Você está na página 1de 8

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE

DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA: DEPARTAMENTUL DE RELAII INTERNAIONALE I INTEGRARE
EUROPEAN
SPECIALIZAREA: POLITIC I ECONOMIE EUROPEAN
FIA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei

Etica n Relaiile Internaionale

Anul de studiu
II
Semestrul * 2
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociat, Opopional)
Total ore din planul de
56
Total ore
nvmnt
studiu
individual
Lector univ. Dr. Iancu Alice
Titularul disciplinei

Op

Tipul de evaluare final **(Es/Ec)


Numrul de credite:

130

Total ore pe semestru:

Es
7
186

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativ, la sfritul semestrului, poate fi realizat prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris i oral (SO)); Ec-evaluare continu pe parcursul semestrului.

Catedra

DEPARTAMENTUL DE
RELAII INTERNAIONALE I
STUDII EUROPENE
RELAII INTERNAIONALE

Domeniul

TIINE POLITICE

Specializare
a

POLITIC I ECONOMIE
EUROPEAN

Facultatea

Numrul total de ore (pe semestru) din


planul de nvmnt
(Ex. 28 la C dac disciplina are curs de
14 sptmni x 2 h curs pe sptmn)
Total C** S
L
P
S.I.
186
28
28
130

*C-curs, S- seminar, L- activiti de laborator, Pproiect sau lucrri practice, S.I. studiu individual

Competene specifice (competene generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei)
cunoaterea de ctre studeni a conceptelor i temelor centrale din cercetrile privind
evaluarea, raportat la dimensiunea etic a acesteia;
cunoaterea dezbaterilor contemporane cu privire la etica evalurii
2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a
coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei)
analizarea de ctre studeni a actorilor i contextelor specifice rolul valorilor actorilor i
etica n diferite procese de evaluare;
analizarea diferitelor coduri etice pentru evaluatori i evaluare n general n cadrul
atelierelor de lucru
Analiza relaiei evaluator-evaluat evaluare i a relaiei dintre valorile actorilor- asumate
sau nu i obiectivele, criteriile i desfurarea procesului de evaluare n general
3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice:
utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)
Identificarea diferitelor elemente specifice, precum i a elementelor comune mai multor
contexte de evaluare;
Analiza conceptelor raportat la contexte specifice romneti
Deprinderea i utilizarea unor modaliti logice i riguroase de analiz conceptual i
cercetare;

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul
tiinific/centrat pe valori i relaii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale
i civice / valorificarea optim i creativ a propriul potenial n activitile tiinifice / implicarea
n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice / angajarea n relaii de
parteneriat cu alte persoane- instituii cu responsabiliti similare / participarea la propria
dezvoltare profesional).
ntrirea capacitilor de lucru n grup, comunicare cu alte grupuri n cadrul dezbaterilor
organizate
Dezvoltarea spiritului critico-constructiv n analizarea dezbaterilor contemporane;
Deprinderea unui stil de comunicare clar i concis n cadrul prezentrii propriilor poziii;
Manifestarea unei atitudini pozitive i active fa de rolul eticii n analiza evalurii;
nelegerea importanei valorilor n cadrul procesului de evaluare

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea la notare, exprimat n %


(Total = 100%)
- rspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea final)
50 activitate de curs
- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator
0
- testarea periodic prin lucrri de control
0
- testarea continu pe parcursul semestrului
25 activitate de seminar
- activiti gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
25 activitate de seminar
- alte activiti (precizai)...........................................................
0
Descriei modalitatea practic de evaluare final, (Es/Ec) ( de exemplu : lucrare scris (descriptiv i/sau test
gril i/sau probleme etc.), examinare oral cu bilete, colocviu individual ori n grup, proiect etc. )
1) Prezen - minim 50% la activitile de curs i seminar, fiind considerat n calitate de criteriu eliminatoriu;
2) Evaluare sumativ ce va consta n:
a) Elaborarea i susinerea unor teme de seminar i implicarea n aplicaiile dezvoltate i dezbaterile organizate
b) Susinerea unui examen scris

Vor fi acceptai la examen doar studenii care vor obine minim nota 5 la seminar.
Studenii care vor obine nota 10 la seminar vor fi propui pentru a fi exonerai de examen.

