezetje, Carl Doktor,
a Busch vonsngyes brcsosa, nhai Hugo Kreisler gordonks, Kreisler
Frigyes hegedmvsz testvre. A zenekarbl az idegenek eltvoztak s
ltszma ma lecskkent, amit a nehz pnzgyi viszonyoknak kell tulaj
dontani. Vrosunk romn dalsznhznak msorn a kzismert klfldi
dalmveken kvl szhoz jutnak a romnsg operaszerzi is. A dalsznhz
zenekara is a zenekultra szolglatban ll s zenekari hangversenyein
a nagy mesterek mvei mellett a romn zeneszerzk ignyesebb mvei
is bemutatra kerlnek. A romn zenszek utnptlsrl s a tehet
sgesek kikpzsrl tbb zeneiskola gondoskodik. A bucureti-i llami
zeneakadmin kvl vrosunkban is van magasfok zeneintzet. Elre
Gh. Dima halla utn Alex. Bna kerlt, aki karvezet s fkppen
nekkari mvek s tanknyvek szerzje. Az intzet tanri karnak tagjai
kz tartozik Martian Negrea, aki Bcsben vgezte iskolit s akinek
zongoraszontinjval nemzetkzi sikere volt; G. Simonis Prizsban
tanult d'Indynl, zenekari mveivel plyadjakat nyert; Andreescu-Scheletti
is Prizsban tanult, sznfnikus kltemnyeket, operkat s kamarazene
mveket rt. Ana Voileanu-Nicoar zongoramvszn Bcsben vgzett
s elismert Bach jtkos. A cernuti zenekonzervtrium ln Alex. Zirra
(szl. 1884-ben) zeneszerz llott. Nincsen az orszgnak olyan rsze,
amelynek ne lenne zeneiskolja, Zeneiskolk vannak: Timigoaran, TrgulMureson, Aradon, Chiineuon, Brasovban, Satu-Maren, Craiovan, Iagiban
s ms kisebb vrosokban is.
Mivel az orszg zenei lete jl megszervezett s zeneiskolk, operk,
zenekarok, rdi, kamarazeneegyttesek, nekkarok llanak a zenei let
szolglatban, s mivel az intzmnyek legnagyobb rsze llami tmoga
tsban rszesl, rthet, hogy az utols vtizedekben olyan zeneszerz
grda tudott kifejldni, melynek kszltsge nem hagy maga utn kvnni
valt. Valamennyi zeneszerznek llsa s fizetse van, gy a meglhets
gondjaiban nem gytrdnek. A filharmonikus zenekar, az opera, a rdi
rendelkezskre ll, alkotsaiknak nem kell hasznlatlanul fikjukban
hevernik. Ennyi szp lehetsg kzt ntt fel a mai fiatal zeneszerz
nemzedk, amely alapvet kikpzst az orszgban kapta, nagyrszt a
bucuresi vagy ias zeneakadmikon Muzicescutl, Kiriactl s Castalditl, aki olasz szrmazs, de vgleg letelepedett az orszgban. A zene
szerzk majdnem mindegyike itthoni tanulmnyai utn klfldre kerlt
tovbbkpzsre. Nagy rszk Prizsban d'Indynl, Ch. M. Widornl, Parentnl, Cortotnl, Lewynl tanult. Kevesebb a szma azoknak (fkppen az

