Você está na página 1de 1

Tajuk

: Daripada mana asalku?

Tujuan

: Mengelas objek berdasarkan sumber asasnya.

Alat dan bahan

: Gambar slaid Microsoft Powerpoint

Langkahlangkah

: 1. Lakukan aktiviti secara berkumpulan


2. Perhatikan gambar objek-obejk di dalam slaid
3. Kenal pasti sumber asas objek dan tandakan () pada
jadual seperti dibawah.

Keputusan

:
Objek

Kesimpulan

Diperbua
t
daripada
(bahan)

Sumber asas (Tandakan )


Tumbuh
an

Haiwa
n

Batua
n

Petrole
um