Ponderea notei finale:

50% - activiti de curs (examen gril);

50% - activiti de seminar.


Cerine minime pentru nota 5
(sau cum se acord nota 5)

Prezena minim de 50% la activitile de


curs i seminar
Obinerea unui punctaj de 5 pentru examenul
final;
Parcurgerea cel puin a 3 lucrri din
bibliografia recomandat.

Cerine minime pentru nota 10


(sau cum se acord nota 10)

Prezena minim de 80% la activitile de curs i


seminar.
Implicarea n aplicaiile de la seminar;
Participare activ la curs i seminar;
Elaborarea unor luri de poziii i expunerea
acestora;
Obinerea unei medii seminar-curs de minim 9.5;
Parcurgerea bibliografiei minimale recomandate
i a unei bibliografii complementare.

Bibliografie minimal indicat


Editura
Anul
Pg.
apariiei

Nr.
crt.

Lucrarea

Competene
specifice realizate

1.

Codul etic al SNSPA

Internat

selectiv

Familiarizarea masteranzilor
cu codul etic al SNSPA

Singer, Peter (Ed), Tratat


de Etic

Polirom,

2006

selectiv

Cunoaterea i analiza mai


multor aplicaii etice i

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN
principalelor curente etice
3

John Rawls, The Law of


Peoples

selectiv

Tony Judt Problema


Raului in Europa
postbelica
Thomas Friedman, Why
How Matters, New York
Times, Oct. 14,
Amartya Sen Capitalism
Beyond the Crisis

Integral

internet

2008

Integral

internet

2009

Integral

Integral

Humanitas

2007

internet

2008

Integral

Cunoaterea i analiza
dimensiunii etice a imigratiei

Norton &
Company

2006

selectiv

Cunoaterea i analiza
cosmopolitanismului

Polity Press

2000

selectiv

Cunoaterea i analiza
rasismului

Internet

2008

Integral

Cunoaterea i analiza
multiculturalismului din
perspectiva de gen

Princeton
University Press

2007

Selectiv

Cunoaterea i analiza
rasismului, imigratiei din
perspectiva dimensiunii de gen
n context francez
Cunoaterea i analiza
dimensiunii de gen n context
global
Cunoaterea i analiza micrii
feministe n context global

5
6
7
8

10

Singer, Peter, Famine,


Rich and Poor in
Practical Ethics
Sartori, Giovani Ce facem
cu strinii? Pluralism vs.
Multiculturalism.
Eseu
despre
societatea
multietnic, Humanitas,
Bucureti
Pevnik, Ryan, Philip
Cafaro, Mathias Risse: An
Exchange: The Morality
of Immigration, Ethics &
International Affairs 22,
no. 1, 8 Oct. 2008
Appiah, Kwame Anthony
Cosmopolitanism. Ethics
in a World of Strangers,
W.W.

Cunoaterea i analiza
aplicaiei principiilor dreptii
n relaii internaionale
Cunoaterea i analiza
raportului dintre istorie i etic
n Europa de est
Cunoaterea i analiza
dimensiunii etice a crizei
financiare
Cunoaterea i analiza
dimensiunii etice a crizei
financiare
Cunoaterea i analiza
dimensiunii etice a problemei
srciei i foametei
Cunoaterea i analiza
dimensiunii etice a imigratiei

11

Bobbio, Norberto, In Praise of


Meekness. Essays on Ethics
and Politics

12

Susan Moller
Multiculturalism
Women?

13

Scott, Joan Wallach


Politics of the Veil

14

UN Millenium Goal III

internet

Selectiv

15

Morgan, Robin Sisterhood is


global

internet

Integral

16

Nagel,
Thomas
ntrebri,

Editura BIC
ALL

2004

selectiv

Cunoaterea i analiza
dimensiunii etice a rzboiului

Basic Books

1977

selectiv

Cunoaterea i analiza
dimensiunii etice a rzboiului

17

Okin: Is
bad
for
The

Venice

Waltzer, Michael,
and Unjust Wars,

Just

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN
18
Ignatieff, Michael , The
Princeton
2004
selectiv
Cunoaterea i analiza
Lesser Evil. Political Ethics in University Press
dimensiunii etice terorismului
the Age of Terror
i torturii