22

idsebbek), akik Nmetorszgban, Ausztriban vagy Olaszorszgban nyer


tk kikpzsket. A zene mestersgbeli rsznek elsajttsa utn, mikor
a klfldi zenei let zlsket kicsiszolta, kerltek haza, hogy a romn
zene kifejlesztsnek szolglatba lljanak. Majdnem valamennyien a
romn npdalbl indultak ki, s mind t vannak itatva attl a meggyz
dstl, hogy az j nemzeti romn zennek ebbl a gykrelembl kell
tpllkoznia. Bizonyos, hogy az elgondols nemcsak szszer, de jogos
is. Olyan kiaknzatlan s olyan sokat gr a romn npdal, hogy alapja
lehet a nemzetkzi rtk romn zennek.
Az jkor zeneszerzit hrom csoportba oszthatjuk. Az els csoportba
azokat sorolhatjuk, akiket ma a romn zeneszerzs klasszikusainak tarta
nak. Nagyrszt sz volt rluk az egyhzi s npi zene fejezeteiben: Musicescu, Kiriac, Dima s Porumbescu a legjelentkenyebbek kzlk. F
kppen voklis zent szereztek, npi muzsikt hangszereltek s egyhz
zent rtak. Ha egyik-msik rt is hangverseny-zent, az nem volt jelen
tkeny. Klasszikus modorban hangszereltek a kttt hangszerelsi s ssz
hangzattani szerkeszts szigor megtartsval, a biznci s szlv dallami
vezets s hangzatkpzs jellegzetessgeinek hangslyozsval, ami az
akkori egyhzi zene irlyhoz hozz is tartozott. Ehhez az iskolhoz
llanak kzel a maiak kzl Gucu, aki romn irly vilgi nekkarokat
rt, melyek kzl jelentkenyebbek: Cntec vsel de toamn" (Vidm
szi nek), Nunta" (Lakodalom) s Haz de necaz" (Akasztfa humor.
A Romn Zeneszerzk Trsasgnak kiadsa); Ioan D. Chirescu hang
szeres zenje jelentktelen; Gavril Galinescu szerzemnyei egy romn
dallamokra rott Szimfnia, Sarmisegetuza", Pepelea" cm zenekari
nyitnyok, egy szimfonikus kltemny nikarra s nagy zenekarra Ielele"
cmen s sznpadi zene Cinel-Cinel"-hez.
A zeneszerzk msik csoportjba a npi romantika mestereit sorol
hatjuk, akik a nyugateurpai ks romantika nagy mestereinek hang
szerel kszsgvel rszint a zenei romantika formit hasznljk, rszint
a francia impresszionizmus hangzatszneivel dolgoznak. Romanos npdal
s ehhez hasonl tematika nyugati formakntsben s hangzatokkal.
Mind keresi a sajtosan romn mzennek. Kzlk jelentkenyebb
Scrltescu (18721922), Bcsben tanult Fuchsnl s Leschetitzkinl
(zenekari s kamarazene), G. M. Andricu, (szl. 1892-ben), aki zene
kari szviteket, kamaraszimfnit, zongoradarabokat, egy Poeme -t
hegedre s zenekarra, oktettet s vonsngyest rt. Stan Golestan (szl.
1875-ben), a prizsi Figaro lland zenekritikusa, Rousselnl s Ducasnl
tanult. Mvei kzl sok jelent meg nyomtatsban. A francia impreszszionistk modorban dolgozik Npdalokat harmonizlt nekre s zon
gorra: Dix chansons populaires roumaines" (Gallet, Prizs); egyb
szerzemnyei: Doines et chansons", Theme, variations et danses"
(zongorra, Durand, Prizs), Romn rapszdia" zenekarra, Szimfonikus
nyitny" zenekarra, Rapszdia" gordonkra, klarintra s zenekarra,
Heged-zongora szonta", Vonsngyes" (Universal Edition, Bcs).
Mihail Jra (szl. 1891-ben), a bucuretii rdi zenei vezetje Lipcsben
tanult Krehlnl s Teichmernl. Mvei: Indiai mese" zenekarra, A
nagy piacon" balett, Szvit" nagy zenekarra, Vonsngyes", Heged-

