Você está na página 1de 2

ANGGARAN BELANJAWAN 2013

PANITIA BAHASA MELAYU

Baki 1.1.2013

=RM

PCG Semasa

1.60

=RM 1 411.20

Jumlah

=RM1 409.60

Tolak anggaran akan dipulangkan

=RM

Jumlah boleh guna 2013

=RM

64.80

1 344.80

Anggaran perbelanjaan bagi tahun 2013


Jumlah wang yang diperuntukkan untuk perbelanjaan adalah sebanyak RM 1
344.80
1. Pengajaran dan pembelajaran ( P& P)
Segala yang berkaitan dengan ( p&P)
100%
344.80
Kecemerlangan akdemik dan untuk
Pemulihan khas.
2. Senarai barang yang diperlukan adalah seperti berikut :
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Senarai Barang
Buku soalan upsr tahun-tahun lepas
Kertas kajang
Plastik Laminate
Papan gulung bergaris
Kertas Warna A4
Kad Manila
Papan putih bermagnet
Magnet papan putih
Kad imbasan

RM 1

Kuantiti
40 naskhah
8 rim
3 rim
4 gulung
10 rim
80 keping
1 setl
2 set
2 set

RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

Harga
236.00
116.00
114.00
140.00
85.00
40.00
50.00
43.20
98.00

JUMLAH

RM 922.20

PERBELANJAAN PANITIA BAHASA MELAYU


2013

Tarikh

Perkara

01.01.2013

Baki b/b

1.03.2013

Belian /
Keluar

Barang P&P RM 922.20

Baki
RM 1
344.80
RM
422.60

NOTA : Baki perbelanjaan Panitia Bahasa Melayu


diperuntukkan untuk Pemulihan di bawah seliaan
Puan Hayati Nasir.

Disediakan oleh ,
Disemak oleh,
..
-----------------------(

PUAN FARIDAH YUSOP