19

Saul Similansky, Terrorism,


Justification and Illusion

Brooks

2008

selectiv

Cunoaterea i analiza
dimensiunii etice terorismului
i torturii

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de
curs
2. Studiul dup manual, suport de
curs
3. Studiul bibliografiei minimale
indicate
4.Documentare suplimentar n
bibliotec
5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
traduceri, etc.
7. Pregtire lucrri de control

8. Pregtire prezentri orale

13

10

9. Pregtire examinare final

15

25

5
10. Tutoriat

0
11. Documentare pe teren

15

10

21

12. Documentare pe INTERNET


13. Alte activiti...................................

14. Alte activiti....................................

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 130

Data completrii

Semntura titularului.......................

Fia disciplinei se va completa pentru fiecare nivel de studiu- licen, master, doctorat;
Caseta privind competenele specifice va fi completat cu aspectele specifice disciplinei analizate ;
casetele privind competenele specifice se vor completa pe baza recomandrilor generale
menionate ntre paranteze ;
V rugm s indicai, de asemenea i ponderea pe care o au cele patru categorii de competene
specifice / abiliti n cadrul disciplinei respective (ex. o disciplin introductiv, n anul I de studiu,
va avea o pondere mai mare a competenelor / abilitilor de cunoatere i de nelegere n timp ce,
o disciplin de laborator din anul al III-lea va accentua mai mult dimensiunea aplicativ); la finele
procesului de prelucrare a fielor vor putea reiei cu claritate statutul fiecrei discipline n planul
specializrii i ponderea acestora la nivelul Planului de nvmnt; compararea fielor
disciplinelor ntre ele i a acestora cu Planul de nvmnt va permite identificarea aspectelor
redundante ct i a eventualelor omisiuni n raport cu cerinele generale ale programului de studiu.

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA: DEPARTAMENTUL DE RELAII INTERNAIONALE I INTEGRARE
EUROPEAN
SPECIALIZAREA: RELAII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN
PROGRAM
Titulatura
cursului:
Titular:
Detalii
despre
disciplin:
Condiii
obligatorii
de
participare:

Etica n Relaiile Internaionale


Lector univ. Dr. Iancu Alice
Numr credite
Numr ore pe sptmn
Anul n care se pred disciplina
Semestrul n care se pred disciplina
Credite obinute la cursurile-laboratoarele
Frecvena
Alte condiii

7
2c + 2s
II
2
Curs i seminar 50%
-

Obiectivul
general al
cursului:
Obiective
specifice:

Cursul Etica n Relaiile Internaionale i propune s familiarizeze studenii cu


temele centrale n dezbaterile actuale cu privire la dimensiunea etic a relaiilor
internaionale i s furnizeze intstrumente necesare n analiza acestor dezbateri.
- cunoaterea de ctre studeni a conceptelor i temelor centrale din dezbaterile
i cercetrile cu privire la dimensiunea etica n relaiile internaionale;
- analizarea de ctre studeni a dezbaterilor centrale actuale
- analizarea contextelor internaionale i romneti cu privire la aplicaii ale
temelor etice n cazul unor evenimente contemporane
- ntrirea capacitilor de lucru n grup, comunicare cu alte grupuri, dezbateri.
Modalitatea
Sursa principal de informare o va constitui cursul n care va fi prezentat i
de
aprofundat cea mai mare parte a tematicii propuse. Cursul se va desfura n
desfurare
prima parte n format clasic: prelegeri i discuii deschise cu studenii. A
a
doua parte a cursurilor vor fi organizate sub forma unor ateliere de lucru.
activitilor
Acestea urmresc formarea unei puni de legtur dintre curs i seminar prin
de curs i
aplicaii care s contextualizeze i s ofere mai mult specificitate noiunilor
de seminar:
teoretice predate.
- Tematica seminarului va fi axat pe analizarea contextelor internaionale i
romneti cu privire la aplicaii ale temelor etice n cazul unor evenimente
contemporane
Evaluarea
studenilor:

Criterii de evaluare:
1) Prezen - minim 50% la activitile de curs i seminar, fiind considerat n
calitate de criteriu eliminatoriu;
2) Evaluare sumativ ce va consta n:
a) Elaborarea i susinerea unor teme de seminar i implicarea n aplicaiile
dezvoltate i dezbaterile organizate
b) Susinerea unui examen scris

Vor fi acceptai la examen doar studenii care vor obine minim nota 5 la

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

seminar.
Studenii care vor obine nota 10 la seminar vor fi propui pentru a fi
exonerai de examen.