23

zongora szvit, Dalok" nekre s zongorra, Zsid indul" zongorra


(Edition Universal, Bcs), Joujoux pour ma dame" zongorra (Universal
Edition, Bcs), Hrom vegyeskar" (Romn Zeneszerzk Trsasga ki
adsa.) Vonsngyest, az Uj Magyar Vonsngyes mutatta be Prizsban.
Stefan Popescu (szl. 1884-ben) a Schola-cantorumban tanult Prizsban.
Zenekari mvei: Szvit", Szimfnia", Nyitny" s Szimfonikus kl
temny". Teodor T. Rogalschi (szl. 1901-ben), a bucuretii rdi kar
nagya, Lipcsben tanult Karg-Ellertnl s Prizsban d'Indynl. Mvei:
Nagyzenekari Allegro", Kt npi tnc" zongorra ngykzre s fvsokra,
Kt szimfonikus vzlat" (Inmormntarea la Ptrunjel s Paparudele),
Heged zongoraszvit", Zongoraszonta", Vonsngyes", Dalok" nekre
s zongorra. G. Enacovici (szl 1891-ben), Kresztl, Parentl s d'Indytl tanult. Vonsngyest a Romn Zeneszerzk Trsasga adta ki. Van
zenekari szvitje romn irlyban, zongoraszontja s egyb kisebb hang
szeres mve. Alex Zirra (szl. 1884-ben) a Verdi-zenekonzervatriumban
vgzett Millanban. Hrom szimfnit rt nagyzenekarra, ngy zenekari
szvitet, ngy szimfonikus kltemnyt, hegedversenyt, vonsngyest s
fuvsngyest. Vannak nnekkari mvei, valamint dalai nekre s zon
gorra. Kt operja: Alexandru Lpusneanu" s Az esthajnali csillag".
Ion Nonna Ottescu (szl. 1888-ban), Ch. M. Widornl tanult, Prizsban.
Sznpadi mvei: Ilderim" Mria kirlyn szvegknyvhez. Ileana Consanzeana" tncjtk, Dela Mateiu cetire" vgopera; heged s zenekarra
rta a Les enchantements d'Armide-t; szimfonikus kltemnyei: Le
temple de Gnide" s Din btrni". Alfred Alessandrescu (szl. 1893-ban),
Vidalnl tanult, Prizsban. Acteon" cm szimfonikus kltemnyt 1920-ban
jtszottk Prizsban. Egyb mvei: Romn zenekari brnd", Didona"
nyitny, Adagio" kt hegedre, (Moravetz kiadsa, Timisoara); dalai
Ronart s Lerolle-nl jelentek meg Prizsban. Roberf Cremer (18891928)
Prizsban, Geldalgenl tanult; fkpen dalokat rt, melyeknek egy rsze
Renart-Lerollenl jelent meg Prizsban, nhnyat bellk a Romn Zene
szerzk Trsasga adott ki. Van egy befejezetlen dalmve, egy szimfonikus
kltemnye, melynek cme: La soeur gardienne" s vannak zongora
darabjai. Constantin Briloiu (szl. 1893-ban), fkppen voklis zent
szerzett. Jelentkenyebb szerzemnyei: Trois poemes arabes" nekre,
zongorra, hegedre s gordonkra (Mathot kiadsa Prizs), Deux petits
poemes" (Henn kiadsa, Genf) s Cinq romances". Ion
Borgovanlszl.
1889-ben), hivatsos orvos. Hromfelvonsos lrai mesjnek cme : S'au
stins faunii"; hromfelvonsos zenei komdija is v a n : Le paradis de
Montmartre" ; egyb mvei: Zene tz hangszerre, vonsngyes, vegyes
karok, ht noktrn, tz hbors dal s Haiduceasca nekre s zongorra.
Constaniin Notlara (szl. 1890-ben), Enescunl, Klingleml s Bertheliernl
tanult hegedlni, a zeneszerzst Schrattenholznl, a veznylst Kleffelnl
Lipcsben tanulta. Szerzemnyei: Sznpadi zene Polyeucthez" (Corneille)
s Hecubhoz" (Euripides); Mimodrmjnak cme Iris": rt mg
dalokat nekre s zongorra, zongoraszvitet, vgi heged-zongora szo
ntt. Nottara a berlini opernak volt 1914-ben els hegedse. Dimitrie
Cuclin (szl. 1885-ben), Widornak s d'Indynek volt a tantvnya. Ngy
dalmve v a n : Soria" Agamemnon", Traian", Bellerophon"; zenekari

