Você está na página 1de 2

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

KUALA KUBU BHARU


PERANCANGAN STRATEGIK TINGKATAN 3
2015
KRA

STRATEGI/
INISIATIF

OBJEKTIF

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)


PETUNJUK
PETUNJUK
SASARAN
PRESTASI
SEMASA

A
PENINGKAT
AN
PRESTASI
PELAJAR

I.
PROGRAM AKADEMIK
1.PROTEM
Membantu pelajar Semua pelajar
( Prog
pelajar yg
tingkatan 3
Terus
mengulang kertas yang
maju)
peperiksaan
mengulang
semester 1&2
hadir mengikut
masa yang
ditetapkan
Semua pelajar
yang
mengulang dpt
membaiki gred
peperiksaan
Semua pelajar
hadir slot
tersebut

PENGISIAN /TINDAKAN

Sesi ulangkaji berfokus

TARIKH
LAKSANA

CATATAN

12th January16th January

Semua
Guru
Tingkatan
3 yang
terlibat

90%

100%

80%

100%

Sesi ulangkaji
Sesi bacaan
Kerja kumpulan

Sepanjang
tahun
mengikut
jadual SMART
Peers yang
disediakan

2.SMART
Peers

Meningkatkan
pemahaman dan
pengukuhan
subjek

3.Remedial
Class

Membantu pelajar
lemah
(Pelajar lemah
diajar di dalam
kumpulan kecil
oleh guru bergilirgilir semasa
kumpulan SP
berbincang)
Membantu pelajar
menguasai subjek

Pelajar yang
telah
dikenalpasti

30%

100%

Reteaching

Sepanjang
tahun
mengikut
jadual SMART
Peers yang
disediakan

Semua pelajar
yg tersenarai

80%

100%

Re-teaching
Ulangkaji
Latihan Intensif

Memberi
pendedahan
teknik penulisan
karangan dan
menjawab novel

Semua pelajar
T3 hadir

2 kali / tahun

2 kali / tahun

Teknik penulisan
karangan dan
menjawab novel

Bergantung
pada
Penyelaras
Besar T3
2nd May 2015
8th August
2015

4.PROTECT
( Ulangkaji
Terancang)
5.Seminar
Dalaman

Penyelara
s Subjek &
Guru
Bahasa
Inggeris
*Guru
berada
bersama
pelajar
Penyelara
s Subjek
T3 dan
Guru T3

Penyelara
s Subjek
T3
Penyelara
s Subjek
T3 & Guru
T3

6.Journal
Writing

Membantu pelajar
untuk
memperluaskan
penguasaan
Writing Skill

Semua Pelajar
Tingkatan 3
akan menulis
1 Journal
Entry
seminggu.

80%

100%

Individual Task
Fokus untuk
Personal Life
Experience

Sepanjang
Tahun

Guru
Bahasa
Inggeris
T3

7.Reading
Programm
e
T3

Membantu pelajar
untuk
memperluaskan
penguasaan
Vocabulary

Semua Pelajar
tingkatan 3
akan membaca
1 artikel
seminggu.

40%

100%

Individual Task
Fokus untuk
Current News

Sepanjang
Tahun

Penyelara
s T3

8. Grapple
the
Gruesome
Grammar
T3

Membantu
memperbaiki
pemahaman
grammar pelajar

80%

100%

Semester 2

30 latihan,
markah
direkod
oleh
pelajar
selfaccess
learning

80%

100%

Sepanjang
tahun
mengikut
keperluan
pelajar

Penyelara
s T3 dan
Guru T3

50%

70%

II
1.Pull Out
T3

2.TLC
Clinic

III
1.Program
Ganjaran

Pelajar T3

PROGRAM INTERVENSI AKADEMIK


Membantu Pelajar Semua pelajar
Pelajar yang
yang
lemah untuk
tersenarai
menguasai band
hadir
1-6 / gred D ke
bawah
Memberi
Semua pelajar
perhatian individu gred D dan ke
& kesedaran kpd
bawah
pelajar-pelajar D
dan ke bawah

PROGRAM GANJARAN
Meningkatkan
Pelajar
semangat dan
lonjakan
daya saing pelajar markah
terbanyak
dalam
peperiksaan
semester/
percubaan

Basic grammar rules: i.e.


present and past
tenses,modal verbs,
verbs of perceptions,
special words +ing

Ulangkaji
Re teaching

Sentence
structures / basic
grammar / vocab /
error ID
Writing a short
paragraph (5
sentences)

40%

100%

Hadiah dari Unit BI untuk


pelajar lonjakan markah
terbanyak (5/setiap
tingkatan)
Penyelaras Tingkatan
merekod dan mengira
perbezaan markah semua
pelajar

Sepanjang
tahun

Setiap
peperiksaan

-Semua
guru
B.Inggeris
utk setiap
tingkatan
Kehadiran
direkod
dan
komen
ditulis