Tematic
(structura
cursului):

Ponderea notei finale:


50% - activiti de curs (examen gril);
50% - activiti de seminar.
Structura cursului

A. CADRE TEORETICE
1. Curs introductiv- Prezentarea profesoarei i masteranzilor, Prezentarea
programei i cerinelor de studiu; Prezentare general etica i aplicaiile ei
n politic:
2. Cadre teoretice- etic i deontologie
3. Dreptatea in relaiile internaionale
B. TEME APLICATE- Ateliere de analiza (workshop), dezbateri, vizionare i
analiz materiale video. Regulile de desfurare vor fi comunicate masteranzilor
4. Etic i istorie n Europa de Est
5. Criza financiar
6. Saracia i foametea
7. Etici ecologiste
8. Strinii i imigraia cadre teoretice
9. Rasismul i tolerana
10. Gen i dreptate internaional
11. Razboiul
12. Terorismul
13. Tema la alegerea masteranzilor
14. Atelier de lucru proiect final

Bibliografia
general a
cursului:

1. Codul etic al SNSPA (http://www.politice.ro/proiecte/eticauniv.pdf)


2. Coady, C. A. J., Politica i problema minilor murdare, , n Singer, Peter
(Ed), (2006), Tratat de Etic, Polirom, Iai, Trad. Coord. de Vasile Boari,
First Published. Blackwell, 1991
3. John Rawls, The Law of Peoples
4. Tony Judt Problema Raului in Europa postbelica
5. Thomas Friedman, Why How Matters, New York Times, Oct. 14, 2008,
http://www.nytimes.com/2008/10/15/opinion/15friedman.html?
_r=1&th&emc=th
6. Amartya Sen Capitalism Beyond the Crisis, New York Review of Books
http://www.nybooks.com/articles/archives/2009/mar/26/capitalism-beyondthe-crisis/
7. Dower, Nieger, Srcia . o problem global, n , n Singer, Peter (Ed),
(2006), Tratat de Etic, Polirom, Iai, Trad. Coord. de Vasile Boari, First
Published. Blackwell, 1991
8. Singer, Peter, Famine, Rich and Poor in Practical Ethics Brooks, 2008
9. Elliot, Robert, Etica ecologic, n Singer, Peter (Ed), (2006), Tratat de

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

Etic, Polirom, Iai, Trad. Coord. de Vasile Boari, First Published.


Blackwell, 1991
10. Sartori, Giovani (2007), Ce facem cu strinii? Pluralism vs.
Multiculturalism. Eseu despre societatea multietnic, Humanitas,
Bucureti
11. Pevnik, Ryan, Philip Cafaro, Mathias Risse: An Exchange: The Morality
of Immigration, Ethics & International Affairs 22, no. 1, 8 Oct. 2008
12. Appiah, Kwame Anthony (2006), Cosmopolitanism. Ethics in a World of
Strangers, W.W. Norton & Company, New York.
13. Bobbio, Norberto, (2000), In Praise of Meekness. Essays on Ethics and
Politics, Polity Press, Cambridge, First publishedin Italian, Milano, 1998,
Trad. Teresa Chataway, Cap: Racism Today.
14. Susan Moller Okin: Is Multiculturalism bad for Women?, 2008
15. Scott, Joan Wallach (2007), The Politics of the Veil, Princeton University
Press, Princeton Cap. 5, Sexuality
16. UN Millenium Goal III http://www.undp.org/mdg/goal3.shtml
17. Morgan, Robin Sisterhood is global,
http://www.feminist.com/resources/artspeech/inter/sisterhood.htm
18. McMahan, Jeff, Rzboi i pace, n Singer, Peter (Ed), (2006), Tratat de
Etic, Polirom, Iai, Trad. Coord. de Vasile Boari, First Published.
Blackwell, 1991
19. Nagel, Thomas (2004), Venice ntrebri, Editura BIC ALL, Trd. Germina
Chiroiu (1979 prima apariie, Cambridge University Press), Cap. Rzboi
i masacru.
20. Waltzer, Michael, Just and Unjust Wars, Partea a II-a, Basic Books, 1977;
21. Ignatieff, Michael (2004), The Lesser Evil. Political Ethics in the Age of
Terror, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
22. Saul Similansky, Terrorism, Justification and Illusion, in Brooks, 2008.
Bibliografie optionala
1. Gardiner, Stephen The Real Tragedy of the Commons, n Philosophy and
Public Affairs , Vol. 30, No. 4 (Autumn, 2001), pp. 387-416,
2. Gardner, Stephen. (2006) A Perfect Moral Storm: Climate Change,
Intergenerational Ethics and the Problem of Moral Corruption.
Environmental
Values
15:3,
397-413
http://www.ntva.no/seminarer/manus/ethics-climate.pdf
Online
publication date: 1-Sep-2006.
Anexa:
Seminar