24

mvei: Scherzo simfonic", egy ,,Szimfnia",, .Kantta" zenekarra, krusra,


szlkra, Szimfonikus nyitny, Hegedverseny; Kamaramvei: kt szo
nta s egy szonatina zongorra, tz szvit magnhegedre, tovbb
szvitek: gordonkra s zongorra, magngordonkra; vonsngyes,
zongorahrmas, egyb mvek: tz vilgi karszerzemny, hbors dalok
nekre s zongorra, valamint egyb zongoraszerzemnyek. Paul Constantinescu Igor Sztravinszky hatsa alatt dolgozik. Szerzemnyei: Szvit
zenekarra, Brio bizantin, nekkarok, Heged-zongora Szonatina, vons
ts, dalok nekre s zongorra. Vidor Gheorghiu (szl. 1890-ben), Milan
ban vgezte tanulmnyait. Hromfelvonsos dalmvnek Aleodor" a cme,
van tncjtka, nyitnya, szimfonikus kltemnye (Cornul s Viziuni dramatice) s egy imja nek s zenekarra. Megemlthet mg A. Catargi
Szimfnia s Tmgikus vsz cm dalm), Scrltescu (Szimfonikus s
kamaramvek), valamint G. Castrisanu (sznpadi s kamarazene-mvek).
E zeneszerzk nagy rsze a nemzeti romantika hangjn szl. Nemzet
kzi dallamvonalat fkpen Cuclinnl, Nonna Ottescunl, Cremernl,
Nottarnl, Castaldinl, Alessandrescunl s Perlenl tallunk.
A zeneszerzk harmadik csoportjba azok sorolhatk, akik mveik
ben nemzetkzi viszonylatban is klnleges rtket kpviselnek. A ksi
j nyugati romantikhoz tartoznak mind. Eddigi mkdsk sok grettel
biztat, mert mernek, akarnak s tudnak j egyni utakat taposni. Nemzet
kzi viszonylatban elrt komoly sikereiket a klfld is szrevette s
nyilvntartja. Ktsgtelen, hogy Romnia legtfogbb, legjelentkenyebb
s legsokoldalbb muzsikus egynisge George Enescu, (szl. 1881),
akinek zenei kpessgei nemzetkzileg ismertek s rtkeltek. Bcsben
tanult Helmesbergernl hegedlni s Fuchsnl elmletet, majd Prizsba
kerl Massenethez, Farhoz s Gedalgehoz. Nemzetkzi hrnevt elszr
mint hegedmvsz alapozza meg. Egyike a vilg legnagyobb eladinak.
Hegedlsben benne van a bcsi iskola lelkiismeretessge, fajtjnak
fiatalos frissessge s a francia iskola knnyedsge, rtelmi tisztasga.
Elsrang zongorista, meggyz, biztos kez zenekarvezet s kitn
hangszerel. Flnyes kpzettsg, vilgos koponya, aki a legszebb em
beri ernyeket mondhatja magnak. Egyetemes zenei kpzettsge, nagy
szer emberi s mvszi egynisge eltt meghajol az egsz romn
nemzet, mely legnagyobb szeretettel s tisztelettel vezi rendkvli kpes
sgekkel megldott fit. Elvlhetetlenek az rdemei az jabb romn
zenei let, valamint a romn mzene krl kifejtett nzetlen s nfel
ldoz munklkodsrt. A legszernyebb letet li, tekintlyes keresetnek
s vagyonnak egy rszt a romn mzene fejlesztsre s a tehetsgek
flsegtsre, tmogatsra klti. Minden vben nagy sszeggel jutalmazza
a tehetsges romn mvek szerzit. Az Enescu-dj, melyet a zeneszerzk
djazsra alaptott, sok fiatal romn tehetsget segtett t a kezdet nehz
sgein. Ezt a djat kapta: D. Cuclin (1913-ban, Scherzo simfonic), M. Jra
(Zenekari szvit, 1915-ben), Negrea (Fantazie simfonic), Enacovici (zongora
szonta), Rogalschi (vonsngyes), Drgoi (Divertisment rustic 1928),
Mihalovici (Introduction et mouvment symphonique), Andricu (Zenekari
szvit), Gheorghiu (Balett-zene), Simonis (zenekari m\ Nottara (Polyeucte,
zenekari szvit).

