Você está na página 1de 1

SPSK PK 17-1

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN PASAR 2


ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM)
Tahun 2015
MATA PELAJARAN

: BAHASA INGGERIS

ANGGARAN PERUNTUKAN

: RM 311

BIL

ANGGARAN
PERBELANJAAN(RM)

PERKARA

CATATAN

1.

Minggu Panitia Bahasa Inggeris

RM 150.00

Hadiah murid,
cenderamata program,
bahan-bahan aktiviti

2.

Bahan bantu mengajar

RM 150.00

Permainan bahasa,
carta-carta tatabahasa,

JUMLAH

Jumlah anggaran perbelanjaan ialah :Ringgit Malaysia ......................................


................................................................................

Disediakan oleh ,
...........................

)
Nama & jawatan

Tarikh : .............................................

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar & Pudu


2 Januari 2014-Keluaran 03 | Pindaan 00