Seminariile sunt axate pe aprofundarea conceptelor prezentate la curs i


situarea acestora n contextul unor aplicaii i dezbateri contemporane,
internaionale i romneti. Studenii vor formula luri de poziii proprii i vor
dezvolta aplicaii ale conceptelor discutate la curs n cadrul unor ateliere de
lucru.
Bibliogafie obligatorie
1. Tony Judt Problema Raului in Europa postbelica
2. Thomas Friedman, Why How Matters, New York Times, Oct. 14, 2008,
http://www.nytimes.com/2008/10/15/opinion/15friedman.html?
_r=1&th&emc=th

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

3. Amartya Sen Capitalism Beyond the Crisis, New York Review of Books
http://www.nybooks.com/articles/archives/2009/mar/26/capitalism-beyondthe-crisis/
4. Dower, Nieger, Srcia . o problem global, n , n Singer, Peter (Ed),
(2006), Tratat de Etic, Polirom, Iai, Trad. Coord. de Vasile Boari, First
Published. Blackwell, 1991
5. Singer, Peter, Famine, Rich and Poor n Practical Ethics, Brooks, 2008
6. Elliot, Robert, Etica ecologic, n Singer, Peter (Ed), (2006), Tratat de
Etic, Polirom, Iai, Trad. Coord. de Vasile Boari, First Published.
Blackwell, 1991
7. Sartori, Giovani (2007), Ce facem cu strinii? Pluralism vs.
Multiculturalism. Eseu despre societatea multietnic, Humanitas,
Bucureti
8. Pevnik, Ryan, Philip Cafaro, Mathias Risse: An Exchange: The Morality
of Immigration, Ethics & International Affairs 22, no. 1, 8 Oct. 2008
9. Appiah, Kwame Anthony (2006), Cosmopolitanism. Ethics in a World of
Strangers, W.W. Norton & Company, New York.
10. Bobbio, Norberto, (2000), In Praise of Meekness. Essays on Ethics and
Politics, Polity Press, Cambridge, First publishedin Italian, Milano, 1998,
Trad. Teresa Chataway, Cap: Racism Today.
11. Susan Moller Okin: Is Multiculturalism bad for Women?, In Brooks, 2008
12. Scott, Joan Wallach (2007), The Politics of the Veil, Princeton University
Press, Princeton, Cap. 5, Sexuality
13. UN Millenium Goal III http://www.undp.org/mdg/goal3.shtml
14. Morgan, Robin Sisterhood is global,
http://www.feminist.com/resources/artspeech/inter/sisterhood.htm
15. McMahan, Jeff, Rzboi i pace, n Singer, Peter (Ed), (2006), Tratat de
Etic, Polirom, Iai, Trad. Coord. de Vasile Boari, First Published.
Blackwell, 1991
16. Nagel, Thomas (2004), Venice ntrebri, Editura BIC ALL, Trd. Germina
Chiroiu (1979 prima apariie, Cambridge University Press), Cap. Rzboi
i masacru.
17. Waltzer, Michael, Just and Unjust Wars, Partea a II-a, Basic Books, 1977;
18. Ignatieff, Michael (2004), The Lesser Evil. Political Ethics in the Age of
Terror, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
19. Saul Similansky, Terrorism, Justification and Illusion, in Brooks, 2008.