25

Enescu mint tanr is minden tehetsgesnek rendelkezsre ll. Nin


csen a romn zenei letnek olyan komoly megmozdulsa, mely r nem
szmthatna. Szerzemnyei a francia impresszionistk hatst mutatjk.
Kitn forma- s sszhangrzke, komoly hangszerel s ellentponttudsa
mellett nagy kultrt mutatnak mvei, amelyek Enochnl jelentek meg
Prizsban. Heged-zongora szontjrl azt mondja Flesch Kroly egyik
mvben, hogy az jabb hegedirodalom egyik legjobb mve. Oedip"
cm dalmvt nagy sikerrel mutattk be (1935-ben) a prizsi operban.
Mvei: Romn zenekari kltemny" (1897), Kt romn zenekari rap
szdia", Kt zenekari szvit" (1903, 1916), Els szimfnia" (op. 13. 1905),
Msodik szimfnia" (op. 17. 1915), Harmadik szimfnia" zenekarra,
orgonra s krusra (1919), Simfonie concertante" op. 8 gordonkra s
zenekarra (1901), Dixtuor" fvsokra, Octett" vonsokra, egy zongora
ngyes (1920), Hrom heged-zongora szonta (az utols romn npi
irlyban), Vltozatok kt zongorra, zongoraszonta, kt zongoraszvit
(op. 3 s 10), Konzertstck" brcsra, Cantabile s Presto" fuvolra s
zongorra, Dalok" Cl. Mart verseire (op. 15) s hrom msik dal nekre
zongorval.
Sabin Drgoi (szl. 1895) nevt a Divertisment rustic" tette klfldn
ismertt. Prgban vgezte a zeneszerzst Viteslv Novknl, jelenleg a
temesvri zeneiskola igazgatja. A romn npdal j ismerje, maga is
sokat gyjttt falun. A npi dallamokat hasznlja fel szerzemnyeiben
is, melyekbl az ltszik, hogy tle mg sokat vrhat az j romn zene.
Kitn sztnnel, biztos rzkkel nyl a npdalokhoz s klnleges egyni
hangokat tud velk szerzemnyeiben megszlaltatni. Komoly rtke s
remnysge az j romn muzsiknak. Sznpadi zenje: a Nepasta"
(Caragiale szvege) sikerrel kerlt vrosunkban bemutatsra. Van egy
egyfelvonsos vallsos operja: Szent Demeter misztriuma"; zenekari
mvei Karcsony nlunk" s Mement mri". rt mg egy vonsngyest,
zongoradarabokat (Miniatrk. Moravetz kiadsa, Timisoara) s kt npi
tncot. Frfi s vegyeskarokat is szerzett, tovbb nekkarra hangszerelt
npi dallamokat.
Filip Lzr (1891 1937) szintn ismert nv a klfldn. Prizsban
tanult, mvei francia, osztrk s angol kiadknl jelentek meg. is
szerencss kzzel hasznlta fel a npi muzsikt szerzemnyeiben, melyek
kel sikerei voltak klfldn. Klnsen ismert a Rdiszvit"-je, amely
Eurpa nagyobb stdiiban megszlalt. rtket, komoly tehetsget mutat
nak npi dallamokra rt zongoraszvitjei, valamint zenekari szerzemnyei:
Divertisment, Scherzo, Concerto grosso s szimfnik. Jk a finom tollal
megrt dalai is.
Egyik legrdekesebb s legtbbet gr remnysge az j romn
zeneszerzsnek a fiatal Marcel Mihalovici (szl. 1898), aki hat vig tanult
d'Indynl Prizsban s ma az egszen korszer irnynak egyik kpvise
lje. j hang, komoly tuds, sztns eredetisg jellemzi munkit, melyek
Franciaorszgban mltn keltettek feltnst s elismerst. Zenekari fan
t z i j t az j zene nemzetkzi trsasgnak liegi nneplyn adtk ej
1930-ban, Divertissement" cm ballettjt a prizsi Beriza-szn hz muta|{a
be 1925-ben. Egyfelvonsos dalmvnek cme: L'intransigeant Pluton'.

Msik tncjtkt (Karagueuz) chikgi megrendelsre rta. Zenekari m


vei: Notturno, Hegedverseny s Introduction et mouvement symphonique.
Vonsngyese lland msordarabja a prizsi Indig-quartettnek. Egyb
mvei: heged-zongora szonatina, zongoraszontina, vonstrio s zongoratrio.
A romn zenei let rohamos fejldsben s a zenei let rendszere
stsben elsrang szerepet tlttt be a Romn Zeneszerzk Trsasga,
amelynek tagjai kztt talljuk Bartk Blt is. A trsasg 1920-ban alakul
meg George Enescu elnkletvel. Clja a zeneszerzk mkdsnek
elsegtse, mveik eladsa s kiadsa, s kapcsolatteremtse klflddel
abbl a clbl, hogy a kznsg megismerkedhessek mveikkel.
A Trsasg 1923-ban nagy rdeklds mellett tartotta meg els
nyilvnos hangversenyt. 1924-ben tizenkt hangversenyt grt, de az
rdeklds oly nagy volt, hogy tizenngy estlyt kellett tartaniok. Az
anyagi termszet nehzsgek ellenre is megindtjk a zenemvek ki
nyomtatst. Ugyanebben az vben megalaktjk az j zene nemzetkzi
trsasgnak romniai fikjt. 1927-tl az llam rendszeres anyagi tmoga
tst nyjt a trsasgnak, vi 200 ezer lejt, amelynek felt hangjegyek
kinyomtatsra kell fordtaniuk. Azta megalaktottk a npi zenegyjts
osztlyt s a gyjttt anyag rendezve ll irattrukban. 1930-ban klaszszikus tncestlyt rendeztek nemzeti koreogrfival, romn szerzk zenj
vel, hogy a klasszikus romn nemzeti tnc fejldsnek tjai megnyljanak.
1928-ban megalaktottk a romn zeneszerzk szerzi jogait vd irodt.
Az els tz esztendben a Romn Zeneszerzk Trsasga hat szimfonikus s
hsz kamaraestlyt tartott, amelyeken romn s idegen zeneszerzk mvei
kerltek bemutatsra. A fiatal romn zeneszerzk lma valra vlt: j
eladsban, hangversenyen hallhattk sajt mveiknek bemutajt. E
hangversenyek keretn bell rendeztek 1924 okt. 20-n Bartk Bla
szerzemnyeibl egy estlyt, Bartk, Enescu, a Regina Maria vonsngyes
s Gh. Ciomac asszony kzremkdsvel. Bartkot az estlyen Briloiu
meleg szavakkal dvzlte, majd eladsra kerlt az els vonsngyes,
kolindk s egyb zongoradarabok Bartk eladsban, vgl Enescu s
Bartk eladta az egyik heged-zongora szontt. A trsasg kamarazeneestlyein mg ktszer szerepelt Bartk neve, zongora-szonatinjt
jtszottk mind a ktszer. Kln estlyt szentelt a trsasg Enescu mveit
nek (1925. nov. 21.), melyen a mester msodik heged-zongora szontjt
maga jtszotta Alessandrescuval; a msoron szerepeltek mg a Marotdalok s a zongoraszonta. Az 1928. pr. 1-i lengyel estlyen Gregor
Fittelberg veznyelte a filharmniai zenekart, a msoron Rozycky, Chopin,
Szymanovszky s Moniuszko mvek llottak. A Debussy szobrnak javra
rendezett hangversenyen (1929. mjus 5) a zenekart Nonna Otescu ve
znyelte, a msoron pedig Debussy kvetkez mvei llottak: Petit
suite, Prelude l'aprs-midi d'un faun, Peleas s Melisande I. felvon
snak els jelenete, vgl kt Nocturno. 1930. mjus 4-n csehszlovk
hangversenyt tartott a trsasg Jirak (Prga) veznyletvel Novak, Kricka,
Jirak, Suk s Ostrcil mveibl. A tbbi estlyen a fiatal romn szerzk
mveit is bemutattk, ezek kztt a kvetkez neveket talljuk: C.
Dumitrescu (vonsngyes), G. Stephnescu (Oktett), Ciuntu (Tri), Caravia

27

(Poma hegedre s zongorra), Ghidionescu (zongoradarab), I. Vasilescu


(vonsngyes), Boicenco (vonsngyes), I. Dumitrescu (vonsngyes),
Castrigeanu (dalok) s Bohiciu (vonsngyes).
A Romn Zeneszerzk Trsasga kiadsban szp, zlses killts
ban a kvetkez mvek jelentek meg: Kiriac; Hat npi dallam nekre
s zongorra. Borgovan: Haiduceasca nekre s zongorra. Cremer: Dal
nekre s zongorra. Musicescu: Liturgii himnuszok vegyeskarra. Har
minc npi dallam (A plyamvekbl kivlasztva). KiriacBriloiu: Kilenc
npdal nekre s zongorra. Briloiu: Ngy npdal nekre s zongorra,
Negrea: Sonatina zongorra. Jra: Hrom vegyeskar. Enacovici: Vons
ngyes. Rogalschi: Kt romn tnc zongorra ngy kzre, fvsokra.
Chirescu: Hrom dobrogeai dal vegyeskarra. Cucu: Haz de necaz", vegyes
karra. Drgoi: Divertisment rustic zenekarra. P. Constantinescu: Sonatina
hegedre s zongorra.
A Trsasg kiadvnyainak kpviseletvel a prizsi Durand et fils
kiadkat bzta meg. A romn zenei let minden komoly megnyilatkozsa
a Zeneszerzk Trsasgbl indul ki, melynek vezrtitkra Briloiu
Constantin.
*

A mai romn zeneszerzst tapogatdzs s keress jellemzi. Az


ers nemzeti rzstl thatott zeneszerzket az a vgy tzeli, hogy nemzeti
muzsikt teremtsenek. Ennek a zennek ktsgtelenl a npi dallamokban
kell gykeredznie. A nemzeti romantika nyilvnul meg abban, hogy a
nyugati zenekultrhoz kapcsoldnak, annak formai elemeit s sszhang
szneit, zeneszerzkszsgt tltik meg romn npi dallamokkal. Nyugati
romantika a szerzemnyeknek mindegyike, akr egyszer neoprimitivszer a zeneszerz megnyilatkozsa, mint a tehetsges Sabin Drgoi
mveiben szlelhet, aki valahogyan hozz akar kapcsoldni Musicescukhoz, akr a francia impresszionizmus hangzatszneit rzi t jra vele
szletett fajbeli adottsgokkal, mint G. Enescu, akr a latin egyszer
sget, rtelmet s tisztasgot keresi, mint Filip Lzr, akr a lienris
ellenponthoz menekl s feszegeti a tonalits hatrait, vagy tobzdik a
ritmikai s sszhangklnlegessgekben, mint M. Mihalovici. Valamennyi
megtanulta s kifogstalanul alkalmazza a zeneszerzmvszet minden
fogst, ismeri a mestersget, j felkszltsggel rendelkezik, csak hogy
a romn npi dallamok szrmazsuknl, szerkezetknl, hangsoraik
klns keleti jellegnl fogva nem brjk el a nyugaton szabott formt
s kitermelt hangzatpompt. A nyugati zenei romantika kilte magt.
Wagnernl, Berlioznl, Mahlernl, R. Straussnl a zenekar a robbansig
ntt s dagadt, Brckner, Reger, Tanejev, Hindemit a rgi polifon mv
szet s ellenpont tudomny cscsteljestmnyt jelenti. Debussynl a
hangzatsznek az elkpzelhet legpazarabb pompt rtk el, Sztravinszkinl a ritmus az egeket hastja, az sszhangkszsg pedig eljutott a tonalits
hatrig. Nincsen tovbbi A zenei romantika beleszdlt a lehetetlenbe.
A romantikus zene szakadk szln ll, nem juthat tovbb, mert tllendlt
a lehetsg hatrn. Ms utakat kell keresnie s a zenemvszet majd
tall is ms utat, mert fejldst nem lehet s nem szabad meglltani.

28

A romantikt akkor sem lehet tovbb fejleszteni, ha a nmetek harmadik


birodalma nem szentesti Hindemitet s iskoljt, Weilt, Jarnachot,
Schreckert, Schnberget s zenjket betegnek minsti, s ha Szovjet
oroszorszg ezerszer is plct tr romantikusai: Tschaikowszky, Glasounov,
Rimszki-Korszakow, Muszorgszki mellett. A mvszetek haladnak a maguk
tjn, brmilyen legyen is a hivatalos irnyts. Az llamnak segtenie
kell a mvszetet, de az irnytsba val brmilyen beavatkozs csak
idleges befolys lehet. A mvszetnek szabad levegre van szksge.
Nem irnythat, mint a gazdasgi let, mert fejldse sztns s nem
kiszmtott.
A romn mzene csak gy fog eljutni nemzeti jelleghez s nemzet
kzi jelentsghez, ha a nyugati romantikval teljesen s vglegesen
szaktani tud, s ha tudsai s mvszei a npi dallamok jellegzetesen
klnleges alakjt, hangsort tisztzni, kedlyt, si zamatjt rezni fogjk;
ha ezt a prre vetkeztetett npi dallamot sajtos egyni kntsbe fogjk
bujtatni; ha egy lngelme megteremti ennek a muzsiknak sajt nemzeti
formjt s krlleli az si dallamokbl szervesen kikvnkoz hangzat
kntssel; ha az gy megtisztult npi dallamokat a nyugati zene fejlett
eredmnyeivel szerencssen sszegyrjk gy, hogy a nyugati zenbl
ms ne maradjon, mint a tkletes mestersgbeli kszsg. Ha majd valaki
zenben ki tudja fejezni a faj klnleges kedlyt, akkor a romn mzene
eljut legfontosabb llomshoz: klasszicizmushoz. Ahhoz viszont, hogy
fejldsben ide jusson, t kell esnie a nyugati mzene romantikus kor
szakn.
Az az iram, melyet a romn mzene az utols vtizedekben fejl
dse folyamn befutott, a legszebb remnyekre jogosthatja a felels
tnyezket.